De superrika 1% äger nu mer än hela medelklassen i USA – men vad är låg ekonomisk standard i USA och Sverige?

0
1480

Utvecklingen visar en enorm koncentration av ägandet. Färre äger utan demokratisk insyn mycket mer av tillgångarna, naturresurserna och produktionsmedlen. Målet är maximal vinst. Utvecklingen gäller i de flesta länder i världen efter vad jag vet. Alltså även i Sverige. ”Ökat gap mellan fattiga och rika i Sverige” (DN) – Varför?

Jag har behandlat detta i olika artiklar, några som återpublicering av artiklar hos Pål Steigan. Nu en aktuell artikel som översatts av Rolf Nilsson.


De superrika 1% äger nu mer än hela medelklassen i USA

Efter åratal av nedgång har den amerikanska medelklassen nu en mindre andel av USA:s förmögenhet än de översta 1%. Detta skriver ThinkAdvisor.

De mellersta 60% av de amerikanska hushållen efter inkomst – ett mått som ekonomer ofta använder som en definition av medelklassen – har upplevt att deras totala ägarandel har minskat till 26,6% av den nationella förmögenheten i juni 2021, det lägsta någonsin i Federal Reserves uppgifter från tre decennier tillbaka. För första gången hade de superrika en större andel, nämligen 27%.

Uppgifterna ger en inblick i den ekonomiska kollapsen för det som en gång var en välmående medelklass i USA. Detta har ökat väljarnas missnöje de senaste åren. Billioner av dollar i överföringar under coronakrisen har inte förändrat detta.

Medan ”medelklass” har olika innebörd för olika människor, använder många ekonomer inkomst för att definiera denna grupp. De 77,5 miljoner familjerna i de mittersta 60% tjänar cirka 27 000 dollar till 141 000 dollar årligen, baserat på Census Bureau-data. (Vilket visar att definitionen är alldeles för bred, 27 000 dollar ger knappast något medelklassliv att tala om.)

Redaktör Romelsjö: En dollar kostar nu ungefär 8, 60 kr. 27 000 dollar motsvarar ungefär 232 000 SEK, dvs under 20 000 kr i månaden. Medan gränsen för låg ekonomisk standard i Sverige ligger höre – se separat avsnitt av mig längst ned.

Andelen i tre huvudkategorier av egendom – fastigheter, aktier och privata företag – har sjunkit under en generation. Det gjorde livet mer osäkert, med mindre finansiella reserver att falla tillbaka på när de förlorar sina jobb.

Den översta 1% representerar cirka 1,3 miljoner hushåll, som ungefär tjänar mer än 500 000 dollar per år – av totalt 130 miljoner. Koncentrationen av rikedom i händerna på en bråkdel av befolkningen är kärnan i några av landets stora politiska strider, skriver ThinkAdvisor.

De ultrarika

I verkligheten finns det också stora skillnader inom de 1% rikaste. Statistiken använder begreppet high net worth individuals (HNWI), och det finns människor som har över en miljon dollar i investerbar förmögenhet, det vill säga utöver hus, fritidshus och liknande.

Vad är en High-Net-Worth Individual (HNWI)?

Och förutom dem finns ultra-high-net-worth individual, som har en investerbar förmögenhet på minst 30 miljoner dollar. I hela världen bildade de ett skikt av ca. 200 000 människor år 2020, eller 0,003%.

Men även de ultrarika fördelar sig på olika grupper. Alla har inte samma rikedom och makt.

Fördelning av ultrarika

Vad ska man kalla den rikaste gruppen, de med investerbara förmögenheter på över 500 miljoner dollar? Superultrarika?

De utgör i alla fall 4400 individer eller 0,00004% av mänskligheten.


 

Se Global wealth report 2020


Kommentar om låg ekonomisk standard i Sverige.

Räknar man då till medelklassen i Sverige? Det finns olika mått på ekonomisk standard SCB skriver ”Låg ekonomisk standard kallas i Sverige det internationellt vedertagna relativa inkomstmått som visar hur många som lever i hushåll med en disponibel inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten i landet. EU kallar samma mått för at risk of poverty (i risk för fattigdom). Att ha låg ekonomisk standard är således nödvändigtvis inte detsamma som att vara fattig.”

”För en familj som består av två vuxna med två barn innebär låg ekonomisk standard en disponibel inkomst under 29 100 kronor per månad, räknat för år 2015. För en ensamstående förälder med två barn gick gränsen vid 23 100 kronor.”

”Enligt EU:s beräkningar har 16 procent av befolkningen i Sverige låg ekonomisk standard, jämfört med 17 procent av befolkningen i EU.”

”Det EU mäter är således inte hur många personer som faktiskt är fattiga, utan hur många som befinner sig i en situation som innebär risk för fattigdom och social utestängning. Med det här måttet anses drygt 18 procent av befolkningen i Sverige, eller 1,8 miljoner, vara i risk för fattigdom eller social utestängning. Motsvarande siffror för hela EU är drygt 23 procent eller 118 miljoner invånare.” SCB: Att mäta fattigdom.

 

Relaterat

Världens 25 rikaste dynastier kontrollerar mycket mer än Rysslands BNP. Bra så?
Världens rikaste har blivit rikare. Samlas i Davos för odemokratiska möten.
Världens rikaste man, Amazons Jeff Bezos, avslöjar sin fula vision för den värld han försöker att styra.

Föregående artikelVi skrev i DN och Sydöstran: ”Överge inte FN – trots alla misslyckanden”
Nästa artikelJag kommenterar i DN (”Daily Nys”) – Var ”Sverige nära hamna i strid med supermakten Sovjet (DN)”
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here