Världens 25 rikaste dynastier kontrollerar mycket mer än Rysslands BNP. Bra så?

15
5549

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…


Ingress: Rikedomen ökar i rasande fart för de riktigt rika, och den ekonomiska ojämlikheten ökar i ungefär samma fart. Denna artikel kompletterar tidigare artiklar i ämnet – se under ”Relaterat”. Det är en översättning av en artikel hos Pål Steigan nyligen, av en läsare på eget initiativ. Tack än en gång! De 25 rikeste dynastiene kontrollerer 1.400 milliarder dollar

Världens BNP 2016 var drygt 75 biljoner dollar. Dessa 25 familjer kontrollerar nästan 2 % av världens BNP. De ökade sina tillgångar med 24 % förra året. Vilka fantastiska arbetsmyror!
Eller finns en annan förklaring?

Läs om världsuppfattningen hos Jeff Bezos ”Världens rikaste man” under Relaterat!


Världens 25 rikaste dynastier kontrollerar mycket mer än Rysslands BNP. Bra så?

Världens 25 rikaste dynastier kontrollerar 1 400 miljarder dollar.

Att betala låga löner och krossa fackföreningarna har hjälpt till att göra familjen Walton till den rikaste dynastin på Bloombergs lista. Bloomberg

Bloomberg har publicerat sin årliga översikt över världens rikaste familjedynastiers förmögenheter.
Den rikaste av dessa familjer, Walton-klanen, som äger Walmart, blir 4 miljoner dollar rikare för varje timme, skriver tidningen.

Walmart är världens största stormarknadskedja med en omsättning på 514 miljarder dollar från 11 000 köpcentra.

Efter dem på listan kommer familjen Mars, multimiljonärerna på choklad och godis och sen familjen Koch, oljemogulerna.. På fjärde plats hittar vi Saudi-familjen, Saudiarabiens kungliga familj värderad till 100 miljarder dollar.
Eftersom dessa siffror är så absurda, måste man fråga sig om vilken metod som har använts i undersökningen. Det är ingen lätt uppgift att kartlägga dynastiernas rikedomar, eftersom de har förvanskat storleken på dem genom generationerna för att göra dem så otillgängliga för skattemyndigheterna som möjligt.

MSN Money (Microsoft Network) redovisar en lista som ser mycket annorlunda ut. MSN Money

Till exempel värderar de Saudi-familjen till 1 700 miljarder dollar, alltså 17 gånger så mycket som Bloomberg gör. Och till råga på allt uppenbarar sig här Rothschild-familjen högst upp, den som inte ens finns med på Bloombergs lista, och det med den måttlösa summan på 700 miljarder dollar.

Världens rikaste familjers svindlande förmögenheter
Man inser man att detta inte är en exakt vetenskap. Och att man inte kan komma fram till det beror nödvändigtvis inte på illvilja. Det är nämligen oerhört svårt att spåra förmögenheter som har byggts upp genom generationer på detta sätt och som har skrivits ned efter konstens alla regler. Det finns inte heller någon exakt definition av en dynasti. Och hur stor är enheten, när kan man säga att dynastin är uppdelad? I vilken utsträckning fungerar den som ett enhetligt kapital?

Därför bör man betrakta sådana översikter mera som antydningar om de enorma rikedomar som har samlats av 0,00004 procent av mänskligheten och hur få som kontrollerar större delen av världens kapital. Och när enskilda familjer kan kontrollera så mycket av planetens resurser får man en bild av hur illusorisk det borgerliga samhällets demokrati är.

Relaterat.
Världens rikaste har blivit rikare. Samlas i Davos för odemokratiska möten.
Världens rikaste man, Amazons Jeff Bezos, avslöjar sin fula vision för den värld han försöker att styra.

Föregående artikelVem tjänade på kriget i Afghanistan?
Nästa artikelUSA är inte längre exceptionellt, men det tar tid att acceptera detta
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

15 KOMMENTARER

 1. Multimiljardärernas intresse för global planekonomi grundar sig på deras övertygelse att socialisternas okunniga politiker inte kan klara sig utan kunniga och rutinerade företagare och dessa får livet enklare i en värld utan gränser. Det kräver en ny världsordning, med planekonomi.

  De ser framför sig att de skulle fördela även de rika ländernas resurser med FN som världsregering. Det är uppenbart att våra nuvarande styresformer inte motsvarar dagens och än mindre framtida behov.
  Det är inte enkla justeringar eller små anpassningar som behövs, utan omfattande och nytänkta systemförändringar.
  Först skräms folket med en oerhörd katastrof, som dock är ett rent påhitt, men innan folket förstått det, skall det luras in i en fålla, där de villigt släpper till sina pengar, för att bli räddade. Det mest skrämmande är att våra politikertoppar redan villigt gått in i fållan.
  IPCC:s syfte är att få till stånd en politik för omfördelning av världens resurser. Kan globalism med planekonomi beskrivas bättre? Vi skapar en Ny Ordning i Världen för att leva väl, d.v.s. en New World Order.

 2. För vartenda Allians anhängare, hatar Ryssland föreningar av alla de slag och låtsas analytikerna på t ex Timbro är detta inget problem. Det är ju deras Gud marknaden som ordnat detta och marknaden vet best.

  I själva verket har krigen som härjar och härjat varit för att värna om dessa dynastiers/oligarkiers rikedom, vilka består av en stam för det mesta.

  https://sputniknews.com/columnists/201909081076754233-us-terror-syndicate/

 3. Dom rikaste är Rotschild.
  Av någon anledning tas dom aldrig upp på dessa listor, dom skapade sig en enorm förmögenhet redan på 1800-talet då dom skötte bankverksamheten åt huset Windsor i landets alla kolonier.
  Har sett siffror i storleksordningen 10000 miljarder dollar här.

 4. Tittade just på London Real, en modern youtube kanal för tech, affärer, politik och kritik. Den kallade den moderna globala ekonomin för ”socialistisk oligarki”, baserat på det nuvarande ägarstruktur och den associerade politiken. Vi lever inte under kapitalism, storföretagen konkurrerar inte på lika villkor på en marknad. Vi har Socialism för oligarker.

 5. ”Världens 25 rikaste dynastier kontrollerar mycket mer än Rysslands BNP. Bra så?”

  Ja, det verkar så. Förhållandevis väldigt få politiskt motiverade människor verkar ha bekymmer om ägandets fördelning idag.
  Jämfört hundra år sedan torde det var ljusårs skillnad.
  Det har blivit någon form av konsensus kring det privata ägandet och politiken har istället ändrat riktning från ägande till identitet.
  Orsaken är så klart framväxta välfärden men som idag betraktas hotad under politiska uttryck som ”systemkollaps” och liknande.
  Klart är i alla fall det inte är själva möjligheten till ägande som uppfattas som problemet.
  Genom identitetspolitiken blir det istället vem eller vilka som blir det intressanta.
  Nordamerikanskt ägande i Sverige blir mycket bra men kanske inte lika bra med ägande från Kina eller Ryssland?

 6. Jag kanske måste utveckla min kommentar ytterligare.
  Om det privata ägandets acceptans alltså.

  Förr i tiden var det absolut så kapitalägarna blev rika på proletärens arbete.
  Men idag när maskiner gör allt mer av arbetet så tenderar proletärernas uppgift mer till att konsumera det producerade. Annars stannar liksom hela den ekonomiska apparaten.
  Om vi håller oss till Sverige så arbetas det förvisso flitigt fortfarande men inte i samma utsträckning och absolut inte på samma sätt.

  Det här gör att det privata ägandet blir accepterat som en uppgift samhället som så många andra.

  Upprinnelsen till inlägget ovan blir då istället att problemet bygger på en dogmatik från en annan tid.
  Som för många i dag är avlägsen.
  Men med urkunder som är sanning för många än idag fasta i sin tro.

  Där kan inlägget ovan lätt uppfattas som ”kommunistnostalgi” vilket den parlamentariska vänstern idag noga aktar sig för då de fortfarande ytterst vill vara den progressiva kraften inom politiken.

  Koldioxiddebatten och klimatuppvärmningen är en sådan fråga de progressiva och reaktionära politiska krafterna kan storma omkring.
  Jag förstår klimatfrågans samlande och solidariska möjligheter frågan är bara om själva problemet bygger på vetande, tro eller något där emellan.
  Men tro kan förflytta berg heter det så tror man bara tillräckligt mycket så blir klimatkatastrofen ett faktum om man inte drastiskt minskar koldioxidutsläppen?

  Själv vet jag inte vad jag ska tro om den saken, bara att jag absolut inte gillar och är motståndare till för naturen och människan farliga utsläpp.
  Kanske räcker så?

 7. “Världens 25 rikaste dynastier kontrollerar mycket mer än Rysslands BNP. Bra så?”
  Nej, det är helt åt helvete. Vi måste få ökat kollektivt ägand och en rättvisare fördelning. De som har dessa orättvisa förmögenheter tränger ut och obstruerar en rättvis konsumtion.
  Låt varje land ta över sin penningtillverkning och dela ut pengar till behövande. Svårare är det inte att få en rättvis värld.

 8. Att dessa 25 familjer enbart skulle kontrollera 2 % av världens BNP är en underskattning utan dess like. Varifrån kommer jämförelsen och varför mot Ryssland.

 9. Felaktig jämförelse som ofta görs av icke-ekonomer.
  Tillgångarna som sätts i relation till BNP värderade till återanskaffnongskostnaderna. BNP är en flödes variabel, summan av värdet av producerade varor och tjänster i ett land under en viss tidsperiod, kvartal eller år.

  För en riktig jämförelse bör miljardärernas tillgångar sättas i relation till ländernas tillgångar. Återanskaffningskostnaderna av ländernas kapitalstockar.

  Kapiyalstocken relativt BNP ligger mellan 2,5 och 5.

 10. BNP är ju ett trubbigt vapen att mäta med! Den ekonomiska aktiviteten kan vara betydligt högre än det BNP visar och Ryssland är väl ett typexempel på detta. Att jobba svart och ha oredovisade inkomster som inte staten ser är väl en ”sport” i de flesta länder och här är väl Sverige som högskatteland inget undantag.

 11. När nu Nordstream 2, fullbordas, blir ju båda parter mer beroende av varann,
  Tyskland (EU) – Ryssland, men det är väl bra, om båda parter har ekonomisk nytta av detta, tyskarna till alla sina små och stora
  teknikföretag, ryssarna som gillar stora
  grandiosa projekt. Tror ryssarna gärna köper tysk teknik, som de alltid gjort, och
  Sverige även, sedan urminnes tider.

  Men vad sa man om EUs bildande, ca 1960, Kol & Stålunionen, det beskrevs som
  en fredspakt mellan Tyskland och Frank-rike, fast frassarna krigade i Indokina sedan 1946-(1954).

  Det är bara Sverige som surar och hetsar,
  en konsekvent Rysslandsfientlig aktör, en politik som bara ger oss problem, av samma typ som USA lider under, vi är där nu.

  Hoppas att försvarsdepartementet får det
  riktigt Zapad-zvettigt, dessa dagar, det är de värda, en övning med 200.000 man är lagom rolig, men förekommer vart 4.e år, men beskrivs som plötsligt påkommen, i propagandan, rätt åt knektarna.

  • Till skillnad från dig så är jag övertygad om att den svenska försvarsmakten uppskattar övningen (Zapad) som en källa till underrättelser och möjligheter till att inhämta stora mängder data som kan användas för att analysera den ryska krigsmaktens olika förmågor.

   Eftersom jag förstår att du saknar insikt i den typen av frågor kan jag ursäkta din okunskap.

 12. Departementschefen för försvarsmakten, är inte road som vanligt, av Zapad, vem skall bedöma detta bättre, hur har man det
  med hierarkin i försvaret?

  Men det är bättre att ni från svenskt territorium avlyssnar, Zapad, det är ju försvarets egentliga uppgift, territorial-
  försvar, än att kriga i Afghanistan, ett enormt slöseri, med resurser, alla undrar ju hur detta kunde få pågå, bara för att teama upp med US. Army, riksdagen vill ha en kommission.

  Men flyg inga sig/ints utanför Kaliningrad,
  med amerikanarna, det ser illa ut, som fv
  flög utanför Syrien, tänk om en olycka, som
  med ryska planet, ett svenskt plan ned-skjutet utanför syriska kusten, som opererar från Cypern, vad snokade man efter där i framskjuten signalspaning? Ryska missildata? Risken är att Sverige blir lite för duktigt, vi läste i DN om inflyg-ningarna i Baltikum.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here