Den grumliga vänsterns grumliga föreställningar

11
4774

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…


Den grumliga vänsterns grumliga föreställningar

Filosofiska Rummet i P1 sände den 23 februari 2020 – med repris 1 maj – ett intressant program, med många bottnar. Rubriken var ”Kvinnorna och yttrandefriheten”. Bakgrunden till inslaget var minst tvåfaldig. Ett upprop, med cirka 150 undertecknande akademiker, studenter och kulturarbetare, protesterade mot att SD:s partisekreterare Richard Jomshof skulle få föreläsa om partiets mediastrategi på en institution för journalistik vid Göteborgs universitet. Alla andra partier hade eller skulle hålla en föreläsning vid institutionen.

Artikelförfattaren fil. dr. Ulf Karlström

Dessutom hade Ann Heberlein, Erik J Olsson och två andra akademiker publicerat en debattartikel på Expressen Kultur 8 jan i år.Så hotas högskolornas yttrandefrihet av kvinnor En av tankarna var: ”Vi kan inte längre blunda för att kvinnor i genomsnitt har en större benägenhet än män att vilja förbjuda yttranden. Samtidigt ökar det kvinnliga deltagandet vid våra högskolor, bland såväl lärare som studenter”.

Vidare anfördes i debattartikeln: ”Detta är oroväckande. Det vi inte vill ha i Sverige är en situation liknande den i Kanada eller USA, där det på många håll inte längre går att bjuda in kontroversiella föredragshållare utan att aktivister saboterar föreläsningarna. Vi är inte där än, men vi börjar tyvärr se samma mönster.”

Diskussionen i Filosofiska rummet blev rätt tillspetsad mellan genusforskaren Rebecca Selberg och Erik J Olsson, professor i teoretisk filosofi. Selberg hävdade att debatten inte alls handlade om yttrandefrihet – det var bara en förevändning – för att kunna angripa genusforskning och hävda normerande, emotionella och kognitiva skillnader mellan män och kvinnor

Selberg drev hårt tesen att bara det faktum att Fil rummet tar upp frågan visar att vi befinner oss på ett sluttande plan. Uppenbarligen ansåg hon att det var fel att ställa frågan om yttrandefrihet och undertecknarna av uppropet. Erik J Olsson talade om att statistik pekar på en feminin kultur, som i vissa delar bygger på biologiska könsskillnader. Det bidrar till ett ängsligt och slutet klimat på svenska lärosäten.

Debatten i Filosofiska rummet var – som sagt – mångbottnad, men även rörig, vilket i stort berodde på att underliggande politiska värderingar ej redovisades. Genusvetaren Selberg är uppenbart postmodernist (PM) och kallar sig troligen(?), som följd av P -ideologin, för vänster. Därför blev det rent parodiskt när hon angrep Olson för högersyn och konservatism, utan att själv klargöra sin ideologiskt-politiska hållning. Heberlein hade faktiskt i debattartikeln, ärligt nog, betecknat sig som ”borgerlig opinionsbildare”.

Jag har inte den överblick av genusforskningen i Sverige som medger en helhetssyn. Däremot har jag noterat olika utspel kring PM och genusforskning.

Vad gäller Södertörns Högskola har jag viss kännedom, och där förhärskar både PM – med vänsterförtecken – och genusperspektiv. Den typen av vetenskaplig verksamhet blir snabbt ideologiserad till följd av relativism, och därvid mindre trovärdig. Genusforskning, som en relativt ny disciplin, domineras av uppenbara skäl av kvinnor.

Selberg höll på förbudsuppropet, även om programledaren fick pressa ur henne svaret. Det är pinsamt när akademiker kallar sig vänster och förträder yttrandeförbud. Här ser vi drag av tokvänstern som konsekvent betecknat vanliga SD-röstare som fascister. Det är att diskreditera vänster och socialism. Den hållningen har säkert gett SD många röster. Åkesson borde kanske ge en liten donation till Södertörn?

Högern har också fått rena gratisargumenten, med den s k akademikervänsterns fastlåsning vid PM. I tidigare Global Politicsartiklar har jag hänvisat till Timbro-litteratur, som angriper PM och vänstern, t ex av Johan Lundberg och Stephen Hicks.

Utan att behöva köpa genusforskningen diverse propåer, så framstår Olssons argument som svaga.

Att viljan att ropa på yttrandeförbud skulle hänga ihop med kvinnliga forskares påstådda egenskaper är strunt. Att uppropet undertecknades av 2/3 kvinnor kan vara en ren slump. Statistik handlar oftast om korrelation, ej kausalitet. Därför hamnade filosofen Olsson väl nära reaktionären Jordan Petersen, från Kanada, vars idéer tycks locka en del män; hans föredrag i Sthlm för drygt ett år sedan samlade 600 betalande åhörare; entrébiljetten var inte billig.

Evolutionsforskaren Jessica Abbott var den klaraste av trion. Hon stödde inte förbudsuppropet och menade att det kan finns skillnader i mentalitet mellan män och kvinnor, men att dessa är små, och svåra att påvisa vad gäller kausalitet. Snarare ligger väl kulturella faktorer närmast som förklaringar.

* Med utgångspunkter i :1) PM & tokvänster, 2) tankefigurer inom genusforskning, och 3) grumliga föreställningar om osaker till vissa påstådda kvinnliga drag (sensu Jordan Petersen) kunde diskussionen i Filosofiska rummet inte bli annat än förvirrad. Sådan tur då att evolutionsforskaren förde in lite klarhet.

Andra artiklar i ämnet av Ulf Karlström.
Kommer ”vänstern” någonsin att erkänna sitt postmoderna misstag?
Filosofins problem eller problemens filosofi – på Södertörn?
Ulf Karlström: Klass och den katastrofala nyliberalismen börjar träda fram.
Postmodernism – en inte så tjusig epok.

Föregående artikelSegerparaden idag i Ryssland och den 1945
Nästa artikelTeknologi, kapprustning, demonologi och ett kallt krig
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

11 KOMMENTARER

 1. Jag kollade SVT Public Service indexsida nu (12.40). Där fanns 36 bilder på kvinnor och 28 bilder på män. Alla bilder är inte helt tydliga så jag säger cirka. Många av kvinnorna var i ledande positioner eller företrädare för makt av någon sort.
  Helt klart är att Sverige lämnat den patriarkala samhällsordningen och det är med besked. Istället tycker jag mig se ett matriarkat växa fram. Kvinnorna blir alltmer avgörande och som sådana påverkar de även männen. Det är bara att titta på en familj och se vilken maktställning kvinnan har där.
  Det är min sanna övertygelse att den här utvecklingen inte är en slump. Det är snarare ett resultat av 68 vänsterns ambition att förändra samhället i progressiv riktning där det slutgiltiga målet är det utopiska vetenskapliga samhället.
  Frågan är bara vad vi får och för min del tror jag inte kvinnor är mindre konsumtionsbenägna än män så vad skulle skillnaden bli?
  När jag tittar in i bilarna är där lika ofta en ensam kvinna som en man. Inte gasar dom mindre heller och tittar oftast med en fokuserad blick rakt fram.

  Alltså tror jag inte kvinnodominansen berör den ekonomiska politiken så värst mycket och då är det lättare att förstå Ulf Karlströms ”besvikelse” inför de krafter inom den egna rörelsen.
  Förvisso är många gånger kvinnor radikal vänster men inte på det sättet de vill avveckla det privata ägandet.
  Kvinnor är istället vänsterradikala på andra sätt.
  Genusideologier, klimataktivism, generös flyktingpolitik, aborträtt och säkert mera.

 2. Bäste Arbetarklass,
  jag ber om ursäkt att jag säger det, men dessvärre är jag tvungen att säga det: Du gör dig skyldig till ett s k kardinalfel. Skillnaden i politiska ståndpunkter inom grupperna alla män resp alla kvinnor i Sverige är större än mellan grupperna. Försök att dunka in det i huvudet! Tack..

  För övrigt tycker jag lika illa om postmodernism, identitetspolitik och akademisk tokvänster oavsett om det sägs av en man eller en kvinna.

 3. Patriarkatet var delvis ett uttryck för medelklassens inflytande.
  Medelklassen som en utbildad och erfaren samhällskader betraktad.
  Även vitas inflytande var tidigare ett uttryck för medelklassens inflytande.
  Att båda försvagats är enligt min mening ett uttryck för att medelklassens inflytande försvagats.
  Det är inte för att någon vill kvinnor väl som dom skenbart fått mer inflytande utan för att både män och kvinnor fått svagare ställning i takt med att medelklassen fått svagare ställning. Den ondskefulla västoligarkin förstärker alla fenomen som gör att vi blir svagare. Postmodernismen innebär att man kastar loss från den rationella tanken och skapar kaos.
  Man blir ur stånd att värdera kvaliteten på en argumentation och förirrar sig in i sekterism.
  Imperiet har sen många århundraden insett att det går att härska genom att splittra oss i sekter. Imperiet har samtidigt bekämpat det rationella hos människan. Det förekom att renässensens kristendom hade en positiv syn på vetenskapen men oligarkin lyckades utmanövrera alla konstruktiva krafter inklusive dom som definierade nationalstaten till medborgarnas fromma.

  Självständigt logiskt tänkande utgör ett hot mot oligarkin.
  Genusperspektivet däremot utgör inget hot mot oligarkin.
  Oligarkins inflytandeagenter har masker för alla ändamål.

 4. Så här snurrigt kan det bli. Det är en propaganda/värvningsfilm för CIA, ingen satir. Du kan bryta med de patriarkala strukturerna, gå med i CIA och frimodigt börja jävlas med den övriga världen.

  https://youtu.be/X55JPbAMc9g

 5. Alltihopa börjar alltmer närma sig begreppet ”tjafs” utan resultat. Jag talar inte om artikeln utan ämnet. Rom lär ha fallit av många olika anledningar, men en lär ha varit att folk inte kunde hålla sig till det rent praktiska och verkligheten och åstadkomma och uträtta något av värde. Teknologer har som bekant en viss förmåga att satiriskt trassla till saker på skoj. Två analyser jag kommer ihåg, en manual över hur man tömmer ett ölglas, med mycket omfattande matematiska beräkningar och analyser, och en analys över hur många tänder som behövs för att bita av en sup. Jag tror det blir svårt att hitta någon som har problem med den praktiska tillämpningen.

  När man läser om företagande i Sverige rör det sig nästan till hundra procent om olika kvoteringar, om jämställdhet, utjämning, genus, HBTQ frågor, tillstånd, certifiering, politik, mänskliga rättigheter, och så vidare i all oändlighet. Företagsbyggande och att producera något har nästan raderats ut som oviktigt. Q1 krympte Sverige 0.4%, ingen uppmärksamhet på varför, Kina växte 4.8% och Shanghai, trots problemen, växte 14.6%. Bara bilexporten växte 194,4%. Inget intresse alls tycks det.

  I unga dar hade jag ett jobb att sälja datorer. På en fredag eftermiddag hade vi samlats i konferensrummet och debatterade friskt hur man skulle sälja. Då kom försäljningschefen in och stillsamt undrade om någon hade sålt något idag.

  Om Richard Jomshof inte ska få tala, hur i hela friden ska vi kunna lista ut vad han har att säga.”Ett upprop, med cirka 150 undertecknande akademiker” ??? Gör som Mao Zedong, skicka ut dom och plantera potatis. Tjafset bidrar inte till något.

 6. Det mest akuta exemplet på förakt för yttrandefriheten är väl EUs av den svenska regeringen stödda tilltag att blockera ett par ledande ryska nyhetssajter. Vilket hindrade mig och alla andra nyfikna och vetgiriga EU-medborgare att informera oss om och studera ryska propagandautspel.

 7. Javisst, det är väl bra – om jag känner till den möjligheten, men avsikten är ju helt klar: censur.Ett allvarligt brott mot yttrandefriheten.

  • Så rätt Britta Ring!
   Censur letar sig fram genom olika vägar i det offentliga rummet och då är tystnaden en alldeles utmärkt måltavla. Att där vara en röst som går på tvärs mot den etablerade sanningen kostar på om man inte vill bli betraktad en avvikande typ. Detta är en inte obekant och utstuderad metod som kan innehålla spår av mobbingtendenser i ett sällskapligt samtalsutbyte.
   Så därför under rådande omständigheter, när dessutom en överväldigande Riksdagsmajoritet önskar medlemskap i NATO, blir ett öppet åsiktsutbyte minst sagt något nedtonat. Och i den sväva debattkorridoren befinner sig också de stora medierna tillsammans med SVT o Sr.

 8. Hur kan det komma sig att när jag skriver in rt.com, Meduza.io, Trud.ru, tro.ru eller Lenta.ru, flera andra jag sökt på, i adressfältet så kommer jag fram? Easy peasy.

  Är det en symptom hos den grumliga vänstern att de ser censurspöken på ljusa dagen?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here