Den verklige Zelensky: från kändispopulist till impopulär nyliberal i Pinochet-stil

12
2159
In this image from video provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy speaks from Kyiv, Ukraine, early Monday, March 21, 2022. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Denna artikel på Grayzone 28/4 av Natylie Baldwin har översatts av Rolf Nilsson. Frågor nedan till den intervjuade är markerade med både kursiv och fet stil.

https://thegrayzone.com/2022/04/28/zelensky-celebrity-populist-pinochet-neoliberal/

___________________________________________________________________

Den verklige Zelensky: från kändispopulist till impopulär nyliberal i Pinochet-stil

Den ukrainska akademikern Olga Baysha beskriver Volodymyr Zelenskys hyllande av allmänt avskydd nyliberal politik, hans förtryck av rivaler och hur hans handlingar underblåste det pågående kriget med Ryssland.

En komedi-skådespelare som tog sig till landets högsta ämbete 2019, Volodymyr Zelensky, var praktiskt taget okänd för den genomsnittlige amerikanen, förutom kanske som en birollsinnehavare i Trumps riksrättsteater. Men när Ryssland attackerade Ukraina den 24 februari 2022, förvandlades Zelenskij plötsligt till en A-kändis i amerikanska medier. Amerikanska nyhetskonsumenter bombarderades med bilder av en man som verkade överväldigad av de tragiska händelserna, möjligen över hans huvud, men i slutändan sympatisk. Det tog inte lång tid för den bilden att utvecklas till den khaki-klädda, outtröttliga hjälten, som styrde över en smutsig liten demokrati och på egen hand avvärjde enväldets barbarer från öst.

Men bortom den noggrant utformade västerländska mediebilden finns något mycket mer komplicerat och mindre smickrande. Zelensky valdes med 73 procent av rösterna på ett löfte om att sträva efter fred, medan resten av hans plattform var vag. På tröskeln till invasionen hade hans gillande dock sjunkit till 31 procent, på grund av att han drev en djupt impopulär politik.

Den ukrainska akademikern Olga Baysha, författare till Democracy, Populism, and Neoliberalism in Ukraine: On the Fringes of the Virtual and the Real, har studerat Zelenskys uppstigande till makten och hur han har utövat den makten sedan han blev president. I intervjun nedan diskuterar Baysha Zelenskys hyllande av nyliberalism och ökande auktoritärism, hur hans handlingar bidrog till det nuvarande kriget; hans kontraproduktiva och självupptagna ledarskap under hela kriget, ukrainarnas komplexa kulturella och politiska åsikter och identiteter, partnerskapet mellan nyliberaler och den radikala högern, under och efter Maidan, och huruvida ett ryskt övertagande av hela Donbass-regionen kan vara mindre populärt bland lokalbefolkningen än vad det skulle ha varit 2014.

Berätta lite om din bakgrund. Var kommer du ifrån och hur blev du intresserad av ditt nuvarande studieområde?

Jag är en etnisk ukrainare, född i Kharkov, en ukrainsk stad på gränsen till Ryssland, där min pappa och andra släktingar fortfarande bor. Före det pågående kriget var Kharkov ett av Ukrainas ledande utbildnings- och vetenskapliga centra. Stadens invånare är stolta över att bo i den ”intellektuella huvudstaden” i Ukraina. 1990 etablerades där det första tv-bolaget, fritt från partikontroll; snart sändes dess första nyhetsprogram. Vid den tiden hade jag redan tagit examen från Kharkov University, och en dag blev jag, av en universitetsvän, inbjuden att arbeta som journalist i det här programmet. Nästa dag, utan tidigare erfarenhet, började jag rapportera. På ett par månader var jag nyhetspresentatör. Min meteor-karriär var inget undantag.

Nya okontrollerade medier, vars antal ökade i enorm takt varje dag, krävde allt fler mediearbetare. I den överväldigande majoriteten av fallen handlade det om unga ambitiösa människor, utan någon journalistisk utbildning eller livserfarenhet. en bristande förståelse för samhälleliga motsättningar, som kännetecknar den postsovjetiska övergången, och dövhet för oro från arbetare, som motsatte sig reformer. I våra ögon var de senare ”bakåtsträvande”: de förstod inte vad civilisationen handlade om. Vi såg oss själva som ett revolutionärt avantgarde och utvalda progressiva reformatorer. Det är vi – mediearbetare – som skapat en gynnsam miljö för Ukrainas nyliberalisering, framställd som förvästligande och civilisation, med alla katastrofala konsekvenser för samhället de fört med sig. Bara några år senare insåg jag detta.

Senare, när jag övervakade produktionen av historiska dokumentärer för ett TV-bolag i Kiev, insåg jag att mytologin om enkelriktade historiska framsteg och oundvikligheten av förvästligande, för ”barbarer”, gav en ideologisk grund för nyliberala experiment, inte bara i de före detta sovjetstaterna, utan runt om i världen. Det är detta intresse för förvästligande-ideologins globala hegemoni som ledde mig, först till doktorandprogrammet i kritiska mediestudier vid University of Colorado i Boulder, och sedan till den forskning jag håller på med nu.

Enligt det akademiska arbetet från några ukrainska sociologer, visade opinionsundersökningar på senare tid att de flesta ukrainare inte var särskilt intresserade av identitetsfrågan, utan var mer bekymrade över frågor som jobb, löner och priser. Ditt arbete fokuserar mycket på de nyliberala reformer som antogs i Ukraina efter 2019 – mot den folkliga uppfattningen. Kan du säga något om hur de flesta ukrainare ser på ekonomiska frågor och varför?

I de sociala miljöer [i vilka] jag levde – östra Ukraina, Krim och Kiev – fanns det väldigt få människor som bekymrade sig om frågan om etnisk identitet. Jag betonar inte förgäves ”mina sociala miljöer”. Ukraina är ett komplext och splittrat land, med sina ’långt österut’ och ’långt västerut’, som har diametralt olika syn på alla socialt betydelsefulla frågor. ”. Sedan Ukrainas självständighetsförklaring 1991, har två idéer om nationell identitet konkurrerat i Ukraina: ”etnisk ukrainsk” kontra ”östslavisk”. Den etniska ukrainska nationella idén, baserad på föreställningen att ukrainsk kultur, språk och etnicitetscentrerad historia bör vara de dominerande integrerande krafterna i den ukrainska nationalstaten, har varit mycket mer populär i västra Ukraina. Den östslaviska idén, som föreställer sig den ukrainska nationen som grundad på två primära etniska grupper, språk och kulturer – ukrainska och ryska – har accepterats som normalt i den ukrainska sydöstra delen av landet. Men generellt sett kan jag hålla med om att de flesta ukrainare är mycket mer intresserade av ekonomiska frågor, vilket alltid har varit fallet.

Faktum är att Ukrainas självständighet 1991 i stor utsträckning också var en fråga om ekonomiska problem. Många ukrainare stödde idén om politisk skilsmässa från Ryssland på grund av en förväntan om att Ukraina skulle få det bättre ekonomiskt — detta är vad propagandistiska flygblad lovade oss. Detta ekonomiska hopp förverkligades inte. På många sätt förändrade Sovjetunionens sammanbrott radikalt människors liv till det sämre, på grund av Ukrainas nyliberalisering – marknadsföringen av den sociala sfären och ruineringen av den sovjetiska välfärdsstaten.

Hur är det med nyliberala reformer initierade av Zelenskij? Man kan bedöma deras popularitet genom opinionsundersökningar – upp till 72 % av ukrainarna stödde inte hans jordreform, flaggskeppet i Zelenskys nyliberala program. Efter att hans parti godkände det, trots folks indignation, sjönk Zelenskys betyg från 73 procent våren 2019 till 23 procent i januari 2022. Anledningen är enkel: en djup känsla av svek. I sin inofficiella valplattform – programmet ”Folkets tjänare” – lovade Zelesnky-Holoborodko [Holoborodko var Zelenskijs rollfigur i tv-programmet – NB] att om han kunde styra landet i bara en vecka, skulle han ”låta läraren leva som en president, och presidenten leva som en lärare.” Detta löfte infriades milt sagt inte. Människor insåg att de än en gång blev lurade – reformer har genomförts, inte i ukrainarnas utan i det globala kapitalets intresse.

I vilken utsträckning tror du att prioriteringen av ekonomisk säkerhet kontra identitetsfrågor har föndrats i och med den ryska invasionen? Hur tror du att det kommer att fungera för de politiska tillgångarna för nationalisterna/ultranationalisterna kontra moderater eller vänstersympatisörer?

Det är en intressant fråga. Å ena sidan är människors prioritet nu att överleva, vilket gör säkerheten till deras främsta angelägenhet. För att rädda sina liv har miljontals ukrainare, inklusive min mamma och min syster med barn, lämnat Ukraina för Europa. Många av dem är redo att stanna där för alltid, att lära sig främmande språk och att anpassa sig till ett främmande sätt att leva – all denna utveckling kan knappast prioritera identitetsproblem. Å andra sidan är dock intensifieringen av etniska känslor och konsolideringen av nationen inför invasionen också uppenbar. Jag kan bedöma detta utifrån offentliga diskussioner i sociala medier – några Kharkov-bor som jag känner personligen började till och med göra inlägg på ukrainska [språk], som de aldrig hade använt tidigare, för att lyfta fram sin nationella identitet och signalera att de är emot all utländsk invasion.

Detta är en annan tragisk aspekt av detta krig. Maidan-revolutionen 2014, som många människor i sydost inte stödde, förvandlade dessa människor till ”slaver”, ”sovki” och ”vatniki” – nedsättande termer för att beteckna deras efterblivenhet och barbari. Det var så Maidan-revolutionärer, som ansåg sig vara historiens progressiva kraft, såg anti-Maidan som ”andra”, på grund av deras anslutning till ryskt språk och rysk kultur. Aldrig någonsin kunde denna pro-ryska befolkning föreställa sig att Ryssland skulle beskjuta deras städer och förstöra deras liv. Tragedin för dessa människor är tvåfaldig: för det första förstördes deras värld symboliskt av Maidan, nu förstörs den fysiskt av Ryssland.

Resultaten av denna utveckling är oklara, så långt som till att det är oklart hur kriget kommer att sluta. Om de sydöstra regionerna förblir i Ukraina kommer förstörelsen av allt som står emot aggressiv nationalism med största sannolikhet att fullbordas. Detta kommer förmodligen att bli slutet på denna unika gränskultur, som aldrig har velat bli vare sig helt ukrainiserad eller russifierad. Om Ryssland etablerar kontroll över dessa regioner, som man stoltserar med nu, kan jag knappast förutsäga hur det kommer att hantera massförbittring – åtminstone i de städer som är mycket skadade, som i Kharkov.

Om vi övergår till Zelensky specifikt – en sak du påpekar i din bok är hur Zelensky fungerade som den här sortens ”Råttfångaren från Hameln”-figur genom att han använde sittndisskap och skådespeleri för att få folk att stödja honom utifrån denna vaga, må bra-valplattform (fred, demokrati, framsteg, antikorruption), men som verkligen fördunklade en annan agenda, som inte skulle ha varit populär, särskilt en nyliberal ekonomisk agenda. Kan du prata om hur han gjorde det hur skötte han sin kampanj och vad var hans prioriteringar efter att han tillträdde?

Det grundläggande argumentet som presenteras i min senaste bok är att den häpnadsväckande segern för Zelensky och hans parti, vilket senare förvandlades till en parlamentarisk maskin för att bryta ut och snabbt driva igenom nyliberala reformer (i en ”turboregim”, som de kallade det), inte kan förklaras utan att hänvisa till framgången med hans tv-serie, som, vilket många observatörer tror, ​​fungerade som Zelenskys informella valplattform. Till skillnad från hans officiella plattform, som bara var 1 601 ord lång och innehöll få policydetaljer, gav de 51 halvtimmesavsnitten av hans show, ukrainare en detaljerad vision om vad som borde göras för att Ukraina skulle kunna göra framsteg.

Ukraina, Zelensyk val, Latuffe

Budskapet som Zelensky, genom sin show, levererade till ukrainare, är tydligt populistiskt. Ukrainas folk framställs i den som en oproblematisk helhet utan interna splittringar, från vilken endast oligarker och korrumperade politiker/tjänstemän är uteslutna. Landet blir friskt först efter att ha blivit av med både oligarker och deras marionetter. Några av dem är fängslade eller flyr landet; deras egendom konfiskeras utan hänsyn till lagligheten. Senare kommer presidenten Zelenskij att göra samma sak mot sina politiska rivaler.

Intressant nog ignorerar programmet temat för Donbass-kriget, som bröt ut 2014, ett år innan serien började sändas. Eftersom relationerna mellan Maidan och Ryssland och Ukraina är mycket splittrande frågor i det ukrainska samhället, ignorerade Zelenskij dem, för att inte äventyra enheten i hans virtuella nation, hans tittare och i slutändan hans väljare.

Zelenskijs vallöften, som gavs i gränstrakterna mellan det virtuella och det verkliga, handlade till övervägande del om Ukrainas ”framsteg”, uppfattat som ”modernisering”, ”västernisering”, ”civilisation” och ”normalisering”. Det är denna progressiva, moderniserande diskurs, som gjorde det möjligt för Zelenskij att kamouflera sina planer på nyliberala reformer, som lanserades bara tre dagar efter att den nya regeringen kom till makten. Under hela kampanjen var idén om ”framsteg”, viken lyfts fram av Zelensky, aldrig kopplad till privatisering, markförsäljning, budgetnedskärningar etc. Först efter att Zelensky hade konsoliderat sin presidentmakt genom att etablera full kontroll över maktens lagstiftande och verkställande grenar, gjorde han det klart att ”normaliseringen” och ”civiliseringen” av Ukraina innebar privatisering av mark och statlig/offentlig egendom, avreglering av arbetsmarknadsrelationer, en minskning av makten för fackföreningar, en ökning av avgifter för allmännyttiga tjänster, och så vidare.

Du har påpekat att många utlänningar utsågs till viktiga ekonomiska och sociala poster efter kuppen 2014 och före Zelenskys mandatperiod. På samma sätt har många av Zelenskys tjänstemän nära band till globala nyliberala institutioner och du har antytt att det finns bevis för att de manipulerar Zelensky, som har en osofistikerad förståelse av ekonomi/finans. Kan du diskutera den aspekten av konsekvenserna av det västvänliga regeringsskiftet 2014? Vilka är de viktigaste intressena som står på spelr och har de överhuvudtaget den allmänna ukrainska befolkningens intressen i åtanke?

Ja, Maidans maktskifte 2014 markerade början på en helt ny era i Ukrainas historia, när det gäller västerländskt inflytande på dess suveräna beslut. Förvisso har detta inflytande alltid funnits, alltsedan Ukraina utropade sin självständighet 1991. American Chamber of Commerce, Center for USA-Ukraine relations, US-Ukraine Business Council, European Business Association, IMF, EBDR, WTO, EU – alla dessa lobby- och reglerande institutioner har avsevärt påverkat ukrainska politiska beslut.

Men aldrig i Ukrainas historia före Maidan hade landet utsett utländska medborgare till topp-ministerposter – detta blev möjligt först efter Maidan. År 2014 utsågs Natalie Jaresko – medborgare i USA – till Ukrainas finansminister, Aivaras Abromavičius – medborgare i Litauen – blev Ukrainas ekonomi- och handelsminister Alexander Kvitashvili – medborgare i Georgien – hälsovårdsminister. 2016 utsågs Ulana Suprun – en medborgare i USA – till tillförordnad hälsovårdsminister. Andra utlänningar tillträdde tjänster av lägre rang. Onödigt att säga att alla dessa utnämningar inte var resultatet av ukrainarnas vilja, utan från rekommendationerna från de globala nyliberala institutionerna, vilket inte är förvånande, med tanke på att Maidan självt inte stöddes av hälften av Ukrainas befolkning.

Som redan nämnts bor majoriteten av dessa anti-Maidan-”andra” i de sydöstra regionerna. Ju längre österut man blickade, desto starkare och mer enhetligt skulle man finna ett förkastande av Maidan, med dess europeiska agenda. Mer än 75 procent av de som bor i Donetsk och Luhansk oblasterna (två östra regioner i Ukraina som övervägande är befolkade av rysktalande) stödde inte Maidan, medan endast 20 procent av människorna som bodde på Krim stödde det.

Dessa statistiska siffror, som tillhandahölls av Kievs sociologiska institut i april 2014, hindrade inte västerländska maktinstitutioner från att hävda att Maidan var ett uppror av det ”ukrainska folket”, framställt som en oproblematisk helhet – ett mycket kraftfullt ideologiskt trick. När de besökte Maidantorget och uppmuntrade dess revolutionärer att protestera, respekterade inte medlemmar av det ”internationella samfundet” de miljontals ukrainare som hade anti-Maidan-åsikter, vilket bidrog till upptrappningen av den inbördes konflikten, som i slutet av dagen ledde till den katastrof som vi hjälplöst observerar idag.

Och hur ligger det till med utländska intressen som investerats i Ukrainas nyliberalisering, utförd i det ukrainska folkets namn? De är olika, men bakom jordreformen, som jag har analyserat noggrant, fanns det finansiella lobbyister i väst. Västerländska pensionsfonder och investeringsfonder ville investera pengar som höll på att minska i värde. De letade efter tillgångar att investera i och tog stöd av IMF, Världsbanken, EBRD och olika lobbygrupper för att främja sina intressen och lägga all nödvändig grund. Detta har naturligtvis ingenting att göra med ukrainarnas intressen.

Hur har Zelenskys historia sett utr det gäller demokrati yttrande- och pressfrihet, politisk pluralism och behandling av olika politiska partier? Hur är det jämfört med tidigare presidenter i det postsovjetiska Ukraina?

Jag håller med Jodi Dean, som hävdar att demokrati är en nyliberal fantasi i den meningen att den inte kan existera i nyliberala regeringssystem som kontrolleras, inte av människor utan av överstatliga institutioner. Som tidigare nämnts blev detta särskilt uppenbart efter Maidan, när utrikesministrar utsågs av dessa institutioner för att presentera deras intressen i Ukraina. Men i sin reformerande iver gick Zelenskij längre. I början av februari 2021 stängdes de tre första oppositionella tv-kanalerna – NewsOne, Zik och 112 Ukraine – ner. En annan oppositionell kanal, Nash, förbjöds i början av 2022, före krigets början. Efter att kriget bröt ut, i mars, arresterades dussintals oberoende journalister, bloggare och analytiker; de flesta av dem med vänstersyn. I april stängdes också tv-kanaler med högerorienterade – kanal 5 och Pryamiy – ner. Dessutom undertecknade Zelenskij ett dekret, som förpliktade alla ukrainska kanaler att sända ett enda långt TV-program, som endast presenterade en pro-regerings-syn på kriget.

Alla dessa utvecklingar saknar motstycke för det självständiga Ukrainas historia. Zelenskys förespråkare hävdar att alla arresteringar och medieförbud bör bortses ifrån, på grund av militär ändamålsenlighet, och ignorerar det faktum att de första mediastängningarna ägde rum ett år före den ryska invasionen. I mina ögon använder Zelenskij detta krig bara  för att stärka diktatoriska tendenser inom sin regeringsregim, som började utvecklas direkt efter att han kom till makten – när han skapade en partimaskin för att kontrollera parlamentet och driva igenom nyliberala reformer utan hänsyn till vad offentligheten kände.

Nationella säkerhets- och försvarsrådet (NSDC) användes av Zelensky 2021 för att sanktionera vissa personer mestadels politiska rivaler. Kan du förklara vad NSDC är och varför Zelensky gjorde det och om det var lagligt eller inte.

Efter att hans folkliga stöd rasade 2021 inledde Zelenskij den grundlagsstridiga processen med utomrättsliga sanktioner mot sina politiska motståndare, införda av National Security and Defense Council (NSDC). Dessa sanktioner innebar utomrättsligt beslag av egendom, utan några bevis på olaglig verksamhet, från relevanta individer och juridiska personer. Bland de första som sanktionerades av NSDC var två parlamentariska deputerade från oppositionsplattformen ”For Life” (OPZZh)—Victor Medvedchuk (senare arresterad och uppvisad på TV med misshandlat ansikte efter förhör) och Taras Kozak (lyckades fly från Ukraina), såväl som medlemmar av deras familjer. Detta hände i februari 2021; i mars 2022 förbjöds 11 oppositionella partier. Besluten att förbjuda oppositionella partier och sanktionera oppositionella ledare togs av NSDC; de infördes genom presidentdekret.

Ukrainas konstitution säger att rådet för nationell säkerhet och försvar är ett samordnande organ: det ”samordnar och kontrollerar verksamheten hos organ med verkställande makt inom området för nationell säkerhet och försvar.” Detta har ingenting att göra med att lagföra politiska motståndare och konfiskera deras egendom – något NSDC har gjort sedan 2021. Det säger sig självt att detta tillvägagångssätt från Zelenskys regim är grundlagsstridigt – endast domstolar får besluta om vem som är skyldig eller inte och konfiskera egendom. Men problemet är att ukrainska domstolar visade sig vara oförberedda att fungera som Zelenskys marionetter. Efter att chefen för Ukrainas författningsdomstol, Oleksandr Tupytskyi, kallade Zelenskys grundlagsstridiga reformer för en ”kupp”, hade Zelensky inget annat att göra än att förlita sig på NSDC för att driva sin impopulära politik framåt. Hur är det med ”dissidenten” Tupytskyi? Den 27 mars 2021 – också i strid med den ukrainska konstitutionen – undertecknade Zelenskij ett dekret som avbröt hans utnämning till domare vid domstolen.

Under Stalins styre skapade Folkkommissariatet för inrikes frågor (NKVD) ”trojkor” för att utfärda domar för människor, efter förenklade, snabba utredningar och utan en offentlig och rättvis rättegång. Vad vi observerar i fallet med NSDC är en mycket liknande utveckling, bara NSDC:s icke-konstitutionella rättegångar har ett större antal deltagare – alla statens nyckelfigurer, inklusive presidenten, premiärministern, chefen för den ukrainska säkerhetstjänsten, riksåklagaren i Ukraina, etc. Ett NSDC-möte kan avgöra hundratals människors öden. Bara i juni 2021 verkställde Zelensky ett NSDC-beslut om att införa sanktioner mot 538 individer och 540 företag.

Jag skulle vilja fråga dig om ”Peacemaker”listan (Myrotvorets) som enligt uppgift är ansluten till den ukrainska regeringen och SBUs underrättelsetjänst. Min uppfattning är att detta är en lista över ”statens fiender” och publicerar personlig information om nämnda fiender. Flera av dem som dök upp på den har senare mördats. Kan du prata om den här listan, hur hamnar folk på den och hur passar den in i en regering som vi har fått höra är demokratisk?

Den nationalistiska Myrotvorets-webbplatsen lanserades 2015 ”av en folkdeputerad, som innehar en position som rådgivare till Ukrainas inrikesministerium” – så här beskriver FN-rapporten detta. Namnet på detta, folkets ställföreträdare, är Anton Gerashchenko, en tidigare rådgivare till den tidigare inrikesministern Arsen Avakov. Det är under Avakovs beskydd 2014 [som] nationalistiska straffbataljoner skapades för att skickas till Donbass för att undertrycka folks motstånd mot Maidan. Myrotvorets har varit en del av den allmänna strategin att skrämma de som var motståndare till kuppen. Varje ”fiende till folket” – vem som helst som offentligt vågar uttrycka anti-Maidan-åsikter, eller utmana Ukrainas nationalistiska agenda – kan förekomma på denna webbplats. Adresserna till Oles Buzina, en berömd publicist [journalist], som sköts ihjäl av nationalister nära hans hyreshus i Kiev, och Oleg Kalashnikov, en oppositionell deputerad, dödad av nationalister i sitt hem, fanns också på Myrotvorets, vilket hjälpte mördarna att hitta sina offer. Namnen på mördarna är välkända; de är dock inte fängslade, eftersom de i det samtida Ukraina, vars politiska liv kontrolleras av radikaler, anses vara hjältar.

Sajten stängdes inte ner, ens efter en internationell skandal, när Myrotvorets publicerade personuppgifter om kända utländska politiker, inklusive den tidigare tyske förbundskanslern Gerhard Schröder. Men i motsats till Schröder, som bor i Tyskland, kan tusentals ukrainare, vars uppgifter finns på Myrotvorets, inte känna sig säkra. Alla de som greps i mars 2022 hade också varit på Myrotvorets. Några av dem känner jag personligen – Yuri Tkachev, redaktör för tidningen Timer i Odessa och Dmitry Dzhangirov, redaktör för Capital, en YouTube-kanal.

Många av dem vars namn finns på Myrotvorets, lyckades fly Ukraina efter Maidan; några kunde göra det efter massarresteringar i mars. En av dem är Tarik Nezalezhko, Dzhangirovs kollega. Den 12 april 2022, eftersom han redan var säker utanför Ukraina, gjorde han ett inlägg på YouTube, kallade Ukrainas säkerhetstjänst ”Gestapo” och gav råd till sina tittare om hur man undviker att bli tillfångatagen av dess agenter.

Som sagt, Ukraina är inte ett demokratiskt land. Ju mer jag observerar vad som pågår där, desto mer tänker jag på Augusto Pinochets moderniseringsväg, som i själva verket beundras av våra nyliberaler. Under en lång period hade Pinochets regims brott inte utretts. Men till slut upptäckte mänskligheten sanningen. Jag hoppas bara att detta kommer att hända tidigare i Ukraina.

Den ukrainske akademikern Volodymyr Ishchenko sa nyligen i en intervju med NLR, att det, till skillnad från i Västeuropa, finns mer av ett partnerskap mellan nationalism och nyliberalism i det postsovjetiska Östeuropa. Detta observerades till och med i Donbass, bland de mer välbärgade. Håller du med om det? Om så är fallet, kan du förklara hur den kombinationen utvecklades?

Jag håller med Volodymyr. Vad vi observerar i Ukraina är en allians av nationalister och liberaler, som bygger på deras gemensamma intolerans mot Ryssland, respektive alla som förespråkar samarbete med Ryssland. I ljuset av det pågående kriget kan denna enhet av liberaler och nationalister framstå som berättigad. Alliansen skapades dock långt före detta krig – 2013, under bildandet av Maidan-rörelsen. Av liberaler sågs associeringsavtalet med Europeiska unionen, som förespråkades av Maidan, främst i termer av demokratisering, modernisering och civilisation – det framställdes som ett sätt att få upp Ukraina till europeiska myndigheters standarder. Däremot förknippades den eurasiska ekonomiska unionen, ledd av Ryssland, med civilisationsregression till sovjetisk statism (koncentration av ekonomisk kontroll och planering, i händerna på en starkt centraliserad regering, som ofta sträcker sig till statligt ägande av industrin, ö.a.) och asiatisk despotism. Det är här som liberalernas och nationalisternas ståndpunkter möttes: De senare stödde aktivt Maidan, inte på grund av demokratisering, utan på grund av dess tydliga anti-ryska hållning.

Från de första dagarna av protesterna var radikala nationalister de mest aktiva Maidan-krigarna. Enigheten mellan liberaler, som förknippade Euromaidan med framsteg, modernisering, mänskliga rättigheter etc., och radikaler som övertog rörelsen för sin nationalistiska agenda, var en viktig förutsättning för omvandlingen av den civila protesten till en väpnad kamp, som resulterade i en grundlagsstridig omstörtning av makten. Radikalernas avgörande roll i revolutionen blev också en avgörande faktor i bildandet av en massrörelse mot Maidan i östra Ukraina mot ”statskuppen”, som den hegemoniska anti-Maidan-diskursen kallade maktskiftet i Kiev. Vad vi observerar idag, är åtminstone delvis ett tragiskt resultat av denna kortsiktiga och olyckliga allians, som bildades under Maidan.

Kan du förklara vad Zelenskys relation har varit med extremhögern i Ukraina?

Zelenskij själv har aldrig uttryckt högerextrema åsikter. I hans TV-serie ”Folkets tjänare”, som användes som en inofficiell valplattform, framställs ukrainska nationalister negativt: de framstår som inget annat än dumma oligarkers marionetter. Som presidentkandidat kritiserade Zelenskij språklagen, som undertecknades av hans föregångare Porosjenko, och som gjorde kunskaper i det ukrainska språket till ett obligatoriskt krav för tjänstemän, soldater, läkare och lärare. ”Vi måste initiera och anta lagar och beslut som konsoliderar samhället, och inte vice versa,” hävdade presidentkandidaten Zelensky 2019.

Men efter att ha tillträtt presidentämbetet vände sig Zelensky till sin föregångares nationalistiska agenda. Den 19 maj 2021 godkände hans regering en handlingsplan för att främja det ukrainska språket inom alla områden av det offentliga livet, strikt i linje med Porosjenkos språklag, till nationalisters glädje och till de ryskspråkigas bestörtning. Zelenskij har inte gjort något för att åtala radikaler för alla deras brott mot politiska motståndare och folket i Donbass. Symbolen för Zelenskijs högeromvandling var hans stöd från nationalisten Medvedko – en av dem som anklagades för att ha mördat Buzina – och som offentligt godkände Zelenskijs förbud mot ryskspråkiga oppositionella kanaler 2021.

Frågan är varför? Varför gjorde Zelenskij en helomvändning till nationalism, trots folks förhoppningar om att han skulle driva försoningspolitik? Som många analytiker tror, beror detta på att radikaler, även om de representerar minoriteten av den ukrainska befolkningen, inte tvekar att använda våld mot politiker, domstolar, brottsbekämpande myndigheter, mediearbetare och så vidare – med andra ord, de är helt enkelt bra på att skrämma samhället, inklusive alla maktens grenar. Propagandister kanske upprepar mantrat ”Zelenskij är jude, så han kan inte vara nazist” så ofta de vill, men sanningen är att radikaler kontrollerar den politiska processen i Ukraina, genom våld mot dem som vågar konfrontera deras nationalistiska och supremacistiska agendor. Fallet med Anatoliy Shariy – en av de mest populära bloggarna i Ukraina, och som lever i exil – är ett bra exempel för att illustrera denna punkt. Inte nog med att han, tillsammans med sina familjemedlemmar, permanent tar emot dödshot;  radikaler skrämmer ständigt aktivisterna i hans parti (som förbjöds av Zelensky i mars 2022), samt misshandlar och förödmjukar dem. Detta är vad ukrainska radikaler kallar ”politisk safari”.

Just nu är Zelensky den mest inflytelserika figuren på världsscenen med avseende på en konflikt som får allvarliga konsekvenser om den eskalerar. Jag är bekymrad över att han använder samma manipulativa show-biz-färdigheter för att samla stöd bakom denna bild av någon personlig inkarnation av demokrati och rättfärdighet mot ondskans och autokratins krafter. Det är som en film baserad på en serietidningsvärld från Marvel. Det är just den typen av inramning som tycks strida mot diplomati. Tror du att Zelenskij spelar en konstruktiv roll som Ukrainas krigstidsledare eller inte?

Jag följer Zelenskys krigstal regelbundet, och jag kan med tillförsikt säga att hans sätt att utforma konflikten knappast kan leda till någon diplomatisk lösning, eftersom han ständigt upprepar att de goda krafterna attackeras av de ondas krafter. Uppenbarligen kan det inte finnas någon politisk lösning för ett sådant Harmageddon. Det som faller utanför denna mytiska referensram för kriget är situationens bredare sammanhang: det faktum att Ukraina i flera år har vägrat att genomföra fredsavtalen i Minsk, som undertecknades 2015, efter nederlaget för den ukrainska armén i Donbass krig. Enligt dessa överenskommelser var Donbass tvunget att få en politisk autonomi inom Ukraina – något som är otänkbart och oacceptabelt för radikaler. Istället för att implementera dokumentet, som ratificerades av FN, har Kiev kämpat med Donbass längs gränsdragningslinjen i åtta långa år. Livet för ukrainare som bor i dessa territorier har förvandlats till en mardröm. För radikaler, vars bataljoner har kämpat där, förtjänar Donbass-folket – uppfattatde som sovki och vatniki – inte nåd och överseende.

Det nuvarande kriget är en förlängning av kriget 2014, som startade när Kiev skickade trupper till Donbass för att undertrycka anti-Maidan-upproret, under premissen av den så kallade ”antiterroristoperationen”. Erkännandet av detta bredare sammanhang förutsätter inte ett godkännande av Rysslands ”militära operation”, men det innebär ett erkännande av att Ukraina också är ansvarigt för vad som pågår. Att formulera frågan om det pågående kriget i termer av civilisationens kamp mot barbariet eller demokrati mot envälde är inget annat än manipulation, och detta är viktigt för att förstå situationen. Bushs formel ”du är antingen med oss ​​eller med terroristerna”, propagerad av Zelenskij i hans vädjanden till den ”civiliserade världen”, har visat sig vara mycket bekväm när det gäller att undvika personligt ansvar för den pågående katastrofen.

När det gäller att sälja denna endimensionella berättelse till världen verkar Zelenskys konstnärliga färdigheter ovärderliga. Han befinner sig äntligen på den globala scenen, och världen applåderar. Den före detta komikern försöker inte ens dölja sin tillfredsställelse. När han svarade på frågan från en fransk reporter den 5 mars 2022 – den tionde dagen av den ryska invasionen – om hur hans liv hade förändrats med början av kriget, svarade Zelensky med ett leende av förtjusning: I dag är mitt liv vackert. Jag tror att jag behövs. Jag känner att det är den viktigaste meningen med livet – att behövas. Att känna att du inte bara är en tomhet som bara innebär att andas, gå och äta något. Du lever.”

För mig är denna konstruktion alarmerande: den antyder att Zelensky åtnjuter den unika möjligheten att uppträda på en global scen som kriget gav. Det gjorde hans liv vackert; han lever. Till skillnad från miljontals ukrainare, vars liv inte alls är trevligt och tusentals av dem som inte längre lever.

Alexander Gabuev har antytt att den ryska ledningen har bristande kännedom om landet, vilket var en bidragande orsak till denna konflikt. Jag har också hört ryska kommentatorer mena att Ukraina har en överlägsen attityd när det gäller att vara pro-västlig kontra pro-rysk. Tror du att detta är en betydande bidragande faktor för båda sidor?

Jag är benägen att hålla med om påståendet om bristen på en adekvat förståelse från det ryska ledarskapets sida av sociala processer som har pågått i Ukraina sedan Maidan. Faktum är att hälften av Ukrainas befolkning inte välkomnade det, och miljoner som bor i sydost ville att Ryssland skulle ingripa. Jag vet detta med säkerhet eftersom alla mina släktingar och gamla vänner bor i dessa territorier. Det som var sant 2014 är dock inte nödvändigtvis fallet nu. Åtta år har gått; en ny generation unga människor, uppvuxna i en ny social miljö, har vuxit fram; och många människor har helt enkelt vant sig vid nya verkligheter. Slutligen, även om de flesta av dem föraktar radikaler och ukrainiseringens politik, hatar de kriget ännu mer. Verkligheten på plats har visat sig vara mer komplex än vad beslutsfattarna förväntade sig.

Hur är det med känslan av överlägsenhet bland de ukrainare som identifierar sig med västerlänningar, snarare än med ryssar?

Detta är sant, och för mig är detta den mest tragiska delen av hela post-Maidan-berättelsen, eftersom det är just denna känsla av överlägsenhet som hindrade de ”progressiva” pro-Maidan-styrkorna från att hitta ett gemensamt språk med sina ”bakåtsträvande” ” pro-ryska landsmän. Detta ledde till Donbass-upproret, den ukrainska arméns ”antiterroristoperation” mot Donbass, Rysslands ingripande, fredsavtalet i Minsk, att de inte uppfylldes och, slutligen, det pågående kriget.

Föregående artikelPå besök i Mariupol: Var finns massgravarna?
Nästa artikelLula: Putin och Zelenskyj är lika skyldiga till kriget
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

12 KOMMENTARER

 1. Zelensky har blivit påtvingad krig och landets förstörelse av en utrikisk diktator. Zelensky, som är jude, har kallats nazist av den lögnaktige och storryskt propagandistiske angriparen. Europas mest antisemitiska land för drygt hundra år sen var Ryssland. Ränderna sitter i. Zelensky har tvingats förbjuda män i stridför ålder att lämna landet, ett drag man bara gör i absolut livsfara. Hans nuvarande politik kan helt och hållet förklaras av Putins maktordning på utrikes mark, som på kort tid fått Finland och Sverige att byta säkerhetspolitisk strategi. USA, here we come!

  Ryssland är Europas sjuke man, så sjuk att den knappt tillhör Europa.

  • Vore väl bra om Zelensky tillvaratog Ukrainas och inte USA:s intressen. Varför inte gå med på Minsk 2-avtalet? Varför inte låta befolkningen i Donbass få demokratiskt ställning till hur de vill ha det? Varför inte ta avstånd från statskuppen i Kiev 22-23/2 – det stora brottet mot europeisk säkerhetsordning?
   Hur kan man undgå att förstå att Ryssland känner sig hotad av Nato 100 mil? Ett Nato som utnämnt Ryssland till huvudfiende och satsar minst 10 gånger mer på militären?

   Varför vara så ensidigt blind?

   USA:s krig utan att vara det minst hotat har dödat tiotals gånger fler människor än kriget i Ukraina.

   • @Anders Romelsjö (red) 5 maj, 2022 At 09:51

    ”USA:s krig utan att vara det minst hotat har dödat tiotals gånger fler människor än kriget i Ukraina.”
    Tiotals?

    • Bara under 2000-talet Kanske 100+ gånger fler:
     Irak 2 miljoner, Syrien 400 000 +, Jemen 370 000 plus, Afghnistan 200 000, Libyen 100 000. C:a 3 miljoner försiktigt räknat.

     Hittills har FN rapporterat färre än 10 000 döda i kriget i Ukraina, men även här kan mörkertal finnas.

     1 % av 3 miljoner är 30 000….

  • Dt finns en mängd fall som bevisar att Zelinksy+Ukro-nazi=Sant. Världen vet om detta, utom de av propaganda förblindade västerlänningar).

   Sanningen om Zelensky, en judisk oligark (Ihor Valeriyovych Kolomoyskyi is a Ukrainian–Israeli–Cypriot billionaire) som finansierar Azov och ukronazi-judiska banden belyses bland annat här.
   https://www.aljazeera.com/news/2022/3/1/who-are-the-azov-regiment

   Vidare och som Sergei Lavrov Rysslands utrikesminister uttryckte det – ”I may be mistaken but Adolf Hitler had Jewish blood, too. This means absolutely nothing. . The wise Jewish people say that the most ardent anti-Semites are usually Jews. “Every family has its black sheep,” as we say.” Så det är inga konstigheter här inte Zelinsky+Ukro-nazi=Sant. Läs mer om detta här: https://www.moonofalabama.org/2022/05/on-lavrovs-spat-with-israel-who-is-right.html#more

   Man kan också nämna Haavara avtalet redan 1933 mellan självaste Adolf Hitler och ledarna frö den sionistiska rörelsen, förevigat med guldmyntet med Svastikan på ena sidan och Rothschilds stjärna på den andra.

  • Zelensky påtvingat krig? Tror Göte själv på dennas saga som MSM basunerat ut? Hur f-n kan NÅGON ha missat vad ukrainsk militär sysslat med i östra Ukraina sedan 2014? 14.000 döda enligt beräkningar från internationella organ! Nu är ju Putin ingen diktator utan folkvald med stor majoritet…Göte ännu en av dessa MSM-skadade utan koll på något som fortfarande tror på skiten fulmedia förmedlar! Kan meddela Göte att på internet kan du läsa om allt som fulmedia ljuger om inklusive Ukraina!

 2. Varför nämns inte Kolomojskij, israelisk medborgare och zelenskijs sponsor? Han lär ha finansierat Azovregementet.

 3. Skojaren och nazi vännen Zelinsky plus gelikar (inklusive i Sverige) får smaka på denna fantastiska nyhet 😜. En kanadensisk general, Trevor Cadieu vid namn, har tillfångatagits i Mariupol 3-4 maj. Han flögs till Moskva och där inväntar rättegång. Ryssland måste statuera ett exempel för alla västofficerare och legosoldater – offentlig arkebusering härnäst!

  https://www.voltairenet.org/article216731.html

 4. Vi måste komma ihåg att den politiska och ekonomiska teorikompassen snurrar ofta till oigenkännlighet i det gamla post-sovjetiska politiska ländernas system. Ingen kan i dessa länder i stort göra skillnad på en tydliga nyanser av ideologi, filosofi, historia och ekonomiska teorier och utövande.

  Ukraina har varit neoliberalt och politiskt vilt anarkistiskt sedan självständigheten 1991. Med befolkningens reella politiska filosofiska och ideologiska blindhet i alla dessa frågor lämnades också det politiska fältet i ett land i social och ekonomisk kris helt öppet för extremism, nationalism och hårdföra politiska idéer, framför allt från åren 2013-2014. Detta snabba förlopp kan snabbt utnyttjas också av utländska krafter med hela sin vapenindustri bakom sig: för kommande nya vinster till det vapen-industriella komplexet, ja, ni vet redan i vilket vålds- och vapenfetischistiskt land pengarna till slut alltid hamnar.

  Ismernas död har lett till våldets och vapnens seger i Ukraina.
  Så går det för ett land som inte i tid tar i tu med sina politiska, sociala och ekonomiska problem. Bakom neoliberalismen följer alltid maffian och högerextremismen.

  Och ur den labyrinten har i vart fall inte Kiev, Washington eller Moskva några goda svar -förutom att Ukraina under överskådlig tid kommer att vara delat och söndrat. Precis som Washington alltid vill ha länder i ”utveckling”.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here