Ekonomen Joseph Stiglitz om hur krig, COVID och klimatkris orsakar ekonomiska kriser runt om i världen

10
1169
Joseph Stiglitz

 

Ingemar Siby skriver:

”Kranzatorparn” Ingemar Siby

Hej Anders!

Här kommer en översättning för att ha som utfyllnad under din ”semester”!

Den kommer från Democrazy Now, och är en intervju med Joseph Stiglitz Riksbankens pristagare.

https://www.democracynow.org/2023/3/7/joseph_stiglitz_economy

Intervjun är filmad och finns i filen ovan. Den har legat till sig en månad, men är i högsta grad aktuell.

Min introduktion och kommentar:

Med hjälp av google översätt, har jag transkriberat denna intervju med Professorn vid Columbia universitet. Här i Sverige kanske mest känd efter att 2001 mottagit Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap. Egentligen står Stiglitz i motsättning till Riksbanken, eftersom han ser nackdelarna med fria  marknader. Som chefsekonom för Roosvelt Institutet är det ASA:s och världens fattiga som är i hans fokus. I Intervjun ger han flera exempel hur USA:s politikers beslut leder till mer fattigdom – både i USA och världen i övrigt. Tyvärr visar också intervjun att inte ens Stiglitz – som professor och ärad – vågar gå emot mediastormen!

God läsning!

Önskar Ingemar”

Redaktören: Tack Ingemar. Bloggen kommer att fungera ungefär som vanligt under ”semestern”. Massor av aktuella artiklar och bevakning av kommentarer flera gånger dagligen. För länge sedan publicerade jag denna fortfarande högst aktuella artikel som bl.a. behandlar Stiglitz bok USA – de ”förlorade möjligheternas land”

I artikeln skriver jag ”Professor Joseph Stiglitz Nobelpristagare i ekonomi 2001, f.d. ordförande i Clintons ekonomiska råd, och f.d. vice Världsbankschef, en favorit bland ”mainstream” vänsterekonomer i neo-Keysiansk anda är USA snarast de förlorade möjligheternas land.

I sin bok ”The price of inequality” -How today’s divided society endangers our future” (Ojämlikhetens pris – Hur dagens delade (ojämlika) samhälle utgör en fara för vår framtid) analyserar han dagens USA från 2012, som vanligt med massor av fakta. Han påvisar att ojämlikheten har ökat även under Obama, liksom fattigdomen och arbetslösheten.

______________________________________________________________

Från artikeln i Democracy Now.

När FN: s generalsekreterare kritiserar rika nationer för att rigga den globala ekonomin till deras fördel, talar vi med ekonomen Joseph Stiglitz om hur krig, pandemin och klimatnödläget orsakar ekonomiska kriser över hela världen. Han säger också att räntehöjningar från den amerikanska centralbanken gör saker värre för det globala syd, eftersom lånekostnaderna stiger för många länder som redan kämpar med skulder. Stiglitz är en nobelprisvinnande ekonom, professor vid Columbia University och tidigare ordförande för Council of Economic Advisers. Han är också för närvarande chefsekonom för Roosevelt Institute. Hans senaste bok heter People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. Professor Stiglitz gästar oss på Democracy Now! att diskutera den nuvarande globala ekonomin.

AMY GOODMAN, Democray NOw: Det har gått nästan tre år sedan stora delar av världen stängde ner när COVID-19 snabbt spred sig över hela världen, och det är drygt ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Dessa två händelser, pandemin och kriget, har omformat den globala ekonomin. Vissa har sett sina rikedomar skjuta i höjden, men miljarder har lidit. Tidigare i veckan talade FN:s generalsekreterare António Guterres inför öppnandet av toppmötet för de minst utvecklade länderna i Doha, Qatar.

GENERALSEKRETERARE ANTÓNIO GUTERRES: Att lindra levnadskostnadskrisen blir allt svårare för varje dag som går med kriget i Ukraina, som påskyndar de stigande priserna på energi och livsmedel. Lägg till effekterna av konflikter, torka, hunger och extrem fattigdom, och resultatet är en perfekt storm för att vidmakthålla fattigdom och orättvisor. Vi måste få ett slut på denna storm. Men vi måste inse att för att få ett slut på denna storm kommer det att krävas massiva och ihållande investeringar, och de minst utvecklade länderna behöver och förtjänar massivt finansiellt och ekonomiskt stöd. För era länder handlar framstegen med målen för hållbar utveckling, som börjar med att utrota extrem fattigdom och avskaffa hunger, om mer än linjer i ett diagram som leder till 2030. Det är en fråga om liv och död. Och det är oacceptabelt om ni hålls tillbaka av processer och beslut som fattas långt utanför era gränser.

AMY GOODMAN: För att prata mer om tillståndet i den globala ekonomin får vi sällskap av den Nobelprisvinnande ekonomen Joseph Stiglitz. Han är professor vid Columbia University, tidigare ordförande för Council of Economic Advisers. Professor Stiglitz är också för närvarande chefsekonom för Roosevelt Institute. Vi välkomnar dig tillbaka till Democracy Now!, Joe. Det är fantastiskt att ha dig hos oss. Det är mycket, mycket svåra tider. Låt oss följa upp vad FN: s generalsekreterare har talat om, krisen i världen idag, när vi tittar på den internationella ekonomiska krisen, stigande inflation, devalverade valutor, nationer över hela världen som står inför katastrofal skuldkris. Kan du berätta om situationen globalt?

JOSEPH STIGLITZ: Ja, du beskrev det. Det som oroar mig just nu är att allt detta förvärras av penningpolitiken, Federal Reserve höjer räntorna, när problemet inte är överdriven aggregerad efterfrågan. Problemet är avbrott på utbudssidan, efterfrågeför-skjutningar, orsakade av just de krafter som du beskrev – kriget, pandemin. Och låt mig vara uppriktig: Att höja räntorna, utformade för att bromsa ekonomin, öka arbetslösheten, kommer inte att vara rätt politik för att ta itu med den inflation som vi står inför.

AMY GOODMAN: Du talar om Jay Powell, Federal Reserve-ordföranden, som kommer att tala till kongressen eller tala med, som frågas ut av kongressen idag och imorgon. Du är en hård kritiker.

JOSEPH STIGLITZ: Det stämmer. Jag tror att de har feldiagnostiserat problemet. Och på grund av feldiagnosen är lösningen inte bara fel lösning, det är en lösning som kan göra saker värre. Du vet, att höja räntorna från nollnivån, där de var, till en normal nivå var ett rätt drag. Vi behövde normalisera räntorna. Men fortsatta räntehöjningar leder till globala devalveringar av växelkurserna. Det kommer att förvärra den globala skuldkrisen. Länder redan över skuldsatta kommer att finna det ännu svårare att betala tillbaka. Men om vi återvänder till USA, är en av de största källorna till inflation bostäder. Och vad består höjningen av – stigande ränt kostnader? Medförande minskande investeringar i bostäder, görande problemet ännu värre. När vi har alla dessa avbrott på utbudssidan och ändrad efterfrågan behöver vi mer investeringar. Och dagens penningpolitik medför färre investeringar.

JUAN GONZÁLEZ: Tja, Joe Stiglitz, för de människor som inte är bevandrade i ekonomi, varför är högre räntor så skadliga, särskilt för det globala syd? Jag menar, helt klart kommer det att bli en flykt av investeringskapital från andra delar av världen till amerikanska statsobligationer. Och den inverkan detta har på de Globala Syd ländernas egna skulder, liksom deras egen valutapolitik- värdet av deras egna pengar?

JOSEPH STIGLITZ: Så när pengarna lämnar dessa andra länder och går in i USA, in i dollarn, det ökar dollarns värde; det minskar värdet på deras egen valuta. Problemet är att pengarna som de lånade, förkrossande nog är tecknade i dollar. Så vad de tjänar utomlands, vad de tjänar hemma, är mindre värt i förhållande till vad de är skyldiga sina fordringsägare. Och därför blir det svårare och svårare för dem att betala. Och för att göra det ännu värre, är inte bara värdet på deras valuta lägre, utan räntorna de måste betala högre. Och för att göra det ännu värre, är avsikten med detta att skapa en global ekonomisk avmattning. Och så kommer dessa länder, som är mycket beroende av export, att upptäcka att de kan sälja mindre. Värdet av vad de är – av deras ekonomi går ner. De betalar högre räntor. IMF och Världsbanken har varnat för en skuldkris. Och vad Federal Reserve gör nu, är att öka risken för en mycket värre global skuldkris. Länder som är fattiga kommer att bli ännu fattigare.

JUAN GONZÁLEZ: Jag ville fråga dig om en annan inverkan av kriget i Ukraina som det inte ofta talas om. I årtionden har vi haft förespråkare för nyliberalism som hävdar att frihandel är nyckeln till världsekonomisk utveckling. Men som du nämnde har problem med leveranskedjan under COVID, liksom kriget i Ukraina, plötsligt avslöjat bristerna i att anta att du har ett världsekonomiskt system där du kan få varor från alla delar av världen, just-in-time-produktion av de flesta av dessa företag. Vad är framtiden för frihandel nu, med tanke på den ökande – inte bara pandemin utan effekterna av Ukrainakriget på världen?

JOSEPH STIGLITZ: Tja, du satte fingret på ett stort problem av den typ av ekonomiskt system som vi har utvecklat under de senaste 40 åren, vad du kallar det nyliberala systemet. Det var kortsiktigt. Vi såg att den globala finanskrisen 2008, orsakad av kortsiktiga banker, med fokus på att exploatera fattiga amerikaner, rovlån, missbruk av kreditkortsmetoder, överdrivet risktagande. Men en del av detta mönster av kortsiktighet var att säga: ”Om jag kan få olja, gas några öre billigare, gör jag det oavsett risken.” Jag skrev i min bok, Making Globalization Work, 2006 att Europas blir så beroende av rysk gas var dumt. Det var kortsiktigt. Putin var inte en pålitlig energikälla. Och tyvärr visade sig den förutsägelsen vara alltför sann och ledde till den energikris som vi stod inför, och Europa särskilt stod inför, i efterdyningarna av den ryska invasionen av Ukraina. Så jag tror att vi har lärt oss att marknader är kortsiktiga. Och så förstärktes de ekonomiska konsekvenserna av pandemin av detta grundläggande misstag i marknadsekonomin. Du vet, vi har alltid påpekat att marknader inte prissätter koldioxid. Det är anledningen till att de engagerar sig i överdriven förorening. Men de prissätter inte heller risk.

Och vi omprövar nu det globala ekonomiska systemets natur. Ironiskt nog pågår detta även av dem, säg Republikaner, som stödde frihandel. Tvåpartsöverenskommelserna IRA, (Inflation Reduction Act) och CHIPS Act ignorerade båda grundläggande WTO regler för att försöka ge amerikanska företag företräde och försöka återuppliva amerikansk produktion. Det kan vara bra politik, men de strider mot internationella handelsnormer. Så vi måste omdefiniera den globala internationella ordningen.

JUAN GONZÁLEZ: Jag ville också fråga dig om effekterna på världsekonomin av de stigande spänningarna mellan Kina och USA, och särskilt för de fattigare sektorerna på vår planet. Vi har sett uttalandet av president Xi Jinping nyligen som hävdar att USA försöker omringa och behålla Kina. Ännu mer anmärkningsvärt var ett uttalande från det kinesiska utrikesministeriet så sent som förra veckan. Det var en utomordentligt kritisk översikt över hur Kina ser på USA: s roll i världen och hävdade att det är den största källan till våld och instabilitet i världen, både militärt och ekonomiskt. Och jag undrar vad din känsla är av den potentiella inverkan som många människor som hävdar att vi måste bli tuffare mot Kina – vad konsekvenserna är för ekonomin, med tanke på hur mycket Kina har blivit världens tillverkningscentrum.

Redaktören: Stiglitz syftar sannolikt på detta USA:s hegemoni och dess faror.

JOSEPH STIGLITZ: Låt mig först säga att min första oro är att det finns ett antal globala problem där vi måste arbeta tillsammans. Vi måste ta itu med problemet med den globala uppvärmningen. Vi har precis kommit över pandemin, och de flesta epidemiologer tror att det sannolikt kommer att bli en annan pandemi. Vi vet inte när, men definitivt när det inträffar, vi kommer att behöva höga nivåer av globalt samarbete. Så denna skärpta retorik, från båda sidor, har minskat vår förmåga att samarbeta på områden där vi måste samarbeta. Naturligtvis måste vi vara högljudda i vår kritik av minskningen av vad Kina gjorde mot demokratin i Hongkong, vad det gör med uigurerna. Jag anser att vi måste vara uppriktiga på den punkten. Samtidigt anser jag att vi måste vara mycket målinriktade i vårt svar. Och bredsidor av det slag som båda sidor har engagerat sig i gör det svårt för oss att vidta de samarbetsåtgärder som vi behöver.

Samtidigt anser jag att vi inte bara måste vara rättframma när det gäller kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och demokratin, utan vi måste också peka ut några av de politikområden som har haft förödande effekter på utvecklingsländerna. Kina har lånat ut pengar till många länder utan att på lämpligt sätt bedöma avkastningen i dessa pengar. Ibland finns det anklagelser om korruption. Men när länder har haft problem har det funnits en motvilja mot att omstrukturera skulder. Sri Lanka har blivit affischbarnet. Om en skuldkris , som förväntas bli verklig, måste det ske skuldsaneringar, men det måste ske skuldsaneringar, som är omfattande, inklusive Kina och den privata sektorn i väst. Den privata sektorn från väst ägnar sig ofta också åt vårdslös utlåning och ibland med korrupta metoder. Så jag vill inte peka fingret i en riktning. Detta är ett globalt problem.

AMY GOODMAN: Du är författaren, Joe Stiglitz, till The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict. När vi kommer fram till 20-årsdagen av detta. Och vi ser också krig just nu äger rum i Ukraina, USA varnar Kina för att skicka – att det finns en röd linje om de skickar vapen till Ryssland, intressant nog, nästan samma dag som Biden – att utrikesminister Blinken meddelade att 600 miljoner dollar av amerikanska vapen skulle gå till Taiwan. Kan du tala om detta och även hur kriget jämförs när – när det gäller att hantera konflikter och ekonomin runt om i världen, vad det gör?

JOSEPH STIGLITZ: Tja, först menar jag, uppenbarligen, gör några av dessa asymmetrier som du påpekar inte problemen, bättre, de gör problen värre, att jag tycker att det är lite svårt att förstå hur vi kan ha sådana skygglappar på vad vi gör, vilket antyds av vad du sa.

Det andra problemet, som bekymrar Linda Bilmes, som undervisar vid Harvard och skrev den boken med mig, är att vi har diskuterat hur många av lärdomarna från Irak och Afghanistan-kriget som inte har tagit skruv. En av de punkter som vi tog upp är hur dyrt det kriget var. Vi uppskattade då kostnaden till 3 biljoner dollar. Den verkliga kostnaden har nu klart överskridit det beloppet. Förmodligen skull ca $ 5 biljoner vara en uppskattning av golvet. Men det amerikanska folket fick aldrig veta att detta var vad det skulle kosta. De redovisningssystem som används av regeringen, av försvarsdepartementet, är utformade för att dölja de verkliga kostnaderna. Det finns särskilda budgetar. Inte ens kongressen diskuterar fullständigt hela den omfattande kostnaden för dessa krig. Och medan jag starkt stöder att stödja Ukraina och motstå den ryska invasionen, tycker jag att det är viktigt, som en fråga om offentlig policy, att vi har större öppenhet och större ansvarsskyldighet, och att vi betraktar fullt ut på kostnaden, liksom orsakerna till detta krig.

JUAN GONZÁLEZ: Jag ville fråga dig – en av nyckel frågorna som jag tror att du ofta ställer om inkomstskillnader, de växande inkomst ojämlikheten i USA och världen, är att det inte är ett resultat av marknadskrafter, utan det är faktiskt ett resultat av konkret politik som antagits av politiska ledare. Jag undrar, när vi går in i – fler beslut måste fattas före nästa presidentval av kongressen när det gäller politiska ekonomiska beslut. Vad ser du som de viktigaste frågorna som måste åtgärdas som inte bara kommer att minska inkomstskillnaderna här utan runt om i världen?

JOSEPH STIGLITZ: Ja. Jag menar, du uttryckte det bra. Jag har ofta skrivit att ojämlikhet, fattigdom är en fråga om val, inte av människorna själva utan av våra politiska ramar som leder till nivåer av ojämlikhet. Ett underbart exempel på det var Biden-administrationens förmåga, genom de handlingar den vidtog för att svara på pandemin, att minska barnfattigdomen med uppskattningsvis 40, 50% på ett år. Vi kunde ha gjort det när som helst tidigare. Vi kunde ha antagit den politik som hade denna enorma effekt på barnfattigdomen.

Anledningen till att jag talar så starkt om fattigdom bland barn är att barn som växer upp i fattigdom inte kommer att lära sig, inte kommer att bli lika produktiva, effektiva medborgare. Det vi gör idag påverkar vår ekonomi, vårt samhälle i framtiden. Det som oroar mig just nu är till exempel att den speciella nödmat som gavs under pandemin just har upphört denna månad – förra månaden, i februari. Och resultatet av detta är att miljoner – miljoner – barn som flyttades ut ur fattigdom genom den akuta livsmedelshjälpen nu flyttas tillbaka till fattigdom.

MY GOODMAN: Du pratar om SNAP, Supplemental –https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program

JOSEPH STIGLITZ: Precis.

AMY GOODMAN: -Närings assistans Programmet

JOSEPH STIGLITZ: Det stämmer. Och det uppskattas att 4.2 miljoner människor över fattigdomsgränsen 2021 var beroende av dem – nödhjälp från SNAP, och effekten av det var att minska fattigdomen med 10% och barnfattigdomen med 14% i de stater som hade det stödet. Så vi borde erkänna att vi nu gör en annan uppsättning val, till synes för att öka fattigdomen, en uppsättning åtgärder som jag finner samvetslösa. Samtidigt talade vi lite tidigare om att Federal Reserve skulle höja räntorna, bromsa ekonomin. Allt låter så tekniskt. Låt oss göra det klart vad Fed försöker göra. Och de har varit lite tydliga om det. Man vill öka arbetslösheten. Nu verkar det bara som en siffra, men ökande arbetslöshet innebär att miljontals människor inte kommer att ha några jobb.

Miljontals människor kommer att hamna i fattigdom. Miljontals människors liv kommer att krossas. Utbildning kommer att avbrytas. Och det kommer särskilt att påverka vissa fattiga befolkningsgrupper inom vår befolkning. Till exempel, när Fed, till synes oskyldigt, säger, ”Åh, vi försöker rikta in oss på – öka arbetslösheten t.ex 5%” – kan du tro det, regeringen säger att vi vill att det ska bli mer arbetslöshet? — Vad det betyder för minoriteter är att de kommer att ha dubbelt så hög arbetslöshet och för minoriteter – ungdomsminoritet, fyra gånger så mycket. Det betyder att Federal Reserve vill att det ska finnas en arbetslöshet på över 20% för dessa grupper.

Nu, bör de uppmana regeringen, skattemyndigheterna att göra allt de kan för att förbättra skyddsnätet, förbättra utbildningsprogrammen för dem som kastas ut från arbete. Jag har inte hört ett pip, inte ett ord som säger att dessa räntehöjningar måste åtföljas av dessa åtgärder, om vi inte ämnar öka ojämlikheten i vårt samhälle, inte ämnar öka antalet fattiga människor i vårt samhälle.

AMY GOODMAN: Och samtidigt har du efterskänkningen av studielån som bestrids av Högsta domstolen.

JOSEPH STIGLITZ: Det stämmer. Och återigen säger vissa människor, ”Åh, det kommer att få enorma makroekonomiska effekter.” Det är fel. Vi har tittat på siffrorna. Det är mycket tydligt att effekten på inflationen är noll. Effekten på den aggregerade efterfrågan är mycket, mycket låg. Anledningen är uppenbar. Det här är livstidsskulder. Bara för att – mycket av detta kommer aldrig att betalas tillbaka i alla fall, eftersom du inte kan pressa vatten ur en sten. Men även för dem som kommer att betala tillbaka är deras årliga betalningar relativt låga, och de kommer verkligen inte att vara villiga eller kunna låna för att få tillbaka sina skulder för att kompensera skuldminskningen.

Så verkligheten är att allt detta, det som pågår i domstolarna, kommer att leda till att lägga skuldkedjan runt halsen på miljontals amerikaner, vilket påverkar hur dessa unga människor kan börja sitt liv, om de kan gifta sig, om de kan köpa ett hus eller till och med köpa en bil. hindra deras förmåga att söka efter ett jobb som bättre matchar deras förmågor. Så i den meningen är bevisen ganska tydliga. När du har den typen av skuld kedjad runt halsen på unga amerikaner, skadar det faktiskt nationell produktivitet.

JUAN GONZÁLEZ: Och, Joe Stiglitz, jag ville fråga dig om det senaste tillkännagivandet av Colombias finansminister, José Antonio Ocampo, att sammankalla det första ministertoppmötet någonsin för Latinamerika och Karibien – eller skatte toppmöte för Latinamerika och Karibien. Har ni något hopp om att detta kommer att bidra till att sätta stopp för och effektivt sätta stopp för vissa av dessa länders missbruk av skatteparadis och skatteflykt – särskilt några av de länder i Västindien som är ökända för att gömma pengar?

JOSEPH STIGLITZ: Jag tycker att Ocampos åtgärd är mycket välkommen. Och responsen tycker jag har varit mycket positiv. Det är bara ett steg, men det är ett viktigt steg. Ett annat viktigt steg var EU:s överenskommelse om att gå vidare med en minimiskatt, bolagsskatt, som gör det svårare för dessa skatteparadis att försöka locka till sig företag, eller åtminstone låtsas att vinsterna genererats i dessa skatteparadis. Så det är ett viktigt steg, men mycket mer måste göras.

Det globala förslaget om en global minimiskatt var för svagt. Det var bara 15%. Det borde vara 25%. Det finns en oro för att effekten av detta avtal faktiskt kommer att bli lägre skattesatser i vissa länder, eftersom många länder har en bolagsskattesats som överstiger 15 procent. Så jag oroar mig för att miniminivån faktiskt kommer att bli maximal, och fler företag kommer inte att betala sin rättvisa andel av skatterna.

AMY GOODMAN: Vi måste lämna det där det är, men vi tackar dig så mycket för att du varit med oss, Joseph Stiglitz, Nobelprisvinnande ekonom, Columbia University-professor, tidigare ordförande för Council of Economic Advisers, för närvarande chefsekonom för Roosevelt Institute. Bland hans många böcker, People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent.

Föregående artikelNynazister och extremhögern marscherar i Ukraina
Nästa artikelPaasikivi, Putin och andra: Synpunkter på ”USA-läckan”
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Oops, en mycket avslöjande intervju fast tyvärr inte som varken Stiglitz eller översättaren som haft gott syfte avsett. Bland kända amerikanska ekonomer har de senaste åren lett till ras i anseende hos vissa och uppgång för andra. Den som rasat totalt är Paul Krugman följd av just Stiglitz som blivit en riktig ”half-way Joe” som inte vill veta av följderna av USA:s internationella agerande. De som rejält förbättrat sitt anseende är Jeffrey Sachs och sedan Michael Hudson men den senare får ju inte ens förekomma i de fula medierna.

  Stiglitz kan ha sina poänger vad gäller den interna ekonomiska politiken i USA. Men vad gäller den internationella politiken kan man bara ta sig för pannan. Stiglitz har anammat det mesta av den officiella retoriken och speciellt mediernas förfalskade narrativ. Sachs sopar banan med Stiglitz och ser igenom falskheterna vad gäller Kina, Ryssland o.s.v. Stiglitz låtsas inte känna till att USA:s presidenter ända sedan 1990 drivit på för USA:s fortsatta och förstärkta dominans och att de konflikter som uppstått är en direkt följd av denna politik.

  Det finns bara en fråga där Sachs och Stiglitz har likartad syn och det är tron på klimatkrisen. För närvarande lider Afrika av omfattande brist på egen energi eftersom den gröna agendan lägger ständiga och växande hinder för dem att använda sig av egna energikällor i form av stenkol. Personligen ser jag hållningen som en länk i fortsatt nykolonialism och att döma av det bemötande som Kamala Harris fick på sin Afrika-turné är jag inte ensam om den åsikten.

  • https://finobzor.ru/125221-strany-uchastnicy-briks-vpervye-oboshli-g7-po-jekonomicheskim-pokazateljam.html?utm_source=topwar.ru

   För första gången överträffade BRICS-medlemsländerna de sju mest utvecklade stormakterna i världen när det gäller ekonomiska indikatorer.
   Detta fenomen, tillsammans med gruppens demografiska överlägsenhet, avslöjade myterna om utvecklingsländer och avslöjade en kraft före USA, enligt InoSMI- portalen .
   Experter noterade att BRICS-länderna under de senaste dagarna har överträffat gruppen av sju mest industrialiserade länder i världen när det gäller BNP.
   BRICS-gruppen av länder, som inkluderar Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, har för närvarande större ekonomisk vikt än sju av G7.
   För närvarande producerar BRICS-facket 31,5 % av världens BNP mot 30,7 % för G7. Den uppåtgående trenden kommer att fortsätta under de kommande åren. Styrkan i BRICS växer främst på grund av den ekonomiska uppgången i Kina och Indien.

   ”Den grundläggande myten om utvecklingsekonomier har avlivats”, säger Günther Maihold, biträdande chef för det tyska institutet för internationella och säkerhetsfrågor.
   BRICS ligger före G7 inte bara när det gäller ekonomisk utveckling, utan också när det gäller demografi: 800 miljoner människor bor i G7-länderna mot 3,2 miljarder i BRICS-länderna.

 2. Amy Goodman, Stiglitz, Krugman, Nuland, Blinken, Sullivan, Garland, Sherman, Haines, Cohen, Klain och Zelinksy, Kolomosiky, mm, mm

  • Connect the dots
   Jag försökte dra linjer mellan de här punkterna och fick fram någort som påminde om en åsna i tvångströja, som stog mellan mängder av artefakter som påminde om en målning av Hieronymus Bosch. Vann jag nåt pris? I så fall vill jag ha det i kontanter eller falukorv…

 3. Boken ”FOLKREPUBLIKEN WALMART” har redan nämnts här på GP. Den visar på hur kapitalismen förfinar planering och allokering, hur varor fördelas.
  Lägg till insikten att det är staten som skall ha hand om betalningsmedlen, så leder det till att folks behov i första hand styr produktionen och inte profiten.
  Det är ganska enkelt. Man behöver inte gå vilse i Karl Marx’ skägg eller gå i nobelpristankar.

 4. Böner hjälper inte: Putin kommer att få västvärlden att betala fullt ut
  04/11/2023 Politik
  Rysslands president Vladimir Putin kan ge stöd till Europeiska unionen. Men för detta måste Bryssel erbjuda Moskva något riktigt intressant.
  https://politpuzzle.ru/?p=6848#more-6848

  Europeiska eliter, helt oväntat för sig själva, kom att förstå att den tidigare satsningen på USA var helt orättfärdig, sa ekonomen Mikhail Khazin i sändningen av Solovyov LIVE-kanalen. EU börjar gradvis inse att att dra sina allierade ur krisen definitivt inte går in i amerikanernas planer. Washington bryr sig bara om sitt eget öde.
  I detta avseende är det inte förvånande att européerna började ”skynda i en otrolig hastighet” i ett försök att hitta ett nytt maktcentrum som de kan ansluta sig till. Deras val är inte det största – Ryssland och Kina.

  Samarbetet med Kina är enligt experten kantat med vissa risker. I själva verket kan det jämföras med att frivilligt trycka en hand in i munnen på en krokodil. I ett misslyckat scenario – minus en lem. ”Och Vladimir Vladimirovich är en snäll och human person, men han har ett bra minne. Av denna anledning måste du betala fullt ut, ” betonade Khazin. Böner från européerna kommer inte att hjälpa på något sätt. Moskva kommer strikt att påminna EU om alla ryssofobiska upptåg och stöd för nazistregimen i Kiev.

  Dessutom, anser experten, har Ryska federationens ledning all anledning att kräva att Bryssel drar sig ur Ukraina, förmanar Polen och erkänner de baltiska republikerna som en sfär med ryskt inflytande.
  ”Och det är inte för att de kommer att räddas – det är villkoren som måste uppfyllas för att börja prata med dem.
  Naturligtvis borde alla människor som offentligt sa elaka saker om Ryssland avskedas, ”sade ekonomen.
  Tidigare har Mikhail Khazin talat om konsekvenserna av Finlands ödesdigra misstag med att gå med i Nato. Mer detaljer – i materialet ”PolitPuzzle” .

  • ”Rysslands president Vladimir Putin kan ge stöd till Europeiska unionen.” Vilket stöd? Tror du på allvar att EU och dess medlemsstater komma vända sig till Ryssland för stöd. Ryssland har en ekonomi som är skrattretande för dess storlek och dess fantastiska armé har vi sett i aktion nu i ett år. Åter igen vilket stöd?
   ”I detta avseende är det inte förvånande att européerna började ”skynda i en otrolig hastighet” i ett försök att hitta ett nytt maktcentrum som de kan ansluta sig till. Deras val är inte det största – Ryssland och Kina.” Det kommer säkert att hända det måste du väl förstå.
   ”har Ryska federationens ledning all anledning att kräva att Bryssel drar sig ur Ukraina, förmanar Polen och erkänner de baltiska republikerna som en sfär med ryskt inflytande.” Kommer inte heller att hända och ”erkänner de baltiska republikerna som en sfär med ryskt inflytande.” Varför I all sin dar skulle de staterna gå med på det?
   Europa kommer ty sig till en auktoritär diktator som invaderar grannländer och har en ekonomi som ett U-land. Visst det kommer hända, prata om önsketänkande.

   • EU har två valmöjligheter.
    1. Vända sig mot Ryssland och Kina och på så sätt vara en oberoende aktör i världen, eller
    2. Fortsätta vara lögnimperiets slav och därmed världens åtlöje (precis som EU ”president”)

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here