USA – de ”förlorade möjligheternas land”

8
1240

I kvälls-serien “Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad nu i Coronatider.

Men i själva verket var förhållanden bakom rubriken någon nyhet förra året – och än mindre i år. Några års perspektiv skadar inte!


 

Jag hörde på nyheterna igår (29/7 2019) att studieskulderna ökat kraftigt i USA, “möjligheternas land”, som det brukade kallas. Men det var då det.
Ja, studieskulderna var genomsnittligt tre gånger större i USA än i Sverige för universitetsstuderande enligt SvT Rapport kl 19.30 i går kväll.

Det får mig att tänka på en artikel som jag publicerat tidigare på Jinge, tydligen 18 februari 2014. En fördel så här på kvällskvisten är att artikel var/genomarbetad då. En nackdel är att uppgifterna är något gamla.
Men inget talar för att trenderna som beskrivs har ändrats. Uppgifterna i SvT:s artikel indikerar motsatsen.

Liksom en annan artikel där nyss: Fyra förklarande punkter: Därför har inkomstskillnaderna ökat i Sverige.


USA – de ”förlorade möjligheternas land” (Nobelpristagare)

 


I kolumnen på Dagens Nyheter skrev 17/2 2014 David Brooks, en amerikansk borgerlig journalist och författare under rubriken ”USA:s förlorade rörlighet”. Nobelpristagaren Joseph Stiglitz menar att rubriken stämmer mycket väl.

Brooks skriver bland annat:
* Rörligheten i USA har minskat. År 1950 flyttade 20 % (!) av invånarna varje år, medan andelen nu är 12 %, ungefär som i Norden.
* Detta förklaras delvis av att andelen äldre har ökat.
* Bara 46 % av USA:s vita tror att de har god chans att öka sin levnadsstandard, den lägsta siffran någonsin.
* 27 % i USA i åldern 18-29 år tycker att USA är det finaste landet i världen, jämfört med c:a 50 % hos de som är över 65 år.
* År 2003 trodde fler i USA än i Storbritannien, Tyskland och Italien att marknadsekonomin är det bästa systemet att bygga världens framtid på, medan andelen nu är lägre i USA än i dessa länder.

* För 30 år sedan ansåg sig den stora majoriteten i USA att de tillhörde medelklassen, men de senaste 25 år har andelen som uppger att de är fattiga fördubblats.
* Folk flyttar till låginkomstområden med billiga bostäder och inte till områden med låg arbetslöshet och höga inkomster. Brooks anser detta ”märkligt”, men funderar inte på att det är rationellt för de många som är långvarigt utslagna att flytta till områden med billiga bostäder.
* Brooks nämner att en Michael Strain anser att staten i USA borde erbjuda flytthjälp åt de långtidsarbetslösa (de som har minst chans att få ett nytt jobb – min kommentare).
* Brooks menar att en viktig faktor är förlorat självförtroende.
* Han skriver avslutningsvis ”Om vi kunde förmå fler människor att dra västerut (eller söderut, österut eller norrut) för att hitta försörjning skulle vi kanske få se den gamla framtidsorienterade inställningen igen.”

Menar Brooks att flyttande i sig ge nya jobb?

USA som världspolis i den uppdaterade versionen mars 2016.

I sin långa artikeln ger Brooks inga fakta om USA:s ekonomi och dess utveckling.  Detta utreds grundligt i främst kapitel 2 i boken ”USA som världspolis”.

Joseph Stiglitz.

Men enligt Professor Joseph Stiglitz Nobelpristagare i ekonomi 2001, f.d. ordförande i Clintons ekonomiska råd, och f.d. vice Världsbankschef, en favorit bland ”mainstream” vänsterekonomer i neo-Keysiansk anda är USA snarast de förlorade möjligheternas land.

I sin bok ”The price of inequality” -How today’s divided society endangers our future” (Ojämlikhetens pris – Hur dagens delade (ojämlika) samhälle utgör en fara för vår framtid analyserar han dagens USA från 2012, som vanligt med massor av fakta. Han påvisar att ojämlikheten har ökat även under Obama, liksom fattigdomen och arbetslösheten.

Denna artikel inleddes med en rapport om ökningen av studieskulderna i USA. Stiglitz skrev för flera år sedan. Möjligheterna till högre utbildning beror till stor del på föräldrarnas inkomst. Studenter från fattiga hem som är duktiga i skolan har mindre sannolikhet att ta examen i college än studenter från rika hem som har sämre betyg.
-Om de ändå tar examen har de sämre möjligheter på arbetsmarknaden än studenter från rika hem som har sämre studieinsatser.
(Sid 19 i boken).

”Occupy Wall Street”-rörelsens paroll om att ”Vi är 99 % och de 1 %” ställer viktiga frågor på sin spets. Occupy Wall Street skriver 4/9 2013 ”Vi ska dra fram motsättningarna mellan president Obamas löfte om ”hopp och ändring” och den fortsättning av en tyst kupp som storbolagens USA utför i vad som är en skam för demokratin”.
Vad har hänt?
-Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin mellan 2008 och 2010 fram till 2010 (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 93 % av ökningen av nationalinkomsten, medan motsvarande siffra under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 var 65 %.
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %.
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
-Arbetslösheten i USA är officiellt 8 %, men 22 % om man medtar även korttidsarbetslösa och långtidsarbetslösa.
-Hypotesen om att även fattigare nu får del av ökat välstånd (”trickle down”) med ökning av BNP stämmer inte med fakta.
–Det är begränsad inkomströrlighet – påståendet att USA är möjligheternas land är en myt ”There is little income mobility – the notion of America as a land of opportunity is a myth” (Sid 25 i boken).
-Detta har samband med en långvarig relativ stagnation i ekonomin,med avregleringar och kraftigt ökad finanssektor. Clinton gjorde ödesdigra avregleringar under sin presidentperiod;
-1970 motsvarade den inhemska skulden i USA 100% av dåvarande BNP, medan den år 2007 uppgick till 346 %. Hushållens skulder ökade under samma tid från 0,5 biljoner US Dollar till 13, 8 biljoner, vilket motsvarar 100 % av BNP år 2007.


Relaterat.

Här har publicerat andra artiklar som behandlar ojämlikheten, finanskapitalet och koncentrationen av ägandet under kapitalismens imperialistiska nuvarande stadium. Ulf Karlström och jag utgav 2013 boken “USA som världspolis”, där upplagan på 500 ex. snabbt såldes slut. Våren 2016 gav vi ut en kortare uppdaterad version.
“USA som världspolis” – Årets Julklapp?!
Har USA avsagt sig titeln som “Världspolis”?
Hungern fortsätter att öka. Snabb minskning väntas med demokratisk ekonomi!
Det är det här de kallar för kapitalism. Del 1.
Det är det här de kallar för kapitalismen (del 2).
Grön ekonomisk tillväxt är omöjlig.

Ägare av matkedjor. Bild från The Independent.

Världens rikaste har blivit rikare. Samlas i Davos för odemokratiska möten.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

Är Ryssland imperialistiskt?

8 COMMENTS

 1. USA skänker minst 4 miljarder dollar (ca 40 miljarder SEK) till apartheid israel, varje år. Det är ca 1000 delar för varje marktjuv per år. Detta är de officiella siffrorna. Inofficiellt är det ca 20 miljarder dollar som USA ger bort ill marktjuvarna, vilket motsvarar ca 4000 dollar per marktjuv. 20 miljarder dollar skulle röka långt i att stävja fattigdom i USA. Eller för att ta ett aktuellt exempel, det skulle mer än räcka för att ta han om Baltimores råttproblem, för att inte tala om Chicagos (råttornas huvudstad), eller på riksnivå.

  Men ack, USA prioriterar ju marktjuvarna mer än sin egen befolknings folks väl och ve. Världen ser detta och hånskrattar åt USA särskilt då man ser brotten som dessa avskyvärda marktjuvar håller på med varje dag.

  https://www.presstv.com/Detail/2019/07/30/602256/Israeli-forces-summon-Palestinian-kid-for-interrogation-over-stone-throwing

 2. Diagnos USA:
  1. 36 miljoner Amerikaner är fattiga
  2. 33 miljoner Amerikaner har ingen hälsoförsäkring
  3. 3.5 miljoner Amerikaner är hemlösa, medan tusentals hus står tomma
  4. USA har varit i krig i 222 år av 239 (93% i krig)
  5. USA har dödat mer än 20 miljoner människor i 37 länder sedan 1945 och dödandet fortsätter än
  6. Nyss fick Pentagon ett budget på 1,48 biljoner dollar
  7. Vi ser växande tecken på inbördeskrig (sjuklingar, våldsamheter, vulgär moral, mm)

  USA är döende med andra ord. Tar den världen med sig? Det är frågan

  • Mer skrämmande statistik från USA…45-50 miljoner arbetslösa numera, mer än var sjätte invånare saknar riktigt boende, kriminaliteten når nya otroliga nivåer med BLM och plundringarna som följer! Låneekonomin man bedrivit i så många år börjar halta betänkligt med corona då folk inte vill/kan dra på sig mer skulder och BNP väntas falla med 30% i ett land som redan är på fallrepet ekonomiskt! Att Sverige vanstyrs av “våra” skojare till politiker vet vi men vad ska man kalla de kriminella gangsters som kört USA till kollapsens rand? Tyvärr är Sverige på exakt samma väg som USA, det tar bara lite längre tid för oss att komma dit om inget snabbt görs för att räta upp skutan!

   • Punkt 7 ovan (Vi ser växande tecken på inbördeskrig , mm är redan en verklighet i USA. Landet sjunker mer och mer i sin egen dynga. Trump kommer inte att erkänna utgången för 2020-års president valet. Inte heller hans anhängare. Det ör krut dukat med andra ord. Världen ser detta och förbereder popcorn, undantaget marktjuvar, sionister och imperielakejerna här hemma

 3. Corona förvärrar läget i USA helt i onödan. Det finns många olika alternativa, ofarliga medicinska metoder mot corona/COVID-19, men detta mörkas av myndigheter och media. Nu går en grupp amerikanska läkare ut i vredesmod och riktar skoningslös kritik mot etablissemanget, samtidigt som de informerar om en av alla de medicinska metoder som fungerar utan biverkningar till 100 procent, men inte tillåts att användas. Bakom bedrägeriet ligger på en nivå läkemedelsindustri, men den är i sig styrd av mäktiga intressen. Informationen nedan har censurerats av Google, YouTube, Facebook och Twitter:

  BREAKING: American Doctors Address COVID-19 Misinformation. Hydroxychloroquine Works!! https://www.brighteon.com/3571f9ae-ec43-4254-8a56-1a931c250888

  Silenced Frontline Doctors Hold Capitol Hill Press Conference to Challenge Big Tech https://www.brighteon.com/5e29d8f0-d0de-4318-b37b-2d4cec87b9ea

  • För att nyansera informationen ovan en aning, så är användning av antibiotikapreparatet azithromycin onödigt och icke önskvärt, eftersom det på kort och lång sikt mer eller mindre försämrar kroppens immunförsvar i tarmen. Andra metoder finns mot eventuell bakterieinfektion i samband med corona, som inte ger biverkningar.

   Läkarnas ovan oreflekterade användning av antibiotika är typiskt för deras skrå. Trots ett gott uppsåt så orsakar de med denna del av protokollet mot COVID-19 onödig skada på sina patienter.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here