USA – de ”förlorade möjligheternas land”

14
3293

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel.  Några års perspektiv skadar inte! Har någon läsare information som invalidiserar beskrivningen i artikeln?

Se även närbesläktade artikeln: Fyra förklarande punkter: Därför har inkomstskillnaderna ökat i Sverige.


USA – de ”förlorade möjligheternas land” (Nobelpristagare)

 


I kolumnen på Dagens Nyheter skrev 17/2 2014 David Brooks, en amerikansk borgerlig journalist och författare under rubriken ”USA:s förlorade rörlighet”. Nobelpristagaren Joseph Stiglitz menar att rubriken stämmer mycket väl.

Brooks skriver bland annat:
* Rörligheten i USA har minskat. År 1950 flyttade 20 % (!) av invånarna varje år, medan andelen nu är 12 %, ungefär som i Norden.
* Detta förklaras delvis av att andelen äldre har ökat.
* Bara 46 % av USA:s vita tror att de har god chans att öka sin levnadsstandard, den lägsta siffran någonsin.
* 27 % i USA i åldern 18-29 år tycker att USA är det finaste landet i världen, jämfört med c:a 50 % hos de som är över 65 år.
* År 2003 trodde fler i USA än i Storbritannien, Tyskland och Italien att marknadsekonomin är det bästa systemet att bygga världens framtid på, medan andelen nu är lägre i USA än i dessa länder.

* För 30 år sedan ansåg sig den stora majoriteten i USA att de tillhörde medelklassen, men de senaste 25 år har andelen som uppger att de är fattiga fördubblats.
* Folk flyttar till låginkomstområden med billiga bostäder och inte till områden med låg arbetslöshet och höga inkomster. Brooks anser detta ”märkligt”, men funderar inte på att det är rationellt för de många som är långvarigt utslagna att flytta till områden med billiga bostäder.
* Brooks nämner att en Michael Strain anser att staten i USA borde erbjuda flytthjälp åt de långtidsarbetslösa (de som har minst chans att få ett nytt jobb – min kommentare).
* Brooks menar att en viktig faktor är förlorat självförtroende.
* Han skriver avslutningsvis ”Om vi kunde förmå fler människor att dra västerut (eller söderut, österut eller norrut) för att hitta försörjning skulle vi kanske få se den gamla framtidsorienterade inställningen igen.”

Menar Brooks att flyttande i sig ge nya jobb?

USA som världspolis i den uppdaterade versionen mars 2016.

I sin långa artikeln ger Brooks inga fakta om USA:s ekonomi och dess utveckling.  Detta utreds grundligt i främst kapitel 2 i boken ”USA som världspolis”.

Joseph Stiglitz.

Men enligt Professor Joseph Stiglitz Nobelpristagare i ekonomi 2001, f.d. ordförande i Clintons ekonomiska råd, och f.d. vice Världsbankschef, en favorit bland ”mainstream” vänsterekonomer i neo-Keysiansk anda är USA snarast de förlorade möjligheternas land.

I sin bok ”The price of inequality” -How today’s divided society endangers our future” (Ojämlikhetens pris – Hur dagens delade (ojämlika) samhälle utgör en fara för vår framtid analyserar han dagens USA från 2012, som vanligt med massor av fakta. Han påvisar att ojämlikheten har ökat även under Obama, liksom fattigdomen och arbetslösheten.

Denna artikel inleddes med en rapport om ökningen av studieskulderna i USA. Stiglitz skrev för flera år sedan. Möjligheterna till högre utbildning beror till stor del på föräldrarnas inkomst. Studenter från fattiga hem som är duktiga i skolan har mindre sannolikhet att ta examen i college än studenter från rika hem som har sämre betyg.
-Om de ändå tar examen har de sämre möjligheter på arbetsmarknaden än studenter från rika hem som har sämre studieinsatser.
(Sid 19 i boken).

”Occupy Wall Street”-rörelsens paroll om att ”Vi är 99 % och de 1 %” ställer viktiga frågor på sin spets. Occupy Wall Street skriver 4/9 2013 ”Vi ska dra fram motsättningarna mellan president Obamas löfte om ”hopp och ändring” och den fortsättning av en tyst kupp som storbolagens USA utför i vad som är en skam för demokratin”.
Vad har hänt?
-Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin mellan 2008 och 2010 fram till 2010 (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 93 % av ökningen av nationalinkomsten, medan motsvarande siffra under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 var 65 %.
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %.
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
-Arbetslösheten i USA är officiellt 8 %, men 22 % om man medtar även korttidsarbetslösa och långtidsarbetslösa.
-Hypotesen om att även fattigare nu får del av ökat välstånd (”trickle down”) med ökning av BNP stämmer inte med fakta.
–Det är begränsad inkomströrlighet – påståendet att USA är möjligheternas land är en myt ”There is little income mobility – the notion of America as a land of opportunity is a myth” (Sid 25 i boken).
-Detta har samband med en långvarig relativ stagnation i ekonomin,med avregleringar och kraftigt ökad finanssektor. Clinton gjorde ödesdigra avregleringar under sin presidentperiod;
-1970 motsvarade den inhemska skulden i USA 100% av dåvarande BNP, medan den år 2007 uppgick till 346 %. Hushållens skulder ökade under samma tid från 0,5 biljoner US Dollar till 13, 8 biljoner, vilket motsvarar 100 % av BNP år 2007.


Relaterat.

Här har publicerat andra artiklar som behandlar ojämlikheten, finanskapitalet och koncentrationen av ägandet under kapitalismens imperialistiska nuvarande stadium. Ulf Karlström och jag utgav 2013 boken ”USA som världspolis”, där upplagan på 500 ex. snabbt såldes slut. Våren 2016 gav vi ut en kortare uppdaterad version.
“USA som världspolis” – Årets Julklapp?!
Har USA avsagt sig titeln som “Världspolis”?
Hungern fortsätter att öka. Snabb minskning väntas med demokratisk ekonomi!
Det är det här de kallar för kapitalism. Del 1.
Det är det här de kallar för kapitalismen (del 2).
Grön ekonomisk tillväxt är omöjlig.

Ägare av matkedjor. Bild från The Independent.

Världens rikaste har blivit rikare. Samlas i Davos för odemokratiska möten.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

Är Ryssland imperialistiskt?

Föregående artikelInsändare: En hyllning till Kinas kommunistiska partis 100 årsdag
Nästa artikelInget kallt krig med Kina!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

14 KOMMENTARER

 1. USA skänker minst 4 miljarder dollar (ca 40 miljarder SEK) till apartheid israel, varje år. Det är ca 1000 delar för varje marktjuv per år. Detta är de officiella siffrorna. Inofficiellt är det ca 20 miljarder dollar som USA ger bort ill marktjuvarna, vilket motsvarar ca 4000 dollar per marktjuv. 20 miljarder dollar skulle röka långt i att stävja fattigdom i USA. Eller för att ta ett aktuellt exempel, det skulle mer än räcka för att ta han om Baltimores råttproblem, för att inte tala om Chicagos (råttornas huvudstad), eller på riksnivå.

  Men ack, USA prioriterar ju marktjuvarna mer än sin egen befolknings folks väl och ve. Världen ser detta och hånskrattar åt USA särskilt då man ser brotten som dessa avskyvärda marktjuvar håller på med varje dag.

  https://www.presstv.com/Detail/2019/07/30/602256/Israeli-forces-summon-Palestinian-kid-for-interrogation-over-stone-throwing

 2. Diagnos USA:
  1. 36 miljoner Amerikaner är fattiga
  2. 33 miljoner Amerikaner har ingen hälsoförsäkring
  3. 3.5 miljoner Amerikaner är hemlösa, medan tusentals hus står tomma
  4. USA har varit i krig i 222 år av 239 (93% i krig)
  5. USA har dödat mer än 20 miljoner människor i 37 länder sedan 1945 och dödandet fortsätter än
  6. Nyss fick Pentagon ett budget på 1,48 biljoner dollar
  7. Vi ser växande tecken på inbördeskrig (sjuklingar, våldsamheter, vulgär moral, mm)

  USA är döende med andra ord. Tar den världen med sig? Det är frågan

  • Mer skrämmande statistik från USA…45-50 miljoner arbetslösa numera, mer än var sjätte invånare saknar riktigt boende, kriminaliteten når nya otroliga nivåer med BLM och plundringarna som följer! Låneekonomin man bedrivit i så många år börjar halta betänkligt med corona då folk inte vill/kan dra på sig mer skulder och BNP väntas falla med 30% i ett land som redan är på fallrepet ekonomiskt! Att Sverige vanstyrs av ”våra” skojare till politiker vet vi men vad ska man kalla de kriminella gangsters som kört USA till kollapsens rand? Tyvärr är Sverige på exakt samma väg som USA, det tar bara lite längre tid för oss att komma dit om inget snabbt görs för att räta upp skutan!

   • Punkt 7 ovan (Vi ser växande tecken på inbördeskrig , mm är redan en verklighet i USA. Landet sjunker mer och mer i sin egen dynga. Trump kommer inte att erkänna utgången för 2020-års president valet. Inte heller hans anhängare. Det ör krut dukat med andra ord. Världen ser detta och förbereder popcorn, undantaget marktjuvar, sionister och imperielakejerna här hemma

 3. Corona förvärrar läget i USA helt i onödan. Det finns många olika alternativa, ofarliga medicinska metoder mot corona/COVID-19, men detta mörkas av myndigheter och media. Nu går en grupp amerikanska läkare ut i vredesmod och riktar skoningslös kritik mot etablissemanget, samtidigt som de informerar om en av alla de medicinska metoder som fungerar utan biverkningar till 100 procent, men inte tillåts att användas. Bakom bedrägeriet ligger på en nivå läkemedelsindustri, men den är i sig styrd av mäktiga intressen. Informationen nedan har censurerats av Google, YouTube, Facebook och Twitter:

  BREAKING: American Doctors Address COVID-19 Misinformation. Hydroxychloroquine Works!! https://www.brighteon.com/3571f9ae-ec43-4254-8a56-1a931c250888

  Silenced Frontline Doctors Hold Capitol Hill Press Conference to Challenge Big Tech https://www.brighteon.com/5e29d8f0-d0de-4318-b37b-2d4cec87b9ea

  • För att nyansera informationen ovan en aning, så är användning av antibiotikapreparatet azithromycin onödigt och icke önskvärt, eftersom det på kort och lång sikt mer eller mindre försämrar kroppens immunförsvar i tarmen. Andra metoder finns mot eventuell bakterieinfektion i samband med corona, som inte ger biverkningar.

   Läkarnas ovan oreflekterade användning av antibiotika är typiskt för deras skrå. Trots ett gott uppsåt så orsakar de med denna del av protokollet mot COVID-19 onödig skada på sina patienter.

 4. Jag tror det är avsaknaden av Nationell Solidaritet som sänker västvärldens mest framgångsrika I-länder.

  De länder jag ser nu kommer har alla en stark inre sammanhållning.
  Kina är ett exempel. Polen är ett annat.
  Men på olika sätt.
  Kina för en ekonomisk expansiv politik mot omvärlden.
  Men sådan följer även makt så det är anmärkningsvärt att KKP strävar mot imperialism.
  Med Polen är annorlunda. Deras politik är strikt nationell och inte särskilt expansiv mot omvärlden.
  Men det gemensamma är att båda kräver en stark inre sammanhållning.

  USA har förlorat sin starka inre sammanhållning och det är ett politiskt misslyckande.
  Inte akut men USA:s ställning i världen är sjunkande.
  Vårt land Sverige har också förlorat sin starka sammanhållning men här har istället våra politiker satsat fullt ut på en yttre sammanhållning. Främst europeiskt men även global.
  Följden är att Sverige går mot utplåning som enskilt land med en särskild kultur och tradition.
  Som resultat av ett jättelikt konsensusdrivet politiskt projekt som ingen vare sig vill erkänna eller prata ingående om.

  Men författaren Einar Askestad förklarade det hela genom en ”ohelig allians” mellan vänstern och det kapitalistiska näringslivet.

  Jag ber er lyssna till det filosofiska samtalet om globalism nedan.
  Även om ni tycker och har åsikter så framgår där mycket som är synnerligen intressant.

  https://www.youtube.com/watch?v=tbBFb1Gov50

 5. Jag hör hela tiden att kapitalismen är världens problem. Ändå fortsätter folk att räkna ut allt kapitalistiska värden, alltså i antal dollars, och enbart göra alla jämförelser i råa siffror, och sedan tala om klyftor. Många har nog hört talas om ”Tang ping”, att lägga sig platt, när det gäller i Kina. Ordet är nytt men inte fenomenet. Det har pågått mycket länge och det betyder inte att lägga sig på ryggen och göra ingenting, tvärt om, det betyder att hoppa ur ekorrhjulets 8-5 tvångströja och leva och jobba som man vill och trivs, ofta mer och hårdare, men det är trivseln med livet som leder, att vara lycklig och nöjd med livet, inte kapitalistiska antal pengar. Därför flyttar nu många främst yngre västerut, minskar sin inkomst med en faktor fem, men får ett trivsamt liv dom inte kunde köpa för pengar i storstaden. 小康社会, xiǎokāngshèhuì, ett moderat, anspråkslöst och blygsamt liv, och är i stort samma sak.

  • https://www.veteranstoday.com/2021/08/02/neo-russia-planning-an-alternative-to-the-suez-canal/
   Först publicerad … 01 augusti 2021
   För ekonomisk framgång räcker det som vi vet inte att producera varor. Det måste också levereras till köparen. Det är därför transportvägarna blir mer och mer aktuella för varje dag. Med tanke på den speciella betydelsen i dessa villkor att skapa en hållbar och lönsam transportväg för deltagare i internationell handel mellan Europa och Sydostasien, har Ryssland aktivt deltagit i sökandet efter alternativ. Som tidigare angivits har ett av de största logistikföretagen på planeten, danska AP Moller-Maersk Group, som specialiserat sig på containertransporter, redan tagit vägen för att öka sin godstrafik genom Ryssland genom att skicka containrar från Asien till sjöss till Vostochny-hamnen (Primorsky Krai), och sedan med järnväg i Ryssland. Containrarna kommer att levereras via ryska transportvägar till Novorossijsk hamn (Krasnodar Krai), varifrån de kommer att transporteras med fartyg till östra Medelhavet.
   Denna nya transkontinentala verksamhet, erkänner danskarna, kommer att halvera transporttiden. År 2019 lanserade det danska företaget en annan liknande rutt mellan de ryska hamnarna i Vostochny och S: t Petersburg, med cirka 2000 containrar sedan början av 2021 . Russian Railways sa att de ser en konstant tillströmning av nya kunder med order för transittrafik i containrar, inte bara mot bakgrund av situationen i Suezkanalen. Sedan april 2020, början av pandemin, har ryska järnvägar registrerat en avsevärd ökning av volymen av transitcontainrar längs rutten Kina-Europa-Kina. Dessutom noterar Russian Railways att det finns en stabil tullpolitik: priserna för containertransitering genom ryska järnvägsnätet har inte stigit sedan 2011. Företaget sa att det var redo för volymtillväxt och skulle utveckla nödvändiga tjänster för detta.

   Ett annat projekt är Västeuropa-Västra Kina (WE-WC) Highway. Dess viktigaste punkter: Sankt Petersburg, Moskva med delar av M11 och Central Ring Road, Samara och Orenburg, tillgång till Kazakstan och vidare till Kina. Projektets betydande fördel är EAEU:s och Europeiska unionens tullförbund – transportörerna behövde bara passera två tullklareringar på hela rutten – vid gränsen till Kina och med Europeiska unionen. Utöver dessa alternativ har Northern Sea Route (NSR) nyligen blivit alltmer utsedd till ett av Rysslands transportalternativ. I slutet av maj erbjöd Ryska federationens industri- och handelsministerium att transportera olja och gas längs norra sjövägen med ryskbyggda fartyg som skulle kunna bära kol och kolväten samt bedriva kustfart, isbrytning och lotsning.
   Enligt USC:s verkställande direktör kan containerfartyg leverera last längs floden Volga, sedan Volga-Baltic Waterway och vidare norrut till S: t Petersburg. Vid behov är det också möjligt att leverera last till Vita havet. Den internationella transportkorridoren mellan nord och syd riktar sig främst till Iran, Indien och andra länder som gränsar till Indiska oceanen.
   Det antas att huvudflödet av varor kommer att passera genom Mumbai hamn, sedan till sjöss till Chabahar hamn i Iran, varefter det kommer att levereras med bil eller med järnväg genom Iran till Kaspiska havet, sedan med vatten till Olya. Hur sändningen kommer att följas genom Rysslands territorium är en fråga om ekonomisk genomförbarhet. Minns att testlanseringar på denna rutt hölls från 2014 till 2017. Således kommer rutten Astrakhan-Helsingfors att ta en del av transiteringslasten från Suezkanalen. För norra Europa är en sådan rutt snabbare än att gå genom Egypten. Naturligtvis är det fortfarande för tidigt att säga kostnaden för rutten och hur mycket pengar det kommer att ge Ryssland. Det är emellertid redan klart att detta projekt är avgörande för Ryssland.

 6. Rysslands järnvägsuppgradering ökar handeln med Kina
  https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230338.shtml
  GT Voice: Russia’s railway upgrade a boost to trade with China – Global Times
  Russia is engaged in the upgrade of its Trans-Siberian railway and other Far East rail network infrastructure, a strategic move that Voice of America(VOA) said in a Monday report Russia has taken …
  http://www.globaltimes.cn
  Ryssland arbetar med uppgraderingen av sin transsibiriska järnväg och annan infrastruktur för järnvägsnätet i Fjärran Östern, ett strategiskt drag som Voice of America (VOA) sa i en måndagsrapport som Ryssland har vidtagit för att stärka förbindelserna med Kina mot bakgrund av den sistnämnda försurningen förbindelserna med USA och Australien. Den regionala ekonomiska effekten och betydelsen av ett förbättrat järnvägsnät i Fjärran Östern kommer att bli enormt.
  Till att börja med kommer ökad transportkapacitet till följd av uppgraderad infrastruktur för Fjärran Östern att direkt främja det ekonomiska och handelsmässiga samarbetet mellan Kina och Ryssland. Ända sedan försämringen av förhållandet mellan Kina och Australien har Ryssland allmänt setts som en potentiell leverantör som ersätter Australien när det gäller export av resursprodukter till Kina. Men bristen på järnvägstransportkapacitet gör det svårt för denna potential att frigöras helt.
  Om den rapporterade uppgraderingen av Järnvägsinfrastrukturen i Fjärran Östern kan hjälpa Ryssland att exportera mer kol och jordbruksprodukter till Kina, kommer den ryska ekonomin säkert att få ett uppsving och Kina kommer också att se en anmärkningsvärd framsteg i sin diversifiering av leveranskedjan.
  Dessutom, från den bredare nivån av Eurasien -anslutning, kommer Rysslands förbättrade konstruktion av järnvägsnätet också att ha en positiv inverkan på de närliggande ekonomierna, vilket bidrar till att öka attraktionskraften och konkurrenskraften för järnvägstransporter över Eurasien.
  Rysslands rapporterade uppgradering av järnvägsnätet i Fjärran Östern välkomnas och Kina har också villigheten att ytterligare frigöra marknadspotentialen för de eurasiska godstransporterna enligt BRI -ramverket. Med tanke på det eurasiska järnvägsnätets strategiska betydelse för de regionala ekonomierna har Kina och många länder längs sträckorna försökt sitt bästa för att förbättra transportkapaciteten för den nya eurasiska landbron för att verkligen göra dessa järnvägar till de ekonomiska artärer som passerar Eurasien kontinent.
  I åratal har Kina erbjudit hjälp till godståg i Kina Europa för att stödja den normala driften av järnvägslinjerna, och denna insats har gett resultat med att gränsöverskridande tåget gradvis blivit en pelare för handeln längs sträckorna. Under årets första sex månader körde 7 323 godståg mellan Kina och Europa, en ökning med 43 procent jämfört med föregående år. Antalet enmånaders godstågskörningar översteg 1300 i juni, vilket satte en rad på mer än 1000 godstågsförlopp under de senaste 14 månaderna i rad, enligt Kinas nationella reform- och utvecklingskommission.
  I den meningen kommer Rysslands uppgradering av järnvägen sannolikt att främja sin egen ekonomiska utveckling, underlätta Kinas diversifieringsstrategi och öka den eurasiska handeln. Det är sådana verkliga marknadsbehov som driver regional infrastrukturbyggnad, inte politik.

 7. […] Redaktören: Tack Ingemar. Bloggen kommer att fungera ungefär som vanligt under ”semestern”. Massor av aktuella artiklar och bevakning av kommentarer flera gånger dagligen. För länge sedan publicerade jag denna fortfarande högst aktuella artikel som bl.a. behandlar Stiglitz bok USA – de ”förlorade möjligheternas land” […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here