Ekonomen Michael Hudson om inflationen och Fed:s plan att sänka lönerna: En depression är på väg? – Del 1.

5
1168

Detta är första delen av en intervju med uppmärksammade ekonomen Michael Hudson av Benjamin Norton https://multipolarista.com/2022/06/28/michael-hudson-inflation-fed-wages/. Andra artiklar av Michael Hudson är länkade nederst.

Det är läsaren Catarina Östlund som har hittat och översatt den långa artikeln.

Multipolaritsa.

Hela intervjun finns på https://www.youtube.com/watch?v=-AJwMvCxwm0&t=8s

BENJAMIN NORTON :

Hej på er alla, det här är Ben Norton, och ni tittar på eller lyssnar på Multipolarista-podden. Jag känner mig alltid privilegierad över att få sällskap av en av mina favoritgäster, Michael Hudson, en av de största ekonomerna som lever idag.

Vi kommer att prata om inflationskrisen. Detta är en kris som pågår i  världen, men speciellt i USA, där inflationen har legat på över 8%. Och den har orsakat många politiska problem. Det är mycket troligt att den, tillsammans med andra komponenter kommer att orsaka nederlag,  för demokraterna i mellanårsvalet i november.

Och vi har sett att svaret från den amerikanska regeringen och toppekonomer i USA i grunden går ut på att skylla inflationen på lönerna, på för låga nivåer av arbetslöshet och på arbetande människor.

Vi har sett att ordföranden för Federal Reserves [USA:s centralbank], Jerome Powell, har sagt att inflationen orsakas av att lönerna skulle vara för höga. Vi har också sett att toppekonomen och före detta tjänstemannen vid Clinton-administrationen Larry Summers har hävdat att lösningen på inflationen är ökad arbetslöshet, potentiellt upp till 10%.

Så idag får jag sällskap av ekonomen Michael Hudson, som har pratat om den här typen av nyliberal ekonomi i många år. Och professor Hudson har skrivit en artikel som just publicerats,  vi ska prata om den idag. Den  finns på hans hemsida, som är michael-hudson.com . Den har titeln ” Feds åtstramningsprogram för att sänka lönerna.” och jag tänker låta professor Hudson sammanfatta huvudpunkterna i artikeln.

Professor Hudson, det är som alltid ett nöje att ha dig här. Kan du svara på Federal Reserves beslut att höja räntorna med 0,75 %? Det låter inte så mycket – det är mindre än 1 % – men det här var den största räntehöjningen sedan 1994.

Redaktören: Efter intervjun har USA höjt räntan med 1 %.

Och nu har vi redan sett rapporter om att det kommer att bli en depression. Feds ordförande skyller detta på lönerna. Kan du bemöta Feds inställning och inflationskrisen i USA just nu.

Michael Hudson

MICHAEL HUDSON :

För Fed finns bara två saker som den kan göra, nummer ett, att höja diskonteringsräntan, räntan;  och nummer två, spendera 9 biljoner dollar på att köpa aktier, och obligationer och fastighetslån för att höja fastighetspriserna, för att öka de rikaste 10%-ens rikedom.

För de rikaste 10 %-en, särskilt 1 % av dem, är det inte bara inflationen som är orsakas av löneläget; varje problem som USA har beror på att arbetarklassen tjänar för mycket pengar. Och om du är en arbetsköpare är problemet att du vill öka din vinst. Och om du ser det på kort sikt så ökar dina vinster ju mer du kan trycka ner arbetskraften. Och att trycka ner arbetskraften, är att öka, det Marx kallade, de arbetslösas reservarmé.

Man behöver arbetslöshet för att förhindra att arbetskraften får det mesta av värdet av det som produceras, arbetsköparna vill lägga beslag på värdet, och betala det till bankerna och finanscheferna som har tagit över företagsindustrin i USA.

Du nämnde att även om Fed skyller inflationen på arbetskraften, så gör inte president Biden det; Biden fortsätter att kalla det Putin-inflationen. Och vad han egentligen menar är att de sanktioner som USA har lagt på Ryssland har skapat brist på olja, gas, energi och minskat livsmedelsexporten.

Så vi är verkligen inne i Biden-inflationen. Och Biden-inflationen som Amerika upplever den är i grunden resultatet av USA:s militärpolitik, dess utrikespolitik och framför allt det demokratiska partiets stöd till oljeindustrin, som är den mäktigaste sektorn i USA och som styr de flesta sanktionerna mot Ryssland; och The National Security state/ nationella säkerhetsstaten som baserar Amerikas makt på dess förmåga att exportera olja, eller kontrollera oljehandeln i alla länder, och att exportera jordbruksprodukter.

Så det vi är mitt uppe i just nu är inte bara en inhemsk fråga om löntagare som vill ha högre löner – vilket de i synnerhet inte får; självfallet har minimilönen inte höjts – utan det måste ses  i sammanhang med hela det kalla krig som pågår.

USA:s och Natos hela konfrontation av Ryssland har varit en skänk från ovan, som du och jag har talat om tidigare, för oljeindustrin och för exportörerna av jordbruksprodukter.

Och resultatet är att den amerikanska dollarn stiger mot euron, mot brittiska pundet och mot valutor i den globala södern. Tja, i princip borde en stigande dollar sänka priset på importen. Så något annat är i verksamhet.

Och vad som är verksamt är naturligtvis det faktum att oljeindustrin är ett monopol, att de flesta priser som har stigit, egentligen är resultatet av en monopolisering, och när det gäller livsmedel, av marknadsföringsföretagen, som Cargill och Archer Daniels Midland, som köper de flesta skördarna från bönderna.

Det ironiska är att medan livsmedelspriserna, vid sidan av oljepriserna, skjuter i höjden, får bönderna allt mindre för sina skördar. Samtidigt ökar böndernas kostnader – för gödningsmedel, energipriset går upp, kostnader för andra insatser ökar – så att det blir enorma vinster för Archer Daniels Midland och livsmedelsmonopolen, för distributörerna, och enorma, enorma vinster för oljeindustrin, och naturligtvis även för det militärindustriella komplexet.

Så om man tittar på vad som händer i det övergripande världsekonomiska systemet, kan man se att denna inflation är konstruerad. Och förmånstagarna av denna inflation har verkligen inte varit löntagarna, inte ens i vår vildaste fantasi.

Men krisen som Biden-politiken har skapat, skylls på löntagarna istället för på Biden-administrationens utrikespolitik och huvudsakligen USA-NATO-kriget för att isolera Ryssland, Kina, Indien, Iran och Eurasien i största allmänhet.

BENJAMIN NORTON :

Professor Hudson, jag vill prata om räntehöjningen från Fed. Det har varit mycket uppmärksamhet kring den, även om den, återigen, är 0,75 %, vilket inte är så mycket. Men det kommer givetvis att ha en stor inverkan på ekonomin.

I din artikel, återigen, detta är din kolumn på michael-hudson.com , ” Feds åtstramningsprogram för att sänka lönerna ”, du talar om Feds ”skräpekonomi” och du säger att avsikten med att höja räntorna med 0,75 % är den här:

Att höja räntorna kommer att häva inflationen genom att avskräcka människor från att ta  lån för att betala för de grundläggande behov som utgör konsumentprisindex [ k-index syftar till att mäta prisutvecklingen för hela privata konsumtionen…Wikipedia] och dess relaterade BNP-deflator [ BNP-deflator är ett prisindex som används för att mäta prisnivån på alla producerade varor i landet under en viss tid. Wikipedia]. Men bankerna finansierar inte mycken konsumtion, förutom kreditkortsskulder, som nu är mindre än studielån och billån. Banker lånar nästan uteslutande ut för att köp av fastigheter, aktier och obligationer, inte varor och tjänster.

Så du menar att en av effekterna av detta är att det faktiskt kommer att innebära att husägandet kommer att ske i mindre utsträckning i i USA? Du noterar att andelen bostadsägande har sjunkit sedan 2008.

Så kan du utveckla dessa argument? Vad blir effekten av Feds höjning av räntorna?

MICHAEL HUDSON:

Tja, för att få en ekonomiexamen som behövs för att arbeta på Fed eller på Council of Economic Advisors, måste du ta kurser i ekonomi på universiteten, och alla läroböcker säger precis det du nyss citerade.

Föreställningen är att bankerna i själva verket spelar en produktiv roll i samhället, genom att erbjuda pengar till fabriker  för att köpa maskiner, bygga anläggningar, pengar till forskning och utveckling, pengar att anställa arbetskraft. Man tror att på något sätt så lånas alla pengar som skapas i en bank ut till industriell ekonomi, och att det gör det möjligt för bolag att skapa mer pengar som dom kommer att använda på arbetskraft, och naturligtvis eftersom de spenderar mer pengar på arbetskraften, stöder det köp när reservarmén för de arbetslösa är uttömd.

Men allt det där är en fiktion. Läroböckerna vill inte säga att banker inte alls spelar en produktiv roll på det sättet. Och företagen gör inte som läroböckerna säger.

Om man tittar på Federal Reserves balansräkning och statistik som den publicerar varje månad, ser du att 80 % av banklånen i USA är hypotekslån [en form av inteckningslån eller pantlån, långivaren har säkerhet i det som man lånar för]  till kommersiella fastigheter och mestadels för bostadsfastigheter. Och naturligtvis har bostadslånen knappt existerat, de står för 1% de senaste 14 åren, sedan 2008.

Endast bankerna och de stora låntagarna, finanssektorn, har kunnat låna till dessa låga räntor. Husägare har hela tiden fått betala mycket högre räntor, strax under 4 %, och nu går det över 4 %, på väg mot 5 %.

Nåväl, det här är situationen som Federal Reserve har skapat. Anta att en familj som just nu ska köpa ett hem, får veta att för att låna pengar för att köpa bostaden – för om det genomsnittliga hemmet i USA kostar $600 000 eller $700,000, så har folk inte sparat så mycket; det enda sättet du kan köpa en bostad på är att ta ett bolån.

Ja, då får du välja: du kan antingen hyra en bostad, eller så kan du låna pengar för att köpa en bostad. Och traditionellt, i ett sekel, har kostnaden för att finansiera en bostad med bolån  varit ungefär likvärdigt med att betala en hyra. Fördelen är förstås att du får äga bostaden när lånet är betalt.

Nåväl, låt oss nu titta på vad som händer just nu. Helt plötsligt har finansieringskostnaden av inteckningar stigit högt högt upp. Bankerna håller på att skapa en enorm klyfta. De kan låna  pengar för bara runt 1 % och de lånar ut till 4,5 %. De får en icke avsedd vinst av påslaget de har på bolånen, utlåningen till blivande husägare.

Och naturligtvis har inte husägarna tillräckligt med pengar för att kunna betala den högre räntan som tas ut på bolånen. Så de kan inte köpa en så dyr bostad som de ville ha.

Men de har varit en minskande del av befolkningen. När Obama tillträdde ägde över 68 % av amerikanerna sitt eget hem. Obama startade den stora vågen av vräkningar av 10 miljoner amerikaner som hade hus, huvudsakligen för att kasta ut dem från deras hem, särskilt  dom som hade skräplån. De som hade de lägre inkomsterna och  de som tillhörde minoritetsgrupper som var osäkra låntagare… tvingades att bli de främsta offren för bolånen.

Amerikas bostadsägandegrad är nu under 61%. Vad har hänt? Ja,  stora privata kapitalföretag har kommit in på marknaden, de tänkte, “vänta lite, vi kan nu köpa dessa fastigheter och hyra ut dem. Och vi kan köpa dem kontant, till skillnad från husägare är vi mångmiljardärer, vi Blackstone, BlackRock.”

De har dessa multimiljarddollarfonder, och de säger, “Well, vi kan inte tjäna mycket pengar på att köpa obligationer eller köpa aktier som ger samma avkastning som vi får idag, nu när Federal Reserve har sänkt räntorna. Det vi kan göra är att tjäna pengar som hyresvärdar.”

Och så har de bytt riktning bort från 1800-talets godsägande till en ekonomi som baseras på finansialisering och de rika klasserna som tjänar pengar på finanser, för att gå tillbaka till att tjäna pengar som hyresvärdar.

Och så köper de upp dessa hus som amerikanska husägare inte har råd att köpa. För när man höjer bolåneräntan så påverkar det inte en miljardär alls. För miljardärsföretaget behöver inte låna pengar för att köpa bostaden. De har miljarder dollar av pensionsfonds-pengar, av pengar som tjänats på  spekulativa affärer,  av de  1%-ens och de 10%-ens pengar , som dom kan använda.

Så genom att höja räntorna trycks husägare ut från marknaden och den amerikanska ekonomin förvandlas till en hyresekonomi som tyngs av hyresvärdar, istället för en husägarekonomi. Det är effekten.

Och det är en oväntad vinst för de privata kapitalföretag som nu förstår att de kan tjäna pengar som hyresvärdar, på gammaldags sätt, det fungerade i 800 år under feodalismen. Det är en trend nu.

BENJAMIN NORTON :

Professor Hudson, du pekar på i den här artikeln på din webbplats att mer än 50 % av värdet på amerikanska fastigheter redan innehas av hypoteksbanker. Och visst, den andelen ökar och ökar.

Nu har du, professor Hudson, argumenterat för en poäng som jag inte har sett många andra göra, även om det är en uppenbar, korrekt poäng, det är att  inflationen har stigit mycket i USA under de senaste åren , men att inflationen är låg i FIRE-sektorn: finans, försäkring och fastighetsmarknaden.

Vi ser det med den ständiga ökningen av fastighetspriserna; de går upp varje år; hyran stiger varje år. Skillnaden nu är att det också sker en betydande ökning av konsumentprisindex.

Och det finns en intressant studie som publicerats av Economic Policy Institute, som är, du vet, en  tankesmedja från mitten i vänstern,  som är knuten till arbetarrörelsen; de är inte radikaler, de är progressiva. Och de har gjort en mycket bra studie.

Och de fann – detta publicerades i april – de fann att företagens vinster är ansvariga för cirka 54 % av prisökningen i den icke-finansiella företagssektorn, i motsats till arbetskostnader per enhet [arbetskostnad per producerad enhet, där den producerade enheten avser förädlingsvärdet]  bara svarade för cirka 8 % ökning.

Så de visade, vetenskapligt, att över hälften av prisökningarna i den icke-finansiella företagssektorn, det vill säga i konsumentprisindex, över hälften av den inflationen beror på företagens vinster.

Naturligtvis är det inte så det diskuteras i mainstream media. Det är inte så

Vi ser Larry Summers säga att vi måste öka arbetslösheten. Larry Summers var finansminister för Bill Clinton.

Han säger att USA måste öka arbetslösheten; man ska lösa problemet med inflationen genom att ökar arbetslösheten. Även om dessa studier visar att över hälften av inflationen i konsumentprisindex beror på företagens vinster.

Jag undrar om du kan kommentera varför så många ekonomer, inklusive människor som är så  respekterade som Larry Summers, vägrar att erkänna den verkligheten.

MICHAEL HUDSON :

De flesta ekonomer behöver få anställning och för att bli anställd måste du ge en bild av ekonomin som speglar hur väl din arbetsköpare har hjälpt samhället i stort. Det är inte tillåtet att säga att din arbetsköpare agerar på ett rent rovdjursmässigt sätt. Du får inte säga att arbetsköparen tjänar några pengar.

Du pratade om företagens vinster och de klassiska ekonomerna. Om du var en frimarknadsekonom som Adam Smith, eller David Ricardo eller John Stuart Mill – är det monopolvinster [ fri- marknad, ett ekonomiskt system eller en marknad där priser baseras på konkurrens mellan privata aktörer, och inte påverkas av andra aktörer än tillgång och efterfrågan  Wikipedia]. Så vad du kallar företagsvinster är långt över normala företagsavkastningar, normala vinster. De är ekonomiska räntor från monopol.

Och det beror på att USA för ungefär 10 eller 15 år sedan slutade  att använda  sina förpliktigande antimonopollagar. De har i huvudsak låtit monopolen koncentrera marknader, koncentrera makten och ta betalt som de vill.

Och så när du väl har demonterat hela den rättsliga ramen som användes från 1890-talet, i Sherman Antitrust Act,  till början av 1900-talet, The New Deal, när du väl avvecklat hela denna statliga kontroll  – genom att säga i huvudsak vad Larry Summers säger att vi är för en fri marknad.

En ”fri marknad” är en där företag kan ta ut vad de vill ta betalt för varor; en fri marknad är en utan statlig reglering; en fri marknad  har ingen regering; en fri marknad har en så svag regering att den inte kan skydda löntagarna; den kan inte skydda väljarna. En ”demokrati” är ett land där huvuddelen av befolkningen, löntagarna, inte har någon möjlighet att påverka den ekonomiska politiken i sitt eget intresse.

En ”fri marknad” är en där, i stället för att regeringen är planerare,  är Wall Street planerare, på uppdrag av de stora industrier som i princip har finansialiserats .

Så  det har skett en omvandling av konceptet om vad en fri marknad är, en nedmontering av statlig reglering, en nedmontering av antimonopolreglering, och i huvudsak är klasskriget tillbaka i The Business.

.

Det är vad Biden-administrationen handlar om. Och ärligt talat, det är vad det demokratiska partiet handlar om, till och med mer än det republikanska partiet. Det republikanska partiet kan förespråka pro-businesspolitik och pro-finanspolitik, men det demokratiska partiet är ansvarigt för att ha avveckla arvet för skydd av ekonomin som infördes för ett sekel sedan.

BENJAMIN NORTON :

Ja, och det här är en artikel i Fortune som ursprungligen baserades på en artikel i Bloomberg: ” 5 år med 6% arbetslöshet eller 1 år med 10%: Det är vad Larry Summers säger att vi behöver för att besegra inflationen” ./ “5 years at 6% unemployment or 1 year at 10%: That’s what Larry Summers says we’ll need to defeat inflation.” Så enkelt är det, du vet, bara öka arbetslösheten, så trollas inflationen bort, magiskt!

Nu skulle jag vilja veta, professor Hudson, vad du tänker om dessa kommentarer som du lyfte fram i en panel som organiserades av International Manifesto Group [En sammanslutning av en  geopolitisk och ekonomisk forskningsgrupp (GERG)] – en fantastisk organisation, folk kan hitta den här, deras kanal finns här på YouTube. Och de höll en konferens om inflation. Och du var en av flera talare.

Och du lyfte fram dessa kommentarer som gjordes av Feds ordförande Jerome Powell. Och detta är enligt den officiella utskriften från The Wall Street Journal. Så det här är inte från någon vänsterorienterad socialistisk webbplats. Här är den officiella utskriften av en presskonferens den 4 maj som hölls av Fed-chefen, Jerome Powell.

På den här presskonferensen, sade han, när han diskuterade inflationen. För att få ner inflationen talade han om saker som kan göras, “att sänka lönerna” och sedan få ner inflationen utan att behöva bromsa ekonomin och få en recession och få arbetslösheten att stiga väsentligt.”

Så det är ett annat förslag, Larry Summers säger 6%s arbetslöshet  i fem år, eller 10 % s arbetslöshet i ett år. Feds ordförande Jerome Powell ,säger att lösningen “är att sänka lönerna”. Jag undrar om du kan bemöta det också.

MICHAEL HUDSON :

Tja, det är viktigt att förstå är att president Biden på nytt utsåg Jerome Powell. President Biden är “republikan”. Det demokratiska partiet är i grunden det republikanska partiets högerflygel, det republikanska partiets pro-ekonomiska, pro-Wall Street-flygeln.

Varför i hela friden, om demokraterna skilde sig från republikanerna, varför skulle Biden på nytt välja en arbetarfientlig republikan, som chef för Federal Reserve, istället för någon som faktiskt skulle försöka stimulera sysselsättningen?

Föreställ dig det, här är ett parti som försöker  att bli valt på ett program  vars motto är  ”Välj oss, och vi kommer att skapa en depression och vi kommer att sänka lönerna.” Det är Demokratiska partiets slogan.

Och det är en vinnande slogan, eftersom val vinns genom kampanjbidrag. Sloganen är, ”Vi kommer att sänka lönerna genom att ge dig depression”, innebär en tsunami av bidrag till det demokratiska partiet, från Wall Street, från monopolisterna, från alla som gynnas av denna politik.

Så det är därför som Högsta domstolens beslut om aborter häromdagen är en gåva till demokraterna, eftersom den vänder uppmärksamheten till deras identitetspolitik att bryta upp Amerika i alla möjliga identiteter, varje identitet du kan tänka dig, förutom att vara löntagare.

Löntagarna kallas  i princip för de beklagliga. Och det är så gåvogivarklassen/ donatorklassen tänker på dem, uppifrån, som olyckliga stackare. Du tvungen att anställa dem, men det är verkligen olyckligt att de tycker om att leva så bra som de gör, för ju bättre de lever, desto mindre pengar kommer du att tjäna.

Så jag tycker att den här frågan om inflationen, och vad som verkligen orsakar den, borde verkligen vara vad valet skulle handla om. Detta borde vara den ekonomiska kärnan i novembers valkampanj och valkampanjen 2024. Och demokraterna leder kampen för att sänka lönerna.

Och du kommer ihåg att när president Obama valdes, lovade han att höja minimilönen? Så fort han  tillträdde sa han “det  enda vi inte kan göra är att höja minimilönen”. Och han hade också lovat att stödja card check/kreditkort/ kortcheck.[Kortkontroll , även kallat majoritetsanmälan, är en metod för anställda att organisera sig i en fackförening där en majoritet av de anställda i en förhandlingsenhet undertecknar fullmaktsformulär, eller ”kort”, som anger att de vill bli representerade av facket. Wikipedia]  Han sa, det enda vi inte får göra är att öka facklig organisation med kortkontroll, för om man organiserar fackligt arbetskraften kommer de att begära bättre löner och bättre arbetsvillkor.

Så du har Demokratiska partiet  som intar en ungefär lika hård position på högerkanten som en sorts Chicago School-monetarism som säger att lösningen på alla problem bara är lägre löner och på något sätt kommer du att bli mer konkurrenskraftig, medan den amerikanska ekonomin redan har gjorts oförmögen till konkurrens, inte för att lönerna är så höga, utan för att, som du nämnde tidigare, FIRE-sektorn, finans-, försäkrings- och fastighetssektorn är så hög.

[Chicago School Monetarism, dvs motstånd mot statlig inblandning i ekonomin, med  monetarism avses  att man anser att inflationen beror på att penningutbudet i ekonomin ökar, Milton Friedman, George Stigler och Gary Becker tilhörde skolan… Margaret Thatcher och Ronald Reagan påverkades av den….många av Världsbankens och IMFs policyrekommendationer anses vara grundade i Chicagoskolans arbete. Ur Wikipedia]

Om man tävlar mot en konkurrenskraftig utländsk arbetskraft så blir hyror och bostadsägande för dyra . Att behöva betala 18 % av BNP för sjukvård, privatiserad sjukvård, prissätter den amerikanska arbetskraften från marknaden. Alla skuldräntor och amorteringar som USA har betalat konkurrerar ut USA från marknaden.

Så problemet är inte att lönerna är för höga. Problemet är att de omkostnader som arbetskraften måste betala för att överleva, betala hyra, sjukvård, studielån, billån, betala en bil för att köra till jobbet, för att kunna köpa bensin för att kunna köra bilen, för att köpa monopolprissatta varor som du behöver för att överleva – alla dessa omkostnader är för höga.

Inget av detta förekommer i ekonomiska läroböcker som du behöver för att få bra betyg , för att få en ekonomexamen, för att vara eftergiven nog att anställas av Federal Reserve, eller Council of Economic Advisers, eller av företag som använder ekonomer i grunden som PR-talesmän. Så det är i den röran vi befinner oss.

BENJAMIN NORTON :

Professor Hudson, i din artikel på din webbplats, michael-hudson.com , har du ett viktigt avsnitt om policyerna för kvantitativa lättnader [Kvantitativa lättnader=Centralbanker köper upp obligationer från stater eller från privata företag, när efterfrågan på obligationerna ökar, blir räntan som köparen kompenseras med lägre. Företagen och stater får då en signal om att det kommer att bli lättare att få  finansiering av nya lån. Wikipedia]. Vi pratade om hur det har funnits inflation under det senaste decenniet, men då var inflationen till stor del i FIRE-sektorn, som pressades upp och på konstgjord väg blåste upp priserna på fastigheter och aktier.

Du noterar att:

“Medan bostadsägandet sjönk för befolkningen i stort, ökade Feds ”kvantitativa lättnader” sin subvention av Wall Streets finansiella värdepapper från 1 biljon dollar till 8,2 biljoner dollar – varav den största vinsten har varit i paketerade bostadslån. Detta har hindrat bostadspriserna från att falla och bli mer överkomliga för bostadsköpare.”

Och du noterar, naturligtvis, att ”Feds stöd för värdet på tillgångarna räddade många insolventa banker – de allra största – från att gå under.”

Vi diskuterade det här “ Economist Michael Hudson explains inflation crisis and Fed´s secretive $4,5 trillion bank bailout 22-01-08,” i slutet av 2019, innan Covid-pandemin slog till, vi vet att Fed hade den här räddningsaktionen där den gav biljoner dollar i akuta repolån [ett finansiellt avtal, den ena parten förbinder sig att sälja ett värdepapper till en motpart för pengar..värdepappret ska köpas tillbaks ett bestämt datum/akuta repolån, i Sverige används repor när de privata bankerna lånar pengar av Riksbanken ur Wikipedia] till de största bankerna för att förhindra dem från att krascha och försöka rädda ekonomin.

Jag vill prata om det här också, för ibland används detta av högerextrema som framställer Biden på ett lustigt sätt som en socialist. Du pratade precis om hur demokraterna har ett djupt nyliberalt, högerorienterat ekonomiskt program.

Men naturligtvis finns den här retoriken som vi ser från republikaner och konservativa som hävdar att Biden är socialist. De påstår att anledningen till inflationen är att Biden bara trycker pengar och ger pengar till människor. Det är förstås inte alls vad som händer. Det som har hänt är att Fed har tryckt biljoner dollar och gett det till aktieägare, till stora företag och till banker.

Och detta är en punkt som jag såg lyftas fram i den panel jag nämnde, konferensen om inflation som organiserades av International Manifesto Group. En kollega till dig, en briljant politisk ekonom, Radhika Desai, hon uppmanade alla att gå till Feds webbplats och titta på Feds balansräkning.

Och detta är Feds balansräkning från federalreserve.gov Detta är styrelsen för Federal Reserve Systems webbplats. Och det är ganska chockerande att se denna graf, som visar den amerikanska centralbankens totala tillgångar.

US Federal Reserve assets balance sheet 2022

Redan 2008 hade Federal Reserve cirka 900 miljarder dollar i tillgångar. Nu ligger de på nästan 9 biljoner dollar i tillgångar.

Och vi kan se, efter finanskraschen, eller under finanskraschen, ökade de till cirka 2 biljoner dollar. Och sedan runt 2014 ökade de till cirka 4,5 biljoner dollar. Och då, särskilt i slutet av 2019 och 2020, sköt de i höjden från cirka 4 biljoner dollar upp till 7 biljoner dollar. Och sedan dess har de fortsatt att skjuta i höjden till 9 biljoner dollar i tillgångar.

Vart har alla dessa pengar tagit vägen? Och vilken påverkan hade det på ekonomin?

MICHAEL HUDSON :

Tja, effekten av ekonomin har varit att avsevärt öka rikedomen för den rikaste 1% av amerikanerna som äger de flesta aktier och obligationer.

Sheila Bair, tidigare chef för Federal Deposit Insurance Corporation, påpekade att mycket av dessa 8 biljoner dollar går åt till att köpa skräpobligationer.

Här är problemet. Det började egentligen med president Obama. Han ärvde ett system där du hade den största vågen av affärsbanksbedrägerier i amerikansk historia.

Som min kollega Bill Black vid University of Missouri i Kansas City har påpekat, visste alla att det förekom ett bankbedrägeri. Tidningarna hänvisade till skräphypotek och ”NINJA”-låntagare, ”ingen inkomst, inga jobb, inga tillgångar.”

Så banker hade skrivit bolån långt över bostädernas faktiska värde, särskilt till ras- och etniska minoriteter, utan att låntagarna faktiskt hade möjlighet att betala.

Och sedan hade dessa banker paketerat dessa bolån och sålt dem till otursamma pensionsfonder och andra institutionella investerare och till de europeiska bankerna som alltid har en väldigt naiv syn på hur ärliga amerikanska banker är.

Du hade hela den här ackumuleringen av det som på 1800-talet kallades fiktivt kapital. Bolån för fastigheter som inte var värda ens i närheten av så mycket som bolånet stod för.

Ja, normalt sett skulle du få en krasch så att priserna hamnade på realistiska nivåer, så att värdet på bolånen faktiskt återspeglade värdet på egendom, eller så att värdet på skräpobligationer utgivna av ett företag speglade företagets faktiska förmåga att betala ränta på skräpobligationerna.

Så när Obama tog över var hela ekonomin till stor del fiktivt kapital. Nåväl, Obama kom in och han sa, mina kampanjgivare är på Wall Street. Han ringde Wall Streets bankirer och sa, jag är killen som står mellan er och folkmassan med högafflarna, folket som röstade på mig. Men oroa er inte, jag är på er sida.

Han sa, jag kommer att låta Federal Reserve skapa den största mängden krediter i mänsklighetens historia. Och allt kommer att gå till er. De kommer att gå till 1% av befolkningen. De kommer inte att gå in i ekonomin. De kommer inte att gå till att  bygga infrastruktur. De går inte till löner. De kommer inte att sänka priset på bostäder och göra dem mer överkomliga för amerikaner.

De kommer att hålla priserna  på dessa skräpobligationer så höga att de inte kraschar tillbaka till icke-fiktiva värden. De kommer att hålla så hög börskurs att den inte kommer att gå ner. De kommer att skapa historiens största obligationsmarknadsboom.

Högkonjunkturen gick från höga räntor till låga räntor, vilket innebär en gigantisk uppgång i priset på obligationer som faktiskt betalar räntor som är mer än 0,1 %.

Så det blev en enorm boom på obligationsmarknaden, en enorm aktiemarknad, en tredubbling av börskurserna. Och om du är medlem i gruppen som äger 72 % av amerikanska aktier, jag tror att det är 10 % av befolkningen, så har du blivit mycket, mycket rikare.

Men om du är en medlem av 90% av befolkningen, har du varit tvungen att skuldsätta dig mer och mer bara för att överleva, bara för att betala  sjukvård, studielån och dina dagliga levnadskostnader med din lön.

Så om de amerikanska lönerna var på en anständig nivå, skulle amerikanska familjer inte tvingas skuldsätta sig mer och mer. Anledningen till att den personliga skulden har ökat i USA är för att familjer inte kan klara sig med det de tjänar.

Så uppenbarligen, om de inte kan försörja sig på sina löner, och de måste låna för att kunna göra det, är de inte ansvariga för att orsaka inflationen. De är hårt pressade.

Och ekonomernas och Demokratiska partiets och Republikanska politiker jobb är att leda bort uppmärksamheten från faktumet att de är pressade, och de skyller på offren, och säger att för att ni vill ha mer pengar, så skapar ni inflationen som tynger er.

När det egentligen är bankerna, och regeringen som inte förhindrar monopolpolitiken, och regeringens stöd till Wall Street som är ansvarigt för det som händer.

BENJAMIN NORTON

Mycket, mycket bra sagt.

Professor Hudson, jag borde ha lyft fram en annan del av denna graf här. Detta är, återigen, det här är på Federal Reserve Boards webbplats. Det är ännu mer avslöjande när du tittar på de utvalda tillgångarna i Fed, och du ser att alla dessa tillgångar i grunden är värdepapper, värdepapper som hålls direkt av Fed.

Vi ser att runt 2008 hade Fed mindre än 500 miljarder dollar i värdepapper. Och ni har den här policyn för kvantitativa lättnader. Och sedan dess har i princip all ökning skett i värdepapper. Av de cirka 9 biljoner dollar i tillgångar som Fed har, är omkring 8,5 biljoner dollar i värdepapper.

US Federal Reserve assets securities balance sheet 2022

 

Jag undrar om man kan jämföra detta med centralbanker i andra länder. Vi har till exempel sett att de västerländska sanktionerna mot Ryssland syftade till att försöka förstöra den ryska ekonomin.

President Biden hävdade att de försökte förvandla rubeln till spillror. Faktum är att rubeln är betydligt starkare nu än den var innan sanktionerna. Så pass mycket att den ryska regeringen och den ryska nationalbanken faktiskt försöker minska värdet på rubeln, eftersom de tycker att den är lite övervärderad; det gör det lite svårare att vara konkurrenskraftig.

 Så hur kan man jämföra den här politiken med att US Fed har värdepapper till ett värde av 8,5 biljoner dollar med andra centralbankers politik?

Du har erfarenhet av att arbeta med den kinesiska regeringen som rådgivare. Har andra regeringars centralbanker samma policy?

Och den där 8,5 biljonen dollar i värdepapper, vad är det för värdepapper?  Även ur det nyliberala perspektivet i dessa ekonomiläroböcker som du pratade om, som studenter undervisas i på universitet, förefaller detta mig vara totalt galet. Jag kan inte föreställa mig hur det ens kan finnas en akademisk, nyliberal lärobok som förklarar det denna policy.

MICHAEL HUDSON:

Väldigt få människor inser skillnaden mellan en centralbank och statskassan. Den nationella statskassan brukade verkställa all politik, det gör centralbankerna nu. Statskassan skulle ansvara för att ge ut pengar och använda dem.

Centralbanker separerades i USA 1913 från statskassan för att  kontrollen över penningmängden och krediterna skulle flyttas från Washington till New York. Det var väldigt tydligt.

Den ursprungliga Federal Reserve tillät inte ens en finansminister att sitta i styrelsen. Så en centralbanks uppgift är att representera affärsbankernas intressen.

Och som vi nyss påpekade är affärsbankernas intresse att producera sin produkt: skuldsättning. Och de producerar sin produkt mot bakgrund av befintliga tillgångar, främst fastigheter, men även aktier och obligationer.

Så centralbankens uppgift här är att stödja den finansiella sektorn i ekonomin, och den sektor som har rikedomar i form av aktier, obligationer och lån, och särskilt bankobligationer som tjänar pengar på fastighetskrediter.

Samma sak i Europa, med Europas centralbank. Europa håller på att hamna i en rejäl knipa nu, och har hamnat i trångmål ända sedan ni hade den grekiska krisen.

I Europa, eftersom högermonetaristerna utformade euron, och en del av euroområdets regler är att man inte kan ha ett budgetunderskott, ett nationalbudgetunderskott på mer än 3 % av bruttonationalprodukten.

Tja, det är inte särskilt mycket. Det betyder att du inte kan ha en riktig keynesiansk politik i Europa för att ta ekonomin ur depression. Det betyder att om du är ett land som Italien just nu, och ekonomin är hårt pressad, påtryckningar från företagen, hets mot arbetskraften, så kan regeringen i princip inte rädda vare sig italiensk industri eller italiensk arbetskraft [Keynes “Staten ska låna pengar, och se till att bankräntan är låg och samtidigt erbjuda en högre ränta till dem som lånade ut till staten… klassamarbete, kapitalismen går att reformera….. inte avskaffa kapitalismen som socialdemokraterna säger…..fungerade bra efter andra världskriget, men det berodde på att kriget i själva verket skapat nya villkor för kapitalistisk ackumulation” Bertil Kilner öa]

Emellertid kan den europeiska centralbanken skapa krediter, genom centralbanksinlåning, den europeiska centralbanken  kan kraftigt höja priset på europeiska aktier, obligationer och paketerade bolån. Så den europeiska centralbanken är väldigt lik affärsbanken.

Kina är helt annorlunda, eftersom Kina, till skillnad från västvärlden, behandlar pengar och krediter som allmän-nytta, inte som ett privat monopol.

Och som ett allmännyttigt företag kommer Kinas centralbank att påstå: Vad vill vi skapa pengar för- Ja, vi vill skapa pengar för att bygga fabriker; vi kommer att vilja skapa pengar så att fastighetsutvecklare kan bygga städer, eller ibland anlägga städer. Vi kan skapa pengar för att faktiskt använda  ekonomin till något konkret och till tjänster.

Den kinesiska centralbanken skapar inte pengar för att höja börskurserna eller obligationspriserna. Det skapar inte pengar för att stödja en finansiell klass, eftersom Kinas kommunistiska parti inte vill att en finansklass ska existera; det vill att en industriklass ska existera; det vill att en industriell arbetskraft ska existera, men inte en rentierklass [rentier=person som lever på räntor av sitt kapital].

Så en centralbank i en västerländsk rentierekonomi strävar i princip efter att skapa krediter [kredit, allt som oftast en form av lån] för att öka levnadskostnaderna för bostadsköpare och för alla som använder krediter eller behöver krediter. Rentierekonomin innebär att göra det möjligt för företag att bli finansiella, och flytta sin förvaltning av företagen från att vara vinstskapande genom investeringar i anläggningar, utrustning och anställning av arbetskraft för att kunna öka produktionen, till att tjäna pengar på finansiell ingenjörskonst.

 Under de senaste 15 åren har över 90 % av företagens intäkter i USA spenderats på återköp av aktier och på utdelningar. Endast 8 % av företagens intäkter har använts till nya investeringar, anläggningar och utrustning och anställning.

Och så har naturligtvis ekonomin avindustrialiserats. Det är den här idén, att du kan tjäna pengar utan att ha en industriell bas, utan en tillverkningsbas; du kan tjäna pengar utan att faktiskt producera någonting eller göra något produktivt, helt enkelt genom att låta en centralbank höja priset på aktier och obligationer och lånen som beviljats av de rikaste 10 %-en.

Och det fungerar naturligtvis inte i slutändan, för vid en viss tidpunkt kollapsar det hela inifrån, och det finns ingen industriell bas.

När det händer, kommer Amerika givetvis att lista ut, vänta lite, om vi överger vår ekonomi, är vi fortfarande beroende av Kina och Asien för att producera våra varor, och förse oss med råvaror och göra allt som vi behöver. Vi gör verkligen inget annat än att vi agerar som en världs – ja, folk brukade säga parasit – som en världsrentier, eftersom vi får någonting för ingenting, vi är som en sorts finansiella kolonialister. .

Så man kan se USA som en kolonialmakt som inte är en kolonialmakt genom militär ockupation, utan helt enkelt genom finansiell manövrering, genom dollarstandarden.[Ett system för växelkurshantering där andra länder kopplar växelkurserna för sina valutor till den amerikanska dollarn och håller sina valutareserver huvudsakligen i form av amerikanska dollar.]

Och det är vad som håller på att avvecklas idag som ett resultat av Bidens nya kalla krig.

Relaterat – från andra artiklar.
Michael Hudson om det ekonomiska läget. Vilka är trenderna och varför? Del I.
Michael Hudson om det ekonomiska läget. Vilka är trenderna och varför? Del V.

Föregående artikelTerror på Krimbron tvingar Ryssland att släppa loss Shock’n Awe
Nästa artikelUSA-överste: Ukrainas styrkor är kraftigt decimerade. Stämmer det? UPPDATERAT!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

  1. Tja, när man läser det här undrar man ju om Biden egentligen är en sorts agent eller bulvan för kinesiska intressen? Han håller på att störta den ”vita” kristna världen i kaos och en sorts ”inbördeskrig” d v s Europa, Nordamerika, Ryssland. Inser ledande politiker här uppe i norra delen av klotet i så fall vad som pågår? Är det här en slug plan från det globala syd att slutligen få den vita världen att krossa varandra eftersom det ju är så att Europa, Nordamerika och Ryssland har de överlägset bästa och kraftfullaste vapnen? Kan vi inte besegra dem så kan de få slå ihjäl varandra i stället, ”problemet” löst…

    • @Benny 13 oktober, 2022 At 20:58
      Biden är inte en agent för Kina. Biden är en agent för just de parasiter i USA Michael Hudson beskriver i intervjun. Parasiter som kan bara se framåt i tiden tills nästa månadsrapport. Kina har lyset på in i kommande generationer.

  2. Verkligen intressant att läsa detta, och allt verkar definitivt spot-on. Kina har gjort precis tvärt om mot USA. Man gör livet verkligen surt för bostadsspekulatörer som vill tjäna pengar på att köpa billigt och driva upp priserna, nästan alla äger sina bostäder i Kina, och att hitta en bostad att hyra annat än mer tillfälligt är svårt. Man har aktivt förhindrat kapitalstarka att massköpa upp bostäder för att hyra ut dom. Man satsar stenhårt på att få investeringar att gå till något produktivt, både till utbildning och tillverkning och man gör livet surt för improduktiva satsningar, som spelindustrin. Vilken i stort sett blev nedstängd på intensiv folklig begäran. Trots vad USA propaganda i svenska media påstår håller sig priserna på bostäder i realiteten ganska stabila, och kostnaderna för att äga en bostad är minimala. Inga rovskatter eller avgifter. USA, som bekant, driver propaganda i svenska media, rasar förstås. USA vill se det amerikanska systemet även i Kina, och rasar över ”diktaturen” som inte tillåter USA att gå på plundringståg i Kina. Därför svartmålar USA via bland annat svenska media systematiskt Kina och ger en grovt förfalskad bild av att det skulle gå dåligt. Tvärt om, trots problem, går det väldigt bra för Kina med ökad export, ökad konsumtion, låg inflation, och bra sysselsättning. Att folk är ”anställningslösa” är inte samma sak som att dom är arbetslösa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here