Michael Hudson om det ekonomiska läget. Vilka är trenderna och varför? Del I

5
1062

Denna intervju 9 maj med den kände marxistiske ekonomen professor Michael Hudson har publicerats på The Sakers nu nedstängda site http://thesaker.is/ben-norton-aka-multipolarista-interviews-michael-hudson-destiny-of-civilization/. Översatt av Catarina Östlund. Ger intressanta perspektiv som saknas i ekonomirapporter i våra vanliga media. Artikeln är mycket lång och jag har delat upp den i avsnitt som publiceras separat på förmiddagen under 5 dagar.:

I. Inledning: Civilisationens öde: Finanskapitalism, industrikapitalism eller socialism.
II. Finns alternativ inom kapitalismen?
III. Nya Kalla kriget.
IV. Integration av eurasiatiska ekonomier.
V. Valutafrågor.

Uppdaterad med transkription Ben Norton alias Multipolarista intervjuar Michael Hudson: Destiny of Civilization

Nedgången för den amerikanska dollarn, de tre ”systemen”, sanktionskriget mot Ryssland, inför publiceringen av professor Hudsons nya bok: Civilisationens öde: Finanskapitalism, industrikapitalism eller socialism.

BENJAMIN NORTON: Hej alla. Jag är Ben Norton, och det här är podcasten Multipolarista. Och jag har det stora nöjet att idag få sällskap av en av mina favoritgäster, som jag tror är en av de viktigaste ekonomerna i världen idag. Jag ska tala med professor Michael Hudson.

Om ni har sett någon av de intervjuer jag har gjort med professor Hudson under de senaste åren vet ni förmodligen att han är en lysande analytiker. Jag tycker att han alltid ger den bästa analysen av vad som händer i världen idag, när det gäller ekonomi, politik och geopolitik.

Och just idag tycker jag att det är speciellt viktigt att ha professor Hudson här. Vi ska prata om det ekonomiska kriget mot Ryssland, och om hur Ryssland och Kina frigörs från det ekonomiska beroendet av väst [dvs från dollarberoendet], vilket är något som professor Hudson har talat om i många år. Och den har verkligen accelererat med västs sanktioner mot Ryssland på grund av Ukraina.

Vi kommer också att prata om nedgången i den amerikanska dollarhegemonin. En ny rapport från Internationella valutafonden (IMF), som domineras av USA, medgav att användningen av dollarn i valutareserver gradvis minskar.

Nu kommer den inte att försvinna över en natt. Men även IMF erkände att dollarhegemonin börjar urholkas. Och tveklöst medgav IMF att de västerländska sanktionerna mot Ryssland kommer ytterligare att urholka den amerikanska dollarns hegemoni.

Vi ser nu Ryssland göra affärer med Kina i den kinesiska yuanen. Ryssland gör också affärer med Indien med den indiska rupien. Och naturligtvis har Ryssland talat om för Europa att om det vill köpa rysk energi måste det göra det med ryska rubel.

Så det finns så mycket att prata om idag, professor Hudson, men jag vill först börja den här intervjun idag med att prata om en ny bok som du precis ska publicera.

Idag är det måndagen den 9 maj. Du sa att boken kommer ut onsdagen den 11 maj. Och den heter ”“The Destiny of Civilization: Finance Capitalism, Industrial Capitalism or Socialism.” (Civilisationens öde: Finanskapitalism, industrikapitalism eller socialism”.)

Och allt som jag nyss presenterade den här intervjun med, om det ekonomiska kriget i Ryssland och sanktioner och frigörelsen allt detta är djupt relaterat till det du pratar om i den här boken. Och jag hade nöjet att få ett tidigt exemplar och läsa igenom det. Det är en jätteviktig bok, tycker jag.

Och du talar om denna grundläggande internationella klyfta – och det här är en klyfta som faktiskt går tillbaka historiskt också – mellan dessa tre modeller för olika ekonomiska system som du tar upp: finanskapitalism, industrikapitalism och socialism.

Och ditt argument är att det amerikanska imperiet har verkat för att införa nyliberalism, som är en särskild form av finanskapitalism, som är icke-produktiv på grund av att finanskapitalet förstör produktiva industrier i sin strävan efter vinstmaximering. Du talar också om det du kallar rentierklassen.[rentier är en person som lever på kapitalavkastningen, räntan som människor måste betala för lån, för att de hyr ut marker och bostäder och som är spekulant på aktiemarknaden]

Istället för att satsa på produktion, är finanskapitalismen i grunden ett system av förstörelse och skuld. De klassiska borgerliga ekonomerna hade tänkt att kapitalismen skulle vara, ett produktivt system,

Och ditt argument är att det här är djupt rotat i USA:s utrikespolitik, den har som mål att utöka den ekonomiska makten, och att påtvinga världen denna finanskapitalistiska modell.

Kan du utveckla ditt argument om kampen mellan finanskapitalism, industrikapitalism och socialism, och varför du bestämde dig för att publicera den här boken nu?

MICHAEL HUDSON: Ja, boken består av en serie av 10 föreläsningar som jag höll i Kina. Jag har varit professor i ekonomi vid Universitetet i Peking i ett antal år, och jag har professurer vid andra universitet, Wuhan och Hong Kong.

Och jag har en ganska stor publik där, cirka 65 000 personer per föreläsning. Och jag blev ombedd att ge min allmänna översikt för kineserna, om västs ekonomiska utveckling.

För att förstå dagens finanskapitalism måste man förstå vad industrikapitalismen var, som den beskrevs på 1800-talet.

Industrikapitalismen var revolutionär, men det glöms ofta bort, eller tonas ner. Vad den försökte göra – från fysiokraterna i Frankrike i slutet av 1700-talet, till Adam Smith, John Stuart Mill, till Marx och till hela socialismens blomning i slutet av 1800-talet- som behandlade klassisk värdeteori och jordränteteorin, var att de försökte säga vad som var det faktiska värdet, produktionskostnaden för varor och tjänster.

Vad tjänar kapitalisten, när han anställer arbetare för att göra vinst, och vad kan han inte göra vinst på? Och den klass som man inte kan göra vinst på är jordägarklassen Det var den arvskrigarklass som erövrade alla europeiska riken under medeltiden. [Under feodalismen]

Och Englands industrimän sa: Se, vi kan inte bli världens verkstad; konkurrera med främmande länder om vi har en jordägarklass vars jordar ärvs, som tar alla pengar i hyra för jorden.

Och om vi har rovgiriga banker, eller om de rika människorna bara lånar ut pengar till köp av egendomar, eller beviljar nödlån eller ockerlån som inte har något att göra med att finansiera bruttoinvesteringar [nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar].

Det som gjorde denna kapitalism revolutionär var att de brittiska industrimännen och förespråkarna för industrin, till och med bankirerna på Ricardos tid, sade: Ja, för att störta jordägarklassen, som kontrollerar överhuset och alla de övre kamrarna i regeringar i Europa, måste vi ha demokratiska reformer.

Om vi har demokratiska reformer och ger folket rösträtt kommer de att rösta mot jordägarklassen, och då kan vi få en effektiv ekonomi där våra priser på vår export och våra varor och tjänster återspeglar den faktiska produktionskostnaden, inte det som rentierklassen roffar åt sig, eller vad jordägarklassen tar, och inte det som ockrande bankirer tar.

Och under hela det långa 1800-talet som ledde fram till första världskriget var det denna revolutionära värdeteori som beskrev jordägarnas arrenden och monopolvinsterna och de finansiella vinsterna som oförtjänta inkomster, allt det som industriägarna ville bli av med.

Den revolutionära värdeteorin tycktes röra sig mot socialismen. Industrimännen var alla för statliga allmännyttiga företag, för statligt företagande, eftersom de sa, om regeringen inte tillhandahåller sjukvård, kommer människorna att behöva betala för den, och det kommer att kosta mycket pengar, precis som det gör i USA.

Den konservativa premiärministern i England, Benjamin Disraeli, sa så här om hälsa “allt är hälsa”, vi måste se till att erbjuda offentlig hälsovård.

Det var den konservative Bismarck i Tyskland som sa att vi måste se till att folk får pensioner. Om arbetskraften måste spara ihop till pensionerna kommer de inte att ha tillräckligt med pengar för att köpa de varor och tjänster som vi tyskar producerar. Vi måste göra pensionerna offentliga.

Så hela denna förflyttning mot socialism var inte bara för att höja levnadsstandarden, som ökade på 1800-talet, utan också för att befria ekonomin från rentierklassen, från hyresvärdarna, från bankirerna.

För de klassiska ekonomerna var en fri marknad en marknad som var fri från jordägare, fri från bankirer, fri från monopolister.

Det behöver inte sägas att rentierklassen stred tillbaka. Och efter andra världskriget har vi sett en beständig antiklassisk teori ersätta den klassiska idén om fria marknader med teorin om fritt värde (with a value of free theory) som säger ja, alla tjänar pengar på vad de än har.

All rikedom är förtjänt, inte oförtjänt. [Oförtjänt dvs som inte kan kopplas med produktion.] Och om Goldman Sachs [multinationell investmentbank som är en av de ledande på finansmarknaden]] får mer betalt och är rikare än några andra annan beror det på att de är så produktiva.

Och så utvecklades en rörelse en skräpekonomi som avvisade den klassiska ekonomin, en slags artificiell ekonomi, som egentligen inte diskuterar hur finanskapitalismen arbetar.

Och som det har visat sig blev finanskapitalismens affärsplan så rovgirig att den var anti-industriell.

Bill Clinton

Det är därför president Clinton i USA vidtog åtgärder och bjöd in Kina till Internationella arbetsorganisationen [ILO vars mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor och en förutsättning för fred mellan och inom nationerna…] och sa: Ja, vi kan bekämpa lönehöjningar i Amerika genom “en kapplöpning mot botten” genom att tävla om de lägsta lönerna. Vi kan anställa asiater för att göra arbetet, och det kommer att orsaka arbetslöshet här. Och det är underbart för industrialisterna. Det kommer i princip att sänka lönerna och hålla amerikanska löner nere.

Det är i grunden finanskapitalismens strategi, och finanskapitalismens mål är inte att investera i fabriker och anläggningsutrustning och forskning och utveckling, utan att leva på kort sikt, och att tjäna pengar genom finansiell ingenjörskonst, inte genom industriell teknik.

Med andra ord, ett rovgirigt beteende, och så har hela den ideologiska attacken åstadkommits på det statliga företagandet. Frederick Hayeks skrev boken ”Vägen till träldom”, i den sägs att om regeringen tillhandahåller offentlig sjukvård, är det ”vägen till träldom”, när det faktiskt är finanskapitalismen som är vägen till daglöneskap och träldom.

På så sätt nedvärderar man hela staten. Och allt detta är en kontrarevolution mot industrikapitalismens revolutionära drivkraft i dess tidiga skeden.

Det är sant att företagen nu är lika mycket höger som bankerna och hedgefonderna. Men det beror på att företagsindustrin har tagits över av finanssektorn, och cheferna för nästan alla industriföretag belönas efter hur högt de kan driva aktiekursen, för att kunna utnyttja de aktieoptioner de betalas med.

Man höjer aktiekursen inte genom att investera mer, inte genom att anställa mer arbetskraft eller öka produktiviteten eller öka försäljningen, utan helt enkelt genom att använda vilken inkomst du än har, för att köpa tillbaka dina aktier. Och genom att köpa tillbaka dina aktier tvingar detta upp priset.

Och framför allt genom att ge politiska bidrag i detta land till både demokrater och republikaner, som utser Federal Reserve-chefer som har spenderat 7-9 biljoner dollar på att köpa upp aktier och obligationer för att höja priset på pensionsförsäkringar, för att höja värdet på Wall Street-aktierna, för att höja bostadspriserna och göra Amerika ännu mindre konkurrenskraftigt industriellt.

Så finanskapitalismen är det som i huvudsak har avindustrialiserat USA och förvandlat Mellanvästern till ett rostbälte.

Föregående artikelHur Pentagon använder ett hemligt program för att skapa proxy-krig
Nästa artikelMike Pompeos avslöjande tal på Hudson Institute
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Vilka är trenderna och varför? Som man sanktionerar och bäddar får man ligga!

  Den 11 juli har gastillförseln via Nord Streams gasledning från Ryssland till Europa upphört, rapporterar RIA Novosti. Båda strängarna i gasledningen har stängts av för underhållsarbete, som kommer att pågå till den 21 juli.
  Europa fruktar att detta i samband med instabilitet i priserna för ”blått bränsle” kommer att leda till ytterligare pris tillväxt. Kostnaden för tusen kubikmeter kan inom en snar framtid stiga till 2 200 dollar.
  Till exempel i Frankrike har myndigheterna redan uppmanat företag att förbereda sig för ett fullständigt upphörande av gasleveranser från Ryssland, uppgav landets finansminister Bruno Le Maire, rapporterar Reuters. Regeringen betraktar främst hushållens och företagens minskning av gasförbrukningen, sedan byggandet av infrastruktur för mottagning och återförgasning av LNG.
  Myndigheterna medger också att vissa företag kommer att behöva minska produktionen för att spara energi.

  Händelserna utvecklas inte mindre dramatiskt i andra europeiska länder. Till exempel i Estland, där styrelseordföranden för energikoncernen Eesti Energia, Hando Suttera, meddelade behovet av att införa undantagstillstånd i landet på grund av en eventuell brist på gas under den kommande vintern. ”Om en terminal för flytande naturgas (LNG) inte dyker upp i landet i höst kan Estland få uppvärmningsproblem redan på vintern”.

  Tyskland bad officiellt Kanada att lämna tillbaka utrustningen för SP-1, som hölls kvar efter förebyggande underhåll och de kanadensiska myndigheterna tillät detta.
  Beslutet att leverera utrustningen fattades på begäran av Tyskland, fortfarande av Kanada – detta tillkännagavs den 10 juli av landets minister för naturresurser, Jonathan Wilkinson.
  Själva processen att flytta gasturbinen beräknas pågå från den 14 juli under två veckor. Med tanke på installationen på plats, som kommer att ta flera dagar, kan ökningen av gastillförseln börja före slutet av juli. Men allt detta är bara under gynnsamma omständigheter.

  Situationen med LNG-försörjningen försämras: förra veckan inträffade en explosion på gasledningen från Old Ocean som drivs av Energy Transfer. Kontrollcentralen stängde omedelbart av linjen, området togs under skydd. Det fanns inga personskador, branden var lokaliserad, men gasledningen var fortfarande avstängd.
  Den 240 mil långa Old Ocean-rörledningen går från nordöstra Texas till Gulf Coast sydväst om Houston och kan transportera 0,2 miljarder kubikfot gas per dag.

  Den 9 juli inträffade dessutom en explosion och brand vid Oneok gasföretags anläggning i Oklahoma (USA). Det var inga skadade, men anläggningen fungerar inte. Detta stödde prisökningen på Henry Hub: kostnaden för gas på denna plats (CME-terminer) uppgick till 6,034 USD/mmBTU (216 USD per 1 000 kubikmeter).
  Dessa incidenter kan minska inte bara exportpotentialen, utan också leveransen av gas till den amerikanska inhemska marknaden.

  Kostnaden för naturgas i Asien på JKM-basis steg också med 2,5 % till 39,57 USD/mmBTU eller 1 416 USD per 1 000 kubikmeter. Pakistan misslyckades med att lägga bud på köp av LNG för fjärde gången på en månad. Pakistan LNG:s begäran om köp av 10 LNG-sändningar för leverans i juli-september för 1 miljard dollar fick inte ett enda erbjudande. På kort sikt, kommer naturgasmarknaden att förbli stram.

  Priserna kommer direkt att bero på utbudssituationen, men de förväntas inte lätta snart. Efterfrågan kommer att vara fortsatt hög på grund av sommarsäsongen och pumpning av gas till lager kommer att öka trycket på marknaden.
  Men nya tekniska och politiska svårigheter kan förhindra utvecklingen av händelser. Dessa omständigheter, tillsammans med den extrema politiseringen av processerna i samband med cirkulationen av energibärare, kan försena återföringen av deras försörjning till full volym, tror experter.
  På tröskeln till höst-vintersäsongen är priserna i det här fallet ganska kapabla att skjuta i höjden till nivåerna på 2 500 $ och över.

 2. Återlämnandet av turbinen till Gazprom kommer inte att rädda Europa från energikrisen.
  ”Beslutet att lämna tillbaka turbinen till Nord Stream togs inte av Kanada, utan av hela västvärlden, inklusive USA,” sa Stanislav Mitrakhovich, en energiexpert, till tidningen VZGLYAD.
  Tidigare rapporterades att Kiev reagerade negativt på Ottawas beslut att lämna tillbaka turbinen för Nord Stream till Berlin. ”Om vi ​​talar om varför Kanada svarade på Berlins begäran om att lämna tillbaka turbinen, och inte på Kievs upprördhet, så är svaret uppenbart: Tysklands roll är högre än Ukrainas roll i världen”.
  Enligt experten har det under de senaste veckorna pågått en förhandling inom det kollektiva Väst om vad man ska göra med dessa turbiner. ”En del ansåg att Ryssland skulle vara rädd för trycket, göra eftergifter, det skulle vara möjligt att inte lämna tillbaka turbinerna eller omförhandla på andra villkor.
  Men Moskva gav inte efter för sådana ”trick” och påpekade: antingen löser du problemet med turbiner nu, eller så kommer Nord Stream inte att fungera med full kapacitet, och Tyskland kommer inte att kunna ta emot all nödvändig gas”.

  Västerlandet försökte lösa allt bakom kulisserna, men sedan visade det sig att det behövdes en offentlig förfrågan från Berlin. ”Det vill säga, det kan inte sägas att Kanada tänkt och beslutat att ändra en del av sanktionspolitiken: det var ett svar på en begäran från Tyskland. Beslutet att leverera turbinen till Tyskland var dessutom det kollektiva Västs beslut. Och jag tror att det inte hade klarat sig utan USA heller. Men i allmänhet bör flera turbiner och annan utrustning gå igenom denna procedur. Så det här är inte slutet på historien”.
  Dessutom, påminde analytikern, strömmar inte gas från öst till väst genom Yamal-gasledningen, tillförseln är begränsad genom Ukraina och Litauen och Finland tar inte heller emot gas direkt från Ryssland.
  ”Den totala leveransvolymen i Europa jämfört med juni förra året är cirka tre gånger mindre. Detta var resultatet av dess egen europeiska politik gentemot Ryssland. Och nu är bollen på sidan av väst: antingen saktar den ner sanktionstrycket, inklusive på turbinerna för Nord Stream och andra banor, eller så minskar den energiförbrukningen avsevärt. Men i vilket fall som helst kommer europeiska länder att behöva införa ransonering av energiförbrukningen, och kemiska anläggningar måste minska produktionsvolymerna”, betonade Mitrahovich.

  Tidigare kallade chefen för Ukrainas systemoperatör för gasöverföring, Sergei Makogon, Kanadas beslut att lämna tillbaka turbinen till Gazprom för Nord Stream för ett dåligt prejudikat . ”Kanada gav efter för pressen och bestämde sig för att lämna tillbaka turbinen till Gazprom. Detta är ett mycket dåligt prejudikat för befrielse från sanktioner. Men logiken i ett sådant beslut är tydlig. Kanada lämnar tillbaka turbinen och Gazprom förväntas helt återuppta gastransiteringen till Tyskland. Detta kommer att tillåta Europa att fortsätta samla gas till vintern”, skrev Makogon på sin Facebook*-sida (ett extremistiskt socialt nätverk som är förbjudet i Ryssland).
  Enligt hans åsikt, ”även utan denna turbin har Gazprom möjlighet att avsevärt öka transiteringen”, särskilt genom Polen och Ukraina. RIA Novosti rapporterar .

  Kom ihåg att de kanadensiska myndigheterna kommer att skicka till Tyskland en Gazprom-ägd gasturbin tillverkad av Siemens för Nord Stream-rörledningen, som höll på att repareras i Montreal, rapporterade den kanadensiska naturresursministern Jonathan Wilkinson tidigare.
  Tyskland har offentligt bett Kanada att lämna tillbaka turbinen, vilket är nödvändigt för full drift av Nord Stream. Nord Stream AG har bekräftat den tillfälliga avstängningen av båda Nord Stream-linjerna från 11 till 21 juli på grund av årliga planerade reparationer.

  Tyskland är orolig för att gasledningen, som nu tvingas arbeta med 40 % kapacitet, inte kommer att lanseras efter att det förebyggande underhållet har slutförts. Reuters-källor sa att efter att turbinen återlämnats till Tyskland skulle Berlin överlämna den till Gazprom.

 3. Men inte är väl Hudson marxist? Han är gammalklassiker, hänvisar oupphörligt till Smith, Ricardo och dom, och sätter upp huvudmotsättningen mellan produktivt och icke-produktivt kapital, inte mellan kapital och arbete.

  • Det är nog en korreki beskrivning fast han undviker att direkt åberopa någon skoltillhörighet. Han har ju dock gått en bit vidare från klassikerna och kan betecknas som anti-imperialist men detta synsätt har han utvecklat genom att detaljstudera den amerikanska finansimperialismen efter 1945.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here