Ekonomen Michael Hudson om inflationen och Fed:s plan att sänka lönerna: En depression är på väg? – Del 2.

3
816

Bild från Terje Alsnes blogg.

Detta är andra delen av en intervju 28 juni med uppmärksammade ekonomen Michael Hudson av Benjamin Norton https://multipolarista.com/2022/06/28/michael-hudson-inflation-fed-wages/. Andra artiklar av Michael Hudson är länkade nederst. Den har fått vänta, men är ändå ungefär lika aktuell.

Det är läsaren Catarina Östlund som har hittat och översatt den långa artikeln.

Multipolaritsa.

Hela intervjun finns på https://www.youtube.com/watch?v=-AJwMvCxwm0&t=8s

DEL TVÅ 

BENJAMIN NORTON: 

Professor Hudson, du kritiserade strategin att helt enkelt försöka höja räntorna för att få ner inflationen, och du påpekade att det kommer att leda till ytterligare nedgång i husägandet i USA. Det kommer att skada arbetande människor.Jag tycker att det är en mycket välgrundad kritik.  

Jag är dock nyfiken på vad du tycker om den ryska centralbankens svar på västs sanktioner. Vi såg att ordföranden för den ryska centralbanken, Elvira Nabiullina, hon – faktiskt   fördöms hon inte  ens av västs ekonomer, hon respekteras ganska mycket av till och med nyliberala ekonomer. . 

Och hon har lyckades hantera sanktionerna mycket bra. Hon införde kapitalkontroller omedelbart. Hon stängde den ryska börsen. Och också, i ett kontroversiellt drag, höjde hon räntorna från cirka 9% upp till 20% under några månader. Och sedan efter det, sänkte hon räntesatsen. 

MICHAEL HUDSON: 

Några dagar, inte några månader. Det gick väldigt fort. Och nu har hon sänkt räntan mycket. 

BENJAMIN NORTON: 

Tillbaks till 9%. 

MICHAEL HUDSON: 

Hon kritiserades för att hon inte sänkte den ännu mer.  

BENJAMIN NORTON: 

Ja, fortsätt. Jag är bara nyfiken. Så hon höjde den omedelbart till 20% och har sänkt räntesatsen sedan dess. Jag är nyfiken på vad du tycker om den policyn. Ja, varsågod. 

 MICHAEL HUDSON: 

Det finns väldigt lite som en centralbankschef kan göra när väst har förklarat krig, i princip ett krig mot ett land som är helt isolerat. 

Svaret har kommit från president Putin och från utrikesminister Lavrov. Och de anmärkte, ja, hur ska Ryssland kunna bedriva handel och få vad det behöver. Och det är vad de senaste mötena i BRICS handlar om. 

Ryssland inser att världen nu är uppdelad i två halvor. Amerika och Nato har separerat väst. I grund och botten har du ett vitt statsförbund mot resten av hela världen. 

Och väst sa, vi isolerar oss totalt från dig, och vi tror inte att du klarar dig utan oss. 

Tja, titta på humorn i det här. Ryssland, Kina, Iran, Indien, Indonesien och andra länder säger, haha, du säger att vi inte kan klara oss utan dig? Vem ser till att du får dina varor? Vem tillhandahåller dina råvaror? Vem levererar din olja och gas? Vem sörjer för ditt jordbruk, och försörjer er med helium, titan, nickel? 

 Så de inser att världen håller på att delas i två delar, och Eurasien, där större delen av världens befolkning är koncentrerad, kommer att gå sin egen väg. 

Problemet är, hur går man egentligen sin egen väg? Du behöver ett betalningsmedel. Du måste skapa ett helt internationellt system som är ett alternativ till det västerländska internationella systemet. Du behöver din egen internationella valutafond för att ge krediter, så att dessa eurasiska länder och deras allierade i det globala södern kan ha samröre med och göra affärer med varandra. 

Du behöver en Världsbank som, istället för att låna ut pengar för att främja amerikansk politik och amerikanska investeringar, främjar ömsesidig nytta och ländernas självförsörjning.. 

Så redan nu, varje dag under de senaste veckorna, har man haft möten med ryssarna om detta, som säger, ok, vi kommer att skapa ett ömsesidigt handelsområde, med början i BRICS-länderna.: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, och Sydafrika.  

Och hur ska vi betala? Vi kan inte betala i dollar, för om vi har pengar i en dollarbank, eller en eurobank i Europa, kan de bara ta pengarna, som de tog Venezuelas pengar. De kan bara säga att vi tar alla dina pengar eftersom vi i själva verket inte vill att du ska existera som ett alternativ till den finansiella kapitalistiska världen som vi håller på att skapa. 

Då säger Ryssland, Kina och dessa andra länder, av nödvändighet, ok, vi kommer att skapa vår egen internationella bank. Och hur ska vi finansiera den? Tja, varje medlem i banken kommer att bidra med, säg, en miljard dollar, eller någon summa av sin egen valuta, och detta kommer att vara vår ryggrad. Vi kan också använda guld som betalningsmedel, som länge har använts av länder. 

Och den här banken kan skapa sina egna särskilda dragningsrätter [en korg av större valutor som används i internationell handel och finans Wikipedia] sin egen bankorder [ en banks instruktion för att betala någon en särskild summa].  

Nåväl, problemet är att om du till exempel har Brasilien eller Argentina som går med i den här gruppen, eller Ecuador, som säljer nästan alla sina bananer till Ryssland, hur ska det kunna genomföras?  

Tja, om det finns en BRICS-grupp eller en Shanghai Cooperation Organisation-bank kommer förstås inte de västerländska regeringarna att acceptera det. [SCO en eurasisk politisk ekonomisk, säkerhets och militär allians, medlemmar Kina, Indien, Kazakhstan, Kyrgyzstan,, Tajikistan, Uzbekistan, Ryssland , Pakistan samt flera observatörer och dialog partners och andra deltagare Wikipedia] 

Så Ryssland inser att som ett resultat av Bidens andra kalla krig/ Cold war 2 kommer det att bli en fortsatt ökning av energipriserna. Tycker du att bensinpriserna är höga nu? De  kommer att gå upp. Tycker du att matpriserna är höga nu? De kommer att gå upp ännu mer.  

Och det gäller särskilt Europa, eftersom Europa nu inte kan köpa rysk gas för att  producera  gödselmedel för att få sina egna grödor att växa. 

Så du kommer att få ett antal länder i den globala södern, från Latinamerika till Afrika, som kommer att utsättas för hårt tryck och dom kommer att vilja handla med den eurasiska gruppen. 

Och problemet är att Ryssland säger, okej, vi vet att du inte har råd att betala. Vi är glada att kunna ge dig kredit, men vi vill inte ge dig kredit för att du ska att använda pengarna för att betala dina dollarskulder som kommer att förfalla. 

För en av effekterna, som jag inte nämnde, av att Federal Reserve höjer räntorna är att det förekommer ett enormt kapitalutflöde från Europa och England till USA, så om du är en miljardär, var ska du lägga dina besparingar? Du vill ha de högsta räntorna du kan få. Och om USA höjer räntesatserna kommer miljardärerna att flytta sina pengar från England, bort från euron, och euron backar mot dollarn. Den är nästan nere i en dollar nu. 

Det brittiska pundet är på väg nedåt, mot ett pund per dollar.  

Och åt Eurasien, kommer Ryssland att säga, vi vill hjälpa dig att köpa vår export – Ryssland är nu en stor spannmålsexportör, och uppenbarligen också en oljeexportör – och vi vill förse dig och ge dig lån, men du måste verkligen ta ett beslut. Kommer du att gå med i USA-NATO-blocket, eller ska du gå med i det eurasiska blocket? 

Ska du gå med i White People’s Club eller Eurasian Club? Och det handlar verkligen just om det här. Och det är det som splittrar världen i dessa två halvor. 

Europa är fångat i mitten och dess ekonomier kommer att slitas isär. Sysselsättningen kommer att gå ner där. Och jag ser inte att lönerna stiger särskilt mycket i Europa. 

Du kommer att få en politisk kris i Europa. Men du kommer också att ha en internationell diplomatisk kris, frågan är hur du ska strukturera om världshandeln, investeringar och skulder. 

Det kommer att finnas två olika ekonomiska filosofier. Och det är vad det nya kalla kriget handlar om. 

Filosofin med USA-sponsrad finanskapitalism, är att tjäna pengar på finanser, utan industrialisering, och att försöka sänka lönerna, och reducera arbetskraften till en högt skuldsatt arbetskraft som lever på marginalen. 

Den eurasiska filosofin går ut på att använda det ekonomiska överskottet för att öka produktiviteten, för att bygga infrastruktur, för att skapa den typ av samhälle som Amerika verkade utveckla i slutet av 1800-talet men nu har förkastat.  

Så allt detta är i slutändan inte bara ett problem med räntor och centralbankspolitik; det går verkligen längre än centralbanker till vilken typ av socialt och ekonomiskt system du kommer att ha. 

Och nyckeln till alla sociala och ekonomiska system är hur du behandlar pengar och krediter. Kommer pengar och krediter att bli allmännyttiga tjänster, eller kommer det att bli ett privat monopol för de 1%-ens ekonomiska intressen, istället för en allmännyttig tjänst för de 99-% -en? 

 Det är vad det nya kalla kriget kommer att handla om. Och det är vad internationell diplomati vecka efter vecka försöker lösa. 

BENJAMIN NORTON: 

Mycket, mycket bra sagt. Och jag håller verkligen med om denna ökande sorts bipolära ordning, där det USA-ledda imperialistiska systemet säger till världen att de måste välja sida. Du vet, som George W Bush sa, antingen är du med oss eller så är du emot oss; du är med oss eller så är du med terroristerna. 

Det är vad Biden säger till världen. Och vi ser att väst har upprättat denna järnridå omkring Ryssland. Och nu hotar de att göra samma sak med Kina. 

Nu är förstås skillnaden att Kina har den största ekonomin i världen, enligt en PPP-mätning.[Köpkraftsparitet= mäter prisskillnader på jämförbara varor och tjänster mellan olika  länder ] Den är till och med större än den amerikanska ekonomin. Jag vet inte hur de ska kunna sanktionera den kinesiska ekonomin, med tanke på att Kina är världens viktigaste fabrik. 

Men det här är relaterat till en fråga jag hade till dig, professor Hudson, och den här är från en jättebra fråga på en superchat [superchatt tillåter i princip tittare att betala för att fästa en kommentar i liveströmmar] från Manoj Payardha, och den handlar om hur kinesiska banker säger att de ännu inte är redo att utveckla ett alternativ till SWIFT. Han frågade, hur ska tredje världen betala Ryssland för naturresurser? 

Och vi har sett….  kanske kan du prata om de åtgärder som genomförs. Indien har detta rupier-rubelsystem som de har skapat.  

Men jag vill lyfta fram en artikel som publicerades i Global Times. Det är en stor kinesisk tidning, och den här är från april. Och det citerar den tidigare chefen för Kinas centralbank, som talade vid ett globalt finansforum i Peking i april. 

I grund och botten sa han, vi måste förbereda oss för att ersätta Swift. Han sa att västvärldens antagande av en finansiell nukleär möjlighet (financial nuclear option) att använda SWIFT för att sanktionera Ryssland är en väckarklocka för Kinas finansiella utveckling. Och han sa: ”Vi måste förbereda oss.” 

Så det verkar som att de inte är förberedda ännu. Men det här är något som du har pratat om i flera år. Eller kanske håller du med, och kanske tror du att de redan är förberedda med SWIFT-alternativet?

 

MICHAEL HUDSON: 

Tja, de använder redan ett alternativt system. Om de inte använde ett alternativt system – Ryssland använder en del av det kinesiska systemet för det här – skulle de inte kunna få banker att kommunicera med varandra. 

 Så, ja, de har redan ett rudimentärt system. De gör det till ett bättre system som också kan vara immunt mot amerikanskt datorspionage och störningar. Så ja, självklart finns det redan ett system. 

 Men jag vill ta upp det du sa om Biden, hur Biden karaktäriserar saken. 

Biden karakteriserar västvärldens krig mot Eurasien som mellan demokrati och autokrati. Med ”demokrati” menar han en fri marknad som drivs av Wall Street; han menar en oligarki. 

 Men vad menar han med autokrati? Vad han menar med envälde? När han kallar Kina ett envälde, är det en ”autokrati” en regering som är stark nog att förhindra en oligarki från att ta makten, och ta kontroll över regeringen för sina egna intressen, och reducera resten av ekonomin till skuldslaveri.. 

En ”autokrati” är ett land med offentlig reglering mot monopol, istället för en fri marknad för  oligarker. En ”autokrati” använder pengar och krediter, i huvudsak för att hjälpa ekonomier att växa. Och när skulder inte kan betalas i Kina, om en fabrik eller ett fastighetsbolag inte kan betala sina skulder, säger Kina inte bara, ok, du är bankrutt, du måste säljas; vem som helst kan köpa dig; amerikanerna kan köpa dig. 

Istället säger kineserna, ja, du kan inte betala skulderna; vi vill inte förstöra din fabrik; vi vill inte att din fabrik ska förvandlas och gentrifieras till lyxbostäder. Vi ska skriva ner skulden. 

Och det är vad Kina har gjort om och om igen. Och det görs med främmande länder som inte kunde betala sina skulder. Om ett land inte kan betala en skuld till Kina för att dom har byggt en hamn, eller byggen av vägar och infrastruktur. Om en skuld har förfallit till betalning säger de, ja, vi förstår att du inte kan betala; ni får uppskov med betalningen; vi kommer att ha ett moratorium på din betalning. Vi är inte här för att göra dig bankrutt. 

För amerikanerna, till de internationella fonderna, säger de, ja, vi är här att för ruinera er.  Och nu om vi lånar dig, vi IMF, lånar dig pengar för att undvika en valutadevalvering, är villkoret att du kommer att  privatiserar din infrastruktur; att du säljer dina allmännyttiga tjänster, ditt elsystem, dina vägar, din mark till privata köpare, främst från USA. 

Så ni har en ”demokrati” som stödjer konkurser, utestängning, finansialisering och privatisering, och låga löner genom en permanent depression, en permanent depression för att hålla nere lönerna. 

Eller så har du ”autokrati”, som försöker skydda arbetarnas intressen genom att stödja en lön som det går att leva på, att höja levnadsstandarden som är en förutsättning för att öka produktiviteten, för att bygga upp infrastruktur. 

Du har dessa två diametralt ekonomiska system. Och återigen, det är därför det pågår ett kallt krig just nu.

 

BENJAMIN NORTON: 

Och här finns en annan superchatt-fråga, professor Hudson. Du nämnde Internationella valutafonden, IMF. Vi har pratat om det många gånger. Det här är från Sam Owen. Han frågade varför länder fortsätter att acceptera IMF-lån när de är så dåliga? Är det bara den amerikanska regeringen som blandar sig i den nationella politiken? Finns det fall av bra IMF-lån? 

MICHAEL HUDSON: : 

Tja, vad är ett land? När du säger ett land till de flesta tänker folk, ok, låt oss prata om Brasilien; låt oss prata om alla människor i Brasilien; du har en bild i Amazonas sinne; du har en stor stad med många människor i den. 

Men landet, enligt IMF är en grupp av de kanske 15 rikaste familjerna i Brasilien, huvuddelen av pengarna och de är ganska glada över att få låna från IMF, eftersom de säger, just nu finns det en chans att Lula kan bli president istället för nyfascisten Bolsonaro. Och om Lula kommer till makten, då kommer han att stödja arbetsmarknadspolitiken, och han kan hindra oss från att förstöra Amazonas. Så låt oss flytta våra pengar ut ur landet. 

Tja, normalt skulle detta pressa växelkursen för cruzeiro (den reella brasilianska valutan) nedåt. Så IMF kommer att ge ett lån till Brasilien för att stödja cruzeiro , så att den rika 1%-en i Brasilien kan flytta sina pengar till dollar, till euro, till utländsk valuta och  offshorebankernas incitament och skuldbelägga Brasilien, så att när det är val, och om Lula blir vald, kommer IMF att säga, ja, vi gillar inte riktigt din politik, och om du för en arbetarvänlig, socialistisk politik, så kommer det att ske en kapitalflykt. Och vi insisterar på att du betalar alla pengar som du lånat från väst redan nu. 

Tja, det kommer att leda till att Lula antingen följer i IMF:s ledband och låter IMF styra ekonomin, istället för sin egen regering, eller bara säger att vi kommer inte att betala utlandsskulden. 

Nåväl, hittills har inget land varit i en tillräckligt stark position för att inte betala utlandsskulden. Men för första gången, nu när du har den eurasiska gruppen – vi kallar den BRICS, men det är verkligen Eurasien, tillsammans med de sydliga grupperna som går med, den globala södern – för första gången, kan de säga, vi kan har inte råd att stanna i väst längre. 

Vi har inte råd att tillåta vår ekonomin att gå med på IMF:s krav på privatisering. Vi kan inte acceptera att underkasta oss IMF:s regler om att vi måste slåss mot vår arbetskraft, att vi måste anta lagar som förbjuder fackföreningar, att vi måste slåss mot arbetarnas löner, som västerländska demokratier insisterar på. Vi måste gå med den kinesiska ”autokratin”, som vi kallar socialism. 

Och naturligtvis, när Amerika anklagar Kina för att vara ett ”autokrati”, är autokrati det amerikanska ordet för socialism. De vill inte använda det ordet. Så vi är tillbaka i orwellsk dubbeltänk.  

Så frågan är vad, kommer globala söderns länder att göra när de inte har råd att köpa energi och mat i sommar, utan ett IMF-lån? Kommer de att säga, ok, vi kan bara överleva genom att gå med i den eurasiska gruppen? 

Det är vad den stora motsättningen i världen handlar om, Och jag beskrev den redan 1978. Jag skrev en bok, ”Global Fracture” och förklarade exakt vad som skulle hända. 

Och på den tiden hade du Indonesien, du hade Sukarno som tog ledningen i de alliansfria nationerna, Indien, Indonesien, försökte skapa ett alternativ till den finansiellt orienterade, amerikanskt centrerade världsordningen. Men inget av dessa länder hade tillräckligt med stöd från en kritisk massa för att gå sin egen väg.

  

Nåväl, nu när Amerika har isolerat Ryssland, Kina, Indien, Iran, Turkiet, alla dessa länder, nu har det skapat en kritisk massa som kan gå sin egen väg. Och frågan är, nu har ni en gravitationskraft och kommer denna eurasiska massa att locka Latinamerika och Afrika till sin grupp, bort från USA? Och var kommer det att lämna USA och Europa? 

Relaterat – från andra artiklar.
Michael Hudson om det ekonomiska läget. Vilka är trenderna och varför? Del I.
Michael Hudson om det ekonomiska läget. Vilka är trenderna och varför? Del V.

Föregående artikelJeffrey Sachs: – Stoppa proxykriget i Ukraina eller upplev ”Armageddon”
Nästa artikelEtt passionerat tal för fredens sak
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

 1. Vad jag tycker vi upplever är ”Ariernas”, herrefolkets eller ”White People’s Club”, andra försök att kolonisera, plundra och suga ut världen som inte är deras, bara att det blir allt svårare för de som tidigare koloniserats av herrefolket nu inte tillåter sig att hunsas längre på samma sätt. Man har lärt sig av de dåliga erfarenheterna. Vad som är verkligen skrämmande är hur svenskarna systematiskt missleds på samma sätt som en gång tyskarna under Nazityskland. Bara idag (221015) pratade propaganda organet Sveriges Radio om ”förtrycket i Xinjiang”, i ett tonläge och sammanhang som om det vore sant. Det är lögn. Det finns inget förtryck. Uigurerna är mycket nöjda, och hur vet jag det. Enkelt, jag har frågat dom. Med dagens kommunikationsmedel som WeChat kan man faktiskt köra över propagandan och gå direkt till källan och ställa de svåra frågorna.

  Just nyligen, 221011, publicerade högt respekterade The Economist en artikel:

  —The Economist: Europas ekonomi backar – medan ryska LYFTER
  https://samnytt.se/the-economist-europas-ekonomi-backar-medan-ryska-lyfter/
  —As Europe falls into recession, Russia climbs out
  https://archive.ph/FYSHl
  https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/10/11/as-europe-falls-into-recession-russia-climbs-out

  https://www.economist.com/img/b/400/436/90/media-assets/image/20221015_FNC331.png

  Det är inte bara den ryska ekonomin som lyfter. Trots alla temporära problem, som USA sanktioner och Covid, lyfter även Kina ekonomi och inte minst Indiens. Propaganda media i Sverige ha slagit knut på sig själv med att svartmåla med falska nyheter. Senaste siffrorna från Kina jag sett, tillväxttakt 4%, konsumtion upp 3%, exporten upp 3% till 7% med en peak på 48%. Man tror nu på en årlig tillväxttakt 2022 på mellan 4% till 5%, medan USA styrda IMF tror på 3.35%. Sydkorea har protestera över Kinas framgångar när det gäller handelsbalansen.

 2. Notera särskilt de här passagerna;

  —”Filosofin med USA-sponsrad finanskapitalism, är att tjäna pengar på finanser, utan industrialisering, och att försöka sänka lönerna, och reducera arbetskraften till en högt skuldsatt arbetskraft som lever på marginalen.”

  Det är just det Kina har blockerat USA från att göra i Kina. USAs, eller snarare dess oligarki’s, dröm är just att skapa en värld där kineserna och andra blir USAs slavarbetare som producerar och USA tar vinsten via finansiella system, utan att behöva anstränga sig. Kina har stoppat det och USA rasar och yvigt talar om ”demokrati” och ”frihet”. Frihet för vem?

  —”Den eurasiska filosofin går ut på att använda det ekonomiska överskottet för att öka produktiviteten, för att bygga infrastruktur, för att skapa den typ av samhälle som Amerika verkade utveckla i slutet av 1800-talet men nu har förkastat.”

  Detta är precis vad Kina sysslar med. Förr slavade bonden tio timmar om dagen med att skörda och packa sin produkt. Idag sköter teknologin och robotarna allt och bonden sitter och dricker te och programmerar teknologin. För bara tio år sedan tog det över 100 personer att så eller skörda ett bomullsfält. Idag klara tre personer samma jobb på halva tiden, medan USA ylar om ”tvångsarbete”.

  —”Men vad menar han med autokrati? Vad han menar med envälde? När han kallar Kina ett envälde, är det en ”autokrati” en regering som är stark nog att förhindra en oligarki från att ta makten, och ta kontroll över regeringen för sina egna intressen, och reducera resten av ekonomin till skuldslaveri.”

  Kina har mycket effektivt stoppat en oligarki som de facto tagit över landet regering. Jack Ma affären bara ett exempel.

  —”Istället säger kineserna, ja, du kan inte betala skulderna; vi vill inte förstöra din fabrik; vi vill inte att din fabrik ska förvandlas och gentrifieras till lyxbostäder. Vi ska skriva ner skulden.”

  Intressant nog gäller detta även skatterna. I Sverige kastar man den förmente skattesmitaren omedelbart i fängelse (häkte), sedan gör man razzia på hans tillgångar, dödar hans företag, säljer av tillgångar för att beta skatteskulden, och sedan blir det inga mer skatter överhuvudtaget, eller jobb. I Kina förhandlar man, företaget och jobben kan fortsätt att växa, producera, och generera skatter och jobb.

 3. En annan intressant utveckling som helt mörkats i Sverige. Finansindustrin. Ni har säkert läst gnället att kompetent finansfolk överger Hong Kong. ”Kompetent finansfolk” är här de klassiska finansvalparna och deras deals med sina Blackberrys. Vad man samtidigt mörkar är att det istället sker en starkt inflöde av högutbildade ingenjörer med helt nya idéer. Banksektorn i Hong Kong och Kina förändras med automation och AI. Bitcoin behöver ingen bank till exempel, och väldigt mycket av det tröga gamla finanssystemet kan modernisera med teknologi och bli mycket effektivare. Det sker just som vi skriver.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here