Emanuel Karlsten: Ministern vill att grundlagen respekteras – men kan inte ge vägledningen om censur. Del 2.

5
1108
Internet censur. Fake news i form av ett huvud.

Jag publicerade nyligen en första artikel av Emanuel Karlsten i denna fråga: Kände journalisten Emanuel Karlsten: Sveriges unika censur strider mot grundlagen – men ingen vill ta ansvar. Del 1.

Emanuel Karlsten

Ministern vill att grundlagen respekteras – men kan inte ge vägledningen om censur: ”Ser över ifall det är någon som borde få det ansvaret”

Sedan mars förväntar sig Sverige att internetoperatörer förbjuder användare att läsa ryska statsmedier. Det är en unik censur. Aldrig i modern historia har Sverige gått ut med påbud om att viss information inte får nå svenska medborgare.
Det här är en berättelse i tre delar om ett unikt statligt ingrepp på en grundläggande medborgerlig rättighet.

Del 1: Den unika censuren
Del 2: Myndighetens otydliga utredning skrämde operatörer till censur

”Jag förväntar mig att man följer förordningen, såvida man inte har skäl att tro eller vill bryta förordningen med hänvisning till yttrandefrihetslagstiftningen”

Digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

Orden från ministern är lika förvirrande som de låter. Svensk lag ska följas – om inte en annan lag ska följas. Och bedömningen anser regeringen att näringslivet ska ta. Anledningen är att systemet inte tillåter något annat. Det kommer framgå under den intervju som digitaliseringsministern ger med anledning av det unika svenska censurbeslutet.
Men låt oss först backa bandet.

När Europeiska unionens råd skulle anta en förordning om censur förstod den svenska regeringen att beslutet var exceptionellt. De förstod också att förordningen kunde gå på tvärs med yttrandefrihetsgrundlagen. Därför hade Sverige en plan.
– När sanktionspaketet skulle tas i EU var det viktigt för Sverige att man skulle få en stjärnskrivning i förordningen som innebar att sanktionerna skulle genomföras med respekt för medlemsstaternas konstitutioner, säger digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.
Stjärnskrivningen infördes och EU kunde återigen med enad front konfrontera Ryssland med ytterligare ett sanktionspaket. Men trots att regeringen tyckte sig stå med ryggen fri fanns ett problem: Vem ska tolka lagen?

Internetoperatören Telia – som till 40 procent ägs av svenska staten och har verksamhet i flera EU-länder – har bevakning på relevanta EU-beslut och förstod därför snabbt att de behövde agera.
– Vi sökte omedelbart vägledning från våra beslutande myndigheter för samordning och riktlinjer. Vi var i dialog med dessa under ett antal dagar innan vi genomförde blockeringen, säger Irene Krohn, Telias presstalesperson.
Frågan gick till Post- och telestyrelsen (PTS) och efter det formulerade myndigheten alltså det som av många antagits vara den officiella riktlinjen. Som inte tog höjd för yttrandefrihetsgrundlagen. Men inte heller digitaliseringsministern vet varför myndigheten analyserade nätneutraliteten, men inte grundlagen.
– Jag kan inte svara på varför myndigheten har valt att göra en del av tolkningen men inte resterande tolkning, men jag konstaterar att från regeringens sida är det viktigt att kunna stå upp för vår grundlag även i exceptionella situationer, säger Khashayar Farmanbar.

Det kan låta som en minister-floskel, men det kan också vara nyckeln i varför frågan upplevs så delikat. Yttrandefrihetsgrundlagen är uppbyggd kring ett antal principer, varav censurförbudet är en. Ingen del av det offentliga – varken politiken, regeringen eller myndigheter – får censurera innehåll som är grundlagsskyddat. Därför är det känsligt för till exempel en minister att göra en bedömning av det.
– För om jag gör bedömningen att RT inte har det [grundlagskyddet] och en domstol bedömer att de har det, ja då har jag brutit mot grundlagen, säger Khashayar Farmanbar.

Givetvis kan myndigheter ändå hantera och ge vägledning i svåra frågor, men vilken myndighet?
– Jag tror ärligt talat att den lagstiftningstolkningen… Om vi hade haft en sådan myndighet så hade det inte legat på PTS ändå. Den hade legat på någon annan myndighet, säger Farmanbar.
– Vi har ju ingen myndighet som har till uppgift att göra den här tillsynen.

Avsaknaden av relevant myndighet är också anledningen till Farmanbars tidigare uttalande om att internetleverantörer som inte censurerar RT slipper sanktioner.
– Vi är ett väldigt fritt land, vi har inte byggt upp myndigheter för att censurera och därmed finns det ingen myndighet som har tillsynsansvar.
Finns det anledning för regeringen att ge uppdrag till en myndighet att göra en tolkning om censuren är förenlig med Sveriges grundlag?
– Det är något vi ser över. Men det betyder inte att svaret är ”ja det kommer finnas anledning att göra det”, men vi ser över ifall det är någon som borde få det ansvaret eller inte.

I väntan på det får alltså internetleverantörerna stå för denna balansakt. De skulle å ena sidan kunna besluta att inte censurera – vilket sannolikt inte skulle medföra konsekvenser eftersom ingen myndighet kan eller vill följa upp. Men å andra kan faktiskt de internetleverantörer som har beslutat att censurera möta en annan risk: Att dras till domstol av ryska statsmedier.
– Om en operatör anser att RT och Sputnik inte omfattas av grundlagsskyddet, då har RT och Sputnik möjlighet att dra dem inför vanlig, civilrättslig domstol. Då gör domstolen en bedömning om det var rätt eller fel, om hur förordningen ser ut och om RT skulle haft skydd enligt grundlagen, säger Khashayar Farmanbar.
En sådan situation är kanske inte sannolik. Men så är också hela situationen osannolik.
– Det här en exceptionell situation. Vi har åtminstone så vitt jag vet inte varit i ett sådant här läge tidigare, säger Khashayar Farmanbar.

Daniel Westman, jurist som specialiserat sig på IT- och medierätt, håller med om att situationen är exceptionell.
– Kombinationen av att man drämmer till med vagt formulerat och långtgående förbud och sedan för ut en tolkning om att det ska följas – men inte alltid. Ja, det lägger väldigt mycket ansvar på operatören, och de har ju inga incitament åt någon håll. Varför ska de stå upp mot det här? Det är ett problem.

Men Westman är också tydlig om vem som bär skulden för den uppkomna situationen.
– Regeringen. Men det är svårt att ta politiskt ansvar för det man själv har varit med och och röstat igenom, säger Daniel Westman.

***

Läs del 1 – Den unika svenska censuren.
Läs del 2 – Myndighetens otydliga utredning skrämmer till censur
Läs också: Facebook flaggade upp min text som ”under ryska statens redaktionella kontroll”

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Föregående artikelVad sa Putin om kriget i Ukraina? Vilka alternativ fanns?
Nästa artikelSå banaliseras Europas historieskrivning
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Oproblematiskt för den svenska regeringen, censur sitter i ryggmärgen, sedan SIS, pro-tyske Sven Tunberg, ”Grå lapparna”till redaktionerna för vad man fick skriva om kriget, 1940-1945, indragning kunde ske och fängelsestraff utdömdes regelbundet. transportförbudet av dagspress på allmänna medel har kommit igen i ny rock, eller ” turncoat”, från 1940-1943.

  Reichführer/SS/ Heinrich Himmler var mäkta missnöjd med att SKP, det kommunistiska partiet/ Sven Linderot, var tillåtet och gav ut Ny Dag , och Arbetartidningen, enda partiet i Europa, som var tillåtet och inte arkebuserat som i Frankrike. ”Högerpartiet” , Gösta Bagge jobbade för partiförbud, men då ville Per Albin även förbjuda nazipartier, Nationella förbundet, SSS, Svensk opposition, men då blev det tyst om det, 1941.

  Samtidigt är det bra att vänstern tagit avstånd från Ukrainakriget, risken för terroristdåd, som mot Norrskensflamman 1940, kan upprepas, 5 döda, varav två barn, där Stockholms folkpartiordf, Paul Wretlind, var inblandad, även ordf. i stadsfullmäktige, vidare A. Lindblom, chef Skansen och Nordiska museet, samt en sosse- och en högerjournalist, samt en landsfogde/polischef, och flera
  fänrikar, en I19-kapten, Finlandsfrivilliga. Tycker att högerpartiet i Stockholm spelar samma spel, idag, de lär sig aldrig, de har ju ett odemokratiskt förflutet, de facto, sen dess, lite skillnad.

  F.ö., en vapenvägrare blev försvarsminister, andra fick offra sig i värnplikten, nästa steg att bli ”politisk” Natolajvare de facto, för att sedan ta avstånd från Nato, offentligt, skällde ut det stackars eviga Natogänget, upprepa svikandet av försvarsplikten, och men sen ansluta sig till Natoanhäng-arna iaf,(idag) vad blir nästa politiska saltomortal, det gäller att ha skyddsnät, men respekt inger det ej. En gris är en gris, målad eller ej…stackars nasse…

 2. Sverige är inte ett fritt land. De facto är det så censurerat och reglerat att det blir snart enklare att skriva lagar och publicera lagböcker över vad som är tillåtet and det som är reglerat eller förbjudet.

  Det svenska systemet med yttrandereglering, censur, är otäckt likt det tyska mellan 1933 till 1945. Man anser att RT är rysk propaganda, medan man inte anser att den massiva amerikanska propagandan genom MSM och Public Service är propaganda.

  Om Sverige ger efter för USAs påtryckningar och ansluter sig till USAs NATO kommer USAs kontroll av Sverige att dramatiskt öka.

 3. Rätt så, Karl W.: Nato kommer mest att
  lägga hämsko, på all opinionsbildning,
  det är det värsta, men då skall vi kränka
  Nato-länder, varje dag, bränna flaggor
  och pissa på den läskiga köttkvarn, de har som symbol i Bryssel, hur kan de ha ett sånt hemskt monument, kommer det upp i
  Sverige, vad hemskt, att vara en sån knut.

  Nato är problemet, och inte lösningen. Vi skall ta emot dem med varma servetter, en anti/USA/Nato-strategi måste utarbetas.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here