Emanuel Karlsten: Myndighetens otydliga utredning skrämmer operatörer till censur. Del 3.

6
1436

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Bild/skärmdump i Emanuel Karlstens artikel.

Jag publicerade våren 2022 två andra artiklar av Emanuel Karlsten i denna fråga: Kände journalisten Emanuel Karlsten: Sveriges unika censur strider mot grundlagen – men ingen vill ta ansvar- Del 1 och Emanuel Karlsten: Ministern vill att grundlagen respekteras – men kan inte ge vägledningen om censur. Del 2.

Myndighetens otydliga utredning skrämmer operatörer till censur

Notera vidare FB flaggade Karlstens censurkritiska text som ”ryskkontrollerad”

__________________________________________________________________

Myndighetens otydliga utredning skrämmer operatörer till censur

Sedan mars förväntar sig Sverige att internetoperatörer förbjuder användare att läsa ryska statsmedier. Det är en unik censur. Aldrig i modern historia har Sverige gått ut med påbud om att viss information inte får nå svenska medborgare.
Det här är en berättelse i tre delar om ett unikt statligt ingrepp i en grundläggande medborgerlig rättighet.
Del 1: Den unika censuren
Idag del 2: Myndigheten utan ansvar

Det finns något märkligt med myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) tolkning av det Europeiska unionens råds censurförordning. Trots att det är tydligt att förordningen går på tvärs med svensk lagstiftning nämner PTS inte saken med ett ord.

Istället meddelar PTS att de granskat om den nya förordningen strider mot EU:s nätneutralitetsförordning. Nätneutraliteten handlar om att internetleverantörer ska stå neutrala till hur deras kunder använder internet. PTS konstaterar kort att den nya censur-förordningen trumfar nätneutraliteten. Meddelandet går sedan ut till samtliga svenska internetleverantörer och det är också detta som får dem att blockera de ryska statsmedierna.

Det är ingen stor förlust för de flesta svenskar, men ingreppet är unikt. Det strider mot grundläggande principer och lagar om att staten inte bestämmer vilken information medborgare ska få del av. Vid inget annat tillfälle har sådan censur bedrivits i Sverige i modern tid. Yttrandefrihetsgrundlagen gör det nästan omöjligt, liksom lagen om informationsfrihet. Framför allt går det på tvärs med en demokratisk princip Sverige brukar slåss för: Att censur är sådant som totalitära regimer använder.

Så varför skickade PTS ut vägledning i frågan – utan att ta höjd för svensk lagstiftning?
– Det kom frågor om förhållandet mellan rådsbeslutet och reglerna om öppen internetanslutning, förklarar presschefen på PTS, Peter Örhn.
Han menar att PTS är satt att bevaka infrastrukturregler som öppen internetanslutning, men inte kan svara på hur rådet har förhållit sig till andra lagar.
– PTS är inte behörig myndighet för att tillse att detta beslut efterlevs. Av den anledningen kan vi inte besvara frågor direkt kopplade till beslutet.
Men är inte PTS satt att bevaka om en förordning går i strid med svensk lag?
– PTS är inte behörig myndighet för att tillse att detta beslut efterlevs. Av den anledningen kan vi inte besvara frågor direkt kopplade till beslutet.
Varför ger ni svar på frågor om rådsbeslutet går i strid reglerna om öppen internetanslutning, men inte frågor om rådsbeslutet går i strid med svensk lag?
– PTS bevakar reglerna om öppen internetanslutning. Så frågor om det har vi besvarat.
Om en internetleverantör frågar er om ett rådsbeslut går i strid med svensk lag – kommer ni att svara då?
– Det kan jag inte spekulera kring, säger Peter Öhrn.

Längre än så når vi inte. PTS är inte ansvarig för att förordningar efterlevs och tycker sig bara ha svarat på operatörers specifika frågor om en konflikt mellan olika EU-förordningar. Ändå var just detta utskick avgörande för operatörernas beslut. Samtliga operatörer jag har kontaktat hänvisar beslutet om blockering till dels tydligheten i förordningen och dels beskedet från myndigheten. Operatören Tre tyckte sig inte ha något val.
– Då riktlinjerna från PTS är otydliga så har vi valt att följa EU:s direktiv om att blockera RT och Sputnik och kommer fortsätta att göra det tills nya direktiv ges. Vi följer utvecklingen noga och är beredda att omvärdera vårt beslut om EU eller PTS kommer med nya riktlinjer, säger Lovisa van der Schoot, pressansvarig på operatören Tre.

Några mindre aktörer, som Bahnhof och Bredband2, väljer att inte agera. Skälen varierar, för Bahnhof – som aktivt profilerat sig i frågor om nätneutralitet – är beslutet politiskt.
– Vi tänker inte införa några blockeringar, absolut inte. Man måste ha två saker i huvudet, det handlar inte om att gilla desinformation men det måste man komma till rätta med på andra sätt, har Bahnhofs vd Jon Karlung sagt till DN.

Men vad händer med den som bryter mot förordningen? I Sveriges radio försökte man få klarhet i det. Digitaliseringsministern ställdes till svars i ett inslag som fick rubriken ”Inget straff för att sprida ryska medier”. Vilket – trots citatrubrik – inte är ett direktcitat från digitaliseringsministern. Men framför allt är det svaret som ges förvirrande Digitaliseringsministern och till synes helt utan följdfrågor.

– Sverige får inte bedriva tillsyn gentemot leverantörer, medier, som har skydd enligt lagen om yttrandefrihet, säger digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, men tycks snubbla på orden om ”leverantörer”.
Som att han rättar sig och istället talar om medier. Sveriges radios reporter frågar om det är meningsfullt att ha censurförordningen om det inte leder till sanktion. Nu blir svaret ännu mer förvirrande:
– Jag uppfattar att det är en hel del leverantörer, jag skulle våga påstå de flesta leverantörerna, som följer den här förordningen över hela Europa, säger Farmanbar till Sveriges radio.

När jag kontaktar Sveriges största internetleverantörer tycker inte någon att digitaliseringsministerns svar ändrar någonting. Telenor menar att Farmanbars kommenterar inte ens berör dem.
– Farmanbars svar gäller eventuella ingripanden mot medieföretag som agerar enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Vår internetleverans går inte under denna lag och vi har inga utgivningsbevis eller liknande, säger Telenor via sin presstalesperson Boel Bengtsson.
Liknande svar ger också Tele2, som menar att digitaliseringsministerns kommentar omöjligen kan ändra något för dem.
– Man kan konstatera att frågor som gäller myndigheters agerande och grundlagen brukar vara en fråga för domstolarna, säger Fredrik Hallstan, head of PR på Tele2.

Svaret ringar in problemet: Varken domstolar eller myndigheter har tidigare haft att göra med censurlagar i Sverige. Det finns helt enkelt få prejudikat och inga tidigare beslut att luta sig mot. Det finns inte ens en beslutsordning om vem det är som ska bedöma ifall svensk lag efterföljs.

Det blir tydligt i den intervju jag senare gör med digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

***
Läs mer i del 3.
Skriv upp dig på nyhetsbrevet nedan för att få nästa del i din mejl, eller bli Patreon och läs alla delar direkt.

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig.
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Föregående artikelNitton länder nya länder vill gå med i BRICS
Nästa artikelGlöm inte Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato, ”Moment 2022”
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Vi behöver nya partier av regnbågens alla färger som inte lyder totalitarismen, men är för yttrandefrihet, objektivitet, att höra den andra sidan, vågar vara öppna för evident sanning och är för demokratiska principer, d.v.s. att makten skall utgå från folket.

  Detta är en vänsterblogg och många av oss, likt mig själv, är svensk arbetarklass, som är för Sveriges oberoende och fred, men alla i vänstern är inte våra vänner, tyvärr.

  Det mest uppenbara är ju Land(S)förrädarna (som Proletärens rubrik så lämpligt poängterade och jag köpte idag för 30 kr), men även inom V och KP finns de som försöker stoppa oss.

  KP går inte till val? Det sade nyligen Växjös kommunistiske Jan-Åke Karlsson. Är det ens sanningen? Eller försöker han enbart minska röstetalet för KP? Är det rent sabotage?

  Jag skulle nyligen tala om hur vi kommer ut ur Nato och ville framföra det på Nej till Nato. Mitt förslag på lösning är att erbjuda Valsamverkan för oss alla, inkl. KP, samt fler folkomröstningar som i Schweiz.

  Då ville de tysta mig med förevändningen att jag talade om politiska partier. Att alla, av regnbågens alla färger, var inkluderade i mitt resonemang sket de fullständigt i.

  Likväl fick andra talare påtala att de skulle rösta på Vänsterpartiet och en stor vagn med Vänsterpartiet stod där vid sidan av tillställningen och lyste med sin falska röda färg.

  Sitter man i knät på monopolkapitalismen EU-vurmen och Nato-vurmen, för ministerposter likt V, eller totalitärt utesluter klassisk vänster, d.v.s. svensk arbetarklass och skickar arbetarklassen i famnen på Nato-vurmarna, så är man ju inte röd alls i realiteten. Tvärtom.

  Den totalitära vänstern är också landsförrädare, i min mening. Dessa Quislingar förråder inte enbart arbetarklassen och klassisk vänster, men även Sveriges oberoende och freden, även om de gör allt för att framstå som godheten.

 2. Censuren är egentligen idag bara en funktion av propaganda. Definitionen av propaganda är.

  Propaganda definieras som: det ”avsiktliga, systematiska försöket att forma uppfattningar, manipulera kognitioner och direkt beteende för att uppnå en mål som främjar den önskade avsikten med propagandisten. ”Propaganda i vid bemärkelse är tekniken för att påverka mänskligt handlande genom manipulation av representationer. Dessa representationer kan ha tal, skrift, bild eller musik.” Källa Wikimedia.

  Sverige är så nerkört i och dränkt i propaganda att de flesta svenskar inte ens längre är medvetna om den. Propaganda har blivit det normala.

  Läs själva. De facto statskontrollerade media i Sverige helt massivt ensidig flödar av artiklar som likt när nazisterna demoniserade judarna i det forna Nazityskland idag demoniserar Ryssland, Iran och Kina. Metoderna är identiskt desamma, och även resultatet Omkring ”70 procent av svenskarna negativa mot Kina | SVT Nyheter” Samtidigt är bevisligen Kina mänsklighetens någonsin mest framgångsrika land.

  Detta är exakt hur nazipropagandan fungerade, nu verkar den i Sverige.

  Nästan varenda artikel i svenska media försöker skrämma bort svenskarna från att arbeta med Kina.
  ”Amerikansk oro inför FN:s besök i Kina” skriver SvD. Naturligtvis, USA är rätteligen mycket oroliga för att USA propagandans falska bubbla om koncentrationsläger, förtryck, tvångsarbete osv. i Xinjiang nu skall slutgiltigt punkteras, så redan nu börjar man bygga propaganda drevet för att föröka punktera sanningen istället.

  ”Putins svältkatastrof kan döda miljoner” skriver propaganda organet Expressen. Vad det verkligen rör sig om är att Ryssland har klargjort ”Russia will not export food to detriment of own market – top official” (Ryssland kommer inte att exportera mat till skada för den egna marknaden – topptjänsteman). Eftersom Ryssland inte kommer att exportera maten är det irrelevant om hamnarna är öppna eller inte. Dessutom fungerar BRI. Vad det verkligen rör sig om är att USA vill lägga beslag på maten, och andra naturrikedomar, i Ryssland, Kina, och Indien för att dela ut den till sina vasaller och lydstater. Ryssar, indier och kineser kan få svälta tycker USA.

  Det är bakgrunden till NATO expansionen. USA vill förbereda att kunna invadera och bara ta för sig.

  ”India bans wheat exports as heat wave hurts crop, domestic prices soar”
  ”Indien förbjuder export av vete eftersom värmeböljan skadar skörden, inhemska priser stiger”
  ”India Has Every Right To Restrict Wheat Exports To Ensure Domestic Food Security”
  ”Indien har all rätt att begränsa veteexporten för att säkerställa inhemsk livsmedelstrygghet”

  • Man kan komma in via ändrad VPN. Jag kommer in.Nedan dagens rubriker. Någon att översätta/publicera?

   Russia bans 963 Americans
   Syria demands US pay for air strike victims
   Half-naked pro-Ukraine activist spoils red carpet at Cannes
   Zelensky reveals size of Ukrainian force fighting Russia
   Hungarian PM likens anti-Russia sanctions to nuclear bomb
   Russia halts gas supplies to Finland
   US plans to help ‘destroy’ Russian fleet – Ukrainian official
   Zelensky gives details on Azovstal surrender

 3. Så fort man ska in på sin mejlkorg på yahoo, så vem tror ni man hittar där?
  Högst upp på listan finner man alltid Expressen (som av en ren tillfällighet?) ska locka som klickbete
  Som vanligt handlar det om Putin förstås.
  Man hänvisar till någon expert från ”Bellingcat” (USA-NATO-smedia) på rysk politik, som inte äger den minsta trovärdighet.

  Den skiten vill dom att folket ska läsa och tro på som relevant informationskälla. Den finns där ,men man kan hoppa vidare till mejlkorgen direkt. Men nyfikenheten driver gärna till att man vill öppna länken. En drift som kan vara svår att motstå om man inte är källkritiskt förberedd.
  Det är uppriktigt sagt beklämmande att folk ska behövas exponeras för idiotisk statsstyrda klickbeten och propagandalögner, så fort de ska öppna sin mejlkorg.
  Propaganda-indränkningen av svenska folket förklarar mycket av deras inbillade hat-attityd som florerar i SVT och pressen.
  De som får kontrollen över institutionerna, statsapparaten och medierna, kan inbilla folk vad som helst. Tex att Nato är ett fredsprojekt och en försvarsallians eller att Sverige är en demokrati, vilket det tillsynes inte längre är, med tanke på hur man kört över svenska folket.

 4. Skrev nyss en lite guide som jag vill delge er till hur man kringgår censuren på nätet med fokus på Russia Today.

  Hur kringgår man det totalitära EUs censur av Russia Today (rt.com)?

  Eftersom censuren är så taffligt tekniskt genomförd är den mycket enkel att kringgå. Det de lydiga svenska internetleverantörerna gjort är att radera rt.com från sina domännamsservrar (DNS). En DNS fungerar som en telefonkatalog men för internets ip-adresser. När du skriver rt.com i din webbläsares adressrad och slår ner returtangenten söker webbläsaren upp den av dig eller din internetleverantör valda DNS. – Väljer du inte DNS själv i din dators internetkonfigurationer så blir det din internetleverantör som gör valet åt dig och då får du internetleverantörens egen DNS. – Eftersom din internetleverantör, i sin stora glädje över att få censurera och underdånigt följa det totalitära EUs påbud om strypt yttrande- och informationsfrihet, raderat rt.com från sin DNS får du till svar att rt.com inte finns eller inte kan nås eller dylikt nonsens. Med en ocensurerad DNS hade du skickats vidare till rt.coms ip-adress 185.79.236.174 och fått upp Russia Todays hemsida.

  Lösningen, för att ändå kunna ta del av fler verklighetsbilder än det ytterst begränsade och hårt styrda utbud som EUs medier ger, är att hoppa över DNS-sökningen och gå direkt till Russia Today med den här länken https://185.79.236.174/ Då spelar det ingen roll att din internetleverantör raderat rt.com från sin DNS. Med en ip-adress går du i istället direkt till webbsidan utan att behöva passera en DNS.

  En annan metod, den bästa, är att själv välja att använda en ocensurerad DNS. På så vis kan du nå allt som internet har att erbjuda. En DNS som jag själv använde – innan jag skaffade en VPN som ännu mer ökar min frihet på nätet eftersom en VPN försvårar spårning och observation av min aktivitet på nätet – var OpenDNS. OpenDNS kräver vare sig registrering eller betalning, det är bara att följa de illustrerade och lättförståeliga manualer för olika datorer med mera som OpenDNS har på sin hemsida. https://support.opendns.com/hc/en-us/categories/204012907-OpenDNS-Device-Configuration/ Sedan är du igång.

  Lycka till med ditt fria informationsinhämtande.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here