Vad sa Putin om kriget i Ukraina? Vilka alternativ fanns?

25
1624

Ingress: Putins tal på den 77:de årsdagen av firandet av Sovjetunionens seger över nazismen har tilldragit sig ovanligt stor uppmärksamhet. Där fanns ganska bestämda uttalanden från ”experter” om att Putin officiellt skulle förklara krig mot Ukraina och förklara allmän mobilisering. Detta skedde inte och man kan nästan anan en viss besvikelse hos kommentatorer. Här är en av dessa.

In the end, what was notable about Russian President Vladimir Putin’s speech during Victory Day ceremonies was what he did not say.
He did not declare a general mobilization for all-out war against Ukraine.
He did not declare victory in a war that is now in its 75th day.
He made no threat about Russia’s nuclear arsenal, something he and other officials have done repeatedly in recent weeks.
He mentioned Nazis but not “de-Nazification,” one of the Kremlin’s declared goals for the war.
He did not even make a general call to rally around the flag, to gird the Russian population for great sacrifice in, or because of, the war. Eurasiareview.

Genomgående sedan länge är kommentarer från etablerade Västmedia om att kriget går dåligt för Ryssland. För att kunna bedöma om så är fallet måste man känna till målen för olika insatser mera konkret och även omfattningen av de ryska förlusterna. Det gör i alla fall inte jag. Igår kväll sa en tvärsäker kommentatorn tvärsäkert att Ryssland misslyckats med att genast inta Kiev. Men var det ett mål att med alltför små styrkor inta Kiev, eller var syfter att binda stora ukrainska styrkor där för att samtidigt göra krigsinsatser på andra håll?
Ryssland står bakom en enig resolution i FN:s säkerhetsråd om att söka en fredlig lösning på kriget alltmedan USA oc EU öser in massor av vapen till Ukraina och genomför stenhårda sanktioner.
Inget intresse för fred, dialog eller förståelse för Rysslands intressen. Ryssland ska alltså acceptera:
att Nato utvidgats 100 mil österut;
att USA/Nato tydligt utsett Ryssland till en huvudmotståndare;
att man laddat upp med offensiva vapen nära Ryssland och använder 15 gånger mer på militärutgifter än Ryssland;
att en statskupp (enligt Ukrainas konstitution) ägde rum 23/2 2014 mot folkvald president i Ukraina som varit en del av eller nära lierat med Ryssland lika länge som Skåne varit en del av Sverige;
att Ukrainas regering i åratal motsatt sig FN-stödda Minsk 2-avtalet med stöd av Tyskland och Frankrikes passivitet för att slutligen ta avstånd tydligt från avtalet. Acceptera att Ukraina i stället bedrivit inbördeskrig med omkring 14 000 döda mot Donbass där många etniska ryssar bor och varifrån många flytt till Ryssland;
att Zelensky dragit samman stora truppstyrkor och intesifierat beskjutningen av Donbass före Rysslands angrepp;
att Zelensky uttalat att han inte var främmande för kärnvapen på Ukrainas territorium;
att Zelensky ej avvisat medlemskap i Nato.
att Nato/USA helt avvisar Rysslands krav på säkerhetsgarantier.

Vilken annan stat skulle acceptera sådant? Vilka olika alternativ fanns det?

Har någon sett en seriös diskussion i etablerade media om Rysslands situation och olika alternativ?

Jag gör nedan ett utdrag från den del av Putins tal som behandlar Ukraina. Sker från en artikel av Stefan Lindgren på Nyhetsbanken: Putins tal på 77:e Segerdagen Läs gärna hela talet! Det är viktigt att känna till även detta. Strävan efter ömsesidig förståelse har sällan skadat.

____________________________________________________________

Utdrag ur Putins tal 9 maj 2022.

I december förra året föreslog vi att man skulle sluta ett avtal om säkerhetsgarantier. Ryssland uppmanade västvärlden till en ärlig dialog, att söka efter rimliga kompromisslösningar, att ta hänsyn till varandras intressen. Förgäves. Nato-länderna ville inte lyssna på oss, vilket betyder att de faktiskt hade helt andra planer. Och vi såg det.

– Uppenbart pågick förberedelser för ytterligare en straffoperation i Donbass, för en invasion av våra historiska områden, inklusive Krim. I Kiev tillkännagav de ett eventuellt förvärv av kärnvapen. Nato-blocket har påbörjat en aktiv militär utveckling av de territorier som gränsar till oss.

– Således skapades systematiskt ett hot som är absolut oacceptabelt för oss, dessutom direkt vid våra gränser. Allt tydde på att en sammandrabbning med nynazister, Bandera-anhängare, som USA och deras yngre partners satsade på, skulle vara oundviklig.

– Jag upprepar, vi har sett hur den militära infrastrukturen utvecklas, hur hundratals utländska rådgivare började arbeta, det var regelbundna leveranser av de modernaste vapnen från Nato-länder. Faran ökade för varje dag.

– Ryssland riktade ett preventivslag mot aggression. Det var ett nödvändigt, lägligt och korrekt beslut. Ett beslutet av ett suveränt, starkt och oberoende land.

– USA började, särskilt efter Sovjetunionens kollaps, prata om sin exklusivitet och förödmjukade därmed inte bara hela världen utan också sina egna satelliter, som måste låtsas att de inte märkte någonting och ödmjukt sväljer allt.

– Men vi är ett annat land. Ryssland har en annan karaktär. Vi kommer aldrig att ge upp kärleken till fosterlandet, tro och traditionella värderingar, våra förfäders seder, respekt för alla folk och kulturer.

– Och i väst har man tydligen bestämt sig för att avskaffa dessa tusenåriga värderingar. Sådan moralisk förnedring blev grunden för cyniska förfalskningar av andra världskrigets historia, uppviglande till russofobi, hyllande av förrädare, hånande av minnet av sina offers, utradering av modet hos dem som uthärdade och vann segern.

– Vi vet att amerikanska veteraner som ville komma till paraden i Moskva i praktiken förbjöds att göra det. Men jag vill att de ska veta att vi är stolta över era bedrifter, ert bidrag till den gemensamma segern.

– Vi hedrar alla de allierade arméernas soldaters – amerikaner, britter, fransmän – deltagare i motståndet, de modiga soldaterna och partisanerna i Kina – alla som besegrade nazismen och militarismen.

– Kära kamrater! Idag kämpar milismännen i Donbass, tillsammans med den ryska arméns kämpar, i sitt eget land, där Svyatoslav och Vladimir Monomakhs folkuppbåd, Rumyantsevs och Potemkins, Suvorovs och Brusilovs soldater kämpade mot fienden, där hjältarna i det stora fosterländska kriget – Nikolai Vatutin, Sidor Kovpak, Liudmila Pavlitjenko offrade sina liv i kampen.

– Jag vänder mig nu till våra väpnade styrkor och Donbass-milisen. Ni kämpar för fosterlandet, för dess framtid, så att ingen glömmer lärdomarna från andra världskriget. Så att det inte ska finnas plats i världen för bödlar, straffexpeditioner och nazister.

– Idag böjer vi våra huvuden inför det välsignade minnet av alla som gav sitt liv i det stora fosterländska kriget, inför minnet av dessa söner, döttrar, fäder, mödrar, farfäder, män, fruar, bröder, systrar, släktingar och vänner.

– Vi böjer våra huvuden inför minnet av martyrerna i Odessa, som brändes levande i fackföreningarnas hus i maj 2014. Innan minnet av de äldre, kvinnor och barn i Donbass, civila som dött av hänsynslös beskjutning, av nazisters barbariska attacker.
– Vi böjer våra huvuden inför våra vapenbröder, som dog de modigas död i en rättfärdig kamp – för Ryssland.

— En tyst minut tillkännages.—-

– Var och en av våra soldaters och officerares död är en sorg för oss alla och en irreparabel förlust för släktingar och vänner. Staten, regioner, företag, offentliga organisationer kommer att göra allt för att ge sådana familjer vård och hjälpa dem. Vi kommer att ge särskilt stöd till de dödas och de skadade kamraternas barn. Ett presidentdekret om detta undertecknades idag.

– Jag önskar de skadade soldaterna och officerarna ett snabbt tillfrisknande. Och jag tackar läkare, ambulanspersonal, sjuksköterskor, medicinsk personal på militärsjukhus för deras osjälviska arbete. En djup bugning för er för att ni kämpar för varje liv – ofta under eld, i frontlinjen, utan att skona er själva.

– Kära kamrater! Nu här, på Röda torget, står soldater och officerare från många regioner i vårt vidsträckta moderland skuldra vid skuldra, inklusive de som kom direkt från Donbass, direkt från stridszonen. Vi minns hur Rysslands fiender försökte använda grupper av internationella terrorister mot oss, försökte så nationell och religiös fiendskap för att försvaga och splittra oss inifrån. Ingenting lyckades.

– Idag är våra kämpar av olika nationaliteter tillsammans i strid och täcker varandra från kulor och granatsplitter som bröder. Och detta är Rysslands styrka, den stora, oförstörbara styrkan hos vårt enade mångnationella folk. Idag försvarar ni det som era fäder och farfäder och morfäder kämpade för. För dem har den högsta meningen med livet alltid varit fosterlandets välbefinnande och säkerhet. Och för oss, deras arvingar, är hängivenhet till fosterlandet den viktigaste värderingen, ett pålitligt stöd för Rysslands självständighet.

– De som krossade nazismen under det stora fosterländska kriget visade oss ett exempel på hjältemod för alla tider. Det var en generation av vinnare, och vi kommer alltid att se upp till den!

Ära våra tappra väpnade styrkor! För Ryssland! För seger! Hurra!

Föregående artikelSegerparaden sommaren 1945
Nästa artikelEmanuel Karlsten: Ministern vill att grundlagen respekteras – men kan inte ge vägledningen om censur. Del 2.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

25 KOMMENTARER

 1. En kommentar av Mark Grostate den 9 maj 2022 · kl. 9:08 EST/EDT…
  Mycket förvånad över att se president Putin hålla detta tal. Enligt vår Daily Mail-tidning här i Storbritannien samlas ukrainska styrkor vid portarna till Moskva, president Putin har cancer och demens och gömmer sig i en bunker under Kreml och överväger självmord.

  • När ska lögnimperiets media köra med tröttsamma visan ”Putin kopia”? De har inte kört med den än, så som de gjorde mot t ex Saddam Hussein, Gaddafi och Dr Bashar al-Assad. Det verkar som att lögnimperiets medier börjat glömma sina lögner, tsk, tsk tsk.🤪

 2. USA är unikt, och fungerar som global förebild, både juridiskt och politiskt. Det är ffa maktdelningsprincipen, fri etablering av massmedia, egendomsskydd, oberoende domstolar och tidsbegränsat presidentskap som är positivt.

  Ryssland hade en USA-influerad konstitution, men diktatorn Putin satte den ur spel och sitter nu på livstid med fängslad opposition. Ryssland har lydiga vasaller, likviderade oppositionella, regimtrogna media, oligarkerna gömmer sina tillgångar undan tsarens fogde

  Sovjetunionen var också unik, och fungerade som globalt avskräckande exempel. USA attraherar invandrare, ryssar emigrerar.

  • Putin är vald i konkurrens med flera kandidater 2018. Han fick 51 % av de röstberättigas röster, medan Trump fick 26 % och Biden strax under 40 %. Det har funnit många internationella media liksom regimkritiska media i Ryssland. Ett av dem fick Nobels fredspris 2021.
   Möjlighet att delta i valen: Över 40 miljoner invandrare människor som arbetar och betalar skatt får inte delta i valen. Utvandrade som återvänder hem och som har suttit i fängelse för grova för brott har också fråntagits rösträtten – nästan 6 miljoner. Nästan 8% av afroamerikanerna får inte rösta. Så visst finns det tydliga brister.”

   Demokratin fungerar dåligt i USA – första vetenskapliga studien.
   Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.
   I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va!
   Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demkratiska valsystem
   Korruption i USA:s politiska ledning
   Hur miljardärer förstör demokratin i USA och lägger skulden på andra
   ”Gerrymandering” – så ritas USA:s demokrati om. Ett av flera använda sätt att försvaga demokrati

   • En elementär invändning mot Putin 2018 var att då hade han suttit som president sen 31 dec 1999. I USA hade det stridit mot grundlagsfädernas maktdelningslära, som varit till enorm nytta för den nordamerikanska demokratin. Putin satte enkelt konstitutionen ur spel med en riggad folkomröstning, precis som vilken bananrepublik som helst.

    Putins opponenter fänglas, förgiftas, rånas och döms till gulag av ett juridiskt vasallsystem som är ett hån mot begrepp rättstat. Putin är säkerhetstjänstens man, en maffiaman som beundrar Stalin och tror att han själv är av central betydelse för Rysslands överlevnad, vilket han motbevisat genom att kasta in ryska armén i krig med ett stort grannland. Putin är precis olyckan som händer när någon sitter vid makten för länge.

    Putin kontrollerar massmedia, alla val är riggade, alla konkurrenterna elimineras en efter en, hade konstitutionen följts hade han inte få ställa upp i val efter 2008.

    • Och allt detta är ju sant för att Rolf Blom läst detta i det USA-styrda fulmedia? Jag tror inte Rolf vet vad ryska tidningar skriver om Putin och vilken kritik han får från riktiga oppositionella media i Ryssland! Rolf skulle bli avundsjuk på hur bred åsiktskorridoren är i Ryssland jämfört med Sverige… Tage Erlander satt 24 år som statsminister i Sverige och Putin har inte suttit som president sedan 1999, ren desinformation alltså. Dessutom är det ju så att ryska folket röstar på Putin för att de tycker han sköter sitt jobb! Den konstitution man hade i Ryssland trycktes på från väst efter Sovjets upplösning och det var fyllot Jeltzin som godkände det hela mot folkets vilja.

    • Rolf Blom Och hur är det med riggade val i USA, och vem har den verkliga makten i USA. I alla fall inte de valda. Hur styr CIA media i USA, hur ofta läser vi om ”läckor” eller uttalande av en anonym högre tjänsteman, eller hur man deklassificerat hemligt underrättelse material.

  • Oberoende domstolar i USA? Hahahahaha, ja den var bra! Global förebild i vadå? Krig, förödelse, terrorbombningar, massmord?

  • Javisst är USA unikt – 8 miljoner hemlösa, ca 50 miljoner fattiga och ca 100 miljoner (en tredje del av hela USAs befolkning) som lever under eller strax ovan fattigdomsgränsen. Allt emedan USA har miljarder och åter miljarder dollar att skänka till nazi fästet Ukraina (https://nyadagbladet.se/utrikes/biden-godkanner-ytterligare-400-miljarder-till-ukraina/).

   Även vad gäller fria medier är USA alldeles unikt – det är bara fem eller sex mediemonopol bolag som ligger bakom all nyhetsflöde i hela USA. Free media, free country, USA,🤪. Sedan så USA är även unik för vart fjärde år så väljs ut (av sisådär 30% av folket) en resident servant of you know who, och huseras i Vita Huset )obs även en senil dement kan huseras – hej it is a free country eller hur?). Så även här är USA en global förebild. Dessutom är USA störst i antalet fångar per capita – inget annat land kommer ens i närheten – även här är USA en global förebild som Sverige ska absolut eftersträva👌

   Till sist är USA en förebild eftersom den är en glittrande koloss – inbördeskrig 2.0 är och lurar där. Det är så vi vill att våra städer ska utvecklas – klaner och gäng, skjutningar och narkotika, mord och hela eländet – USA visar vägen, halleluja!

   • 10 maj 2022 17:41.
    Ukraina har blivit ett andra Afghanistan för USA….
    Amerika började spendera mer pengar på Ukraina än på sina egna medborgare. Detta konstaterades i en intervju med FAN av den tidigare rådgivaren till den ryska presidentens administration för inrikespolitik, statsvetaren Oleg Matveychev.
    Så här kommenterade han den amerikanska kongressens beslut att utöka biståndet till Kiev till 40 miljarder dollar. ”Låt dem skicka mer pengar. De drömde också att Ukraina var Afghanistan för Ryssland. Men nu är det Afghanistan för USA.
    Låt deras skattebetalares pengar slösas bort på Ukraina. Ändå kommer de inte riktigt att kunna ge militär hjälp, eftersom vi omedelbart kommer att göra oss av med alla dessa förnödenheter.
    Låt amerikanerna ska skicka dessa pengar till humanitärt bistånd, och äta hundmat själva sa den tidigare rådgivaren till den ryska presidentens administration om inrikespolitik.

    FAN-samtalaren jämförde också USA med en ensam äldre dam som tog på sig en överväldigande börda. ”USA har matat alla möjliga knähundar och pudlar som skriker. Amerika är nu som en gammal kvinna med ett gäng hundar som alltid är hungriga. Och hon spenderar alla sina pengar uteslutande på konserverad hundmat, ”noterade Oleg Matveychev ironiskt.
    Dagen innan sa senatens ledare att de var redo att agera snabbt för att säkerställa att ett lagförslag om att förse Ukraina med ytterligare 40 miljarder dollar skulle undertecknas i lag av USA:s president Joe Biden så snart som möjligt.
    https://riafan.ru/23191337-politolog_matveichev_ukraina_stala_dlya_ssha_vtorim_afganistanom

  • Men, vad är det för en kommentar. Du vet ju att det är precis åt motsatt håll..så inlägget kan inte vara annat än för att trigga läsarna. Eller..kan det verkligen vara så att oinsatta på den nivån fortfarande existerar? Jag vet inte, så jag ställer frågan till dom..som är insatta Johan

  • Ja – USA vill fungerar som global förebild, och den förebilden vill man påtvinga resten av världen, med våld om nödvändigt. Resten av världen skall inte ens tillåta yttra sig, för vad USA kräver av dom är så bra att dom ändå aldrig kommer att begripa det. USAs föregångare var nazisterna, dom hade samma avsikter. Nazismen var så populär, då var historien ännu inte skriven, att oligarker i USA ville införa den som statsskick i USA och dom finansierade nazisterna i Tyskland på det tidiga stadiet. Tidsbegränsat presidentskap – ja, men den verkliga makten är inte varken tidsbegränsad eller vald i USA.

  • En som vet, Larry Johnston, frö att han har alla de kvalifikationer som krvävs för det (att jämföra med fotsoldaten @Ingo här), säger följande. Lägg märke till att han inte ensam om den bedömningen heller. Han hänvisar till flera källor och citera flera experter på området.

   ”in the West they try not to talk about the obvious advance of the Russian armed forces and the Western media make a lot of efforts to hide the obvious successes of the Russians, which is a serious mistake”.

   https://sonar21.com/the-russians-continue-grinding/

   Sedan så är det en sak till: Vill Ryssland kand den skicka hela Nato till helvete på 30 minuter. Smaka på det och tala om förlorare @Ingo

   https://www.voltairenet.org/article216792.html

  • En som vet, Larry Johnston, frö att han har alla de kvalifikationer som krvävs för det (att jämföra med fotsoldaten @Ingo här), säger följande. Lägg märke till att han inte ensam om den bedömningen heller. Han hänvisar till flera källor och citera flera experter på området.

   ”in the West they try not to talk about the obvious advance of the Russian armed forces and the Western media make a lot of efforts to hide the obvious successes of the Russians, which is a serious mistake”.

   https://sonar21.com/the-russians-continue-grinding/

   Sedan så är det en sak till: Vill Ryssland kan den skicka hela Nato till helvete på 30 minuter. Smaka på det och tala om förlorare @Ingo

   https://www.voltairenet.org/article216792.html

  • En som vet, Larry Johnston, för att han har alla de kvalifikationer som krävs för det (att jämföra med fotsoldaten @Ingo här), säger följande. Lägg märke till att han inte ensam om den bedömningen heller. Han hänvisar till flera källor och citerar flera experter på området. Kontentan är att Ryssland malar Ukrainas armé. Här ett litet smakprov ”in the West they try not to talk about the obvious advance of the Russian armed forces and the Western media make a lot of efforts to hide the obvious successes of the Russians, which is a serious mistake”.

   Läs hela texten här: https://sonar21.com/the-russians-continue-grinding/

   Sedan så är det en sak till: Vill Ryssland kan den skicka hela Nato till helvete på 30 minuter. Smaka på det och tala om förlorare @Ingo

   https://www.voltairenet.org/article216792.html

  • Det är hela västs eliter som visar tecken på psykos. Västs eliter är på gränsen till sammanbrott p g a de inte lyckats underkuva Ryssland. De vet vad de går miste om i plundring och rofferi. Men tack vare den äkta Ryssland sonen Vladimir Vladimirovicth Putin är det definitivt stopp för det. Så nu vet inte de exceptionellt dumdryga eliterna som styr väst varken in eller ut.

 3. Usa är fulla med SKITSNACK. Inte bara här och nu. Och inte bara det Putin hänvisar till just i detta talet(även om det också stämmer) Sedan 2014 finns MASSOR med olika tal av Putin. Vare sej det är från olika evenemang, händelser,träffar med andra ledare,där jag ärligt talat så ofta tyckt att Putin varit så ärlig korrekt, MEN VARJE gång (även detta tal är inget undantag självklart)tar den VIDRIGA massmedia ENDAST 1meningslöst mening av hela talet,OCH HELT vinklar ljuger åt skogen med det. Så har det varit sedan 2014. Det finns ärligt talat så många bra tal av Putin genom dessa åren,MEN somsagt VARJE gång tar västliga massmedierna ut ENDAST 1meningslöst mening av hela talet OCH HELT vinklar det åt skogen och skapar nya berättelser av det. Det är bara utanför väst,som Mellanöstern eller Asien där man kan se hela talet och vad fan Putin egentligen säger,tycker dessa åren.Det är fan helt OTROLIGT att göra så VARJE gång i så många år,även störande många gånger. Ryssland är ett viktigt land,OCH närområdet,så när dess ledare håller viktiga tal dessa alla åren,vill man fan veta vad som sägs på riktigt. Men tyvärr har det ENDAST varit att demonisera och demolera ALLT som har med Ryssland att göra sedan 2014

 4. https://www.thepostil.com/the-military-situation-in-the-ukraine/

  Länken går till en längre översikt över kriget i Ukraina skriven av den schweiziske underrättelseexperten Jacques Baud. Ett tack till Vivianne Månsson som uppmärksammade denna artikel. Finns den inte översatt borde det ske.

  Det är kombinationen av personen och innehållet som gör artikeln till rena sprängstoffet. Här har vi en schweizisk militär som i yngre år gjort karriär som expert på Warszawa-pakten, tjänat både NATO och FN och nu mätt med EU-mått framstår som en äkta putinist eller Putin-versteher som tyskarna säger.

  Kriget i Ukraina började inte med den ryska invasionen utan med artilleribeskjutningen av Donbass den 16 februari. Baud dokumenterar detta genom OSCE-statistik över en dramatisk ökning av beskjutningen. Champagnekorkarna smällde i Bryssel, nu hade man Putin inmålad i ett hörn. Han hade bara två alternativ, båda dåliga: antingen låta Kievs trupper köra över Donbass eller invadera till deras hjälp med den internationella storm det skulle innebära.

  Så långt hade Nato kalkylerat rätt, men vad skulle följa ? Däri brast Natos kalkyler över hela linjen och ingen vet hur det skall sluta. Av Bauds redogörelse framgår att Ryssland drog ut in i det allra sista för att försöka förhandla. Men när Natosidan vägrade visade Ryssland att även om de måste välja mellan två dåliga alternativ fanns det olika sätt att reagera på. Ramaskrin följde och kommer att följa, men nu är det för sent. ”Och hur många divisioner kan Vatikanen bidra med” lär Stalin ha sagt. Och nu hjälper det inte hur mycket Nato gapar, det militära läget skapas av Ryssland enligt den plan som passar dem bäst.

  Bauds artikel är en svidande vidräkning av västmakternas dubbelspel som han avslöjar med den skarpa blick för detaljer som bara en yrkesmilitär kan göra. Bl.a nämner han att ett tjugotal länder har bidragit med att sända sina värsta slödder att inlemmas i extremistbataljonerna enligt samma mönster som i kriget i Syrien men med en annan rekryteringsbas. Och Baud har därtill personligen närvarit i Kiev under flera år och vet vad han talar om när det gäller dessa mördargäng.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here