”Gerrymandering” – så ritas USA:s demokrati om. Ett av flera använda sätt att försvaga demokrati

11
2013
(Mindre bra) Printscreen från Vetenskapradion med undertexten. ”När Pennsylvanias 7:e valdisktrikt ritades om fick det en mycket ovanlig form.”

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

Vetenskapsradion ”På djupet” hade 16/2 2021 programmet Gerrymandering: – så ritas USA:s demokrati om.

De skriver ”För att ta makten med en minoritet av väljarna har amerikanska politiker använt gerrymandering. Valdistrikt omformas till egen fördel. Snart görs det igen och forskare försöker förhindra orättvisor.

Sedan ett par år tillbaka driver två ledande universitet, Tufts och Princeton universiteten forskningsprojekt där man med hjälp av avancerad matematisk analys avslöjar gerrymandering. Resultaten från de här analyserna delar de med valorganisatörer och valmyndigheter som använder dem för att driva rättsprocesser som nått ända upp i Högsta domstolen.

Nu i början av 2021 ska kartorna ritas om på nytt för de kommande tio åren och oron är stor att det återigen kommer att leda till att valdistrikt utformas för att ge ett parti stora fördelar. Det menar Samuel Wong, professor på Princeton-universitetet och chef för Princeton Gerrymandering Project.

I programmet hörs: Nsé Ufot, chef för New Georgia Project, Professor Samuel Wong, neurolog som också driver Princeton Gerrymandering Project vid Princeton universitetet, David Daley, Senior Fellow på organisationen FairVote och en av USA:s ledande experter på gerrymandering.”

Referat av programmet. Inledningsvis nämns att USA har 435 valkretsar för val av kongressman. Dessa är uppdelade i valdistrikt. Vart tionde år tillåts ändring av valkretsarna. I USA finns detaljerad kunskap om hur människor röstar i mindre områden.

En kort beskrivning finns på svenska WikipediaGerrymander (även gerrymandering) kallas med ett engelskt uttryck förändringar i valkretsindelning som görs enbart för att gynna ett visst parti eller en viss kandidat. Begreppet används framför allt i USA (gerrymandering), men också i bland annat Japan och Tyskland som båda på senare år har haft debatter om styrande partiers aktiva indelning av valkretsar för att gynna sig själva.”…”Gerrymandering används ofta för att skapa valkretsar baserade på invånarnas partipolitiska tendenser men kan också ha demografiska mål så som att öka eller minska det politiska inflytandet för en viss folkgrupp. Det finns exempel på hur partier eller grupper som på grund av demografiska förändringar riskerar att förlora makten vägrar tillåta nya valkretsindelningar som skulle spegla förändringar i befolkningen.”

Den engelska versionen på Wikipedia av ”Gerrymandering” är mer utförlig och mer kritisk. Man skriver ”Gerrymandering (/ˈdʒɛrimændərɪŋ/)[1] is a practice intended to establish an unfair political advantage for a particular party or group by manipulating district boundaries, which is most commonly used in first-past-the-post electoral systems. Two principal tactics are used in gerrymandering: ”cracking” (i.e. diluting the voting power of the opposing party’s supporters across many districts) and ”packing” (concentrating the opposing party’s voting power in one district to reduce their voting power in other districts).[2] The top-left diagram in the graphic is a form of cracking where the majority party uses its superior numbers to guarantee the minority party never attains a majority in any district.”

I praktiken baseras Gerrymandering, dvs. beslut om ändring av valkrets av det dominerande partiet i området (har ej detaljer) för kommande val så att det egna partiet gynnas. Valkretsar kan då få märkliga utseenden. Kartbilden från Vetenskapsradions program ger ett exempel.

I SR:s program säger man att det handlar om att skräddarsy distrikt för att med stor sannolikhet få ett visst resultat. I arbetet på ”Gerrymandering” har man början engagera forskare som kan hjälpa till med det ena och det andra och även göra oberoende studier. I programmet intervjuas en dataexperten, professor Samuel Wong från ansedda Princetons institut som diskuterar detta.

Frågan har över huvud uppmärksammats mer. I ett unikt domslut avvisades en ”Gerrymandering”- procedur i Pennsylvania, vilket ändrade antalet valda från de två stora partierna. Innan domslutet var fördelningen 13-5 och efteråt blev den 9-9. Vilken betydelse ”Gerrymandering” totalt har är okänt för mig. Men detta har funnits i drygt 200 år i USA och betydelsen är rimlig ganska stor för resultaten i olika val.


Allmän kommentar

I USA har demokratin kraftigt urholkas enligt flera statsvetare. Expresident Carter har upprepade gånger påstått att USA inte längre är en demokrati, t.ex. i Oprah Winfreys program ”Former President Jimmy Carter thinks the United States is no longer a democracy, calling the nation an ”oligarchy” during an interview with Oprah Winfrey.”

Rika kan påverka val genom donationer: Miljardärerna (585 amerikaner) har här en särskilt möjlighet till inflytande. Till exempel under 2016 var bara 0,52% av donationerna större än 200 dollar, men de stod för 67,8% av alla individuella bidrag till federala kandidater, PAC (Political action committee, 527 organisationer anslutna) partier och externa grupper.

Korruption: För att ha någon chans i presidentval måste kandidaten ha tillgång till hundratals miljoner, vilket ger ett starkt beroende av främst finansiella intressen – Korruption? Liknande beroende finns i mellanårsval. (Se ovan).

Valdeltagande: Ett vanligen lågt valdeltagande ger rimligen lägre legitimitet hos den som väljs. Trump fick 2016 26 % av de röstberättigas röster, Obama tidigare 31 %.

Inflytande: I den första vetenskapliga studien baserad på multivariat analys av över 700 policyfrågor av två andra ansedda professorer blev slutsatsen: Trots det till synes starka empiriska stödet i tidigare studier för teorier om majoritetsvalsystem ( Majoritarian democracy) tyder våra analyser på att majoriteten av den amerikanska allmänheten faktiskt har litet inflytande över den politik som vår regering för. Testing Theories of American Politics:
Elites, Interest Groups, and Average Citizens.

Möjlighet att delta i valen: Över 40 miljoner invandrare människor som arbetar och betalar skatt får inte delta i valen. Utvandrade som återvänder hem och som har suttit i fängelse för grova för brott har också fråntagits rösträtten – nästan 6 miljoner. Nästan 8% av afroamerikanerna får inte rösta. Så visst finns det tydliga brister.”

Relaterat.

Demokratin fungerar dåligt i USA – första vetenskapliga studien.
Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.
I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va!
Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demkratiska valsystem
Korruption i USA:s politiska ledning

Föregående artikelEld upphör i Ukraina säger Macron och Putin!
Nästa artikelSka presidenterna Putin och Macron diplomatiskt lyckas lösa krisen?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Märkligt system. Verkar enbart användas för att kunna manipulera demokratin. Principen för demokrati är annars en medborgare en röst och att den rösten ska ha potential att alltid påverka politiken.

  Men jag håller med om att man enbart ska ha rösträtt i det land man är medborgare, inte i flera olika länder, vilket blir orättvist för de som bor i samma land som de är medborgare.

  På regions och kommunnivå är det givetvis ok att ha rösträtt där man har sin adress, även om man inte är medborgare, eftersom det ökar integration och assimilation, vilket är samhällsnyttigt.

  Att förbjuda människor som har begått brott, p.g.a. att samhället är hårt, är klandervärt av USA:s regimer. Ett brottsligt samhällssystem, som USA är, skapar naturligtvis brottslighet. Varför ska massmördande krigshökar och andra krigsförbrytare som göder sekteristisk terrorism ha rösträtt? Det är kanske en bättre fråga?

  • Kina har kommit betydligt längre i utvecklingen. Grundprincipen är att den som påverkas av ett beslut skall även ha rätt att ha inflytande över beslutet. De som inte påverkas av beslutet saknar rätt till inflytande. Allt sådant som medborgarskap, hemvist, mantalsskrivning saknar betydelse.

 2. När jag läser kommentarerna här påminner det mig om en gammal svensk folksägen. Man hade dans på logen i Hårga i Hälsingland, en dryg mil sydöst om Bollnäs. Plötsligt kommer en ny spelman ut från skuggorna och börjar spela, och alla började dansa till hans musik och ingen kan sluta. Sedan leder spelmannen dansarna upp på Hårgaberget, och där fortsätter dansen tills dansarna har nött ett spår som en ring i berget, och man dansar tills bara benknotorna är kvar. Bara en flicka hade sett att spelmannen hade bockfot, det var djävulen själv, och hon följde inte med upp på berget och fick leva. Än idag lär man kunna se den ringen i berget. På något sätt beskriver det dagens Sverige. Vem eller vilka är djävulen som var dag spelar för svenskarna, som villigt dansar till musiken.

  Så känns Sverige idag – på avstånd. Folk tycks ha börjat acceptera som det normala massövervakningen, kontrollerna, att allas liv skall styras, övervakas, registreras och kontrolleras av en maktelit. Man skall vara registrerad och legitimerad för att tillåtas yttra sig, och makten skall bestämma vad som tillåts att sägas eller göras, ända in i sovrummet och veta och styra allt om individen. Konstant blir det mer lagar och regler som reglerar livet in i minsta detalj. Innevånarna skall helst inte ha något inflytande alls över sitt eget liv. Samtidigt hårdindoktrineras människorna, precis som djävulen som uppträdde som spelman, och precis som dansarna dansar svenskarna med utan att protestera, bara gnyr lite ofarligt. Lögnerna ni matas med genom media är rent otroliga när det gäller österlandet. Bildligt talat består Sverige snart av dansande benknotor. Varför inte registrera, övervaka och kontrollera de som inte vill inpassa sig i samhället istället. De som genom ord, klädsel, uttryck och uppträdande ställer sig utanför samhället, terrorister, kriminella och andra på flykt undan rättvisan i andra länder. Men det passar förstås inte de gamla kommunistdogmerna, jämställdhet, allas lika värde, utjämning, liberalism eller yttrandefrihet, vilken är alltmer begränsad och styrd.

 3. Vilket korrupt system ju. Fan är detta,självfallet finns korruption inblandat här,när så många miljoner dollar också är på spel. Trump fick donation på flera miljoner dollar av någon rik snubbe,som hade en längtan att Trump skulle erkänna Jerusalem som israels odelade huvudstad. Har inte hans namn,men det är en mycket äldre snubbe,som är rik miljonär. Nu vet jag inte om bara dennes miljonärens donation avgjorde detta,men det visar ändå på tjänster och korruption. CIA själva är en stat i staten också,som finansierar sej själva genom sin VIDRIGA krigsindustrin och globala terrorhandlingar. Vilka har någonsin från EU undersökt dessa? Tvärtom är alla i EU även dess naiva vänner. Det är som att INGEN här i EU hör och ser hur dom korrupta politikerna pratar och agerar där borta. Inte ens under Trumps långa år där ALLT skedde inför öppen ridå, fanns något ifrågasättande av varken Trumps medarbetare, eller dom övriga korrupta politikerna och deras alla handlingar

 4. Det uråldriga samhällssystem som kallas ”demokrati” har helt enkelt upphört att fungera. Det är vidöppet för manipulation, korruption, påverkan och styrning. Det skapades för ett samhälle som inte längre existerar. Det torgförs som folkstyre, men i verkligheten är folket effektivt blockerade från att styra eller ens inflytande. Problemet är att systemet är som gjutet i stål, det går inte att ändra. Del av lösningen är att använda teknologin liknande som kryptovalutor, kryptokedjor, men det är samtidigt maktelitens värsta mardröm, det skulle innebära ett verkligt fungerande folkstyre, och det skyr makten och eliten mer än någonting. Idag tillåts man rösta på ett parti, som egenmäktigt utser eller avsätter makthavare godtyckligt. Rättsväsendet ät totalitärt politiskt styrt. Det viktigaste är att få ett system där makthavare kan folkligt avsättas, och att avskaffa propagandan som idag används för att styra.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here