Professor Åsa Wikforss, Svenska Akademien: Talar om att söka kunskap i nya Demokratiboken- men gör hon inte motsatsen?

7
3513

I serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel.

 

Ingress: Åsa Wikforss, professor i filosofi och ledamot i Svenska Akademin utkom 2017 med boken ”Alternativa fakta”, som jag diskuterat och kritiserat i Vilka “alternativa fakta” ska gymnasister få lära sig? Varför inte kritisk granskning av etablerade media? och tidigare i Hur hantera ”alternativa fakta” i etablerade media?.

Jag avslutat artikeln med en kort rekapitulation av min diskussion och kritik av hennes bok ”Alternativa Fakta”, en kritik som har viss bäring på den nya boken ”DÄRFÖR DEMOKRATI – OM KUNSKAPEN OCH FOLKSTYRET”


Nu har Åsa Wigforss utkommit med boken

”DÄRFÖR DEMOKRATI

– OM KUNSKAPEN OCH FOLKSTYRET”

Den presenteras så här på Bokus

”Demokratin är det enda styrelseskick som lägger sitt öde i våra händer. I det ligger dess stora styrka men också dess stora sårbarhet. När desinformation och propaganda utnyttjar denna sårbarhet är det avgörande att vi är medvetna om demokratins stora värde.

I Därför demokrati argumenterar Åsa Wikforss för kunskapens centrala betydelse i ett fungerande folkstyre. Kunskapen krävs för att vi ska kunna granska den förda politiken, uppnå våra mål, fatta välgrundade beslut och hantera oenighet. När konspirationsteorier, kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik tar över riskerar demokratin att försvagas och på sikt gå under.

Därför demokrati har vuxit fram i dialog med Åsas bror Mårten Wikforss, som också bidrar med betraktelser där han sätter några av de avgörande skillnaderna mellan diktaturen och demokratin i blixtbelysning.”

Jag har börjat läsa med spaning på kunskap, fakta och diskussion om demokratins problem och finner ”problem” om jag ska uttrycka mig försiktigt. Jag anför och kommenterar främst efter läsning av 70 sidor.

Om Åsa Wikforss synen på demokrati

* ”Först och främst den eviga freden-argument: demokratier krigar inte mot varandra, det är ett fantastiskt empiriskt faktum. Demokratier medför inte heller folkmord, folkhälsan är högre, spädbarnsdödligheten är lägre, och så vidare.”

Kommentar: Demokratier, och främst USA är helt ledande i krig sedan Andra världskriget. År 2015 publicerades artikeln US HAS KILLED MORE THAN 20 MILLION IN 37 NATIONS SINCE WWII översatt av mig USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.

Man kan resa frågan om ”folkmord” då man betraktar denna siffra och erinrar sig USA:s långvariga krig mot Vietnam, Laos och Kambodja omkring 1960-75. Flera miljoner dog, främst civila, just för att de utgorde etniska (inhemska) grupper i dessa länder, och de dödades av politiska skäl. ”Folkmord definieras som ”mord, utrotande, förslavande, deportation och andra omänskliga handlingar, begångna mot någon civilbefolkning före eller under kriget, eller förföljelser av politiska, rasistiska eller religiösa skäl”. Folkmord

Det kan invändas krigen av USA, Nato och allierade (inklusive Sverige i Afghanistan, Libyen, Irak och Mali) inte riktat sig mot länder som var demokratier i västerländsk mening. Men man kommer inte förbi att främst USA, som tveklöst anses som en demokrati, är ledande då det gäller statskupper mot demokratier.

Jag påminner om följande lista över av USA stödda eller genomförda statskupper mot demokratier:

– 1953 Mossadeq i Iran 1953
– 1954 Arbenz i Guatemala
– 1960 USA-stödda mordet på premiärminister Lumumba i Kongo inleder kaoset
– 1964 Brasilien. . Stöd till uppror mot valde presidenten
-1965 Dominikanska republiken. Stöd till uppror mot valde presidenten
– 1965 Sukarno i Indonesien
– 1973 Allende i Chile
– 1970 Sihanouk i Kambodja
– 1983 USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada
– 2002-2019 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela
– 2014 Aristide kidnappas i Haiti.
– 2009 Zelaya i Honduras
– 2013 Stöd till statskupp mot valde Morsi i Egypten
– 2014 Stöd till statskuppen i Ukraina mot vald president
-2019 Statskupp i Bolivia.
-2000-talet Venezuela. Stöd till upprepade försök till statskupp mot presidenterna Chavez och Maduro. Och godkännande av en självutnämnd president (Guadió) i stället för folkvalde Maduro.

Sant är att hon varnar för försvagning av demokratin, vilket det finns all anledning att göra. Som exempel nämns Trump och utvecklingen i Ryssland och Kina. Hon slår direkt fast utan analys ”Vladimir Putin har i princip oinskränkt makt, korruptionen breder ut sig, medier tystas och politiska motståndare tystas eller mördas. Detsamma gäller Kina”. Som enda referens nämns Snyders bok ”The Road to Unfreedom”. Denne är en känd, utpräglat högerorienterad historiker med en samhällssyn som ligger nära USA-etablissemangets. Det finns anledning att seriöst analysera brister i Ryssland.

Men hur förklara fria val med många kandidater, och där Putin valts senast med över 50 % av röstberättigas röster, jämfört med Trumps 26 % och Bidens under 40 %. Spelar legitimitet ingen roll? I Ryssland finns medier med tydlig kritik av Putin. Navalnys grupp har genomfört upprepade lagliga och en del olagliga demonstrationer och demonstrationsförsök. Ryssland uppger att Navalny och hans grupp har nära kontakt och samarbete med CIA. Ryssland: Bevis finns för att Navalny får instruktioner av CIA! Inbjuder OPCW och Tyskland till samarbete. Vad tror Du sker om en oppositionsman i USA eller Sverige har nära kontakt med rysk underrättelsetjänst?

Och kan den påstått bättre folkhälsan och lägre spädbarnsdödligheten i demokratier i någon mån förklaras av kolonialismen och imperialismen med dess utplundring av fattiga länder? För resten, folkhälsan, medellivslängden är högre och spädbarnsdödligheten lägre på fattiga Kuba med dess form av demokrati än i rika USA med dess form av demokrati.

Två andra citat:

  • ”Putins försök att förneka att Ryssland invaderat Ukraina kunde snabbt avsöljas som den lögn den var”. Kommentar: Kunskap och fakta om detta saknas.  Redovisas inte

Dags att erkänna statskuppen i Kiev, Ukraina, efter sju år!

  • ”Rysslands försök att påverka det amerikanska valet 2016 är väldokumenterat”. Som källa anges ”US Senate 2019”. Kommentar: Den omfattande kritiken av denna uppfattning nämns inte.

Russiagate friade faktiskt Trump och Ryssland och riktade fokus på USA:s olagliga inblandning i olika val – och medias fiasko och Intervju med visselblåsaren William Binney, teknisk direktör för NSA, om Russiagate, NSA, Assange, 9/11, FRA etc.

Det finns mycket annat som bör analyseras och diskuteras utifrån en kritisk ansats – se längre ned. Jag har bläddrat igenom resten av boken som har drygt 300 sidor att läsa, på jakt efter diskussion av brister i demokratin i bl.a. USA och Sverige, som jag har uppmärksammat. Men hittar inget sådant i en första genombläddring. Orkar faktiskt inte söka närmare just nu. Den vanliga demokratin i USA ses som ganska föredömlig Opinionsundersökning i 50 länder: USA är största hotet mot demokratin

Mitt bestämda intryck efter tidigare läsning av Åsa Wikforss bok ”Alternativa fakta” och början på den nya boken ”Om Demokratin” är att Åsa Wikforss okritiskt och utan närmare analys sluter upp bakom den uppfattning som förfäktas av etablissemanget i exempelvis USA och Sverige. Hon ogillar alternativa media (som denna blogg) och populism (som även finns i vänstertappning). Sprider hon inte rentav vanära över vetenskap genom sin okritiska acceptans av etablissemangets åsikter och världsbild?

Vem tror att Åsa Wikforss kritiskt diskuterar det kan finnas demokratisk kontroll av världens naturresurser och produktionsmedel? Om detta skulle kunna ses som en väsentlig begränsning i den demokratisyn hon förfäktar.


Synpunkter på boken ”Alternativa fakta”

“110 000 gymnasietreor får akademiledamoten Åsa Wikforss bok ”Alternativa fakta” – förutsatt att deras lärare vill det.” DN: Björn Ulvaeus ger bort en julklapp för att motverka dumhet En gåva från mångmiljonären Björn Ulvaeus, som rimligen skapat en ny mångmiljonär – Åsa Wikforss.
”– Vi hoppas att den ska hjälpa eleverna att stå emot lavinen av konspirationsteorier och dumhet”, säger Björn Ulvaeus.

I boken ”Alternativa fakta” menar hon att alternativa fakta ”har kommit att symbolisera ifrågasättandet av etablerad kunskap och fakta”.

Wikipedia skriver ”Alternativa fakta (engelska: alternative facts) är ett icke fullt etablerat begrepp för att beskriva något som fakta trots att det står i strid med vad som framgår av tillgängliga källor.”

Här finns en skillnad till Wikipedias definition då Wikforss skriver ”etablerad kunskap och fakta” utan närmare analys. Vad menas med ”etablerad”? Vem avgör när kunskap är etablerad?

Åsa Wikforss tillsammans med sina gynnare miljardären Sven Hagströmer och Björn Ulvaeus. Bild:Kristianstadsbladet.

Hon kritiserar skarpt ”faktaresistens”, vilket känns tilltalande,

Jag skrev på DN Debatt 10/12 2017) två korta kommentar och gör här ett utdrag

”Tyvärr är av allt att döma många etablerade medier, flera ledande politiker och vuxna också ”faktaresistenta”. Man måste dock beakta också politiska värderingar, samt ta del av uppgifter i både mainstream media” och alternativa medier för att vid kritisk granskning av fakta kunna forma en bedömning, en åsikt. Jag driver mot bakgrund av dels min vetenskapliga bakgrund som professsor emeritus och dels med vissa politiska värderingar som utökad demokrati, socialism och antiimperialism en politisk blogg … och har här sökt analysera frågan om DN och fake news och tycker mig kunna påvisa att DN ej rapporterar viktiga fakta i vissa centrala politiska frågor: (http://jinge.se/allmant/dn-och-fake-news.htm).

”En viktig utgångspunkt för ansatsen att söka faktabaserad information är yttrandefriheten. Nu inskränks denna ibl.a. USA, Danmark, Tyskland – och kanske även i Sverige? Har diskuterat detta i olika artiklar. I USA har en enhet på Harvard ”bannlyst” siter och debattörer (t.ex. professorerna Noam Chmosky och Stephen Cohen) som på basis av fakta ifrågasätter delar av den officiella politiska informationen/retoriken.”


Några artiklar om demokrati.
Opinionsundersökning i 50 länder: USA är största hotet mot demokratin.
Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma!
Information och desinformation om Kuba och dess valsystem
Ann Lindes utrikespolitiska deklaration: Hyckleri i kvadrat om demokrati och andra viktiga frågor.
Är demokrati en bra svensk exportprodukt?
Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.</a
“Gerrymandering” – så ritas USA:s demokrati om. En av flera använda sätt att försvaga demokrati
Demokratin fungerar dåligt i USA – första vetenskapliga studien.
Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.
I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va!
Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demkratiska valsystem
Korruption i USA:s politiska ledning

Föregående artikelNATOstan-robotar mot multipolaritetens himmelska hästar
Nästa artikelFolket i Frankrike och Tyskland: USA & NATO ansvariga för kriget i Ukraina – (opinionsundersökning)
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

7 KOMMENTARER

 1. Åsa Wikforss är en besserwisser och pösmunk som liksom en nyttig idiot ofta för fram den etablerade sidans uppfattningar, utan någon källkritik eller djupare kunskap. Hennes bok om alternativa fakta har ett kapitel om konstruktivismen som jag finner värdefullt. I övrigt är det mest en servil bugning till den för tillfället rådande överheten.

 2. Åsa Wikforss har förtjänster, t ex inom hennes fackområde. Det bör vi inte frånkänna henne. Däremot sitter hon stadigt förankrad i en borgerlig världsbild, där frågor som USA-imperialismen, och en verklig demokrati, till skillnad från dagens formella parlamentarism, med statsfinansierat partiväsen, formligen lyser med sin frånvaro. Hennes borgerliga förankring gör också att hon inte förmår genomskåda den propaganda och indoktrinering som den förhärskande, ideologiska hegemonin kolporterar en masse, via media. Det blir rätt bisarrt när Wikforss – med rätta – stormar mot vissa exempel på ”fake news” vilka dock får betecknas som grandet i grannens öga, men själv är hon totalt omedveten om bjälken i sitt eget öga.

 3. Problemet är att Abba Björn och Benny tidigare var helt indifferenta popsnubbar, i Hep Stars, och Hootenanny som när andra i deras generation, gick Vietnam- demonstrationer, på. 60/70talen, satt de i Polarstudion, med Stikkan Andersson, och spelade in discodunk, Stikkan var ju reaktionär, som den och det var progg-musiken han riktade in sig på, Abba blev ju kreditkortens och finansvalparnas, musik, som ackompanjerade, Money…

  Men i själva verket var Benny från Vällingby, från en gammal sossesläkt,
  hans farfar Efraim, var kassör, i Svenska
  murarförbundet i LO, och därför när Benny
  var ute och ibland förstås träffade Olof Palme, bad denne honom alltid att hälsa Efraim.

  Men hur kul för Benny att styras av Stikkan Anderson som hatade vänstern.
  Men både Björn och Benny fick förtränga
  sina ungdomsuppror, och därför Benny
  gav en miljon till FI/Schyman, gick emot
  Slussenprojektet, och Björns pubertala, yrvakna inhopp, är väl kända, minns inte
  hans många inlägg, man kan inte få allt,
  då stod kampen mellan Stikkan och Sill-strypa’rn från Göteborg, men sen vann väl Mellot, det enda gemensamma vi har,
  perfekt för EU/Reichbau, men ett glamm, som nog folk har tröttnat på. Mellot är EUs insatsstyrka, nej deras WaffenSS, WaffenEU så blir den nu, när USA har störtat, när de gick i Bin Ladens fälla,och
  sågs aldrig mer.

 4. Men kvinnor kan vara en konservativ kraft,
  de föredrar ordning och reda och main-stream, de är inte särskilt intresserade, av
  historia, men av sig själva, sina barn, jobbet, detta kan vara, begränsande. Män
  som inte bryr sig, om sina barn, har det lättare. Men kvinnor syns idag på ett helt
  annat sätt en tidigare, nu är män i kris.

  Men att Sverige inte haft en kvinnlig stats-minister, jämställdhetslandet, det gör
  landet exceptionellt, vi är inte mainstream
  alls, låser in folk i år, utan rättegång, vi bara
  inbillar oss, Afghanistan får passera, ett land vi plågat och bekrigat, för att få stöd
  av Nato, i en framtid, men hur cyniskt får
  ett land bli, att acceptera detta utan kritik,
  det är äkta svensk fulmainstream, tolererar
  vad som helst, och gruppar utan egna åsikter, allt för sin karriär. Bystanders!

  Tänk dig att bli utsatt för Sveriges krigsvåld som afghan, en nation av legoknektar, slår till, ISAF men nu är det så duttigt med afghan-flyktingar, som har blivit lika weaponized, som flyktingarna
  till Polen och Litauen. Men Sverige vill ”go low”, och har blivit en WaffenSS-stat, legoknektar som på1600talet, regression,
  som erbjuder sig att mörda andra, i andra
  länder, vi vill inte ha en Främlingslegion, som frassarna, som sätts in och krigar
  upp sig, begår krigsbrott utomlands, Sverige en WaffenSS-stat med arm’ens knektar som fungerar som IS-rekryter, de vill utomlands för att lättare begå brott,
  som gangstergängen i Sverige, trivs här,
  de får skjuta fler än t.o.m. polisen, dom blir
  avundsjuka.

  Magdalena Andersson har väl flaggat för detta, men givetvis en generalisering, detta ger givetvis även positiva konsekvenser. Men många kvinnor i ett yrke kan påverka löneutvecklingen, neråt, halvtider, det är tufft för kvinnor med barn, som ju ofta är på dagis, lätt är det inte, och en känslig situation. Historia, även den egna, intresserar ofta män, som nördar in på andra världskriget, där får de vara i fred, i man cave. Eller sportintresse.

  Åsa Wikforss är mainstream, men allt detta snack om alternativa fakta, och fake news, är ofta överdrivet,sen är det hybrid-krig, faktaresistens, (medicinskt?) och allt skall vara ”evidensbaserat” och gud vet vad, som olika tankesmedjor producerat – mantra för att ofta stigmatisera, diagnost-isera, en motpart. Människor som kan ha två tankar i huvet, tror jag har större toler-ans, än åsiktspoliserna.

  Men det finns kvinnor som Åsa Linder-borg, men som drogs in i kvinnokampen, 2017, Me Too och förlorade sin position, genom det AB-drev som drabbade BF, mycket olyckligt. Nu får hon intervjua Ivan
  Arpi, och andra konservativa, som i Dantes
  helvetesvandring.Men att denna tragedi kunde inträffa i en teatermiljö, borde inte förvåna, som ju ofta vill framkalla starka känslor och dramatik, med människor som lever för det, är riskerna större, hoppas att man lär sig av denna tragedi, även bland media.

 5. Desinformation och lögn har blivit något av ett ledmotiv numera i Sverige. Svenska media som Public Service, Bonniers och Schibsted har blivit politiska organ, inte längre några nyhetsmedia, och skiftet är mycket tydligt. Dom är helt öppet språkrör för USAs intressen och kanaler för USAs propaganda.

  Det slutar inte där. För att komma runt propagandan och blockeringar använder man proxy servers. Jag har tydligt märkt hur antalet fria proxy servers har kraftigt minska på sista tiden. De flesta låg i USA eller i EU. Uppenbart har USA propagandan stängt ner dom. Det går att tekniskt kontrollera med så kallade Ping-system, en metod som IT ingenjörer använder. Genom att begränsa proxy system tvingar USA läsarna att konsumera deras propaganda exklusivt, som blir det enda kvarvarande tillgängliga. Nazisterna i Tredje Riket använde metoden flitigt då, nu har nazisterna ersatts av USA som driver samma metoder.

  Den stora skillnaden mot Nazityskland 1933 är att idag har vi internet, även om propagandan intensivt försöker blockera och tysta den. Som det är idag, utgå från att det som finns att läsa på systemmedia är otillförlitligt, fejk, och desinformation och viktig information är systematiskt mörkad. Har någon till exempel hört om RIC, som måste väl ändå vara av primärt nyhetsintresse. Dock helt mörkat på propaganda media.

  —The Russia-India-China (RIC) Framework Is The Key To The Asian Century
  https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=3234

  https://oneworld.press/media/moderator/2022_Pics_V/2022_Pics_VI/VVP_Modi_Xi.jpg

  Russia’s Far East has huge potential – Indian ambassador
  https://www.rt.com/business/562310-russia-far-east-huge-potential/

 6. Som filosof är man uteslutande intresserad av om ens tanke hänger ihop. Empiri spelar ingen roll. Det är ungefär som neoklassisk ekonomi, om det hänger ihop internt betyder allt, om det hänger ihop med verkligheten betyder ingenting.

  Jag skulle vilja hävda att Wikforss förhåller sig som en god filosof. Hennes grundpostulat är att allting i de länder som kallar sig demokratiska är bra, sen bygger hon slutsatser utifrån detta – och se, det stämmer, internt! Empiri har ju inte med saken att skaffa, den finns det andra institutioner för t.ex sociologi och statskunskap. Hade hon företrätt dessa hade hennes bok varit en skandal.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here