Vilka ”alternativa fakta” ska gymnasister få lära sig? Varför inte kritisk granskning av etablerade media?

11
1783

DN skriver ”110 000 gymnasietreor får akademiledamoten Åsa Wikforss bok ”Alternativa fakta” – förutsatt att deras lärare vill det.
Vi hoppas att den ska hjälpa eleverna att stå emot lavinen av konspirationsteorier och dumhet, säger Björn Ulvaeus.
Som en ”upplysningsfilosof, folkbildare och oförtröttlig kämpe mot kunskapsresistens och fördummande” beskriver den forne Abba-medlemmen Björn Ulvaeus professorn i teoretisk filosofi, Åsa Wikforss.”
DN: Björn Ulvaeus ger bort en julklapp för att motverka dumhet.

Jag läste boken då den kom ut och fann en del av värde, men också en i mitt tycke alldeles för snäv syn på ”alternativa fakta”. Åsa Wikforss ny i Svenska Akademin – med – alltför – “lämplig” uppfattning om “fake news”?

Artikeltexten återger min diskussion av hennes bok då den kom ut. Tycker i alla fall själv att texten är relevant även idag.

Läs slutet om DN:s censur! Sådant skriver inte Åsa Wikforss om.


Vilka ”alternativa fakta” ska gymnasister få lära sig?

Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Stockholms universitet blev i maj ny ledamot i Svenska Akademin, som därmed blivit fulltalig. Hon väckte stor och positiv uppmärksamhet år 2017 med sin bok Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender, som har uppmärksammats i flera nyhetsmedia.

 

Wikipedia skriver: Boken behandlar fakta och kunskapsresistens ur ett filosofiskt perspektiv samt vad kunskap är. Hon tar upp vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom kunskapsresistensen och hur vi kan motverka dem. “Finns det alternativ fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt?” Hon menar att merparten av vår kunskap kommer från kunskap från andra människor. Det gör oss sårbara för påhittade nyheter, lögner och propaganda. I boken beskrivs vad vi kan göra för att motverka detta fenomen samt vilken roll media och skolan har.

Min uppfattning är att hennes syn på ”Alternativa fakta” är alltför inskränkt. Detta baseras främst på läsning av boken, hennes framträdande i TV2 programmet ”Idevärlden” 14/1 2018 och en artikel i DN.

Ett av de nya godkända orden år 2017 var ”Alternativa fakta”

Vad är alternativa fakta? Wikipedia skriver ”Alternativa fakta (engelska: alternative facts) är ett icke fullt etablerat begrepp för att beskriva något som fakta trots att det står i strid med vad som framgår av tillgängliga källor. Frasen blev mycket uppmärksammad efter att den använts den 22 januari 2017 av president Donald Trumps rådgivare Kellyanne Conway under en intervju i programmet Meet the Press. Hon försvarade där Vita husets pressekreterare Sean Spicers falska påståenden om antalet närvarande vid Donald Trumps installation som USA:s president.”
alternativa-fakta-om-kunskapen-och-dess-fiender

Åsa Wikforss menar att Alternativa fakta ”har kommit att symbolisera ifrågasättandet av etablerad kunskap och fakta”.

Här finns en skillnad till Wikipedias definition då Wikforss skriver ”etablerad kunskap och fakta” Vad menas med ”etablerad”? Vem avgör när kunskap är etablerad? Se längre ned:

På DN Debatt skriver Åsa Wikforss ”En skola som hela tiden uppmuntrar elever att vara kritiska och ”tänka själva”, men samtidigt nedvärderar betydelsen av faktakunskaper är farlig: Den uppmuntrar till rent tyckande, av just det slag som florerar på sociala medier. Så här kan det inte få fortsätta. Återupprätta faktakunskapens centrala roll”. DN Debatt 10/12

Kommentar: Detta tilltalar mig som försöker driva en faktabaserad blogg, med olika referenser.

Hon fokuserar i artikeln på skolan och skriver en del som jag kan stödja. ”Samtidigt kan man konstatera att vår främsta kunskapsinstitution, skolan, karaktäriseras av en stor skepsis mot just den teoretiska kunskapen, det vill säga mot faktakunskaper. Det är hög tid att göra upp med den problematiska kunskapssyn som under lång tid präglat svensk pedagogisk forskning, våra lärarutbildningar och läroplaner.”
”Dessutom är det en syn på kunskap som gör att svenska elever står illa rustade inför vår tids stora farsot, faktaresistens – tendensen att inte ta till sig fakta. ”

Skolan -satsa på untitled
Hon betonar vikten av kunskap inom ett område för att kunna tänka kritiskt ”Det kritiska tänkandet är domänspecifikt: Jag kan vara aldrig så bra på att tänka kritiskt inom ett område där jag har stora kunskaper, men usel inom ett annat där jag inte alls är bevandrad.” … ”En skola som hela tiden uppmuntrar eleverna att vara kritiska och ”tänka själva”, men som samtidigt nedvärderar betydelsen av att lära ut faktakunskaper är direkt farlig.”

Men jag fann skäl att vidga debatten och skrev på DN Debatt på nätet samma dag (10/12 2017).

dnDN
Min första kommentar. ”Viktig artikel. Tyvärr är av allt att döma många etablerade medier, flera ledande politiker och vuxna också ”faktaresistenta”. Man måste dock beakta också politiska värderingar, samt ta del av uppgifter i både mainstream media” och alternativa medier för att vid kritisk granskning av fakta kunna forma en bedömning, en åsikt. Jag driver mot bakgrund av dels min vetenskapliga bakgrund som professsor emeritus och dels med vissa politiska värderingar som utökad demokrati, socialism och antiimperialism en politisk blogg med många besökare (nr 2 på www.blogtoplist.se/politik i besöksranking) och har här sökt analysera frågan om DN och fake news och tycker mig kunna påvisa att DN ej rapporterar viktiga fakta i vissa centrala politiska frågor: (http://jinge.se/allmant/dn-och-fake-news.htm). Har jag ganska rätt eller mycket fel?”

Min andra kommentar. ”En viktig utgångspunkt för ansatsen att söka faktabaserad information är yttrandefriheten. Nu inskränks denna ibl.a. USA, Danmark, Tyskland – och kanske även i Sverige? (Nya Tider och Newsvoice:Staten kriminaliserar journalister). Har diskuterat detta i olika artiklar. I USA har en enhet på Harvard ”bannlyst” siter och debattörer (t.ex. professorerna Noam Chmosky och Stephen Cohen) som på basis av fakta ifrågasätter delar av den officiella politiska informationen/retoriken. I artikeln nedan finns referenser till ett tiotal artiklar i frågan. (Ökad censur i USA).
yttrandefrihet
Jag fick ingen replik av författaren eller av andra kommentatorer.

Min tredje kommentar postade jag 30/12. Den blev inte accepterad av vissa skäl (Se nedan), som bör diskuteras.

Jag skrev ”Åsa Wikforss’ synpunkter är viktiga och riktiga:
Frågan om svenska medias behandling av fakta inom centrala utrikespolitiska områden är viktig.

Syrien. En av dess är tidningens vägran (vilket jag påtalat för DN-journalister) den omfattande information om USA:s stöd till terrorister, inklusive ISIS, i Syrien. Källor är främst från USA, som uttalanden av Obama, Biden, förre säketschefen Flynn, kongressrapport, kongressledamoten Gabbard, samt artiklar i NY Times och av BBC, Reuters och Süddeutsche Zeitung om aktuella stödet – förutom uppgifter från Ryssland och Syrien. DN:s journalister och ledning visar ej intresse att skriva om detta. Behandlas här med källhänvisningar (USA:s färska och äldre stöd till terrorister i Syrien

Russiagate. Här har företrädare för USA:s statsledning, säkerhetstjänst och press uttalat att Ryssland interfererat i val i USA. Inga belägg har presenterats. Deras bedömning har avfärdats av säkerhetsfolk och experter i USA efter analys.

Jag har publicerat artiklar om det. Svensk press återger ”etablissemangets” version utan egen känd kritisk granskning. Däremot tiger man om t.ex. den rapport av forskare i USA som publicerades för ett år sedan i LA Times, där denne rapporterade att USA interfererat i minst 80 val i minst 40 länder, förutom faktabelagda statskupper, eller stöd till sådana, i många tämligen demokratiska länder.

Bl.a. i omvälvningen i Kiev 22/2 2015, dagen efter det att en överenskommelse skett mellan folkvald president och opposition vid närvaro av bl.a. företrädare för EU. Pressen tiger helt om detta och rapporterar bara om Rysslands fredliga återinförlivande av Krim med befolkningsstöd – vilket dock var ett brott mot folkrätt. Är en statskupp mot folkvald president inte av värde att rapportera om, diskutera omkring? Jag har skrivit många tiotal artiklar om detta med källhänvisningar på min blogg http://jinge.se som rankans som nr 2 då det gäller besök bland 800 besöksrankade politiska bloggar, av www.blogtoplist.se/politik.
usa-inbladning-i-valen-i-45-lander
Läs t.ex. Los Angeles Times: US interventions in foreign elections;
USA- Forskare: USA världsbäst i manipulering av andra – 45 -länders val;
NSA-chef dementerar Russiagate – ingen rysk hackning av val!

Statskuppen i Ukraina. Läs t.ex. Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1;
Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1 (C:a 140 referenser).
CIA är en mördarorganisation som köper journalister
Läs även boken ”Björnen kommer” av Mattias Göransson som belägger hur systematisk falsk den vanliga rapporteringen av Ryssland var, och är.
Ukraina parubiy_2
Jag menar att man kan påvisa att ”Fake news by omission” av viktig information är vanligt i etablerade media, vilket i sig minskar demokratin och har politiska syften. Det är väl belagt att t.e.x CIA sysslar med sådant.”

Kommentar av tidigare CIA-man om CIA som USA:s skuggregering” (Slut på kommentaren)

DN censurerar faktabaserad kritik. DN Debatts dator svarar inom några sekunder ”Varning! Vår textanalys tror att din kommentar kan uppfattas på ett felaktigt sätt, exempelvis nedsättande, hotfull eller kränkande. Publiceras kommentaren i sin nuvarande form kommer den flaggas för moderering. Är kommentaren då exempelvis nedsättande, hotfull eller kränkande kommer den raderas. Tänk gärna över dina formuleringar för att säkerställa att så inte är fallet innan du publicerar kommentaren.”

Men i sina instruktioner skriver DN Debatt ”En utgångspunkt för hela redaktionen är att det som står i tidningen ska vara korrekt och relevant.”

DN uppger sig ha följande policy ”DN:s nyhetsredaktion arbetar opartiskt – vi tar inte ställning politiskt eller i andra frågor. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat, inte hårdvinklat och präglas av kvalitet och trovärdighet. Det sistnämnda: trovärdighet och kvalitet, är redaktionens främsta ledord. Det vi publicerar ska vara relevant och bygga på säkra källor. Vid våra granskningar och fördjupningar ska fakta vara dubbelkontrollerat och uppgifter vi publicerar ska vara bekräftade från flera håll.”

Vad tycker Du?

Är inte Åsa Wikforss syn på ”Alternativa fakta” inskränkt och anpassad till mainstream media?

Propagana 1 untitled

i Andra om: Expressen, terrorism, media, ISIS, imperialism,al-Nusra, FSA, Syrien, USA, politik

Föregående artikelDialog behövs mellan övriga Europa och Ryssland – inte konfrontation
Nästa artikelIntervju med Putin. Steve Rosenberg från BBC likställer Ryssland med terrorism – G20.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

11 KOMMENTARER

 1. Fake news har ju kommit att kopplas till Trump och hov demagoger, som Wikepedia anger, men även till Nätets enorma kapacitet och möjlighet att sprida dynga. Vilken stolle som helst kan på kvällen sitta och fyllna till och skriva strunt, ofta i form av konspirationsteorier. Och naturligtvis har personer som ett eller annat sätt känner sgi befrundade med alt-right eller varianten light-right tillgång till den stora Spytratt, som nätet i dess sämst form representerar.
  Om vi släpper foliehattarna så handlar debatten kring fake news i stort om två saker; ideologisering resp scientism. Anders ger flera exempel till hur DN bundit upp sig i tolkningen av kriget i Syrien. DN ställer sig medvetet på USA-imperialismens sida – kanske som en ryggmärgsreflex: Assad måste bort och de s k rebellerna är hjältar. Sedan att ”hjältarnas” krigsinsatser mer eller mindre upphört, såvida de inte enrollerat sig hos terroristerna, spelar ingen roll för DN. Vi bör minnas Wolodarskis kommentar för 2-3 år sedan, till Irakkriget. ”Det blev inte så bra”.
  När det gäller scientism så finns det hos t ex Åsa Wikfors en föreställning att erkänd vetenskaplig kompetens i sig leder till sakliga och korrekta slutsatser i snart sagt alla frågor. Det rymmer föreställningar om en slags omnipotens, och det går igen hos ÅW. Naturligtvis har vetenskapligt kompetenta personer preferenser, t e x politiska sådana. Det skall till mycket ärlighet om man skall erkänna att man haft totalt fel. I övrigt håller jag med Anders om att ÅW:s också har klara förtjänster. Om skolan har jag för lite kunskap, men tvivlar intuitivt på hennes tes om att kombinationen allmän kritisk förmåga och svag faktiska kunskaper är det stora problemet. Handlar inte skolans problem mest om sociala dito?

 2. Bästa källan för alternativ fakta är väl DN? DN klarade ”Weapons of Mass Destruction” testet gallant. Likaså viagra testet om Libyen, samt gasattacker testerna (egentligen frän lukt från Netanyahus fis, regisserad ISIS-flygvapnet) i Duma, Syrien.

 3. Ju mer man sätter sig in i alternativa fakta från amerikanska siter, som exempelvis den gamle republikanen Ron Pauls Institute for Peace and Prosperity, eller vänsteranhängaren och komikern Jimmy Dore med sin show, inser man snabbt att svenska MSM inte bara följer ett västerländskt imperialistiskt narrativ, de basunerar också okritiskt ut ren fake news när regeringar och dess underrättelseorgan föder dem med sin världsbild.

  Trots att både EU och OSSE i varsin oberoende utredning gav Georgien och dess dåvarande president Saakasjvili skulden för att militärt ha attackerat utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien 2008 – som aldrig erkänt sig tillhöra Georgien – fortsätter exempelvis Bert Sundström i SVT att utmåla Ryssland som den aggressiva parten. Och precis som du Anders påpekar, undviker man konsekvent att rapportera om den USA-ledda statskuppen i Kiev, som föregick annekteringen av Krim.

  Det största problemet med svenska medier verkar vara att det inte längre finns några motröster inom MSM, som exempelvis mellanösternkännaren Robert Fisk i Independent. Frågan är om inte Åsa Linderborg utgjorde den sista bastionen. Det här är inget litet problem, då man bakom kulisserna verkar vara i full färd med att rita upp konfliktzonerna inför det kommande världskrig som redan påbörjats. En organisation som borde synas närmare i sömmarna för denna världsbild, är Council on Foreign Relations, som i stor utsträckning styr över USA:s utrikespolitik. Organisationen grundades av Rotschilds och Rockefellers redan 1921, i syfte att knyta till sig de stora medieaktörerna och koordinera nyhetsflödet.

 4. Tack för artikeln! Så viktigt att både barn och vuxna får ett vettigt underlag för att bilda åsikter.
  Det som förtigs i msm finns liksom inte. Och dyker verkliga fakta upp nån annanstans kan man uppfatta det som konspirationsteorier(annars borde väl en pålitlig tidning som DN skrivit om det)
  Den här fegheten är ett sånt svek, i dessa tider när det är så viktigt att verkligen få riktiga fakta om vad som verkligen händer. Om man exvis fått veta allt om USA:s planer med Ukraina så hade Putins agerade varit begripligt. Eller isis, eller något annat. Afghanistan!!
  Jag arbetade i en lågstadieskola några år på -80talet. Inspirerad av Reggio Emilia-pedagogik lät jag barnen leta upp fakta i biblioteket. Förvånade upptäckte barnen att fakta var olika i olika böcker. Då lärde jag dem att kolla hur och för vad böckerna var skrivna, för att kunna värdera vilken bok som kunde vara mest saklig. Idag skulle säkert de barnen(sedan länge vuxna)anta att det som skrivits i DN är mycket pålitligt. Med hänvisning till deras policy som du beskrivit ovan Anders.
  Diskussioner är också något som inte alla begriper. Att ifrågasätta betyder inte att förkasta eller underkänna utan bara att undersöka. Visar sig t.ex. när det gäller Peter Handke. Det finns en oförmåga att se nyanser!

 5. Hur löjeväckande och falsk kan det bli ”DN:s nyhetsredaktion arbetar opartiskt – vi tar inte ställning politiskt eller i andra frågor” DN driver ju helt öppet politisk verksamhet, agenda, agitation och rena propagandan efter Tredje Rikets modell. ”Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat, inte hårdvinklat och präglas av kvalitet och trovärdighet” Löjeväckande. Ett exempel var när DN publicerade att alla besökare till Xinjiang får sina mobiler beslagtagna, inspekterade, och en spionapp installerad. Alltså hela 150 miljoner besökare per år, och inte en enda har märkt det. Räkna själv, det tar minst omkring 20 minuter att inspektera en mobil och installera ett program. Det är 50 miljoner arbetstimmar, eller 137,000 arbetstimmar per dag. Det behövs alltså 17,000 anställda för att utföra det. Vilka jubelidioter på DN.

 6. Tro. Vetande. Kunskap. Sanning. Fakta. Verklighet. Vad är vad?
  ”Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er”, sa Jesus.
  Den som skrivit detta menar uppenbarligen att det går att få folk att acceptera vilka föreställningar som helst. Bara de har tilltro till den som bringar budskapet. Tron kan försätta berg. DN:s redaktion har tron till ”Deep State” i USA. Svenska folket tror på DN och SVT eftersom de upprepar sanningarna så duktoigt. Jag har inte tron.
  Att tro är ett sätt att slippa veta, slippa tveka, slippa fakta. Många föredrar därför att tro.
  Vi som tvekar, tvivlar, ifrågasätter, har ofta svårt att tro det som andra med säkerhet påstår. Det kan ju oftast vara på ett annat sätt, eller hur? Ju viktigare saker man samtalar om, desto mer spelar tron roll. I de allra hetsigaste diskussionerna framgår som tydligast att tron är en i grunden social relation och har inget med fakta, kunskap, vetande, sanning att skaffa. Hammarby är bäst! Jesus lever! Greta har rätt!
  Gamla vänner överraskar med trosföreställningar som totalt blockerat deras förstånd och förmåga att acceptera uppenbara fakta. 9-11 är en händelse där man kan pröva vänners förmåga att ta till sig ny vetskap genom att anamma fakta: Här ett exempel, Pentagon: Ett passagerarplan av aluminium (!) trängde igenom tre huskroppar, sex väggar av sten (!), varav den första förstärkts (!) för att motstå ett sådant anfall. Färden avslutades med ett 3-meter stort hål i väggen. Inga flygplansdelar som kan ha orsakat detta hål återfanns (!). Vittnen med krigserfarenhet kände igen lukten av militärt sprängmedel (!) – inte av flygfotogen.
  En av mina bästa vänner, en civilingenjör, blev så bestört över min brist på tillit till våra media att han irriterad avbröt mejlkonversationen. ”Om det varit en konspiration hade vi fått veta det. Någon skulle ju ha läckt”. Han struntade i fakta. Han menade att det är vilka man tror på som avgör. Samma svar fick jag från förra huvudredaktören på Fof.
  Människan tycks dessvärre vara en i första hand troende, lättlurad flockvarelse. Fakta och konspirationsteorier utgör hot och skapar längtan efter en bubbla där vedertagna sanningar och kunskaper kan frodas. Utanför hemfaller de otrogna åt tvivel, fakta, visdom och konspirationsteorier.

 7. Jag har inte läst ÅW:s bok men instämmer i Romelsjös analys och flera kommentarer, fr.a. Ulf K och Gunnar J. I denna fråga om Fake media, alt. falta etc. så tänker jag osökt på Vilhelm Moberg som ägnade de sista 7-8 åren av sitt kiv till att söka ge en annan bild än den falska historia som skolor och akademiker lärde ut. MSM kanske inte så mycket förfalskar bilden av verkligheten genom direkt ljugande utan som Moberg skriver i Otrons artiklar, hans sista bok från 1973; ”Hur tillgår historieförfalskning? …genom urval och utelämning. Inte heller den nya tidens historia övertygar mig. Inte för att det som står skrivet där skulle vara felaktigt … utan för att det finns så mycket som inte fått komma med. Det som icke står där föranleder mig att misstro historikerna… Genom detta utelämnande blir bilden av det förflutna förfalskad för oss.”

 8. Alternativa media och bloggar försöker ju granska statliga och statligt finansierade och styrda media, och staten och MSM gör ju allt för att stoppa det. Jag kan inte kolla allt, men en del kan jag kolla och informationsförfalskning och avsiktligt vilseledande information är av verkligt skrämmande dimensioner. Kinas ambassadör har rätteligen gått till angrepp mot medieförfalskningen och kallat den ”selektiv yttrandefrihet” och att ”frihet (yttrandefrihet) står inte över lagen”. Den nyligen avkunnade domen mot grovt förtal är välkommen, men vi behöver betydligt strängare lagar mot de journalister som så grovt som nu förvränger, sprider falska rykten, och ljuger så dom kan åtalas och sättas i fängelse under allmänt åtal på samma sätt som grov mened i en domstol, som kan ge fyra års fängelse.

 9. Man kan konstatera att Wikforss och Romelsjö betonar olika saker. Wikforss betonar den uppsåtliga lögnen, Romelsjö censuren, eller möjligen självcensuren, hos etablerade media. Normalt sett brukar de förstås uppträda sida vid sida.

  Vi kommer inte att få DN eller STV att publicera sanningar som går emot den härskande klassens intressen förrän vi börjar publicera dem själva – på media som når utanför innegänget. Det var så FNL-grupperna krossade USAs version av Vietnamkriget (i Sverige). Mainstream började till slut se ut som idioter och tvingades anpassa sig. För det gäller ju också att behålla trovärdigheten.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here