Får Putin sitta hur länge som helst?

40
6102

 

Putin i maj 2018. Bild från Wikimedia.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

Vid sin långvariga frågesession nyligen sa Putin att han inte visste vem hans efterträdare skulle bli, men att han visste vilka råd han skulle ge. Putins presskonferens med folket – bra idé för Väst att ta efter?


 

”Medierna kritiserar unisont och skarpt beslutat av Rysslands parlament att godta förslaget till ny konstitution och irriteras av resultatet av folkomröstningen.

Rent principiellt har väl ett demokratiskt valt parlament rätt att besluta om ny konstitution, och om ändring av den tid som en person får vara statsöverhuvud.

Vår statsöverhuvud Kung Karl XVI Gustaf har varit statsöverhuvud i snart 47 år, och drottning Elisabeth II i omkring 68 år. Det är här relevant att påpeka att de inte ens är valda, men också att de saknar egentlig makt.

När Putins presidentperiod går ut 2024 har han varit president i 20 år. För närvarande har han varit president i totalt 16 år, medan Angela Merkel varit förbundskansler i Tyskland i 15 år.

Konstitutionsändringen har bl.a. tolkats som en åtgärd av Putin för att cementera sin makt. Sannolikt riktigt, men den innehåller mycket mer. Men om nu detta godkänns av folkvalt parlament, och dessutom i en folkomröstning – varför inte acceptera saken? Har kritiken samband med den mångåriga russofobin och demoniseringen av Putin och Ryssland?

Jag återger nedan en artikel som översatts av Tore Gannholm och publicerats på Svenskt världspolitiskt forum.

Artikeln har ursprungligen publicerats på RT, Russia Today, och har skrivits av Ernest A Reid, en ung geopolitisk analytiker. Den ger en intressant bakgrund, som naturligtvis kan diskuteras ochn ifrågasätta.

 


Ryssland har kommit långt sedan 1993; Putins konstitutionella förändringar återspeglar behoven i en återupplivad stat

Rysslands ”superpresidentiella” konstitution från 1993 smiddes i blod efter en våldsam omvälvning, i en tid då landet var på knäna. Det är logiskt att det skulle ses över av det moderna Ryssland.

Vad är så problematiskt med den nuvarande konstitutionen från 1993, och vad är orsakerna till de föreslagna ändringarna? Svaren finns under omständigheterna under vilka president Boris Jeltsins dokument trädde i kraft och i den stora omvandlingen som Ryssland har genomgått sedan dess.

Först och främst är det nödvändigt att betona att Ryssland 1993 och Ryssland 2020 väsentligen är två olika länder. 1993 var Ryssland en dyster skugga av Sovjetunionen, med en dyster nuvarande och osäker framtid. Jeltsin, tillsammans med utrikesminister Andrey Kozyrev och andra liberalt sinnade medlemmar i hans team, pressade medvetet sitt land in i den amerikanska inflytandesfären.

Därför kommer det inte som någon överraskning att Jeltsins konstitution – antagen bara två månader efter hans odemokratiska maktövergripande (genom att beskjuta och storma parlamentet under oktober kuppen) – inte var lämplig för dess syfte som den högsta lagen i en stor makt.

Istället legitimerade det servicen att tjäna västliga eliter och särskilt Washington.De allmänt kända konsekvenserna av en sådan politik har varit tragiska för Ryssland, eftersom landet sjönk till ett decennium av laglöshet, fattigdom och krig.

År 2020 är situationen helt annorlunda. President Vladimir Putins politik har i stort sett varit ”Ryssland först”, i jämförelse med Jeltsins politik, och har haft ett brett stöd bland  eliterna och allmänheten.

Ny verklighet
Dessutom är dagens Ryssland en stark regional makt och en viktig aktör i global politik, vilket inget land i världen, inklusive USA, kan ignorera.
Det är också relativt stabilt och mer oberoende; därför är den föreslagna ”nya” konstitutionen, till skillnad från den från 1993 en inhemsk insats, snarare än en extern ”inspirerad” formation.

Därför kommer det inte som någon överraskning att vissa västerländska medier – och vissa västerländska medier i Ryssland – har startat en så hård kampanj som syftar till att diskreditera omröstningen och de föreslagna ändringarna.

Undersökningen ger ryska medborgare möjlighet att utöva sin demokratiska rätt att uttrycka sitt godkännande eller vägran av det föreslagna paketet som omfattar ett brett spektrum av ämnen, såsom förstärkning av suveränitet och oberoende, sociala garantier, civilisationsvision, styrningsmodell, nya prioriteringar , statens roll i medborgarnas liv och Rysslands plats i den växande multipolära världen. Som ändringsförslaget till artikel 79 lyder:

”Ryssland vidtar åtgärder för att stödja och stärka internationell fred och säkerhet, för att säkerställa fredlig samexistens mellan nationer och stater, för att förhindra inblandning i statens inre angelägenheter.”

En av ändringarna bekräftar dagens Ryssland som Sovjetunionens efterträdare, i synnerhet i förhållande till ”Sovjetunionens tillgångar utanför Rysslands territorium.”
Denna förändring, som av uppenbara skäl inte kunde ha inkluderats av författarna till Jeltsins konstitution, tycks indikera avsikten att återfå vissa sovjetiska tillgångar som för närvarande innehas av vissa statsmän i den post-sovjetiska ”rymden”, med tanke på att Ryssland har betalat av alla sovjetrepublikernas skuld, inklusive Ukraina.

Det finns också en klausul som beskriver den övergripande makten i den ryska federationens konstitution i händelse av att den motsägs av vissa ”beslut från mellanstatliga organ, fattade på grundval av deras tolkning av bestämmelserna i Rysslands internationella fördrag.”

Sådana stora maktantaganden var praktiskt taget omöjliga 1993. De motsvarar emellertid dagens Ryssland, som kan anses vara ett maktcentrum år 2020, tillsammans med stater som USA, som länge har satt sitt nationella intresse över alla internationella fördrag.

Dessutom förbjuder andra förändringar de som innehar utländskt medborgarskap och uppehållstillstånd utomlands att inneha ett antal höga offentliga tjänster och därmed förhindra att ”politiska legionärer”, inte ovanligt i vissa grannstater med låga suveränitetsnivåer, dyker upp i Ryssland.

Denna föreslagna förändring avser alla de högsta tjänstemännen i de ryska federationens konstituerande enheter, chefer för federala statliga organ, senatorer, suppleanter för statsdumaen, kommissionären för mänskliga rättigheter, domare och åklagare.

Det finns fler begränsningar när det gäller presidentkandidater, som inte är behöriga att ställa upp om de tidigare har haft utländskt medborgarskap och har bott i Ryssland i mindre än 25 år (med undantag för invånare på Krim). Dessa ändringar stärker säkerligen Rysslands suveränitet och oberoende på högsta lagstiftningsnivå.

Det finns också ett antal ganska intressanta förändringar, till exempel den som ger möjlighet att bilda federala territorier inom Ryssland. Att döma av senare kommentarer från senator Andrey Klishas skulle dessa vara regioner med en speciell status, som troligen tjänar antingen ett militärt eller ett ekologiskt syfte och kontrolleras direkt av Moskva snarare än regionala myndigheters tjänstemän.

Något liknande finns redan i ett antal länder, inklusive USA. Det måste noteras att detta är en av många föreslagna ändringsförslag som ger ytterligare centralisering av befogenheter och stramare kontroll på alla nivåer – från den verkställande grenen av federationen till lokala regeringar.

Bland dem finns flera ändringsförslag till konstitutionens fjärde kapitel, som i huvudsak förvandlar superpresidentregimen till hyperpresidentregimen.

Detta ger presidenten ännu större befogenheter på bekostnad av andra myndigheter.

Till exempel, om ändringarna antas, kommer presidenten att kunna avskeda premiärministern, utse och avföra åklagarmyndigheten, stoppa lagstiftningsprocessen för att kontrollera de föreslagna lagförslagen för deras konstitutionella och mycket mer.

Vi måste emellertid också påpeka ett antal föreslagna begränsningar, till exempel ändringen av artikel 81, som föreskriver en tidsgräns på två perioder för framtida presidenter i Ryssland.

Kanske författarna till dessa ändringsförslag har studerat den kinesiska erfarenheten från åren med snabb ekonomisk tillväxt under Hu Jintao (och Jiang Zemin) när det gäller att kombinera ett mycket centraliserat system för styrning och kontroll med regelbunden rotation i toppen.

Att styra för all framtid?
Naturligtvis kan vi inte ignorera den förändring som skulle göra det möjligt för Putin att delta i presidentvalet igen 2024.
Men med hänsyn till den ryska presidentens pragmatism kan man anta att detta möjligen är en distraktionsmanöver och ett instrument för politisk försäkring. Det finns ett begrepp i internationell politik som kallas ”lame duck”, som används för att indikera sårbarheten för en avgående politisk ledare.
Oftast än inte tas de på allvar på grund av deras avtagande inflytande, både inom landet och på den globala arenan, vilket är ganska farligt i dagens turbulenta värld.

Putin planerar förmodligen inte att ställa upp år 2024 (såvida inte som en sista utväg) utan istället gå vidare för att spela en samordnande roll i bakgrunden, vilket kan dras från ändringsförslag som beviljar den avgående presidentens immunitet (som också kan återkallas), som liksom en möjlighet att bli en livslång medlem av Federationsrådet (det ryska parlamentets övre hus).

Det måste tilläggas att immunitet för en avgående president knappast är en nyhet i det moderna Rysslands korta historia, eftersom 20 år sedan beviljades Jeltsin (och hans familjemedlemmar) genom Putins eget dekret.

Vi bör också notera att bortsett från den tidigare presidenten (och regionala representanter) kan federationsrådet också innehålla upp till 30 utsedda senatorer, varav sju kan vara livslånga medlemmar i rådet.

Det kan antas att dessa ändringar har föreslagits i syfte att smidigt överföra makten och bevara den totala stabiliteten, med beaktande av erfarenheter från Storbritannien (House of Lords) och USA (Senaten).

 

Avslutningen av artikeln är på engelska av akuta tidsskäl. Hoppas det går bra

In addition to all of the above, we must also underline a number of civilizational amendments, which define culture, historical truth, and the interests of compatriots abroad as objects that must be protected from potential threats, and ‘bring God’ into the Constitution, which is a rather standard practice among many developed states (e.g. Australia, Canada, Germany, etc.)

This fits Putin’s conservative and traditionalist policies of the last eight years and signals the return of ideology in the Constitution for the first time since the USSR days – i.e. Russia once again gains its own civilizational development program, which can be put forward and presented to the rest of the world. This means that, if the proposed amendments are accepted, Russia shall purport to play the role of one of the main poles of influence in the emerging multipolar system.

Finally, among the proposed amendments there are also quite a few society- and people-oriented elements that may be found in constitutions of social democratic and even socialist states. For instance, the state guarantees a minimum wage no less than the subsistence level, ‘regular indexation of pensions and benefits’ and ‘targeted social support’, which is bound to be received well by the elderly who have traditionally backed Putin – many of whom have been upset by the 2018 pension age reform.

There are also a number of other Soviet-esque changes, such as the one guaranteeing ‘protection of dignity’ and ‘respect for the person of labor’ that are meant to resonate well with those longing for the Soviet times – which, interestingly enough, include some of those born after the Soviet collapse. Also, there is a suggestion of more intense participation of the state in the lives of its citizens, in their upbringing, moral education, and even health, which seems to bring a certain degree of biopolitics into the equation.

This once again suggests that Russia may indeed follow the ‘Chinese path’, not only uniting the economic features of the socialist and capitalist systems, but also increasing the role of the state, which may go against the liberal ideals of individualism and may discourage the more liberal-minded minority from supporting the amendments.

On the other hand, children and the disabled have been defined as the key priorities of Russia’s state policy. The amendments also provide state support to scientific-technological progress and environmentalism, which adds ecopolitics, humanitarianism, and progressivism to the equation and gives a postmodern edge to the new version of the Constitution.

Overall, the proposed amendments present a rather diverse and eclectic aggregate of ideas and a democratic vote is certainly a better validation mechanism than a violent coup. Russia has come a long way since 1993.

 

Föregående artikelKinas kommunistparti firar 100 år. Vad sa XiJinping?
Nästa artikelStöd yttrandefriheten och Julian Assange på hans 50-årsdag 3 juli. Möte i centrala Stockholm
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

40 KOMMENTARER

 1. Vladimir Putin få vara president livet ut. None of West’s F*****g business!
  Det Ryska folket har sag sitt! None of West’s F*****g business!
  Väts har ingen som helst rätt att säga något om Rysslands angelägenheter. None of West’s F*****g business!
  Nu ska Putin leda landet fram tills 2036. Alltså, den person som är mest lämpad frö att leda Ryssland under den tid som väst kommer att bli en föredetting.

  För övrigt kan väst inte göra moraliska anspråk på vad som händer i världen heller – det är väst som står för mycket av det elände som världen erfarit genom åren. Väst ska inte lägga sin näsa i blot – it is none of West’s F*****g business!

 2. Tage Erlander satt i 23 år om jag inte missminner mig och det var bra år. Och visst är det märkligt att av drygt 200 ändringar i konstitutionen bara den om Putins egen möjlighet till omval (om han vill ställa upp och folket vill välja honom) blir omskriven. Ryssland duger visst aldrig i Sveriges ögon.

  • Per Albin Hansson var statsminister i 14 år och därutöver statsråd i 6 år. Partiledare i 21 år.

 3. Ledare i socialdemokratiska Aftonbladet idag:
  ”Varför springer SVT Putins ärenden? Svenska medier behöver väga orden för att inte bli Putins nyttiga idiot.”
  ”Formuleringarna om att ”ryssarna nu sagt ja” gör SVT och andra svenska medier som publicerat artikeln till del av Putins propagandamaskineri. Det är precis så Putin vill att det ska framstå, som om det ryska folket står bakom honom och de konstitutionella förändringarna. Det är därför en ”folkomröstning” över huvud taget hållits, för att Putin skall kunna peka på att det finns ett demokratiskt stöd för nästa steg i att göra Ryssland till en diktatur igen.
  ”Givet Rysslands aggressiva geopolitiska framryckningar under Vladimir Putin, som även utgör ett hot mot Sverige, blir slarviga formuleringar i svenska medier extra allvarliga.”
  ”SVTs Rysslandskorrespondet Bert Sundström gör ett oerhört bra journalistiskt arbete ifråga om att skildra det som sker i Ryssland.”
  https://www.aftonbladet.se/ledare/a/EWOk52/varfor-springer-svt-putins-arenden

  • Artikel är mycket svag. Vilket jag snabbt och litet irriterad skrev till författaren i mail ”Din artikel om Putin är djupt osaklig.

   1) Popularitet: Upprepade opinionsundersökningar har visat att P är mycket populär, men att den minskat

   2) Den nya konstitutionen innehåller över 200 förslag och ersätter en föråldrar konstitution från 1993, tillkommen under beroende av Väst efter Sovjets upplösning.

   Jag har publicerat hundratals artiklar geopolitiskt på en blogg (Globalpolitics.se) som rankas som nr 2 i besöksstatistik bland 800 besöksrankade bloggar på http://www.blogtoplist.se, politik.

   Läs t.ex. denna Får Putin sitta hur länge som helst?

   3) Rysslands aggressivitet: Den aggressiva makten i särklass är USA. Ja, Ryssland annekterade fredligt Krim med befolkningens stöd efter en Väststödd statskupp mot folkvald president i Ukraina 22-23/2 2014, dagen efter en överenskommelse mellan president och opposition. Som det tigs om.

   Rysslands närvaro i Syrien inbjuden av landets regering är folkrättsligt korrekt. USA:s närvaro med militärbaser i nordöstra Syrien och väl belagt (av ledande politiker, militärer I USA, NY Timers, BBC, Reuters etc )
   stöd till terrorism är det inte.

   Fakta och källor finns här.

   Lika litet som USA:s krig i Irak (2,4 milj dödade, fler skadade och på flykt), krig i Afghanistan och Nato:s krig i Libyen långt utöver FN-mandat. USA:s stöd till Saudi i Jemen och egna bombn in gar där. Uppsägning av avtal med Iran och gällande kärnvapen.

   Det vore bra om du sätter dig in mer i frågor innan du skriver. Använd källkritik! Sök fakta!

   Varför stoppas chatten efter bara en timme?

   Anders Romelsjö, professor emeritus.

  • Kommer ihåg Bert Sundströms reportage och intervju med Anastasija Vasileva, f d ögonläkare, f d ledare till ”Läkarnas allians” som ingår nu i Navalnijs organisation . Hon kom med ”informationen” att det fanns så många döda av coronaviruset, att myndigheterna hade rivit när stora sjukhus för att dölja antalet döda. Hon är också känd med ”Informationen” att det finns så många coronasjuka i Ryssland att läkarna är tvungna att jobba med blöjor 8 timmar. ”Den oerhört bra journalisten” försökte inte ens att fråga var exakt ligger de sjukhusen, att följa upp ”informationen”… Att sprida falska nyheter är straffbart i Ryssland, hoppas att Vasileva får sitt straff för detta. Och varför inte Bert Sundström också – han kommer ju aldrig med någon vettig reportage…

   • Resultaten i folkomröstningen visar att en överväldigande majoritet av ryssarna har stött föreslaget med ändringar i landets konstitution.
    Den av Soros sponsrade protestledaren Alexei Navalny i Moskva avvisade naturligtvis legitimiteten av valresultatet. Den populistiska aktivisten, som har försökt vädja till både nationalister och liberaler, är framträdande i de västerländska mediernas täckning av Ryssland. Ryssland har brutit rekordet med falska röster. Det meddelade resultatet har inte ens något att göra med folks åsikter”, skrev han på Telegram.
    Mångai den Navalnyallierade oppositionen, anser att den konstitutionella omröstningen helt tillverkades för att ge legitimitet för Putin att fortsätta som president i ytterligare två mandatperioder, fram till 2036.
    De konstitutionella ändringarna motsattes också av landets största oppositions parti, kommunisterna. Under veckorna före omröstningen uppmanade partiets ledare, Gennady Zjuganov, ryssarna att rösta emot det. På valdagen tweetade han , ”Röstning om ändringsförslag är inte en folkomröstning”.
    En annan oppositionspolitiker, Vladimir Zhirinovsky, från det nationalistiska liberala demokratiska partiet, stödde dock ändringarna.
    Förra veckan, när den politiska veteranen röstade, sa han att det var ”nödvändigt att stödja” den ”stora översynen av konstitutionen.”

  • Bert Sundström bra journalist? Du måste vara en av de få i Sverige som tycker så Åkerblad! Skriv någon egen reflektion med egna förvärvade kunskaper i stället för att citera lögnmedia som alla vet ljuger och vinklar konstant!

 4. Ryssland har inte kommit särskilt långt sen 90talet. En utförlig beskrivning av ryska traditioner inom ekonomi och politik får man i boken ”Tsar Putin” av Anna Arutunyuan, Ordfront Pocket.

  • Denna 7 år gamla bok har tveksam relevans.

   När ska man få upp ögonen för kapitalets despoti som utan någon demokratisk insyn fattar beslut som öägger grund för krig, statskupper, enorm miljöförstörelse och arbetslöshet bland annat. Samt för enorm värdetillväxt för miljardärerna.

  • Ryssland har väl aldrig varit mer demokratiskt än idag så ditt svammel om att Ryssland inte kommit långt sedan 90-talet är bara snömos! I Ryssland går utvecklingen framåt till skillnad från Sverige som är på väg ner i kaos och kriminalitet. I Sverige håller yttrandefriheten på att avskaffas och regimen har kontroll på alla fulmedia som mest sysslar med propaganda! Många har åsikter om Ryssland men ack så lite kunskap!

   • Har USA kommit längre än Ryssland?
    Vad händerjust nu i det ”demokratiska” USA?
    https://russian.rt.com/world/news/761475-ssha-flag-protest

    Demonstranter nära Vita huset i Washington brände den amerikanska flaggan efter ett festligt tal av USA:s president Donald Trump mot bakgrund av firandet av självständighetsdagen. Detta rapporterades av WTOP.
    Enligt journalisten Alejandro Alvarez, ropade demonstranter slagord mot ”slaveri, folkmord och krig.” De sjöng också: ”Amerika har aldrig varit bra”.
    Det noteras att vissa demonstranter försökte förhindra att flaggan bränns. Enligt journalisten brändes flaggan av representanter för RevCom kommunistparti.

 5. Putin har suttit 16 år som president och 4 som premiärminister. Urho Kekkonen satt 6 år som statsminister i Finland 1950-56 och sedan 26 år som president 1956-82. Med det föredömet kan vi nog låta Putin sitta ett tag till, rent matematiskt till 2032.

 6. I väst anses numera det vara höjden av demokrati att ledare utan egen majoritet sitter vid makten! Varför tycker man så undrar vän av ordning? Det är mycket lättare för globalisterna att påverka och infiltrera svaga regeringar!

 7. Nja, drottning Elisabeth II är inte helt utan makt, hon är Storbritanniens diktator. Poängen är att hon inte utövar den inom landet, vilket som bekant saknar konstitution. Men utanför går det bra, som påmindes om i en artikel här nyligen https://www.globalpolitics.se/statskupp-i-australien-1975/ då hennes befallningshavare i huvudstaden Canberra lät avsätta den demokratiskt valda regeringen.

 8. Som jag känner till är Vladimir Putin den bästa ledare Ryssland någonsin haft.
  Varför ska han då bort?
  Jag sällar mig till dem som tycker att de som vill få bort Putin inte heller vill Ryssland någonting bra.
  Det är något ryssfientligt över putinhatarna.
  Det är heller inte långsökt att dra parallellen med USA och de som vill få bort Trump också önskar USA:s undergång.
  Men jag tror på det goda och att fosterlandskärleken till slut kommer segra för båda de här stormakterna.
  Det är precis som två rivaler som till syvens och sist behöver varandra.

  • Exakt! Det är därför som Trump och Putin är så hatade av globalisterna och deras media! NWO är emot nationalstater, framförallt vita nationalstater, och jobbar frenetiskt på att underminera dessa länder! Sverige och Tyskland är typexempel på länder som håller på att förstöras av globalisternas korrumperade lakejer till ledare med ohejdad invandring och urholkad ekonomi som följd. Mitt stalltips att Löfven skulle vika sig som ett grässtrå när MP hotade att lämna gick i uppfyllelse men det var en lågoddsare och inte svår att förutse. S är och förblir ett maktparti som hellre kör Sverige i botten än lämnar makten!

 9. EU tar PRISET!!!
  Enligt en artikel av Stephen Lendman:
  European Parliament legislator Helene Laporte observed the process, saying the following:
  …I can say that the voting here meets all the democratic requirements,” adding:
  “The right to vote has been granted to absolutely everyone, even disabled persons and those who cannot get to a polling place can vote at home” online.
  https://www.globalresearch.ca/historic-constitutional-changes-russia/5717576

  Samtidigt ”euobserver” våldsam kritiserar:
  The EU foreign service has urged Russian authorities to investigate ”allegations of irregularities, including voter coercion, multiple voting, violation of secrecy of the vote and allegations of police violence against a journalist who was present to observe” during the constitutional vote extending the Russian president’s rule to 2036. Candidates were not able to campaign, the EU noted. The new constitution also unduly shielded Russia from international court rulings, it said.
  https://euobserver.com/tickers/148845?utm_source=euobs&utm_medium=rss
  Lägg märke till, att enligt EU, handlade endast om Putin extra år vid makten!?

 10. Det var ju märkligt att gamla Ordfront skulle ha gett ut en antirysk bok.

  Det är ingen antirysk bok, så länge man avstår från att hävda västerländsk överlägsenhet. Om man istället lägger bort alla sina föreställningar om vad som är bra och önskvärt, och istället bara tar in hur Ryssland fungerar, så är det en mycket relevant bok. Uppmanar alla att läsa den, för sin bildning.

  “Tsar Putin” av Anna Arutunyuan är inte ens en Putinfientlig bok, den bara beskriver honom i hans sammanhang, och varför han är så populär.

 11. EU måste nog ganska omgående se över sina relationer till Kina, Ryssland och Indien för världen ändras i snabb takt! Den sjunkande USA-skutan kan dra med västeuropa också till slut i fallet! Fängslandet av Ghislane Maxwell kommer att skaka om det ”demokratiska” partiet i USA i sina grundvalar och hela det korrumperade politiska systemet! Oddsen för att Maxwell lever så länge att hon hinner vittna är dock inte speciellt höga utan många korrumperade politiker och kungliga socialfall vill nog helst se henne död per omgående, precis som Epstein som dog/mördades så lägligt för dessa skurkar. Man kan ju hoppas att hon hamnar i ett fängelse där de inte kan komma åt henne men det lär inte finnas några helt säkra fängelser i det genomkorrumperade USA…Kanske bäst att hon skickas för förvar utomlands till rättegången börjar?

   • Kina ligger väster om USA. I Stilla havet går solen upp över USA och ner över Kina och Ryssland. Det kräver kanske en mental vitalitet utöver vad man här kan förvänta sig att lämna sin eurocentristiska vision, men är ändå sant.

  • Tim fattar tydligen inte att solen redan gått ner i USA! Alla mina kontakter i USA berättar om förfallet och den galopperande kriminaliteten som förlamar allt…

 12. Om man läser ”Tsar Putin” får man svaret på varför Putin så lätt får ihop en majoritet. Orsaken ligger i det ryska samhällskontraktet. Ryssarna har inte röstat om väst, de har röstat om sina inre förhållanden. De gör en realistisk bedömning efter sitt eget omdöme. Det är inte en sammansvärjning, utan ett erkännande av den faktiska situationen. Putin har i rysk tradition hamnat ovan lagret av tjänstemän som kan anklagas för brottslighet, folket älskar honom. Tur att han verkar civiliserad, förr om åren har den ryske ledaren bland andra varit en mustaschprydd georgier som signerade 10.000 dödsdomar om dagen. Det har ju blivit bättre, det bör man väl glädja sig åt?

  ”Tsar Putin” är ren allmänbildning utan spår av propaganda och ersätter bristen på kunskap i Sverige med någonting användbart.

   • Stalin undertecknade under vissa perioder ett dokument om dagen med 10.000 dödsdomar. Det behövdes alltså bara en signatur för att 10.000 nackskott skulle verkställas.

    • Många avrättningar skedde utan Stalins personliga godkännande efter som jag uppfattade situationen.

     Svarar som tidigare just nu: Angående utrensningarna i Sovjet. Vill gärna göra en längre kommentar men helt kort nu. Anders Carlsson skriver ingående om detta i sin bok “Resa in i det okända”, och forskaren Lennart Samuelson har skrivit vederhäftigt om dessa utrensningar som tog närmare 700 000 liv i slutet av 1930-talet enligt frisläppta arkiv.

     Stalin har stor skuld men kunde de facto inte kontroller allt. Det spårade ut. Skulle pågå i 3 månader, blev 15 månader under nye chefen för säkerhetspolisen, Jesjov.

     Stalin behandlas bl.a. här Vem var Stalin?

     Det är relevant att jämföra olika stora övergrepp.

     Kan påminna om att den USA-stödda statskuppen i Indonesien 1965 tog ungefär lika många liv, och lika stor andel av befolkningen…
     Det USA-initierade kriget i Irak har medfört 2,4 miljoner dödsfall – betydligt större andel av befolkningen, fler skadade och på flykt.

     Och dödandet av USA:s och Latinamerikas ursprungsbefolkning var mycket mer omfattande. “En gång fanns det över 50 miljoner indianer – idag finns det drygt 2 miljoner kvar och många av dem lever i tilldelade reservat.”Indianerna – från högkultur till utrotningshot.

  • Stalins skräckvälde var ett resultat av att småpåvar runt om i Sovjet såg sin chans att bli av med både verkliga och inbillade fiender till deras egna karriärer. Stalin själv orkade nog knappast skriva på 10.000 dödsdomar om dagen utan hans hantlangare var nog behjälpliga med denna digra uppgift. Stalin såg kontrarevolutionärer bakom varje buske precis som Löfven i Sverige idag som ser nazister bakom varje buske! Löfven inbillar sig dock inte att SD är ”kontrarevolutionära” utan SD är ute efter att minska sosse-adelns makthegemoni! S anser sig ha monopol på ”sverigebilden” och hur den ska presenteras för omvärlden.

   • Angående utrensningarna i Sovjet. Vill gärna göra en längre kommentar men helt kort nu. Anders Carlsson skriver ingående om detta i sin bok ”Resa in i det okända”, och forskaren Lennart Samuelson har skrivit vederhäftigt om dessa utrensningar som tog närmare 700 000 liv i slutet av 1930-talet enligt frisläppta arkiv.

    Stalin har stor skuld men kunde de facto inte kontroller allt. Det spårade ut. Skulle pågå i 3 månader, blev 15 månader under nye chefen för säkerhetspolisen, Jesjov.

    Stalin behandlas bl.a. här Vem var Stalin?

    Det är relevant att jämföra olika stora övergrepp.

    Kan påminna om att den USA-stödda statskuppen i Indonesien 1965 tog ungefär lika många liv, och lika stor andel av befolkningen…
    Det USA-initierade kriget i Irak har medfört 2,4 miljoner dödsfall – betydligt större andel av befolkningen, fler skadade och på flykt.

    Och dödandet av USA:s och Latinamerikas ursprungsbefolkning var mycket mer omfattande. ”En gång fanns det över 50 miljoner indianer – idag finns det drygt 2 miljoner kvar och många av dem lever i tilldelade reservat.”Indianerna – från högkultur till utrotningshot.

 13. Sen kan man ju undra varför ”väst” ska vara alltings måttstock? Men det är väl västpolitikers historiska arv att fortsätta att blanda sig i andra länders politik och samhällssystem enligt känt mönster från den koloniala eran! I stället borde man i EU och USA fundera på varför allting håller på att gå åt skogen och hur man skapade samhällen där allting bygger på skuldslaveri!

 14. Vladimir Putin sitter bra där han sitter tycker jag.
  Han signalerar enighet och styrka och blir därför en nagel i ögat på västmakters politiker.
  Jag är ingen beundrare av besserwissrar så det känns därför lite njutbart.
  Ett svagt och splittrat Ryssland ser jag som en katastrof.
  Som även kan hota världsfreden.
  Jag minns åren före VP kom till makten.
  Inga bra år alls, särskilt inte för ryssarna.
  Må de bara hitta en likvärdig ersättare innan Vladimir Putin avgår.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here