Folk och Freds konferens som skrämde Nato-entusiasterna: Sista passet ”Jord åt Folket och Desinformation om desinformation – skapande av fiendebilder”

0
1183

Nätverket Folk och Fred bildades i våras och genomförde en alternativ konferens till Folk och Försvar 10-11 januari. Efter presentation följer Youtube-filmen med tre intressanta föredrag.

Syfte

Verka för fred. Kritisk granska centrala budskap som framförs av Folk och Försvar och allierade aktörer samt presentera alternativ baserat på alliansfrihet, avspänning och fred. Påverka svensk opinion i dessa frågor.

Mål

Att nå ut brett med ett fredsbudskap via fysiska möten, sociala medier, press, radio och TV. Att visa på andra strategier än de som förs fram på Folk och Försvars möten för att minska risken för krig och öka möjligheten till säkerhet för människors liv och hälsa i Sverige och utomlands, såsom stärkande av civilsamhället, aktivt fredsarbete, alliansfrihet och dialog.

Budskap

Plattform för Nätverket Folk och Fred:

  • För freden, miljön och välfärden – stoppa militära upprustningen!
    • Försvara alliansfriheten och stärk civila beredskapen!
    • För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
    • Fred på Jorden och Fred med Jorden!
Folk och fred foton på några av deltagarna av Folk och Freds webbinarium ”Nato,Nato överallt” 3 december.

Konferensen fick en ovanlig start dagen innan den startade genom att Nato-ivraren Patrik Oksanen i en ledare i SvD smutskastade Folk och Fred och dess konferens oh deltagarna Sven Hirdman, Gudrun Schyman, KG Hammar, Janine O’Keefe, Fridays for Future, Sveriges Fredsråds tidigare mångåriga ordföranden Agneta Norberg, initiativtagaren till ”Folk och Fred” och ”Aktivister för Fred Tord Björk, Jordens vänner och mig Anders Romelsjö i en ledare i SvD: Patrik Oksanen: De som lånar ut sina namn till Kreml.

Sven Hirdman, Gudrun Schyman, KG Hammar, Janine O’Keefe publicerade en mycket bra replik i SvD.Folk och Fred: Replik på debattartikel i SvD.

Expressen gav ett bra utrymme åt deras synpunkter Anklagelsen mot Schyman: ”Nyttig idiot” för Kreml och presenterade korrekt Folk och Fred som en fredsorganisation som konkurrerar med Folk och Försvar.

De två tidigare passen:

Vad sas vid Folk och Freds konferens som så skrämde Nato-entusiasterna? Första passet: “Vilka hot finns det mot Sverige?”

Folk och Freds konferens som skrämde Nato-entusiasterna: Andra passet: “Folkrätt, säkerhetspolitik och internationellt samarbete”


Expressen skrev:

”KONKURRERANDE FÖRSVARSORGANISATIONER
Folk och Försvar

Centralförbundet Folk och Försvar bildades 1940 för att främja debatt om Sveriges säkerhetspolitik och försvar. Medlemmar är organisationer.

Sedan 1946 anordnar förbundet en rikskonferens i fjällmiljö. Den hålls sedan 1993 på Högfjällshotellet i Sälen.

Rikskonferensen är ett centralt forum för svensk säkerhets- och förvarsdebatt.

Folk och Fred

Nätverket Folk och Fred bildades i april 2020 i syfte att anordna årliga möten i Sälen i samband med Folk och Försvars konferenser.

Det är ett nätverk för individer och organisationer, som också ska ägna sig åt folkbildning och aktioner.

Bland parollerna märks ”Stoppa den militära upprustningen!” och ”Förvara alliansfriheten!”. Samt ”Fred på Jorden och Fred med Jorden!”


Kampanjgruppen i ”Folk och Fred” har också skrivit en replik.

Jag besvarade kritiken främst mot mig SvD:s ledarskribent Patrik Oksanen lånar ut sitt namn till demagogi och angrepp på mig och mer kända debattörer.


Web-konferensen hade som mest omkring 120 deltagare på nätet. Föredragen var generellt väl förberedda och hade hög klass. Logistiken med tidhållning och tid för debatt fungerade mycket bra.

Nedan följer föredrag och debatt från sjätte passet, (tredje passet dag 2) i Youtube.

Dag 2 (11/1) För Fred, miljö och rättvis omställning.

15.00-16.00

Jord åt Folket.

* Ungdomsrörelsen Jord åt Folket. Maximilian Isendal och Emma Johansson.

Desinformation om desinformation – skapande av fiendebilder

* Vad ligger bakom trakasserierna mot freds- och miljörörelserna? Tord Björk, Aktivister för fred (Stockholm)

* Behandling av visselblåsare i vår tid. Arne Ruth.

* Bristande balans i EU:s och svenska myndigheters säkerhetspolitiska analyser. Lars Drake, Folket i Bild/K (Sälen)

Avslutande diskussion och perspektiv på fortsatt arbete

16.00-17.00

Föregående artikelHade DN verkligen rätt om Syrien?
Nästa artikelGör västs upprepade påståenden om att Kina begår folkmord i Xinjiang det till en sanning?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here