För vems skull är Sverige i Irak?

5
1228

”För vems skull är Sverige i Irak?” Det är nog en fråga som många ställer sig, och lika många trevar nog efter svar.

Detta diskuteras i en artikel på Alliansfriheten.se av Lars-Gunnar Liljestrand. För vems skull är Sverige i Irak?

Nedan ett utdrag från artikeln som bör läsas i sin helhet.

I artikeln nämns att formellt beslut om svensk trupp i Irak sta tas 17/12. Information om detta saknas på regeringens hemsida då detta skrivs. I proposition Proposition 2019/20:28 om publicerades 17/10 står:

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 70 personer till förfogande på plats i Irak till och med den 31 december 2020, för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot Daesh. Om situationen så kräver, ska det finnas möjlighet att utöver själva styrkebidraget tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka om högst 150 personer. Det svenska styrkebidraget ska bidra till genomförandet av utbildningsinsatsen genom skydd och bevakning vid koalitionens samtliga baser samt genom utbildning och rådgivning till de irakiska försvarsstyrkorna i Irak, i syfte att bidra till deras förmåga att stå emot och besegra Daesh.

Propositionen antogs 17 december.Riksdagen.


För vems skull är Sverige i Irak?

Riksdagen ställer sig bakom regeringens proposition om fortsatt svensk trupp i Irak för 2020.

Ändå finns bland riksdagsledamöterna en oro och misstänksamhet för vartill hela operationen syftade och vad de svenska soldaterna egentligen gjorde i Irak. Det kom till uttryck i år, liksom föregående år, i krav på regeringen att informera riksdagen och återrapportera om insatsen. I år skärptes kravet genom att utrikesutskottet preciserade att regeringen skulle avrapportera kvartalsvis, och man påpekade att det tidigare endast avgivits muntliga rapporter.

Moderaternas Karin Enström yttrade i riksdagsdebatten den 3 juni 2015, då den första svenska truppen till Irak diskuterades:

”Den folkrättsliga grunden för den svenska insatsen utgörs enligt propositionen av Iraks inbjudan till det internationella samfundet att bistå med stöd för att bekämpa Isil samt de bilaterala överenskommelser som Irak ingår med deltagande stater om bland annat styrkornas uppgifter.
En insats med svensk väpnad styrka, som folkrättsligt grundas i en inbjudan till det internationella samfundet, saknar alltså den entydiga folkrättsliga grund som ett mandat från FN:s säkerhetsråd utgör. Det innebär att regeringen presenterar en ny princip. Det är i någon mån ett trendbrott, vilket kan få konsekvenser för beslutsgrunderna när det gäller framtida svenska fredsfrämjande insatser. Jag och mina medmotionärer tycker att det här är en så viktig principiell fråga att regeringen borde kunna vara mer tydlig.”

Oppositionens oro var berättigad, då OIR inte hade mandat från FN:s säkerhetsråd och då regeringen istället hänvisade till inbjudan från Bagdadregeringen som saknade kontroll över stora delar av territoriet.

Riksdagens krav på utvärdering och avrapportering skall ses mot bakgrunden av att mätbara mål och slutdatum saknas för insatsen.

Sverige är i Irak för USA:s skull, men det är en illusion att svensk säkerhetspolitik kan baseras på lojalitet till en stormakt. Vi har inga svenska intressen att skydda med militärmakt i Irak, och svenska soldater hade aldrig i Irak att göra.

Relaterat.
Uttalande av föreningen Iraksolidaritet: Vem i Irak stödjer svensk militär? Avslå regeringens proposition om stöd till USA-Irak!

Föregående artikelManifestation om Assange utanför Storbritanniens ambassad! Se och lyssna på uttalandet som lämnades till ambassaden!
Nästa artikelKom med i Gretas gamlingar! Idag, fredag kl 12!

5 KOMMENTARER

 1. regeringen och öb vill leka med dom stora pöjkarna på skattebetalarnas bekostnad, dom gör samma nytta som i afghanistan INGEN

 2. Där inte USA-fasisterna vill synas för mycket, ställer svenska politiker upp med att hålla ett antal strategiska USA-baser vid liv. Personalen från sverige har väl svårt att få ett riktigt jobb men de kan säkert visa upp en medalj för skådespeleriet a som skyltdockor. sverige medvetet stavat med gemen tills landet gör rätt för en versal. Det börjar bli skämmigt att vara svensk.

  • Kan vara så Sveriges vänsterregering ställer upp i Irak med sikte på framtida försvarssamarbete med USA. Kanske en USA militärbas i Sverige står på önskelistan?
   I så fall, du kommer väl på den pråliga invigningsfesten?

 3. Jag tror icke en sekund på att den shiitiska regeringen skulle vädja till oss om hjälp med att lösa interna frågor som vi inte har ngn erfarenhet av.Det Irak behöver hjälp med är att rensa ut alla ockupationsstyrkor så folket äntligen efter 28 år av dödande och kaos kan få fred i sitt land.

 4. Irak kriget handlade och handlar om att det sionistiska projektet som går ut på att stycka arabländer i MÖ, särskilt de som stödjer Palestiniernas rättmätiga sak.Alla de länder som attackerats av sionisternas stora torped USA är länder som aktivt stödde/stödjer Palestinas sak. Länder som vill att marktjuvarna ska bort från Palestina. Dessa länder kommer iväg för det stora marktjuvar projektet som heter ”Eretz Isarel”, stor israel, som är tänkt att av stulen territorium som sträcker sig från Eufrat i norr till Nilens delta i väst.

  Det är klart även Sverige ska jag bidra till realiseringen av ”Stor Israel”. Som alla andra som krigade i Libyen, Syrien och Irak. Sverige för är ju numera en lydstat till torped och därmed till de förenade marktjuvarnas enhet israel.

  Läs här om ”Stor israel” projektet eller planen shttps://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here