Genomför USA färgrevolutioner för att störta regeringar och få kontroll?

9
2959
Bild GlobalTimes

I serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel, minst lika viktig idag. Demokratin har urholkats ytterligare under året.

Detta är den andra av fyra artiklar i serien GT (kinesiska Global Times) undersöker USA:s demokrati. USA genomför globala färgrevolutioner för att störta regeringar i syfte att genomföra amerikansk kontroll – ”DEMOKRATIN” visar upp sin rätta färg. Som epilog presenterar redaktören en översikta äver USA-stödda statskupper mot demokratiskt valda regeringar.

___________________________________________________________________

USA genomför globala färgrevolutioner för att störta regeringar och få kontroll

Hur många ondskefulla brott har inte begåtts i demokratins namn?

Att exportera krig, lansera ”färgrevolutioner”, underblåsa extremistiska ideologier och främja ekonomisk instabilitet… USA har lämnat efter sig oändliga spår av blodsutgjutelse och kaos runt om i världen. Medan ”demokratimodellen” tappar sin glans, försöker USA fortfarande etablera exklusiva kotterier genom det så kallade demokratitoppmötet (Summit for democracy, ö.a.). För att avslöja karaktären av ”amerikansk demokrati” publicerar Global Times en serie artiklar för att avslöja USA:s fyra demokratiska hegemoniska synder. Detta är det andra artikeln i denna serie.

Den tidigare är GT undersöker: USA:s krigshets under täckmantel av ”demokrati” tillfogar världen otaliga skador som det inte berättas om.

För att starta en revolution måste man först välja en färg.

Oavsett om det är ”Rosen-revolutionen” i Georgien 2003, ”den Oranga revolutionen” i Ukraina 2004, ”Tulpanrevolutionen” i Kirgizistan 2005 eller den ”Arabiska våren” i Asien och Afrika 2011, har de senaste decennierna sett USA planera och genomföra ”färgrevolutioner”, eller krig utan krut, på många ställen runt om i världen, där man frenetiskt försöker exportera ”amerikanska värderingar”.

Istället för att direkt inleda militära operationer i ”demokratins namn”, föredrar USA att använda färgrevolutioner som ett verktyg för att ingripa i andra länders interna angelägenheter, för att undergräva regeringar, för att förstärka sin globala kontroll, vilket USA har funnit mer effektivt och ekonomiskt.

Det uppskattas att under de senaste tre decennierna, svarar de som undergrävdes av sådana ”icke-våldsrevolutioner” för mer än 90 procent bland alla störtade regeringar,

Dessförinnan, under det kalla kriget, engagerade USA sig i 64 hemliga och sex öppna försök till regimändring, enligt Covert Regime Change: America’s Secret Cold War, av Lindsey A. O’Rourke vid Cornell University.

Men vad dessa färgrevolutioner lämnat kvar i sina spår är varken fred eller västerländsk demokrati, utan kaos och förstörelse i de utsatta länderna.

Det är ett ursprung till världens instabilitet idag, enligt observatörer.

Gissel över världen

Sedan slutet av 1900-talet har färgrevolutioner svept genom Centralasien, f.d. Sovjetunionen och östeuropeiska länder.

När du gräver djupt bakom kulisserna i dessa färgrevolutioner, kommer du sannolikt alltid att finna USA:s iögonfallande smutsiga händer.

De eurasiska länderna har varit det område som drabbats värst av färgrevolutioner, där USA har varit angeläget om att hetsa upp regeringsfientliga känslor och regimförändringar.

Sakashvili och USA:s president GW Bush

I slutet av 2003 tvingade USA Eduard Shevardnadze, dåvarande president i Georgien, att avgå på grund av ”bedrägeri” vid rösträkning i parlamentsval och stödde i stället oppositionsledaren Mikhail Saakashvili att bli president. Detta är känt som ”Rosen-revolutionen”.

Efter Georgien utspelade sig en liknande scen i Ukraina, i oktober 2004, då USA skapade en ”bedrägeriskandal” i ukrainska val och hetsade lokala ungdomar att gå ut på gatan och stödja oppositionsledaren, Viktor Jusjtjenko, som då valdes till president. Händelsen är känd som ”Orangea revolutionen”.

Än en gång, i mars 2005, drev USA på Kirgizistans opposition för att protestera mot resultatet av parlamentsvalet, vilket så småningom förvandlades till upplopp. ”Tulpanrevolutionen” slutade med att Kirgizistans president, Askar Akayev, övergav makten och flydde.

I oktober 2020 anklagade direktören för Rysslands utrikesunderrättelsetjänst, Sergei Naryshkin, USA för att planera att starta en ”färgrevolution” i Moldavien. Naryshkin påpekade i ett uttalande, att USA brutalt har blandat sig i de inre angelägenheterna i Rysslands grannländer.

USA låg också bakom ”Arabiska våren”-upproren i arabvärlden, under vilka vågen av anti-regeringsprotester och våld ledde till inbördeskrig i en del länder och ställde till oro och förödelse för människor där. Regionen har genomgått stora förändringar, men många länder vacklar fortfarande under de tunga slag som rörelserna åstadkommit

Färgrevolutionen har alltid utförts nära tillsammans med USA:s globala system för att kontrollera världen, sade Zhang Shengjun, vice dekanus för School of Political Science and International Relations vid Beijing Normal University, till Global Times på onsdagen.

Under de senaste åren har USA vänt sig, med sin tillämpning av taktik för färgrevolution, till länder och regioner relaterade till Kina, för att förverkliga syftet med begränsa utvecklingen av Kina, noterade Zhang.

En manual för färgrevolutioner

”Färgrevolutionen” är inte en improviserad föreställning, iscensatt av en enskild individ, utan en medveten politisk handling. Det är en samordnad åtgärd av planerare, utbildare, finansiärer, anstiftare, bråkmakare, anhängare och ibland våldsamma terrorister och till och med inhyrda legosoldater.

Observatörer sa, att efter decenniers erfarenhet av att genomföra färgrevolutioner över hela världen, har USA utvecklat ett väl utprovat tillvägagångssätt.

Först hittar planerare ett mål (land, regering, president, ö.a.) de ”ogillar”, varefter de startar ett psykologiskt krig. Vanligtvis hittar och organiserar de en grupp politiska aktivister och förser dem med information och ekonomiskt stöd för att intensifiera sina oppositionella känslor. Sedan hjälper planerarna till att mobilisera massorna för att initiera politiska protester, inklusive att tvinga icke-statliga organisationer och media att ingripa eller delta i proteströrelsen. Därför sätts en kedja av protester igång, där planerarna bara hjälper till att öka intensiteten och utöka teamet, för att invänta regeringens fall.

Det finns några metoder som ofta har använts i färgrevolutioner.

”NGOs”, under den amerikanska regeringens kontroll, används ofta för att utföra långvarig infiltration i målländer. Till exempel har USA:s ökända National Endowment for Democracy (NED), en självutnämnd ”NGO”, använt statlig finansiering för att predika den amerikanska regeringens hegemoniska doktrin. Från och med 2016 hade NED tillhandahållit cirka 96,52 miljoner dollar till minst 103 anti-Kina enheter, inklusive ökända separatistgrupper, såsom World Uyghur Congress (WUC) och Tibetan Youth Congress (TYC).

USA har också stött radikala ungdomsorganisationer och fostrat ledare som agenter. En ledare för Egyptens ungdomsrörelse, en regeringsfientlig aktivist, bjöds den 6 april in till New York, för det internationella samordningsmötet för ungdomsorganisationer 2008. Han erkände senare i en dokumentär att han hade genomgått en ”praktik” och var bekant med hur man hanterar polisen.

Media används också för att implantera västerländska ideologier bland människor. Den av den amerikanska kongressen grundade Radio Free Europe, spelade en betydande roll i inneslutningen av Sovjetunionen under det kalla kriget, genom leverans av nyheter och överföring av västerländska ideologier till östeuropeiska länder. Under 2019 hade den fått en total finansiering på 124 miljoner dollar, sändningar på 26 språk och nådde 37,6 miljoner människor varje vecka.

Under sken av att hjälpa, ingriper USA i ”mållandets” interna angelägenheter och ger ekonomiskt stöd till landets oppositionspartier. Under flera år före ”rosenrevolutionen” i Georgien 2003, började främmande stater och organisationer att ge ekonomiskt stöd till icke-statliga organisationer och oppositionspartier i Georgien. USAID spenderade till exempel 1,5 miljoner dollar för att datorisera Georgiens röstlängd.

Vidare använde en del protester under färgrevolutioner, inklusive medlemmar av oppositionsorganisationen Otpor! i den ukrainska revolutionen 2004, ”en, i praktiken, lärobok” vid föreläsningar, vilket är den beryktade From Dictaturship to Democracy av Gene Sharp, enligt mediarapporter känd som ickevåldsgurun,. Albert Einstein Institution grundad av Sharp sägs också ha finansierats av NED.

Syftet med att USA uppmuntrar färgrevolutioner utomlands, är att störta mäktiga anti-amerikanska regimer och odla pro-amerikanska i deras ställe, säger Song Quancheng, chef för Institute of Migration Studies vid Shandong University.

Ett favorittrick för USA är att utmåla och forma bilden av en anti-amerikansk eller anti-NATO-regim som en diktatorisk regim, som ”utgör ett allvarligt hot mot sitt folks mänskliga rättigheter” och där man ingriper under sken av att ”avvärja en humanitär katastrof,” påpekade Song.

Samtidigt har medlen för färgrevolutionen kontinuerligt förbättrats för att bli mer effektiva.

Under den ”arabiska våren” 2011 användes i stor utsträckning sociala medier, som Facebook och Twitter, för att organisera protester, sprida information och kommunicera med de yttre krafterna.

Under det som hände i januari 2011 i Egypten, vilseleddes och hjärntvättades många unga människor, som var djupt påverkade av sociala medieplattformar som Facebook och Twitter, av löften om ”demokrati och frihet” från USA och västvärlden, och började delta i protester, berättade Ahmed Elhusseiny, en Kina-Afrika-forskare vid Kairos universitet, för Global Times.

De trodde att de hjälpte sitt land, men faktum var att de användes av USA och dess politiska krafter för att avsätta en nationell ledare, vilken USA och väst ansåg vara ineffektiv, sa han.

 

”Allt ont, som har hänt i varje hörn av världen, kan spåras tillbaka till USA:s smutsiga händer”, sa han.

Dessutom ändrar USA också sina strategier när det gäller färgrevolutioner, sa Zhang. ”Att finansiera oppositionerna för att åstadkomma regimförändringar var huvudmetoden, men nu försöker USA i allt högre grad ändra andra länders diplomatiska politik för att säkerställa ländernas troliga stöd till USA:s globala politik. Detta har visat sig vara Litauens och några andra länders hållning.” (Litauen provocerar genom att odla kontakter med Taiwan, vilket Kina ogillar, då Taiwan är en del av kina, ö.a.)

Ursprunget till världens instabilitet

Färgrevolutionen misslyckas med att komma med demokrati och fred, utan kommer snarare med en öppen Pandoras ask (för uttryckets innebörd, se här, ö.a.), som har lämnat många länder och regioner runt om i världen i politisk kaos, ekonomisk regression och sociala katastrofer. Färgrevolutionen är ursprunget till instabilitet, sa analytiker.

Till exempel, under ”Lotusrevolutionen” i Egypten 2011, ropade protesterande parollen ”Bröd, frihet, social rättvisa”, men de ekonomiska indexen visade att situationen förvärrades efter revolutionen och den negativa effekten varade i flera år.

Officiella uppgifter från Egypten visade, att från 2012 till 2016 hade Egyptens export krympt från 27 miljarder dollar till 18,7 miljarder dollar. Det orsakade också allvarlig arbetslöshet och massiv inflation.

Totalt kostade den ”arabiska våren” och följande krig, tillsammans med flyktingkriser och ekonomiska nedgångar, länderna mer än 830 miljarder dollar, enligt analys vid Arab Strategy Forum i Dubai, i december 2015.

”Den största faran med färgrevolutioner är att sätta ett land, med alla dess människor och resurser, under extern kontroll”, sa Andrei Manoilo, professor i statsvetenskap vid Moscow State University, till media 2019, när oron uppstod i Kinas Hongkong.

Anhängare till den USA-stödda ukrainska oppositionsledaren Viktor Jusjtjenko viftar med flaggor under en demonstration i Kiev den 28 november 2004. Foto: AFP

”Många länder i Mellanöstern och de nordafrikanska regionerna byggde faktiskt inte så kallade moderna, demokratiska, västliknande länder efter att deras ”auktoritära”, anti-amerikanska regimer störtats i färgrevolutioner”, sa Song till Global Times.

Efter att inte ha moderniserats kommer dessa länder och regioner, där traditionella styrelsesystem, under ledning av stamhövdingar, kvarstår och friktioner mellan olika religioner, sekter, stammar och kulturer fortfarande existerar, mycket sannolikt att hamna i oenighet efter att ha förlorat starka och mäktiga ledare, förklarade Song.

Det står klart för alla att se, att den ”demokrati” som USA har främjat via färgrevolutioner, uppvisar en enorm klyfta gentemot verklig demokrati, sa Zhang. ”Historien har bevisat om och om igen, att USA:s demokrati bara kunde göra andra länder till offer för finanskapitalet.”

USA har byggt bräckliga ”demokratiska” system i andra länder till sin egen fördel, för att kontrollera dem. ”Under det falska namnet ”demokrati” har USA genomfört färgrevolutioner och främjat dess ”universella värde” i världen, men det väsentliga syftet är att kontrollera andra länders resurser”, sa Zhang.

”Motivet är otroligt fördolt, men det bör inte ignoreras att det är ursprunget till den nuvarande globala instabiliteten”, noterade han.

Exportera krig, lansera ”färgrevolutioner” och hetsa till extremistiska ideologier – i demokratins namn. Medan #USA har lämnat efter sig oändligt med blodsutgjutelser och kaos runt om i världen, försöker de fortfarande etablera kotterier med sitt demokratitoppmöte (Summit for democracy)

_________________________________________________________________

Redaktören:Några USA-stödda statskupper mot demokratiskt valda regeringar.

Det finns inget land som stött så många militärkupper mot demokratiska regeringar som USA. Man kan kritisera diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra.

 • 1953 Mossadeq i Iran 1953 (USA och Storbritannien)
  • 1954 Arbenz i Guatemala
  • 1960 USA-stödda mordet på premiärminister Lumumba i Kongo vilket inleder kaoset
  • 1964 president Goulart i Brasilien
  • 1965 president Sukarno i Indonesien (Minst 500 000 döda)
  • 1973 Allende i Chile
  • 1970 Sihanouk i Kambodja
  • 1980 statskuppen i Turkiet
  • 1983 USA invaderar och störtar Bishopregeringen i Grenada
  • 2002-2019 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela
  * 2013 Rosenrevolutionen i Georgien
  • 2014 I Haiti (Aristide)
  * 2009 Zelaya i Honduras
  • 2014 Stödet statskuppen i Ukraina med stöd av EU
 • 2018-2019: Statskuppsförsök i Venezuela med stöd av Sverige och andra EU-länder
 • 2019 statskuppen i Bolivia.
 • 2021 Stöd till statskuppsförsök i Belarus?

Relaterat
Försökte USA få igång en färgrevolution i Hongkong?
Är färgrevolutionernas tid förbi?
EU provocerar Ryssland genom försök med färgrevolutioner i Vitryssland, Ukraina och Krim.

Föregående artikelIndonesien kan komma att orientera sig mot väst efter valet i februari
Nästa artikelFNs f.d. vice generalsekreterare med skarp kritik av USA och Nato
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Korrekt beskrivning. Dock var det inte Bishop-regeringen på Grenada som man störtade utan en grenadisk kuppregim som dessförinnan mördat Bishop. Här finns det för övrigt vissa uppgifter som kan tyda på att Kuba och Sovjet stod på motsatta sidor i den grenadiska maktstriden.

  • Det finns en privat Grenada-hemsida av boende på ön som driver den progressivt och försvarar den demokratiska revolutionen på Grenada och framför berättelser om störtandet av regeringen på Grenada av Reagantrupper 1984. Tyvärr minns jag ej hemsidans namn men den går säkert att hitta för den som söker!

 2. Otvivelaktigt är det på detta vis det brukar och har fungerat.

  Huvudregeln för att diskutera och analysera att en revolution, i ordets rätta bemärkelse, har inträffat är om den ledande ekonomiska klassen bytts ut. Jag ger några enkla klassiska exempel:

  1789-1794: Republiken Frankrike: de ledande ägarklasserna bland kungafamiljen, aristokratin och katolska kyrkan och dess egendomar skiftas till republikansk ägo. En revolution har genomförts till fullo.

  1917-1918 Ryssland, RSFSR, liksom revolutionerna i Centraleuropa från 1945 och i Kina, Vietnam m.fl. 1940-tal: de landägande klassernas jord och egendom överförs till den nya republiken. En revolution har genomförts till fullo

  1989-1991/1993: SEV-ländernas stagnation och deras nomenklaturaklass monopol på statens tillgångar skiftas ut och tillfaller (i bästa fall) folket i olika ägarandelar av den egendomen. En fullständig systemrevolution har ägt rum.

  Det som idag kallas färgrevolutioner är inte revolutioner eftersom dessa länders ekonomiska ägarklass (som står för landets korruption) INTE byts ut. Vilket inte heller är avsikten, alls.

  Det är därför dessa länder inte bara blir ineffektiva politiskt, dessa länder får också fortsättningsvis slita med den korrupta vilda östern-”kapitalism” t.ex. ukrainsk oligarki.

  En revolution har alltså INTE ägt rum i Ukraina: maffiaoligarkin har bara stärkt sina positioner och nu när det är pressat vill man ha Nato-stöd. Så länge inte maffiaoligarkins tillgångar återgår som de stöldmedel de har, till staten och folkets egendom, har ingen revolution ägt rum.

  En revolution skiftar alltid ägarklassens egendom, inte bevarar den.

  Det är så de effektiva revolutionerna överlevt och gjort historia som innovationer för mänskligt framåtskridande.

  Geopolitik är inte alls ideologisk, till skillnad från vad många tror. Den kan nyttja vilken part som helst för att utvidga sin sfär; t.ex. samarbetade plötsligt amerikanske ledaren Nixon med Folkrepubliken Kinas Mao från året 1972. Ett exempel.

  Värdegrunden för de amerikanska färg-”revolutionerna” är alltså en falsk fernissa: den används för att dra just en ideologisk schimär över den icke-ideologiska geopolitiska utvidgningen.

  Det är där Ukraina, Georgien och andra misslyckats i sina pådyvlade falska revolutioner: dess maffiaklasser är ej utskiftade, som samhällets huvudtumör suger ännu parasitiskt ur det egna samhället. Den nya politiska ägaren, Washington kan inte bry sig mindre: en ineffektiv ny kund behöver hela tiden nya rådgivare, nya lån, nya hot och självklart bli nya kunder till den amerikanska vapenexportindustrin: den främsta pådrivande kraften i färg-”revolutionerna”.

  Färgrevolutioner är med andra ord icke-ideologiska geopolitiska utvidgningar som skickligt emotionellt döljs som anständiga och värdebaserade, som alltid kommer, så där automatiskt bara, den amerikanska vapenlobbyns produkter i släptåg.

  Vi ser de amerikanska Förenta staternas två främsta exportvaror i sin främsta prydno: geopolitisk kaosisering och amerikansk vapenexport, dess tredje löfte är att de korrupta ekonomiska gangsterklassen ännu får leva orörd, även ekonomiskt, i den nya amerikanska pseudodelstaten, som får vänta på sin äkta revolution.

 3. Vem var det som sa detta?

  ”In each of the foundational technologies of the 21st century – artificial intelligence, semiconductors, 5G wireless, quantum information science, biotechnology and green energy – China could soon be the global leader. In some areas, it is already No. 1.”

  Vilket land paratade han om?
  https://www.rt.com/op-ed/542582-china-tech-race-us/

  Inte konstigt att det är begravningsstämning hos Sino-fober. Sino-fobernas rabiata utfall har sin orsak precis här. Världen däremot säger bravo Kina!

 4. Ojoj vad bra artikel. Det är OTVIVELAKTIGT på detta sätt. Men snälla tänk bara om, säger bara om,det kommer aldrig ske, men bara OM alla medierna i väst på helt seriöst sätt slog ihop sej för att kontrollera detta, UTAN partiskhet och bara riktiga jobbet.Från Nordamerika=usa ihop med europeiska medierna för att bara titta på detta,ta all tid som behövs och sen rapportera det.Ni skulle chockas av resultatet,usa gjort detta helt öppet i hela central och Sydamerika vilket man lätt kan se då det inte gått att dölja.Men ormarna har varit överallt och när det gäller Europa och dom före detta sovjetrepublikerna har man varit duktiga på att dölja det,då man också varit så duktiga i västmedierna och sen ekonomiska strypningar

   • Den ryska armén kommer att likvidera en betydande del av Ukrainas förband på mindre än en timme om ett krig bryter ut mellan dessa länder. Denna åsikt uttrycktes av Robert Lee , professor vid King’s College i London och veteran från US Marine Corps , rapporterar The New York Times .
    ”De (den ryska militären – ungefär) kan förstöra de ukrainska trupperna i öst mycket snabbt, inom de första 30-40 minuterna,” sa specialisten.
    Enligt tidningen håller vissa tjänstemän i Kiev med om Lees åsikt.
    Den amerikanska generalen tror att den ukrainska armén kommer att inaktiveras inom en mycket kort tid, och militärledningen kommer inte att kunna samordna försvaret. Därefter kommer frontlinjens befälhavare inte ha något annat val än att kämpa ensamma, men utan leverans av reserver kommer ”ingen armé i världen att överleva.”
    Nyligen har västerländska medier, såväl som i Ukraina, uttalat att Ryssland påstås förbereda en ”storskalig invasion” av Ukraina. I Ryssland avvisas sådana uttalanden kategoriskt.
    Tidigare blev det känt att Ukrainas utrikesminister Dmitrij Kuleba skrev i sin artikel för Foreign Affairs att Kiev och västländer håller på att utveckla en plan för att begränsa Moskva.

    • Ukrainska krisen kommer att bjuda på oväntade överraskningar, som nog Washington inte har insett eller kommer att inse.

     Den här krisen kommer med all sannolikhet bjuda på en hel överraskningar och händelseutveckling ett land med så instabilt politiskt system -och politiker- som Ukraina kan bjuda på. Vi kan utgå från att de radikala höger- och fascistiska krafterna kommer att agera på ett sätt västliga regeringar inte vill se eller erkänna. Dessa ukrainska inrikeskrafter kommer inom snar framtid visa om de är en politisk kraft att räkna med.

     Alla goda demokratiska ledarsidor kommer då att få upp brunt stinkande avloppsvatten på redaktionen, som de kommer att få huvudvärk och politisk ångest av, helt till egen förskyllan, eftersom de kategoriskt vägra diskutera ens detta problems existens och inneboende framtidsfaror.

     Kaosisering får nämligen aldrig konstruktiva lösningar som gott avslut. Vi behöver bara se på de amerikanska projekten Somalia, Irak, Libyen, Syrien, Afghanistan, Georgien(vars amerikanske kaospresident Saakashvili nu sitter i fängelse i hemlandet!), eller dagens Ukraina.

     Visa mig dina vänner, och jag kan förutspå din framtid… ty den politiska grundlagen gäller också för Kiev. Trist nog.

 5. Wayne Madsen skrev 2015 att USA har genomfört fler färgrevolutioner än antal kritor i en Crayola 64 dvs barnkritor av det antalet

  ”..Exposing the hypocrisy of the US Secretary of State, the expert remarked with a bitter irony that John Kerry ”should be sent Crayola’s 64 crayon pack as a reminder that there has been at least that number of color revolutions” planned and carried out by Washington’s policy-makers across the world since 2000.”

  https://www.sott.net/article/293608-Reality-check-Kerry-claims-US-never-backed-color-revolutions

  Vet inte om Wayne räknar in kommunistrevolutionerna eller Iran 1979 som färg…

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here