Hultqvist proklamerar att Sverige är militärt alliansfritt, trots 20 avtal med andra stater

37
2742
Peter Hultqvist. Bild Regeringen.

Redaktören: I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad. Visst läget har ändrats genom ansökan om Nato-medlemskap, men visst var det ”krattat i manegen”. En påminnelse om detta.

Hultqvist proklamerar att Sverige är militärt alliansfritt, trots 20 avtal med andra stater

I P1:s lördagsintervju 15/1 2022 intervjuades försvarsminister Peter Hultqvist. Där betonades att Sverige har 20 olika avtal om militärt samarbete med andra stater. Denna totala konvändningen i svensk försvars- och säkerhetspolitik kan i stort sägas ha inletts 2014 i efterdyningarna av statskuppen i Kiev, vilken verkställdes med stormtrupper från yttersta högerkanten. Och den stora, formella vändningen skedde i maj 2016 då riksdagen ställde sig bakom värdlandsavtalet med USA/NATO. Vill man gå längre bakåt kan inträdet i EU 1995 sägas vara en trist milstolpe då Sverige avsvor sig att vara neutrala vid angrepp på ett annat EU-land (nu gällande Lissabonfördraget artikel 42.7).

Intervjuaren ställde – mot denna bakgrund – en relevant fråga om Sverige kan anses alliansfritt? Hultqvist svarade att vi gömmer inga hemligheter, utan redovisar öppet att vi samarbetar med andra. Vi smyger inte med det. Det ger ej bundenhet. Vi har frihet. Det är inte ett ordagrannt citat, men fångar helt innebörden av Hultqvists svar.

Jag får då konstatera att han väljer att inte direkt svara på frågan, och indirekt så ljuger han. Med värdlandsavtalet uppfattar omvärlden att vi sitter i knät på NATO och dessutom har både separata avtal med NATO-medlemmar och icke medlemmar.

De tre nya regementena i Sverige har skapats, bl a för att uttryckligen kunna ge stöd åt NATO att ta sig in i Sverige. Det är ett bottenlöst hyckleri av Hultqvist att påstå att ”Sverige i NATO-buren” har någon frihet. De 20 avtalen står totalt i motsättning till en svensk alliansfrihet.

Hultqvist tycker sig försvara avtalen genom att hänvisa till ”ett brett stöd i riksdagen”. Och vi bygger ett säkerhetspolititiskt nätverk med demokratiska stater. Vi löser problem tillsammans. Här kom demokrati in, men jag saknar tal om mänskliga rättigheter. Då hade det väl varit precis, samma lögnaktiga motivering som svenska regeringar angav för att föra krig i Afghanistan. Ord som demokrati och mänskliga rättigheter kan uppenbarligen ”missbrukas till mycket”.

På frågor om de borgerliga partiernas s k NATO-option vecklade Hultqvist in sig i ett fikonspråk, med logiska kullerbyttor. Det var fel med denna option då Sverige idag har ”militär alliansfrihet”. Därför har regeringen inte för avsikt att ändra Sveriges nuvarande säkerhetspolitiska doktrin. ”Sverige skall ej gå med på något sådant nu eller senare”. Sedan EU-avtalet slog fast vår militära alliansfrihet (har vi hållit fast vid det). Vi skall ej ändra position. Vi ändrar inte den säkerhetspolitiska doktrinen. Kort och [mindre] gott, militär alliansfrihet råder i huvudet på Peter Hultqvist.

Försvarsministern förklarade – som väntat – vi står inför ett stort säkerhetspolitiskt hot genom ”Rysslands kravlista”. Det gäller inflytande över andra länder och är totalt oacceptabelt. Stater nära Rysslands gräns skall inte få öva militärt hur de vill. Det var uppenbart ett ohemult förslag enligt försvarsministerns åsikt – och får man tillägga: precis som Sveriges avtalspartners USA och NATO anser.

Ja, Sverige har genom Hultvist uppenbart en mycket självständig hållning, bara den inte avviker från USA och NATO:s. Vid Nätverket Folk och Freds konferens 9-10 januari tog Sven Hirdman, tidigare Moskva-ambassadör, upp en tankegång. För att främja avspänning, i dagens Kalla krigsklimat, är det knappast någon principiett fråga att parter sluter avtal om att inte öva nära varandras gränser. Avstånd m m får naturligtvis diskuteras mellan parter, men en tanke bör väl vara att övningar sker på sådant sätt att den andra parten inte känner sig hotad.

Jag menar att Sven Hirdmans tankegång var mycket klok. NFoF kommer att försöka publicera talen från konferensen. När så sker skall jag tipsa Peter Hultqvist att läsa Sven Hirdmans tal.

Läs mer om: Alliansfrihet och om Peter Hultqvist

Föregående artikelEtt hårt slag för USA: Turkiet ansluter sig till Rysslands förslag om ett avtal med Syrien
Nästa artikel60 procent av österrikarna och tyskarna vill ha ett slut på kriget i Ukraina NU!
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

37 KOMMENTARER

 1. Hyckleri var en underdrift.

  Alla dessa avtal, allianser och medlemskap med främmande makt som påtvingats folket av USA-dominerat näringsliv, korrupta politiker och USA/NATO-utbildade svensktalande legosoldater saknar legitimitet. De har inte föregåtts av omsorgsfull kritisk granskning och debatt. De saknar folklig förankring. Hur är det t ex möjligt att nästan 9 av 10 svenskar vill att Sveriges skriver på FN:s kärnvapenförbud (TPNW) samtidigt som det blockeras av riksdag och regering!? I stället luras svenska folket in under en provokativ och brottslig krigsorganisations kärnvapenparaply, och likt Dansk underrättelsetjänst låter vi svenska motsvarigheter som FRA och MUST gå främmande makters ärende. I synnerhet krigshetsaren USA:s.

  Den ensidiga retoriken klingar falskt om inte krigsbrott och brott mot FN:s och Europakonventionens skydd av mänskliga fri och rättigheter utförda av imperalistiska västländer behandlas med samma fördömanden som den som västpolitiker och deras underhuggare gärna tillskriver sina politiska fiender. Den bibliska liknelsen ”grandet och bjälken” borde inte vara helt okänd bland de kristna västpolitikerna. Slaveri, dödsstraff, ”waterboarding” (tortyr), rasism, etc tillämpas av länder som USA. Även Japan, som till skillnad mot Kina framhävs som acceptabel OS-arrangör, tillämpar dödsstraff. USA:s behandling av kritiker och oliktänkande som Assange och Snowden borde ge rättskaffens länder anledning att distansera sig och ta kraftfullt avstånd från dess diktatoriska och militanta ledargarnityr.

  Hultqvist och övriga landsförrädare från den ’Atlantic Council’-korrupta borgerligheten borde rensas bort från allt vad ledarroller heter. Vi borde ha lärt läxor från 1930-40-talets Tyskland, Italien m fl. Det borde avhålla oss ifrån att släppa fram svenska quislingar till politiska topposter, i synnerhet som försvarsminister och högre. Det är lika förkastligt med svenska krigshetsare oavsett om de heter Bildt, Reinfeldt eller Hultqvist. Hur köpta är de av Wallenberg och C:o?

  Avskeda landsförrädaren Hultqvist, så fort som möjligt.

  Om Sverige är alliansfritt med en självständighet från USA på riktigt är det bara att skriva under och ratificera FN:s kärnvapenförbud på en gång. Vad väntar våra folkvalda på?!

 2. Militärt alliansfritt?
  Möjligen i teorin kan Hultqvist hävda det men genom vårt inträdet i EU och därtill det omfattande militära samarbetet med NATO,- vars vapenarsenal består av för folket på denna jord utplånande kärnstridsspetsar- är hans ståndpunkt i praktiken inte sann.
  Det valet gjorde Sverige 1994 för att sedan påbörja utraderingen av vår eget uppbyggda försvar.
  Att hämta hem den förlusten finns inte på kartan i nära framtid, utan vi är fast i det militärindustriella komplexet med dess risk för följdverkningar, i form av förödande anfallskrig.Så kan ske när husbonden höjer sin röst i det förlovande landet, på andra sidan Atlanten.

 3. Hej P H . Spetsnaz är på väg mot Stockholm. Var är du?
  Jag är i en bunker i Gällivare, men säg berätta inte för någon det är hemligt stämplad information.

 4. Hej PH. Har du fått Poltava medaljen än? Inte? Vad väntar kungen på! Vi menar att i o m att du beslutade att stationera pansarfordon och annat på Gotland så har Ryssen ändrat på sina planer att anfall Europa. Bravo! Därför anser vi att du förtjänar Poltava Medaljen av andra graden

  Vi ska starta en namninsamling för dig för att uppvakta kungen med anledning av att PH inte fick Poltava medaljen.

 5. Ulf Karlströms beskrivning är i stort riktig men det finns faktiskt en poäng i vad Hultqvist sa; nämligen att vi inte är medlem någon försvarsallians och därmed inte bundna att uppfylla alliansen krav. Det är skillnad på att vara och inte vara medlem i Nato. Detta påpekar ju både S och den borgerliga oppositionen gång på gång. Men de borgerliga drar slutsatsen att vi ska bli medlemmar medan S säger nej. I detta läge är det viktigt att stödja S i just den frågan – vi ska inte bli medlem i Nato för det vore en stor försämring även jämfört med idag trots dagens alla avtal. Vi ska fortsätta säga nej till Nato, kräva att FN:s kärnvapenförbud skrivs under, att Värdlandsavtalet rivs upp osv. Men inte jämställa dagens situation med att vi skulle vara Natomedlem. Det vore att gynna de mest imperialistiska krafterna!

  • Menar man allvar med att säga upp värdlandsavtalet med NATO, att detta är en viktig fråga, så är det nog inte socialdemokraterna man skall rösta på och inte heller Miljöpartiet
   När Annika Lillemets och Valter Mutt beslöt sig för att fortsätta arbeta politiskt efter att ha lämnat Miljöpartiet, deras kris med MP  började just med Värdlandsavtalet med NATO, som MP röstade Ja till och Annika Lillemets och Valter Mutt röstade nej och arbetade aktivt med motioner i riksdagen för att man inte skulle anta det avtalet, då valde de Vänsterpartiet Här är deras motivering:
   Politiken i Sverige har rört sig långt åt höger sedan vi gick med i det miljöparti som valde Birger Schlaug till språkrör och vars värderingar vi fortfarande står fast vid. Därtill har 40 års nyliberal indoktrinering fått många att tappa hoppet om att det går att påverka genom demokratiska beslut. Den ”rödgröna” regeringen saknar såväl verktyg som idéer för att lösa vår tids sammanfallande kriser. Faktum är att endast Vänsterpartiet bjudit motstånd mot sådant som tokprivatiseringar, närmande till Nato och handelsavtal som undergräver demokratin och hotar miljön. Och V har heller inte släppt sina drömmar om en mer solidarisk värld. Därför tror vi att partiet har förutsättningar att utveckla vass och konkret politik för vår tids ödesfrågor.

   Jag har inte sett någon socialdemokrat som arbetat aktivt för att vi skall säga upp värdlandsavtalet med NATO. Det har däremot Valter Mutt gjort och har tagit upp viktiga frågor ang. värdlandsavtalet med NATO, i sina motioner i riksdagen bl.a.: 
   Sverige saknar lagstiftning som uttryckligen förbjuder införsel av kärnvapen på svenskt territorium. En icke kontrollerbar förhoppning om att kärnvapenländer respekterar Sveriges kärnvapenfrihet räcker inte. Andra länder exempelvis Finland har lagfäst förbud mot att föra in kärnvapen i landet. Nya Zeeland har även lagreglerad status som kärnvapenfri zon (New ZealandNuclear Zone, Disarmament, and Arms Control Act 1987) Även Sverige behöver skyndsamt stifta en lag som otvetydigt förbjuder kärnvapen i vårt land.
   Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.   
   Sverige saknar kontrollmeknismer för att försäkra sig om utländska marina enheter eller flygstridskrafter för med sig kärnvapen in på svenskt territorium. Problemet är inte nytt men har aktualiserats i och med att Sverige ingått ett så kallat värdlandsavtal med Nato. I och med detta har Sverige exponerat sig för politiska påtryckningar. Enligt läckta dokument har USA:s försvarsminister James Mattis med hänvisning till såväl värdlandsavtalet som Sveriges och USA:s bilaterala försvarsöverenskommelse, utövat påtryckningar för att vi skall avstå från att underteckna konventionen om globalt förbud mot kärnvapen. Sverige behöver skyndsamt lagstifta om att vi kräver inspektionsrätt av utländska marina enheter och flygstridskrafter och i fall detta nekas, kommer tillträde till svenskt territorium inte medges. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.   
   Det finns tunga skäl att säga upp värdlandsavtalet med Nato. I och med avtalets utformning som innebär en osäkerhet om Sverige verkligen är fritt från kärnvapen, riskerar vårt land att bli måltavla för ryska kärnvapenmissiler. Därför bör Sverige utan dröjsmål säga upp värdlandsavtalet med Nato. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.De skrev enligt läckta dokument har USA:s försvarsminister James Mattis med hänvisning till såväl värdlandsavtalet som Sveriges och USA:s bilaterala försvarsöverenskommelse, utövat påtryckningar för att vi ska avstå från att underteckna konventionen om globalt förbud mot kärnvapen I och med avtalets utformning som innebär en osäkerhet om Sverige verkligen är fritt från kärnvapen, riskerar vårt land att bli en måltavla för ryska kärnvapenmissiler.De ansåg att det fanns tunga skäl att säga upp värdlandsavtalet med NATO.
   Denna motion undertecknades endast av Valter Mutt och Annika Lillemets

    Sverige är en kärnvapenfri nation men vi kommer inte ens att ha rätt att inspektera om till exempel Nato-fartyg som kommer hit bär kärnvapen, säger Lotta Hedström (MP), tidigare språkrör och riksdagsledamot.   Hon anser att värdlandsavtalet drivs igenom utan att debatteras tillräckligt    .– Det är oerhört bekymmersamt! Det har skett i smyg och det har skett alldeles för fort, säger Lotta Hedström till SVT Nyheter.
   Kritiker kräver också bindande skrivningar om att Nato inte ska tillåtas använda svenskt territorium för att angripa ett tredje land. Avtalet ska också enbart gälla i fredstid, annars undermineras trovärdigheten i Sveriges alliansfrihet.

   • BRAVO Vivianne!
    De båda språkrörsparhästarna Birger Schlaug och Lotta Hedström liksom de senare Mutt och Lillemets representerar sådant civilkurage som tyvärr saknas i de partier som 9 av 10 svenskar röstar på.

    Med en totalkorrupt mediadominans som kväver nyanserad, öppen och kritiskt granskande journalistik i kombination med alltmer (och inte utan anledning) politikerföraktande allmänhet, blir vi utsatta för masshysterifarsoter värre än coronapandemin. Vi marineras av ett upprepat mantra av typen ”förändrat säkerhetsläge” och olika varianter av ”Krim, Krim, Krim” på sätt som får såväl ’Bagdad Bob’ och Bosse Ringholm att framstå genomtänkta.

    Konkreta frågor som du och många andra försöker förtydliga, som värdlandsavtal, kärnvapenförbud, NATO-kollaborerande, USA:s mördarsoldater på svensk mark, etc, bara fipplas bort av en alltmer korrupt men effektiv propagandaapparat.

    Undras hur kritiken sett ut om det varit upplåtande av svenskt territorium för Spetsnazsoldaters övningar (som USA:s motsvarighet med svenska hemvärnet på Gotland), eller JAS-eskort av ryska kärnvapenbombare över svenskt luftrum, som vi diskuterat!?

    Denna galenskap måste stoppas, och till det behövs att vi når ut med nyansering och faktabaserad kritisk granskning. Inte minst av sådana mediala skådespel som militären tillåts ägna sig åt på Gotland för skattemedel. Stridsfordon som patrullerar hamnar för att visa upp sig för allmänheten, Bah! Varför visar man inte fram bilder och filmer på stridsfordon från Gotska Sandön i stället.

    Skattefinansierade SVT behöver visa;
    1 filmen om vad som verkligen hände i Ukraina, om och om igen.
    2 föredragen från Folk och Fred
    – och i samma omfattning via SVT-forum som krigsmånglarna.

    Detta ensidiga så kallade ’narrativ’ om ”förändrat säkerhetsläge” måste ifrågasättas och nyanseras. Turkiets Erdogan slängde ut USA-lakejerna inom officerskåren. Vi borde göra något liknande och avskeda förrädarna, med början från ÖB. Sådana krigshetsare är lika önskvärda i fredssammanhang som en böld i arschlet på en cykelsemester.

    • Här är två super modiga politiker som jag beundrar väldigt mycket och det är Clare Daly och Mike Wallace, EU-parlamentariker från Irland, de står ensamma upp mot hela EU-parlamentet.
     De visar på hur farligt det är att ha ett vänskapligt förhållande till NATO. Irland är inte heller medlem av NATO, men de misstänker att USA:s krigsflygplan kom till Shannon flygplats för att mellanlanda inför sina krig i MÖ.
     Clare Daly säger att USA:s försäkran att det inte finns vapen i planen är löjligt.
     Vi vet att många av planen är effektiva vapensystem. En amerikansk Hercules C-130 fotograferades vid Shannon flygplats med en 30 mm kanon som sågs sticka ut på sidan.
     Efter hennes frigivning gick Daly till etern som en del av protesten. Hon sa att hon är ”resolut” i sina försök att befria Irland från amerikanska militära operationer.
     ”Jag tror att det är vår uppgift att representera mänskliga rättigheter och rättvisa vid varje tillfälle vi kan. Regeringen håller sig slaviskt till en amerikansk agenda.”
     Här är en länk när de intervjuas efter omedelbart förhör då de greps.

     https://www.independent.ie/videos/irish-news/clare-daly-and-mick-wallace-arrested-at-shannon-airport-30451798.html

     Här nedan en länk med bilder då de bryter sig in på flygplatsen för att försöka inspektera planen.
     Jag har lyssnat på en längre intervju med dem i ett program i England, hittar inte det programmet nu, men där förklarar de anledningen till att de tror att planen var destinerade för att bomba i Syrien.
     Detta visar hur farligt det är att ha någon som helst vänskapsförbindelse till NATO, skall deras plan också mellanlanda i Sverige om de vill bomba i Ryssland. Håller med Clare Daly och Mike Wallace, planen borde inspekteras och man kan absolut inte lita på någon försäkran från USA:

     https://www.thejournal.ie/wallace-daly-arrests-shannon-1584537-Jul2014/

     Så skrota värdlandsavtalet med NATO, det är en skam för freden

     • NATOs plan kommer inte att mellanlanda i Sverige om de vill bomba i Ryssland. Dom kommer att stationeras i Sverige tillsammans med USAs bomber. Därför övar USAs piloter redan nu på att landa och starta i Sverige och amerikanska generaler flyger runt i helikopter för att inspektera terrängen. Vad ni ser och här är amerikanska krigsförberedelser, inklusive propagandan genom Sverige media.

     • ”De dumma svenskarna”, ett uttryck jag hört ofta. USA har lyckats lura vår regering att tro att vi behöver dem för vi är i fara, medan det egentligen är NATO, som sätter oss i fara. Det är NATO som behöver oss. De tyckte att det var fantastiskt att få öva krig på svensk mark, eftersom det var så speciella markförhållanden, det var så nyttigt för dem.

      Sputnik såg när amerikanska stridshelikoptrar övade i Bromma, och skrev nu har Sverige tagit ställning för NATO.mot Ryssland. De citerade Hultqvist som sa att det största hotet mot Sverige är Ryssland.
      De flög över mitt hus och jag bor högst upp och på en höjd och tittade ut och såg de förfärliga, gråa monstren bullra i luften och de flög lågt och jag såg dem väldigt tydligt.
      Får de verkligen ha vapen ombord? Enligt Clare Daly och Mike Wallace så skulle det strida mot internationella avtal om de amerikanska stridsplanen på Shannon flygplats bar vapen.

      https://www.mitti.se/nyheter/darfor-flog-amerikanska-stridsplan-over-bromma/reptkk!wuZmNcnUVWawFv27sNreKQ/

      – Det dundrar över Bromma så att fönsterrutorna nästan lossnar. En och annan granne undrar nog om det är kriget som kommit, berättade en DN-läsare som beskrev hur ett propellerplan med två motorer passerat på låg höjd.
      Försvarsmakten bekräftar för DN att det var ett av den amerikanska styrkans plan, ett Osprey-plan, som observerats.
      I Sverige flyger alltså Osprey-plan som har en tung kulspruta monterad längst bak i planet, fullspäckad med teknik, vapen och fällstolar för 32 soldater.

     • Man undrar var är socialdemokratiska ungdoms- och kvinnoförbunden, Broderskapsrörelsen och den socialdemokratiska fredsrörelsen: har de tystats?

      Är de alla på Pentagons och CIA:s lönelista numera? Efter de brutala Irak- och Afghanistan-krigen, verkar ingen socialdemokrat idag ha minsta egen analysförmåga om ”västvärldens” mest instabila, dysfunktionella och ett så komplett misslyckat militärt förlorarland som Amerika.

      När och varför blev det militära amerikanska våldet plötsligt godtagbart och nu så verklighetsfrämmande attraktivt för socialdemokratin?

  • Sverige är kanske inte formellt medlem i USAs NATO, men glöm inte att NATOs verkliga avsikt är att fungera på samma sätt som Hitlers Permittenttrafik på 40-talet, att ge tillgång till svenskt territorium för trupp och materiel transporter och bas i ett krig för att erövra Ryssland. NATO är en aggressions- och invasionspakt, inte en försvarspakt. Dom behoven är redan tillgodosedda för USA. Det är en anledning till att USA var så angelägen att förbjuda Huawei, man behöver kontroll över kommunikations resurserna i Sverige på samma sätt som Nazityskland behövde dom på 40-talet. Allt fler bitar i USAs agerande faller nu på olats. Låt inte lura er av propagandan och retorik på samma sätt som en gång tyskarna gjorde. Ladda ner WeChat, annars kommer ni att censureras och övervakas och ni kommer att ångra er.

 6. Vi är fortsatt alliansfria,i den meningen att vi inte är direkta medlemmar i Nato. Och därför också inte har MINSTA skyldighet att upplåta någon meter av svensk mark till någon av alla dessa länder vid ett krig. Många av dessa Nato länderna är direkt också mycket anti-ryska och fientligt inställda till Ryssland på alla punkter. Detta varit så i många år nu,men det är inte vårt problem! Men bortser man från den direkta Nato medlemskapet, då kan vi inte räknas som alliansfria ALLS! Det är ju tvärtom då överallt,och någon meter långt lista på alla punkter och varför,tror jag inte behövs att ta upp här nu. Men håller med om att Sverige självfallet ska stå helt utanför detta Nato. Dom borgliga driver många frågor som direkt är helt KORKADE och man undrar hur det är möjligt ärligt talat. Men Sverige ska fortsätta stå utanför Nato medlemskap,det är fortsatt det BÄSTA för oss på så MÅNGA sätt. Jag litar tyvärr inte på Hultkvist längre,även om han inte driver ett medlemskap,så finns MASSOR med annat,där han driver Sverige på fel farlig väg enligt mej. Men det är annan fråga då. Men Nej till Nato på ALLA sätt!

 7. ”Utgivarna” på Bevara Alliansfriheten tycker som Hultqvist. Med anledning av Rysslands krav till USA/Nato skriver de ”Förslagen är, som Hultqvist klargör, oacceptabla och skulle, om de blev verklighet, allvarligt kränka vår i säkerhetssammanhang så avgörande självbestämmanderätt.” Utgivarna talar om ”vår” självbestämmanderätt. Utgivarna tycks inte ha förstått att Sverige inte är en Folkdemokrati eller ens med i den Alliansfria rörelsen, utan ett litet lydrike till USA som i interna frågor har stor självbestämmanderätt, men som i utrikesfrågor i allt väsentligt följer de ramar som USA/Eu satt. Det är tur, även för det svenska folket, att den Västliga sfärens inflytande på jorden alltmer begränsas. Det är tråkigt att Utgivarna inte förmår göra konkreta analyser. https://www.alliansfriheten.se/nya-intressesfarer-ar-inget-for-ett-alliansfritt-sverige/

  • Mycket egendomlig artikel.

   ”Syftet är att skapa en rysk/amerikansk intressesfär där man från rysk/amerikansk sida ska kunna utöva inflytande över länderna i vårt närområde. Även vi skulle påverkas och därför är det helt o/acceptabelt för oss.”

   Kuba 1962, blir Putin den nye Kennedy, eller går det åt skogen?

   • Fast Kennedy var 1962 efter Karibiska krisens slut den store politiske förloraren. Kuba och dess revolution fick inte röras mera, och man var tvungen att dra bort de amerikanska raketerna från Turkiet…

 8. Ulf Nilsson har naturligtvis formellt rätt i att det är en slags skillnad mellan Sveriges 20 avtal resp ett formellt medlemskap. Jag menar dock att man skall vara försiktig med att peka på den formella omständigheten, hur rätt den än må vara. Argumentet får nog sägas legitimera den socialdemokratiska regeringens val av agerande. Jag skall illustrera min tes med två exempel, och det finns fler. Sverige har köpt det dyra USA-robotsystemet Patriot. Skulle Sverige ”konstra” på något sätt så slutar plötsligt prylarna att komma. När en av Trumps försvarsminister – en fd marinkårsgeneral – var i Sverige på besök förklarade han rakt ut att om Sverige ratificerar TPNW ”får ni inte vara med oss och leka”. Och vad hände? Samma dag som Wallström hade en debattartikel i DN – där hon förordade undertecknandet – fick hon sparken från posten som utrikesministerposten. Och in flaxade Linde, som är lenare i truten gentemot Hegemonens världsordning. Inte formellt medlem i NATO, men vi verkar sitta väldigt stadigt i knät på NATO.

  • Det är ju så här det fungerar. Amerika är ingen jämlik vän och allierad till vare sig Sverige eller Europa – det är dess hotande ockupationsmakt.

   Om Europa och EU bryter ut Nato ur Europa och har en egen all-europeisk försvarsorganisation skulle Europa klara dig mycket bättre.

   Varför all detta masochistiska krypande för en så dysfunktionell och förlorande militärmakt som den amerikanska?

   Det är ju enbart ett genant europeiskt intellektuellt haveri, att Europa låter sig hoppa på det alltigenom inkompetenta Washingtons ordrar och dumheter.

   När skall Europa låta befria sig själv från detta amerikanska militära avanturistiska elände?

  • Vad gäller det amerikanska robotsystemet Patriot, om Sverige skulle ”konstra” stänger USA bara av det, eller vänder det mot Sverige. De flesta tycks ha missat poängen. Patriot systemet är inte som en kulspruta som kontrolleras av skytten, det kontrolleras elektroniskt från USA. Alla Patriot system är sammankopplade i ett centralt kontrollerat nätverk, de är bara delar av ett enda amerikanskt angreppssystem kontrollerat från USA.

   ”Patriot är konstruerat för att operera ihop med andra Patriot-system. Så det är mycket enkelt att
   länka samman Patriot-systemen i olika länder, säger den amerikanske generalen Christopher Cavoli
   till DN när han besökte Gotland på tisdagen.”
   https://www.dn.se/sverige/sa-kan-nya-vapnet-patriot-knyta-sverige-narmare-usa/

   Med andra ord, svenskt ”försvar” (?) är nu kontrollerat från USA. Sveriges krigsmakt är bara en enhet av USAs aggressiva krigsmakt för erövring. Del av USAs uppbyggnad av ett system för att angripa stater som Iran eller Ryssland.

 9. Sverige är en märklig oallierad till Nato: trots alla avtal och förberedelser så avlyssnar danskar och amerikaner den svenska försvarsministern och det svenska militära etablissemanget år efter år.

  Hur vänskapligt är det?

   • Det var mest ett cyniskt ord som det presenteras officiellt i Sverige, som ju i princip inte har någon koppling till Nato, sägs det…

    Socialdemokratins nya förälskelse i våldsetablissemangen Pentagon idag är ju helt enkelt ett ideologiskt och filosofiskt intellektuellt totalhaveri.

    Man stod upp mot våldet i Vietnam och Irak. Sedan tog tankekraften slut.

    Så går det när kommunalpolitiker hamnar ett snäpp uppåt i riksdagen och på ministerposter.

 10. Och ingen i regeringen verkar bry sig, danske ambassadören har väl inte kallats upp och inte heller den amerikanske. Ingen notväxling. Tydligen helt OK.

  • Man är nog rejält subjektivt upprörda på svensk sida, men det inträffade är både säkert objektivt väntat -en erfaren politiker torde veta redan att detta pågår: vi ser bara på Merkel-affären och allt Snowden avslöjat. Detta förekommer på bred front och kommer inte att avtaga. Washington anser sig äga Europa och nyttja dess territorium efter helt eget huvud. Vi har inga motsvarande modiga talibaner att köra ut ockupanterna ur Europa, än så länge.

   Tyvärr är läget så att positionen medger inga hårda protester, även om ministern och utskottet avkrävt förklaring från motparten.

   Men det är som med Nazityskland: Sveriges mod och kritik kom efteråt.

   Duger inte principerna får man ta till andra: så är det när man sitter i nazitysk eller amerikansk rävsax. Mot militarismen är få principfasta.

   • > Vi har inga motsvarande modiga talibaner att köra ut ockupanterna ur Europa, än så länge.

    Ett billigt och effektivt folkförsvar på gräsrotsnivå menar du? Tanken är inte så dum men iscensättning av den militära aspekten lättare sagd än gjord. Det finns också en civil variant med strejk, maskning, civil olydnad och grus i maskineriet. Det är missnöje överallt om man tittar bortanför medierna, gula västarna, demonstrationer mot vaccintvång, inte så framgångsrikt ännu men fertil grund.. Risken är att folkuppror kapas eller blir syntetiska färgrevolutioner, det behövs djupa band mellan människor som inte är så lätta att manipulera, familjära, etniska, religiösa.. ideologiska i mindre grad. Det behövs också en symbol att fokusera på, en person, slogan, ide. I förlängningen en alldeles ny plan för hur att organisera ett samhälle för det kommer kanske inte att finnas så många av oss kvar.

    Här från oväntat håll.
    https://www.youtube.com/watch?v=bDwHpMbdho0&t=3s

    • Nej. Jag såg det med talibanerna endast som en metafor: ett enkelt land med enkla motståndsmän blev, precis som i Vietnam, av med amerikansk ockupation.

     Europa är den enda kontinent och världsdel som inte får och kan sköta sin utrikes- och försvarspolitik själv: den sköts med vetorätt från Washington.

     Men kunde talibanerna få till ockupanternas avresa, borde väl Europa kunna skapa sin framtid själv.

     Det är den amerikanska politiken som skapar fiender och konflikter inne i Europa: och det borde vi européer göra slut på en gång för alla.

     Europa – ännu den sista kolonin.

   • Det är principerna och civilkuraget som saknas.

    Socialdemokratiska arbetarpartiet måste kungöra om de fortfarande är sitt namn eller förvandlats till Pentagonmilitaristiska Våldspartiet.

    Tyvärr tyder mycket på det senare.

   • > Jag tror snarare att ingen i regeringen har tillräcklig intelligens eller bildningsnivå för att förstå.

    Det är möjligt men förutom intelligens och bildning saknas kanske också självständighet. Att bli politiker är i viss mån en popularitetstävling, man blir vald om andra tror att man främjar deras intressen och man inte är alltför tydlig med sina egna och redan där finns en psykologisk urvalsmekanism. Sen kommer man in i en intensiv påverkanssituation full av detaljer, lobbyism och löften som skapar tunnelseende, mycket få politiker kommer någon vart om de rör sig utanför medias narrativ, det s.k. ”offentliga samtalet”.

    Under pandemin har vi sett en extrem grad av global koordinering och samstämmighet bland makthavare, byråkrater och hälsovårdspersonal som i flera länder lett till rent vansinne. Det har pekats på iscensättningen av ett scenario i ett 2010 dokument från Rockefeller Foundation beskrivet som Lock-Step där detaljerna onekligen känns bekanta.

    https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

    Antingen drar man ner konspirationsgardinen och relegerar det till ett slumpmässigt sammanträffande eller så frågar man hur och genom vilka mekanismer man åstadkommer en sådan global påverkanssituation?

 11. Många talar om att vi är ”alliansfria” är vi verkligen det? https://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap12_SvSamarb/HNS2a-Granskar.html
  Förr stod det i vår Försvarsdoktrin att vi var ”militärt alliansfria i fred och neutrala i krig”…det gör det inte längre…..Inte en enda gång hör man talas om värdlandsavtalet med NATO i medierna, utan alla pratar om att vi är alliansfria. Vore intressant att veta hur ni som kommenterar tänker. (Inom parentes sagt flera av er skriver väldigt bra och upplysande kommentarer om Nato, USA, Ukraina Ryssland osv under artiklarna här på sidan som jag citerar flitigt på Facebook. Tack!)

 12. Att våra pengar gått till amerikanska vidriga krigsindustrin gör ONT. Skulle vilja slå Hultkvist som gett dessa miljarder till krigshökarna i Washington. Fan vad det smärtar. Dom borde gått till välfärden!och INTE någon jKORKAT Patriot och en massa annat från Pentagon maffian. Man har sagt att ryska björnen kommer och attackerar oss sedan 7 år. Även nu säger man det. Media är överallt om detta,trots 7 år av lögner. Dessa klantskallar alltså,varför kan man inte stämma dom. Vill inte att ett enda ÖRE skickas till pentagon maffian. Varför har vi inget att säga till om detta. Varje ÖRE som går till vidriga vapen,bör och måste diskuteras med medborgarna. Och varför finns Usa ägda Nato kvar,det borde avvecklats när Warsawa-pakten upphörde för över 3 decennier sedan! Men det kommer inte ske,och EU är så mesiga. Medlemskap för Sverige måste vara uteslutet på ALLA sätt. När krig sker med dessa 30 länder,då ska ingen cm mark av Sverige att varken röras eller användas!

  • Ja, det var märkligt, hon hade gjort en noggrann tidslinje som började år 1945, så hoppar hon över att värdlandsavtalet med NATO togs år 2014.

   De sex aktiva miljöpartisterna; Jabar Amin, Per Gahrton, Lotta Hedström, Annika Lillemets, Valter Mutt och Carl Schlyter debatterade ofta brister i detta avtal bla tog de upp följande viktiga punkter.

   I paragraf 3.3 i värdlandsavtalet står: ”Detta samförståndsavtal är avsett att överensstämma med Natos doktrin och principer och utgör en övergripande överenskommelse och struktur för värdlandsstöd”. Natos militära kapacitet, uttryckt i försvarsalliansens doktrin, vilar ytterst på kärnvapenavskräckning. Vi menar att detta är oförenligt med en feministisk utrikespolitik och dess strävan efter en total avveckling av alla kärnvapen. Kärnvapen är i dag förbjudna på svenskt territorium, men hur motsättningen mellan Natodoktrinen och vårt eget kategoriska kärnvapenförbud ska hanteras definieras inte i avtalet. Natos doktrin och praxis står således i direkt konflikt med svensk lag. Ett uttryckligt förbud mot att föra in kärnvapen i Sverige måste skrivas in i avtalstexten, liksom att Sverige ges rätt att inspektera örlogsfartyg från Nato-länder då dessa angör svensk hamn samt att kärnvapenförbudet även gäller i krigstid.

   Paragraf 2.1 öppnar för att Sverige ska ge och ta emot militärt stöd från Nato vid kris eller krig i Sverige eller i närområdet. Det är inte alltför långsökt att tolka detta som att Sverige tillsammans med Nato kan komma att attackera till exempel ryskt territorium.
   Det måste slås fast i bindande paragrafer att Nato inte får använda svenskt territorium för att angripa ett tredje land.

   Alliansregeringen diskuterade inte ens frågan med Riksdagen innan undertecknandet 2014 och de då ansvariga utrikes- och försvarsministrarna har nu KU-anmälts för detta. Vårt eget urfolk samerna, som tillhör de mest berörda grupperna, har över huvud taget inte tillfrågats om hur ytterligare krigsövningar på deras marker påverkar deras livsförutsättningar. Vidare fick inte heller fredsorganisationer och andra ideella organisationer någon möjlighet att svara på Försvarsdepartementets promemoria om värdlandsavtalet – hela det svenska civilsamhället plockades bort från remissrundan!

   Detta uppseendeväckande demokratiska underskott kan rättas till genom en återremiss som ger alla berörda möjlighet att delta i processen.

   • Vänta bara -snart kommer det i svensk media:

    ”Ryska militära drönare är kapabla att bära kärnvapen”.

    Jag säger inget mera.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here