Hur döden överlever kriget: Effekter av krig efter 11 september på människor

4
933

Krigets förstörelse av ekonomier, offentliga tjänster, infrastruktur och miljö leder till dödsfall som inträffar långt efter det att bomberna fallit och som ökar i omfattning med tiden. I denna rapport granskas den senaste forskningen för att undersöka de orsakssamband som har lett till uppskattningsvis 3,6-3,7 miljoner indirekta dödsfall i krigsområden efter 11 september 2001, däribland Afghanistan, Pakistan, Irak, Syrien och Jemen. Det totala antalet dödsfall i dessa krigszoner kan uppgå till minst 4,5-4,6 miljoner, även om det exakta antalet dödsfall fortfarande är okänt. En del människor dödades i striderna, men långt fler, särskilt barn, har dödats av krigets återverkningar, t.ex. spridning av sjukdomar.

Redaktören: Antalet civila dödsfall till följd av kriget i Ukraina anges till färre än 10 000. FN: https://www.ohchr.org/en/news/2023/04/ukraine-civilian-casualty-update-10-april-2023

I rapporten undersöks krigets förödande effekter på människors hälsa, oavsett vem som deltar i kriget eller vilken faktor som helst, i de mest våldsamma konflikter som USA:s regering har deltagit i för att bekämpa terrorism sedan den 11 september 2001. Istället för att skilja ut vem, vad eller när som bär skulden visar denna rapport att krigen efter den 11 september 2001 är inblandade i många olika typer av dödsfall och klargör att effekterna av krigets pågående våld är så omfattande och komplexa att de inte kan kvantifieras.

Genom att redogöra för hur krigen efter den 11 september 2001 har lett till sjukdom och indirekta dödsfall är rapportens mål att skapa en större medvetenhet om de mer omfattande mänskliga kostnaderna för dessa krig och att stödja uppmaningar till Förenta staterna och andra regeringar att lindra de pågående förlusterna och lidandet för miljontals människor i nuvarande och tidigare krigsområden. Rapporten belyser många långsiktiga och underkända konsekvenser av krig för människors hälsa och betonar att vissa grupper, särskilt kvinnor och barn, drabbas hårdast av dessa pågående konsekvenser.

Sammanfattning

Slutsatsen:

Förutom de många, många människor som har dött i strid under krigen efter den 11 september 2001, har ännu fler dött i samma krigszoner av krigets indirekta, återverkande effekter.

Viktigt att notera: Denna forskning kastar nytt ljus över krigets förödande indirekta effekter på människors hälsa i Afghanistan, Irak, Pakistan, Syrien, Jemen, Libyen och Somalia. Dessa länder har upplevt de mest våldsamma krig som USA:s regering har varit inblandad i för att bekämpa terrorism sedan 2001, även om många stridande parter och många intensifierande faktorer har bidragit till dessa dödsfall och rapporten inte tillskriver något direkt ansvar till någon enskild stridande part, orsak eller tidsperiod. I rapporten påpekas dessutom att de verkliga konsekvenserna är så omfattande och komplexa att de är omöjliga att kvantifiera och att rapporten därför inte ger någon exakt dödlighetssiffra, utan i stället ger en rimlig och försiktig uppskattning.

 1. Minst 4,5 miljoner människor har dött i krigszonerna efter den 11 september 2001.

Det finns många återverkande konsekvenser av krigen efter den 11 september 2001 som har lett till indirekta dödsfall, och de överlappar ofta varandra, men fyra undervärderade primära konsekvenser som denna studie beskriver är följande:

 • Ekonomisk kollaps, förlust av försörjningsmöjligheter och osäker livsmedelsförsörjning;
 • Förstörelse av offentliga tjänster och hälsoinfrastruktur;
 • Miljöförstörelse
 • Återkommande trauma och våld

Andra förvärrande faktorer som naturkatastrofer, klimatkaos och tvångsförflyttningar intensifierar dessa effekter. Även om den här forskningen inte lägger skulden på någon enskild krigförande part eller någon faktor, och inte heller säger att den fullständiga dödssiffran är kvantifierbar, är det en rimlig och försiktig uppskattning att minst 4,5 miljoner människor har dött i de stora krigsområdena efter den 11 september 2001.

För att se illustrationerna (går ej att kopiera) klicka här, ö.a.)

 1. Krig dödar ofta betydligt fler människor indirekt än de som dör i direkt strid, särskilt små barn.

Krigets förstörelse omfattar ofta miljöförstöring och kollapsade ekonomier, offentliga tjänster och infrastruktur. Dessa konsekvenser kan i sin tur leda till massutarmning, förlust av tillgång till mat och rent vatten, förlust av hälsovård och medicin och andra viktiga vägar för att bevara hälsa och liv. Barn under tolv år är särskilt sårbara, vilket framgår av den höga andelen undernärda barn i krigszoner.

Enligt rapportens beräkningar lider sammanlagt mer än 7,6 miljoner barn under tolv år av akut undernäring, även kallad svält, i Afghanistan, Irak, Syrien, Jemen och Somalia.

 1. Krigets återverkande effekter drabbar vissa mer intensivt än andra.

Det är vanligare att män dör i strid, men kvinnor och barn dödas oftare indirekt. De som bor på landsbygden är särskilt sårbara när offentliga tjänster, särskilt hälso- och sjukvård, störs eller förstörs. Och, med eller utan krig, människor som lider av samhälleliga orättvisor på grund av fattigdom, kön eller ras, etnisk tillhörighet och/eller koloniala arv, löper större risk att dö. Särskilt kvinnor lider av könsrelaterat våld, förvärrat i krigstid. Krigen efter den 11 september 2001 har ägt rum i länder vars befolkningar till stor del är svarta och bruna, och har ofta förts av länder med en historia av vit supremacism och islamofobi.

Källa: https://watson.brown.edu/costsofwar/papers/2023/IndirectDeaths
Hela dokumentet från Brown University

Föregående artikelVärldens största flytande militärbas på väg till Norge. Var i Sverige förra året
Nästa artikelLäs SuperGongo! Maktelit som folkfiende
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

 1. Det mullrande krigets direkt förödande konsekvenser
  har efterverkningar på många plan efter att kanonerna tystnat och det
  dödande skottet verkat på den oskyldiga soldaten eller den enskilda och värnlösa människan i byn.

  Att vårt lilla fredliga land numera inte inser dessa destruktiva konsekvenser utan
  sluter numera upp på krigets massaker av fredens bärande budskap är ytterst beklagansvärt.
  Jag vill mena att samtliga i vår folkvalda Riksdag drar våra fina traditioner om nedrustning
  och en kärnvapenfri värld i smutsen.
  För att nämna bland andra Dag Hammarskjöld, Inga Thorsson och fredspristagaren Alva Myrdal.
  Därtill att citera några välkända ord från en annan av fredens budbärare.
  ” eftervärldens dom har fallit hårt på dem som burit ansvaret.”

 2. ’usas,s’ regim har inte deltagit i ’kampen mot ’terrorism’ ’, de har planerat, initierat och lett detta mordiska erövringsförsök av hela mllöstern,, allt baserat på en lögn de själva iscensatte för att ’berättiga’ morden på 20milj de senaste 22åren. Ja, det räcker inte med 4,5milj enl min uppfattning. Folk dör vaarje dag i den regionen, i 1000tal, bara pga washingtons/citys ’exeptionalism’, och har gjort så de senaste 25åren (inkl svältmordet mot den irakiska befolkningen 1998)

 3. […] Enligt Costs of War Project vid Brown University har amerikanska krig sedan attackerna den 11 september kostat över 8 biljoner dollar. En separat rapport från gruppen uppskattar att 4,6 miljoner människor har dött sedan 9/11 till följd av krigen i Afghanistan, Irak, Pakistan, Syrien, Jemen, Libyen och Somalia. Hur döden överlever kriget: Effekter av krig efter 11 september på människor. […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here