Irans återuppståndelse – visar på större regionala förändringar

33
1491

Jag publicerade tidigt idag en artikel där jag ifrågastte om tillräckligt stöd fanns för bedömningen att Iran skjutit ned det aktuella flygplanet av misstag. Iran har på morgonen meddelat att man gjort det av misstag ”den mänskliga faktorn” samt ber om ursäkt.

Jag skrev bland annat ” Frågan kan bara klarläggas genom en grundlig utredning. Bra att experter från flera länder deltar, däribland USA som Iran snabbt bjöd in”.

* Cui bono? (Vem har fördel av detta) ”Ja, inte är det Iran. Bidrar att minska kritiken vid ny attack av USA mot Iran, vilket kanske planeras.” Daily Mirror: US threatens to retaliate if Iran did shoot down passenger plane killing 176.
* ”Och minskar utrymmet för eventuell kritik mot USA:s nya olagliga sanktioner mot Iran.” President Trump annonserar nya sanktioner mot Iran.

* Har därför dragit tillbaka den artikeln

’ Publicerar nu i stället nedanstående artikel om Iran som låg klar för publicering:

Denna artikel av den australiensiske joristen och geopolitiske analytikern James O’Neill har publicerats i New Eastern Outlook , och översatts av en dam som väst upp i nordligaste Sverige. Tack!
Den publicerades 2 januari, dagen före mordet på general Soleimani.


Irans återuppståndelse – ett tecken på större regionala förändringar

Iran har en lång och stolt historia. Det är en av världens äldsta civilisationer. Idag har Iran 83 miljoner invånare och rankas som världens 20: e största när det gäller antalet invånare. Under de senaste decennierna har landet fått stå ut med en serie politiska utmaningar, inte minst utländsk inblandning.

1953 störtades president Mossadeghs sekulära regering genom en organiserad kupp utförd av CIA. Sanningen om den erkändes först i augusti 2013 av CIA. Det var inte deras första och långt ifrån deras sista kupp.

Premiärminister Mosaddeq konverserar ambassadör M Nasrollah Entezam, f d minister vid ICJ (Internationalla domstolen). Med adress till britterna sa Mosaddeq i sitt tal i domstolen: “De försökte övertyga världsopinionen att lammet har slukat vargen (persuade world opinion that the lamb has devoured the wolf.)” [Foto: MIT International Review]

Efter kuppen mot Mossadegh fick det iranska folket stå ut med shahens pro-västliga regim. Han i sin tur störtades under den islamiska revolutionen 1979. Man kan nog säga att USA: s långvariga, och fortfarande existerande, fientlighet mot Iran härstammar från händelserna 1979.

Den andra viktiga faktorn som påverkar Förenta staternas inställning till Iran är Israels oförsonliga fientlighet. Det är en av ironierna i det moderna Mellanösterns historia, att den som mest anklagar Irans påstådda kärnvapenprogram har varit staten Israel.

Ironiskt nog, eftersom Israel är den enda kända kärnvapenmakten i Mellanöstern, som vägrar att underteckna ickespridningsavtalet eller tillåta oberoende inspektion av deras kärnenergianläggningar. Israel har också en förfärligt meritlista, som inte inskränker sig till statens många invasioner av grannar (och långvariga ockupation), motståndet mot internationell lagstiftning och oräkneliga resolutioner från FN: s generalförsamlings om den fortsatta ockupationen av syriskt territorium som ockuperades under kriget 1967, och inte minst behandlingen av landets egna palestinska medborgare.

Israel motsatte sig bittert kärnenergiavtalet 2015 som undertecknades av det så kallade “5 + 1” (dvs. de fem permanenta medlemmarna i FN: s säkerhetsråd, plus Tyskland och Europeiska unionen som faktiskt blir 7+ 1.) Barack Obama, USA: s dåvarande president beskrev avtalet som ”en historisk överenskommelse.”

Så många vackra ord och goda avsikter. USA: s nye president Donald Trump slösade inte tid med att offentliggöra sin invändning mot kärnenergiavtalet. USA drog sig formellt ur avtalet i maj 2018. Israel var den enda nation som godkände det.

Därefter införde USA på nytt sanktioner mot Iran. Att dessa sanktioner inte får något godkännande i internationell rätt stör inte amerikanerna.
Det är ytterligare ett bevis på hur mycket sanning det ligger i den ryska presidenten Putins anmärkning att ”amerikanerna är inte kapabla att komma överens.”

Följden blir att andra nationer, av vilka nordkoreanerna är det för närvarande mest aktuella exemplet, inte har något incitament för att sluta ett kärnenergiavtal med amerikanerna.
Deras underskrift är vad det än gäller inte att lita på.

De nya amerikanska sanktionerna har utan tvekan förorsakat avsevärda svårigheter för iranierna. Européernas inställning har inte gjort saken lättare. Trots att de också har undertecknat avtalet 2015 har deras inställning till att återuppta normala förbindelser med Iran i bästa fall varit dubbelbottnad.

Deras försiktighet i det här avseendet är inte utan orsak. Bortsett från ett maktfullkomligt åsidosättande av internationella fördrag, har USA också visat en föresats att straffa sina europeiska ”allierade” för dumdristigheten att stå kvar i vissa, om än tvetydiga och halvhjärtade, förhållanden med Iran.

Lyckligtvis saknar Iran inte alternativ. Brända av erfarenheten av USA:s och dess västallierades löftesbrott och dubbla budskap har
iranierna aktivt sökt handelsalternativ på andra ställen. Ett av de viktigaste av dessa initiativ var att bli observatörsmedlem i Shanghai Cooperation Organization (SCO) 2005. Så tidigt som vid toppmötet i Shanghai i juni 2006 uttryckte dåvarande president Mahmoud Ahmadinejad Irans önskan om att bli fullvärdig medlem.
Kina var ovilligt att gå med på det, främst på grund av FN: s sanktioner och då man i så fall skulle kunna kritiseras Kina som medlem i FN: s säkerhetsråd.

År 2015 avlägsnades detta hinder. Den kinesiska presidenten Xi Jin Ping besökte Teheran i januari 2016.
Vid besöket tillkännagav Xi Kinas stöd åt Iran för att landet ska kunna bli en fullständig medlem av SCO. Detta stöd har i princip ännu inte realiserats fult ut, men betydelsen bör inte underskattas.

SCO möte juni 2018.

SCO har för närvarande åtta fullvärdiga medlemsstater, och som efter Indiens och Pakistans anslutning 2017 representerar cirka 40% av världens befolkning . Det finns andra regionala stater som har uttryckt intresse för att få fullt medlemskap, varav ett av särskild betydelse är Afghanistan.

Det finns ytterligare sex stater som kategoriseras som dialogpartners, inklusive geopolitiskt betydelsefulla Turkiet. 2015 ansökte Egypten och Syrien om observatörsmedlemskap och andra, inklusive Ukraina och Saudiarabien, har antingen ansökt om observatörsmedlemskap eller fullvärdigt medlemskap.
SCO är exempel på de enorma förändringar som ägt rum för nationer som i stort sett kan betraktas som ”eurasiska”, och vars verksamhet, särskilt när det gäller ekonomiskt och geopolitiskt samarbete, nästan helt saknas i de västliga mediernas reportage.

Det händer saker i andra regioner som påverkar Iran.

Iran är en nyckelkomponent i den indisk inspirerade North South Transportation Corridor (NSTC) som länkar Indien till Ryssland via Iran och Azerbajdzjan. Andra länder i regionen har visat sig intresserade av att anslutas till detta system. Återigen använder sig emellertid USA av sanktioner i ännu ett försök att motverka all utveckling som kan gynna Iran och Ryssland.

Vissa länder kommer utan tvekan att ge efter för USA: s olagliga påtryckningar, men tendensen är omisskännlig. Två saker som hänt nyligen förstärker detta. I november 2019 tecknade Iran ett avtal med Ryssland och Kazakstan, det senare också ett enormt land med flera internationella gränser, inklusive Kinas. Ryssland och Kazakhstan undertecknade avtalet med Iran som medlemmar i Eurasian Economic Union (EAEU), Iran undertecknade också ett avtal med EAEU i oktober 2019.

Även om Iran troligtvis inte kommer att bli medlem av EAEU är de undertecknade avtalen betydelsefulla på flera sätt, inte minst för att de representerar tillväxten av eurasiska länderna som sätter nationella och regionala intressen före någon form av anslutning till USA:s sanktioner som tydligt motiveras av den senares önskan att förbli en makt i den eurasiska regionen. Något som är på väg att hastigt ta slut.

Den andra händelsen och som har enorma konsekvenser, är de gemensamma fyra dagars flottövningarna i Omanbukten och Indiska oceanen och som för första gången involverar Kina, Ryssland och Iran. Dessa övningar ägde rum från den 27 till den 30 december 2019. Enligt min mening representerar de det tydligaste tecknet på att Ryssland och Kina inte kommer att tillåta USA (eller dess israeliska allierade) att attackera Iran.

Denna övning kommer efter en incident tidigare under 2019 när iranierna sköt ner ett amerikanskt spionplan över deras territoriella vatten. Trumps första reaktion var att tillkännage en vedergällningsattack mot Iran. Han avskräcktes från att göra det tack vare telefonsamtal från både Putin och Xi.

Även om det inte uppmärksammades mycket när det skedde, markerade denna incident en radikal förändring i regionen.
Den illustrerade Rysslands och Kinas vilja att stödja Iran. Samtidigt ger den uttryck för att ensidiga amerikanska militära insatser i regionen har nått vägs ände.
Att Iran återuppstått som en betydelsefull partner till de två stora östliga makterna är en utveckling som ska välkomnas. Den ger ytterligare ett bevis på att det sker en omdisponering av världsmakten tillbaks till öst.

Med tanke på historien de senaste 300 åren är det en förändring som bör välkomnas.

Relaterat.
Ryssland, Iran och Kina etablerar banksystem vid sidan av SWIFT. Brytningen med dollarn fortsätter, medan USA:s budgetunderskott växer.
Kina, Ryssland och Iran: Basen för en ny världsordning.
G7-mötet och SCO-mötet pekade mot olika världar

Föregående artikelVinklad daglig nyhetsförmedling? Pressfrihet, Chile och Real Madrid
Nästa artikelKom till manifestationen för stöd till Julian Assange & Chelsea Manning och yttrandefriheten. Lördag kl 12-13. Soltorget
James O'Neill
James O’Neill är en australiensisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker. Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

33 KOMMENTARER

 1. Jag undrade just i morse när Global Politics skulle följa 8dagar, Steigan, Moon of Alabama och RT med en blogg om att bevisen för att Iran sköt ned PS572 var svaga. Men iranierna var snabbare!

  Den frågan man ställer sig nu är hur ett högt utvecklat land som Iran kan dirigera ett civilt flygplan över ett militär område satt i högsta beredskap, för att därefter skjuta ned samma flygplan med en missil.

  • Håller helt med dig Mats men det vet du väl vid det här laget att alla bevis som pekar på att någon av de diktaturer som Anders stödjer skulle ha gjort något fel alltid är ”svaga” oavsett hur bevisningen faktiskt ser ut. Men bli inte förvånad om du snart får läsa här på bloggen att det egentligen var USAs fel att planet sköts ner. Går ju inte att utesluta att CIA egentligen ligger bakom och att USA nu tvingar Iran att ta på sig något de är oskyldiga till.

   • Iran är medvetna om en krigens detalj som även Sverige borde anpassa sig efter. Krigen börjar inte med markinvasioner, utan förödande måttbeställda bombardemang. Försvaret mot inkommande bomber och missiler är lokaliserat runt större befolkningscentra. En del automatiserat en del manuellt . Vad som är vad,var någonstans är hemligt. Även i denna händelse.

  • Ser du skillnaden, Mats Larsson. När en klar förklaring till en katastrof presenteras accepteras förklaringen av alla parter. Och vilka förklaringar som än ges om detaljerna måste Iran ta sitt helhetsansvar, det finns inga bra ursäkter. På grund av det spända läget borde den civila flygtrafiken ha legat nere en dag som denna då man väntade ett direkt svarsangrepp från USA.

   En tyst minut å alla offers vägnar.

   Oavsiktligt presenterade USA även svaret på fallet MH 17. Det tog USA en dag att ur sina satellitdata sålla fram missilen som träffade det ukrainska planet. USA besitter t.o.m. mer data om MH 17, som John Kerry medgett, men efter två tusen dagar har dessa satellitdata inte presenterats. USA vill inte att världen skall få veta vad de vet.

 2. Irans återuppståndelse innebär också att marktjuvens våtdröm ”Stor Israel” är så gott som dött. Dagen då marktjuvar lämna Palestina närmar sig. Polen, Ukraina och andra länder som skickade marktjuvar till Palestina an få förbereda planera för dagen då de ska ta emot marktjuvarna. Risken finns att marktjuvarna gör anspråk på pengar som kompensation, men den här gången lär det inte vara många öre ens som kommer att betalas ut.

  Utöver detta så ligger halshugga-kungadömet Saudi väldig illa till då Irans återuppståndelse innebär att slutet på medeltida teokratin kommer allt närmare. Redan nu ser vi hur det antisionistiska motståndet växer starkt regionalt och globalt. Att marktjuvarnas stora torped är också på dekis lovar inget gott för både amrktjuvarnas och halshuggarnas stater.

  Sammantaget lovar 2020-talet mycket gott.

 3. Jaha, då kom det fram erkännandet från Iran att man skjutit ner det ukrainska planet av misstag. Iran är numera i gott sällskap med forna Sovjet, USA, Ukraina i den ligan. Erkännandet och ursäkten kom relativt snabbt vilket inte är vanligt i de här sammanhangen. Det var nog inte lönt att försöka dölja sanningen när folk på marken filmat det hela plus annan information som pekade på det scenariot. Sen varför piloten av allt att döma styr in över militärt område får väl utredningen visa men det troliga är att det är ett mänskligt misstag.

  • Märkligt Benny att du som tror på i princip varje konspirationsteori som finns och ser CIA vid varje knut så okritiskt köper den iranska bortförklaringen. Dessutom var det knappast så att Iran erkände direkt utan försökte in i det längsta ljuga och förneka. Att tro på att iranierna antingen är så inkompetenta eller ha så dålig utrustning att de misstar ett civilt plan som startar från landets största flygplats för en missil är väldigt naivt. Det faktum att det var en ukrainskt plan gör att det inte går att utesluta ett ryskt finger med i spelet.

   • Vilken löjlig kommentar! Den är så dum att det knappast lönar sig att kommentera! Jovisst är CIA skyldig till mycket elände det borde väl alla som har någon form av mental kapacitet begripa. Christian det är nog så att regimen i Iran ganska omgående misstänkte att deras egna skjutit ner planet men ville få det bekräftat av militärledningen. Finns ju ingen som helst anledning att tro att iranierna skjutit ner planet med avsikt. Det enda fall där man vet att ett civilt plan skjutits ner med avsikt är när USA sköt ner ett iranskt passagerarplan mitt på dagen. Alla andra fall kan nog tillskrivas den mänskliga faktorn som de två fallen där ukrainarna skjutit ner plan och forna Sovjet i Sachalin.

    • Benny, det tar inga tre dagar att få korrekt besked från en militärledning. Tre timmar är mer än tillräckligt när betänker den spända situationen. Mig veterligen har ingen, inte ens Trumpnissen hävdad att nedskjutningen var avsiktlig. Man får vara glad att det inte var ett kärnvapen som avlossades.
     Hur vet man att Flight 655 sköts ned avsiktligt?

     • ”Hur vet man att Flight 655 sköts ned avsiktligt?”
      Märklig fråga.
      Ingen skjuter väl ned civila flygplan med passagerare avsiktligt?
      Vem skulle sedan våga åka flygplan?

      En sak till. USA visste förstås alltihopa. De ville bara inte peka ut i ett så känsligt läge där de själva var inblandade. Istället lät de grannen Kanada göra utpekandet.
      Jag känner mig säker på USA också vet mycket bakom nedskjutningen av MH-17 2014 över östra Ukraina. De kan bara inte gå ut med informationen pga geopolitiska skäl. Säkert efter ett antal överenskommelser.
      USA har militärbaser runt om hela jordklotet. Många runt Ryssland. Jag tror inte baserna bara innehåller pang pang grejer. Det som är igång mest tror jag är spaningsutrustning. I luften, på marken samt olika kommunikation. Det svåraste borde vara under vatten, men säkert finns underrättelseverksamhet där också.
      USA har många U-båtar men det har även Ryssland.
      Vidare finns också NASA. USA:s federala myndighet för luft- och rymdfart.
      USA ser allt överallt. Förmodligen är det något åt det hållet.

      Det gick dåligt för Koumintang i Taiwan.
      Verklighetsfrånvända politiker kan inte förstå kraften i nationalismen.
      Förvisso har jag läst Koumintang är ett nationalistiskt parti. Men inte för Taiwan.
      Koumintang är snarare Kinaorienterat.

    • Benny det tar väl knappast 3 dygn att kontrollera med militärledningen och om man redan från början misstänkte att man skjutit ner planet varför sa man då så sen som igår att planet absolut inte skjutits ner. Om man hade rent mjöl i påsen och misstänkte att planet skjutits ner så borde man väl ändå ha sagt att vi undersöker saken utan att skylla på ett mekaniskt fel och hävda att det är uteslutet att planet skjutits ner?

   • Christian,
    Stress.
    Stress gör att människor begår misstag.
    Själv tror jag stress är den verkliga orsaken till incidenten i Ukraina 2014 då ett civilflygplan från Malaysia träffades av en rysktillverkad robot och flygplan samt passagerare tillintetgjordes i luften eller under fallet ned till jorden.
    I fallet 1988 då USA sköt ned ett iransk passagerarplan tvekar jag. Där kan vara en felbedömning så US Navy misstog passagerarplanet som iranskt jaktflyg.
    Självklart är det en stor skam för USA.
    Större än den skam Iran nu måste utstå.

    • Du glömde nog det civilt plan (en B-747 ??) som skötts ner utanför New York i samband med en flygförsvarsövning.
     Vad jag minns vägrade USA att ta på sig ansvaret.

 4. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lofven-fruktansvart-och-forfarande

  Vår statsminister ser besvärad ut på bilden. Precis som han borde göra efter morgonens erkännande och efter allt (vänster)regeringens gullande med Iran.
  Regeringen har ingen skuld i det här men drabbas av associationsskuld och måste förklara sig.
  Jag tittade in på Samtiden men inget om saken där.
  Dick Erixson förstår nog. Varför veva runt ett positiv med motor på? Det spelar ju ändå…
  Precis som invandringskaoset. Det kommer i längden förgöra sig självt tror jag.
  Jag tror inte regeringen kan klara det med alla kostnader det för med sig.

  Till sist tycker jag kombinationen svaga stater/starka vapen inte känns särskilt lovande för en stabil, trygg och säker värld. Så långt det är möjligt nu alltså.

 5. Sanningen gick inte att dölja längre och jag tycker att det är strongt av Iran att stå för nedskjutningen.
  Iran är klart nervösa efter dessa ständiga och dagliga hot från US.Tror inte att de medvetet skulle ställa till med en sådan scen nu när de är beroende av omvärldens förtroende.Vill påminna om US:s nedskjutning av den iranska Airbusen 300B flight 655 1988 över iranskt luftrum i persiska viken.Robotkryssaren USS Vincennes släppte iväg en SM-2MR mot passagerarflyget som var på väg från Teheran till Dubai då 290 personer varav 66 var barn.En fruktansvärd händelse som kom som en gåva till Trump och ”US Criminal inc”.

  • Ja, det kan absolut vara värt att påminna om. Även starka stater kan begå misstag.
   Den sannolikheten gör att jag inte tror på kärnkraft.
   Jag läste nu om den flight 655 på Wikipedia. 1988 var jag inte särskilt intresserad av politik men började få upp ögonen för världshändelserna. De hände mycket vid den tidpunkten. Berlinmurens fall, Sovjetunionens kollaps, Det mycket grymma Kuwait-kriget m.m.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Iran_Air_Flight_655

 6. ”Den andra viktiga faktorn som påverkar Förenta staternas inställning till Iran är Israels oförsonliga fientlighet.”
  Är det exempel på någon form av Tvärtomspråk? Iran hotar genomgående att utplåna Israel men Israel anklagas av författaren att vara oresonligt fientlig? Sänker ju artikelns trovärdighet helt och hållet.

  • Israel har ständigt hotat Iran sedan revolutionen 1979.Att den förra presidenten Ahmadinejad skulle ha hotat att utplåna Israel är en medveten felöversättning.Det han säger är att han hoppas att den israeliska regeringen ”disappear the page of time”.Anledningen är den förda aggressiva och hotfulla inställningen till Iran.Detta uttalande har förvanskats i propaganda syfte och har upprepats gång på gång av framförallt Benjamin Netanyahu.Svenska media har tyvärr upprepat Israels medvetna felöversättning allt för ofta.

   • Struntprat! Det kryllar av citat där Irans ledare och militärer hotar med att utplåna Israel. Nyligen skröt militären med att man nu har den kapacitet man behöver för att utplåna Israel och bara väntar på startsignalen. Det finns ju dessutom i Teheran ”The Doomsday Clock” som räknar ner till Israels förstörelse.

    ”Located in Tehran the digital doomsday clock originally counted down to the supposed year of Israel’s end: the year 2040. This prediction came in a statement during 2015 from Iran’s supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. After debating if the clock still had any use officials agreed to set the LED display to a series of question marks. “We don’t want to get rid of the clock for propaganda sake. We will get back to you when we come up with a new prediction” Khamenei explained.”

 7. En lärdom för de som plötsligt har börjat slå sig om bröstet med anledning av att Iran sköt ner ett civilt flygplan. Iran har öppet erkänt dådet. Beklagligt men i det tillstånd med ett krigslisten USA som hotar Iran med angrepp är handlingen förståeligt. Detta kan jämföras med USAs krigsfartyg Vincennes som år-1988 sköt ner ett Iransk civilt flygplan med 290 passagerare ombord, varav många var barn. Dåvarande vice-skurk president i USA, George W Bush kallblodigt konstaterade följande: ”I will never apologize for the United States – I don’t care what the facts are… I’m not an apologize-for-America kind of guy.” Despite its ”error” the crew was given medals and the captain was even awarded a Legion of Merit ”for exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding service as commanding officer …”.

  Det är hedersamt av Iran att öppet erkänna dådet. USAs skurk president D J Trump har inte bett om ursäkt för de brott och mord som USA begår dag in dag ut.

  Med det nya året gryr ett nytt MÖ, ett MÖ som inte är ’Made in USA”, utan i Iran” läs Elijah Mangiers analys av detta maktskifte i MÖ:

  https://www.globalresearch.ca/a-new-middle-east-made-in-iran-is-about-to-be-born/5700264

  Söndagens frågelek

  Fråga: Vad gör USAs skurkpresident när han inte mördar folk i MÖ?
  Svar: Norpar Syriens olja och skryter öppet om det.

 8. Kommer ni ihåg hur diverse filmare positionerades i New York innan WTC-tornen fälldes den 11.9.2001, så att de kunde dokumentera händelsen?

  Kommer ni ihåg hur det israeliska stridsflyget tog skydd av ett ryskt plan som därför skötts ner av det syriska luftvärnet?

  Kommer ni ihåg hur det israeliska stridsflyget tog skydd av civila plan, som var i färd med att landa på Damaskus flygplats, för att skjuta missiler som INTE skötts ner av det syriska luftvärnet som ville undvika att riskera civila offer i luften och som tog i stället risken för offer och förödelse på marken.

  Denna gång saknade iranierna de erfarenheter som Syrien hade, och det gick därefter när USA testade sin kapacitet till elektroniskt krigföring.

  Det torde ha varit fler än en spion/landsförrädare som positionerades för att filma beskjutningen av det ukrainska planet, med tanke på mörkret, om inte denne kunde dirigeras tack vare ett lagarbete i bakgrunden.

  Att det var ett ukrainskt plan som skötts ner är förmodligen inte en tillfällighet, eftersom det sällan finns några större tillfälligheter i komplot-sammanhang. Enkäter kommer nog med olika teorier också om detta… i väntan på att arkiven öppnas om 30 eller 50 år.

  Iran Jet Disaster Setup – Omständigheterna i samband med flygkatastrofen i Iran
  22:05 13.01.2020 https://sptnkne.ws/AZbx
  by Soraya Sepahpour-Ulrich, Finian Cunningham
  The 19-second video published by the New York Times last week showing the moment an Iranian missile hit a passenger jet has prompted much social media skepticism.
  Questions arise about the improbable timing and circumstances of recording the precise moment when the plane was hit.
  …/…

 9. Jag lästre i David Ickes bok The Trigger, att man vid luftförsvarsövningar kan lägga in falska radarekon för att simulera attacker att försvara sig mot. Vet inte om det stämmer, men allt verkar vara möjligt i dessa dagar.

 10. Jag ramlade över någonting som kunde vara av intresse i sammanhanget, nämligen förolyckandet av ett civilt plan som fraktade den ryska armékören vid julen 2016.
  Det påstås ha varit elektronisk krigföring, sannolikt utfört av ett franskt örlogsfartyg, som slog ut planet.

  Den oförklarliga girren av det ukrainska planet (som skötts ner utanför Teheran) innan det blev beskjutet kan alltså tänkas ha kunnat orsakas av elektronisk störning.
  (Vild gissning av mig, som dock utgår från en existerande teknisk kuslig möjlighet.)
  Utredningen av kraschen lär ta tid…

  https://numidia-liberum.blogspot.com/2016/12/confirmation-le-crash-de-lavion-russe.html
  mardi 27 décembre 2016 (Uppföljningar daterade 28 och 29 december ingår.)
  CONFIRMATION : le crash de l’avion russe Tu-154 a été causé par une attaque radio-électronique

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here