Öppet brev till Forum för Levande historia – Den israeliska ockupationen av palestinska områden

9
763
Netanyahu och Ganz. Bild i Israel Times.

Detta är ett öppet brev till Ingrid Lomfors vid Forum för Levande historia av Jan-Erik Gustafsson. Han är docent i vattenhushållning vid Kungliga Tekniska Högskolan och
koordinator för ett Sidafinansierat lärar- och studentutbyte mellan KTH och Al Quds University Jerusalem 2013-2017. Jan-Erik är med i Aktionsgruppen på KTH Bojkott av Israel.Psabi.

“Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att:
informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde
​Beslutet att inrätta en myndighet med det här uppdraget har sin bakgrund i att Sverige år 2000 anslöt sig till Stockholmsdeklarationen. Den antogs av 51 stater som deltog i en konferens i Stockholm samma år.” Forum för levande historia.

I uppdraget ingår tydligen inte att informera om Väststaternas mycket omfattande brott mot mänskligheten. Tjugo miljoner minst har dödats i USA-krig i 37 länder efter Andra Världskriget, och 3 miljoner detta millenium, med bland annat stöd till terrorister. Se under “Relaterat.”


Öppet brev till Forum för Levande historia – Den israeliska ockupationen av palestinska områden

Enligt deklarationen ska staten stödja minneshållande, undervisning och studier av Förintelsen. Syftet är att kunskaper om Förintelsens historia ska motivera människor att arbeta för alla människors lika värde.

Regeringskansliet skriver på sin hemsida 22 oktober att ”2016 antog regeringen en nationell plan för att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”. Regeringen skriver vidare att den nationella planen ”inbegriper strategier och insatser för att förebygga och motverka antisemitism och andra former av rasism”.

Regeringen skriver att i oktober 2020 skall ”Sverige stå värd för ett internationellt forum för hågkomsten av Förintelsen och om bekämpande av antisemitism”.

Regeringen skriver också att Sverige aktivt deltar i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), vars initiativ togs av den tidigare statsministern Göran Persson 1998. I maj 2016 antog 31 medlemsstater i IHRA en av många ifrågasatt definition av antisemitism (ej rättsligt bindande), som har kommit att användas mot personer och organisationer som kritiserar den israeliska statens internationellt juridiskt fördömda ockupation av palestinska områden (se t.ex. https://www.972mag.com/antisemitism-israel-jews-ihra/)

”Antisemitism är en viss uppfattning av judar som kan uttryckas som hat mot judar. Retoriska och fysiska yttringar av antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot de judiska samfundens institutioner och utrymmen för religiöst bruk”.

Hat mot judar liksom mot varje annan etnisk grupp måste självklart fördömas. Den ohyggliga nazistiska förintelsen ägde rum europeisk mark, och inte på områden i dagens Israel eller av Israel ockuperade palestinska områden och Golan Heigths. Men den israeliska lobbyn utvidgar tolkningen av definitionen till att även i all större utsträckning stämpla varje kritik av den israeliska staten och dess institutioner som antisemitism.

Sverige erkände Palestina som stat 2014, och säger sig vara angelägen att upprätthålla goda förbindelser med både ockupationsmakten Israel och Palestina. Sveriges utrikesminister Ann Linde säger i en kommunikation med Aktionsgruppen på KTH för Bojkott av Israel (www.psabi.nu) att:

”Sverige tar fortsatt och regelbundet upp Israels skyldigheter som ockupationsmakt att respektera palestiniernas rättigheter, både bilateralt med israeliska företrädare och i olika internationella fora. Sverige står upp för Israel men kritiserar ockupationsmakten och kräver att palestiniernas rättigheter respekteras.

Sverige är tydlig i dialogen med företrädare för såväl Palestina som Israel om vikten att ta avstånd från våld och hatpropaganda och annat agerande som för parterna längre ifrån varandra. Sverige arbetar även genom den politiska dialogen och biståndet att motverka hatpropaganda och uppvigling.

Situationen i Gaza är mycket oroande. EU, inklusive Sverige, verkar för att isoleringen av Gaza ska hävas och ockupationen upphöra. Den svenska regeringen har konsekvent framfört till Israel att gränsövergångarna villkorslöst och omedelbart måste öppnas – och hållas öppna – för bistånd, handelsvaror och personer. Förra året röstade regeringen i FN:s säkerhetsråd och generalförsamling för resolutioner om framtagandet av en skyddsmekanism för den palestinska befolkningen i Gaza. Sverige är en av de största givarna till Palestina, inklusive humanitärt stöd till palestinierna i Gaza”.

Av regeringskansliet skrivelse framgår att Forum för Levande Historia tillsammans med en Ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer företräder Sverige i IHRA, och vidare att Forum för Levande Historia ”genomför en stor utbildningsinsats om olika former av rasism i historien och idag, vilket omfattar antisemitism”.

Från Forum för Levande Historias hemsida framgår också att ni inte enbart ägnar er åt att informera om Förintelsen och antisemitism utan även har tagit upp andra former av rasism.

Men anledning av vad som ovan framförts vill jag ställa följande frågor:

A. Staten Israel bildades 1948. Under 1947-48 fördrev sionistiska terrorister genom etnisk rensning ca 750 000 palestinier och ödelade deras byar i det som idag är Israel i vad som kallas Al Nakba (= katastrofen). Merparten av dessa palestinier återfinns nu i ”utomhusfängelset” Gaza, men också i flyktingläger på dagens Västbank eller i angränsande länder.

* Har Forum för Levande Historia uppmärksammat denna ”form av fientlighet och hatbrott”, och om inte kommer myndigheten att ta några initiativ för att göra det de närmaste åren?

Palestinian relatives mourn for victims of the Duheir family, near the rubble of their home, after it was destroyed by an Israeli air strike in Rafah on July 29, 2014, in the southern of Gaza strip. Bloodshed in war-torn Gaza surged with dozens more Palestinians killed as the conflict raged into a fourth week and Iran accused Israel of genocide in the tiny enclave. AFP PHOTO/ SAID KHATIB (Photo credit should read SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

B. Den sionistiska fördrivnings- och instängningspolitiken i strid mot internationell rätt fortsätter än idag med snart 550 000 israeler som bor i illegala bosättningar på Västbanken (inklusive östra Jerusalem) och upprepade militära angrepp på innestängda palestinier i Gaza. Enbart under det senaste Gazakriget 2014 dödades enligt FN 2 200 palestinier (och 73 israeler). Det israeliska parlamentet har nyligen antagit en ”Basic law”, som betraktar palestinier och andra minoriteter som andra klassens medborgare efter den judiska befolkningen. Större delen av FN-systemet och allt fler stater betraktar den israeliska regeringens politik gentemot Palestina och palestinierna som ett system för apartheid.

* Har Forum för Levande Historia uppmärksammat den nu pågående ”formen av rasism”, och om inte kommer myndigheten att bedriva upplysningsarbete om konsekvenser för palestinier som bor i Israel och konsekvenser av Israels illegala ockupation av palestinska områden?

C. Forum för Levande Historia företräder Sverige i IHRA och kommer således att var en viktig aktör i det internationella forumet för hågkomsten av förintelsen och bekämpande av antisemitism i Malmö i oktober 2020.

* Vilka är myndighetens arbetsuppgifter och vad kommer myndigheten att fokusera på under det internationella forumet? Kommer myndigheten att belysa händelser/aktioner av staten Israel som idag kan vara relevanta för förståelsen av antisemitismen?

Jag vill påminna om att Forum för Levande Historia som en myndighet under Kulturdepartementet är skyldig att besvara de frågor jag ställt.”

Relaterat.
Förintelsen – och andra förintelser!
USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.
Irak – ett krig byggd på lögner, med 2,4 miljoner döda.
200 000 döda på grund av USA-stödda angreppskriget mot Jemen!
Utrikesminister Pompeo: “Vi har inget att skämmas för i Mellanöstern” (Fast vi dödat miljoner människor och förstört flera länder)
Times of Israel: Sweden to host international conference against anti-Semitism.

9 COMMENTS

 1. FD Israelisk minister om alla som kritiserar Israels behandling av Palestinierna.
  https://m.youtube.com/watch?v=uW3a1bw5XlE

  MIKO PELED ISRAELISK FD FALLSKÄRMSJÄGARE OM
  SITUATIONEN I GAZA.

  https://m.youtube.com/watch?v=_SuuCa3CiXY

  ISRAEL PALESTINA
  Son till en Hög general i Israel om sin syn på hur egentligen Israel bildades.

  https://m.youtube.com/watch?v=CpXsp15zN8o

  FD MOSSAD CHEF ISRAEL VILL INTE HA FRED
  https://www.middleeastmonitor.com/20190622-israel-does-not-want-peace-former-mossad-chief-says/?fbclid=IwAR0vMXwfjawfItlMT_gqSDtIuLWo24glnxcnlcAgz_b8szwIAg8mJRLf4hg

  HÄRSKA GENOM ATT SÖNDRA. ISRAEL SKAPADE
  HAMAS?

  http://jinge.se/allmant/israel-skapade-hamas-for-att-skada-plo.htm

 2. Jag väntar fortfarade på rimliga förklaringar tlll varför hatet var så stort mot just judarna i så många länder före andra världskriget.
  I synnerhet nu, då antisionismen ökar, finns väl anledning för judar att “lära av hostorien”, något de ju begär att vi “gojim” ska göra.
  Judar måste ha uppträtt på ett sätt som retat gallfeber på andra. Varje individ skapar ju sin folkgrupps rykte och anseende. Och jag tror den främsta anledningen till hatet är troende judars öppna rasism och förhärligande som “Guds utvalda folk”. Det är klart de grips av hybris och anser sig vara ett herrefolk som ska besitta, inte bara palestiniernas domäner utan hela världen, som också kristna zionister i USA menar.
  Har troende judar anledning att lära sig av historien? Ja. Men kanske inte på det sätt vi andra hoppas.
  Tron levererar ofta en annan förklaring varför saker händer: Förintelsen t.ex. gjorde att de fick sitt Israel, som skadestånd. Hitler var den allsmäktige Jahves verktyg. Stora segrar är värda ett högt pris…

  • Jag kan förklara det, därför att jag hade en gång tillfälle att ställa frågan. Först, du måste komma ihåg historien. Mycket är borta idag, men förr var det så att ett ”folk”, etnisk grupp, ansågs bestå av en ”ras”, alltså en genetiskt klass eller grupp. Därav det svenska Rasbiologiska Institutet i Uppsala, stängt 1958. Inget speciellt för Sverige, det var normalt att tänka så i Europa då. Ett geografiskt territorium tillhörde folket. En vallon skulle inte gifta sig med en utlänning som en fransman, en holländare inte med en tysk, eller en svensk inte med en norrman. Det sågs nästan som ett slags högförräderi. Judarna skingrades av romarna för omkring 2,000 år sedan, och många bosatte sig i till exempel Tyskland, men territoriumet tillhörde inte dom. Stora grupper integrerade sig aldrig, utan mycket tydligt markerade med kultur, vanor och klädsel att dom inte var del av tyska folket. Därför sågs dom som inkräktare av många. En historia jag fick höra många gånger. På en plats fanns två affärer, en tysk och en judisk. Den judiske ägaren lånade pengar och sålde till underpris, slog ut den tyska affären, och höjde sedan priserna rejält för att betala tillbaka lånen. Idag är det olagligt, då var det bra oetiskt. Sådana aktioner skapade två distinkta grupper i samhället, en etnisk grupp som levde gott, den andra svalt och for illa, och det låg till grund för den senare förintelsen. Faran finns även idag när en etnisk grupp dominerar inom ett visst område, politisk, ekonomiskt, i affärer, eller på annat sätt som militärt. Jag håller inte med om att just ”judar” visar någon öppen rasism, det gör även svenskar, till exempel mot kineser. Just idag levererar ju Kristersson (M) ordagrant en av nazisternas klassiska rasistiska fraser i SVT, helt baserat på propaganda. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kristersson-kina-forstar-bara-ett-sprak-och-det-ar-maktsprak Inget har ändrats.

 3. Att utse ett folk till utvalt, kontrollera världspolitik genom korruption, barnsexhandel, utpressning och lobbying, är förmodligen grundat i någon form av psykopatisk sekterism, förutom djävulsk girighet.

  Det finns många tokiga sekter i världen, så jag finner det inte osannolikt att några psykopater, samt mentalt svaga som de har lurat, följer dem.

  Att inte ens vilja överväga “Sion Vises protokoll” som en möjlig förklaring om en sekteristisk konspiration, ex. med kontrollordet “Konspirationsteorier!” från välkända förvillare (ex. svenska Wikipedia), kan vara ett stort misstag som gör att vi inte får den världsfred som vi alla vill se.

  Att INTE exponera och fördöma denna sekt skulle kunna leda till “antisemitism”, i meningen hat mot judar, även om semit och jude inte alls är samma sak.

  Jag betvivlar även starkt att alla som kallar sig “judar” skulle vara inblandade i sådan nazi-sionistisk psykopati, på samma vis som alla kristna inte är nazister och alla muslimer inte är för nazi-islamism.

  • Kontrollera världspolitiken, korruption, barnsex, utpressning, djävulsk girighet, och sedan till på köpet även Sion Vises Protokoll.
   Det var länge sedan man kunde läsa en så oblygt antisemitisk kommentar på den här bloggen. Global Politics, och i större grad den tidigare bloggen Jinge har varit ökända för sin antisemitism. Inte så mycket för inäggen från den tidigare ägaren Jan-Inge Flücht och den nuvarande, Anders Romelsjö, som till största delen håller till på rätt sida, utan på grund av kommentarer som den här, som passerar gränsen in till antisemitismens område.

   Att Anders Romelsjö låter detta passera är mycket talande och säger en hel del om Romelsjös egen inställning till frågan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here