Öppet brev till Forum för Levande historia – Den israeliska ockupationen av palestinska områden

31
3461
Netanyahu och Ganz. Bild i Israel Times.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Sedan decennier, dessvärre. Än är det ett tag till det nya året.


Öppet brev till Forum för Levande historia – Den israeliska ockupationen av palestinska områden

Detta är ett öppet brev till Ingrid Lomfors vid Forum för Levande historia av Jan-Erik Gustafsson. Han är docent i vattenhushållning vid Kungliga Tekniska Högskolan och
koordinator för ett Sidafinansierat lärar- och studentutbyte mellan KTH och Al Quds University Jerusalem 2013-2017. Jan-Erik är med i Aktionsgruppen på KTH Bojkott av Israel.Psabi.

”Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att:
informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde
​Beslutet att inrätta en myndighet med det här uppdraget har sin bakgrund i att Sverige år 2000 anslöt sig till Stockholmsdeklarationen. Den antogs av 51 stater som deltog i en konferens i Stockholm samma år.” Forum för levande historia.

I uppdraget ingår tydligen inte att informera om Väststaternas mycket omfattande brott mot mänskligheten. Tjugo miljoner minst har dödats i USA-krig i 37 länder efter Andra Världskriget, och 3 miljoner detta millenium, med bland annat stöd till terrorister. Se under ”Relaterat.”


Öppet brev till Forum för Levande historia – Den israeliska ockupationen av palestinska områden

Enligt deklarationen ska staten stödja minneshållande, undervisning och studier av Förintelsen. Syftet är att kunskaper om Förintelsens historia ska motivera människor att arbeta för alla människors lika värde.

Regeringskansliet skriver på sin hemsida 22 oktober att ”2016 antog regeringen en nationell plan för att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”. Regeringen skriver vidare att den nationella planen ”inbegriper strategier och insatser för att förebygga och motverka antisemitism och andra former av rasism”.

Regeringen skriver att i oktober 2020 skall ”Sverige stå värd för ett internationellt forum för hågkomsten av Förintelsen och om bekämpande av antisemitism”.

Regeringen skriver också att Sverige aktivt deltar i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), vars initiativ togs av den tidigare statsministern Göran Persson 1998. I maj 2016 antog 31 medlemsstater i IHRA en av många ifrågasatt definition av antisemitism (ej rättsligt bindande), som har kommit att användas mot personer och organisationer som kritiserar den israeliska statens internationellt juridiskt fördömda ockupation av palestinska områden (se t.ex. https://www.972mag.com/antisemitism-israel-jews-ihra/)

”Antisemitism är en viss uppfattning av judar som kan uttryckas som hat mot judar. Retoriska och fysiska yttringar av antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot de judiska samfundens institutioner och utrymmen för religiöst bruk”.

Hat mot judar liksom mot varje annan etnisk grupp måste självklart fördömas. Den ohyggliga nazistiska förintelsen ägde rum europeisk mark, och inte på områden i dagens Israel eller av Israel ockuperade palestinska områden och Golan Heigths. Men den israeliska lobbyn utvidgar tolkningen av definitionen till att även i all större utsträckning stämpla varje kritik av den israeliska staten och dess institutioner som antisemitism.

Sverige erkände Palestina som stat 2014, och säger sig vara angelägen att upprätthålla goda förbindelser med både ockupationsmakten Israel och Palestina. Sveriges utrikesminister Ann Linde säger i en kommunikation med Aktionsgruppen på KTH för Bojkott av Israel (www.psabi.nu) att:

”Sverige tar fortsatt och regelbundet upp Israels skyldigheter som ockupationsmakt att respektera palestiniernas rättigheter, både bilateralt med israeliska företrädare och i olika internationella fora. Sverige står upp för Israel men kritiserar ockupationsmakten och kräver att palestiniernas rättigheter respekteras.

Sverige är tydlig i dialogen med företrädare för såväl Palestina som Israel om vikten att ta avstånd från våld och hatpropaganda och annat agerande som för parterna längre ifrån varandra. Sverige arbetar även genom den politiska dialogen och biståndet att motverka hatpropaganda och uppvigling.

Situationen i Gaza är mycket oroande. EU, inklusive Sverige, verkar för att isoleringen av Gaza ska hävas och ockupationen upphöra. Den svenska regeringen har konsekvent framfört till Israel att gränsövergångarna villkorslöst och omedelbart måste öppnas – och hållas öppna – för bistånd, handelsvaror och personer. Förra året röstade regeringen i FN:s säkerhetsråd och generalförsamling för resolutioner om framtagandet av en skyddsmekanism för den palestinska befolkningen i Gaza. Sverige är en av de största givarna till Palestina, inklusive humanitärt stöd till palestinierna i Gaza”.

Av regeringskansliet skrivelse framgår att Forum för Levande Historia tillsammans med en Ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer företräder Sverige i IHRA, och vidare att Forum för Levande Historia ”genomför en stor utbildningsinsats om olika former av rasism i historien och idag, vilket omfattar antisemitism”.

Från Forum för Levande Historias hemsida framgår också att ni inte enbart ägnar er åt att informera om Förintelsen och antisemitism utan även har tagit upp andra former av rasism.

Men anledning av vad som ovan framförts vill jag ställa följande frågor:

A. Staten Israel bildades 1948. Under 1947-48 fördrev sionistiska terrorister genom etnisk rensning ca 750 000 palestinier och ödelade deras byar i det som idag är Israel i vad som kallas Al Nakba (= katastrofen). Merparten av dessa palestinier återfinns nu i ”utomhusfängelset” Gaza, men också i flyktingläger på dagens Västbank eller i angränsande länder.

* Har Forum för Levande Historia uppmärksammat denna ”form av fientlighet och hatbrott”, och om inte kommer myndigheten att ta några initiativ för att göra det de närmaste åren?

Palestinian relatives mourn for victims of the Duheir family, near the rubble of their home, after it was destroyed by an Israeli air strike in Rafah on July 29, 2014, in the southern of Gaza strip. Bloodshed in war-torn Gaza surged with dozens more Palestinians killed as the conflict raged into a fourth week and Iran accused Israel of genocide in the tiny enclave. AFP PHOTO/ SAID KHATIB (Photo credit should read SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

B. Den sionistiska fördrivnings- och instängningspolitiken i strid mot internationell rätt fortsätter än idag med snart 550 000 israeler som bor i illegala bosättningar på Västbanken (inklusive östra Jerusalem) och upprepade militära angrepp på innestängda palestinier i Gaza. Enbart under det senaste Gazakriget 2014 dödades enligt FN 2 200 palestinier (och 73 israeler). Det israeliska parlamentet har nyligen antagit en ”Basic law”, som betraktar palestinier och andra minoriteter som andra klassens medborgare efter den judiska befolkningen. Större delen av FN-systemet och allt fler stater betraktar den israeliska regeringens politik gentemot Palestina och palestinierna som ett system för apartheid.

* Har Forum för Levande Historia uppmärksammat den nu pågående ”formen av rasism”, och om inte kommer myndigheten att bedriva upplysningsarbete om konsekvenser för palestinier som bor i Israel och konsekvenser av Israels illegala ockupation av palestinska områden?

C. Forum för Levande Historia företräder Sverige i IHRA och kommer således att var en viktig aktör i det internationella forumet för hågkomsten av förintelsen och bekämpande av antisemitism i Malmö i oktober 2020.

* Vilka är myndighetens arbetsuppgifter och vad kommer myndigheten att fokusera på under det internationella forumet? Kommer myndigheten att belysa händelser/aktioner av staten Israel som idag kan vara relevanta för förståelsen av antisemitismen?

Jag vill påminna om att Forum för Levande Historia som en myndighet under Kulturdepartementet är skyldig att besvara de frågor jag ställt.”

Relaterat.
Förintelsen – och andra förintelser!
USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.
Irak – ett krig byggd på lögner, med 2,4 miljoner döda.
200 000 döda på grund av USA-stödda angreppskriget mot Jemen!
Utrikesminister Pompeo: “Vi har inget att skämmas för i Mellanöstern” (Fast vi dödat miljoner människor och förstört flera länder)
Times of Israel: Sweden to host international conference against anti-Semitism.

Föregående artikelVad säger egentligen förslaget till fördrag mellan Ryssland och USA, samt mellan Ryssland och Nato?
Nästa artikelVad säger Putin egentligen om Ukraina och fredsavtal?
Jan-Erik Gustafsson
Jan-Erik Gustafsson, Styrelsemedlem och tidigare under många år ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.

31 KOMMENTARER

 1. FD Israelisk minister om alla som kritiserar Israels behandling av Palestinierna.
  https://m.youtube.com/watch?v=uW3a1bw5XlE

  MIKO PELED ISRAELISK FD FALLSKÄRMSJÄGARE OM
  SITUATIONEN I GAZA.

  https://m.youtube.com/watch?v=_SuuCa3CiXY

  ISRAEL PALESTINA
  Son till en Hög general i Israel om sin syn på hur egentligen Israel bildades.

  https://m.youtube.com/watch?v=CpXsp15zN8o

  FD MOSSAD CHEF ISRAEL VILL INTE HA FRED
  https://www.middleeastmonitor.com/20190622-israel-does-not-want-peace-former-mossad-chief-says/?fbclid=IwAR0vMXwfjawfItlMT_gqSDtIuLWo24glnxcnlcAgz_b8szwIAg8mJRLf4hg

  HÄRSKA GENOM ATT SÖNDRA. ISRAEL SKAPADE
  HAMAS?

  http://jinge.se/allmant/israel-skapade-hamas-for-att-skada-plo.htm

 2. Jag väntar fortfarade på rimliga förklaringar tlll varför hatet var så stort mot just judarna i så många länder före andra världskriget.
  I synnerhet nu, då antisionismen ökar, finns väl anledning för judar att ”lära av hostorien”, något de ju begär att vi ”gojim” ska göra.
  Judar måste ha uppträtt på ett sätt som retat gallfeber på andra. Varje individ skapar ju sin folkgrupps rykte och anseende. Och jag tror den främsta anledningen till hatet är troende judars öppna rasism och förhärligande som ”Guds utvalda folk”. Det är klart de grips av hybris och anser sig vara ett herrefolk som ska besitta, inte bara palestiniernas domäner utan hela världen, som också kristna zionister i USA menar.
  Har troende judar anledning att lära sig av historien? Ja. Men kanske inte på det sätt vi andra hoppas.
  Tron levererar ofta en annan förklaring varför saker händer: Förintelsen t.ex. gjorde att de fick sitt Israel, som skadestånd. Hitler var den allsmäktige Jahves verktyg. Stora segrar är värda ett högt pris…

  • Jag kan förklara det, därför att jag hade en gång tillfälle att ställa frågan. Först, du måste komma ihåg historien. Mycket är borta idag, men förr var det så att ett ”folk”, etnisk grupp, ansågs bestå av en ”ras”, alltså en genetiskt klass eller grupp. Därav det svenska Rasbiologiska Institutet i Uppsala, stängt 1958. Inget speciellt för Sverige, det var normalt att tänka så i Europa då. Ett geografiskt territorium tillhörde folket. En vallon skulle inte gifta sig med en utlänning som en fransman, en holländare inte med en tysk, eller en svensk inte med en norrman. Det sågs nästan som ett slags högförräderi. Judarna skingrades av romarna för omkring 2,000 år sedan, och många bosatte sig i till exempel Tyskland, men territoriumet tillhörde inte dom. Stora grupper integrerade sig aldrig, utan mycket tydligt markerade med kultur, vanor och klädsel att dom inte var del av tyska folket. Därför sågs dom som inkräktare av många. En historia jag fick höra många gånger. På en plats fanns två affärer, en tysk och en judisk. Den judiske ägaren lånade pengar och sålde till underpris, slog ut den tyska affären, och höjde sedan priserna rejält för att betala tillbaka lånen. Idag är det olagligt, då var det bra oetiskt. Sådana aktioner skapade två distinkta grupper i samhället, en etnisk grupp som levde gott, den andra svalt och for illa, och det låg till grund för den senare förintelsen. Faran finns även idag när en etnisk grupp dominerar inom ett visst område, politisk, ekonomiskt, i affärer, eller på annat sätt som militärt. Jag håller inte med om att just ”judar” visar någon öppen rasism, det gör även svenskar, till exempel mot kineser. Just idag levererar ju Kristersson (M) ordagrant en av nazisternas klassiska rasistiska fraser i SVT, helt baserat på propaganda. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kristersson-kina-forstar-bara-ett-sprak-och-det-ar-maktsprak Inget har ändrats.

  • Historiens förlopp var att den judiska diasporan i USA, och glöm inte här att demarkeringarna mellan olika folkgrupper var då betydligt tydligare än nu, ville se ett enat Europa av främst affärsskäl. Därför stödde man Hitler. Hitler vill ena Europa. Europa var stökigt och splittrat. När tyskarna marscherade in i Frankrike 1939 jublade 98% av fransmännen, äntligen blir det ordning. Därför stödde USA Hitler och nazisterna med pengar. Glöm inte Weimar republiken och hyperinflationen heller. Pengarna gick av naturliga dåtida etniska skäl till den judiska diasporan i Tyskland, som levde gott, medan den tyska befolkningen bokstavligen svalt och for illa. Det blev i tur grogrunden till förintelsen. Detta är historiska misstag som vi helt enkelt måste lära från, om dom inte skall upprepas. Något liknande pågår just idag med USAs agerande mot USA vänliga stater, och motsatsen när det gäller stater som vägrar underordna sig USA.

    • Väldigt intressant, och helt sant, men det finns även en parallell i Kina. Omkring 2007 upptäckte biltillverkarna i Kina att USA hade etablerat ett omfattande system med mutor. Lokala politiker fick betalt av USA för att införa lagar och regler som gynnade amerikansk bilförsäljning och missgynnade lokal biltillverkning. Argumenten var säkerhet, miljö, och kvalitet. Kinas regering gav lokalregeringarna 30 dagar att avskaffa regelverket, eller skulle det bli åtal för korruption. Samtidigt upptäckte man ett omfattande amerikansk nätverk av tiotusentals USA betalda spioner inom Kina. Det ryktas ett mellan ett till två dussin avrättades 2011. 2014 var det en utrensning på universiteten av samma slag. Jag hade själv blivit utsatt för ett rekryteringsförsök av en amerikan. Man undervisade i metoder att införa amerikansk demokrati, indoktrinering, civil olydnad, kravaller och väpnad revolution, jag läste själv materialet. Det var det som tillämpades i Hong Kong. 2015, Gui Minhai flyr till Kina undan dödshot från USA. Han visste för mycket. Han samarbetar med myndigheterna i Kina och mer USA spioneri nystas upp och stängs ner i Kina. Kina har även blivit rätt duktiga på att ”hacka” sig in i USAs spionsystem, även det som finns i Sverige, och släcka ner det. Det är det vi hör från SÄPO, att Kina spionerar. SÄPO och FRA arbetar nära med USA, ”ögonen”, för att spionera på Kina, och nu stänger Kina ner spionverksamheten, och USA klagar på att svenska myndigheter inte gör jobbet åt USA. Därför försöker man även stänga ner Huawei för att göra det lättare att bedriva övervakning och spionage mot Kina. Man försöker även övertala folk att inte använda TikTok eller än mindre WeChat därför att USA propagandan kan inte massövervaka, kontrollera och spionera på apparna. Detta visar även hur indoktrinerade svenskarna verkligen är. Intressant värld. Därför den intensiva falska propaganda att Kina spionerar. Vad som verkligen händer är att man stänger ner USA spionaget. USA går i taket.

   • ”När tyskarna marscherade in i Frankrike 1939 jublade 98% av fransmännen, äntligen blir det ordning.”

    Där tog du i utan täckning för ditt påstående.
    Det fanns bra många fler än 2%, bl.a. kommunister som för övrigt började med en gång att samla de flyende truppernas övergivna vapen och ammunition. (Utan central order, eftersom partiet hade upplösts efter förbudet 1939, och inte hade bildat en hemlig organisation dessförinnan. Partiets topp hade arresterats, många fick kommunarrest. Källa: https://www.legrandsoir.info/lettre-ouverte-de-leon-landini-aux-dirigeants-des-associations-se-reclamant-de-la-memoire-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html
    Lettre ouverte de Léon Landini aux dirigeants des associations se réclamant de la mémoire de la résistance et de la déportation. — Léon LANDINI
    …/…
    ” Le 26 septembre 1939, le Conseil des ministres décide la dissolution du Parti Communiste Français.)

    Att 98% av högerns överklass möjligen jublade är en annan sak.
    Att första världskrigets veteraner (de som hade överlevt skyttegravarna, inte de stridstuppar som aldrig hade varit i närheten av dessa) inte ville ha krig är också ett faktum. Det var självaste basen till stödet till marskalk Pétain, en åldring som utsågs av den flyende nationalförsamlingen till att förvalta nederlaget bäst han förmådde och att bära den medföljande skammen.
    Han såg för övrigt till att genomföra flera nyckelreformer som hade röstats fram av populärfronten före kriget men som hade blockerats av senaten. (Källa: herodate.net)
    {UÄ: Det finns en parallell mellan Pétain och Donald Trump, som har ett massivt stöd bland veteraner (men inte i Pentagon) och som blev nyligen förklarad som USAs mest beundrad man, till min häpnad. }

    Likväl hade de Gaule aldrig kunnat organisera ett övertagande av administrationen, och britterna jämte jänkarna hade aldrig kunnat organisera gerillastyrkor om det inte hade funnits motståndare, utöver kommunisterna.
    Det utfärdades falska papper och falska matkuponger till tusentals människor ute i socknarna, men det räckte inte. Anglosaxarnas fallskärmspengar hade aldrig kunnat köpa så mycket mat utan kuponger om bönderna inte hade låtsats inte veta vad som försiggick i skogarna.

    • På svenska har 2020 utkommit ”Männen som förrådde Frankrike” av André Simone eller Otto Katz som han egentligen hette. Boken beskriver den franska regeringspolitiken från 1933 till den tyska invasionen.
     En förträfflig beskrivning åtminstone för oss som saknar egna upplevelser från Frankrike. Det som förhöjer värdet på texten är att den skrevs innan Barbarossa-planen hade satts i verket, alltså utan facit och efterklokhet redan 1940.
     Både Storbritannien och Frankrike kan beskyllas för både dubbelspel och den förstnämnda säkerligen för det dolda syftet att styra Hitler mot Moskva. Men du Guy vidrör här något som du kunde utveckla för oss oinsatta. Nämligen att både Frankrike och Storbritannien hade bränts illa av krigets eld 1914-18. Dessa minnen fanns levande och förklarar delvis att man valde den falska vägen att inte gå emot Tyskland medan landet ännu var militärt svagt. Samtidigt som eliten hemföll åt illusionen att Hitler skulle respektera deras suveränitet.

     • Svårt för mig att komma med någonting vettigt, för att det var först omkring hundraårs minnet som mycket kom upp.

      ”Aldrig mer!” var den dominerande opinionen bland veteranerna. Slakten hade varit ohygglig.
      Vissa byar hade ju helt tömts på män och man hade importerat italienare för att tjejerna skulle ha någon att gifta sig med, så att gården skulle leva vidare.
      Sexualupplysning 0ch preventivmedel var förbjudna för att nationalförsamligens fåntrattar hade för sig att vi då skulle slarva fram mer kanonmat. (Förbudet lyftes först på 70-talet, om jag minns rätt.)
      Jag visste visserligen att https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Daladier hade sagt ”Om de bara visste” när han hyllades av en stor folkmassa när han återkom från München, men inte så värst mycket mer, för att det var följderna efter andra världskriget (och den pågående Indokinakriget) som var aktuella när jag var ung.
      Mycket av vad man läste och hörde då har visat sig senare vara ljug.
      Som gymnasist var de koloniala krigen däremot högst relevanta, och mina klasskamrater, som mest var äldre än jag, måste, under fjärde ringen, gå på militärkurs utöver skolan för att få uppskov från lumpen.

      Jag har aldrig hållit i ett gevär men likväl har mitt livs först tjog år präglats av diverse krig. Det rådde fortfarande ransonering när jag föddes och när mina föräldrar fick ut sina innestående löner hade de ätits upp av den galopperande inflationen. Vi levde i stor utsträckningen på farfars jätteträdgård och farmors höns.
      Under Suez-krisen eller Algerietkriget kunde man exempelvis stoppas av en kontrollpunkt med spikmatta tvärs över vägen när far körde hem efter en släckträff på lansbyggden. (Farfar hade köpt bilen, mina föräldrar hade inte råd.)

      Att farfar, som var folkskollelärare, hade varit värnpliktig kapten fick jag veta först när hans sabel kom fram när vi röjde dödsboet 1967. Jag har ingen aning om var han tjänstgjorde. Jag kan inte minnas att han hade berättat någonting alls om ”la guerre de 14”. Han hade bara vid något tillfälle hånat fjäsket för Pétains veteransförening.

      Morfar var yngre och därmed satt i frontlinjen. Att han blev gasad och hade varit med om att ”rensa” med bajonett berättade mor, inte han. Till mig sa han däremot att det är livsviktigt att kunna sy, ty om du förlorar byxknappen i strid är du dödens.

      De flesta som har varit med om vidrigheter ville inte berätta för ungdomen, knappt ens för sina fruar.
      På samma sätt var det först när Jugoslavien sattes i brand som folk började, av ren skock, berätta om andra världskriget. Jag har en känsla att det var då, på 90-talet, som fördämningarna brast även angående WWI, men då bodde jag i Sverige.

     • Om läget efter WWI i södra Frankrike kom ett stycke i en purfärsk hembygdsrapport.
      Un morceau d’histoire de Ginals en cette veillée du jour de l’an 31 décembre 2020
      Alain Gilbert-Jean Cohenny pour Paysages et Patrimoines
      …/…
      … à la fin de la guerre de 1914/1918, c’était une grande misère pour les plus humbles : l’état avait confisqué tous les chevaux, mules et ânes pour aller tirer le matériel militaire sur les champs de bataille et n’avait pas honoré sa promesse de dédommagement.
      Vid slutet av kriget rådde stor nöd för de fattigaste. Staten hade tagit beslag på alla hästar, mulåsnor och åsnor för att dra krigsmaterielen på slagfältet men hade inte hållit sitt löfte om gottgörelse.
      La guerre avait tuée beaucoup de paysans. Une partie des survivants étaient estropiés et inaptes au travail. Les plus jeunes partaient travailler en ville pour survivre. Pour pouvoir cultiver un bout de terrain, les femmes s’attelaient pour tirer les charrues.
      Kriget hade dödat många bönder. En del av de överlevande var ofärdiga och var inte arbetsföra. De yngsta gav sig iväg till stan för att arbeta och överleva. För att kunna odla en markbit spände sig kvinnorna för att dra plogarna.
      …/…
      … deux petites fermes se prêtaient leur unique vache pour labourer.
      Två små gårdar samarbetade om deras ende ko för att plöja.
      (När jag, Guy, var barn fanns en familj i byn som använde sin ko för att plöja. Minns jag rätt bestod gården av 3 ha, inklusive skog.)
      On ne dira jamais assez tout le mal que cette boucherie a fait à nos campagnes : plus de 20% d’hommes perdus à la guerre pour nos campagnes, 3 fois plus d’animaux de traits
      tués que d’hommes. Des veuves par centaines, les femmes en noir. Rien à manger.
      Man kommer aldrig att förtälja för ofta det elände som denna slakt har orsakat till vår landsbygd: mer än 20 % av männen förlorades, tre gånger fler dragdjur än män dog. Änkor i hundratals, kvinnor i svart. Ingenting att äta.

      Likväl var det i de trakterna som motståndsrörelsen var starkast under WWII.

    • 98% är inge exakt siffra, men i stort stämmer den och jag har kunnat verifierat uppgiften personligen genom samtal med äldre i Frankrike sedan 50-talet. Den kom från franska regeringen, jag tror det var någon gång på 70-talet, när gamla hemligstämplade arkiv blev offentliga. 2015 släpptes fler hemliga arkiv som visade hur nära franska myndigheter hade samarbetar med nazisterna.
     https://www.rt.com/news/327277-france-nazi-collaboration-archive/
     Även Sverige arbetade mycket nära med nazisterna. Det mesta av detta gömdes under efterkrigspropagandan, och så är det fortfarande.

     • Att Pétain hade överväldigande stöd är sant, att Laval och andra socialister ingick i hans regering är också sant, men då bör man beakta att alternativet var tysk militärförvaltning eller helt fascistiskt styre. Dessa män ville rädda vad som räddas kunde.
      Det är lätt att vara kompromisslös hjälte åt andra i efterhand, försjunken i en bekväm soffa framför dumburken.

      Efter kriget regerade högermannen de Gaule med kommunisterna för att slippa den amerikansk militärförvaltning som jänkarna hade tänkt sig för ett USA-ockuperat Frankrike. Kommunisterna bet i det sura äpplet av ren självbevarelsedrift. De slapp därmed de grekiska kommunisternas grymt öde.
      De Gaules styre medförde förstås en hel del kompromissande med de anglosaxiska gangstrarna.

      Jag har aldrig sett https://sv.wikipedia.org/wiki/Ockuperat_land som skakade dåvarande Frankrike i grunden, men det var mer eller mindre startpunkten för uppgörelsen med Vichy, vad jag minns.
      Före dess hade man haft full tjå med att smälta Algerietkriget, varav terrorism och inflyttningen av runt 3 miljoner Pieds noirs, plus statskupper, mm. Som värnpliktig – därtill familjeförsörjare eftersom hans föräldrar hade avlidit och flera tösser hade blivit föräldralösa – fick en onkel genomlida 42 månader i Algeriet. Vichy-regimen hade man inte tid att tänka på.

 3. Att utse ett folk till utvalt, kontrollera världspolitik genom korruption, barnsexhandel, utpressning och lobbying, är förmodligen grundat i någon form av psykopatisk sekterism, förutom djävulsk girighet.

  Det finns många tokiga sekter i världen, så jag finner det inte osannolikt att några psykopater, samt mentalt svaga som de har lurat, följer dem.

  Att inte ens vilja överväga ”Sion Vises protokoll” som en möjlig förklaring om en sekteristisk konspiration, ex. med kontrollordet ”Konspirationsteorier!” från välkända förvillare (ex. svenska Wikipedia), kan vara ett stort misstag som gör att vi inte får den världsfred som vi alla vill se.

  Att INTE exponera och fördöma denna sekt skulle kunna leda till ”antisemitism”, i meningen hat mot judar, även om semit och jude inte alls är samma sak.

  Jag betvivlar även starkt att alla som kallar sig ”judar” skulle vara inblandade i sådan nazi-sionistisk psykopati, på samma vis som alla kristna inte är nazister och alla muslimer inte är för nazi-islamism.

  • Kontrollera världspolitiken, korruption, barnsex, utpressning, djävulsk girighet, och sedan till på köpet även Sion Vises Protokoll.
   Det var länge sedan man kunde läsa en så oblygt antisemitisk kommentar på den här bloggen. Global Politics, och i större grad den tidigare bloggen Jinge har varit ökända för sin antisemitism. Inte så mycket för inäggen från den tidigare ägaren Jan-Inge Flücht och den nuvarande, Anders Romelsjö, som till största delen håller till på rätt sida, utan på grund av kommentarer som den här, som passerar gränsen in till antisemitismens område.

   Att Anders Romelsjö låter detta passera är mycket talande och säger en hel del om Romelsjös egen inställning till frågan.

   • Marktjuvarnas och sionisternas grepp om USA har vuxit ännu mer sedan dess. USA är numera inget annat än en provins av israel. USAs utrikespolitik skrivs i Hell Aviv och döps om till USAs Utrikespolitisk Doktrin. Det vidriga är att USA dessutom måste betala 4 miljarder dollar varje år fram tills 2030 till barnmördarnas enhet israel. Vilket betyder att vartenda marktjuv får ca 7,000 SEK varje år fram till 2030 från USA. Detta sker under det att 50 miljoner amerikanska medborgare svälter, 8 miljoner amerikaner är hemlösa och lika många riskerar att blir vräkta snart. Slutsats: det är inte bara Palestina som är ockuperat utan självaste USA är under sionisternas ockupation. Betänk en supermakt som reducerats till en attack hund åt samling barnamördare, marktjuvar och kriminella sionister. USA är inte t”the land of the brave and the free” utan om sanningen få sägas så är det ”the land of sionist slaves and servants” som beskriver landets sits bäst.

    USAs krigshets mot Iran (som inte startat krig mot ett annat land/stat i 200-år) för israels räkning redogörs i följande krönika. Där beskrivs bland annat Operation Ajax. ”Iran has never threatened or attacked the US, but the US has intervened several times in Iran. In 1953, the US, Britain and Israel conspired and overthrew the democratically-elected government of Mohammad Mosaddegh”.

    https://www.newagebd.net/article/80135/us-wars-for-israel

    Slutsats: På frågan varför krigar USA i MÖ under en så lång tid, är svaret: för att tillfredsställa sionisternas, barnamördarnas och marktjuvarnas krav. Och numera är risken att USA startar ett tredje världskrig för apartheid israels räkning överhängande stor:

    https://canadiandimension.com/articles/view/retired-us-colonel-israel-is-dragging-the-united-states-into-world-war-iii

    plus

    https://www.strategic-culture.org/news/2020/12/31/a-new-war-in-new-year-trump-again-takes-aim-at-iran/

   • Hädanefter ska ordet antisemitism användas endast då det gäller äkta semiter (Palestinier t ex) och inte som det är nu falska semiter (ashkenazi och konvertiter från europa). Att de falska semiter har helt tagit beslag på att vara offer för ”antisemitism” utgör ett av vår tids största bluffar. Dock har världen mer och mer genomskådat antisemitism bluffen från falska semiter. Det är allt färre som numera går bet på bluffen. Att rabbin och andra falska semiter iscensätter ”antisemitiska” handlingar. Bland alla dessa tidningsankor så kan det nämnas t ex kvinnan som falskeligen anmälde att hon blivit attackerat p g a att hon är ”en judinna” år 2004; eller varför inte Jeremy Corbyns uteslutning från labor partiet med falska anklagelser av antisemitism; eller läs detta https://www.unz.com/jcook/antisemitism-claims-mask-a-reign-of-political-and-cultural-terror-across-europe/

    Alla de falska anklagelserna används sedan för att rättfärdiga bluff definitioner av antisemitism som den som anges i IHRA.

    Den värsta antisemitism har pågått i över en sekel. Den värsta antisemitismen är den som drabbat och drabbar Palestinier varje dag. Men p g a att de falska semiterna tagit beslag och gjort anspråk på vad som utgör antisemitism så räknas inte de otaliga brott som Palestinier utsatts för dagligen som antisemitiska. Därför likställer också IHRA definitionen kritik av israel med ”antisemitism.” i IHRA ögon räknas inte mord, tortyr och grym och omänsklig behandling av äkta semiter – Palestinier – som antisemitism. Dock har världen fått ögonen upp för vad de falska semiterna håller på med. Världen skiljer numera mellan agnarna och vete s a s och räds därför inte längre falska anklagelser om ”antisemitism” från falska semiter. Eller för den delen även då ogrundade anklagelser som hänvisar till sion vises protokoll kastas hejvilt av falska semiter. Kort och gott: då det ”antisemitiska kortet” dras fram av falska semiter har världen slutat bryr sig. Därför tvingar de falska semiterna med skrämseltaktik hotelser och andra påföljder den mycket tvivelaktiga definitionen av ”antisemitism” som kommer från IHRA.

   • Det som är mest otäckt Andersl är att det finns alldeles för mycket bevis för att det mesta Martin Gustavsson tar upp är sant och jag tror inte att det är läge att försöka sätta munkavle på kritiken med censur och skrika om antisemitism! Det är bättre att göra upp med sin historia innan det slår tillbaka det borde väl judarna vara införstådda med! Att skydda sina skurkar till makthavare tror jag inte att många judar är så sugna på, väl medvetna om historien!

 4. Det är värt att komma ihåg Israels starka kopplingar till USAs Djupa Stat, BigBusiness, och USAs propagandamaskin, media – även i Sverige, som domineras av ägare med Israel-lutning. I mycket stora drag, för 3,000 år sedan skedde en massinvandring till området vid östra Medelhavet. Under de kommande 1,000 åren bildades olika folk från invandrarna. För 2,000 år sedan splittrades det judiska folket över världen av romarna som ockuperat området. Människor från de omgivande länderna flyttade in och etablerade sig, idag palestinierna. På 40-talet etablerade i realiteten den judiska diasporan i USA Israel, och genomförde en etnisk rensning. Så här gick det till.

  https://nyadagbladet.se/kultur/judarnas-etniska-rensning-av-palestina-forsta-delen/
  https://nyadagbladet.se/kultur/judarnas-etniska-rensning-av-palestina-andra-delen/
  https://nyadagbladet.se/kultur/judarnas-etniska-rensning-av-palestina-fjarde-och-sista-delen/

  Vi talar alltså om en andra ”förintelse”.

   • Den första och störta förintelsen skedde frö ca 500 år sedan och de tär den som förintade ca 85 miljoner ursprungsfolk i Nord och Sydamerika. Slaveriet är den andra. I början av 1900-talet talades det om sex miljoner som riskerade förintas – det visade sig vara falsk. Armeniernas är ytterligare ett annat. Palestiniernas förintelse som har pågått under hela 1900-talets och fortsätter in i våra dagar är alltjämt den värsta i modern tid

 5. I Tyskland mellan 1941 och 1945, de välkända gaskamrarna, dödslägren, arbetslägren och fånglägren. Koncentrationsläger fanns även i Sverige. Det var alltså en etnisk rensning, eller att medlemmar av en folkgrupp avser att avlägsna en annan folkgrupp, genom att utrota dess medlemmar genom att döda eller fördriva dom. På samma sätt skedde en etnisk rensning i Israel (se länkar ovan), och historien har upprepats även på andra håll, inte bara i Tyskland. Volhynia in 1943, Armenia, Rwandan, Bangladesh, Srebrenica – Bosnia, och Kina, de USA stödda Nationalisternas invasion av Taiwan 1950 och ”Vita Terrorn” mellan 1950 och 1987, som ännu pågår, men nu är maskerad som ”demokrati”. Där var jag med ett tag på plats. Det finns en skrämmande lista här. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_cleansing_campaigns

 6. Sion Vises protokoll i det första utkastet dök upp 1858 precis när Bismarck kontaktade Rotschilds och erhöll rådgivning inför finansieringen av kampanjen för Tysklands återförenande.
  Sannspåddheten av dokumentet är inte bevis för vem som låg bakom dokumentet utan bevis för att någons planer var uppgjorda och tillskrevs judarna.
  Britterna som då ständigt lejde judiska aktivister och agenter i imperiets tjänst var naturligtvis väl informerade om hur dom ämnade fortsätta använda sig av dessa nätverk, så sannspåddheten har sin förklaring.
  Slutversionen började sammanställas 1901 av en rysk frimurare samtidigt med att Edward VII, dittills högste frimurare, tillträdde som brittisk monark.
  Den part som hade mest att vinna på att judar separerades från andra folk var britterna som genom sin dittills dominerande ställning kunnat nyttja judars nätverk i det brittiska imperiets intresse.
  Genom att motverka judisk assimilering och uppmuntra radikalisering kunde britterna fortsätta att utgöra finansvärldens judars viktigaste partner.
  Alternativet vore sannolikt att Tyskland och så småningom Tsarryssland hade dominerat världsekonomin och att finansvärlden oavsett vilken etnisk bakgrund skulle få anpassa sig mer till dessa folks intressen. Ryssland inledningsvis med hjälp av samarbete om de rika naturtillgångarna och Tyskland genom sin utbildningsnivå och moderna produktion.
  Det som förhindrade en sån utveckling var världskriget och bolsjevikrevolutionen.
  Britterna ägnade årtionden åt förberedelser och deras amiral Fischer visste redan 1908 att kriget skulle utbryta augusti 1914.
  Britternas djupa stat- Cecil Rhodes då ännu rätt hemliga sällskap – spelade en avgörande roll för Bolsjevikrevolutionen och fortsättningen där britterna stödde de röda under ett falskt sken av att samarbete med de vita styrkorna.
  Som Lyndon Larouche sa till sina anhängare vid ett tillfälle: ’They speak of this or that group ruling behind the scenes. Nonsense! Its the British stupid’
  Men jag instämmer i kritiken mot Israel. Det som saknas på denna blogg och de flesta andra är insikter om britternas omfattande intriger bakom det ni kritiserar. För även Israelprojektet och zionismen inklusive den kristna varianten var i högsta grad det brittiska imperiets verk redan 70 år innan Balfour deklarationen.

 7. Karl tar upp mycket viktiga och avgörande fakta här. Det är helt och hållet så. Detta är mycket större och mer komplicerat än så. Usa är bokstavligt talat djävulen i världen. Men det hålls tyst om allt.Lilla Sverige är bara varit ett av många lyd instrumenten där man kryper Washingtons ärenden överallt och så helt naiva. Man har inget emot det heller och kryper gärna.Värst av allt är alla våra medier,som inte vågat eller snappat upp nåt skit,av all detta”spioneri”på högsta nivå över hela världen.Detta trots att Edward Snowden också som för många år sen gick ut och visade varnade alla. Usa är livsfarliga spioner som lägger miljarder på detta hemliga program,och då för att inte göra minsta lilla skit bättre, HELT tvärtom bara förstöra och skada alla andra som inte håller med. Man atackerar allt och alla som ej håller med.Som sagt det är komplicerat detta,men det finns otroligt massor här,det är globalt detta som pågått i många decennier

 8. Bara under året som gått har ras- och apartheid regimen israel har dödat 357 Palestinier. Alltså, nästan en Palestinier per dag! Inte en enda exceptionell skit head som annars är stor i mun om ”mänskliga rättigheter” har öppnat sin stora käft om detta! Det ojas och jajas om lurendrejaren Navalny, eller bråkstakarna Joshua Wong och Jimmy Lai, om lady Guaido från Belarus och dylik skojare. Är tystnaden en del av den regel baserade ordningens högsta värden, tro?

  https://www.presstv.ir/Detail/2022/01/01/673842/Palestine-Israel-killed-report-families-association-martyrs-Muhammad-Sbeihat-women-children-

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here