Rätt att kräva att Gui Min-Hai frikänns?

51
963
Gui Minhai

Sverige, EU och USA kräver att Kina släpper Gui Min-Hai fri. Varför kan man undra.

Aftonbladet skrev i morse “I måndags dömde en kinesisk domstol den svenske förläggaren Gui Minhai till tio års fängelse för att ha lämnat ut hemligheter till främmande makt.
Den svenska regeringen har riktat stark kritik mot domen och kräver att han släpps fri. Nu får den stöd av USA, rapporterar SR Ekot. Ekot.
“Vi kommer att fortsätta att stå tillsammans med våra partner och allierade för att främja större respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Kina”, skriver USA:s utrikesdepartement i ett uttalande”.
Aftonbladet: USA kräver att Kina släpper Gui Minhai.

Utrikesminister Ann Linde kräver dels att Kina ska släppa Gui Minhai och samtidigt att man behöver mer information. Motsägelsefullt för att använda en lindrig beteckning. Expressen 24/2: Ann Linde: Vi kräver att Gui Minhai släpps fri.

Man kunde hoppas att hennes motsägelsefulla uttalande beror på att hon är korkad. Med stor sannolikhet är hon inte det. Hon är en medveten företrädare för USA:s brutala imperialism, vilket framgick av Utrikesdeklarationen. Ann Lindes utrikespolitiska deklaration: Hyckleri i kvadrat om demokrati och andra viktiga frågor.

Gui Min-Hai är dömd för spioneri. Tyvärr finns lika litet detaljer från Kina som när SÄPO rapporterar om misstänkt spioneri i Sverige. Länder och generellt sätt förtegna då det gäller frågor om spioneri.

Utan närmare kunskap om hans påstådda brott saknas rimligen argument för att Gui Min-Hai ska släppas. Sverige accepterar inte att USA:s president vill att Sverige ska släppa ASAP Rocky.

En läsare har gett mig länken till domstolens utslag. Har översatt vid Goggle Translate.

Där står att “Gui Minha föddes den 5 maj 1964 i Ningbo, Kina och att han blev svensk medborgare 1996. År 2018 ansökte han om restaurering av kinesisk nationalitet (återfå kineiskt medborgarskap förmodar jag) i enlighet med lagen.

I januari 2020 anklagade en offentlig åklagare vid Ningbo Intermediate People’s Court i Ningbo City, Zhejiang-provinsen Gui Minhai för brottet att olagligt tillhandahållit underrättelser till utlandet. Ningbo Intermediate People’s Court höll en rättegång i enlighet med lagen. Den 24 februari 2020 dömdes offentligt att Gui Minhai befanns skyldig till brottet. Han dömdes till tio års fängelse och berövades politiska rättigheter i fem år. Gui Minhai uppgav att han inte tänkte överklaga.

Under behandlingen av ärendet garanterade rättsorganen de olika rättigheter som Gui Minhai åtnjöt i enlighet med lagen. Några åhörare från allmänheten lyssnade på domen.”

En läsare uppger i mail att det kan vara så att Gui Minhai har arbetat åt CIA, men man saknar belägg för detta efter vad jag vet.

Jag får reda på att “Dels är det ofta så i Kina att inget publiceras förrän en dom vunnit laga kraft, normalt 30 dagar, dels kan det vara så att domstolen har utfärdat ett yppandeförbud eftersom det är ett spionmål. Yppandeförbud är ovanliga i Sverige men mycket vanliga i till exempel Australien. Kallas ”suppression orders.”

Är Gui Minhai svensk medborgare?
I sitt agerande utgår regeringen från att Gui Minhai är svensk medborgare. Detta är högst tveksamt.

Göteborgsposten skriver under runriken Kina: Gui Minhai är”Inte längre svensk”
“Kina erkänner inte dubbla medborgarskap. Det kinesiska utrikesdepartementets talesperson Zhao Lijian säger i ett skriftligt uttalande att Gui Minhai har ansökt och beviljats att återigen bli kinesisk medborgare under 2018, och att han därmed inte längre betraktas som svensk medborgare.

“Gui Minhai blev svensk medborgare 1996. Under 2018 ansökte Gui frivilligt till Kinas offentliga säkerhetsmyndigheter om att återställa sitt kinesiska medborgarskap, och ansökan beviljades enligt lagen. Kinas nationalitetslag erkänner inte dubbla nationaliteter för någon kinesisk medborgare, och en person vars ansökan om att naturaliseras som kinesisk medborgare har godkänts ska inte längre behålla sitt utländska medborgarskap”, säger Zhao i uttalandet. Uttalandet.

Tills vidare får man ta detta på allvar tycker jag. Sedan kan den som vill spekulera över orsaken till detta.

Det vore mycket bättre om Sverige, EU och USA ägnade kraft åt att försvara visselblåsare som Edward Snowden, Julian Assange och Chelsea Manning som förföljs och fängslas därför att de avslöjat brott mot krigets lagar, brister i demokrati och en allmän övervakning av medborgarna i USA, samt annorstädes. Information är viktig för demokratin!

I stället förföljer USA dessa, och i fallet Assange med stor hjälp av Sverige, och en svensk rättsskandal.

51 COMMENTS

 1. Rent generellt kan man säga att dubbelt medborgarskap är något som bör undvikas. Sveriges möjligheter att ge skydd till sådana personer långt bort i världen torde ofta vara mycket begränsad.

  Lite mer specifikt vad det gäller Kina (och för all del också Ryssland) har jag en känsla av att svenska politiker sedan länge målat in sig i ett hörn med en markerat aggressiv linje som gör att diskreta överenskommelser i fall som Gui blir väldigt svåra att uppnå. Ibland kan ju en lågmäldare linje, som gör att ingen behöver tappa ansiktet, vara mer framgångsrik.

   • Ingen aning hur det gått tidigare, annat än att det fungerat dåligt. Men jag har en känsla av att om man börjar en diskussion genom att spela stentuff, och motståndaren är ännu mer stentuff, kan vidare samtal bli besvärligt. Möjligen försökte diplomaten Lindstedt vara diplomatisk, vilket inte uppskattades av cheferna.

 2. Anders du visar en enastående godtrogenhet när det gäller Kina och en lika fundamental misstänksamhet när det gäller USA eller överhuvudtaget Väst. Om du bara ser till hur den kinesiske ambassadören betett i olika mediafrågor på sistone så borde i vart fall samma slags misstänksamhet vakna när det gäller Kina. Jag skulle exempelvis inte vilja ha in Kina i kärna av 5 G eftersom det i stora drag kommer att beröra väsentliga styrsystem i Sveriges statskärna. Naturligtvis vill jag inte heller ha in USA varken i det eller beträffande exempelvis luftvärnssystem. Det är den här balansen jag saknar i Global och hos dig. Mvh Bo

  • Jag bedömer inte Kina och dess verksamhet bara utifrån hur en ambassadör uppför sig. Vi är eniga om att man varken vill ha USA:s eller Kinas övervaknings- och sannolika spionsystem (Läs Edward Snowdens bok) i i Sveriges statskärna. Vilka fakta finns i frågan?

  • Tyskland och även USAs främsta allierade Britannien har gett klartecken för Huawei att vara med och bygga 5G i respektive land. Och vi ska tro på din “expertis” som består av vad? Det var NSA som spionerade på Angela Merkel, inte Kina. Det är NSA som driver världsomfattande spioneri tack vare USAs dominans via Apple, Microsoft, Google etc. Huaweis framväxt gör att USA kan inte längre spionera fritt. Huawei lägger USA dövörat till. Det är vad frågan om Huawei handlar om.
   För den som vill få en inblick i frågan https://www.unz.com/mwhitney/huawei-in-the-crosshairs/?highlight=huawei

  • Bo!
   ”godtrogenhet när det gäller Kina” kan jag kanske något hålla med om. Den gäller nog även mig i viss mån. Men ”en lika fundamental misstänksamhet när det gäller USA eller överhuvudtaget Väst.” Kan jag definitivt inte hålla med om. Min ”fundamentala misstänksamhet” har nästan alltid överträffats av verkligheten. Det framkommer tydligt när officiella dokument efter ett visst antal år släpps i USA. Nu senast(?) USA:s gasangrepp i Koreakriget. Jag tror AR får anstränga sig mer om han skall lyckas överdriva Imperiets alla jävligheter mot jordens folk.

  • Bo Widegren När det gäller Kina har ambassadören påpekat den synnerligen grova desinformation och synnerligen falska bild svenska media och journalister har levererat om Kina. Något liknande falsk propagandabild har vi inte sett sedan nazisttiden. Det är hans uppgift att göra det. När det gäller USA är deras massövervakning, där Sverige ingår, med det enorma datacentret i Nevada, CIAs massiva högkvarter eller Pentagons krigscentral, världens största byggnad, ingen hemlighet alls. Det behövs ingen misstänksamhet. När det gäller 5G, bara för din information, systemet är molnbaserat, det finns ingen ”kärna” som i 4G och tidigare system. Anledningen till USAs motstånd är helt enkelt att USA förlorar möjligheten till sin massövervakning via ett kinesiskt system. Den massövervakningen är basen för USAs maktutövande. Kina har inget motsvarande övervakningssystem.

 3. Jag är inte insatt och har inte faktagranskat fallet, men bedömer att följande kan vara av intresse för den som vill göra det:
  https://mychinaway.wordpress.com/2020/02/27/vidriga-lognaktiga-falska-media-och-journalister-ni-borde-skammas/

  Kanske är det svårt att förklara varifrån Gui Min-Hai har fått sin förmögenhet på annat vis än att den har kommit från främmande makts underrättelsetjänst och att syftet med hans och Sveriges verksamhet, kanske kan tyckas alltför uppenbart, d.v.s. att försöka destabilisera Kina?

  Svenska förmodade agenter, vars ologiska beteende att försöka få honom frisläppt, medan det svenska rättssystemet har verkat för den vidriga tortyren av Assange, kan kanske också stärka misstankarna om arbete år främmande makt mot Kinas folkt, eftersom en mer lika värdering och lika behandling av Assange och Min-Hai kanske hade signalerat neutralitet och alliansfrihet?

  Nu tycks dock de båda herrarna i fråga ha helt olika karaktär, i min mening. Assange är en hjälte som arbetar för världsfred mot korruption och krigsförbrytelser och Min-Hai och Sveriges elit är … Nåväl. Faktagranska och avgör själva!

 4. När jag fått mitt svenska medborgarskap (och hade kvar hemlandets) fick jag även brev att om ngt händer mig i hemlandet kan Sverige inte göra ngt. I hemlandet har dess medborgarskap företräde. Varför gäller inte detta Min Haj? I min tolkning handlar det enbart om politik, här är det Kina (som väst inte kunde splittra) alltså fritt fram med vad som helst! Ex vis ”devalverade begrepp” “mänskliga rättigheter”!

  • Jo – det gäller även Minhai. Olika länder har olika tolkning och regler. Det är sant som du säger, ”i hemlandet har dess medborgarskap företräde”. Så är det även i Sverige, Sverige ger inget konsulärt stöd säger man, men det gjorde man ändå i fallet Gui, trots att han var kinesisk medborgare. Andra länder tolkar i andra variationer, till exempel att det andra landet tillåts att ge konsulärt stöd, även om hemlandet och dess medborgarskap har företräde. I Kina accepteras inte ett andra medborgarskap som giltigt, det är Kinas lag, och i Kina gäller enbart Kinas lag, inte varken svensk lag eller åsikt. Ändå gav Sverige konsulärt stöd och Kina tillät det. Läkarundersökningen till exempel. Mänskliga rättigheter respekteras högt i Kina, motsatsen till Sverige. Hur är det med de mänsklig rättigheterna för offren på Drottninggatan, eller IKEA. I Kina hade det inte hänt för förövarna hade satts i förvar, innan dom dödade, vilket är precis vad man gjort i Xinjiang. I Sverige sattes mänskliga rättigheter för terroristerna högre än de för deras offer. Vilket föredrar du själv.

 5. Ömmandet för Gui Minhai rimmar falsk och är ett sätt att slicka dom amerikanska stövlarna.När det inte finns ett uns av intresse för den nämda trojkan så är det ett tecken på ren ointelligens,okunskap eller ett politiskt förtryck.Det är en historielös inställning och ren tortyr av dom som avslöjar dolda politiska agendor som drabbar de fattigaste folken i mellanöstern.Vi har en skyldighet att solidarisera oss med dessa folk med världens äldsta kulturhistoria.Därför är det viktigt att kritisera den makt som hindrar oss från att få reda på den sanning som Assange,Manning och Snowden har levererat med livet som insats.

 6. Jag har läst väldigt mycket om Gui Minhai nu, båda vad han själv har sagt, och vad andra säger och både på andra språk än svenska och på kinesiska. Han framstår som en väldigt intressant, mild, vänlig och snäll person, som samtidigt är väldigt naiv och lättpåverkad. Själv tror jag att den mobb, som nu maskerar sig som journalister, skribenter, författare eller kulturarbetare, mänskligt borde vara de som främst ska klandras som skyldiga till Gui Minhai’s problem. Dessa personer har i min mening rått och hänsynslöst utnyttjat Gui och hans familj och dotter för att föra fram sin egna åsikter, agenda och nå sina egna mål. Det gäller även USA, uppenbart har USA försökt att profitera på Gui Minhai fallet med propaganda.
  Min egen åsikt är att Gui Minhai nu bör åtnjuta och visas stor respekt. Han har stått upp för sina misstag, och tagit konsekvenserna. Det är sällan eller aldrig vi ser något sådant hos medlemmar av den svenska mediemobben. Vad Gui familjen nu behöver mest är avskildhet, privatliv, och ostördhet för att återbygga sin familj och liv, och det gäller speciellt hans dotter. Alla i familjen har på det råaste och grymmaste sätt utnyttjats. Kina ger honom det skydd mot sverigemobben han behöver. Med god kännedom om Kinas rättsväsende tror jag inte att han kommer att sitta i fängelse i tio år, det kommer snart att bytas mot husarrest med rapportplikt och reseförbud. I praktiken blir han fri att leva ett nära normalt liv. Vad som kan förhindra det är just den drevande mobb som säger sig stödja honom, men i verkligheten förstör både hans och hans familjs liv.

  • Låter som en variant att den “antifascistiska skyddsvallen” som muren genom Berlin brukade kallas av DDRs företrädare. Jag hoppas att Gui Minhai och alla andra som åtnjuter “skydd” av den kinesiska regimen är lika tacksamma som medborgarna i DDR.

   • AndersI – håller helt med. Det är mycket av Orwellskt nyspråk här. Fullt i klass med gamla DDR. Uigurerna är säkert också “tacksamma” för regimens skydd?

   • Nu råkar det vara så att jag både besökte DDR flera gånger och har bott där. I DDR fanns inget internet, ingen eller få fick resa ut, censuren var mycket tät, man tillät ingen kommunikation med yttervärlden. I Kina finns ingen censur, kineserna reser mycket flitigt, kommunikationen med kineser och andra utomlands är helt obehindrad, och folken i Kina är ett av världens bäst upplysta folk enligt amerikanska utredningar. Spioneriet och massövervarvningen från Google, Facebook, etc är blockerad, men det går bra att använda dom via skyddande proxies. Det är skillnad.

    • Karls W.
     Internet fanns knappast överhuvudtaget inte ens i hela världen för gemene man vid 1980- och 90-talet. Så hur skulle DDR ha internet om inte världen hade internet???? Jag tror inte att inte ens Kina hade Internet på 1980-talet.
     Självklart fick personer resa ut. Men för vissa personer, och det var lika i väst, de som hade arbeten i försvaret inte fick resa utan att ha tillstånd av myndigheter.
     Det var lika stor censur som vad medierna sysslade med i väst och i Kina.

     • Nu läste du väl fel, jag skrev ju att Internet inte fanns. Faktiskt, det fanns rent tekniskt redan på 50-talet. Det kallades bara inte internet och det var inte tillgängligt för allmänheten. Jag mixtrade själv med det på 60-talet. Då var det hyrda linjer mest mellan olika universitet. Internet blev det omkring 1990. Det var då Tim Berners-Lee vid CERN i Schweiz kom på HTML koden och IP adresseringen kom i bruk, och då blev det WWW. Faktiskt, det var väldigt svårt att få resa ut från DDR. Det var ju därför man byggde Berlinmuren 1961, vilken revs 1989. Kina har ingen censur idag, men det behövs ett extra steg för att komma åt falsk information. Censuren är betydlig större idag i väst. Problemet i väst är att det fordras ganska stor kunnighet i ämnet om man skall känna igen propagandan, såsom dessa läger, falska läckta dokument, falska betalda vittnen, osv.

     • Ja visst fanns internet men inte för – som jag sa – gemene man. Och det var faktiskt så att det var Sovjetunionen som uppfann internet.

     • Kerstin Stigsson Det var inget land som ”uppfann” internet, det växte fram bit för bit som en väg att kommunicera mellan universitet, man kunde ladda ner rapporter och utbyta information via det. Jag var själv med så det är förhandsinformation. Det var HTML koden och IP adresseringen som medförde att det blev vad vi kallar Internet omkring 1990. Det är sant att Sovjet hade ett nätverk, men det hade även Sverige, Tyskland USA och de flesta länder, så som vanligt har journalisterna fått fnurra på tråden. Borde jag inte veta. Jag var ju själv med och utvecklade, men vi var inne på att använda Telex koden som bas, men det blev för krångligt och hade för mycket begränsningar. Redan på 40-talet hade Vattenfall ett eget ”internet” med kommunikation som gick på kraftledningarna, och på 50-talet arbetade jag med det. Det fungerade så att man slog en 2-siffrig kod på en telefon, då kom man till kanske Uppsala och en inspelad röst sa ” Uppsala-Uppsala-Uppsala”. Då slog man nästa kod, och rösten mässade ”Halsberg-Halsberg-Halsberg”. Så slog man en lokal kod och ringde telefonen i Halsberg. På den tiden fick man beställa ”Rikssamtal”, och så många minuter, och vänta i kö för att få en ledig linje för att prata på. Om jag minns rätt fanns det då 24 linjer mellan Stockholm och Göteborg till exempel. Tekniken har utvecklats en aning, men inte alla människor har hängt med.

     • Karl W – “på 50-talet arbetade jag med det”. Det är 60-70 år sedan. Då måste du vara runt 100 år gammal?

     • Thomas Åkerblad Nja, nog har jag varit med länge, men jag har en bit kvar till det jubileet. På 50-talet gick jag på realskolan och sommarjobbade på Vattenfall och det var så jag fick jobba med systemen. Det var binär reläteknik då och man kunde stå och titta på hur binärkedjan av reläer tickade fram 0000-1000-0100-1100. Kineserna byggde den första datorn, en astronomisk mekanisk sådan som drevs med vatten. Det vart Su Song under Song Dynasty (960–1279). 1822 hann européerna ikapp, Charles Babbage mekaniska dator. Den första elektroniska datorn hette Small-Scale Experimental Machine (SSEM), eller ”Manchester Baby”. det var 1948. Jag hade en sådan, det var ett kretskort med ett minne och lite till och två rader av 4 strömbrytare, en rad var adressering till rätt minnes plats, den andra innehållet, så tryckte man på en knapp och lagrade informationen. Det tog ungefär 10 sekunder. Idag lagrar din dator 4 miljarder sådan information på en sekund, och väger vi in ordlängden på en 64 bitars dator så blir det 16 miljarder. Lite snabbare med andra ord. Kul med utveckling.

   • Karl W – Att han hatas av det officiella Kina stärker väl bara hans trovärdighet? Auktoritära regimer har ju alltid problem med att bli ifrågasatta.

    • Är kanske inte Trumps auktoritära regim i USA också ifrågasatt brett? Liksom president Macron i Frankrike.

     • Känns som du jämför äpplen och päron med varandra. Den stora skillnaden är framför allt att det är tillåtet i USA eller Frankrike att ha avvikande mening. Du riskerar inte att bli utvisad eller satt i omskolningsläger.

     • Vad jag förstår kan man ha och har en avvikande mening även i USA. Framför man den kraftfullt som “Occupy Wall Street” i USA, eller som “Gula Västar” slåss man ned hårt. I Hongkong förekom utlandsinfluerade protester som ändå generellt bemöttes ganska milt.

     • Thomas Åkerblad Hur det är i USA eller Frankrike vet jag inte, men i Sverige är ju avvikande mening straffbart, vilket över 500 personer fick erfara förra året efter att ha rapporterats av statlig finansierade angivericentralen Näthatsgranskaren. Endast regimtrogna medier i Sverige får bidrag, endast regimtrogna kommentarer tillåts i media, regeringen har direktlinje till Facebook för att få regimkritik raderat. Alternativa media trakasseras och och undergrävs i Sverige. I Kina får man ha och uttrycka sin egen mening och det respekteras. Alternativa media skyddas i lag och handling. Det du kallar ”omskolningsläger” är dels en fråga om avradikalisering, vilket görs innan dom kör ihjäl folk med lastbilar eller knivskär folk på varuhus. Annars är det internatskolor som ger språk och yrkesutbildning, och dessa skolor har nu besökts av tusentals medlemmar av allmänheten som rapporterat på sociala medier, inklusive mig själv. Nazisterna utvecklade propagandan, och den fungerar bra till denna dag, hur påverka är du själv, varför åker du inte och tittar efter själv. Xinjiang är helt öppet för besök och tog emot 200 miljoner besökare förra året.

    • Thomas Åkerblad Så enkelt är det inte och detta gäller inte bara Kina. För att illustrera. Sverige har samma regler när det gäller invandring, arbetstillstånd, svartarbete, uthängningar, hotelser, urkundsförfalskning, övergrepp i rättssak, föregivande av ställning, osv. Förfalskar du ett körkort, utger dig för att vara polis eller läkare och behandlar sjuka i Sverige åker du dit. Kallar du dig för civilingenjör eller advokat i Sverige blir det en rättssak. Du får inte ha flera identiteter i Sverige, du får inte ljuga i en domstol, det är sådana saker vi talar om, detta är bara exempel för att illustrera för jag vill inte vara exakt.

     • I “Reportrar utan gränsers” förteckning “2019 World Press Freedom Index” ligger Norge på plats 1, Sverige på plats 3, USA på plats 48 och Kina på plats 177 av 180 länder.

      Enligt Reuters så uttryckte sig Xi Jinping så här nyligen:
      “Xi also signaled that the ruling Communist Party would not be relaxing its tight grip on the media any time soon.
      Media must follow the party line, uphold the “correct guidance of public opinion” and promote “positive propaganda as the main theme”, the reports paraphrased Xi as saying.”

      Så Kinas bottenplacering på Frihetslistan verkar vara välförtjänt.

     • Reportrar utan gränser är ingen objektiv organisation. Hur har de värderat NSA:s övervakning av alla medborgare i USA och dess inflytande på pressen? Förföljelsen av visselblåsare som Snowden, Assange och Manning? Desinformationsrapporteringen av Ryssland och Kina? Skildren av kriget i Syrien. Ändå läser jag ofta USA-press, men RT (Russia Today) och Sputniknews.

      De senare, och deras skribenter, är klart med sakliga i utrikespolitiska frågor generellt än svenska media och USA-media för den faktaintresserade som finner FN-stadgan viktig.

      Men detta Index avser inte kvaliteten på vad som skrivs, däremot journalisters säkerhet vilket bl.a drabbar länder i krig, som Syrien som är under angrepp av USA, Turkiet och hårdföra journalister.

      “The Index ranks 180 countries and regions according to the level of freedom available to journalists. It is a snapshot of the media freedom situation based on an evaluation of pluralism, independence of the media, quality of legislative framework and safety of journalists in each country and region. It does not rank public policies even if governments obviously have a major impact on their country’s ranking. Nor is it an indicator of the quality of journalism in each country or region.”

      Hur har “Reportrar utan gränser” gjort sin ranking?

     • Och vilket sanningsvittnen tror du dessa utländska journalister är. Kina är ett rättssamhälle med lagar och regler, och dom gäller även utländska journalister, lika för alla, men utländska journalister gillar inte lagar som gäller lika för alla. I Sverige har dom ju till och med ett eget rättsväsende och egna domstolar som ser till att ingen journalist döms. Du är helt rättslös. I Sverige är det ju till och med helt tillåtet och lagligt att driva folk i döden, lex Benny Fredriksson. I Kina står journalism inte över lagen som i Sverige, och Kinas media och journalister är hederliga, respekterade yrkesmän och har världens högsta förtroende (amerikanska Trustbarometer). Sverige i botten som vanligt. I Kina riskerar du inte att bli påhoppad på gatan, trakasserad, förföljd, uthängd, skändad, förnedrad, mobbad, få serverat lögner, vinkling, partiskhet, fabrikationer, förfalskningar, missled, eller ren propaganda från CIA, som ”läckta” dokument. Grundkraven på ”journalistik” i Kina , är sanning, noggrannhet, objektivitet, oberoende, balans, riktighet, och ansvarighet mot läsarna. Du riskerar inga falska nyheter , som nyheter som avsiktligt avser att missleda, eller är producerade av en otillförlitlig källa eller rena påhitt eller propaganda. Det är lika stängt som att vara läkare.

     • Journalistförbundets tidning Journalisten:
      “Stödet för Gui Minhai växer efter fängelsedomen i Kina. Den Nordiska Journalistfederationen kräver att han friges. Reportrar utan gränser vill se en kommission som granskar svenska myndigheters agerande i fallet.”
      Att Kina skulle vara ett rättssamhälle är det knappast någon som tror på. Allt som sker – sker i Partiets intresse.
      https://www.journalisten.se/nyheter/stodet-gui-minhai-vaxer

     • Thomas Åkerblad Just det, makten framför allt – till journalisterna, medan Gui Minhai åtskilliga gånger sagt att han inte vill ha med den mobben att göra. Kinas rättssamhälle behöver jag inte tro på, det upplever jag första hand. Där finns inget av den politiska och ideologiska styrning och kontroll som Sverige har.
      https://mychinaway.wordpress.com/2020/02/27/vidriga-lognaktiga-falska-media-och-journalister-ni-borde-skammas/
      https://mychinaway.wordpress.com/2020/02/26/brister-medias-bolder-av-logner-nu/
      https://mychinaway.wordpress.com/2020/02/29/domen-gui-minhai-och-ondskans-gang/
      https://mychinaway.wordpress.com/2020/03/02/ondskans-gang/
      https://mychinaway.wordpress.com/2020/02/26/kinesisk-medborgarskap-forklarat/
      Lite nyttig läsning, som variation till alla propaganda som tydligen styr dig. Gui bara utnyttjas av en aktivistmobb maskerad som journalism som han inte vill veta av. När det gäller Reportrar Utan Gränser läser jag deras olika manualer nu, och dom känns mest som en terroristbibel där man lär ut hur man undviker att bli fast när man bryter mot lagen.

  • Hyckleri från @åkerblad. Mahmud Barghouti heter kanske den mest kände fången från Palestina. Om honom ojar varken gycklaren Åkerblad eller västmediers låtsas människorättskämpar
   Läs mer om Barghouti här https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/palestine-mandela-2013102574743124101.html

   Men vill man ha en cause celebre så finns fallet Walid Daka, Palestiniern som suttit längre i apartheid israels fängelse än självaste Nelson Mandela gjorde i Sydafrika. Hur många i väst kände till detta? Sionist medier gömmer sådant väldig väl, men tvivelaktiga figurer som Gui blir “cause celebre”.

   https://electronicintifada.net/content/new-book-exposes-brutal-treatment-palestinian-prisoners/10237

   • Helt rätt – jag bryr mig inte speciellt mycket om Barghouti eller Daka. De känns jämförbara med Breivik.

    • Ja, har sett den och läst den. Electronic intifada är den blogg som förargar alla sionister just för att den är objektiv. Den gycklar inte. Man får nyheter som inte skulle syans i t ex DN, SvD eller SvT. Den är politisk obunden och kritisk till Palestina myndigheten som den koloniala ockupationsmakten. Den stöds av många som identifierar sig som judar. Inte konstigt att sionister går banans på den.

     Läs t ex detta @åkerblad
     https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/israel-lobby-scores-own-goal-football-charity-stands-ken-loach

     Gycklar inte om den dock. Begrips?

     • Jag läser den ofta för även en blind höna kan hitta korn ibland. Som t ex att huvudredaktören Asa Winstanley under stort buller och bång gick ur Labour (innan de sparkade ut honom) och att Celine Dion ska framträda i Tel Aviv. Båda är väl exempel på goda nyheter?

     • Att uppträda inför en samling rasister och marktjuvar kan ALDRIG vara bra. Den saken är klar. BDS rörelsen med den världsberömde artisten Roger Waters i spetsen har uppmanat Celine Dion att bojkotta eventet. Sedan så om Celine Dion vill prostituera sig är det hennes sak. I så fall historien dom över henne blir inte att barmhärtig. Vi lever i en tid då man måste välja mellan humanism, fred och rättvisa å ena sidan och rasister, sionister och marktjuvar å andra sidan. Valet är givet för majoriteten. Endast avskummen väljer det senare

   • Folk blir ofta offer för rasistiska känslor. Den kortsiktiga finanskapitalismen skapar dem.
    Finanskapitalet göder hatet som leder till konflikter. Finanskapitalismen lever på konflikt.

    Finanskapitalismen självt känner ingenting, vare sig hat eller kärlek. Den är kortsiktigt ytligt narcissistisk och psykopatisk.

    Psykopaterna utnyttjar visserligen folkets känslor, med ord som “medkänsla”, “öppna era hjärtan” eller ordet “Rasism!” som kontrollord mot de som har drabbats. Detta för att förvärra känslan, eller som hatord åt de som ännu inte har drabbats.

    Hatordet hjälper ofta s.k. “antirasister” genom bortträngning (en psykologisk försvarsmekanism) genom vilka ångestframkallande tankar och erfarenheter trängs undan från det medvetna till det omedvetna, vilket påverkar motiv och handlingsmönster.

    En gruppvåldtagen kvinna och hennes vänner kan ex. kanalisera sitt hat mot de vita medelålders männen, eller mot “Rasismen!”, istället för mot de yngre mörkhyade som gruppvåldtog henne av rasistiska orsaker, eller mot den ojämlika EU-politik som skapade situationen.

    Framförallt används kontrollordet “Rasism!” av psykopater för att själva framstå som godheten. Det är därför NMR ges så stor uppmärksamhet under Almedalsveckan, men aldrig mer balanserade alternativ som är där. NMR hjälper psykopaterna att framstå som goda, där de offentligt kan fördöma “Rasismen!” och våldet, vars förutsättningar de själva skapar realpolitiskt.

    Den arbetarklass, invandrad eller svensk, som har drabbats av den rasism, som tre decennier av fullt medveten EU-vurm, arbetslöshet, lönedumpning och segregering har skapat, är inte skyldiga till sina känslor. De är offer, så även de rasistiska gruppvåldtäktsmännen, som med krig, massmigration, inte hade befunnit sig där alls, eller med låg arbetslöshet och rimlig lön, sannolikt inte hade befunnit sig i segregation eller i gäng.

    Visst har 99% av folket röstat för de 8 partier som i realpolitiken är för mer införsel och förstärkning av konflikt, men folket är grundlurade av finanskapitalets medier, vars ägare lever på denna konflikt.

    Genom konflikten och käbblet, i den propagandistiska avledningsmanövern, kan de trygga sina rikedomar och hålla igång krigsmaskineriet och asylbaronsindustrin, allt medan folket (invandrare och svenskar) skuldsätts upp över öronen och blir finanskapitalets löneslavar.

    För skulle folket vara motiverade att samverka unisont, mot den högervridna 8-parti-konstellationen, som har skapat situationen, så skulle folket ta makten, avsluta finanskapitalisternas frihandel som leder till skatteparadis för krösusar, samt införa nationella demokratier med hygglig balanserad socialism i världen.

    Detta skulle leda till internationell solidaritet, fred, upplysthet och samverkan. Med riktig och sann utbildning, istället för den oviktiga utbildning som fördummar, och med valet av intelligent ledarskap, istället för det psykopatiska, skulle det även kunna leda till balanserade populationer och ekologisk hållbarhet, som på Kuba, helt oavsett vad man kallar det demokratiska system som ett allt mer upplyst folk väljer.

 7. Jag ställde mig tidigare i en extremt positiv motposition i Kinas favör, men när jag fick se de framtvingade videoframträdandena av Gui Min-Hai och hans dotters framträdande i USA så blev jag inte lika säker på att Kinas monopolkapitalism har så rent mjöl i påsen alls, även om mjölet kanske inte är lika extremt kontaminerat som USA:s smutsiga mjöl.

  Kina upprätthåller någon form av “kommunism” genom sin fattigdomsbekämpning och utbildningsanstalter för reaktionära sekterister, men att kalla det kommunism i ordets rätta bemärkelse är givetvis att överdriva grovt.

  Samtidigt har Kina givetvis landsförrädare som försöker smutskasta landet grovt åt USA, säkert mot betalning. Detta kan givetvis driva kineserna till totalitära motåtgärder. USA visar upp samma slags totalitära tendenser och dessa har blommat ut i öppen terror mot suveräna stater och repression mot ex. Gabbard som vill skapa goda relationer med Ryssland och Kina.

  Så långt som USA:s extrema beteende sträcker sig inte Kinas beteende än, men det är kanske bara en tidsfråga? Finanskapitalets totala frihet leder per automatik till fascism.

  Jag frågar mig om det är kinesernas medvetna plan, d.v.s. global kapitalism, eftersom Marx förutspådde detta stadium som slutet på kapitalismen och början på kommunismen?

  Kinesernas gåva till Karl Marx hemstad, d.v.s. en staty av honom, tyder på att det kan vara så. Annars var det kanske ett sätt att lämna ifrån sig kommunismen till det ställe den kom ifrån? Man får spekulera.

 8. För den som vill ha lite bättre information än bara personliga konspirationsteorier, läs:

  En översättning av en intervju med Gui Minhai där han själv och utan påverkan förklarar vad han vill. Intervjun tog plats på en kommunförvaring i Ningbo och gjordes av utländska journalister och under kravet att det inte fick förekomma några begränsningar eller restriktioner. Intervjun har publicerats i flera media.
  https://mychinaway.wordpress.com/2020/02/27/vidriga-lognaktiga-falska-media-och-journalister-ni-borde-skammas/

  Författaren Lena Holfve Polisanmälning rörande de grova bedrägerierna kring fallet Gui Minhai
  https://mychinaway.wordpress.com/2020/02/26/brister-medias-bolder-av-logner-nu/

  Domslutet översatt. Rättegången var offentlig.
  https://mychinaway.wordpress.com/2020/02/29/domen-gui-minhai-och-ondskans-gang/

  Gui Minhai har vid åtskilliga tillfällen sagt att han inte vill vidare veta av Sverige och den mobb av svenskar som bara utnyttjar honom i egna intressen. Han vill inte återvända till Sverige, en åsikt som jag delar med honom.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here