Forskare: Lockdown kan ha dödat fler än själva coronapandemin!

23
2224
Bild från Kapstaden. shutterstock_1690975615

Då och då har jag och andra rapporterat om nackdelarna med lock-down och även om den ökade dödligheten under coronapandemin i andra sjukdomar pga. minskade behandlingsresurser, samt om privatiseringens koppling till ökad coronadödlighet. Senast i:
Har Sverige “hög” eller “låg” dödlighet i COVID-19? Det beror på…. Se för övrigt under ”Relaterat!”!

Denna publicerade artikel från september fokuserar på den ökade dödligheten bland fattiga. Afrikas katastrofala svar på coronapandemin. Där står ”Men var trubbig lockdown verkligen rätt strategi i Afrika? Ett växande antal läkare, ekonomer och forskare fruktar att dessa åtgärder får katastrofala följder. Dessa experter varnar för ekonomiskt förfall, en växande spiral av andra epidemier, intensifierad ojämlikhet och årtionden av reträtt i kampen mot fattigdom.
Man pekar på Afrikas medianålder på 18 år jämfört med 41 år i Europa, och få människor i högriskkategorierna – vilket kan bidra till att förklara varför svarta Afrika upplevt färre bekräftade virusdödsfall än Storbritannien.”

Har man inte ogenomtänkt rekommenderat ungefär samma åtgärder i hela världen utan tillräcklig analys? Länder med mer uttalad lockdown i Europa kan ha hög dödlighet (Belgien, Italien, Spanien) eller mycket låg dödlighet (Norge Finland), medan ett land med liten lockdown (Sverige) har en hög dödlighet, dock lägre än de tre nämnda ”hög lockdown-länderna” och då särskilt jämfört med Belgien. här.

Nu över till en rapport i SvT igår om att Lockdown kan ha dödat fler än själva coronapandemin!Miljontals har dött av restriktionerna
Detta  baserat på en undersökning av och intervjuer med Stefan Swartling Peterson, professor i global omställning för hälsa vid Karolinska institutet och medicinsk expert på Unicef samt Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi och hiv-forskare vid Karolinska institutet. Båda kolleger vid institutionen för Global hälsa som jag tillhörde under min aktiva tid som forskare.


”Miljontals har dött av restriktionerna”

De flesta länder har stoppat fri rörlighet, stängt skolor och mycket sjukvård har ställts in sedan i mars förra året för att minska smittspridning. Men restriktionerna har också kostat miljontals liv i andra sjukdomar enligt FN-statistik sammanställd av svenska forskare.

Fram till februari i år har det dött uppskattningsvis två och en halv miljon människor i världen med covid-19. Men coronarestriktionerna har också haft ett högt pris.

Två av Sveriges främsta experter på global hälsa har kontrollerat och sammanställt den senaste FN-statistiken för SVTs räkning från bland annat Unicef: Averting a lost COVID generation och Unaids. Där framkommer hur undernäring ökat och vård samt vaccinering minskat efter att coronaviruset slog till för ett år sedan.

Lika många har dött av restriktionerna som med covid-19.

Det visar sig då att minst lika många, två och en halv miljon människor, har dött av coronarestriktionerna. Men fördelningen mellan länder av dödsfall i covid-19 och i nedstängning är häpnadsväckande.

Hör fyrabarnsmamman Resti Nambi från Uganda berätta hur hon påverkades av nedstängningen i klippet ovan.

Om världen delas upp i en rik och en fattig halva, där alla höginkomstländer och högre medelinkomstländer placeras bland de rika, medan alla låginkomstländer och lägre medelinkomstländer placeras på den fattiga planhalvan.

Då bodde nästan alla som dött med corona, 9 av 10, i rika länder och de flesta var över 60 år. Medan de som dött i spåren av pandemirestriktioner främst bodde på den fattiga halvan och var unga.

Ett decenniums hälsoutveckling förlorad

De här dödsfallen i fattiga länder som vi ser, det är ju kvinnor som har dött i barnsäng, det är nyfödda som har dött på förlossningsdagen eller första månaden, det är barn som dött i lunginflammation, diarré och malaria för att de är undernärda eller inte blivit vaccinerade, förklarar Stefan Swartling Peterson, professor i global omställning för hälsa vid Karolinska institutet och medicinsk expert på Unicef.

Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi och hiv-forskare vid Karolinska institutet, berättar att man även ser en överdödlighet hos unga vuxna i fullt behandlingsbara och förebyggbara sjukdomar. Då handlar det till exempel om tbc och hiv.

Så vi har förlorat åratal, kanske upp till ett decennium av utveckling på bara ett år, säger hon och fortsätter:

– Man räknar med att på grund av de här nedstängningarna av skolan så har minst 13 miljoner små flickor gifts bort. Vi vet också att tusentals flickor har könsstympats. Vi vet också att det haft konsekvenser för hbtq personer och andra utsatta minoriteter där man tagit chansen att trycka till dem ordentligt i coronans namn, säger Anna Mia Ekström.

Relaterat.

Flyttning av resurser till COVID-19 orsakar 200 000 til 400 000 extra dödsfall i tuberkulos bara i år, och många tusen extra i andra sjukdomar.
Systematisk nedmontering av äldrevården, som fungerar sämre i privat regi.
Coronakommissionen menar att “man” misslyckats att skydda Sveriges äldre. Varför och vad bör göras?
När marknaden blir dödlig Hur privatisering av vård ökar dödligheten i Europa.
Corona-kommissionen: Vad ligger bakom corona-smittan på äldreboenden?/

Föregående artikelRätt att kräva att Gui Min-Hai frikänns?
Nästa artikelTyskland har tjänat mycket på euron medan Italien och Frankrike har tappat enormt
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

23 KOMMENTARER

  • ”I Sverige er over 12 500 mennesker døde av koronaviruset.”
   Ett grovt faktafel i artikeln.

   • Du menar i den norska artikeln. Men över 12 500 har dött i Sverige med corona. Andelen där COVID-19 är underliggande, viktigaste dödsorsak är betydligt lägre enligt de studier som finns, under 20 %.

    • Ja. Den norska artikeln.
     Det spekuleras om 20%. Men ingen vet. Och den vanliga influensan är som bortblåst.

 1. Det räcker du inleder med ”forskare” så börjar jag tänka kritiskt.
  12.500 döda i Sverige med Covid-19 jämfört med dito sex hundra i grannlandet Norge och än färre i grannlandet Finland tror jag.
  Jag tycker faktiskt det borde säga dig något om nedstängningens effekter åtminstone i den världsänden där vi bor och befinner oss.

  Jag misstänker vänsterregimen i Sverige börjar känna sig smått orolig över nästa års riksdagsval.
  Ditt egentliga mål är kanske att försöka rädda den med hjälp lämpliga av blogginlägg?
  Se bara USA, jag tror deras nya ”vänsterregim” lär känna pressen innan den knappt ens börjat.

  Angående forskare så tror jag värdet i det kommer bli devalverat ju fler universitet som uppstår och ju fler forskare som utbildas.
  Det blir som utbildningen i övrigt. Resultaten minskar i samma takt fler utbildas.
  Utbildas? Eller kanske i en del fall motiverad bidragsförsörjning?
  För samhällets del nollresultat eller minus.
  Minus för hantverksyrken och kroppsarbete inte längre värdesätts och som vid vissa behov måste ”importeras” trots övermängden arbetslösa och övriga mer eller mindre arbetsföra överlevande på andras bekostnad.

 2. Anders försöker nog knappast rädda dagens monopolkapitalistiska regim. Varken den svenska eller amerikanska regimen kan kallas ”vänster” i traditionell mening, för ”vänster” betyder reformer som skapar ökad jämlikhet. Våra regimer gör raka motsatsen, d.v.s. stjäl från de fattiga och ger till de rika.

  Vissa som påstår sig vara ”arbetarklass” är helt tydligt inte det, eller i annat fall hjärntvättad till att bete sig på ett sätt som gynnar högern, inte arbetarklassen, ex. p.g.a. media-inducerad hjärntvätt.

  I det här fallet gissar jag på olika extrema högermedier på nätet som ständigt kallar allt makabert beteende för ”vänster”, även om det kommer från extremt marknadsliberala partier, vars ledargarnityr tilldelas extremt feta arvoden, samt i princip skiter i arbetarklassen oh gynnar monopolkapitalet.

  Vissa som påstår sig vara ”arbetarklass” förstår inte att det handlar om överdödligheten generellt, inte enbart om hur många som dör med/av Covid-19, eftersom människor dör varje år av olika influensor, cancer, hjärtinfarkter, depressioner, familjevåld etc.

  Vissa som påstår sig vara ”arbetarklass” förstår inte att det här långtifrån är över än. De som har blivit immuna i Sverige, tack vare en fullt rimlig strategi, även om beredskapen inte var så stor som den borde ha varit p.g.a. högerpolitiken, kan vara stora vinnare med livslång immunitet även mot flertalet mutationer, medan människor som kommer bli sjuka av depressioner p.g.a. nedstängningar, familjevåld, samt allergiska reaktioner av vacciner, kommer vara förlorare. Har du sett en allergisk reaktion? Sök på Bitchute.com på ”Covid-19 allergic reaction” i annat fall!

  Den extremt marknadsliberala regimen i Sverige och USA, som gör allt för att gynna storföretag och vaccin-industrin, istället för att fokusera på D-vitamin och skyddsmasker som faktiskt skyddar människor och filtrerar bort lejonparten av alla virus (HEPA), är knappast ”vänster”. Att slicka Nato-krigsförbrytelserna och EU-korruptionen åt monopolkapitalet är ju faktiskt extremt höger, något som de s.k. ”Socialdemokraterna” gör i maskopi med övrig höger.

  Kanske har du rätt också? Kanske ser många klandervärda ”forskare” sitt yrke mer som en födkrok än ett kall? Men är det konstigt med så klandervärd karaktär i ett samhälle där girigbukar uppmuntrar till girighet och statusjakt dygnet runt via alla fulmedier som ägs av samma slags lögnaktiga girigbukar?

  Mitt tips: Sluta ljug för dig själv och andra! Sök sanningen, för den är intressant, och det är riktigt tröttsamt att ständigt behöva rätta det som framstår som Kent Ekeroth och han är ju långtifrån ”arbetarklass”, i min mening, men en individ som ständigt ljuger om ”vänstern” precis som du gör. Är Ekeroth ens en patriot? -Det anser inte jag. Hans taktik är inte att ena arbetarklassen, men att splittra den till förmån för högern.

  • ”Varken den svenska eller amerikanska regimen kan kallas “vänster” i traditionell mening, för “vänster” betyder reformer som skapar ökad jämlikhet.”

   Du likställer ”vänster” med socialism som är politisk ideologi som utgår från rättvis fördelning.
   Socialister förenklar gärna med på det sättet för att växa med begreppet.
   Men för att få en rättvis bild av politiken måste du ta in fler dimensioner för att kunna kategorisera den aktuella ideologin.
   En intressant jämförelse är att ställa politiska ideologier och partier mellan utopism och realism och se vad respektive hamnar då.
   Jag lyssnade tidigare idag på en aktuell debatt mellan Nuamko Sabuni och Jimmie Åkesson.
   Hur tydligt som helst kunde jag då se hur utopismen mötte realismen i en diskussion som blev hetsig då de inte alls kunde hålla med eller ens förstå varandra. De senare i alla fall för lyssnarna.
   Debatten blev ett möte mellan hur samhället borde vara och hur det i verkligheten är.

   Mitt begrepp om vänster och höger inom politiken ryms inom ovan och går ut på att förändra samhället eller behålla som det är eller var.
   Utopisten är alltid vänster medan den konservative alltid är höger.
   Den liberale drar i den jämförelsen klart åt vänster men vad beträffar ekonomiskt system klart åt motsatta hållet höger.
   Sedan kan ju förändring t.ex. resultera i avskaffande av kapitalism men det är ett resultat av vänsterpolitik lika gärna som att behålla kapitalism och inom den förändra.

   Men det som kommit att känneteckna vänsterpolitik idag är identitet.
   Det vill säga vem du är och inte vad du gör eller har.
   Och den identitetspolitiken ryms inom alla de sorters ekonomier vi har inom västerlandet idag.

 3. Det är självklart.
  Detta gäller inte bara Covid.
  Det gäller ALL fördelning av resurser.
  Att de rika delarna av världen inte hjälper de fattiga leder till att 1 miljard lever i fattigdom VARJE år.
  100 miljoner dör i förtid i onödan VARJE år.
  Några miljoner hit eller dit är marginaler på en sjuk fördelning av resurser.

 4. Johnson & Johnsons nyligen godkända Covid-vaccin mötte motstånd då katolsk stift fördömer det för ”band till abortceller”.
  När Johnson & Johnson rullar ut sitt nyligen godkända Covid-19-vaccin i USA, står det inför en religiös kontrovers. Katoliker rekommenderas att inte ta vaccinet eftersom Johnson & Johnson använde cellinjer som härrör från decennier gamla aborter vid både testning och produktion av den nya produkten, säger ärkebiskopen i New Orleans i ett uttalande.
  Den romersk-katolska kyrkan har stött Covid-19-vacciner i allmänhet. I själva verket hävdade påven Franciskus i januari att människor har en ”moralisk skyldighet” att få en av de nya vaccinationerna så snart som möjligt. Men kyrkan är fortfarande starkt emot abort och allt utnyttjande av vävnad från aborterade barn. Cellerna i fråga med de nya coronavirusvaccinerna spåras tillbaka till fostervävnad från aborter utförda på 1970- och 1980-talet.
  Dessa celler har replikerats miljarder gånger och manipulerats i farmaceutisk forskning, liknande behandlingen av livmoderhalscancerceller hos en kvinna som heter Henrietta Lacks, en patient vid Johns Hopkins Hospital i Baltimore. I amerikanska tester var vaccinet 72 procent effektiva för att förhindra Covid-19-infektion och 86 procent effektiva för att förhindra allvarlig sjukdom eller död. Tvådoseringssputnik V testades med mer än 95 procent effektiva, strax ovanför vaccinerna Pfizer-BioNTech och Moderna.
  Adenovirala vacciner – inklusive Johnson & Johnson’s, Sputnik V och AstraZeneca-Oxford-vaccinet i Europa – kan lagras i kylskåp, medan mRNA-doserna måste hållas djupt frysta.
  https://www.rt.com/usa/516930-johnson-johnson-vaccine-catholic/

 5. Om lock-downs och varför Sverige har fler dödstal än de övriga nordiska länderna har den unge AT-läkaren Sebastian Rushworth skrivet den mycket värdefulla och utifrån vetenskaplig grund boken VARFÖR DET MESTA DU VET OM COVID-19 ÄR FEL – En evidensbaserad utvärdering, som nyligen givits ut av det alerta förlaget Karneval. Rushworth har granskat en artikel Social Science Research Network som anger 15 olika faktorer som skulle kunna förklara skillnaden i dödsfall mellan de nordiska länder. Ruskworth lyfter fram tre faktorer: 1) De övriga nordiska länderna hade sportlov tidigare än Sverige in den s.k. pandemin bröt ut medan särskilt Stockholm fick in många fler covid utifrån innan åtgärder sattes in samt att svenskar reser i större utsträckning utomlands än sina nordiska grannar 2) Sverige har en mycket högre andel invandrare än sin grannar , som drabbades hårt av olika skäl 3) samt att Sverige i början av 2020 hade en mycket större andel gamla och multisjuka människor fler människor relativt boende i äldreboenden. I ett annat kapitel har Rushworth genom att granska tre studier funnit att politiken med lock-down har varit ineffektivt. I slutkapitlet skriver Rushworth att pandemin skapat ”en storskalig kollektiv masshysteri”, att det för regeringarna vore politiskt självmord att erkänna att hårda restriktioner och lock-downs inte varit nödvändiga, och att den ”magiska” lösningen för att politikerna ändå skall vinna till slut är att vi alla skall vaccinera oss! (som också behandlas i ett annat kapitel). Läs gärna boken. Se även sebastianrushworth.com

  • ”och att den “magiska” lösningen för att politikerna ändå skall vinna till slut är att vi alla skall vaccinera oss!”

   Byt ut ordet ”politikerna” till den liberala frihetliga västerländska demokratin så ska jag tror dig.
   Sanningen är nämligen den att länder med auktoritära regimer som till exempel Kina och Taiwan är dem som lyckats bäst med att stoppa pandemin.

   Jag skulle vilja gå så långt att påstå massvaccinering är i första hand till för att rädda marknadsekonomin före människoliv.

   Kapitalism tål inte lockdown.

   • Kina har ingen auktoritär regim, det är bara propagandan. Varför Kina inte drabbades har flera förklaringar.
    —Kina har en mycket utvecklad kultur att regeringen och innevånarna söker gemensamma mål och sedan samarbetar för att nå dom. Alltså motsatsen till en auktoritär regim som i Sverige som alltid vet bäst och delar ut order, inför restriktioner, förbud och tvingar till efterlydnad.
    — I Kina är folk vana vid att ta ansvar för sig själva och andra. Man väntar inte på beslut, regler och förbud från myndigheter.
    — Kina hade inga sådana totalitära lockdown som hest isolerade människor, man begränsade bara kontakterna.
    — Man arbetade intensivt förbyggande med TCM och vitaminer.
    — Munskydd användes flitigt.
    — Folk naturligt distanserade och höll avstånd på eget initiativ.
    — Det finns en väsentlig mognad i att använda digitaltekniken, undervisning gick på distans liksom hela affärslivet och shopping omedelbart. Umgänge och partis blev digitala. Kina ligger minst tio år före Sverige i utvecklingen.
    — Uppfinningsrikedomen. Man satte upp metalltrådar mellan byggnader för att skicka saker fram och tillbaka, man hissade upp mat och varor från balkongen så buden aldrig behövde komma in.
    — Man arbetade, undervisade och handlade mat på distans, inte i isolering utan i små grupper. Kontakter reducerades.
    — Kinas samhällen är organiserad i grindstäder och kvarter, utan fritt tillträde, och man begränsade rörelserna in och ut.

    När det gäller mognaden att använda teknologin i Sverige känner jag igen det från 40-talet då telefonen blev vanligare. Äldre vägrade använda den, dom kände sig obehagligt osäkra och det fanns ett psykologiskt massivt motstånd mot telefonen, man kunde ju inte se den man pratade med. Sverige har ännu inte nått mognaden i digitalåldern på samma sätt som Kina, varför umgänge, affärer och handlande över WeChat inte psykologiskt fungerar.

 6. För oss som fattat att CV-19 enbart är skrämselpropaganda, och dimridå för att skapa motiv för angrepp på demokrati, mötesfrihet och frihet att förflytta sig, samt dölja att den rika 1% = Finanselit=De som gör pengar på pengar=parasiterna, utökar sina tillgångar på vi andras bekostnad, är följande artiklar viktiga att läsa för att få medicinska fakta:
  https://kvartal.se/artiklar/den-svenske-covidrebellen-i-usa/ (professorn i epidimiologi vid Harward)
  Mikrokort sammanfattning: De tillämpade strategierna ”lockdowns” mfl. strider mot etablerad kunskap folkhalsa och epidimiologi!
  https://kvartal.se/artiklar/kommer-vaccinerna-att-stoppa-pandemin/
  Mikrokort sammanfattning: Vacciner ser endast till att CV-19 smittade inte blir allvarligt sjuka OCH Vaccinerad kan fortfarande smitta andra.
  OBS! EU:s och WHO:s arbete med vaccinpass: Det är att flytta utvecklingen 100-150 bakåt i tiden, när det krävdes pass inom Sverige för att kunna förflytta sig

  OCH: Det är dags att ta upp Martin Kulldorfs (Harward professorn) inititativ uppropet ”Great Barrington Declaration”, som hittills samlat 800 000 namnunderskrifter. Det går i korthet ut på att minimera dödsfall och skador på folkhälsan i stort genom att med olika insatser skydda dem med störst risk, framför allt äldre, medan de som anses ha minimal risk ska leva som vanligt.

   • Håller med Anders.
    Dock med reservation att 2.5 miljoner är antalet döda med Covid och testade.
    Enligt mig är antalet på överdödlighet mer exakt.
    Dels tar man bort problemet med döda MED Covid men INTE testade.
    Dels slipper man problem med att stater mörkar Covid.
    Normalt sjunker dödligheten med cirka 1% varje är, pga ökad livslängd och ökad befolkning (=lägre medianålder).
    Dessa faktorer kommer så klart minska när mediandödålder inte ökar eller befolkningen inte ökar.
    Nåväl, talen för överdödlighet börjar mer klarna för 2020.
    Siffrorna pekar mot cirka 10 miljoner överdödlighet.
    Exempel: Ryssland 480.000,
    Mexico 290.000
    Iran 190.000
    USA 750.000
    Brasilien 600.000.
    Många länder har inte presenterat statistik ännu.

 7. Jag tror på restriktioner och det har jag gjort ända sedan pandemin började och det går att se i de kommentarerna jag gjort här tidigare.
  Sedan lever jag som jag lär också. Man är ju rädd om sitt lilla liv man har 🙂
  Jag har sedan tidigare förstått att batterifabriken Northvolt i Norrland som är under uppförande och ska tillverka batterier till ebilar har sett på allvar angående Coronasmittan och tillämpat restriktioner därefter.
  Antagligen är det för verksamhetens skull att man är rädd för ett Covid-19 utbrott ska försena färdigställandet av fabriken.
  Nu ikväll läste jag på SVT att man testat 500 anställda om de var smittade men ingen av dem visade sig bära på smittan.
  Så visst går det hejda smittan bara viljan finns. Inte bara i Kina utan faktiskt även här i Sverige.
  Men jag är övertygad om att regeringen här i Sverige inte ville det utan de hade istället en tro på s.k. flockimmunitet innan de visste säkert att en sådan bestämt skulle inträffa vilket kom att visa sig var ett felaktigt antagande.
  Därför gör de ingenting mer än hänvisa till andra, då något de började kalla ”expertmyndigheter”.

  Jag har märkt på senare tid att vårt samhälle börjar översållas av ”experter”.
  Men hur mycket experter är de egentligen vid närmare granskning?
  Jag misstänker de här s.k. experterna ytterst har en överordnad nämligen att hålla regeringen ansvarsfri.
  I förlängningen blir då frågan vad vi ska med en regering till som inte vill ta ansvar för landet?
  Förtroendevald passar dåligt.
  Regering U.P.A. med hög lön och goda förmåner passar bättre för ministerkabinettet tycker jag.
  ”Expertmyndigheterna” måste jag tyvärr ge samma betyg då den Socialdemokratiska regeringen under Olof Palme och med riksdagens hjälp befriade dem från tjänstemannaansvaret.
  Ett tjänstemannaansvar som faktiskt gav ämbetsmännen en hög status i samhället.
  Respekterad byrådirektör då – i dag i princip vilken pottsork som helst.
  Hoppas du tänker på rätt person när jag använder den nedvärderande jämförelsen.
  Har visst varit punkrockare tror jag. Var säkert mer duglig där.
  Den enda likheten förr & nu skulle i så fall vara den höga lönen samt de generösa anställningsvillkoren.

 8. Den oförvitlige ämbetsmannen eller pottsork?

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hog-jurist-begars-haktad-for-misstankt-valdtakt
  ”Vet du mer om detta? Tipsa SVT Nyheters granskande reportrar.” (länk)
  Mitt svar
  Jo, jag vet mera
  Läs Samnytt så får ni också veta mera
  https://samnytt.se/avslojar-hd-profilen-goran-lambertz-begard-haktad-for-valdtakt/

  Käre läsare, fråga dig. Vilken ordning vill du ha i ditt land Sverige?
  En rättsstat av traditionell modell eller en förvrängning till polisstaten där Partiet (öppet eller i det fördolda) ytterst bestämmer vad som är rätt eller fel samt där korruption och kriminalitet biter sig fast inom rättsväsendet?

  https://www.friatider.se/rattsvasendet-har-blivit-en-lekstuga-aktivister-och-kriminella

  Jag anser det här vara en mycket viktig fråga. Just därför rättssystemet är hårdnackat.
  Har svårt att glömma vårt grannland Polen där just rättsapparaten var den sista platsen där Sovjetkommunismen kunde bita sig fast längst.
  Kanske den fortfarande inte släppt makten ifrån sig. Jag vet inte riktigt det.

 9. Samnytt har idag en intressant debattartikel om Coronakravallerna som uppstått lite varstans i Europa och nu senast i Stockholm fast där under lindrigare former.
  Av deltagarna kan man se det här inte rör sig om någon vänster-höger fråga utan berör något helt annat som kan liknas vid tystad debatt och som inte passar in i den demokratiska tradition vi haft sedan lång tid tillbaka.

  Men inte bara tystad debatt. Kravallerna visar också på elitens bristande kompetens som det verkar folk börjar känna sig missnöjda med.
  Hur har denna bristande kompetens uppstått?
  Kanske dax för en storstädning i utbildningsväsendet?
  Det förstärker också min uppfattning om att vi befinner oss på ett sluttande plan där vägen mot utveckling i lika stor utsträckning är vägen utför.
  Det genererar en bristande framtidstro samtidigt som solidariteten i samhället eroderar bort.
  Egentligen är det direkt skräckinjagande om man drar det till sin spets.
  Vågar man gå ut? Törs man gå dit människor samlas? Utan risk för elände och onödiga konflikter.
  Hur blir framtidens boendemiljöer? Grindsamhällen varvat med parallellsamhällen?
  Vart tog tryggheten vägen?
  Folkmakt blev till polismakt?

  https://samnytt.se/coronakravaller/

 10. Studioett (SR) hade två timmar om CV-19. BL.a ett långt inslag om att nedstängningar orsakat MINST lika många dödsfall som CV-19 (Bruttotalet). Men eftersom alla länder jagar smittan – dvs jagar sin egen skugga, så kan de fortsätta med nedstängningar och fortsatt olaglig förklara demonstrationer och andra demokratiska rättigheter.

  • Jag har väldigt svårt att ta till mig sådana där hypotetiska ”faktauppgifter”.
   Som till exempel kommunismen dödat 100 miljoner människor, kapitalismen i USA dödat 20 miljoner människor, ekonomisk sanktioner x antal människor och så vidare.
   För mig är sådant endast icke verifierbara beskyllningar och påståenden.

   Men har man kvävts ihjäl av Covid-19 så är det Coronapandemin som är orsaken.
   Det är för mig ett obestridligt faktum.
   Om det sedan är ett antal som avlidit av åtgärder mot Coronaepidemin så är den orsaken istället brist på kompetens och handhavande.
   Att skylla sådant på Corona-smittan är endast försök till bortförklaringar.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here