Ska USA få placera styrkor på Bergabasen i Haninge?

2
194

En läsare skickade mig en notis om en insändare i ”Mitt i Haninge” skriven av Andreas Falk som representerar V i Stadsbyggnadsnämnden. Jag åter den för läsning och begrundan. Du kan också skicka en Insändare till något medium!

”Nato-processen är över, men i dess skugga har ett i lera avseenden mer djupgående avtal beretts, utan någon öppen information till allmänheten. Sveriges regering önskar ett kraftigt ökat samarbete med USA, inte bara genom Nato. Det så kallade DCAavtalet, Defence Cooperation Agreement, ska lämnas till riksdagen den 8 maj, för att debatteras och beslutas om den 18 juni.

DCA-avtalet ger i korthet USA oinskränkt tillgång till 17 svenska militärbaser och övningsområden, av vilka Bergabasen i Haninge är en. Avtalet ger USA tillträde till Berga och rätten att förlägga styrkor, krigsmateriel och vapen där samt rätten att utöka berört område vid behov, för sitt nyttjande. Avtalet medför miljömässiga och ekonomiska konsekvenser som USA inte hålls ansvariga för och utöver amerikansk militär ges även dess underleverantörer och anhöriga långtgående undantag från svensk lagstiftning.

USA tillåts inrätta militärpolisenheter med rätten att agera både på Bergabasens militära skyddsområde och i kringliggande samhällen. Dörren lämnas dessutom öppen för USA att placera ut kärnvapen på svensk mark utan möjlighet till vare sig svensk insyn eller kontroll. Haninge kan mycket väl som gränspostering för USA:s intressesfär bli ett potentiellt militärstrategiskt mål för en främmande makt som inte är ientligt inställd till Sverige, men till USA.

Om avtalet godkänns i riksdagen kommer detta att radikalt förändra Sveriges funktion som suverän stat och som rättsstat. Detta utan att Sveriges medborgare informerats om och inkluderats i beslutsprocessen. Att ett så omfattande avtal utarbetas och läggs fram för beslut utan medborgarinlytande bryter mot grundprinciperna för vår demokrati.

Därför måste vi som medborgare agera och kräva en informerad debatt och en omröstning om DCA-avtalet!

Relaterat.
Nej till DCA-avtalet med USA!
Dokumentation från manifestation 12 april mot DCA-avtalet
Alla vänner av fred och Sverige bör protestera mot DCA!
Björn Backengård: Remissvar till DCA
Viktigt och klargörande remissyttrande över DCA-avtalet med USA från Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet
INTERNATIONELLTDemokratiFNimperialismkärnvapenkrigNatoUSA Remissvar: Stoppa DCA!
Björn Backengård: Överenskommelse om militärt samarbete, DCA, mellan Sveriges och USA behöver granskas noga!
Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete.
Nya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig. 12 november
Skiftet: Stöd uppropet Nej till DCA: ”Till Riksdagens alla partier Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!”
Brev till riksdagsledamöterna om DCA, Defense Cooperation Agreement, 10 december. ”Mänskliga rättigheters dag”
Polisanmälan angående lagbrott i samband med DCA- avtalet.

Föregående artikelÄven studenter i Frankrike och Storbritannien stödjer Palestina. Dags för svenska studenter!
Nästa artikelMedia lovordar ännu en film om Syrien som är terroristpropaganda – filmen “Till min dotter”.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

 1. Sverige är numera ett protektorat till USA och NATO.
  Naturligtvis så kommer DCA-avtalet att pliktskyldigast debatteras i riksdagen för att senare överlämnas till omröstning. Naturligtvis kommer förslaget att enhälligt antas av riksdagen. Naturligtvis kommer DCA-avtalet att nämnas i media utan några större åthävor. Naturligtvis så kommer NATO och USA använda svenskt territorium som uppmarschområde för sina styrkor och helt följdriktigt placera kärnvapen inom landets gränser.
  Naturligtvis så kommer svenska politiker från vänster till höger att med näbbar och klor försvara rådande ordning och påstå att detta inte försvagar Sverige utan tvärtom utan gör Sverige till ett tryggare land att bo i.
  Inte vet jag men politikerna i detta arma land verkar helt ha glömt vad dom har för skykdigheter som förtroendevalda eller så är dom bara ovanligt korkade. Det kanske är både delarna.

  • Med tillräcklig belöning gör Borgaren Idealisten till en kontrollerad Sugare.
   Var och en är sig själv närmast.
   Det är Demokrati.
   Det goda livet på andras bekostnad.

   Enkelt nu att se politikernas viktigaste uppgift är att ”skydda demokratin”.
   Mera vapen till Ukraina vilket gör fler döda och mera krig bland östslaver så gott som utan Västerländska offer.
   Återstår och se hur demokraterna lyckas klamra sig fast vid makten om kriget sprids till Europa.
   Blir det verkligen lika enkelt då för Demokratins alla charlataner att lägga all skuld på Ryssland?

   https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ryssland-forbereder-nedstangning-av-wikipedia-sa-ser-den-ryska-kopian-ut

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here