Rättsväsendet i USA ingriper i allierade länder för att hjälpa USA-företag. Exemplet Affären Alstom : efter 25 månader i fängelse i USA berättar Alstom-chef.

12
3622
Frédéric Pierucci, Alstrom

I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel, som återger ett förhållande som existerar än idag. Viktigt.

Vi vet att USA också spionerar på företag i konkurrerande länder.USA har spionerat även på svenska politiker, med hjälp av Danmark. Ingen överraskning…


Per-Olov Käll har uppmärksammat denna artikel och vänligen översatt den franska för att kunna publiceras här. RT-Frankrike: Affären Alstom : efter 25 månader i fängelse i Förenta Staterna uttalar sig Frédéric Pierucci utan filter

Texten påvisar att USA:s rättsväsende kan straffa företag i andra länder om det passar USA:s politik. Sanktionspolitiken som straffar länder och företag som t.ex. handlar med Kuba och Iran är ett exempel. Medverkan då USA-företag vill köpa upp en konkurrent är ett annat exempel, med andra karakteristika.


Rättsväsendet i USA ingriper i allierade länder för att hjälpa USA-företag. Exemplet Affären Alstom : efter 25 månader i fängelse i USA berättar Alstom-chef.

 

Korruptionsanklagad av den amerikanska rättvisan har den tidigare dotterbolagschefen hos storföretaget Alstom, Frédéric Pierucci, tillbringat 25 månader i fängelse i USA medan amerikanska General Electric samtidigt förvärvade det franska flaggskeppet. Han berättar för Thinkerview om sitt öde.

Den tidigare toppchefen hos Alstom, Frédéric Pierucci, hade i åratal besökt världens alla hörn inom ramen för sitt uppdrag. Hans uppgift var att knyta samman ansvarsområdena inom det franska företaget – till dess han fick erfara USA:s extraterritoriella rättsskipning.

Denna ger bland annat Washington möjlighet att lagstifta om finansiella transaktioner som genomförs utanför Förenta Staterna, så snart dessa görs i amerikansk valuta, det vill säga i dollar.

Faktum är att i november månad 2012 stämdes Frédéric Pierucci av USA:s justitiedepartement, som anklagade honom för att ha medverkat till korruption i Indonesien genom utbetalande av mutor till konsulter lejda av Alstom, något som skulle ha skett ett dussintal år tidigare.

I april månad 2013 anhölls Alstoms toppchef på flygplatsen i New York och fick bereda sig på att tillbringa 25 månader i ett antal amerikanska fängelser. Strax efter hans fängslande påbörjade den amerikanska jätten General Electric de inledande operationerna i ett uppköp av Alstoms energidivision.

Ett rent sammanträffande? Den tidigare filialchefen inom den franska koncernen svarar på frågan i en intervju den 8 juli på YouTube-kanalen Thinkerview.

I april 2014 hade det gått ett år sedan Frédéric Pierucci blivit inlåst i ett amerikanskt fängelse av hög säkerhetsklass. Han erinrar sig scenen, beskriver en sal i vilken tre tv-apparater är igång, ”en för de svarta, en för de spansktalande, en för vita”. ”Jag ser meddelandet som berättar att Alstom är på gång att bli uppköpt av General Electric. Jag kopplar omedelbart ihop de två händelserna [arresteringen och uppköpet]”, förklarar Frédéric Pierucci innan han tillägger: ”Ni ser framför en extremt tydlig bild av ekonomisk krigföring”. Han erinrar sig nämligen att med Alstom-operationen har General Electric ”köpt sitt femte företag genom en kupp av den amerikanska rättvisan”.

Han beklagar bristen på förutseende hos de franska myndigheterna. Frédéric Pierucci anser att i Frankrike ”förstår bara Arnaud Montebourg, som är den enda som uttalat sig om detta […] Han hade förstått kopplingen mellan Förenta Staternas juridiska system och uppköpsoperationen”. Och den tidigare chefen för Alstoms dotterbolag för värmepannor rundar av sin förklaring: ”Förenta Staterna frigav mig [mot borgen] den veckan när den franska regeringen bedömde att General Electric köpte Alstom”.

Anders Romelsjo: Information om Arnaud Montebourg: Wikipedia: Arnaud Montebourg

Frédéric Pierucci beskriver det som enligt hans mening står på spel i den aktuella transaktionen. Han fördömer försäljningen av ”ett exceptionellt strategiskt företag”, och stödjer sitt resonemang genom att erinra om att reservdelar till flygplatsen Charles de Gaulle hädanefter kommer att tillverkas av det amerikanska företaget.

”Om vi i morgon inte är överens om USA:s utrikespolitik, kan de mycket väl förhindra att vi förses med reservdelar och General Electric kommer att göra det som den amerikanska regeringen säger åt dem att göra!”, säger han. Samma sak gäller, hävdar Frédéric Pierucci, för de turbiner som får de franska kärnkraftverken att fungera.

”De [USA] kan försätta oss i mörker eftersom 75% av elektriciteten i Frankrike produceras av våra kärnkraftverk”.


Den tidigare dotterbolagschefen påminner även om den Europeiska kommissionens roll genom att inskrida vid slutförandet av köpet. I det förflutna hade kommissionens verkställande ledning motsatt sig en del av de uppköp som General Electric önskat genomföra. Frédéric Pierucci förklarar att i fallet Alstom hade amerikanerna föregripit detta skeende genom att ”låta fransmännen själva slåss mot Kommissionen”. ”Det blev Alstoms VD som tillsammans med den franska regeringen begav sig till Bryssel för att ta strid för att Alstom skulle köpas upp av det amerikanska företaget”.
Genom sina personliga erfarenheter kan Frédéric Pierucci skildra hur kugghjulen arbetar i rättvisans maskineri på andra sidan Atlanten, ett rättsväsende som förorsakat honom stora personliga besvikelser. Allmänt talat är han bekymrad över den globala makten hos den amerikanska lagstiftningen inför vilken avsaknaden av motreaktioner från andra länder är påfallande:

”Förenta Staterna förgriper sig regelmässigt på sina allierade”, förklarar han med hänvisning till de utländska företag som redan ådragit sig kostnader för amerikanska domstolsprocesser, bland vilka flera franska koncerner återfinns.

I en önskan att varna för den amerikanska lagstiftningens enorma makt nämner han som ett exempel de risker som är förknippade med ”Cloud act”, en federal lag som möjliggör inhämtning av vissa personuppgifter och som antogs i Washington 2018. Lagen ger de amerikanska myndigheterna rätt att tvinga amerikanska tjänsteföretag att lämna ifrån sig personuppgifter om sina kunder, oavsett om dessa befinner sig i Förenta Staterna eller utomlands.

Under intervjun berör den före detta chefen för Alstom en mängd ämnen, såsom omständigheterna kring sitt fängslande, hur han förhindrades att uttala sig offentligt om vissa saker under den period han var frigiven mot borgen och nämner även inbrottet i Matthieu Arons lägenhet, den journalist tillsammans med vilken han just skrivit boken Le piège américain [Den amerikanska fällan].

Frédéric Pierucci låter heller inte bli att brännmärka vad han anser vara ”kortsynta” strategier hos den franska regeringen och klandrar i synnerhet det aktuella projektet att privatisera ADP (Paris flygplatser). RT. Om privatisering av flygplatserna i Paris.

Intervjun på Thinkerview.

Föregående artikelEnfaldig determinism – ingen bortre parentes
Nästa artikelJulian Assange, Alina Lipp, och Anne-Laure Bonnel– När sanningen blir brott i Väst
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

12 KOMMENTARER

 1. Vad gjorde tysk säkerhetstjänst när Merkel fick sin telefon avlyssnad av NSA? Ingenting, för de är lierade med globalistmaffian precis som Macron. EU en tragisk skara vasaller som låtsas de är fria nationer..Patetiskt!

 2. Benny, Spionerar gör alla på alla och alla vet om det. Det har ingenting alls att göra med ”vasaller”. Information är alltid intressant oavsett om det är en vän eller fiende. Från tid till annan blir någon avslöjad med byxorna nere men trots det fortsätter verksamheten och på sitt sätt bidrager spioneri till förståelse mellan länder.
  Att Tyskland inte protesterade mot avlyssningen av Merkels telefon har att göra med att Tyskland gör samma sak mot andra länder. Exempelvis var österrike irriterade på BND . Jag hoppas du har tillräcklig tyska kunskap för att läsa denna artikel. https://netzpolitik.org/2017/spionage-unter-freunden-der-bnd-hat-eine-geschichte-der-unterwanderung/

  • Jo, det har i allra högsta grad att göra med vasaller. Exempelvis vet vi att Danmark avlyssnar Sverige för USAs räkning (och antagligen utnyttjas Sverige för att avlyssna flera av sina grannländer). Europeiska länder har också pressats att möjliggöra massövervakning. Se t.ex. https://www.pcworld.com/article/2105840/nsa-created-european-bazaar-to-spy-on-eu-citizens-snowden-tells-european-parliament.html. Dessutom är det sannolikt att centrala EU-institutioner avlyssnas och virus inplanteras i något europeiskt telekom-bolag, allt för USAs räkning. Se t.ex. https://theintercept.com/2014/11/24/secret-regin-malware-belgacom-nsa-gchq/. Men det finns inget som pekar på att EU-länder utnyttjar någon amerikansk delstat att spionera på en annan delstat eller pressat USA till massövervakning. Inte heller har vi hört talas om någon amerikansk delstat som avlyssnar USAs federala institutioner för EU.

   • H2 försöker bagatellisera gangstermaffian i Washingtons alla skurkstreck så hans inlägg är väl som vanligt! Ja, det är fullständigt omöjligt att ur en rättsstatlig synpunkt försvara USA och deras övergrepp.

   • Detta är en härva av makt med USA i center av spindelnätet jag ser att de flesta inte ens har velar försöka förstå. Det är en ond cirkel av massövervakning och propaganda för att styra och härska över världen och Sverige. Kina har i stor utsträckning lyckats släcka ner den, och det är därför USA så intensivt genom sina lojala svenska media försöker svartmåla och skapa rasistiskt hat hot Kina genom att sprida ändlösa påhittade lögner om tvångsarbete, koncentrationsläger, virus eller förtryck, allt vilket är påhittat och lögn. Bara ändlöst upprepat enligt Josef Goebbels doktrinen att upprepa lögnen till den blir sanning. Tills slut tror du själv på lögnen.

 3. Detta är bara toppen på ett isberg. Vi som länge arbetat internationellt vet alltför väl vad till exempel USA’s totalitära världsomfattade ”system” av övervakning, kontroll och styrning är. NSA har bara sekundärt med terrorism att göra, deras primära uppgift är att övervaka vad som pågår i världen så USA kan stämma i bäcken och vidta motåtgärder för att gynna ”amerikanska intressen”, som det heter. Ofta etniskt baserade intressen. Det gäller affärsintressen. Man övervakar penningströmmarna via SWIFT systemet, investeringarna, och hur nyckelpersoner reser och vem dom träffar. Det analyseras och används för att stödja USA intressen, alltså går till USA industrin. Rättssystemet är bara ett verktyg i verktygslådan. NSA och CIA de viktigaste, andra är sanktioner, strategiska stämningar, mutor, korruption, hotelser mot personer, företag och banker är andra. Om man identifierar en nyckelperson Y i företaget X, då kanske bankiren A ringer sin etniske frände i företaget B för att be honom ge Y ett job-offer med fyra gånger lönen om han flyttar, sedan ringer bankiren A sin etniske frände i banken C och vill att finansieringen stoppas eller försvåras, bankiren A är villig att betala för det. Man ökar kostnaderna i hela länder, så dom tvingas att låna, glöm inte Soros spekulationen och massinvandringen, ett resultat av Irak och Syrien krigen, initierade av USA’s stöd till ”moderata rebeller”, vilket blev IS, ytterligare ett verktyg. Just nu är USA väldigt aktive i Hong Kong och försöker i Xinjiang. Iran, Ryssland och Kina lägger krokben, Indien med flera börjar haka på, och det undergräver hela USA hegemonin och USA imperiets maktbas.

 4. Detta är bara toppen på ett isberg. Vi som länge arbetat internationellt vet alltför väl vad till exempel USA’s totalitära världsomfattade ”system” av övervakning, kontroll och styrning är. NSA har bara sekundärt med terrorism att göra, deras primära uppgift är att övervaka vad som pågår i världen så USA kan stämma i bäcken och vidta motåtgärder för att gynna ”amerikanska intressen”, som det heter. Ofta etniskt baserade intressen. Det gäller affärsintressen. Man övervakar penningströmmarna via SWIFT systemet, investeringarna, och hur nyckelpersoner reser och vem dom träffar. Det analyseras och används för att stödja USA intressen, alltså går till USA industrin. Rättssystemet är bara ett verktyg i verktygslådan. NSA och CIA de viktigaste, andra är sanktioner, strategiska stämningar, mutor, korruption, hotelser mot personer, företag och banker är andra. Om man identifierar en nyckelperson Y i företaget X, då kanske bankiren A ringer sin etniske frände i företaget B för att be honom ge Y ett job-offer med fyra gånger lönen om han flyttar, sedan ringer bankiren A sin etniske frände i banken C och vill att finansieringen stoppas eller försvåras, bankiren A är villig att betala för det. Man ökar kostnaderna i hela länder, så dom tvingas att låna, glöm inte Soros spekulationen och massinvandringen, ett resultat av Irak och Syrien krigen, initierade av USA’s stöd till ”moderata rebeller”, vilket blev IS, ytterligare ett verktyg. Just nu är USA väldigt aktive i Hong Kong och försöker i Xinjiang. Iran, Ryssland och Kina lägger krokben, Indien med flera börjar haka på, och det undergräver hela USA hegemonin och imperiets maktbas.

 5. Eftersom inlägget är så relevant borde du kanske tryckt ut den ett antal gångert till. Tack Karl W.

  • Tack. Till det kan läggas att jag är väldigt väl medveten och på vakt när det gäller min egen utsatthet. Eftersom jag bor i Kina, och har bott här mycket länge, kan jag ge förstahands intryck vad det verkligen är likt, och det skadar USAs omsorgsfullt skapade falska bild av Kina att vara en diktatur och ett förtryck. Det är motsatsen. Som bekant, olyckor händer lätt, som Udo Ulfkotte, en frisk människa oförklarligt död, ett tiotal människor försvann oförklarligt efter 9/11, alla visste för mycket. Sök på ”clinton bodycount”. Därför lämnar jag aldrig ut personlig information, även om ett par personer i Sverige försökt komma åt privat känslig information.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here