Ryssland dumpar dollarn?

2
1025
Bld: Shutterstock

USA utöver sin hegemoni på olika sätt. Ett centralt maktmedel är dollarn. Till följd av USA:s starka ställning och överenskommelse med Saudiarabien för snart 50 år sedan om att handel med olja ska ske i dollar. USA utnyttjar dollarns starka ställning på olika sätt. Länder som Kina, Ryssland, Iran och Venezuela har sedan några år i äkad utställning bedrivit handel i andra valutor än dollar. Se artiklarna under Relaterat nedan. Ja, vem vill väl vara beroende av USA:s utrikespolitik?


Ryssland dumpar dollarn?

Moskva har fortsatt att sälja amerikanska finansdepartementets statsskuldsobligationer och liknande i dollar (securities), och skurit ned sitt lager med 8,7 miljarder dollari mars, enligt de senaste uppgifterna från det amerikanska finansdepartementet.

Rysslands innehav av amerikanska statsskuldspapper uppgick till 3, 8 miljarder dollar i mars, jämfört med 12,5 miljarder en månad tidigare.

För tre år sedan låg beloppet på 105 miljarder dollar. Moskva har gjort sig av med över 96 procent av sitt innehav under den perioden. Landets långsiktiga amerikanska innehav av statsskuldspapper 928 miljoner dollar medan innehavet kortfristiga värdepapper störtdök med 7,8 miljarder till 473 miljoner dollar.

Japan är den största innehavaren av USA:s statsskuldsväxlar sedan juni 2019. Innehavet uppgick till 1 270 miljarder dollar i mars, en ökning med 3,4 miljarder dollar på en månad.

Den andra toppinnehavaren av amerikanska statsobligationer, Kina, har fortsatt att göra blygsamma nedskärningar i amerikanska skuldinnehav, med 10,7 miljarder dollar till 1 biljon dollar.

Ryssland fyller kassakistor med guld och lägger till motsvarande 2,5 miljarder under coronapandemins topp. Ryssland var tidigare en av de största innehavarna av amerikanska statsobligationer, men sedan maj 2017 har landet stadigt minskat denna investering, i linje med sin “avdedollariseringspolitik” och som svar på sanktioner som införts av Washington.

Som en fråga om statlig politik har Moskva också diversifierat sina reserver, ökat innehav av ädelmetaller till rekordnivåer. Landets totala guldinnehav uppgick till 73,9 miljoner troy ounces (2.298 ton) i mars, till ett värde på 120 miljarder dollar, enligt de senaste uppgifterna från Centralbanken i Ryssland. RT


Relaterat

Ryssland, Iran och Kina etablerar banksystem vid sidan av SWIFT. Brytningen med dollarn fortsätter, medan USA:s budgetunderskott växer.
BRICS skaffar eget betalningssystem.
Försöker EU kringgå USA:s Iranpolitik med ny valuta och vad sker i valutavärlden?

2 COMMENTS

  1. Dollarmakten försvinner, men är ännu långt ifrån avlivad. Vad som är mest intressant, vad kommer den att ersättas med, om den kommer att ersättas. Väldigt mycket från Kina mörkas i Sverige och väst, med det som inte rapporteras är det mest intressanta. Mycket av det finns bara på kinesiska. Mycket i besluten av Kinas riksdag är väldigt intressant, speciellt det som inte klart uttalas. Kina tycks vända Hong Kong händelserna till sin fördel, och Hong Kong blir troligtvis ett ekonomiskt världscentrum i framtiden. Kina utvecklar kryptovalutan, och den behöver inte vara knuten till enbart CNY valutan. Troligtvis kommer det att bli en världsvaluta i form av en kryptovaluta som inte är nationell och som helt kör förbi de amerikanska kontrollerade bankerna och dollarn. USAs/UK försök att ta kontroll över Hong Kong är nu stoppat. Vi talar inte om att Hong Kong försvinner som ett finanscentrum, utan att det om-startas, utan kontroll av UK och USA. Det kan ta några år, men det har Kina råd med. En av Kinas största styrkor är att vara tålmodig, inte reagera impulsivt på händelser, och att strategiskt planera. Vad som helt mörkats i svenska media är även att Kina nu helt lägger om sin handels strategi, men jag återkommer med det.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here