Ska Kapitalet bestämma matutbud och kvalitet?

9
909
Mat subvention. shutterstock_713686756

Ingress: Svaret på frågan i titeln på artikeln är förstås JA. Kapitalet har i slutändan det avgörande inflytandet i vår kapitalistiska, ack så onödogt primitiva och orättvisa värld.
Med ett vettigt distributionssystem och ett vettigt ägandesystem skulle mathållningen inte vara något problem. Men det är den. Och frågan är mer kontroversiell än man kan tro.

Fel att ge Nobelpriset år 2020 till FN:s livsmedelsorganisation? Läs en utförlig artikel

Action Against Hunger skriver ”Det produceras mer än tillräckligt med mat för att föda den globala befolkningen – men så många som 811 miljoner människor är ändå hungriga. Efter att ha sjunkit stadigt i ett decennium ökar hungern i världen, vilket påverkar 9,9 procent av människorna globalt. Från 2019 till 2020 ökade antalet undernärda med hela 161 miljoner, en kris som till stor del drivs av konflikter, klimatförändringar och COVID-19-pandemin.Action Against Hunger.

WHO: ”Mer än hälften av alla undernärda (418 miljoner) bor i Asien; mer än en tredjedel (282 miljoner) i Afrika; och en mindre andel (60 miljoner) i Latinamerika och Karibien. Men den kraftigaste ökningen av hunger var i Afrika, där den uppskattade förekomsten av undernäring – hos 21 procent av befolkningen – är mer än dubbelt så stor som i någon annan region. WHO.

Har publicerat förra våren artikeln Svälten kan öka dramatiskt i världen!? Snart 1000 miljoner hungriga enligt FN.

Detta är ett stödförklaring från Forum för livsmedelssuveränitet (Forum for Madsuverænitet)

Torsdagen den 23 september höll ett toppmöte i New York. Även om det är viktigt att diskutera framtiden för det globala livsmedelssystemet mot bakgrund av både COVID-19 och klimatkatastrofen, utgör toppmötet ett steg tillbaka i kampen för hållbara, demokratiska och rättvisa livsmedelssystem.

Det är därför organisationer som La Via Campesina och World Forum of Fisher People, som representerar mindre livsmedelsproducenter, liksom miljöorganisationer som Friends of the Earth International har valt att bojkotta toppmötet – och i Food Sovereignty Forum skulle vi vilja för att understryka vårt fulla stöd för detta beslut.

Toppmötet är odemokratiskt. Trots initiativtagarnas påstående om att involvera det civila samhället är detta bara symboliskt tal. Även om det är ett FN -toppmöte, organiseras det av World Economic Forum, en intressegrupp för privata företag, och inte av FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), som tidigare toppmöten. Både den nuvarande och två tidigare FN -rapportörer om rätten till mat har kritiserat toppmötets organisation för att inte bygga på erfarenheter och struktur från tidigare toppmöten.

Även om små bönder föder större delen av världens befolkning, har de bara symboliskt blivit inbjudna att hjälpa till att utveckla de förslag som kommer att diskuteras vid toppmötet. Istället är det stora privata företag i agroindustrin som bjuds in och får sätta agendan för framtidens livsmedelssystem. Det är odemokratiskt och olagligt, varför 550 sociala rörelser och civilsamhällesorganisationer har bojkottat toppmötet och hela processen fram till toppmötet.

Med stora företag som nyckelaktörer kommer toppmötet inte att kunna bidra till de lösningar vi behöver för att hantera klimatet, biologisk mångfald och matkris. Istället kommer det att prioritera tillväxt och tekniska lösningar som kommer att fortsätta en destruktiv ”business as usual”. Men det är inte så vi löser klimatkrisen – vi behöver strukturförändringar som tar itu med global ojämlikhet och överproduktion av animaliska livsmedel av industrialiserat jordbruk och fiske, vilket undergräver förmågan att säkerställa hälsosam och adekvat mat för hela världens befolkning, och som är anledningen till att global produktion har blivit så skadlig för naturen och klimatet.

Forum för livsmedelssuveränitet kämpar för ett rättvist matsystem och en uppgörelse med maktstrukturerna för det nuvarande livsmedelssystemet i den globala politiska ekonomin. Matsuveränitet handlar om människors rätt att själva bestämma över sin mat och politik när det gäller äganderätt till mark samt produktion och distribution av mat, i syfte att säkerställa tillräcklig, hälsosam och kulturellt lämplig mat som produceras på ett hållbart sätt. Små bönder och små fiskare spelar en nyckelroll i ett hållbart och rättvist matsystem över hela världen.

Livsmedelssuveränitet är lika relevant i Danmark (och Sverige) som i resten av världen. Även i Danmark dominerar industrialiserat jordbruk och fiske och deras dotterbolag både landskapet, havet och tillgången på den mat vi kan äta. Detta stöds av politik som antogs av Folketinget, vilket påskyndar trenden mot färre och större gårdar och fiskefartyg.

Vi måste lyssna på de människor som faktiskt föder världen – det är deras röst som ska räknas, inte storföretagen.

Några undertecknare:
Det gemensamma bästa
Gratis jordbrukare – levande mark
Global Action
Levande hav
NOAH
PUGAD

Föregående artikel”Dagens DN – kommentar”: Är Taiwan rentav en del av Kina?
Nästa artikelFår vi sämre och dyrare vård?
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. ”Det produceras mer än tillräckligt med mat för att föda den globala befolkningen – men så många som 811 miljoner människor är ändå hungriga.” Så är det med många nödvändigheter, t.ex. också med skor. Vijay Prashad skrev om det för ett tag sedan. https://thetricontinental.org/newsletterissue/36-poverty/ och jag översatte det delvis https://tankarnastradgardvaxjo.se/2021/09/13/nog-kan-en-aldre-man-se-upp-till-en-yngre/.
  Vi behöver bara se oss om i världen för att inse att det är så i våra kapitalistiska ekonomier. Det finns tillräckligt, men fördelas ojämlikt; mat, vatten, skor, tak över huvudet, sjukvård, skor…….. Vi behöver inte ha läst vetenskapliga arbeten som t.ex. Kapitalet av Karl Marx för att se det. Men vill vi mer förstå hur denna kapitalistiska marknadsekonomi fungerar, så underlättar det ganska mycket om vi också studerar t.ex. grundläggande vetenskapliga verk av Marx. Och det finns många verk som kanske är lättare att förstå. Och att också närmare förstå det man ser, ja det är en glädje.

  • En människas röst är ingenting värd om hon inte äger sina egna tankar och handlingar.
   Vi står inför en avgörande maktkamp mellan två totalitära system, det Sionistiska och det Kinesiska.
   De sionistiska krafternas kamp för världsherravälde har nu gått in i en helt ny fas där ett försvinnande fåtal skall försöka kontrollera ett enormt antal andra människor, något som hittills skett genom krig, mutor och våld – och det kinesiska, där ett samlat folk tillsammans bygger välfärd, något som bara kan ske genom ett växande handelsutbyte.
   Båda systemen är totalitära, skillnaden liten. Men delad välfärd för flertalet är ändå en mer långsiktigt hållbar ideologi än fåtalets tyranni. Demokratin kommer att försvinna, något som man visste redan för hundra år sedan.
   Vem som kommer att vinna den maktkamp beror på om vi lyckas stå emot mind control, elektronisk övervakning och degraderingen av vår intellektuella förmåga innan det är för sent.

   • Vad kan vi förvänta oss de kommande åren? Man har redan kommit långt med jordbruksmonopolen och globalt genmodifierade grödor (exempelvis Monsanto, med Gates som stor delägare), med Big Pharma och de Rockefellerska läkemedelsmonopolen och med livsmedelsmonopolen, där produkterna enkelt kan kontamineras med allehanda miljögifter.
    Det vi ser är det definitiva genombrottet för det privata kapitalet inom sionismens ram att styra skenbart offentliga institutioner som FN, EU, WHO, Världsbanken/BIS och nationella regeringar, som därmed kopplas bort från allt vad demokrati innebär.
    De folkvalda regeringarnas skattebaserade styre med fokus på en rimligt fördelad välfärd ersätts med oligarkernas godtycke vad gäller rovdrift av världens ekonomier och nådagåvor till dem som anses förtjäna det.
    De som sitter på kapitalet har också makten att korrumpera. En politiker som förfogar över en statskassa kan också både korrumpera och bli korrumperad, men försvinner ganska snart ut bakom ridåerna. Vi har många sådana exempel i lydlandet Sverige.

    • Bill Gates är frispråkig i sina ”löften” om kommande, ännu värre pandemier.
     Det första riktigt stora testet för morgondagens krigföring med biovapen är Covid 19.
     Testet inrymmer alla stora komponenter i övergången till den totalitära världsstaten som man hittills misslyckats med att genomföra.
     Depopulation ingår i begränsad omfattning. De gamla som inte längre är produktiva avlivas i snabb takt, istället skall det ges plats för de yngre generationerna från världens underutvecklade områden, som man tror kommer att bli mer användbar arbetskraft för monopolen. Genom att på så sätt kunna beslagta pensionskassor och minska utgifterna för äldre- och sjukvården tror man sig kunna finansiera utbildningen och integreringen av invandrade analfabeter.
     Själva metoden finns gömt under ett byråkratiskt fikonspråk i FN:s Agenda 2030, som flertalet länder redan lydigt har undertecknat. Man har redan kommit långt med jordbruksmonopolen och globalt genmodifierade grödor.
     Det ligger då nära till hands att skapa biovapen av virus, en produkt ur samma gryta. Fördelen ligger i möjligheterna att konstruera vacciner med effekter som knappast någon utanför laboratorierna kan förstå eller analysera.
     Därmed har man den framtida och fortsatta utvecklingen helt i sin hand. Allt är noga uttänkt i förväg och regisserat i detalj. Som galjonsfigur lyser Bill Gates i eldskrift och med honom sionismens övriga kända och okända aktörer. Gates är frispråkig i sina ”löften” om kommande, ännu värre pandemier och det är lätt att tro på prognoserna om återkommande och betydligt farligare virus när effekterna av Covid 19 har utvärderats. Målet har inte nåtts än. Se detta som en varning.

 2. Det är inte konstigare än att vi lever i en globaliserad värd där alla människor, fattiga och rika, konkurrerar om maten. De som producerar maten säljer den till marknadspris, till högstbjudande. Då är det vi i den rika världen som kan betala mest och alltså för köpa maten, även från u-länder, framför näsan på den svältande lokalbefolkningen.

  När jag ser sådan där jippon som insamlingar för världens barn blir jag så förbannad. Hyckleriet – eller kan det vara okunskap – är enormt. Det är inte insamlingar som behövs det behovs politisk förändring. Insamlingar hjälper inte, det gör enbart politisk förändring. Vill vi stoppa svälten i världen kan vi inte tillåta oss att – enligt den fria marknadens regler – köpa upp de fattiga människorna mat. Det första steget för att minska svälten är inte insamlingar utan att begränsa den globala handeln så den inte slår så hänsynslöst orättvist. Men precis som kritik mot konsumism är tabu i strävan om att rädda miljön är kritik mot globalism och frihandel tabu i strävan mot fattigdom.

  Det hyckleri och tabun som måste bort och fria demokratiskt sinnade medier som måste till. Min dröm är demokratiskt sinnade public service-medier. Tänk vilka politiska möjligheter det skulle innebära om människor fick väckas till insikt och fick tänka och tycka utifrån kunskap och kunde göra rationella ställningstaganden vid valurnorna.
  Som Galenskaparna och After Shave sade i en sketch: ”Om demokratiska val verkligen hade kunnat ändra någonting skulle det vara olagligt.”.

 3. Situationen är mycket värre än ovanstående.
  Det realistiska beloppet för att klara näringsintaget på lång sikt är cirka 9$ om dagen.
  75% av befolkningen lever på mindre.

 4. Tittar man på absoluta tal så är det 5 miljarder under 10$ och 4 miljarder under 5$.
  Världsbankens gräns för extrem fattigdom är satt till 1.9$.
  Ett rent hån då det krävs 8.62$ för att överleva näringsmässigt på lång sikt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here