”Skalka (stäng) luckorna, kan bli värre än finanskrisen!”

4
2457
Global financial crisis.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Det saknas inte senare artiklar i denna fråga på bloggen:
Stor ökning av USA:s, Japans och Tyskland skulder, medan Kinas skuld minskar. Vad betyder det?
Efter COVID manar Davos till Kapitalets Great Reset
Putin och “The Great Reset” – den stora återställningen. Fjärde revolutionen? Rädd? Gillande?

Nu finns en optimism på ”marknaden”. Skuldsättningen har ökat kraftigt, men arbetslösheten är hög. Mycket talar för att en börsbubbla håller på att byggas upp. Eller är bedömningen (helt) felaktig. Den som lever får se…


12 mars 2020: Både Björn Nilsson ”Björnbrum” och jag hade noterat en intressant artikel hos Pål Steigan. Björn har översatt den till svenska och publicerat den. ”Skalka luckorna, kan bli värre än finanskrisen!”

Med hans goda minne får jag återpublicera den.

Dessutom får vi Björns egna kommentarer på flera ställen inom hakar, en bonus för oss.


Björn Nilsson: Jag har snabböversatt en artikel från Pål Steigans blogg Oljekollaps og aksjekrakk – skalk lukene, dette kan bli verre enn finanskrisa. :
Jag har själv skrivit om kriser tidigare på bloggen, och bland annat gjort en sammanfattning av några olika tänkbara typer här.. För mig är det klart att om ett antal kriser bryter ut samtidigt kan de bli systemkritiska, så allvarliga att systemet riskerar att bryta samman.

Ordet till Pål [men vid några tillfällen går jag in med egna kommentarer mellan sådana här parenteser]:


”Skalka luckorna, kan bli värre än finanskrisen!”

Panik på finansmarknaderna: ”Investerarna vill bort. Himlen rasar in. Fly medan du kan.” Detta skriver Dagens Næringsliv. Oljepriset föll med 15 dollar, över 30 procent. Den japanska Nikkei-börsen föll med 5,7%, Hongkong-börsen med 4,3%. Den norska kronan har sin svagaste notering någonsin mot dollar och euro. Inte sedan början av 1930-talet är kombinationen pris och pessimism varit som den är nu. Priskollapsen har just börjat, säger analytikern Bob McNally vid Rapidean Energy Group till Financial Times.Financial Times.

Systemkris, inte coronavirus

Det ligger nära till hands att lägga skulden på coronaviruset för denna plötsliga stagnation. Och det är klart att när världens fabrik, Kina, har stoppat många av sina produktionsföretag och satt över 50 miljoner människor i karantän, så får det globala återverkningar. För Italiens vidkommande är också situationen dramatisk. En fjärdedel av landet är i karantän, och landets ekonomiska centrum, Milano, ligger mitt i karantänzonen. Samtidigt stoppar den oerhört viktiga turistindustrin upp. Borta är köerna framför Colosseum och Vatikanmuseet, och barer och restauranger är folktomma.

Men ändå är det inte där orsakerna ligger. Det är en annan slags virus som nu hotar att sända världsekonomin rätt ner i depression.

Finanskrisen löstes aldrig, problemen sköts bara framåt.

Finanskrisen 2008 var den största kraschen i nyare tid. Den var knuten till ett extremt missförhållande mellan en uppblåst finansmarknad och aktiemarknad, och det som kan kallas den reella ekonomin. Högkonjunkturen fram till 2007 finansierades av lån och ännu mer lån.

De som drev denna spekulationsbubbla var inga andra än de stora finansinstitutionerna, och då kraschen kom sökte de skydd av The Fed [Federal Reserve Bank USA], och lät skattebetalarna ta notan. The Fed införde ”kvantitativa lättnader” [quantitative easing] som inte är något annat än vår tids penningtryckande. Finanskapitalet använde situationen till att konsolidera sig. Antalet banker i USA reducerades drastiskt, och de finansgiganter som hade börjat hela föreställningen kom ut på topp som mäktigare än förr. Men det löste inget av de grundläggande problemen. Burken sparkades bara längre ner för gatan, som man säger. Skulden bara ökade:

* [På tal om skulder så skriver Svenska Dagbladet idag 9 mars: ”Trots högkonjunktur och nollränta är svenskarnas samlade konsumtionsskuld större än på länge. Minst 244 miljarder kronor enligt Finansinspektionen – motsvarande 30 000 kronor per vuxen svensk.”]

I en serie artiklar på steigan.no har Tollef Hovig diskuterat problemen i dagens kapitalism. Han skriver bland annat:

Den verkligt stora förändringen i vår tid är ökningen av vinster som kommer från underhållning, statusvaror, turism, spel och den sorts verksamhet där människor bara flyttar pengar mellan sig. Denna typ av varor som inte är nödvändighetsvaror, utan är varu- och tjänsteformer som växer när behovet av nödvändighetsvaror är täckt, utgör en stadigt större del av höginkomstländernas BNP. Vinsterna från denna sorts varor orsakar liten eller ingen ekonomisk tillväxt i samhället.

* [Man kanske kan uttrycka det så att företagsvinsterna vad det gäller att producera nödvändighetsvarorna inte uppfyller företagens vinstkrav. Därför minskar investeringarna där, och görs i stället på områden där företagsvinsterna kan bli mycket högre men där samhällsvinsten inte är särskilt stor.]

För att motverka stagnationen har centralbankerna sänkt räntorna till något nära noll. I en analys av det märkliga finansåret 2019 skriver Hovig:

En anmärkningsvärd händelse som skedde under året var att över 30% av världens omsatta statsobligationer gav negativ avkastning. Något kanske ännu mer anmärkningsvärt var att först i mars auktionerade Tyskland bort statsobligationer med 10 års löptid för 2,4 miljarder euro till en negativ ränta på 0,05%, något som upprepades i augusti då Tyskland auktionerade bort statsobligationer med 30 års löptid för 2 miljarder euro med en negativ ränta på 0,11%. De som köpte dessa statsobligationer måste alltså, allt annat oförändrat, betala den tyska staten för att få låna den pengar.

Sammantaget var finansåret 2019 det året när den delen av finansräntan som utgörs av statsobligationer föll under 0%. [Det kan ses som märkligt, men i oroliga tider kan staten vara ett säkert ställe att placera överskott från näringslivet. En stat går ju sällan i konkurs, och då kan det ur finansbolagets synvinkel vara rimligt att betala en slant för att staten tar hand om ens pengar ett tag.]

Läs Tollef Hovigs artiklar här.

Det är bara en tidsfråga hur länge man kan öka skulden innan bubblan spricker. Och nu ser den ut att ha spruckit.

Oljekrigen

Oljeprisets fall har dessutom mycket att göra med stormaktskonflikterna. USA har velat knäcka Rysslands ekonomi genom sanktioner mot Rysslands olje- och gasexport, så som Nord Stream 2. Genom en massiv satsning på fracking har USA på kort sikt gjort sig relativt oavhängig av import, och kan använda den positionen till att påtvinga Europa sin frackinggas.

Sedan dollarkrisen 1973 har Saudiarabien varit garanten för en dollarbaserad oljemarknad, och oljediktaturen spelar fortsatt en sådan roll. Men nu vill inte Ryssland vara med i leken längre. Bloomberg skriver att Ryssland har dumpat [saudiske] kronprinsen MBS [Mohammed bin Salman] och börjat krig mot USA:s frackingindustri.

För att säga det mindre dramatiskt: Ryssland nekar att vara med på att dämpa sin produktion för att hålla oljepriset uppe. Det skulle bara USA:s frackingindustri tjäna på. Då förhandlingarna i OPEC+, det vill säga mellan OPEC och Ryssland, bröt samman, föll oljepriserna genast med 10%. Sedan fortsatte fallet.

[Detta ser ut som om Ryssland börjat en motoffensiv i det ekonomiska kriget efter att ha varit på defensiven under 2010-talet. Med en hyfsad inhemsk ekonomi och en rejäl guldreserv i ryggen kan man uppträda mer offensivt och använda ”marknaden” för att slå mot USA och Saudi. Men vad det gäller Saudi kan man inte vara helt säker på vad Ryssland vill: kanske slå i ena stunden, och räcka ut en hjälpande hand i den andra. Kampen handlar nog i mycket om Europa: skall européerna köpa dyr gas och olja från USA, eller billig från Ryssland?]

Ryssland bestämde sig för att offra OPEC+ för att hindra frackarna och straffa USA för sanktionerna. Analytikerna spår det värsta året för oljesektorn sedan finanskrisen. Och betänk: frackingindustrin har aldrig gått med överskott, den är rent lånebaserad.

För Norge kommer detta att få betydande konsekvenser. Vi kommer att straffas för att vi inte har använt oljeinkomsterna för att utveckla annan industri och näringsliv. Och vi kommer att straffas för att vi håller oss med politiker som har gjort det till sitt kall att dela ut norska skattemiljarder till finanskapitalet, tvivelaktiga biståndsprojekt, terrorister i Syrien, Clinton-stiftelsen och vad det kan vara, i stället för att säkra näringsliv, arbetsliv och produktion hemma.

[Svenska motsvarigheter till norska oljan är malm och skog. Jag antar att svenska politiker har förskingrat en del av de inkomsterna också, och i stort inte skött den svenska industripolitiken så bra.]

Perfekt storm

Detta gör att vi står inför något som mer och mer liknar en perfekt storm, där alla de negativa faktorerna i världsekonomin slår sig samman för att skapa en megastorm. Och i denna bild spelar givetvis coronaepidemin en roll, inte som orsak men som bidragande faktor. Och den kommer också att utnyttjas, eftersom den ger myndigheterna möjligheter till att införa nära nog vilka åtgärder som helst som önskas. De kan förbjuda vad som helst. De kan stänga regioner och hela länder. Ekonomin går i botten och skulden läggs på viruset. [Så är det nog, trots allt som doktor Marx har lärt oss.]

Föregående artikelProjekt Jerusalem – bosättare tar över Palestinas enda flygplats
Nästa artikelHur man i tysthet styr upp och disciplinerar forskningen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

 1. Sagt av statsminister Stefan Löfven: ”Pengar inga problem”

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/statsminister-stefan-lofven-pengar-inget-problem

  Det här är symptomatiskt för socialister. Det tror att alla problem går att lösa genom omfördelning av pengar.
  Det är precis vad vänsterregeringen gör. Försöker få in så mycket pengar som möjligt till den gemensamma kassan och sedan fördela ut dem på ett sätt de tycker är bäst.
  Så värst mycket mer gör inte den här vänsterregeringen Stefan Löfven.
  Och ska de göra något annat så är det väldigt långt dit.
  Vem har inte hört svaret ”Vi ska tillsätta en utredning” ?

  Det här är samarbetets dilemma. Det är för långt till besluten.
  Något som i kristider kan vara förödande.

  Jag har sovit dåligt i natt. Har varit uppe flera gånger och kollat sajten SVT Nyheter.
  Någon gång på sena natten fanns Donald Trump på bild och meddelandet USA stängt gränsen till Europa.
  Jag förstod sedan SVT journalister rasar och anspelar på nationalism men personligen kände jag en lättnad.
  Äntligen någon (väst)ledare av betydelse som förstår och agerar därefter. Idag ser jag även Latinamerika är på samma väg. Åtminstone vissa av länderna men fler lär följa efter.

  För tillfället är jag intresserad av lokalhistoria. Jag har berättat det för redaktören i ett mejl.
  I staden där jag bor fann jag en pestkyrkogård. Jag blev intresserad och en koll på Wikipedia berättade att pesten härjade i Skandinavien i början av 1700-talet. Mellan 1710 och 1713 tror jag. Mortaliteten var hög i Sverige. En tredjedel av folket i Sveriges storstäder dog. Precis som Corona viruset idag. Stockholm drabbas värst. Viruset växer exponentiellt i sociala gemenskaper.

  Men det intressanta är att i grannlandet Norge dog inte någon. Norska kungen genom myndigheterna höll pesten borta. Kungen agerade omedelbart vid besked om pestsmittan och stängde landets gränser. Alla som bodde nära gränsen till Sverige flyttades en halvmil längre in mot egna landet. Kungen gav också order om att alla som olagligt tog sig över gränsen till Norge skulle skjutas direkt.
  Det var hårda bud men kungen räddade Norge från pestens död och elände.

  Här i Sverige pratas nu mest om börsfall, pengar och marknad. Inte om människor och liv.
  Den som tror att människan blivit så mycket klokare och bättre kan söka sig bakåt i historien.

  Personligen håller jag mig mest hemma nu. Går inte bland folk mer än nödvändigt och helst på kända ställen. Undviker folksamlingar och håller distans till andra människor.
  För mig är det inget större problem därför jag är inte överdrivet social av mig även i vanliga fall.
  Men sociala gemenskapen här passar mig bra.
  Corona virus Covid-19 sprids inte via bredband.
  Redaktören får mängder av olika IP-nummer från mig men det beror inte på jag skulle ha någon anonymitetstjänst som någon kommentator trodde här för något år sedan.
  Den som tror det råder jag sätta sig in i hur en högst vanlig DHCP server fungerar.

  1. IP-nummer är inga personnummer
  2. Det behövs inte fler IP-nummer än datorer uppkopplade på nätet.

 2. Det kan vara svårt att se vad som är vad i den här krisen. Nu rasar börserna, men det är inte unikt och brukar ske utan pågående epidemier. Om kurserna varit orimligt upptrissade så är det självklart att det ibland inträffar kraftiga fall när investerare vill sälja innan det förväntade fallet inträffar (för att kanske köpa tillbaka när kursen fallit rejält), för att en del vill lösgöra medel till något annat (kanske köpa statspapper i stället för aktier). Eller att den reala ekonomin, där riktiga produkter köps och säljs, saktar upp och inte kan stödja en överbyggnad av våldsamma spekulationer. Det finns alltså en massa andra orsaker än virus för att börserna får frossa.

  Däremot kommer störningar i de globala produktionskedjorna att medföra lokala problem för industri och handel, och för turist- och nöjesbranscherna blir det besvärligt och krisartat. Men det som händer vid en större kris är nog ofta att en hel del ”extra” som samhället kan ägna sig åt, utöver det nödvändiga, skalas bort åtminstone för en tid. Först kommer mat och medicin, men turistresan till Italien kan vänta.

 3. Corona var givetvis planerad för att i skydd av den mediaoron låta US/UKs oligarki göra omplaceringar på vanligt folks bekostnad.
  Det handlar inte bara om att fly från investeringar utan antagligen också om att göra klipp genom synkronisering med den planerade krisen.
  Thierry Meyssan pekar på att saudierna (liksom Turkiet) reagerar på allvarliga hot om att bryta upp de två länderna och att både Erdogans hot med flyktingar (varav många från Afghanistan och inte bara Syrien) och Saudiernas priskrig handlar om att slå tillbaka mot USA.
  Turkarna genom att provocera fram farliga spänningar för att förmå väst att släppa planerna med omritade kartor på Turkiets bekostnad.
  Meyssan förklarar Turkiets skenbara vacklande hit och dit och dess till synes förrädiska agerande som respons på verkliga hot mot Turkiet.
  När Erdogan lyckats avvärja ett sånt hot och gjort en deal med Usa gör han sen till synes oförklarligt nya terroristoperationer vilket var en del av uppgörelsen med Usa som vi inte upplyses om.
  Med undantag av Meyssan uppfattar jag att vi inte får detta redogjort vare sig från msm eller altmedier
  För de hårt skuldsatta Saudierna är smärtgränsen för oljepriset mkt sämre än Rysslands så det är Saudierna som tar störst risk enligt Meyssan.
  “Which target after Syria?”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 10 March 2020, http://www.voltairenet.org/article209439.html

 4. Ekonomi.
  Jag läser idag på SVT realtid-artikel om Corona att svenskarna under pandemin sparar som aldrig förr.
  En ekonom från SEB påstår det på sikt kan få negativa konsekvenser för svensk ekonomi om inte trenden bryts när pandemin äntligen lämnar.
  Istället hoppas då SEB-ekonomen på en ”ketchupeffekt” dvs. att folk börjar konsumera som aldrig tidigare för att på så sätt återhämta konsumtionsbortfallet.

  Det får mig att fundera över vad det är för sorts välfärdssystem vi har.
  Där det blir fel att spara för att bygga en reserv och istället leva över tillgångar på chansningar och krediter.
  Äpplet faller inte långt från trädet brukar man säga.
  Kan det månne vara så att staten och politikernas ekonomiska ställningstaganden och planering är just sådana och då måste folket leva på samma sätt därför kredit och debit ska bli samma summa?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here