Sveriges satsning på flockimmunitet kritiseras mer och mer. Vad kan göras?

39
2134
Hemsjukvård. Bild från Kommunals rapport före coronakrisen.

Ingress: Kritiken mot Folkhälsomyndighetens och Sveriges policy i coronapandemin ökar. Sverige sticker ut, tycker att munskydd inte är så viktigt. Och någon nedgång i den viktigaste parametern – dödstalet – ses inte.
Jag fokuserar här på kritik av 22 svenska forskare som tidigare kritiserat Folkhälsomyndigheten (FHM) på DN Debatt 14/5, och vars synpunkter jag nu finner relevanta. Många har inte tillgång till DN-artikeln heller. DN Debatt. ”Flockimmunitet är en farlig och orealistisk coronastrategi.

Ett utdrag ur den artikeln följt av utdrag från ett par andra artiklar.

Jag vill inledningsvis tillägga att Folkhälsomyndigheten inte presenterar flockimmunitet som en överordnad strategi. Klart synes dock vara att bedömning av flockimmunitet haft stor betydelse för olika förslag.


DN Debatt. ”Flockimmunitet är en farlig och orealistisk coronastrategi”

22 forskare: I stället för att låta människor dö bör vi hålla människor vid liv tills fungerande behandlingar och vaccin kan börja användas.

Fram till mars förnekade alla ansvariga inom det svenska smittskyddet att målet med den svenska covid-19-strategin var att uppnå så kallad flockimmunitet – den barriär mot smittspridning som uppstår när uppskattningsvis minst 50 till 70 procent av befolkningen uppnått immunitet, antingen genom att ha haft sjukdomen, eller genom vaccination.

Men under de senaste veckorna har tonläget skiftat, och man tycks nu mena att flockimmunitet är det sätt på vilket epidemin kommer att bemästras i Sverige. Inte nog med det: man anser att vi just nu, åtminstone i Stockholmsregionen, är mycket nära sådan flockimmunitet – baserat på antagandet att de allra flesta aldrig ens märker att de har haft sjukdomen.

Och 23 april sa biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten att 26 procent av Stockholms befolkning väntades ha haft sjukdomen till 1 maj. Av detta skäl beskriver de Sveriges läge som mycket gynnsamt i relation till andra länder, speciellt när det gäller en andra eventuell smittvåg i höst:

Man vill hoppas att den prognosen stämmer, eftersom vår första våg har varit så dramatisk jämfört med våra grannländers.

Corona. Döda. Källa: Our World in Data och DN-artikeln.

Och ländernas utveckling i dödstal  divergerat skarpt:

Så hur sannolikt är det då att Sverige, och andra svårt drabbade länder, är nära en flockimmunitet?

Under de senaste veckorna har dock ett antal utprovade test börjat användas och studier över genomgången smitta genomförs nu runtom i världen.

Siffrorna har förvånat. Mest har kanske de siffror som rapporterats från Wuhan, epidemins ursprungliga epicentrum, förvånat. När 8.300 invånare i staden, varav 3.600 anställda på ett av de stora sjukhusen, testades, så fann man antikroppar hos endast 2 till 3 procent – vilket knappast tyder på ett hav av okända smittade (0,4 procent av stadens invånare hade tidigare diagnosticerats med covid-19).

I Nederländerna testades under de två första veckorna i april drygt sjutusen blodgivare. Bara 2,7 procent hade antikroppar och 9,5 procent i landets mest drabbade områden.

I Genève testades slumpmässigt utvalda invånare, och man fann 5,5 procent antikroppspositiva. I Belgien, det värst drabbade landet i världen, testades 3.400 blodprov,fann man bara 6 procent positiva.

Siffrorna representerar situation två till tre veckor tidigare. Då, 26 april hade Belgien haft 619 döda per miljon invånare  och ändå hade bara 6 procent antikroppar.

Det är deprimerande siffror för den som hoppas på flockimmunitet.

Folkhälsomyndigheten förutspådde att flockimmunitet skulle inträda i Stockholm i mitten av maj och att nära hälften av stockholmarna att vara smittade redan om en månad.

Vi vet inte, eftersom inga stora antikroppsstudier på den svenska befolkningen ännu sammanställts. De två Stockholmsundersökningar som har publicerats i pressen, båda med runt 500 testade, fann 10 procent respektive 7 procent positiva. I Rissne och Järva fann man höga tal medan man i flera stadsdelar i Stockholm inte hittade en enda positiv person.

Sammantaget tyder siffrorna på att vi befinner oss mycket långt från flockimmunitet.

Den 12 maj hade drygt 20 000 människor dött i New York City av covid-19, 0,24 procent av stadens befolkning medan två procent dött av dem som är över sjuttiofem år.

För att uppnå 50 procents immunitet i samhället (dvs. flockimmunitet) så kommer enligt siffrorna från New York, Belgien och Wuhan minst 0,5 procent behöva dö, och kanske fyra procent som är över 75 år.

Vi är väl medvetna om de enorma ekonomiska och psykosociala effekter som drakoniska smittbegränsande åtgärder får för samhället. Detta måste givetvis tas i beaktande. Att förlita sig på en framtida flockimmunitet är emellertid både orealistiskt och farligt.

Vi bör, så långt det bara är möjligt, försöka hålla människor vid liv tills resultaten av de många medicinska prövningarna kunnat utvärderas, och kan börja tillämpas.

Det är att placera människor, och liv, och lidande i fokus. (Slut på utdraget ur DN:s artikel).


 

Kommentar: Sveriges betoning av flockimmunitet i praktiken kritiseras också av WHO.

En expert på komplexa system menar att idén om flockimmunitet inte är vetenskap och säger rentav ””Det är idén om att vi bara bör låta sjukdomen döda människor.”

Business Insider citerar också WHO, anger dock inte referensen då man skriver ”WHO (about Sweden’s coronavirus lockdown), ’humans are not herds’.

”The World Health Organisation has blasted the idea of “herd immunity”
“Herd immunity” is the concept that if enough people in society (the “herd”) either contract or get vaccinated against an infectious disease, Sweden, has suggested that Stockholm might reach herd immunity status soon. But scientists don’t know if COVID-19 infection confers immunity. Antibody tests suggest few people have had the coronavirus , suggesting a low prevalence rate
WHO – It is “dangerous” to think that countries who’ve been “lax” about controlling the virus might magically reach herd immunity.”

Här en annan referens från artikeln i DN: WHO.

Ett argument mot karantänpolicy är att detta tillämpas inte bara i nordiska grannländer med mycket lägre dödlighet än Sverige utan även med länder med hög dödlighet som Belgien, Italien, Spanien, Frankrike och Storbritannien. Mot detta kan anföras att de nordiska länderna är varandra mer lika demografiskt och sannolikt också i beredvilligheten att följa myndigheters råd.
Och dödligheten kanske hade varit ännu högre i dessa länder utan de allvarliga restriktionerna. Sådan är bedömningen i Storbritannien.

Kritik från Norges statsepidemiolog.

Frode Forland, Norges motsvarighet till Sveriges statsepidemiolog har viss försiktig kritik mot Sveriges policy enligt SvD. I SvD kan man läsa: Han anser liksom de flesta experter att det inte går att utvärdera coronastrategier eftersom pandemin fortfarande pågår. Men klart är att Sverige hittills lyckats betydligt sämre än Norge med att stoppa spridningen och skydda sina riskgrupper. Omkring 230 personer med covid-19 har avlidit i Norge, jämfört med drygt 3 500 i Sverige.

Nya studier tyder på att mörkertalet inte är lika högt som Johan Giesecke (tidigare statsepidemiolog i Sverige) och Anders Tegnell säger. Med så stor dödlighet är det för farligt att hoppas på en kontrollerad spridning. Runtom i världen oroar man sig för en andra stor smittvåg, och Anders Tegnell har sagt att Sverige då skulle klara sig lindrigt undan eftersom så många svenskar redan varit sjuka.

Men enligt Frode Forland blir det inte nödvändigtvis en till våg. Den teorin grundar sig i studier på spanska sjukan för över 100 år sedan, enligt honom. Det är gamla epidemiologisk teorier som i stor grad bygger på influensaepidemier. Jag tror att man har lagt för stor vikt vid historiska modeller i Sverige.

SvD: Norska kritiken: ”Giesecke borde vara mer ödmjuk”

Och SvD publicerade faktiskt förra veckan en artikel med liknande innehåll som artikeln på DN Debatt Hur många måste dö för flockimmuniteten?

Vad kan göras? De upprepade maningarna om handtvätt, försiktighet, avstående från onödiga kontakter och fysiskt avstånd till de som ej är familjemedlemmar är bra.

Introduktion av drastiska åtgärde som stängning av restauranger, tillåtelse av folksamlingar på högst 5-10 personer och krav på munskydd skulle kanske minska antalet smittade, och dödligheten efter 2-3 veckor. Jag tror att detta är omöjligt nu.

Men Folkhälsomyndigheten och andra kan tydligt rekommendera munskydd, som ger en viss minskning av risken att smitta. Om alla bär det så blir sannolikheten för smittspriddning i samhället sannolikt ganska betydande. Vidare kan man sannolikt stänga fler restauranger för överträdelser, införa stängningstid på minst en vecka.
Och äntligen se till att syrgas finns tillgängligt på äldreboenden!

Föregående artikelVarför säger feministiska” utrikesministern Ann Linde Ja till fortsatta dödliga sanktioner för kvinnor och barn i Syrien i coronatider?
Nästa artikelHar Kinas och andra länders ägande av svenska företag någon politisk betydelse?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

39 KOMMENTARER

 1. Vi kan bara förklara smittspridningen med att politikerna har sålt ut våra välfärdsinstitutioner och låtit marknadskrafterna slakta alla skydd för det arbetande folket och all anställningstrygghet.

  • Stämmer rätt bra det. Vartenda Allianspolitiker och även de socialdemokratiska politiker som bifall slakten av den svenska välfärden är egentligen en samling brottslingar som måste haffas och straffas! Givet att de sålde ut Sverige billigt ska dessa landets fiender – de ska behandlas på samma sätt. Tillsvidare ska de särkilt inte säga ett dyft om vad som behöver göras i kampen mot Corona-pandemin. Dessa politiker ska sättas i pratkarantän!

   • Jovisst slaktade de välfärden. Och för överskottet det gav köpte de den humanitära stormakten, massinvandringen, våldtäkterna, gängkriminaliteten, morden på öppna gator, skjutningarna, sämre skolresultat, utanförskapsområdena, bidragsförsörjning istället för arbeten, men du kanske tycker allt det ingenting kostar och är en värdefull tillgång för samhället?
    Kan lova dig det inte är den sortens politiska resultat jag favoriserar.
    Några aktiva resurser och beslut man kan förvänta sig av ett välfärdssamhälle mot Corona-viruset har jag heller inte sett till. Mer av sorten lita till vad Folkhälsomyndigheten säger och tysta all kritik.
    En sådan politisk maktutövning blir ju så mycket lättare när myndighetschefer är politiskt tillsatta.
    Den oförvitliga och respekterade myndighetschefen som vi hade förut har i vår tid blivit ett minne blott. Istället har vi fått en marionett där regeringens ledamöter i bakgrunden rycker i trådarna för att slippa besväras av allt ansvar om deras vilja skulle leda till mindre lyckade resultat.
    Då är det bara att sparka myndighetschefen med fett avgångsvederlag och trygg reträttplats för skattebetalarnas pengar som de förfogar över och sedan visa sig för väljarna igen som de goda och trygga ledare de alltid varit.

 2. Det stora felet i den här debatten är att den utgår från en obevisad teori.
  – Wuhan påstås vara startstället, fast fall har förekommit flera månader tidigare på helt andra ställen; exempelvis skall japaner smittats på Hawaii under sommaren.
  Så länge som det inte har gjorts omfattande tester i hela världen om de verkliga dödsorsakerna för avlidna under hela 2019 kan man inte veta hur länge viruset har ”turistat” incognito. Det är ju bevisat så få som blir allvarligt sjuka att viruset kan ha funnits i omlopp mycket länge utan att uppmärksammas. Då har den hunnit mutera många gånger under tiden, med olika utfall för olika varianter i olika miljöer.

  Motsatsen gäller nu, när sjukhusen i USA får extra betalt för att tillskriva viruset dödsfall av outredd anledning. Siffrorna skall av någon konstig anledning blåsas upp, kosta vad det kostar vill.

  Medierna blåser upp hysterin. Beslutat av vem? Till vilken nytta? Till vems förtjänst?
  YouTube censurerar exempelvis epidemiologen Daniel Erickson; varför?

  Det som behövs nu är en vass polisundersökning av hela förloppet, inte minst i USA, bredvid men oberoende av den medicinska forskningen.

  Varför dagliga tal om dödsfall för just flummigt påstådda covid19-offer men inte för övriga dödsorsaker?
  Sprit och tobak tar varje år kål på flest människor i vår del av världen. Arbetsplatsen är källan till mycket sjukdom med dödlig utgång, utöver olyckorna, men jag har aldrig i hela mitt liv varit med om en mediakampanj om detta värd att komma ihåg. På många ställen är inte ens skyddsombuden – när de ens finns/tillåts alls – intresserade.

  Varför förbud mot användning av vissa välkända mediciner inom EU?

  I Italien lär vårdpersonal /omvårdnadspersonal från Östeuropa ha flytt mangrant i panik när reserestriktionerna aviserades. I England hade BREXIT redan lett till personalflykt. Den påföljande personalbristens inverkan på vårdens kvalitet och smittspridningen bör utredas.
  I Sverige – långt före utbrottet – var arbetsförhållanden inom äldrevården så dåliga på vissa ställen att en av mina vänner har försökt att begå självmord (att han misslyckades kan i och för sig tyda på bristande medicinkunskaper, men han är inte läkare).
  I Frankrike rådde sedan länge strejk på sjukhusen över olidliga arbetsförhållanden. (Inte så få franska poliser har begått självmord, kan tilläggas som tecken på en allvarlig samhällskris långt före virusutbrottet.)

  – Man utgår ifrån illusionen att det alltid går att lura naturen, exempelvis genom vacciner. Dock finns de som påstår att vaccin mot vissa typer av virus är en chimär.
  Jag skulle skämtsamt kunna kalla det DDT-syndromet. När jag var barn duschades campingplatserna vid det franska Atlantkusten med DDT, och det fanns ingen ände på listan av de kemikalier som rekommenderades till hemmen och trädgårdarna. Man skulle inte samarbeta med naturen, utan den skulle betvingas, precis som med folken i kolonierna.

  DDT må vara borta, vi lever i huvudsak intellektuellt kvar i kemi-eran.
  Luc Montagnier får inte berätta om vattnets minne (mycket ironiskt att en forskare som har gjort karriär på Pasteur-institutet tycks ha hamnat i Béchamps famn på gamla dagar) och Orientens sekulära empiriska kunskaper tillåts inte tillämpas i Monsantos ”Väst”.

  Stabila levnadsförhållanden och hälsosam levnadsomgivning gynnar immunförsvaret. EUs grundlag, Lisabonfördraget, förbjudet det mesta av det som behöver göras för att sådant skall kunna prioriteras. I stället rivs allt vettigt som hade byggs. Att beredskapslager har lagts ner beror inte på misstag av enskilda fåntrattar, utan är en följd av ett systemfel. Det lär aldrig EU-kommissionen, DN eller SvD beakta.

  Vad gäller Sverige har gamlingarna hopplösa kostvanor. Yngre generationer lever i stor omfattning på färdigmat, chips och Coca Cola. Det kan inte ge annat än ett dåligt immunförsvar i längden.
  Låt oss börja med att införa den massiva sockerskatten som tandläkarkåren förordade på 70-talet, samt återinföra förbudet mot ett antal kemikalier som Sverige fick skrota som följd av medlemskapet i EU.
  Låt oss jaga efter alla faktorer som sänker immunförsvaret och vidta relevanta åtgärder.
  Risken finns att det skall kunna leda till drastiska åtgärder, men å andra sidan vill vi leva hela våra liv isolerade i samhällessöndrande karantän för att någon patogen är smartare än våra kemister?
  Skall vi stäva efter att leva i samklang med naturen, eller skall vi fortsätta att kriga mot den, för att betvinga den?

  • Alkohol och tobak skördar många dödsoffer men inte de flesta. De flesta sjukdomar har flera orsaker, och en del är okända. Orsakbegreppet är viktigt. Då det gäller dödsorsakscertifiering finns sedan decennier fasta regler internationellt, vilka ändras då och då. Tillämpningen varierar mellan läkare.

   Alkoholens roll är mindre än tobakens. Man har beräknat att alkoholbruket orsakade en förlust av 120.000 QALY:s (livskvalitetsjusterade levnadsår). Detta ger en kostnad på 60 miljarder/år om varje dödsfall är ”värt” 500 000 kr. Andra beräkningar av alkoholens samhällskostnader landar sedan länge på c:a 100 miljarder/år, dvs 2,5 gånger mer än försvarsbudgetet. Jag har inte möjlighet att just nu försöka penetrera detta.
   Risk för missbruk i Coronatider? Alkoholmonopolet bra för folkhälsan och ekonomin! Andra monopol?

   ”The quality-adjusted life year or quality-adjusted life-year (QALY) is a generic measure of disease burden, including both the quality and the quantity of life lived.[1][2] It is used in economic evaluation to assess the value of medical interventions.[1] One QALY equates to one year in perfect health.[2] QALY scores range from 1 (perfect health) to 0 (dead).[3] QALYs can be used to inform personal decisions, to evaluate programs, and to set priorities for future programs.[3]

   Critics point out that the QALY figures oversimplify how actual patients would assess risks and outcomes. Proponents of the approach acknowledge its imperfections but consider the QALY better than alternative measures.” QUALYS

   • Oerhört många liv skördas av läkare och annan felbehandlande personal inom den västerländska sjukvården.

  • Jag tycker att du har en god helhetsbild av corona, den västerländska sjukvården och myndigheters roll i soppan, Guy. Du är en av de som har tagit dig ur hjärntvätten.

   • Världen skulle behöva färre hjärntvättare. Men tyvärr har de blivit till en alltmer viktigare del av det (livsnödvändiga) arbetet.
    Påverkan som livsnerv. Nödvändigt?

  • Vi lever kvar i ”kemi-eran” därför att storbolagen, främst i USA, tjänar storkovan på de kemiska preparaten, inklusive mediciner. Vi vet med säkerhet att viruset inte uppkom i Wuhan, att det inte kom från Virologiska Institutet i Wuhan, vi vet att det fanns utanför Kina innan det upptäcktes i Kina. Vi börjar förstå varför Kina lyckades så bra i beklämningen av viruset. 1. Enkla klara entydiga förståeliga rekommendationer direkt till innevånarna, utan journalister och media som mellanhänder och filter med åsikter. 2. En befolkning inte indoktrinerad till ”liberalism” utan att ta ansvar och och samarbeta ner på individnivån. 3. Social distansering och isolering, genomfört gediget och ärligt med personligt ansvar ner på individnivå. 4. Bruket av munskydd. 5. TCM, normalt att bruka Lianhua Qingwen och vitamin C för att försvåra för viruset att spridas och fortplanta sig. Sverige är motsatsen, en förvirrande tsunami av ”instruktioner” via media och journalister, en kultur av liberalism – envar skiter i allt och alla andra utan ansvar, struntar i social distansering och isolering, Inga munskydd, TCM är i praktiken illegal, den stoppas av tullen efter påtryckningar av jounraister.

 3. Anders,
  ja, du har rätt att de svenska dödstalen sticker ut skrämmande, i synnerhet i jämförelse med våra nordiska grannar. Delförklaringar kan t ex vara att Finland hade beredskapslager och att antalet ”utanförskapsområden” är större här än i Finland och Norge; här kan ett låglöneproletariat, med bara timanställning spela någon roll. Det tycks – troligen – att du har rätt att antagandet om en 20 %-ig immunitet i Sthlms-området är för högt. Frågan kvarstår: Hur hög är den idag? Dock är det viss osäkerhet kring tidiga AK-bestämningar. Eftersom våra äldreboenden har varit skrämmande utsatta, så kvarstår frågan varför de svenska äldreboendena varit så drabbade jämfört med andra nordiska länder.
  Jag är dock beredd att instämma med Inka P, med följande specificering:

  – privatiseringen inom hemtjänst och äldrevård
  – med timanställda utan rätt till sjukpenning; cirka hälften i de privata låglöneföretagen
  – låglöneproletariat som inte har råd att stanna hemma när man är lite förkyld, t ex coronasmittad
  – ingen lagerhållning av skyddsmaterial – just in time gäller, med lagret på vägarna
  – sjukvården hade prio och de verkligt utsatta – de gamla hamnade så att säga i första i första stridslinjen, när Fi-coronan anföll, med personal utan tillräckligt med skyddsmateriel m m

 4. Oroa er inte för coronapandemier, lämna det till våra ledare. De kommer så småningom att lösa det.
  Viktigare för dem är just nu är att de får till ett krig med kineserna, eller ryssarna, eller iranerna eller venezuelanerna, eller alla på en gång.

 5. Mitt personliga sätt och skydda mig mot Corona-viruset och sjukdomen Covid-19 är isolering och avstånd från gemenskaper. För mig är det en nedärvd naturlig reaktion. I hopp om smittan med tiden ska ebba ut.
  Varför anses inte den här fullt naturliga överlevnadsinstinkten vara tillämplig i det större perspektivet?
  Istället möts jag av påverkan från SVT Public Service om vad fruktansvärt jobbigt det är att inte få träffas i fysiska gemenskaper vart än det vara månde, så här kan vi bara inte ha det: – Släpp fångarna loss igen det är våååår!
  Jag känner banner mig inte alls någon sån där frustration. För mig är det mer att gilla läget och vänta tills tillvaron i gemenskaper blir säker igen.
  Jag tror allt så småningom kommer återgå till det vanliga igen men naturen måste få sin tid på sig att läka. Möjligen kan det påskyndas med en konstgjord immunitet genom vaccin men även ett sådant verkar i det här fallet ta sin tid att utveckla till en effektiv och säker produkt.
  Ha tålamod och vänta 🙂

 6. Vad kan göras?
  Ja, i Belgien som skrämmande hårt drabbats av Coronaviruset verkar personalen på sjukhusen finna på råd.
  Jag blev helt häpen när jag läste. Alla anställda på sjukhuset vände premiärministern ryggen när hon kom på besök. I en dominoliknande koordination. En solidaritetssamling jag knappt trodde var möjlig.
  Om nu allt är sant.
  En sak är jag dock säker på. Jag kommer inte att få läsa om det inträffade på SVT Public Service som jag för övrigt jag tycker börjar likna en tjejblogg. Särskilt på text och ordval som kommuniceras.

  https://samnytt.se/anstallda-vande-belgiens-premiarminister-ryggen-nar-hon-anlande-till-sjukhus/

 7. Hur stor är covid-19 dödligheten?
  Antikroppsstufier från Spanien, Belgien och New York tyder på att den är många gånger högre . https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7474682
  Spanien – I en nyligen (14/5) genomförd populationstudie (antikropps IgG serumtest) fann man att ca. 5% av en population på 50 milj ca 2,5 miljoner invånare varit smittade.
  Slutsats:
  Antal dödade (drygt) 25 000
  Beräknad ”Death fatality rate” = 2 500 000/ 25 000 = 1/100 = 1 procent
  Om en flockimmunitet (7O procentig smitta) är den slutgiltiga målsättningen så får vi i Spanien kanske räkna med ett uppskattat framtida dödsfall på ca 350 000 (i avsaknad av en effektiv behandling eller vaccination)
  Hur blir situationen i Sverige – det är frågan!

  PS – Professor Johan Giesecke har hävdat att svensk dödlighet ligger så låg som 0,1 procent. Statsepidemiolog Anders Tegnell och Anders Wallensten har uppskattar den till under 0,4 procent.

  PS Only 5% of Spaniards infected according to blood samples from 70,000 participants. https://english.elpais.com/society/2020-05-14/antibody-study-shows-just-5-of-spaniards-have-contracted-the-coronavirus.html

  • Enkelt svar. Vi vet inte. Först måste vi ha en gemensam metod för att beräkna det, men överallt är det olika. Är det antal döda relaterat till smittade, sjuka, befolkningen, eller vad. Här i Kina är det i relation till identifierade smittade, oavsett om covid-19 var dödsorsaken eller inte, och dessutom vet vi att antalet smittade har ett stort mörkertal. Alltså, om en smittad person avled av en hjärtattack har det registrerats som en person död i covid-19, men covid-19 var inte dödsorsaken. Antalet smittade utan symptom finns inte alls med.

   • Väldigt viktigt hur antal avlidna beräknas. Sker det på samma sätt som i Kina överallt (bidragande+underliggande dödsorsak)?

 8. Vad kan göras?

  Man kan kontrollera ägarförhållanden, samt de ekonomiska kopplingarna, mellan de källor man använder. Då kommer man sannolikt förstå den sannolika källan till kritiken mot flockimmunitet, tror jag. En mångmiljardindustri som vill sälja vaccin.

  Fungerar flockimmunitet, tillsammans med andra billiga näringsämnen och huskurer, som hjälper immunförsvaret, samt en god beredskap, så finns det heller ingen rimlig anledning att utveckla vaccin, massövervakning medelst proprietär mjukvara och chippning/märkning av människor.

  Och varför höjer man dödstalet, medelst aktiv dödshjälp på gamla patienter, förresten och anger sedan dödsorsaken som Covid-19, när det i princip var dråp/mord, dels genom EU-medlemskap, ojämlikhet, dålig beredskap, dels genom vägran att ge syrgas och CPAP?

  Vad bevisar att testen är tillförlitliga förresten?

  Varför anger man inte datumet på antikroppsstudierna? Om 10 procent är en stor siffra eller inte beror ju på datumet när man tog proverna, eller hur? Typiskt agenda journalistik. Ett beställningsjobb åt vaccinindustrin?

  Att man i små statsdelar inte hittar en enda positiv person, betyder naturligtvis ingenting alls, om man inte anger urvalsstorleken där. Att utan siffror och datum som underlag påstå en massa saker gör enbart charlataner.

  Att ange hur många som måste dö är också trams. Alla människor dör någon gång, oftast de svagaste, ofta i en säsongsinfluensa. Ska man ta upp hur många som kommer dö just nu så bör man jämföra den siffran med normalt antal döda andra liknade år, naturligtvis.

  När man medvetet sänker beredskapen och bedriver aktiv dödshjälp på människor, tillskriver Covid-19 som orsaken, så blir dessutom statistiken helt missvisande.
  WHO:s ledning är förmodligen mutade av vaccin-industrin, tror jag.

  Business Insider är en oseriös tidning ägd av en oseriös ägare. Kommentaren ”humans are not herds” gör detta särskilt tydligt, eftersom man försöker göra ett vetenskapligt begrepp till något nedsättande. Billig dålig tabloid-press.

  Det har dessutom visat sig att man kan utvinna antikroppar av de som faktiskt har dem, samt kan administrera dessa till svaga individer vid nästa våg av utbrott. Då kan dessutom rätt patient få rätt antikroppar. Inget vaccin behövs. Svenska staten, folket, vi, skulle kunna spara enorma mängder pengar på frivillig blodgivning inför nästa utbrott, kanske t.o.m. kunna sälja till andra länder?

 9. @arbetarklass
  Man verkar vara ute efter att inympa idéer som är farliga, förmodligen för att de gamla skall dö, enligt de principer som finns i Grisjakten av PC Jersild. Döda pensionärer är positiva siffror i kalkylen. Dels verkar vissa individer vilja tjäna enorma summor på ett Covid-19-vaccin. Man behöver många registrerade dödsfall av Covid-19 för att kunna skrämma människor till vaccinationer.

 10. SvD ”Det lär dröja innan Sverige uppnår flockimmunitet och nivån av immunitet kommer att fördelas ojämnt över landet. Det varnade den belgiske epidemiologiprofessorn Pierre van Damme för i SVT:s Agenda på söndagskvällen. Folkhälsomyndigheten har tidigare kommit med uppskattningar om att Sverige kan nå flockimmunitet redan till sommaren, något van Damme menar är en allt för optimistisk.” prognos.”Belgisk professor i SVT: Flockimmunitet dröjer.

 11. Det bollas med siffror och dras slutsatser.
  Här är ytterligare en boll.
  Sveriges folkmängd är 10 miljoner. Varje år dör 90 tusen. Dödligheten i Sverige är knappt en procent. Det här måste vi göra något åt.

  • Menar du att fler äldre borde dö?
   Vård och omsorg ska i första hand rädda liv på unga människor och människor i arbetsför ålder?
   De äldre och äldsta + deras närmaste anhöriga ska ’informeras’ de äldsta redan haft sitt liv och att det inte är någon gemensam angelägenhet att upprätthålla det livet vidare. Så du vill ha det?

   Jag trodde det var det här som menades med socialdarwinism, därför tycker jag det är högst märkligt att höra sådana tankar från vänstermänniskor. Empati är ändå något som präglar vänstermänniskor och de brukar därför stå upp för de svaga i samhället. Äldre är svaga och de yngre kan vara svaga men du kanske betraktar bara yngre kan vara svaga och de flesta äldre är starka men deras liv är slut eller nästa slut. Därför finns ingen anledning till medkänsla och omtanke.
   Bara låt ”naturen ha sin gång”?

   ”Låt naturen ha sin gång” kanske är bästa beskrivningen på regeringens ursprungliga strategi för hanteringen av Corona-smittan?

   • Var får du allt ifrån?
    Enligt mej, om det nu är så intressant:
    Skydda riskgrupperna; för oss andra gäller flockimmunitet.
    Stärk immunförsvaret hos alla.
    Eftersom du tror dej veta en del om mej, så tänker jag avslöja en hemlighet(?) om dej:
    Du går ständigt omkring med nattmössa för att dölja foliehatten.

    • En del rätt där faktiskt. Jag gillar ha något klädesplagg på huvudet. Mössa eller keps. Min far använde ofta hatt. Något man ser sällan nuförtiden.
     Kolla gamla bilder. De flesta har något på huvudet. Men på 60-talet kom någon slags frigörelse och folk tog av sig kläderna. Mer eller mindre.
     Även det tror jag hade med den progressiva socialismen att göra.

     Vår villrådiga regering, som inte kan så mycket mer än fördela andras pengar, förlitade sig på (expert)myndigheterna som genast påpekade flockimmunitet vilket resulterade i överdödlighet då ingen bekräftelse fanns om dess effektivitet. De länder som klarat sig bäst mot smittan är de länder som vidtagit försiktighetsåtgärder. De i sin tur har resulterat i Sverige av våra grannländer betraktas som en paria och stänger sina gränser. Men nu öppnar dem mot varandra istället. Sverige får inte vara med och utrikesministern rasar och häver ur sig påståenden om ”diskriminering”.
     De jämställda Sverige verkar inte vara så jämställt som de inbillar sig.

     Summa betraktar jag dig som en regeringsanhängare och sådana möter jag dessvärre flera. Men det finns oppositionella också samt ytterligare en grupp som börjat tänka efter. Den senare gruppen inte minst inom sjukvård och omsorg som liksom de äldre varit de mest utsatta för regeringens och myndigheternas förehavanden.

     Det som regeringen mest gjort är att dela ut pengar. Massor av pengar som de nu måst låna till. Alla står inför dom regerande och tigger pengar. Inte minst kapital och näringsliv.
     Det är så det får sina vänner, genom att dela ut pengar.

   • Darwinism avser att de svagaste slås ut och dör eller tillåts dö. Alltså, naturens ”naturligt urval”. Endast de livsdugliga och arbetsdugliga skall överleva. Socialdarwinism betyder att samhället medvetet låter de svagaste dö istället för att rädda deras liv. Exemplet är att gamla på hemmen nekas syrgas, TCM som Lianhua Qingwen, vitamin C, och istället får morfin för att slås ut, dö, snabbare. Samma filosofi som Hitlers dödsläger, men det är dagens Sverige, och befolkningen sitter tyst och tittar på som om det vore en teaterföreställning.

    • Karl W
     Det har skett en nedrustning av välfärden för gemene man dom senaste åren. Sådant visar sig nu bl.a. i äldrevården.
     Många har varit emot detta, speciellt vänstern. Så någon generell tystnad hos befolkningen finns inte.

     • Någon nedrustning av vården har egentligen inte skett utan det är så många fler som kommit sedan 2015 som ska dela på dessa resurser! Hade man inte haft en så vidlyftig invandring hade problemen varit betydligt mindre…Kakan har inte blivit mindre utan det är fler som delar på kakan! Och speciellt vänstern har varit på barrikaderna för att ta in mer migranter till Sverige!

    • En av de mest vanliga missuppfattningen av Darwins arbete är att många hävdar att han sagt att det naturliga urvalet betyder att ”den starke” överlever och de ”svagaste” dör ut.
     Vad han egentligen säger och som ligger i frasen ”survival of the fittest” är att de mest anpassningsbara som har kan ”lämna så flest kopior av sig i kommande generationer” är de som kommer att överleva och vara mest framgångsrika.

     Detta är en stor skillnad och var inte alls lika användbar av de så kallade rasbiologer och andra som ställde upp på bl.a Hitler.
     Samma gäller de som hävdar att det är de ”starka” företagen som överlever på bekostnad av de ”svaga”, när det egentligen är de mest anpassningsbara som kommer att vara vinnare.

    • Det där med Hitler är en gammal dänga som döljer faktum att eugeniken kommer från USA.
     Den var ”populär” i norra Europa, och inte minst i Sverige, där många människor tvångssteriliserades även efter kriget.

     Jag menar inte att frigöra nazisterna, men jag trött på hyckleriet om de vidrigheter som begicks under ”vetenskaplig” täckmantel. Kolla vad som hände med samerna i Sverige.

     Rasism grasserade, och den gör det ännu idag; det hade dessvärre nazisterna inte monopol på.
     Kolla vad de adopterade koreanska barnen fick stå ut med i moralpolisen Sverige.

 12. Trump.. I am still here.
  https://www.rt.com/usa/489021-trump-taking-hcq-coronavirus/
  USA:s president Donald Trump chockade reportrar genom att avslöja att han har tagit anti-malaria-läkemedlet Hydroxychloroquine som ett förebyggande mot coronavirus, efter råd från Vita husläkaren. ”Jag har tagit det i ungefär en och en halv vecka nu och jag är fortfarande här,” sade han på måndag efter ett möte med guvernörer i Vita huset. ”Jag väntade bara på att se dina ögon lysa när jag sa detta,” sa han till reportern som ställde frågan.
  På frågan om vilka bevis han hade för att läkemedlet var till hjälp sa Trump ”jag får en hel del positiva samtal om det”innan han lägger till ”Vad har du att förlora?”
  Trump hade nämnt läkemedlet under pandemins tidiga dagar, och uppenbarligen citerade forskningen från en berömd om kontroversiell fransk läkare som använde det för att behandla Covid-19-patienter, och har varit värd för en demokratisk statlig lagstiftare som återhämtat sig från viruset med hjälp av HCQ.

  Medierna och den medicinska anläggningen samlades emellertid i fördömande av sådan behandling som obevisad eller till och med farlig och säger att det kan leda till dödliga hjärtproblem hos vissa människor. De citerade också preliminära studier som tyder på att det gjorde lite eller ingenting för att hjälpa Covid-19-patienter, som visserligen behandlades i sena stadier av sjukdomen.
  Hydroxiklorokin har använts i decennier för att behandla malaria och lupus. Förra månaden varnade den amerikanska livsmedels- och läkemedelsadministrationen mot att använda läkemedlet utanför kliniska prövningar eller sjukhus och citerade rapporter om ”allvarliga hjärtrytmproblem” hos vissa patienter.
  Som en överviktig 73-åring stämmer Trump väl in med flera riskkategorier för allvarliga koronavirusutfall, och det har varit farhågor om hans hälsa efter att flera hjälparpartier i Vita huset testat positivt för viruset under de senaste veckorna. Reportrar har upprepade gånger pressat honom att bära en ansiktsmask.

 13. Nu när den här omhuldade påhittade teorin om ”flockimmuniteten” visat sig vara helt felaktig så står Sverige med skägget i brevlådan! Tegnell ska omedelbart sparkas och en polisutredning tillsättas…så gör man i andra länder när skojare avslöjas! Att Löfven sprungit och gömt sig numera är föga förvånande och det kommer t o m, hör och häpna, det tillåts kritik av den svenska linjen i SVT i Agenda där den svenska linjen sågas av utländska experter! Sveriges hantering av de äldre är inget annat än en ren skandal och skillnaden i hantering jämfört med Norge och Finland är frapperande. Och det mest märkliga är att sossarna ökar i opinionen trots den usla insatsen i coronakrisen…Som utlänningar brukar säga ”only in Sweden”. Media har som vanligt en stor skuld till att politikerna kunnat fortsätta med sin vanskötsel av landet och så undrar de varför ingen längre tror på deras alster…Man tar sig för pannan!

  • Om man hade haft ett 100%-igt säkert vaccin att ge de utsatta grupperna, medan vi andra, som vill det, hade fått förlita oss till vårt naturliga immunförsvar, så hade flockimmuniteten blivit total.
   Sedan vet vi väl inte vad som är den bästa metoden förrän det sista coronaliket är räknat och utvärderat.

   • Det är ju inte ens säkert att det kommer att finnas något vaccin då viruset muterar så snabbt, kanske lika snabbt som förkylningsvirus! Men till slut kommer vi att klara covid-19 och bara känna det som en vanlig förkylning och många har redan denna immunitet! Men man borde hanterat äldrevården och haft skydd för de som arbetade med äldre människor men politikernas inkompetens skördar offer. När vanlig förkylningsvirus kom till den amerikanska kontinenten med europeerna så dog ursprungsbefolkningen som flugor vilket helt avgjorde att europeerna trots sitt lilla numerär kunde ta över! Man kan lära av historien!

    • Jag är överens om att skyddet av utsatta grupper har skötts dåligt.
     Har jag förstått rätt att du tycker att flockimmunitet inte bara är påhitt? Det är ju centralt för oss med ett fungerande immunsystem.

 14. Förra statsepidemiologen Annika Linde riktar kritik mot FHM i en intervju i DN i dag.

  ”Enligt Annika Linde är det lätt att vara efterklok och hon poängterar att hon inte hade något emot den svenska strategin när smittan började spridas till Sverige. Men en sak ser hon tydligt i backspegeln. Hade Sverige stängt samhället under en månad hade man fått tid att tänka, att se vilka insatser som skulle sättas in.
  – Skulle man göra om detta så tror jag att vi skulle ha stängt betydligt hårdare i början. Man borde ha vetat vilken dålig beredskap vi hade inom vården och äldrevården. En stängning skulle kunnat ge oss en chans att förbereda oss, tänka igenom saker och dämpa smittspridningen maximalt.”

  Efterklokhet var ordet. Nu får vi väl snart höra Löfven säga ”Vi såg det inte komma”. Vi. Dock fanns det kritik mot FHMs linje mycket tidigt, men kritikerna förlöjligades och angreps, fastän vad de sade var sunt förnuft. Se för övrigt mina inlägg i tråden ”Vilken är bästa strategin i Coronatider” den 24-25 mars.

 15. Trumps läkare, doktor Z i USA (jag har glömt namnet men den finns i artikeln nedan) och professor Didier Raoult i Marseilles är inte alls ensamma om att ha förordat HCQ PREVENTIVT och i början på sjukdomen, utom för de med sedan länge kända kontraindikationerna. Andra malariapreparat används i Afrika, till synes med framgång.
  I såväl Algeriet som i Marocko och på ndra ställen används cocktailen HCQ+A?+zinc framgångsrikt. Hela grejen tycks vara att inte vänta, för då bli prognosen dålig. Är man redan halvdöd hjälper inte HCQ.

  Självaste Antoni Fauci hade arbetat med frågan för 15 år sedan. När Trump vägrade att låta sig luras – och verkar överleva – har Fauci anledning till att bli oroad av följderna, precis som de som tömde de franska apoteken för att hindra husläkarna att skriva ut HCQ.
  Bl.a. änkan efter en läkare som dog i brist på medicin har stämt den franska staten, och det har också advokater gjort på eget bevåg, plus att det cirkulerar listor förr folk som vill gå med i en kollektiv stämning av staten. Det tycks också jäsa i den franska läkarkåren.

  INGEN BEHÖVDE DÖ
  https://onenewsnow.com/perspectives/bryan-fischer/2020/04/27/fauci-knew-about-hcq-in-2005-nobody-needed-to-die
  Fauci knew about HCQ in 2005 — nobody needed to die
  Monday, April 27, 2020
  by Bryan Fischer – Guest Columnist http://on.fb.me/1pFPvvd

  Dr. Anthony Fauci, whose “expert” advice to President Trump has resulted in the complete shutdown of the greatest economic engine in world history, has known since 2005 that chloroquine is an effective inhibitor of coronaviruses.
  …/…
  So why has Dr. Fauci minimized and dismissed HCQ at every turn instead of pushing this thing from jump street? He didn’t even launch clinical trials of HCQ until April 9, by which time 33,000 people had died.

  This may be why: “Chloroquine, a relatively safe, effective and cheap drug used for treating many human diseases…is effective in inhibiting the infection and spread of SARS CoV.” That’s the problem. It is safe, inexpensive, and it works – in other words, there’s nothing sexy or avant-garde about HCQ. It’s been around since 1934.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here