Sydkinesiska havet: En mycket farlig konfliktzon?

31
1990


Den här artikeln ”Sydkinesiska havet: Detta ser mer och mer ut som en kommande konfliktzon” av pensionerade överstelöjtnanten Einar Magnus Ødegård på Derimot.no 7 april har översatts av Rolf Nilsson. Ödegård bor i Filippinerna och han diskuterar främst relationen mellan Filippinerna och USA. Sydkinesiska sjön är ett av de ”hetaste” områdena i världen. Konflikter där kan leda till krigshandlingar mellan Kina och USA. Har skrivit om det tidigare och nämner i vanlig ordning någon artikel under ”Relaterat”.


Sydkinesiska havet: Detta ser mer och mer ut som en kommande konfliktzon.

Filipinnernas utrikesminister Locsin var 1-3 april i Kina, där också utrikesministrarna i Malaysia, Indonesien och Singapore, som är de ledande länderna i ASEAN, befann sig. Det rapporteras att försök kommer att göras för att lösa den olyckliga situationen i Myanmar och för bilaterala samtal med länderna.

Det finns ett avtal VFA the Visiting Forces Agreement mellan Filippinerna och USA. Wikipeida: VFA-avtalet.

Kinas utrikesminister Wangs besökte Manila under två dagar före VFA-förhandlingarna, vilket sedan rapporterades positivt i Manila Bulletin därefter. Detta kan tyda på att VFA har försvagats.

Att inte omnämna resultatet av förhandlingarna är uppenbarligen i både Förenta staternas och Filippinernas intresse. USA gillar inte att förlora ansiktet, Duterte vill inte väcka en stark opposition, som fortfarande vill ha en VFA. Vad kan ha hänt?

Filippinerna har sagt upp avtalet med USA om VFA, men genomförandet av uppsägningen har kanske skjutits upp på obestämd tid.

Två alternativ ses:

 • Uppsägningen är uppskjuten, för att eventuellt diskuteras och medföra en ny överenskommen tid eller förbli i osäkerhet
 • Beslut om uppsägning har fattats, och medför att amerikanska förrådslager med utrustning och flygplan kommer att vara utanför landet vid ett visst datum och all amerikansk övningsaktivitet i Filippinerna har stoppats.

Sannolikheten är störst att VFA äntligen har upphört. Den starka pro-kinesiska tonen i ovannämnda tidningsartikel antyder det. Kina har ställt krav på Duterte.

Resultatet blir att USA kommer att investera stora resurser i att försvaga den befintliga regeringen, som kommer att fortsätta fram till nästa val 2022. Metoderna kommer att vara de vanliga, med propaganda och ekonomiskt stöd till alla oppositionsgrupper. Möjligheten till en militärkupp verkar inte finnas för befälhavarna verkar nöjda med vad president Duterte gör.

NED beskriver sig själv som en institution, som syftar till att främja demokrati i världen. I verkligheten är det tvärtom, de vill bland annat främja USA: s intressen i världen genom regimförändring. NED skapades av Ronald Reagans regering. NED är ett mycket viktigt  verktyg för politiskt undergrävande verksamhet, men få känner till det.

Om uppsägningen av VFA å andra sidan har skjutits upp, kommer vi att få se att Biden-administrationen fortfarande kommer att vara försiktig med att kritisera Duterte för hans Human Rights-brott. CIA och NEDs (två av USA:s verktyg för regimförändring i andra länder, red.) arbete för att stödja oppositionen kommer att fortsätta med full kraft, för att det kommande valet ska vinnas. Och naturligtvis kommer USA att trycka på för att återaktivera någon form av militär aktivitet här.

En karta över Sydkinesiska havet visar att havsområdet är djupt, med tre grupper av grunt vatten. Mitt i den västra delen finns det stora Spratly-området med otaliga holmar, atoller och grunda banker. I nordväst finns Paracel-gruppen som är lika, men mindre i omfattning, liksom Scarborough Shoal i nordöstra delen.

Malaccasundet mellan Indonesien och Malaysia / Thailand är flaskhalsen för sjöfart till och från Östasien. Trettio procent av världshandeln transporteras dit, och vidare, från Vietnams kust till hamnar där i landet och vidare längs Kinas kust till hamnar där. Sjöfart på Filippinerna och Östasien tar den kortaste rutten utanför Palawan och Luzon.

Världens handelsflottor undviker alltså de grunda farvatten som Spratly, Paracel och Scarborough Shoal utgör.

Det är värt att notera att alla länder runt Sydkinesiska havet har permanenta bosättningar i sina ”traditionella” fiskeområden och krav på sjöfartslagstiftning.

Spratly-områden har nästan otaliga atoller och andra hinder för sjöfart, men med djupa vattenkanaler däremellan. Kartor som visar var de navigerbara djupvattenkanalerna finns existerar inte.

Den amerikanska flottan har under flera år genomfört upprepade genomfarter, även inom de tolv sjömils-territorialvattnen runt Kinas konstgjorda öar där. Sju militära installationer finns i Spratly-gruppen och det finns en flygplats och en djupvattenhamn.

2017 tillkännagav Kina sjögränserna runt öarna, i enlighet med internationella avtal för sjöfart. Beträffande dessa kan noteras att fyra eller fem av dem under de senaste åren har utvidgats inom Filippinernas krav på 200 sjömil enligt sjöfartsdomstolen i Haag. Baserna ligger i den nordöstra delen av Spratly-gruppen. Lika anmärkningsvärt är att Manila-regeringarna inte har haft några stora protester mot utvecklingen.

Mot de provocerande amerikanska seglatserna signalerade den kinesiska kustbevakningen bara, fram till årsskiftet 2020-21. Det beordrades sedan att använda skarpa vapen om främmande länders fartyg inte uppfyllde signalerade order att inte korsa havsgränsen. Så vitt känt undvek den amerikanska marinen senare att göra sådana gränsövergångar.

Under påskperioden har det funnits många nyhetsrapporter om att tvåhundratjugosex -226- kinesiska stora fiskefartyg har uppehållit sig vid Juan Felipe Reef, som är en V-formad atoll inom Filippinernas krav på sjögräns. Ett satellitfoto visade att fartygen var uppankrade i linjeformationer från fyrtiofyra till några fartyg i vardera. Ingen aktivitet har rapporterats och inte heller någon landstigning på atollen.

Detta är internationella vatten där alla sjömän kan färdas. Ändå har det filippinska utrikesministeriet skickat ett meddelande till Kina, med klagomål mot ansamlingen av fartyg vid Juan Felipe Reef. Svaret är att fartygen har sökt skydd undan dåligt väder.

Rapporter på måndagen den 5 april säger att fyrtiofyra kinesiska fartyg är kvar i lagunen vid Juan Felipe Reef utan att någon aktivitet visas. Var alla de många andra fartygen där har tagit vägen anges inte.

Syftet med den stora samlingen av kinesiska civila fartyg i Spratly-gruppen har inte meddelats av något kinesiskt organ.

Jag ser två möjliga avsikter:

 • Att fysiskt blockera de uppenbarligen smala sammanhängande djupvattenkanalerna mellan hindren för säker seglats. Syftet kan vara att stoppa den amerikanska marinens provocerande passager, vilka de kallar ’Freedom of Navigation’.
 • ’Ockupera’ lagunen vid Juan Felipe Reef, så att den amerikanska marinen inte lätt skulle kunna genomföra en landstigning där med sina landstigningsavdelningar, som kallas marinsoldater.

Frågan om varför detta har hänt får förbli obesvarad. Har Kina information om kommande amerikanska operationer i Sydkinesiska havet, och har man vidtagit försiktighetsåtgärder?

En växande filippinsk politisk opposition mot Kina är uppenbar. Senatorer klagar på kinesiska fartyg vid Juan Felipe Reef, naturvårdsgrupper kräver ersättning för förstörda fiskbankar på grund av kinesisk muddring för att bygga de konstgjorda öarna.

Man bör komma ihåg att det kinesiska uppförandet av baser inom Filippinernas maritima intresseområde tidigare knappast har nämnts i media.

Det faktum att de kinesiska fartygen befinner sig i internationella vatten och utan att någon aktivitet rapporteras kring fartygen verkar de många som klagar tycka vara irrelevant. Det viktigaste är att klaga och därmed få uppmärksamhet i media för att tillfredsställa missnöjda människor. Klagomålen har ingen grund i det rådande regelverket om fri navigering.

Relaterat
USA:s flotta agerar i Sydkinesiska sjön medan Atlantic Council tar fram rapport för kallare krig mot Kina.
Vad vi får veta och inte får veta om konflikten i Sydkinesiska havet.
Einar Magnus Ødegård: Betraktelser från Filippinerna.

Föregående artikelUtrikesministern oroade: Ger Sveriges regering bort vår säkerhet till Atlantic Council?
Nästa artikelInget krig i Ukraina sedan Ryssland visat tänderna?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

31 KOMMENTARER

 1. Sydkinesiska Havet är egentligen inget konfliktområde, det är bara ett område som är föremål för USAs avsikt att erövra och plundra det på naturrikedomar och att militärt ockupera det för att kunna blockera Kinas handel. BRI motverkar det, och i år beräknas 3,500 tåg att gå via BRI, upp från 1,000 förra året. Sedan har vi ryska nordpassagen.

  När det gäller Sydkinesiska Havet har det varit del av Kina i över 5,000 år, vilket är mycket väl dokumenterat i skrifter, sagor, berättelser, arkeologi, kultur, skeppsloggar, DNA, handel, produkter, familje- och personnamn, ortsnamn, släktskap, osv Även namnet ”Sydkinesiska havet” 南海 är ett klart uttryck för var området traditionellt och lagligt hör hemma, en del av Kina.

  På kinesiska heter det Nanhai 南海, Södra Havet, och det finns även BeiHai 北海, Norra havet som ligger nära sydkusten. Där finns även en ort som heter BeiHai, ett underbart fiskeläge som jag älskar. Shanghai betyder ”övre havet”

  Besök Beihai på Google Earth 21.418424° 109.120372° Notera gärna hur lokala fiskebåtar är ”rafted” precis som vid Juan Felipe Reef. Jag har själv tillbringat fyra år med att segla i Stilla Havet, och det är helt normalt att man via radion kommer överens om att träffas i en lagun och ankra upp så här tillsammans för att få lite vila och umgås och träffa andra och ta en öl tillsammans. Livet på en båt är både isolerat och ensamt. Det är alltså en helt normal umgängesform och jag har själv varit uppankrad på så sätt tillsammans med 30-40 fiskebåtar i en lagun, mest japanska.

  Allt detta är bara ytterligare en propaganda stunt.

 2. https://thegrayzone.com/2021/04/08/pentagon-vietnam-military-china-us-war/

  Relaterat: Gareth Porter berättar historien om hur USA försökte få Vietnam att sluta ett avtal, typ värdlandsavtal, för positionering mot Kina. ”Vietnam har en underbar geografi” som en snubbe från den amerikanska krigsmakten uttryckte det. En perfekt avfyringsramp för missiler mot Kina som man hade tänkt sig. Liksom USA kommit fram till att Sverige och Finland kan tjäna likartad funktion som ramper mot Ryssland.

  Men Vietnams politiska linje är strikt neutralitet gentemot stormakter, att inte ställa sig på den enas sida mot den andra, och något avtal blev det inte. Något för Sverige och Finland att ta lärdom av.

  Samtidigt visar USA:s utspel att deras cynism och fräckhet är gränslös. Här har man med historiska mått helt nyligen försökt bomba ett land tillbaka till stenåldern och förpestat människor och natur med dioxiner vilkas verkan fortsatt är kännbar. Och plötsligt vill man att de skall uppoffra sig som allierade och stationera främmande vapen mot ett grannland. Medan man själv kan sitta på andra sidan Stilla Havet och styra beskjutningen.

 3. Havet söder om Kina, öster om Vietnam och väster om Filippinerna har olika namn, beroende på vilket av folken vi frågar. Det tillhör inte Kina mer än någon av övriga kringliggande länder. USA har inga anspråk på det, försöken att göra USA ansvarigt för kinesiska hegemoniförsök är verkligen torftiga och genomskinliga.

  Krigsfaran är Kinesiska kommunistpartiets anspråk på Taiwan, ett kinesiskt anfall kan resultera i vad som helst.

  • Roberto, USA anser sig ha anspråk på hela världen har du inte fattat det? Och det är ju USA:s hegemoniförsök som är helt genomskinliga….USA är ta mig f-n överallt och bråkar.

  • Det är sant att olika länder efter påtryckningar och mutor från USA har gett olika delar av vattnen ett annat eget namn i senare tider, men de nya namnen existerade inte när Kina för omkring 5,000 till 6,000 år sedan dokumenterade de ursprungliga namnen. Kina har aldrig under sin 5,000-åriga historia erövrat eller kolonisera något annat land. Taiwan har bevisligen varit del av Kina som kultursfär i 25,000 år. USA har tydliga anspråk på kontroll över vattnen via proxies. USA har varit i krig 228 år av sin 244-åriga existens, 81% av alla väpnade konflikter har initierats av USA efter WW2. USA har omkring 8 miljoner liv på sitt samvete, siffran varierar i miljonbelopp. Hen redogörelse av USA krig mot andra nationer.
   http://www.china.org.cn/china/2021-04/09/content_77391518.htm

   • 25000 år sedan brukar vi kalla stenåldern. Visste inte att det fanns länder och nationer på den tiden, eller ens kartor.

    Det funkar inte att ha den typen av argument som du för fram idag. Menar du att britterna ska ha tillbaka Indien, Portugal ha tillbaka Brasilien, etc, etc…
    Vi har internationella avtal och domstolar som reglerar gränser och ekonomiska zoner och gillar inte Kina det så, ”Sucks to be that guy”. Då får man helt enkelt ge Kina en ”upplevelsebaserad inlärning”.

    • Bara en notis från mig: Men just Israel tillkom efter 1900 år igen. För 400 år sedan hade kolonialismen inte lagt beslag på Indien etc.

    • ”Stenåldern”, Neolitikum, började i Sverige för omkring 12,000 år sedan när jordbruk infördes till Sverige från Mellanöstern, där man då byggt världens första stad, Jeriko. För just 25,000 år sedan grundades de första nationerna i Kina, dit människor hade invandrat för omkring 1.7 miljoner år sedan. Kina grundade då både länder och nationer, hade gränser och till och med kartor. Vi har inga domstolar som reglerar gränser, men det finns en dispyts tribunal i FNs regi för att rekommendera lösningar på tvister mellan två eller flera nationer. Om det skall finnas en tvist måste det finnas mer än en part. Man kan inte ha en tvist med endast en part. Vad USA gjorde var att för-ladda den tribunalen med lojala skiljemän, det kallas inte ”domare”, men Kina förstod bluffen och deltog inte. Då använde USA tribunalen som en plattform för propaganda. USA är bara en simple erövrare och angripare utan hävdvunna rättigheter. Begreppet ”gränser” bygger på hävdvunna etablerade rättigheter. Ryssland kan inte hävda att Gamla stan är ryskt, för gamla stan har aldrig varit ryskt. Det finns ingen historia som styrker det. USA kan inte hävda att något område i Asien är deras, för inget område har någonsin varit amerikanskt. Ändå ockuperade USA till exempel Guam med militärt våld, och hävdar nu att Guam är amerikanskt. På samma sätt har USA försökt ockupera Hong Kong, Xinjiang, Tibet, och Sydkinesiska Havet, och ockuperar olagligt Taiwan, med argumentet att man befriar det. Du är ett tydligt offer för hur USA propagandan ofta lyckas styra människors tankeprocesser och övertygelser.

  • Vad gör USA där @Roberto? Det är en enkel fråga med en rak svar: USA har inget att göra där!
   Endast Sino-fober kan bortse från detta enkla sanning.

 4. USA är den enda militärmakten som kan hålla Kina stången. Det är inte USA som bråkar, utan Kina. Kina försökte invadera Vietnam 1980, Kina hotar Taiwan med invasion, och havet söder om Kina, väster om Filippinerna och öster om Vietnam tillhör alla. USA gör inte anspråk på havet, utan ser det som allas rätt att färdas över det. Detta hav tillhör inte kineserna mer än någon annan, det har olika namn beroende vem man frågar, den kinesiska civilisationen är äldst och har det äldsta namnet. Namn och egendom är inte samma sak.

  När vi säger Kina, låtsas vi implicit som att det handlar om alla kineser. Det gör det inte, det handlar om Kinas kommunistiska parti, ett maktmonopol med avskyvärd historia med anspråk på hegemoni över alla kineser. Som att alla kineser är dömda att vara kommunister. Alla kineser ses av KKP som KKP´s egendom, kineserna får inte välja bort KKP och har fina fånglägersystem för den som bråkar. Taiwan är inte KKP´s egendom, KKP ser det som problematiskt. För Taiwaneserna är det livsluften, de har valt sin regering i fria val. För världen innebär det fria Taiwan att det finns en propp som hindrar KKP´s vidare expansion över Stilla havet. Det är utmärkt, och en ordning som bör bestå, tills kineserna befriat sig från KKP´s ok. När Kina blir ett normalt marknadsekonomiskt land med flera partier och skydd för privat egendom gentemot politiker kan Kina och Taiwan återförenas. Det är KKP´s maktmonopol som omöjliggör en fredlig återförening.

  ”Que?” USA är inte där, de kör sina örlogsfartyg genom internationellt vatten som KKP försöker konfiskera mitt framför näsan på grannarna. USA skyddar alla mot KKP´s övergrepp. Kina är aggressorn, USA försvara status quo och folkrätten.

  • Det är väl rätt välbekant att det var USA som försökte ockupera Vietnam för att använda Vietnam som ett brohuvud för att ockupera Kina, samma som med Korea och alla Asiens länder. Taiwan är en USA ockuperad del av Kina. Taiwan ockuperades 1950 av USA och Nationalistpartierna i en blodig etnisk rensning som varade till 1986. Vita terrorn. USA gör anspråk på allt via proxies. Det är inte en fråga om vem man frågar, det är väldokumenterat i skrift för tusentals år sedan. Det vi kallar Kinas kommunistparti är en folkrörelse som innefattar nästan alla i Kina. Kinas regering har 93% folkligt stöd (PEW). Alla i Kina får fritt välja medlemskap i ett av de andra åtta folkrörelserna om dom vill. Det finns inga fria val på Taiwan, endast de val som ockupationsmakten godkänner. USA har redan expanderat över Stilla Havet, samtliga ö-nationer är USA kontrollerade eller ägda. Kina har inga ”partier” och privat egendom har dramatiskt bättre skydd än i Sverige. 72% av yngre på Taiwan vill bli av med USA ockupationen och närma sig Kina. USA kör inte i internationellt vatten. Man provocera i kinesiskt vatten. När körde Kina krigsfartyg i internationellt vatten i Karibien sist? Om du verkligen tror på vad du skriver rekommenderar jag vänligen ett omedelbart besök på närmaste psyk-akut.

   • USA och alla andra länder har rätt att färdas i de berörda vatten som Kina ensidigt hävdar är deras. Det är avgjort i internationell domstol och det här är viktigt för många nationer att det efterlevs, med eller utan ingripande från världssamfundet. USA tillämpar bara det som redan är fastslaget.
    Vi har exklusiva ekonomiska zoner och rätt till kontinentalsockel för att länder ska kunna leva på fiske och andra naturresurser och då kan inte ett annat land plötsligt bara klampa in och lägga beslag på dem.

    Det kommer att bli kännbara konsekvenser för Kina om man inte byter kurs. Fler och fler företag flyr Kina p.g.a. osäkerheten och det kommer även i förlängningen påverka handeln negativt. Kina kommer så småningom att upphöra som exportland. Intressant är även att det mer och mer pratas allmänt om Kina som hot på svenska arbetsplatser.

    Kina var och snurrade runt med sin flotta i Östersjön av någon outgrundlig anledning för något år sedan.

    • Vänd på ditt resonemang så ser du att skurken är USA av idag…Sen att Kina av i morgon förhoppningsvis inte utvecklas till en ny översittare och parasit som dagens USA är väl något att be om! USA försöker lägga beslag på Grönland, alltså lura danskarna, och andra delar av världen med sina marionetter men de har stött på patrull..Kina och Ryssland vägrar spela med i USA:s apspel utan sätter stopp som i Ukraina och Hongkong! Och det ska nog resten av världen vara tacksamma för även om många inte begriper detta just nu…

    • 1. Det Sydkinesiska havet är Kinas.
     2. Kina kommer aldrig att ”byta kurs” – det som är Kinas är Kinas, punkt slut. Och ingen kan tvinga Kina, inte ens USA som jo blev offentligt örfilat av Kina i Alaska för två veckor sedan, kan tvinga Kina till något. Försöker USA något så blir den örfilat igen.
     3. Numera är det dessutom ekvationen som gäller på världsarenan följande: KINA+RYSSLAND=SANT

     4. Det kommer att bli kännbart för USA och väst den dagen Kina lanserar den globala Digital valutan – den används redan i Kina. Den global är på väg. Då kommer USA och väst att dansa sista valsen på världsarenan.

     5. Avslutningsvis en besk karamell åt alla Sino-fober. Kinas första kvartalstillväxt låg på smått fantastiska 18,3% på årsbasis. Vilket innebär att fler och fler företag dras till Kina – för det är just där som man kan hämta pengarna i dessa Covid-tider!. Som bekant har EU negativ tillväxt och USAs real ekonomi (inte den spekulativa icke produktiva ekonomin) likaså är på zombi gång.

     Gilla läget och tagga ner med dina Sino-fobiska utfall @Stålgrenen

     • 1. Kan du leda i bevis? Så här ser internationell lagstiftning ut.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Exclusive_economic_zone
      Varför i anser du att den inte skulle gälla just Kina när den gäller alla andra?
      2. Det är fullt möjligt att Kina inte byter kurs men inte så speciellt smart. Att utmana USA, Japan eller NATO till havs, över eller under ytan, skulle inte sluta bra för Kina. Vad får dig att tro att Kina örfilade USA? Kan de backa sina tuffa ord eller är det bara ett spel. Upplys mig.
      3. Kanske en halvsanning. Ryssarna är nog mer rädda för Kina än vad väst är och litar inte på dem.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Soviet_border_conflict
      4. Förblir troligtvis en inhemsk valuta eller med några få bananrepubliker.
      5. Vad Kina säger kan du inte lita på. Man har mätt trafiken i Kinas hamnar för att verifiera deras siffror och ofta är det rena fantasisiffror.

    • Med respekt, men jag ser ditt skrivande närmast som löjeväckande. USA och alla andra länder har rätt att färdas på internationellt vatten, även i Sydkinesiska Havet, och det får dom. Däremot har ingen rätt att färdas i andra länder territorialvatten, vilket USA ignorerar. Någon sådan domstol existerar inte. Det är en skiljetribunal med skiljemän, inte domare, som rekommenderar lösningar på dispyter mellan två eller fler parter. Det är USA som bara ”klampar in och lägger beslag”. Ingen har ”flytt Kina” utan snarare står företag i kö för att etablera sig i Kina, Kina är nu världens största mottagare av investeringar. Det är osäkerheten i USA som nu driver företag bort från USA och USA allt närmare en allvarlig intern kris. Exporten från Kina växte Q1 2021 18.3%. Kina hyllas av världen som den enda säkra destinationen för investeringar nu. Ett kinesiskt marinfartyg besökte Ryssland på inbjudan. USA har över 60% av sina väldiga maritima krigsresurser ständigt seglar runt omkring Kina. Med den sjuka attityd som Sverige intar gentemot Kina, tillsammans med Sveriges uppenbara ökande problem, så är Kinas framgångar ett hot mot Sverige eftersom Sverige ligger mellan 10 till 50 år efter Kina i utvecklingen och Sverige saboterar sin egen utveckling av ideologiska skäl.

 5. Kinesiska kommunistpartiet proxyrörelser är inget alternativ till KKP utan del av det, det finns bara ett parti i Kina, ett som hyllar marxismen-leninismen. Det finns också gulag-arkipelager i Kina för regimens fiender. Det var säkert inte lätt för nationalistpartiet på Taiwan, strid med kommunismens folkmordspolitik brukar kosta på, men de har lyckats bygga ett samhälle där man får välja mellan olika partier, inte olika avdelningar av samma.

  Havet söder om Kina tillhör inte Kina mer än det tillhör Vietnam och Filippinerna, och alla kan åka över det, eftersom ingen äger det. När KKP försöker mobba ut alla andra hjälper USA mot mobbaren.

  Kommunismens erövring av Kina 1945-49 leddes av röda arméns pansartrupper som blev lediga efter nazitysklands sammanbrott. USA lyckades hindra erövringen av Sydkorea, den socialistiska svältregimen terroriserar bara nordkoreas befolkning. Den socialistiska världserövringen fick ett abrupt slut 1991 när huvudantagonisten SSSR stupade under krigsansträngningarna. Det socialistiska Vietnam försvarade sig mot kommunistkinas anfall 1980 och har numera stöd av USA mot den kinesiske mobbaren.

  Karl W låter som ett eko av Kinas imperialistiske ambassadör, en oförskämd översittare vars uppgift är att med arroganta uttalanden testa hur långt svenskarnas välvilja sträcker sig. Han bör förklaras persona non grata. Skicka en som kan uppför sig civiliserat och inte skäller som en bandhund.

  • Skillnaden mellan dig och mig är att jag har levt i detta samhälle i Kina en stor del av mitt liv och deltager i det dagligen, och det är det jag beskrivet. Du repeterar USA propagandan i hopp om att den en dag blir sanningen. Kina har inga politiska partier som konkurrerar om makten, Kina har nio folkrörelser som från gräsrotsnivå styr Kina i ett fungerande folkstyre. Dom kallar väst ”partier”. På kinesiska kallas dom ”Allemansrörelser”, folkrörelser. Dom samarbetar, inte försöker utplåna varandra.

   Vi avslöjade nyligen ett av dessa propaganda ”gulag-arkipelager” som en kraftstation och turistmål.
   http://mychinaway.blog.se/hur-skall-vi-stoppa-nazistiska-propagandametoder-pa-svenska-media/
   Folkmordspolitik är vad Nationalisterna bedrev på Taiwan och den är väldokumenterad som ”Den Vita Terrorn” från 1950 till 1987.
   https://en.wikipedia.org/wiki/White_Terror_(Taiwan)
   https://www.fpri.org/article/2017/02/taiwans-white-terror-remembering-228-incident/
   https://thesanghakommune.org/2016/02/11/taiwans-white-terror-period-1947-1987/
   Jag var personligen där ett år på 80-talet och upplevde den. På Taiwan får du endast välja mellan de partier och program USA har godkänt.

   Kommunismen erövrade faktiskt inte Kina 1945-49. Det började 1927 när en folkrörelse, som hade grundats som en ”Revolutionär folkrörelse” 1921, började resa sig mot Nationalisternas USA stödda ”demokratiska” diktatur. Kommunisterna vann faktiskt inte på slagfältet utan att större delen av befolkningen var så trötta på den ”demokratiska” Nationalistdiktaturen och deras krig att dom gick över till kommunisterna som betydde fred, och fred fick man, efter att 70 miljoner hade fått sätta livet till under ”demokratin”. Det fanns ett mycket välkänt ”slag” över en viss bro, Luding Bridge, där kommunisterna hävdade att dom efter hårda strider hade framgångsrikt erövrat bron. Sanning var att Nationalisterna hade tagit till harvärjan och stuckit, så det var bara att i god ordning promenera över bron när kommunisterna anlände.

   När det gäller Korea stod USA vid Kinas gräns i oktober 1950 och förberedde en invasion av Kina, då Kina drev dom tillbaka till dagens gräns, där USA tiggde om vapenvila, vilken pågår än idag.

   Att och hur USA snöpligt sparkades ut ut Vietnam efter sitt erövringskrig är väl välkänt. Jag var i Japan och i Yokosuka 1975, USAs militärbas, och träffade personligen de som flytt. Jag var till och med inbjuden som gäst på basen.

   Visst, håller med. Det är verkligen arrogant att avslöja USAs krigiska expansions verksamhet.

   • Din beskrivning av Koreakriget och Vietnamkriget rimmar illa med vad som verkligen hände.
    I Koreakriget försökte nord (med Stalins godkännande) invadera ett svagare syd men fick spö av FN. Sen fortsatte kriget med Kinas inblandning till ett stillestånd där alla stormakter var ense om en vapenvila. Idag är Sydkorea en mycket stark nation medans Nordkorea är en sönderfallande och svältande bananrepublik. Karma är väl bästa ordet?
    I Vietnam ledde nords aggressioner och gerillakrig mot syd att USA blandade sig i. Tet-offensiven visade hur lågt stöd nord hade hos befolkningen i syd. Och ja, jag har varit i Vietnam och även talat med veteraner från båda sidorna.

    • @Stålgrenen verkar inte känna till Vietnams historia, hur och varför USA beblandade sig, att Tet-offensiven ändrade Vietnamkrigets utgång samt att offensiven även bekräftade än en gång att USA kan inte vinna krig. Möjligen är @Stålgrenen en imperietroll? Annars skulle inte hen vädra sitt okunskap öppet

    • Nord anföll syd med avsikten att kasta ut ockupationsmakten USA. USA kontrade med att anfalla Nord under FNs maskering, 90% av trupperna var amerikanska och allt befäl amerikanskt, och USA försökte anfalla Kina i avsikt att fullfölja sin gamla avsikt att ockupera Kina. När USA stod vid Kinas gräns drev Kina drev tillbaka USA trupperna till den nuvarande stilleståndslinjen, USA tiggde om vapenvila, annars hade dom blivit utkastade. Nordkoreas problem beror på USAs sanktioner. USA har inte gett upp hoppet att erövra både Korea och Kina. När USA blev utkastade ur Vietnam bodde jag i Japan, träffade USA veteraner från Vietnam, dom bodde grannar, och fick första hand höra vad som pågått i Vietnam. Jag var även inbjuden att besöka USA basen Yokusuka där Hangarfartyget Midway låg, som hade evakuerat USA trupperna från Vietnam. 1976 var jag i Stockholm och arbetade med Vietnam ambassaden, och fick höra deras sida av storyn. Det var USA som försökte erövra både Korea och Vietnam i avsikt att använda som ett brohuvud för att erövra Kina.

  • Roberto låter som ett eko av den löjliga USA-propagandan! Jämfört med USA:s ambassadörer i många länder så verkar den kinesiska vara en timid person…Jo, det är många personer inom USA-administrationen som borde förklaras persona non grata med tanke på deras svinaktiga uttalanden…

 6. Varför heter havet söder om Kina just Sydkinesiska havet?
  En imperielakej svarar: det tillhör inte Kinas. Och sedan fortsätter babbla om ”kommunister 1945”.

  Fick USA ordentlig med stryk av Kina under Korea kriget.
  En imperielakej svarar: USA lyckades hindra ….

  Vad gör en imperielakej när hen förlorar argumentet?
  Svar: skäller som en hund och kräver fröbud

  osv
  osv
  osv

  • Detta är bara att skrapa ytan. Digitalsamhället i Kina är redan så väl utvecklat att det är nästan omöjligt att förklara det för svenskar. Sverige ligger minst tio år efter och media mörkar. Sverige baseras idag helt på diktatorisk centraliserad ideologi, precis som under Kinas Kulturrevolution för 50 år sedan. Utvecklingen drivs av företag som Huawei, och Sverige har ju just förbjudit svensk utveckling mot ett digitalsamhälle. Ingen tycks ens vilja begripa. Det är inte längre en fråga om att prata i telefon eller ladda ner filmer, det är inte dagens Huawei Sverige missar, det är morgondagens digitala världssamhälle. Sverige har förbjudit utveckling, inte bara ett telecombolag. Bara igår arbetade jag med en dam via WeChat. Hon skrev på kinesiska, jag på engelska, och vi etablerade en ny finansiell rutin internationellt på tio minuter. Shenzhen norr om Hong Kong har blivit Kinas techcenter, och kanske världens digitalcenter. Där finns flera städer runt Pärlfloden som Hong Kong. Donguan, Foshan, Zhonzhan, Zhuhai, Macao, Guangzhou, osv. Nu arbetar man på att knyta ihop dom till en enda stor digitalstad. Hong Kong blir det finansiella distriktet som ”City of London”. Alla städer, distrikt, grindstäder och kvarter behåller sin egen rätt att forma livet som dom vill, men fungerar digitalt som en enhet. Sedan kan de olika superstäderna fungera digitalt med varandra, och de olika nationerna. Det blir ett digitalt världssamhälle medan samtidigt var del av detta multipolära samhälle i det sköter sig självt, alltså motsatsen till NWO där allt skulle dikteras från USA eller Bryssel. Sverige har helt enkelt stängt sig ute från resten av världen på ideologiska grunder, och statsstyrda media mörkar, förvillar och desinformerar.
   https://mychinaway.wordpress.com/2020/01/13/kinas-nya-super-stader/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here