Tolv sätt som USA:s invasion av Irak skadar än idag – USA vill trappa upp sitt angreppskrig!

6
2903
Irakkriget. Foto: Alisdare Hickso. Licens: Flickr.com
Irakkriget. Foto: Alisdare Hickson. Licens: Flickr.com

Denna artikel i Commondreams: 12 Ways the US Invasion of Iraq Lives On in Infamy har vänligen snabbt översatts av Björn Nilsson som driver den intressanta bloggen ”Björnbrum” Björnbrum, med senaste artikel ”Kriser gör det omöjliga möjligt”.

Artikeln är skriven av Medea Benjamin och Nicolas J.S. Davies, två aktade och kunniga experter och bokförfattare. De presenteras på Commondreams. Artikeln har massor av länkar som jag nu inte förmår att lägga in nedan.

Medea Benjamin, är medgrundare till Global Exchange and CODEPINK: Women for Peace, och författare till bland annat den nya boken Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

Nicolas J.S. Davies är författare till bland annat till Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq.

Nu rapporteras att Pentagon har beordrat sina militära befälhavare att förbereda sig för en upptrappning av USA: s krigföring i Irak. Inte minst utrikesminister Mike Pompeo har lett kampanjen för mer krig. Detta rapporterar New York Times. Ordern kom sedan pro-iranska miliser riktat attacker mot USA: s baser i landet. Men ordern väcker uppenbarligen inte entusiasm bland de amerikanska militära befälhavarna i regionen. New York Times.


Tolv sätt som USA: s invasion av Irak skadar än idag.

Medan världen är uppfylld av den skrämmande coronaviruspandemin kommer Trump-administrationen den 19 mars att markera 17-årsjubileet för den amerikanska invasionen av Irak genom att skärpa konflikten där. Efter att en Iran-kopplad milis påståtts slå till mot en amerikansk bas nära Bagdad den 11 mars, genomförde den amerikanska militären vedergällningsangrepp mot fem av milisens vapenfabriker och tillkännagav att den skickar ytterligare två hangarfartyg till regionen, liksom nya patriotmissilsystem och hundratals fler soldater för att sköta dem.

Detta strider mot det irakiska parlamentets omröstning i januari som uppmanade amerikanska trupper att lämna landet. Det strider också mot de flesta amerikaners känsla, som tycker att Irak-kriget inte var värt att utkämpa, och mot Donald Trumps kampanjlöfte att avsluta de oändliga krigen.

För sjutton år sedan attackerade de amerikanska väpnade styrkorna och invaderade Irak med en styrka på över 460 000 soldater från alla vapenslag, med stöd av 46 000 brittiska trupper, 2 000 från Australien och några hundra från Polen, Spanien, Portugal och Danmark. Luftbombardemanget med ”chock och skräck” sände 29 200 bomber och missiler mot Irak under de första fem veckorna av kriget.

USA:s invasion var ett aggressionsbrott enligt internationell rätt och motsattes aktivt av människor och länder över hela världen, inklusive 30 miljoner människor som gick på gatorna i 60 länder den 15 februari 2003 för att uttrycka sin skräck för att detta kunde verkligen hända i 2000-talets gryning. Den amerikanske historikern Arthur Schlesinger Jr., som var talskribent för president John F. Kennedy, jämförde den amerikanska invasionen av Irak med Japans förebyggande attack på Pearl Harbor 1941 och skrev ”Idag är det vi amerikaner som lever i skam.”

Sjutton år senare har konsekvenserna av invasionen levt upp till rädslan hos alla som motsatte sig den. Krig och fientligheter rasar över regionen, och motsättningar om krig och fred i USA och västländer utmanar vår mycket selektiva syn på oss själva som avancerade, civiliserade samhällen. Här är en titt på 12 av de allvarligaste konsekvenserna av det amerikanska kriget i Irak.

1. Miljoner irakier dödade och skadade

Uppskattningarna av antalet dödade i invasionen och ockupationen av Irak varierar mycket, men till och med de mest försiktiga uppskattningarna, baserade på fragmentarisk rapportering av minsta bekräftade dödsfall, ligger vid hundratusentals. Seriösa vetenskapliga studier uppskattade att 655 000 irakier hade dött under de första tre åren av kriget, och ungefär en miljon i september 2007. Våldet i den amerikanska upptrappningen eller ”surge” fortsatte till 2008, och sporadisk konflikter fortsatte från 2009 till 2014.

Redaktören: Läs gärna även Irak – ett krig byggd på lögner, med 2,4 miljoner döda (beräknat av Nicholas JS Davies).

Därefter bombarderade USA och dess allierade i den nya kampanjen mot Islamiska staten stora städer i Irak och Syrien med mer än 118 000 bomber och de tyngsta artilleribombardemangen sedan Vietnamkriget. De förvandlade mycket av Mosul och andra irakiska städer till ruiner, och en preliminär irakisk-kurdisk underrättelsesrapport fann att mer än 40 000 civila dödades bara i Mosul. Det finns inga omfattande mortalitetsstudier för denna senaste dödliga fas av kriget. Förutom alla förlorade liv har ännu fler människor skadats. Den irakiska regeringens centrala statistiska organisation säger att 2 miljoner irakier har skadats.

2. Miljoner fler fördrivna irakier

År 2007 rapporterade FN:s höge kommissionär för flyktingar (UNHCR) att nästan 2 miljoner irakier hade flytt från våldet och kaoset i det ockuperade Irak, främst till Jordanien och Syrien, medan ytterligare 1,7 miljoner flytt inne i landet. USA:s krig mot den islamiska staten förlitade sig ännu mer på bombning och artilleribombardemang, förstörde ännu fler hem och fördrev häpnadsväckande 6 miljoner irakier från 2014 till 2017. Enligt UNHCR har 4,35 miljoner människor återvänt till sina hem när kriget mot IS avvecklades, men många möttes av ”förstörda fastigheter, skadad eller obefintlig infrastruktur och brist på försörjningsmöjligheter och ekonomiska resurser, som ibland [har] lett till sekundär flykt.” Iraks internt fördrivna barn representerar ”en generation traumatiserad av våld, berövad utbildning och möjligheter”, enligt FN:s specialrapportör Cecilia Jimenez-Damary.

3. Tusentals amerikanska, brittiska och andra utländska trupper dödade och skadade

Medan den amerikanska militären bagatelliserar irakiska förluster följer och publicerar den exakt sina egna. Till februari 2020 har 4 576 amerikanska soldater och 181 brittiska soldater dödats i Irak, liksom 142 andra utländska ockupationssoldater. Över 93 procent av de utländska ockupationstrupperna som dödats i Irak har varit amerikaner. I Afghanistan, där USA har fått mer stöd från Nato och andra allierade, har endast 68 procent av de dödade ockupationstrupperna varit amerikaner. Den större andelen amerikanska förluster i Irak är ett av de pris som amerikaner har betalat för den ensidiga, olagliga karaktären av den amerikanska invasionen. Då amerikanska styrkor tillfälligt drog sig tillbaka från Irak 2011 hade 32 200 amerikanska soldater skadats. När USA försökte lägga ut och privatisera sin ockupation dödades också minst 917 civila entreprenörer och legosoldater och 10 569 skadades i Irak, men inte alla var amerikanska medborgare.

4. Ännu fler veteraner har begått självmord

Mer än 20 amerikanska veteraner begår dagligen självmord – det är fler dödsfall varje år än de totala amerikanska militära dödsfallen i Irak. De med den högsta andelen självmord är unga veteraner med stridsexponering, som begår självmord i nivåer ”4-10 gånger högre än sina civila kamrater.” Varför? Matthew Hoh från Veterans for Peace förklarar att många veteraner ”kämpar för att återintegreras i samhället”, skäms för att be om hjälp, är tyngda av vad de såg och gjorde i militären, är utbildade i skytte och äger egna vapen, och bär mentala och fysiska sår som gör deras liv svårt.

5. Tusentals miljarder dollar bortkastade

Den 16 mars 2003, några dagar före den amerikanska invasionen, beräknade vice president Dick Cheney att kriget skulle kosta USA cirka 100 miljarder dollar och att USA:s engagemang skulle pågå i två år. Sjutton år senare ökar kostnaderna fortfarande. Kongressens budgetkontor (CBO) uppskattade en kostnad på 2,4 tusen miljarder dollar för krigen i Irak och Afghanistan 2007. Nobelpristagaren ekonomen Joseph Stiglitz och Harvarduniversitets Linda Bilmes uppskattade kostnaderna för Irakkriget till mer än 3 tusen miljarder dollar, ”baserat på försiktiga antaganden,” år 2008. Den brittiska regeringen spenderade åtminstone 9 miljarder pund i direkta kostnader fram till 2010. Vad USA inte spenderade pengar på, i motsats till vad många amerikaner tror, var att återuppbygga Irak, landet som vårt krig förstörde.

6. Dysfunktionell och korrupt irakisk regering

De flesta män (inga kvinnor!) som leder Irak idag är fortfarande personer i exil som flögs in i Bagdad 2003 efter de amerikanska och brittiska invasionstyrkorna. Irak exporterar till slut återigen 3,8 miljoner fat olja per dag och tjänar 80 miljarder dollar per år i oljeexport, men föga av dessa pengar sipprar ner för att återuppbygga förstörda och skadade hem eller tillhandahålla jobb, hälsovård eller utbildning för irakier. Endast 36 procent av dem har arbete. Iraks ungdomar har gått ut på gatorna för att kräva ett slut på den korrupta irakiska politiska regimen och amerikanskt och iranskt inflytande över irakisk politik.

Mer än 600 demonstranter dödades av regeringsstyrkor, men protesterna tvingade premiärminister Adel Abdul Mahdi att avgå. En annan före detta västbaserad exilpolitiker, Mohammed Tawfiq Allawi, kusin till den tidigare amerikanskt utsedda interimistiska premiärministern Ayad Allawi, valdes att ersätta honom men han avgick inom veckor efter att nationalförsamlingen inte godkände hans val av regering. Den folkliga proteströrelsen firade Allawis avgång och Abdul Mahdi gick med på att förbli som premiärminister, men bara som ”förvaltare” för att utföra väsentliga funktioner tills nya val kan hållas. Han har utlyst nya val till december. Fram till dess förblir Irak i politisk limbo, fortfarande ockuperat av cirka 5 000 amerikanska soldater.

7. Olagligt krig mot Irak har underminerat internationell rätt

När USA invaderade Irak utan godkännande av FN:s säkerhetsråd var det första offret FN-stadgan, grunden för fred och internationell lag sedan andra världskriget, som förbjuder hot eller användning av våld av något land mot ett annat. Internationell rätt tillåter endast militära åtgärder som ett nödvändigt och proportionerligt försvar mot en attack eller överhängande hot.

Den olagliga Bush-doktrinen från 2002 förkastades universellt eftersom den gick utöver denna snäva princip och krävde en exceptionell amerikansk rätt att använda ensidig militär styrka ”för att förhindra nya hot”, och undergräver FN:s säkerhetsråds myndighet att besluta om ett specifikt hot kräver ett militärt svar eller inte. Kofi Annan, FN:s generalsekreterare vid den tiden, sa att invasionen var olaglig och skulle leda till en nedbrytning av internationell ordning, och det är exakt vad som har hänt. När USA trampade på FN-stadgan skulle andra följa.

Idag ser vi Turkiet och Israel följa i USA:s fotspår, attackerar och invaderar Syrien med vilja som om det inte ens var ett suveränt land och använder folket i Syrien som bönder i sina politiska spel.

8. Irakkrigets lögner skadade den amerikanska demokratin

Det andra offret för invasionen var amerikansk demokrati. Kongressen röstade för krig baserat på en så kallad ”sammanfattning” av ett National Intelligence Estimate (NIE) som inte var något sådant. Washington Post rapporterade att endast sex av 100 senatorer och några få representanter läste den faktiska NIE. Den 25-sidiga ”sammanfattningen” som andra medlemmar av kongressen baserade sina röster på var ett dokument som producerades månader tidigare ”för att vara det offentliga skälet för krig”, som en av dess författare, CIA: s Paul Pillar, senare erkände för PBS Frontline.

Det innehöll häpnadsväckande påståenden som ingenstans kunde hittas i den verkliga NIE, till exempel att CIA visste om 550 platser där Irak lagrade kemiska och biologiska vapen. Utrikesministern Colin Powell upprepade många av dessa lögner i sitt skamliga framträdande vid FN:s säkerhetsråd i februari 2003, medan Bush och Cheney använde dem i viktiga tal, inklusive Bushs tal till nationen 2003. Hur är demokrati – folkets styre – ens möjlig om de människor som vi väljer att företräda oss i kongressen kan manipuleras till att rösta för ett katastrofalt krig av ett sådant nät av lögner?

9. Straffrihet för systematiska krigsförbrytelser

Ett annat offer för invasionen av Irak var antagandet att amerikanska presidenter och politik är underkastade rättsstatsprincipen. Sjutton år senare antar de flesta amerikaner att presidenten kan föra krig och mörda utländska ledare och terrorismmisstänkta som han vill, utan ansvar överhuvudtaget – som en diktator.

När president Obama sade att han ville se framåt i stället för bakåt, och höll ingen från Bush-administrationen ansvarig för deras brott, var det som om de upphörde att vara brott och blev normaliserade som amerikansk politik. Detta inkluderar aggressionsbrott mot andra länder; massdödandet av civila i amerikanska flygattacker och drönarattacker; och den obegränsade övervakningen av alla amerikaners telefonsamtal, e-post, surfhistorik och åsikter. Men det här är brott och övergrepp mot den amerikanska konstitutionen, och att vägra att hålla dem ansvariga som begick dessa brott har gjort det lättare för dem att upprepas.

Torkan i Irak efter förstörd infrastruktur mm.

10. Förstörelse av miljön

Under det första Gulfkriget avsköt USA 340 ton stridsspetsar och sprängämnen tillverkade av utarmat uran, vilket förgiftade marken och vattnet och ledde till kraftigt höjda cancernivåer. Under de följande decennierna av ”miljömord” har Irak plågats av bränning av dussintals oljebrunnar; föroreningar av vattenkällor genom dumpning av olja, avlopp och kemikalier; miljoner ton spillror från förstörda städer och städer; och förbränning av enorma volymer av militärt avfall i öppna ”bränngropar” under kriget. Föroreningen orsakad av krig är kopplad till de höga nivåerna av medfödda födelsedefekter, för tidiga födslar, missfall och cancer (inklusive leukemi) i Irak. Föroreningen har också påverkat amerikanska soldater. ”Mer än 85 000 amerikanska Irak-krigsveteraner … har diagnostiserats med andningsproblem, cancer, neurologiska sjukdomar, depression och emfysem sedan de återvände från Irak,” enligt Guardian. Och delar av Irak kanske aldrig återhämtar sig från miljöförstörelsen.

11. USA: s sekteristiska ”splittra och härska”-politik i Irak skapade kaos i hela regionen

I det sekulära 1900-talets Irak var den sunnitiska minoriteten mäktigare än shia-majoriteten, men för det mesta bodde de olika etniska grupperna sida vid sida i blandade grannskap och till och med giftermål. Vänner med blandade Shia-Sunniföräldrar berättar för oss att de före den amerikanska invasionen inte ens visste vilken förälder som var Shia och vilken var Sunni. Efter invasionen gav USA överhöghet en ny shiitisk härskande klass under ledning av före detta exilpersoner som var allierade med USA och Iran, liksom kurderna i deras semi-autonoma region i norr. Kullkastandet av maktbalansen och medveten amerikansk ”splittra och härska”-politik ledde till vågor av fruktansvärt sekteriskt våld, inklusive etnisk rensning av samhällen av inrikesministeriets dödspatruller under amerikansk befäl. De sekteriska uppdelningarna som USA släppte lös i Irak ledde till återuppståendet av Al Qaida och uppkomsten av ISIS, som har orsakat förödelse i hela regionen.

12. Det nya kalla kriget mellan USA och den nya multilaterala världen

När president Bush förklarade sin ”doktrin om förebyggande” 2002 kallade senator Edward Kennedy det ”ett krav på amerikansk imperialism i 2000-talet som ingen annan nation kan eller bör acceptera.” Men världen har hittills misslyckats med att antingen övertyga USA om att ändra kurs eller att förena sig i diplomatisk opposition mot dess militarism och imperialism. Frankrike och Tyskland stod tappert med Ryssland och de flesta från det globala södern för att motsätta sig invasionen av Irak i FN: s säkerhetsråd 2003.

Men västerländska regeringar omfamnade Obamas ytliga charmoffensiv som täckmantel för att förstärka sina traditionella band med USA. Kina var upptaget med att öka sin fredliga ekonomisk utveckling och sin roll som det ekonomiska navet i Asien, medan Ryssland fortfarande återuppbyggde sin ekonomi från 1990-talets neoliberala kaos och fattigdom. Ingen av dem var heller redo att aktivt utmana USA:s aggression förrän USA, Nato och deras arabiska monarkistiska allierade inledde krig via ombud mot Libyen och Syrien 2011. Efter Libyens fall verkar Ryssland ha beslutat att det antingen måste stå emot USA: s regimbytesoperationer eller så småningom falla själv.

De ekonomiska tendenserna har förändrats, en multipolär värld växer fram, och världen har en förhoppning mot hopp att det amerikanska folket och nya amerikanska ledare kommer att agera för att tygla denna amerikanska imperialism från 2000-talet innan det leder till ett ännu mer katastrofalt USA-krig med Iran, Ryssland eller Kina. Som amerikaner måste vi hoppas att världens tro på möjligheten att vi demokratiskt kan föra förnuft och fred till den amerikanska politiken inte är malplacerad.
Ett bra ställe att börja skulle vara att gå med i det irakiska parlamentets uppmaning att amerikanska trupper lämnar Irak.

Relaterat.
I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va!
Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.

Föregående artikelTrumps Coronatest bäst i världen!
Nästa artikelFacebook tycks censurera mig, andra vänstersiter och andra siter
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Väl sammanfattat, även om ur ett amerikanskt perspektiv. En irakier kunde nog räkna upp minst lika många punkter till och nyansera dem utförligare.

  Trots Saddam Husseins vanstyre där han bl.a. tidigt gavs stöd av CIA för att utrota den irakiska vänstern lyckades irakierna bygga ett land som var det mest utvecklade i regionen på ett flertal områden, såsom utbildning och vård. Infrastrukturen omfattade både konstbevattning och rening av dricksvatten och avloppsvatten. Denna bombades sönder redan under det första Gulfkriget och under 90-talets ständiga bombräder.

  En massflykt har pågått och främst är det högutbildade som tvingats bort. Det kommer att ta årtionden att fylla dessa luckor och den gamla samhällsväven kommer aldrig att kunna repareras. Irak hade en subventionerad men fungerande hemmamarknadsindustri bl.a. av maskiner för lantbruket. Alla irakiska industrier lades ned av den amerikanske prokonsuln Paul Bremer som här skulle visa vad den fria marknaden kan uträtta. Kraftverken hade målmedvetet förstörts för att öppna för amerikanska jättar att komma in med ensamrätt.

  USA lyckades även förstöra mer oersättliga kultuskatter än mongolerna under deras räder. Förstörelsen skedde på alla tänkbara plan, inte bara museerna drabbades utan hela kulturlandskapet av vilket delar kunde befinna sig under markytan. När ockupationsstyrkorna stormade in i Bagdad var oljeministeriet den enda punkt som åtnjöt säkerhet. Journalisten Robert Fisk berättade om sin första upplevelse i det ockuperade Bagdad när han såg att nationalbiblioteket brann. ”Det är en snubbe här som säger att nå’t bibliotek brinner” sade marinsoldaten då han kontaktade sitt befäl.”

  Slutligen är det skäl att påminna om att Nancy Pelosi helt nyligen oavsiktligt avslöjade att demokraterna visste att det påstådda skälet för invasionen var en ren lögn. När Pelosi tillfrågades varför inte Bush åtalades på samma sätt som Trump, svarade hon med just detta ”vi fick veta före kriget att massförstörelsevapnen inte fanns där”. Eftersom man sålunda var medbrottslingar med Bush kunde man ju inte väcka åtal.

 2. D Trump lättar på sanktionerna mot Iran i samband med Corona krisen.
  Vidare berättas hur bristfälligt och förrädiskt regimen hanterat smittspridningen från början.
  Regimen satte presidentvalet före folkhälsan.
  Regimen lät också smittspridning ske obehindrat från platser för pilgrimer.
  Det här förklarar för mig varför grannländerna till Iran så hastigt stängde sina gränser.
  Utöver folkets offer har Iran även förlorat ett antal höga politiker och militärer p.g.a. sjukdomen Covid-19.
  Samhällets högsta elit brukar vara snabba och sätta sig i säkerhet mot yttre hot men hur tänkte de här?
  Intressant läsning från SVT:s ”analys”

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-far-iran-ovantad-coronahjalp

  • SvT: ”USA antyder att man kan komma att lyfta sanktionerna under coronakrisen.”
   USA ska häva alla sina olagliga sanktioner! Om EU står upp för folkrätt, FN och demokrati skulle EU mycket skarpt kritisera USA och dra sig bort från alla sanktioner EU deltar i.

   • Ja, ”antyder” var det. Jag uppfattade lite fel där.
    Det visar sig vad det kommer bli men D Trump verkar inte bekväm med åtgärden.
    USA måste ha sina skäl att rikta sanktionerna mot Iran men vad det skulle vara för skäl vet jag inte. Men det borde gå att ta reda på.
    Om jag känt Hanif Bali personligen skulle jag fråga. Han om någon borde veta.

    Från Iran till Kina.
    På annan plats läste jag tidigare i kväll kinesiska företag (misstänkt genom kinesiska staten) försökt göra större uppköp av krisande företag i Australien där Corona epidemin destabiliserat näringslivet.
    Regeringen i Australien har dock upptäckt försöken och skapat lagar så de kinesiska köpen delvis förhindras.
    Men bara delvis då Kina är en stor handelspartner till Australien.

    Jag har börjat förstå det är precis så Kinaimperialismen fungerar.
    Genom ett expanderande näringsliv försöker Kina lägga världen under sig.
    Med redaktören för den här bloggen välvilliga hjälp.
    Imperier har inte lika värde.
    Somliga imperier ska ömsint odlas fram medan vissa andra imperier ska utplånas och brinna i helvetets lågor.

    • Som jag och många andra konstaterat: Iran vill följa en från USA oberoende politik efter den USA-stödda diktatorn shanes fall. Helt tillåtet enligt folkrätt etc – men USA bryter mot sådant.

     Visst, kinesiska företag går kanske på shoppingrunda, även i Sverige. (Olle Wästberg i DN idag). Som USA gjorde vid ekonomiska kriser då och då.

     Kina försöker lägga världen under sig med min hjälp. Vad är det för skämt/svammel?

    • Först, företag i Kina arbetar inte för ”kinesiska staten”. Staten äger inga företag alls i Kina som USA propaganda påstår, dom ägs av stiftelser precis som IKEA. Konstruktionen för att förhindra plundringståg av främst USA företag. När USA företag köpte Volvo och SAAB plundrades företag på allt värdefullt, som patent och teknologi, som flyttades till moderbolagen i USA, och resten lämnade att självdö. När det gäller uppköp av krisande företag är väl Volvo ett praktexempel. Tusentals i Sverige har idag jobbet att tacka Kina för. Dels tillför Kina den avancerade ledningsteknik och marknadskunnande man har, och Sverige inte har, dels öppnar man upp tillträde till Kinas enorma marknad. Kina vill inte ”lägga under sig” världen som USA vill, utan man vet att när det går bra för ”världen” då går det även bra för Kina. Kina har 5,000 års bevis för att man inte bygger imperier, man bygger samarbete.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here