Viktigt möte om uranvapen i kväll. Pentagon: USA har använt kemiska vapen – och utarmat uran – i Syrien och Irak.

9
4144
Missbildat barn , kanske pga. uranvapen.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad. Den inleds med information om ett möte som ägde rum 25/3 2021. Jag var förhindrad att delta. Men artikeln innehåller mycket viktig och mycket aktuell information, bortsett från mötet. Eller hur?

Idag! På engelska. Zoom möte:
Klicka på länken för programmet så ser du koderna att gå in i. Iraksolidaritets Facebookssida.

Programmet

Talare på eventet:
Salamaah Al-Zubaidi, lärare och människorättsaktivist, som deltog i protesterna i Bagdad och Basra under en månad vid årsskiftet 2019-2020.
Dirk Adriaensens, som har studerat korruption och dess konsekvenser i Irak.
Dr Mozhgan Savabieasfahani, toxikologist, forskare, fick Rachel Carsonpriset 2015 i Norge, om effekterna av USA: s användning av utarmat uran och andra vapen i Irak och varför uranvapen borde förbjudas
Sigyn Meder: Välkommen till talare och allmänhet
Christer Lundgren: moderator
Frågor från allmänheten
Arrangör: IrakSolidaritet (Svenska Irak Solidarity Association)


Detta är ett ämne som intresserat mig. Efter ett möte mellan forskare från Sverige och Irak vid Luleå Tekniska högskola (med närvaro av Stockholmsambassadören ambassadören och miljöministern från Irak) i november 2011 skrev jag och två andra professorer artiklar om detta som publicerades i Ab och GP. Vid mötet framkom stöd för att USA använt vapen med utarmat uran, vilket USA då förnekade. (Jag frapperades av att ambassadpersonal var ungefär lika kritiska mot USA:s närvaro som jag).


USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon.

USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak

Den kraftiga ökningen av barnadödlighet, missbildningar och barncancer talar sedan länge starkt för att USA och Storbritannien använt vapen som innehåller utarmat uran i Irak, fast det länge förnekats. Då och då har påståtts av USA använt dessa förbjudna vapen även i Syrien. Nu påstår till och med Samuel Oakford i Foreign Policy, som väsentligen företräder USA:s officiella utrikespolitik, att så är fallet. Foreign Policy: USA har använt utarmat uran. Detta har därefter bekräftats av Pentagon. Pentagon bekräftar

Jag har tidigare skrivit om uranvapen i artiklar och debattinlägg i Aftonbladet, Dagens Medicin, Folket i Bild-Kulturfront, Göteborgsposten, Irak-Solidaritet, Läkartidningen och Svenska Läkare mot kärnvapen, ibland tillsammans med kolleger, samt på denna blogg.

Vad är uranvapen?
Det handlar om projektiler som innehåller uran, som är mycket tyngre än bly och har större penetrationsförmåga genom pansar och bunkrar. I uranvapen, som helt domineras av uranisotopen U-238, kan finnas avfall från anrikning av U-235 i naturligt uran till kärnkraftsbränsle (utarmat uran, “depleted uranium”, DU), låganrikat uran och det särskilt farliga uranet som redan använts i kärnkraftverk, med små mängder mycket giftigt plutonium.

Utarmat uran projektil

Vid nedslag brinner projektilerna med hög temperatur och bildar ett fint stoft av uranoxider, som lätt sprids med vinden. När stoftet inandas eller på annat sätt kommer in i kroppen kan partiklar fastna i lungorna och nå andra organ. En miljondels gram U-238 sönderfaller med tusentals alfa-partiklar per dygn, som skadar celler och arvsmassan, liksom små mängder giftiga och andra radioaktiva ämnen.

Hälsoeffekter
Uranvapen kan med stor sannolikhet orsaka cancer, missbildningar och ökad dödlighet. Man har funnit belägg för det i Basra och Falluja, Irak, där hårda strider pågick mellan trupper från USA och irakier 2004. Forskare fann att uranrester är en möjlig orsak. Tolkningen stöds av forskning på försöksdjur och cellkulturer. Enligt rapporter från Irak är uppemot 300 platser förorenade med uranrester. Ökad cancerfrekvens har också rapporterats efter krigen i f.d. Jugoslavien, bl.a. hos militärer från Italien.

Uppgifter tyder på att uranvapen kan ha använts i Afghanistan. Bör inte regeringen utreda om att svenska soldater i Afghanistan har exponerats för uranvapen och om Bofors tillverkar(t) dessa vapen?”

Mer än hälften av alla barn i Falluja föddes med en missbildning mellan 2007 och 2010. Innan belägringen var det 10 procent. Före millennieskiftet föddes färre än 2 procent av barnen med missbildning. I Basra i södra Irak, som attackerades av brittiska styrkor i 2003 fann forskarna att 17 gånger fler barn föddes med missbildning 2003 än ett decennium tidigare. Under de senaste sju åren har antalet missbildade födda barn ökat med mer än 60 procent.

Rapportens författare kopplar det ökande antalet barn som föds med missbildningar i de två städerna till ökad exponering för metaller som frigörs från bomber och kulor. Forskare fann att halterna av bly var fem gånger högre i håret av barn med missbildningar än i andra barn i Falluja medan kvicksilverhalterna var sex gånger högre. Barn med defekter i Basra hade tre gånger mer bly i tänderna än barn från icke-drabbade områdena. Kraftigt ökad spädbarnsdödlighet i Irak. USA:s uranvapen sannolik orsak. 121028

Artikel i Foreign Policy:

Tjänstemän har bekräftat att den amerikanska militären, trots löften att inte använda vapen med utarmat uran i Irak och Syrien, sköt tusentals projektiler med sådan ammunition under två uppmärksammade räder mot lastbilar som transporterade olja i en ISIS-kontrollerad del av Syrien i slutet av 2015. Detta övergrepp (assault) markerar det första bekräftade användningen av detta vapen sedan Irak-invasionen 2003, när det användes hundratusentals gånger, och orsakade upprördhet i lokalsamhällen, som hävdade att dess toxiska material orsakade cancer och fosterskador.
Kommentar: Detta är synnerligen väl belagt.

Wikipedia.
The European Parliament has repeatedly passed resolutions requesting an immediate moratorium on the further use of depleted uranium ammunition, but France and Britain – the only EU states that are permanent members of the United Nations Security Council – have consistently rejected calls for a ban,maintaining that its use continues to be legal, and that the health risks are unsubstantiated.

 

Föregående artikelMitt under corona-pandemin: Stockholm säljer sjukhus. Stor skandal. Sparka Svenonius och nationalisera Wallenberg?
Nästa artikelVilka hotar Sverige? Kan vi lita på SÄPO:s bedömningar?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

9 KOMMENTARER

 1. Såklart jag är emot sådana här vapen men jag tar mig friheten till off topic då inlägget är redaktörens.

  Det planeras en stor vindkraftpark i Gävlebukten. Det är en jättesatsning som också väcker motstånd. Vänstern är för vindkraft men högern ofta emot men i den här frågan står jag på vänsterns sida. Vindkraften är effektiv när det blåser och blåser det mycket så är vindkraften också mycket effektiv. För några dagar sedan när det blåste mycket över landet så stod Sveriges vindkraft för lika stort energitillskott som vattenkraften. Det beror på att så fort vindkraften levererar sparas den reglerbara vattenkraften tills den bättre behövs. Sverige är en stor energislukare så här kan man verkligen tala om hushållning. I botten ligger den resterande kärnkraften som en bas som inte berörs av vindkraftens ojämna leverans. Vindkraft är är miljövänligt och klimatsmart samt gör att fossilkraft som t.ex. kärnkraft kan reduceras till minsta möjliga. Jag tycker det här är en framkomlig väg i energifrågan. Därför säjer jag JA till fortsatt utbyggnad av vindkraften.

 2. Ang artikelns uppgifter som anges om tusentals sönderfall per dygn från ett mikrogram U238. Ca 1500/dygn . Det ger ung 1nanoGray/dygn
  Naturlig bakgrund är ~ 8mikrogray/dygn (jag antar 3mGray/år samma som i Usa exklusive röntgenundersökningar)
  För att U238 skall ge lika mkt verkan som naturlig bakgrund fordras alltså över 125mikrogram. Motsv ungefär ett korn med 0.2mm diameter.
  Eftersom alfastrålning är mer skadlig räcker det med mindre än den mängden.
  Enligt officiell cancerstatistik från Basra
  http://www.medjbabylon.org/text.asp?2018/15/2/195/234860
  är det en liten förhöjning så att U238 skulle kunna förklara det är fullt rimlig. Emellertid förekom extrema varianter av cancer. Multipla olika tumörer(inte metastaser från en) i samma individ. Det kan inte förklaras av en liten ökning av strålningen utan tyder på dödliga doser.
  FN fann i Irak exempel på anrikat Uran och Usa anföll enligt insiders Irak utanför Basra på det första Gulfkrigets sista dag med en neutronbomb som hämnd för att en scudmissil anfallit en amerikansk militärbas.
  Därför tyder de extrema fallen på annat än U238.
  I denna artikel är slutsatsen att det antagligen var anrikat uran som var orsaken till den anomala cancerstatistiken: ” the enriched Uranium exposure is either a primary cause or related to the cause of the congenital anomaly and cancer increases. Questions are thus raised about the characteristics and composition of weapons now being deployed in modern battlefields”
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3177876/

  Artikeln
  http://www.rauhanpuolustajat.org/tiedostot/seminaariraportti.pdf
  Anger att bakgrundsstrålningen efter 2003 var 0.13 – 0.44 gray/år
  (1.5-5mrad/hr) att jmf med normal bakgrund som enligt dokumentet borde vara 0.0007gray/år (0.008mrad/hr) Men det framgår inte när dom mätte upp det lägre värdet.

  • Kan plutonium vara inblandat? En framstående forskare inom området tror det, har hen sagt till mig.

   • Absolut möjligt. Det finns ju bla ett stort antal plutoniumbaserade minikärnvapen på drift från Usas förråd. Foreign policy skrev om det i diplomatiska ordalag. ’The little nukes that got away’ i tre artiklar.
    Men som du ser av artikeln ovan är det en andel anrikat Uran som pekas ut i de tagna proverna.
    Det kan ju vara sk dirty bombs(som imperiet brukar postulera att terrorister kan ha) dvs inte fullt fungerande kedjereaktioner utan bara distribuerandet av starkt strålande material. Kanske reaktoravfall som Usa vill mata MÖs befolkningar med.
    Så slipper dom förvara avfallet hemma.

 3. Något off-topic men relaterat till illegal bombning. Det är synd att tyskakunskaperna hos folk i gemen har förfallit. Det visar sig nämligen alltmer att skall man få inträngande kunskaper om vad som händer i Europa i allmänhet och i Tyskland i synnerhet så måste man gå till tyskspråkiga alternativmedier.
  Det finns intressanta videon om den illegala bombningen av Jugoslavien och mycket annat. Det sades i en färsk video att om Helmut Kohl hade suttit kvar som kansler hade han förmodligen vägrat att bomba.

  Socialdemokraterna var i stället bombvilliga för att inte tala om de gröna under gatuslagskämpen Joshka Fischers ledning. Gerhard Schröder sade direkt när det hände att nu bröt jag mot den tyska grundlagen, men han gjorde det i alla fall. Om Tyskland hade vägrat att medverka i bombningen av Jugoslavien hade NATO fått en besvärlig sits. Även Jugoslavien är förpestat av utarmat uran och vem vet vad. Som mål valde man kemiska anläggningar som man visste att skulle skada människors hälsa när de träffades.

 4. Problemet är att vi inte vet vad USA håller på med. Isotopen U238 (Uran) är mycket vanligt förekommande i naturen, men inte i ren form. Alfa partiklar är inte farliga, ett papper, eller huden, stoppar dom. Problemet uppstår när avfallsprodukter från kärnvapentillverkning eller reaktorer används i ammunition, och det sker av två orsaker. Dels är uran omkring 50% tyngre än bly per volym, alltså mycket större anslagsenergi, dessutom blir man av med avfallet. Först anrikar man U238 och får kvar isotopen U235 (centrifugerna), alltså atombombsbränsle eller reaktorbränsle, och därifrån kan man konvertera det till PU239 (Plutonium), vilket kan användas i kärnvapen. Vi vet helt enkelt inte vad detta ”utarmat uran” här består av. Problemet börjar när vapnet träffar, som artikeln säger ”exploderar” det, och nanopartiklar bildas. När dom kommer in i kroppen, kanske genom andning, börjar problemen. Hur påverkar alfapartiklarna människan där. Troligtvis åstadkommer det cancer. Både U och PU är tungmetaller, och knappas hälsosamma, och PU är dessutom mycket giftigt. Det finns väldigt många frågetecken och det finns alla anledning att det skall bannlysas.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here