Varför far Greta Thunberg till Kiev?

17
2533

Kommentar: Mig veterligen har Fridays For Future inte diskuterat eller tagit ställning i Ukrainafrågan. Fred i Ukraina är en bra paroll! (Hur reste Greta till och från Kiev?)

Denna artikel ”Stöd till Ukraina – Wallström och Thunberg i Kiev” av Wiktor Nummelin/TT och Sofie Fogde/TT publicerades 29 juni i Aftonbladet.

Följs av kommentarer av mig.

 

Klimataktivisten Greta Thunberg, finländska EU-parlamentsledamoten Heidi Hautala, Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström och Irlands tidigare president Mary Robinson togs emot av Ukrainas president i Kiev på torsdagen.
Klimataktivisten Greta Thunberg, finländska EU-parlamentsledamoten Heidi Hautala, Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström och Irlands tidigare president Mary Robinson togs emot av Ukrainas president i Kiev på torsdagen.

Ukraina vill så snabbt som möjligt ta itu med de miljöskador som uppstått till följd av Rysslands invasionskrig, enligt Margot Wallström.

Hon har fått i uppdrag att leda en internationell arbetsgrupp som undersöker krigets konsekvenser för miljön.

Den tidigare svenska utrikesministern har ombetts vara medordförande för gruppen tillsammans med det ukrainska presidentkansliets stabschef Andrij Jermak. På torsdagen togs fyra av gruppens ledamöter – inklusive klimataktivisten Greta Thunberg – emot av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev.

– Vi ska samordna och försöka hitta vägar fram och rekommendationer för hur ukrainarna ska göra och förhoppningsvis mobilisera hjälp från omvärlden, säger Wallström till TT.

Hon kallar mötet, gruppens första, för ett slags konstituerande möte – alltså har gruppens arbete nu officiellt börjat.

– Ukrainarna vill börja återuppbygga redan nu där det går. Man behöver faktiskt ta itu med de skador som har uppstått, säger Wallström och fortsätter:

– Det är brist på färskt vatten på många håll och en stor miljöförstöring med stora oljespill framför allt efter att Kachovka-dammen sprängdes. Det är akuta insatser som behövs.

Tre uppgifter

Just nu består gruppen av tolv ledamöter mestadels från Europa, men den kan fortfarande växa och gärna med representanter från andra delar av världen, enligt Wallström.

Gruppen har tilldelats tre uppgifter.

– Det första är att skaffa en ordentlig överblick och utvärdering av hur miljöeffekterna ser ut, säger Wallström och framhåller att en hel del redan är gjort.

– För oss handlar det om att försöka sammanställa och se om vi kan hitta en gemensam bedömning av vad som är mest akut och vad som kan göra på längre sikt.

På gruppens bord ligger även frågan hur man kan ställa Ryssland till svars. Vad kan göras på nationell respektive internationell nivå?

– Vår tredje uppgift är att återuppbygga Ukraina. Att hitta vägar för att göra landet grönare och hållbart. Det är ett jättestort restaurerings- och återuppbyggnadsarbete som återstår förstås.

”Behöver professionell hjälp”

Svenskduon kom till Kiev med finländska EU-parlamentsledamoten Heidi Hautala och Irlands tidigare president Mary Robinson som även de ingår i arbetsgruppen.

Wallström säger att gruppen kan bidra med expertis – men samtidigt är det viktigt att ukrainarna själva är en del av processen.

– Vi behöver verkligen er professionella hjälp, säger Zelenskyj i en artikel på det ukrainska presidentämbetets webbplats, där han främst tar upp de svåra följderna av sprängningen av Kachovka-dammen.

– Det är viktigt att lägga konkreta åtgärder som kan hjälpa ukrainare från tillfälligt ockuperade områden. Det är vårt folk som behöver stöd, säger han.

Heidi Hautala – som är en av EU-parlamentets vice talmän och tidigare bland annat varit finländsk biståndsminister – kallar Rysslands krigföring för ett ”klart miljöbrott”.

– Ansvaret för det måste utkrävas på både nationell och internationell nivå, säger Hautala, enligt artikeln.

Thunberg lovar för sin del att hjälpa till med att få internationell uppmärksamhet för miljökonsekvenserna av kriget.

Jag gav nedanstående kommentar på Greta Thunbergs Facebooks-site, och lägger till andra kommentarer längre ned.

 

Kommentarer

”The impact of war on the environment must be assessed. But why do you, and others neglect the probably much worse effects of the wars by the USA and Nato with estmated 3 500 000 deaths (Brown university) and use of e.g. depleted uranium in Iraq and Syria (confirmed by the Pentagon), with enormous increase in the rates of cancer and in stillborn children and severe birth defects in other infants in Iraq? According to UN there were about 8 500 civil deaths in Ukraine until May 2023, compared with 14000 deaths in Kiev’ s civil war against Donbass (UN data). And the million of deaths in the US-initiated wars. Blindness Greta, or deliberate neglect. Not good for the reputation of the climate movement.”

Pentagon: USA har använt kemiska vapen – och utarmat uran – i Syrien och Irak.

Ytterligare kommentar: Greta Thunberg har gjort mycket värdefulla insatser i klimatfrågan. Fast Fridays For Future (FFF) utmärks av påfallande passivitet, inte minst i hennes hemstad Stockholm, tycker jag. Man kör på i gamla hjulspår med fotografering av Greta och ett tiotal ungdomar från FFF vid Riksdagshuset i Stockholm, vilket man sedan kablar ut på sociala medier. Samt 1-2 klimatmanifestationer per år med allt färre deltagare. Handlar som det inte fanns någon klimatkris. Medan vuxna, mest äldre vuxna, manifesterar varje fredag på 5+ platser i Stockholm med flygblad, banderoller, appelltal och musik. Jag har personligen berättat lite om militärens stora klimatpåverkan för Greta Thunberg. Hon sa att hon känner till detta, men hon mig veterligen aldrig tagit upp detta. USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och många andra länder.

Jag skrev för 2 år sedan:

Under senaste 1-2 åren har hon början kommentera andra politiska frågor. Det har inte varit så lyckat, och försvagar hennes ställning som trovärdig ledande klimatikon. Hon framstår som ganska okunnig, och detta väcker frågor om hennes kunskap inom klimatområdet, som jag uppfattar som tillräckligt god.

Några exempel:

I. Uppmaning till underminering i Indien.

En indisk klimataktivist Disha Ravi 22 år är huvudpersonen i rörelsen “Friday for future” i Indien, och har arresterats för en protest mot regeringen i Indien. Hon hade fått en verktygslåda av Greta Thunberg, verktyg för “colour revolution” regimförändring.  Verktygslådan innehåller väldigt detaljerat hur man skall skapa instabilitet i ett självständig land. Hur man aktivt skall medverka till att våld skall eskalera i landet och man tillhandahåller teknik och metoder för att verkställa det.

Bild i Republik.

Meddelandet från Greta Thunberg skulle egentligen bara gått ut privat till Disha Ravi, men av misstag offentliggjorde Greta det så det gick ut till hennes 4,9 miljoner följare. Disha kontaktade Greta och bad henne att omedelbart radera meddelandet, men då hade redan många tagit en skärmdump av meddelandet.
Disha Ravi riskera flera år i fängelse för verktygslådan för regimförändring.

Det finns en rimlig anledning och undra hur detta är organiserat, en dold agenda och en offentlig. Den offentliga för att följarna skall förstå att Greta står bakom, och en dold med verktygslåda som går till kontaktpersoner i respektive länder där man får instruktioner hur man aktivt skall gå tillväga för att skapa instabilitet i landet. Jag kan tycka att det var bra att hon gjorde misstaget så vi kan se vad som annars sker i hemlighet, att det blev avslöjat. Uppgifter bl.a. från Republik.

Alex Christoforous i The Duran är väldigt bekymrad över denna vändning som “Friday for Future” tagit. Tony Cartalucci är än mer bekymrad och kritisk över Fridays For Future, vilket får behandlas separat längre fram.

Lyssna på videon!

II. Greta Thunberg om europeisk energipolitik och Navalny

 

Max Blumentahls kommentar säger mycket. USA har mycket kraftfullt motarbetat Nord Stream 2, som skulle transsportera jämförelsevis billig naturgas från Ryssland till Tyskland. USA vill att Tyskland köper USA:s dyrare och sämre naturgas, vars transporter i sig har stor negativ klimatpåverkan jämfört med gastransport i Nord Stream 2-ledningar. I en slutfas av arbetet med Nord Stream 2-ledningen påstås att Ryssland försökt förgifta den högernationalistiska oppositionspolitkern Navalny med stöd under 10 % i upprepade opinionsundersökningar, dvs. att Ryssland skulle ha vidtagit en åtgärd som allvarligt skulle motverka landets intressen att Nord Stream 2 blir klart.

USA och Väst har utan belägg snabbt beskyllt Ryssland för en kontraproduktiv förgiftning av Navalny. Okritisk/mutad press och ledande västpolitiker har snabbt instämt. Tyskland vägrar lämna ut erforderliga uppgifter till Ryssland i frågan. Navalny har döpts för ekonomisk brottslighet som med stor sannolikhet skulle medfört fängelsestraff i USA och Sverige. Navalny stöds av krafter som vill försvaga Ryssland. Tror någon att en liknande Rysslandsstödd organisation skulle tillåtas i t.ex. USA?” Vad tycker Greta Thunberg i storpolitiken? Och varför?

Är Greta Thunberg nu för tiden främst en tillgång för USA-imperialismen? Läs även denna artikel som först publicerades i juni 2019 Varför ville eliten träffa Greta Thunberg?

Relaterat
https://www.globalpolitics.se/demonstranter-i-irak-kraver-bort-med-den-irakiska-regeringen-usas-marionetter/

Föregående artikelUkraina och 90 andra stater ställde inte upp på Västs kritik mot Kina i FN:s session för mänskliga rättigheter.
Nästa artikelUSA:s 10 rikaste har större tillgångar än 106 av de fattigaste länderna tillsammans. Bra ekonomiskt system?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

17 KOMMENTARER

 1. Den dagen då Greta Thunberg visar offentligt att hon står på Palestinas sida och fördömer offentlig den avskyvärda apartheid israel regimen, kommer den riktiga världen att tro på henne. Tills dess ska alla hennes ”aktivism”, ”engagemang”, mm tas för vad de är: västelitens SKÅDESPELERI och JIPPO

 2. Frågan är om Greta flög dit tillsammans med Wallströmskan i svenska regimens plan eller om hon cyklade dit? Greta är en lättlurad medieanka som utnyttjas av diverse regimer och fulmedia i egna syften! Borde vara åtalbart i ett normalt samhälle…

 3. Jag undrar på vilka grunder du bedömer Greta Thunbergs kunskaper om klimat som tillräckliga? Hon har inte ens tillgodogjort sig gymnasiets basala kunskaper i fysik och kemi utan fördrivit fredagarna på att visa upp sig på offentliga platser. Hennes huvudsakliga kunskapskälla är från IPCC, ett politiskt propagandaorgan under FN:s beskydd. Den vetenskapliga diskussionen pågår vid sidan om politiken och där råder sannerligen ingen konsensus, ett tillstånd som leder till stopp för ökad kunskap. Den naturvetenskapliga dialektiken är nödvändig för framsteg. Det är ingen kris för att jordens medeltemperatur ökat med en dryg grad, inte heller om det blir en grad till. Den intresserade kan följa kontinuerliga mätningar av beräknade medeltemperaturer och konstatera att de senaste åtta åren har ingen ökning skett. Det är den ekonomiska och politiska eliten i väst som i 40 år inpräntat den falska hypotesen om växthuseffekt. Jacob Nordangårds bok ”Rockefeller-en klimatsmart historia” klargör bra motiven för att sprida onödig skräck. Be Greta om en förklaring till varför temperaturen sjunker linjärt med höjden från jordytan, ungefär 6,5 grader per kilometer. Var kommer koldioxiden in, en gas som är livsnödvändig för all växtlighet? Halten av koldioxid idag är ungefär 0,04%, fyra molekyler av 10000 i luften, en koncentration som i många fall betraktas som försumbar.
  Greta Thunberg är ett medel för den västerländska imperialismen i ett desperat försök att behålla makten över de av kolonialism och imperialism nertryckta folken. Och hon är definitivt inte vetenskapligt kunnig utan styrs helt av sina känslor och egoistiska motiv.

  • Greta kan nog användas som ett medel ”för den västerländska imperialismen”, vilket inte hindrar att IPCC:s rapporter och förutsägelser visat sig stämma in hyggligt. Stor vetenskaplig konsensus.

   • IPCC har ju inte haft ett rätt hittills och deras datasimuleringar har visat sig vara rena fiaskot…Skit in skit ut alltså! Stämmer inte ens hyggligt! Finns fortfarande inget som heter vetenskaplig konsensus det är bara en myt fulmedia sprider. Läs bara om fiaskot med Oden, idioterna trodde det skulle vara isfritt och fastnade i metervis tjock is. Det lär väl sluta med att ryssarna får skicka en atomisbrytare för att rädda Oden och besättningen så de inte blir fast där när vintern kommer vilket redan verkar ske då avsmältningen redan nästan upphört i Arktis för i år.

    • ”Kognitiv dissonans är en inre psykisk störning som motverkar evident sanning. Kognitiv dissonans är en obehaglig känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer samtidigt.”

     Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2021/10/20/olika-former-av-logn-del-0-kognitiv-dissonans-undvikande-av-obehaglig-sanning/

     Det känns helt enkelt extremt obehagligt och obehag är de flesta av oss inte motiverade att bearbeta positivt och konstruktivt genom undersökning av den andra sidan.

     Vi har ibland repeterat något och lagt mycket s.k. ”libido” d.v.s. livsenergi i det. Känsloargument kan ha styrt oss. Hur kan man kritisera en flicka med söta flätor som vill rädda världen, utan att bli betraktad som elak? Kan sanningen vara elak?

     Det kan handla om socialt sammanhang också, s.k. grupptänk. När det går för långt så leder det till något som liknar extrem sekterism och aggressiv attack mot andra såsom ”förnekare”.

     Det är en kamp att vara både öppen och skeptisk, d.v.s. vetenskaplig och evident sann.

     Det är en kamp att bli motiverad att ifrågasätta sina egna övertygelser, t.ex. genom empiri, d.v.s. att titta på verkliga data och verkligheten.

     ”En av de sorgligaste lärdomarna i historien är följande: Om vi har blivit lurade tillräckligt länge tenderar vi att förtränga varje evidens på lurendrejeri. Lurendrejeriet har fångat oss. När du väl ger en charlatan kraft över dig, får du nästan aldrig tillbaka den.”
     /Carl Sagan Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat/citat-om-vetenskap/

     Greta och många andra som besökte WEF är med all sannolikhet operatörer åt monopolkapitalister med olika intressen.
     https://odysee.com/@wolvesandsheeplepodcast:3/gretathunberg:f

     • ”Hur kan man kritisera en flicka med söta flätor som vill rädda världen,”

      Exakt, dagens sekulära Jesus anpassad till demokratin.

      Jesus lockade många människor på sin tid och Greta har lockat många människor i vår tid.
      Jesus ville också rädda världen och vem kan kritisera Jesus?
      Inte många lyckas med det tror jag.

      Gud födde Jesus för att upprätthålla sin makt och Borgaren skapade Greta för att upprätthålla sin makt.

      Greta Thunberg är en produkt av det kristna och sekulariserade Västerlandet.

      Som ger föreställda förhoppningar åt kreti och pleti som har drömmar om något bättre.

      Men man måste fråga sig vad man vill ha och vem som kan ge en det.

      Västerlandet framställer sig gärna som undergöraren men jag tror tyvärr saken endast handlar om makten.

      Västeuropén har historiskt sett sig själv som överlägsen vill av den anledningen bestämma över världen.

      Frågan är bara, hur länge till är Västeuropén överlägsen andra människor i världen?

 4. Va snabbt de gick att få klorna i henne från Usa Väst. Första åren gillade jag henne faktiskt. Med miljoner ungdomar världen runt som också följer hennes rörelse och agenda. Tyckte helt klart hon var cool i början. Jag trodde även att hon med åldern, nu när hon är helt vuxen, skulle läst på lite mer och bli smartare. Inte låta sej luras av världens största massmördare. Men otroligt nog lät hon sej hamna i klorna på Usa väst och sålde sej så billigt. Frige Navalnyj säger hon. Blev mycket förvånad över det. Varför inte säga frige Julian Assange? Och varför inte sätta Usa på plats som ligger i topp vad gäller största klimatpåverkan på jorden. Blivit ryssofob också, kanske för att hennes land Sverige är det på ALLA sätt sedan åratal. Utöver det åka till Ukraina nu med våran gamla utrikesminister, och högsta ryssofobiska klantskallen Margot Wallström. Samtidigt visa sitt stöd till Ukraina. Stand with Ukraine. Varför inte då något av länderna Usa Nato mördat och plundrat? Irak, Libyen, Syrien eller Afghanistan tex. Vad sägs om alla amerikanska illegala sanktionerna också mot så många länder där man kväver dessa till döds. Vare sej de Venezuela, Iran eller Ryssland för den delen. Eller något som helst MINSTA lilla om amerikanska krigsindustrin OCH dess klimatpåverkan ihop med mass slakten. Nej Greta tappade tyvärr varenda procent av respekt jag hade för henne när hon var yngre. Trodde verkligen att hon i vuxen ålder skulle vara MYCKET smartare än detta, men det skeppet har tyvärr gått. Hon är förlorad

 5. En annan sajt jag läser intresserat är Swebbtv.
  Där finns en som heter Lars Bern och som ofta på andra medier framställs som en konspirationsteoretiker.
  Men jag tycker det han kommer med ofta är intressant.

  Senast läste jag att den så kallade ”klimatagendan” drivs av globalisterna.

  Vem är då globalisterna?
  Ja, för mig är globalisterna närmast borgerligheten från Västvärlden.
  Eller kapitalisterna som en del här kallar dem.

  Jag tycker det är något lurt med det här.
  För när blev kapitalisten en miljöaktivist?
  Och framför allt varför?

  Den stora anledningen borde vara att locka så många som möjligt med i den liberala demokratin, dvs. Västerlands kapitalism.

  De som av en eller annan anledning vägrar ställa upp bakom den liberala demokratins vilja och målsättningar blir utsatta för utfrysning, vilket även hela länder kan drabbas av, t.ex. sanktioner mot Ryssland, Iran m.fl. länder.

  Jag läste den här utfrysningen är ett upplivande av gammal politisk ostracism som användes i demokratins vagga det Grekiska Aten men som idag kallas ”cancelculture” eller på svenska cancelkultur hämtat från den liberala demokratins officiella språk engelska som borgaren förmodligen ser som dröm att bli demokratins kommande världsspråk.

  Borgaren vill bara en kultur och vara ledaren av densamma.

  Det måste betyda att liberal demokrati är en totalitär ideologi.

  I Sovjetunionens imperium skulle språket vara ryska.
  Men Borgarens imperium ska språket istället vara engelska.
  Den Västerländske borgaren vill förmodligen bränna alla ryska böcker i ett stort bokbål.
  Men i så fall har jag åtminstone lyckats rädda undan några.

  • arbetarklass undrade:
   “För när blev kapitalisten en miljöaktivist?
   Och framför allt varför?”

   I väldig korthet därför att:
   “När vi letade efter en ny fiende som skulle kunna ena oss kom vi på tanken att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa in. I sin helhet och i sitt samspel utgör dessa fenomen ett gemensamt hot som kräver solidaritet från alla folk.“
   Ur: Den första globala revolutionen – en rapport från Romklubbens råd Utg: 1991

   Världens superrika har alltid strävat efter att själva få styra världen och människorna. För detta ändamål har de haft en plan. De har velat uppfinna en bra fiende som kunnat användas för att ena världens människor. Med en enad mänsklighet har världens superrika tänkt sig att människorna skulle förmås att överge nationalstaterna och därmed demokratin – nationalstaten är en förutsättning för demokratin – för att låta en lydig världsregering av korrupta politiker styra enligt den agenda som världens superrika utformat för att gynna sin egen makthunger och penningtörst.
   Det är makt och pengar som Agenda 2030 och klimathysterin egentligen handlar om.
   Världsregeringens roll har nu lagts på FN och WHO där världens superrika har inflytande och styr över agendan och över de politiker som sägs vara folkets representanter.

   Jag tycker du ska läsa hela Romklubbens argumentation i boken Den första globala revolutionen – en rapport från Romklubbens råd. Det är Kapitel 5, med titeln Vakumet, sidorna 104-115.
   Vakumet är en talande titel, den handlar om ett maktvakum som globalisterna vill fylla – och nu har fyllt genom bl a FN, WHO och EU.
   Det är en ganska lång text, men väldigt rationell och logisk ur de maktsträvande globalisternas synvinkel, och svarar mycket bra på frågorna varför och hur.
   För en tid sedan översatte jag hela texten till svenska och lade upp på min blogg. https://motbild.se/2023/05/23/klimatet-ar-en-fiende-som-kan-ena-oss/

   P.S. Konspirationsteoretikern Lars Bern är min idol. D.S.

   • Intressant.
    Européns maktbegär över resten av världen har en lång historia.
    Som med tiden blivit alltmer sofistikerad och total.

    FN och WHO granskar världen men vem granskar FN och WHO?

    Jag tycker mig se FN och WHO m.fl. organisationer är skapelser av Västvärldens eliter.
    Ryssland, Kina, Iran m.fl. är bara där som inbjudna gäster.
    Efter vad dessa länder utsätts för av Västvärlden undrar jag när de tänker tacka för sig och lämna FN med omedelbar verkan?

    Som läget är nu behövs två världsorganisationer.
    En för Västvärlden
    samt en för Öst- och Syd-världen

    När USA och Västvärlden är kapitalist- och avdemokratiserat kommer endast en gemensam världsorganisation att behövas.
    En fredligare värld med mindre krig och konflikter kommer då att följa.

   • Hej Magnus
    Diger blogg du har motbildpunktse
    Där fanns åsikter.
    Jag läste ett par inlägg.
    Bl.a. ett gammalt om speedway i Målilla.
    Samhället är inte obekant för mig har dock aldrig varit på speedway även om mycket av Målilla centreras kring det.
    Det är hemskt med musiken på farliga bullernivåer det håller jag helt med om. Bara sådant håller mig effektivt borta.
    Tyvärr är det väl den liberala demokratin som kräver det.

    Påklädda pinuppor stör mig dock inte om de nu är med på det och tycker det är roligt.
    I Ryssland är man mycket för det vackra och unga kvinnor är alltid vackra, eller hur?
    Vill du se en kvinna gå i högklackat i snöoväder så är det nog i Moskva.

    Jag tycker det är befogat att undra varför det är Västvärlden som driver den här koldioxidkampanjen.
    Jag har inte hört liknande larmande från någon annan världsdel.

    Kan det vara något hyllande av demokratin att alla ska bli del av en gemenskap som egentligen går ut på något annat än ett hot om jordens undergång pga. för mycket koldioxid?

    Jag måste säga jag avstår från direkt åsikt i frågan om klimathotet.
    Jag har inte sett några hot än och det är som det varit tidigare om än kanske något varmare. Men det tycker jag är bra.
    Hittills tycker jag den här (väder) sommaren varit helt perfekt.
    Kan inte bättre önskat.

    Ser ut att gilla ditt val av webbsidor även om jag endast besökt två av dem.
    Resten får bli en läxa?

    Trevligt du gör reklam för Global Politics.

 6. Varför far Greta till Kiev…För dollars så klart. Hon och hennes backupfolk förtjänar på detta, har inget med klimatfrågan att göra. Alla PK:ister förtjänar på klimattramset.

 7. Åh Greta, dig som jag har försvarat i många diskussioner, så sorgligt att du har gett dig in politiken, utan att förstå ett endaste dugg.
  Tänk den dag då sanningen hinner ifatt oss, och du börjar inse att du egentligen har försvarat nazister. Nazister som leds av en klick samvetslösa nyliberaler, som främst finns i USA.

  Det finns ett fotomontage som en konstnär som heter John Heartfield har skapat, han hette egentligen Helmuth Herzfeld och var tysk medborgare, men han blev så besviken på Tyskland att han flyttade till England i slutet av 30-talet, och ändrade sitt namn. Fotomontaget beskriver situationen i Tyskland. Det föreställer Hitler, texten lyder ”Miljoner står bakom mig”, och meningen är att man ska tänka att miljoner människor står bakom Hitlers politik. Men samtidigt ser man hur Hitler, som står i profil, håller sin ena arm bakom sin rygg och tar emot en bunt sedlar av en kapitalist som ville ha nazismen, för att det gynnade hans vinstintressen.

  Greta, du ska veta, att exakt det som Hitler och nazisterna gjorde mot judarna i Tyskland gör nu Zelenskij och hans regim mot Ukrainas ryska medborgare, dom har kanske inte koncentrationsläger men dom förföljer och mördar de ryska medborgarna i landet på samma sätt.

  Människor som enbart tänker på att öka sina vinster, vissa extremt rika människor (dom äger banker fabriker försäkringsbolag osv och det är dom som nu styr USA) ser till att sprida motsättningar i ett land, som tyskar mot judar i Nazityskland, serber mot muslimer i Jugoslavien (min serbiska väninna berättar att” vi var goda vänner, med muslimerna, gifta med varandra t o m och plötsligt spreds ett hat mellan oss) och i Ukraina ukrainska medborgare mot ryska medborgare , de extremt rika ser till att sprida hat mellan invånarna i ett land , bara för att kunna styra landet. ”Härska genom att söndra.” kallas det.

  För att försvara sina ryska bröder i Ukraina och för att inte Nato ska få placera en kärnvapenbas tätt intill Rysslands gräns har Ryssland varit tvunget att visa med vapenmakt att dom INTE går med på det som de sk nyliberalerna, de extremt rika, som bor främst i USA, försöker göra i Ukraina mot Ryssland.

  Dessa, som styr USA, vill stycka upp Ryssland ,och komma åt deras naturtillgångar, på samma sätt som dom ockuperade Irak för att komma åt deras olja. Men först införde dom sanktioner mot Irak, du kanske har hört hur USA:s utrikesminister fick frågan “om det var värt att 500 000 irakiska barn dog p g a alla dessa sanktioner”, och så hjärtlös var hon, att hon svarade JA på den frågan. Och om det inte hjälper med sanktioner, så startar dom krig, eller som i Ukraina, dom för krig genom ombud, ett sk proxykrig.

  Nu är USA lika hjärtlösa och stjäl olja från ett annat land som sanktionerats, Syrien, trots att Syrien så väl hade behövt dessa oljepengar för att ta hand om alla dem som drabbats av jordbävningen. Och dom är lika hjärtlösa mot de ukrainare som tvingas riskera sina liv och delta i proxykriget mot Ryssland.

  Snälla Greta, jag beundrar dig för att du har varit så otroligt enveten i att sätta dig in i frågan om klimatet, och jag håller helt med dig om att vi måste lita på forskarna.

  Men vet du Greta, om du ska ge dig in i politiken så måste du använda samma prov på att envetet söka sanningen, som du har använt i klimatfrågan.

  Samtidigt kan jag inte enbart klandra dig, det finns ytterst ytterst få människor i Sverige och väst, politiker eller artister eller intellektuella som säger sanningen om Ukraina. Jag blev glad när jag såg åtminstone några på Teater Tribunalen, Kajsa Ekis Ekman ex. och skådespelare Richard Turpin. Kajsa Ekis är särskilt rakkryggad, hon har redan fått betala för att hon har haft en avvikande mening om Ukraina, hon fick ju sparken från ETC. Att vara journalist är ju hennes levebröd.

  Inte ett ord har däremot hörts från röster som annars brukar säga sanningen ex Åsa Linderborg, eller Göran Greider. Dom kanske är rädda för att bli cancelled som vi är så bra på i vårt land., eller så har dom inte satt sig in i frågan. Det är inte lätt att att bilda sig en uppfattning om en konflikt, om man enbart får höra den ena sidans argument. Och tyvärr är det så att våra MSM i väst enbart rapporterar att “Ryssland har överfallit det stackars Ukraina.” typ. Det finns en bok som heter “Utan media kan man inte starta ett krig” av Jan-Olof Rönn. Den skulle kunna heta “Utan media kan du inte införa sanktioner, starta krig eller proxykrig mot ett land.” Läs den!

  Kära Greta, bara en stor sak till, du ska veta att resten av världen, ca 75-80 % (utom vissa ledare och rika i vissa länder som USA har lyckats köpa) stöder Ryssland. I Afrika säger man ex så här ”USA kommer hit och säger till oss att dom vill ha vår kobolt och vårt litium …. och om dom inte får det så ska dom göra med oss som dom har gjort i Libyen” typ.

  Det finns hopp: En multipolär värld. Lägg märke till ordet MULTIPOLÄR. USA och Nato vill ha en unipolär värld. Engagerar du dig i något som har med Zelenskij att göra så står du för en UNIPOLÄR värld. Vill du det egentligen?

  Bästa hälsningar från en som är djupt bekymrad över hur framtida generationer ska kunna leva ett bra liv på vår underbara lilla unika blå planet ute i världsrymden, om inte världens länder samarbetar fredligt med varandra och försöker lösa klimatfrågan.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here