Vilka hotar Sverige? Kan vi lita på SÄPO:s bedömningar?

13
2053

SÄPO kom med sin Årsbok igår. Jag hörde SÄPO-chefen intervjuas i Sveriges Radios Nyhetsprogram. Han sa att yttrandefriheten och Sveriges oberoende påverkas negativt av främmande makt. Menade han att pressen blivit så inriktad på att okritiskt återge USA:s version i viktiga utrikespolitiska frågor? USA:s framgångsrika påverkan på Sverige att inte stödja FN:s kärnvapenkonvention kanske?

Nej inte.

SÄPO-chefen uppgav inför den okritiske intervjuaren att det är Ryssland, Kina och Iran som är faran. Jag läser en del av vad som publiceras från dessa länder, men inte lika myckt som publiceras från USA, och alls inte lika mycket som jag läser svenska etablerade media.

Har jag missat något? Är jag hjärntvättad? Någon annan hjärntvättad? Beslöt mig att läsa även i denna Årsbok, som jag gjort med tidigare utgåvor. Se om jag denna gång fann några fakta som motiverade bedömning, vilket jag misslyckats med i tidigare utgåvor.


Hann inte börja innan en läsare tipsade mig om en ledare i ”oberoende socialdemokratiska” Aftonbladet.
Aftonbladet ledare: I kris vill de splittra oss Högerextrema, Kina och Ryssland går hand-i-hand

”Ledaren” är en rapport som bara upprepar SÄPO-chefens påståenden ”När SÄPO presenterade sin årsrapport var man tydlig: Ryssland och Kina är ”våra motståndare” och utgör det största hotet mot den svenska demokratin just nu. Länderna har länge arbetat aktivt för att både spionera på Sverige och underminera landet såväl inifrån som i rollen som internationell aktör. Nu utnyttjar de också coronakrisen och desinformation riktad mot Sverige och den svenska hanteringen av smittan sprids i våldsam takt.

Vill försvaga demokratin
Kina har de senaste åren kraftigt höjt sitt tonläge mot svenska politiker och journalister – i vissa lägen till rena hotelser – och anklagade Sverige nyligen för att totalt missköta coronahanteringen. Ryssland vill å sin sida försvaga den svenska demokratin för att så splittring i EU, som man anser vara ett hot mot rysk ekonomi och ryska intressen generellt.

SÄPO varnar också för det ökande hotet från högerextrema miljöer.”

(Det sist nämnda finns flera belägg för och diskuteras inte här nu).


Kommentarer

Ja, Sverige har fått kritik för sin hantering av Coronasmittan för ett par veckor sedan. Desto frekventare har kritiken dock varit från främst europeiska grannländer. Och från svenska forskare i dels artiklar i etablerad press och dels i ett upprop som jag skrivit på, liksom 2000 andra forskare och återgivit..

Och kritiken från eruopeiska länder och forskarna är i linje med den tidigare kritiken från Kina, om ej lika hård.

Representativa utdrag ur SÄPO:s Årsbok

●Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats. Utvecklingen i omvärlden präglas av en tilltagande kraftmätning mellan stormakter där internationella normer och samarbeten försvagas. Oförutsägbarheten har ökat och främmande makt agerar allt oftare medvetet under tröskeln för väpnad konflikt.
●Cyberhotet riskerar att få allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet. Den genomgripande digitaliseringen, att fler enheter kopplas upp mot internet samt fortsatt stora brister i it-säkerheten innebär att riskerna för störningar i samhällsviktiga verksamheter ökar. Även cyberangrepp som riktas mot mål i andra länder kan få allvarliga följdverkningar i Sverige.
●Främmande makt bedriver öppen och dold påverkan mot Sverige. Under det senaste året har det, vid sidan av det ryska underrättelsehotet, blivit särskilt tydligt att Kina öppet försöker påverka grundlagsfästa fri- och rättigheter i Sverige. Påverkan bedrivs på såväl nationell som regional och lokal nivå.
* »De ständigt pågående aktiviteterna och angreppen från främmande makt begränsar sakta men säkert Sveriges handlingsfrihet.«
* Demokratin hotas från flera håll.
* Även om det i dag inte finns något land med tydlig avsikt att inleda krig mot Sverige finns det flera som ständigt försöker försvaga Sveriges handlingskraft. ”

 • Inga egentliga belägg för detta presenteras i Årsboken, bara allmänna påståenden. Visst, SÄPO ska vara försiktiga med källor och uppgifter. Men det bortser från de tydliga exemplen son finns på påverkan från annan främmande makt USA.

Jag håller med SÄPO om att ”Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats.” Genom att Sveriges mycket nära samarbete med USA, världsledande i folkrättsvidriga krig, stöd till diktaturer, olagliga sanktioner mot andra länder samt olaglig inblandning i andra länders val. Washington Post.

(David Swansson. 20 Dictotators currentluy supported by the US.)

Inget i SÄPO:s Årsbok om det direkt hotet mot svensk försvars- och utrikespolitik som Värdlandsavtalet innebär, liksom regeringens Lundin-utredning som föreslår att Sverige inte ska skriva under FN:s kärnvapenkonvention.

Sverige slöt med NATO år 2016 ett Värdlandsavtal som (maj, 2018) kompletterats med en så kallad ”Avsiktsförklaring”. Samt hemliga försarsavtal med USA och Storbritannien. Denna lägger grund för ett fördjupat försvarssamarbete i syfte att ”förbättra Sveriges förmåga att bedriva ”multinationella operationer”.

Värdlandsavtalet ger Nato ett handlingsutrymme (öppet eller dolt) att placera ut kärnvapen på svensk mark samt möjlighet (i en akut krigssituation) att kunna avfyra vapen från svenskt territorium. Den avgörande frågan handlar inte om huruvida USA först måste be Sverige om lov utan om den berättigade oro Ryssland måste känna avseende svenskneutralitetspolitik.

Att tro att USA/NATO i ett akut krisläge skulle ta hänsyn till ett svenskt veto vad gäller ett införande av kärnvapen är önsketänkande. Ännu större önsketänkande är att tro att Ryssland skulle finna dylika försäkringar trovärdiga.

Nuclear Threats Trump Bomb Atom Bomb

Och USA har lämnat INF-avtalet trots protester särskilt från Ryssland. Detta ökar risken för kärnvapenkrig i Europa – liksom att USA i sin nya kärnvapenstrategi lämnar möjligheten öppen för förstahandsanfall med kärnvapen. I sin nya kärnvapenstrategi har USA delegerat ned beslutsmöjligheterna att stätta in kärnvapen till lägre placerade militärer.

I juli 2017 röstade 122 länder, däribland Sverige igenom en FN:s konvention om kärnvapenförbud. Till skillnad från ickespridningsavtalet – som innebär att kärnvapenmakter inte ska sprida kärnvapen till andra stater och att andra länder ska avstå från att skaffa dem – så föreskriver FN:s konvention om kärnvapenförbud ett totalförbud. För att konventionen ska träda i kraft krävs dock att minst 50 stater ratificerar den. Sverige har efter påtryckningar fortfarande underlåtit att göra detta.

Defense Secretary Jim Mattis stands with Sweden’s Minister for Defence Peter Hultqvist before a meeting at the Pentagon in Washington, D.C., May 18, 2017. (DOD photo by U.S. Army Sgt. Amber I. Smith)

Via olika medier bedriver USA en kraftfull desinformation av Ryssland, och alltmer av Kina. Stora medier, som Facebook och Youtube, inför olika censurverktyg, och rapporterar fortlöpande till NSA, USA:s stora spioncentral. Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet och Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.

SÄPO missar det stora hotet från USA, som i sin internationella politik är den stat som helt leder då det gäller folkrättsvidriga krig i brott mot FN-stadga och demokrati. USA:s stöd till terrorism är också mycket väl belagt.

Starka bevis för att USA stödjer ISIS sedan åratal?

Demokratifrågan:

SÄPO skrev ”Demokratin hotas från flera håll.” Ja, verkligen. Inte minst av ledande svenska politiker.

Några exempel:

1. I Sverige uppger 85 % att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt den Demokratiutredning som leddes av liberalen Olle Wästberg.
2. En majoritet i alla partier var våren 2016 emot värdlandsavtal med Nato enligt opinionsundersökning. Snart beslöt regeringen emd stöd av nästa alla riskdagspartier att ändå ingå avtalet.
3. En majoritet på över 80 % var för att Sverige skulle stödja FN:s kärnvapenkonvention 2017. Regeringen beslöt tvärtempot efter en osaklig utredning.
4. Januariavtalet innebar att främst S bedriver en helt annan politik som man gick till val på i vissa viktiga frågor.
5. Sverige förklarade snabbt stöd för den USA-stödde självutnämnde Guadio i Venezuelam i stället för den 8 månader tidigare valde Maduro, i bra val enligt valobservatörer.
6. Sverige stödde statskuppen i februari 2014 i Ukraina mot folkvald president, i bra val enligt OSSE. Därefter stödjer Sverige Ukraina med ökad tolernas för fascister, i ett land som nu rest flera statyer över nazister.
7. Regering och flertalet riksdagspartier förespeglar medborgarna att Sverige är alliansfrihet. Men värdlandsavtalet, hemliga försvarsöverenskommelser med USA och Storbritannien, stora Nato-övningar i Sverige visar att detta inte är fallet.

Får SÄPO kritiseras? Det tycker inte alla. ”TV4:s politiske expertkommentator Marcus Oscarsson har infört ett förbud mot att kritisera Säkerhetspolisen (Säpo) på sitt Facebookkonto. Han kallar oliktänkande för ryska och kinesiska element som vill splittra och skada Sverige. Sedan slår han fast han gör detta för att rädda demokratin.” här.

Demokratin är sedan tidigare alltmer försvagad i Sverige. Varför inte ta itu med detta i stället för att påstå att demoniserade Ryssland och Kina har någon större möjlighet att påverka.

Det är hög tid att Sverige blir mer demokratiskt!

Det är viktigt att kritiskt granska även SÄPO!


Relaterat

Missar inte SÄPO det stora hotet mot Sverige?
Är kärnvapennedrustning nödvändig?
Lundins utredning av kärnvapenkonventionen – beställningsjobb av USA.
USA lämnar INF sedan väst-länder motsatt sig i FN att INF-avtalet behålls – ökad risk för kärnvapenkrig.

Vad vet SÄPO om demokrati och terrorism?
Efter SÄPO:s rapport – Läs OCKSÅ Sputniknews och Russia Today!

Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA

Föregående artikelViktigt möte om uranvapen i kväll. Pentagon: USA har använt kemiska vapen – och utarmat uran – i Syrien och Irak.
Nästa artikelAngreppskriget mot Jemen startade för 5 år sedan.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

13 KOMMENTARER

 1. Bra rutet. Jag instämmer fullständigt. Jag läste också AB:s ledare och blev rent ut sagt förbannad över den brist på kunskap som skribenten uppvisar och som AB står bakom. Svenska folket blir fullständigt vilselett genom att så mycket aldrig tas upp eller utelämnas i nyhetsrapporteringen i public service och de stora tidningarna. Den här sajten är ett andningshål.

 2. Nej, vi kan inte lita på ”säpos” bedömning”. Det är bara politiska påståenden ”inga” argument och inga bevis för någonting. Säpo kontrolleras av (S) och används här som politisk spelbricka i utrikespolitiken. Regeringen har bestämt en utrikespolitisk linje som ska gynna USA:s, EU:s och Natos intressen. ”en gemensam utrikes och säkerhetspolitik” är redan fastställd för alla medlemsstater Unionen. Man vill producera en ”fiendemakt”. Där inga fiender finns producerar man en helt enkelt. Medierna lever på konfliktproduktion dessutom.

  Fundera på varför man ställer upp denna intervju i Tv, som ska gå ut till tittarna. Det är ett medvetet propaganda nummer, som syftar till att inbilla folket om att Sverige är hotat. Sannolikt för att motivera ännu större försvarssatsningar.

 3. Säpo är numera inget annat än sossarnas djupa stats förlängda arm att avskaffa demokratin för gott! Säpo är sedan länge politiserat och har ingen förmåga att se de verkliga problemen mot Sveriges säkerhet som militant islam, kriminalitet och att Sverige har hundratusentals illegala invandrare som man inte har kontroll över. Att utländska media påpekar denna sanning anses alltså var ett hot mot Sverige? Sanningen är ett hot mot ljugande politiker oavsett vem som förmedlar detta. Alltså är alternativa media som skriver om detta också ett hot mot sossarnas eviga maktambitioner i Sverige, därav det politiserade Säpos nonsensrapport!

 4. Sådana där artiklar är intressanta. Man undrar hur rekryteringsunderlaget är på både Säpo och Aftonbladet… och hur de lyckas få betalande läsare…

  Jag är f.ö. arbetslös om intresse finns för bättre analyser, men kanske skulle inte vissa av ägarna vara så intresserade av mina analyser?

  Det passar kanske mycket bättre med en ”Lotta Ilona Häyrynen”, som skriver Nydekadenta manifestet på fritiden, tills sanningen blir fokus igen?

  Men Aftonbladet behöver givetvis inte fundera närmare på varför de ev. förlorar läsare. Hur går egentligen rekryteringen till?

 5. Om inte SÄPO ger en bild av läget som ligger i samma härad som Regeringens bild kommer SÄPO:s GD att avsättas med omedelbar verkan. Om SÄPO ger en falsk bild bör därför sittande Regering kritiseras. Övriga partier har en liknande bild ….. så inget kommer att hända.

  • Och om inte regeringen ger en bild av läget som ligger i samma härad som USAs bild kommer Sverige att utsättas för repressalier och sanktioner med omedelbar verkan. Jag ser något betydligt allvarligare i utvecklingen. Sverige är bara en lydig lakej till USAs djupa stat. USA är desperata att stoppa utvecklingen av Ryssland, Iran och Kina och ny handel dom inte kan kontrollera, och istället etablera sin globala militärdiktatur. Vad vi ser i realiteten är en upprepning av 1933 och tillväxten av vad som kallades nazismen då, fast nu under annat namn och komplett med propaganda, spridandet av förfalskad information via media, och grov rasism. Frågan är, vi stoppade inte ondskan då, hur blir det denna gång? Kommer viruset att bli katalysatorn till förändringar. Världens största och mäktigaste krigsmakt klarar inte att slåss mot världens minsta parasit. Kommer ni ihåg romanen ”Världarnas Krig” som skrevs 1898 av H.G. Wells. Den ondskan kom från mars, men den besegrades av jordens minsta innevånare, virus och bakterier.

   • Du citerar Samhällsnytt, Anders. Nu får Nato-agenterna vatten på sin kvarn. Du ”bygger broar” i vårt samhälle mellan vänster och höger. Det ogillas, eftersom Natos psykopater, samt de psykopatiska protokoll som tycks styra dem, tycks vara djupt intresserade av manipulation och konflikt.

    Dessutom är Samhällsnytt kontrollerat av den s.k. ”juden” Kent Ekeroth, vilket gör att du inte längre kan betraktas som kontrollordet ”Antisemit!”, vilket de säkert gärna kastar om kring sig, trots den tvivelaktiga betydelsen, då alla judar inte är semiter och alla semiter inte är judar.

    Att Ekeroth tror på judendomen och tillber Demiurgen i jättehatt och katatoniska rörelser, efter århundraden av upplysning, är jag dock skeptisk till. Han verkar mer upplyst än så. Och för att vara helt ärlig så skulle jag nog själv kunna plocka upp ett järnrör om jag var en känd ”jude” jagad av en flock aggressiva muslimer som kanske följer en annan extrem sekts doktriner.

    Visserligen försöker andra girigbuks-medier brunsmeta Ekeroth som ”Islamofob!” och ”Rasist!” eftersom han är kritisk mot en annan bokstavstroende sekt, samt vill stoppa massmigrationen till Sverige av människor som saknar flyktingskäl och inte är barn, eller ankarbarn, medan han håller Israels flagga högt. Detta är naturligtvis inte ”fobiskt” alls idag.

    Men ovanstående gör i min mening Ekeroth till något så märkligt som Nazi-sionist och svensk patriot samtidigt. Är denna associationsskuld medvetet konstruerad tänker jag då, efter att ha fått en släng av paranoia, efter flitiga studier och översättande av extremt psykopatiska protokoll, i vilka infiltration av alla Riksdagspartier är ett tydligt arbetssätt och att det faktiskt är fullt med frimurare i Riksdagen?

    Det får du själv undersöka, Anders! Själv så finner jag det sannolikt. Psykopatiska sekterister och de som lyder dem har funnits i alla tider. Det märkliga är väl kanske att folk låter dem infiltrera partier och röstar på dem?

 6. Vissa nyheter når aldrig den svenska allmänheten genom de gängse medierna. Till exempel antog FN:s generalförsamlingen den 3 december 2019 en resolution om de av Israel annekterade Syriska Golan. Resolutionen påpekar bara det självklara att Israels olagliga ockupation 1967 likaså den senare den lika brottsliga annekteringen av det syriska området. Beslutet i generalförsamlingen hänvisar till tidigare resolutioner från säkerhetsrådet i frågan och resolutionen ”Bekräftar den grundläggande principen om att avisa förvärvande av territorium med våld, i enlighet med internationell rätt och Förenta Nationernas stadga,..”
  82 länder rösta för resolutionen, 11 emot och 78 avstod. Bland de som avstod var Sverige. Jag skrev till UD om vilka motiv som Sverige hade för detta handlande och fick svar från en departementssekreterare på UD, Radoslav Živković, som skrev: ”Tillsammans med den stora majoriteten EU-länder valde Sverige att avstå i denna omröstning.” Han angav alltså inget motiv utom att Sverige gjorde som de andra EU-länderna. Alltså ingen självständig svensk linje i frågan. Om detta får man leta förgäves i Svenska medier.

 7. Jag har försökt att göra en kommentar, men det ser ut som det är saboterat. Det blir andra ord än dom jag skriver. Tydligt att SÄPO inte gillar kritik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here