Missar inte SÄPO det stora hotet mot Sverige?

17
3879
SÄPO logga

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

Inget talar för att SÄPO ändrat sitt arbetssätt. Notera att i en artikel på DN Debatt 1/3 iår skrev Inga-Britt Ahlenius och andra ”Det framgår av frisläppta dokument från utredarnas interna möten att Petersson hade problem med att få den hjälp han bad om från såväl Säpo som den militära underrättelsetjänsten Must för att följa upp sådana uppslag.”Olof Palmes mördare del av en större komplott? Ny Palmeutredning krävs!


Missar inte SÄPO det stora hotet mot Sverige?

SÄPO:s Årsbok har kommit. Jag har laddat ned den, tittat litet och läst där och i pressmeddelanden. SÄPO ser hot från extremism, Ryssland och Kina – men inte från USA som bevisligen försöker påverka Sveriges politik till ett mer utsatt läge ur säkerhetssynpunkt.

SÄPO: Årsboken 2018 med mera.

SÄPO skriver bland annat.


”Inte bara attentatshot
I Sverige finns tre extremistmiljöer som har som mål att ändra samhällsordningen. Hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön utgör fortsatt det största hotet utifrån ett attentatsperspektiv. Samtidigt finns ett mer långsiktigt hot från vit makt-miljön och den autonoma miljön, som handlar mer om att systematiskt använda våld, hot och trakasserier för att avskaffa eller ändra vårt demokratiska styrelseskick.

Säkerhetspolisen har vetskap om att ett 15-tal stater bedriver olika former av underrättelseinhämtning i Sverige.

– Det finns både avsikt och förmåga från främmande makt att påverka Sverige. Ryssland utgör det största underrättelsehotet och vi kan se att underrättelsehotet mot Sverige också är ett säkerhetshot, säger Daniel Stenling, enhetschef för kontraspionage hos Säkerhetspolisen.

Ryssland har under de senaste åren visat en tydlig avsikt och utvecklat sin förmåga att aktivt och dolt påverka andra stater. Denna avsikt och förmåga där man agerar i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt märks tydligt inte minst i relationerna med västländer och i Rysslands närområde.

Kinas ambition att gå från regional till global stormakt gör att deras intressesfär nu sträcker sig allt längre bort. Därmed kan Sverige komma att påverkas. Även Kina ägnar sig åt aktiviteter inom gråzonen.

– Utvecklingen skapar ett stort behov av en ökad förmåga hos Säkerhetspolisen, försvarsunderrättelsemyndigheterna och andra myndigheter som har ansvar för att möta angrepp som inte främst utgör militära hot. Vi måste tänka bredare kring begreppet kontraspionage och Sveriges säkerhet. Både statlig verksamhet och det privata näringslivet måste behålla hemligheter och skydda sårbarheter, säger Daniel Stenling.”

* Jag kan inte uttala mig om SÄPO:s bedömning om Kina och Ryssland.

Svenska Dagbladet har på egen hand sammanställt SÄPO-rapporten till en hotbild med sju hot. SvD. Här nämns USA, men inte som ett direkt hot mot Sverige.

SvD skriver ”Det internationella systemet är mer instabilt i och med USA:s förändrade förmåga och avsikt att upprätthålla efterkrigstidens internationella världsordning […]”.

USA:s president Donald Trump har flera gånger skickat otydliga signaler när det gäller till exempel Nato. Är USA med eller inte? Ja ibland, och ibland tvetydigt.

Resultatet blir mindre förutsägbarhet i internationella relationer.


Kommentar.

Inget i SÄPO:s Årsbok om det direkt hotet mot svensk försvars- och utrikespolitik som Värdlandsavtalet innebär, liksom regeringens Lundin-utredning som föreslår att Sverige inte ska skriva under FN:s kärnvapenkonvention.

Sverige slöt med NATO år 2016 ett Värdlandsavtal som (maj, 2018) kompletterats med en så kallad ”Avsiktsförklaring”. Denna lägger grund för ett fördjupat försvarssamarbete i syfte att ”förbättra Sveriges förmåga att bedriva ”multinationella operationer”.

Värdlandsavtalet ger Nato ett handlingsutrymme (öppet eller dolt) att placera ut kärnvapen på svensk mark samt möjlighet (i en akut krigssituation) att kunna avfyra vapen från svenskt territorium. Den avgörande frågan handlar inte om huruvida USA först måste be Sverige om lov utan om den berättigade oro Ryssland måste känna avseende svenskneutralitetspolitik.

Att tro att USA/NATO i ett akut krisläge skulle ta hänsyn till ett svenskt veto vad gäller ett införande av kärnvapen är önsketänkande. Ännu större önsketänkande är att tro att Ryssland skulle finna dylika försäkringar trovärdiga.

Nuclear Threats Trump Bomb Atom Bomb

Och USA har lämnat INF-avtalet trots protester särskilt från Ryssland. Detta ökar risken för kärnvapenkrig i Europa – liksom att USA i sin nya kärnvapenstrategi lämnar möjligheten öppen för förstahandsanfall med kärnvapen. I sin nya kärnvapenstrategi har USA delegerat ned beslutsmöjligheterna att stätta in kärnvapen till lägre placerade militärer.

I juli 2017 röstade 122 länder, däribland Sverige igenom en FN:s konvention om kärnvapenförbud. Till skillnad från ickespridningsavtalet – som innebär att kärnvapenmakter inte ska sprida kärnvapen till andra stater och att andra länder ska avstå från att skaffa dem – så föreskriver FN:s konvention om kärnvapenförbud ett totalförbud. För att konventionen ska träda i kraft krävs dock att minst 50 stater ratificerar den. Sverige har efter påtryckningar fortfarande underlåtit att göra detta.

Via olika medier bedriver USA en kraftfull desinformation av Ryssland, och alltmer av Kina. Stora medier, som Facebook och Youtube, inför olika censurverktyg, och rapporterar fortlöpande till NSA, USA:s stora spioncentral. Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet och Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.

SÄPO missar det stora hotet från USA, som i sin internationella politik är den stat som helt leder då det gäller folkrättsvidriga krig i brott mot FN-stadga och demokrati. USA:s stöd till terrorism är också mycket väl belagt.

Starka bevis för att USA stödjer ISIS sedan åratal?


Relaterat

Är kärnvapennedrustning nödvändig?
Lundins utredning av kärnvapenkonventionen – beställningsjobb av USA.
USA lämnar INF sedan väst-länder motsatt sig i FN att INF-avtalet behålls – ökad risk för kärnvapenkrig.

Vad vet SÄPO om demokrati och terrorism?
Efter SÄPO:s rapport – Läs OCKSÅ Sputniknews och Russia Today!

Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA

Föregående artikelJimmy Dore: CIA:s planer på att förgifta Julian Assange
Nästa artikelBlåser vänstervindar i Latinamerika?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

17 KOMMENTARER

 1. Låt oss lyssna på vad George Galloway har att säga om de ’proffsiga’ besluten om att gå i krig med irak.
  När många ’blindstyren’ gaddar ihop sig om ’sanningar’ som inte tål den minsta granskning. Och man har en sååå liten hjärna att man glömmer lika fort som misslyckandet blir bevisad av sanningen vad man har ställt till i förluster av människoliv och materiella skador. Här har vi också underrättelser som ligger till grund för handlingar med oerhörda konsekvenser – men vem tar ansvaret för dessa illdåd ?
  Lyssna på George Galloway – där kan underrättelser slänga sig i väggen, ty det krävs också några aktiva ’grå celler’ och ett sunt förnuft och därtill att man står på egna ben med fötterna i myllan.
  https://twitter.com/IntheNow_tweet/status/1102735479781318656

 2. Kina som hot? Till lilla Sverige? Varför ska t ex Kina ens bry sig om landet närmare nordpolen än ändelsernas centra i världen? Är rapporten skriven i Langley? Är det USAs eller Sveriges säkerhet man skriver om?

  • Det är ingen hemlighet att nästintill hela västeuropa tar USA:s order och varför skulle Säpo vara ett undantag här?
   Enda faran för oss gällande Ryssland är om vi tillåter USA/Nato använda svenskt territorium vid attacker mot Ryssland.
   Vi har mer än 200 år av fred i landet något vi kan tacka neutraliteten för.
   Kan aldrig tro att vi får ytterligare mer än 200 år av fred om vi nu skulle vara så korkade att vi gick med i Nato

  • ”Hotet” från Kina som SÄPO talar om är i verkligheten att Sverige har tillåtit att Sverige upplåts för att gömma och skydda terrorister som ”flyktingar”, tillsammans med deras planerare, finansiärer och sympatisörer och andra kriminella från Kina på flykt undan rättvisan. Glöm inte att USA rekryterade, radikaliserade, och skickade dessa personer till den USA ockuperade delen av Syrien för utbildning till terrorsoldater. Sedan skickades dom tillbaka till Kina med uppgiften att grunda en ny Islamisk Stat inom Kina. Kina letade rätt på dom och internerade dom för rehabilitering. Hotet består alltså i att Kina arbetar på att få dessa ”flyktingar” återförda så dom kan rehabiliteras. USA är inte lyckliga att deras dyrt skapade terror armé tas ut tjänst. Kina övervakar situationen i Sverige och kommunikationerna med Kina. Det är Kina helt öppna med. SÄPO klassar detta som et hot och spioneri. Uppgiften kommer naturligtvis från USA.

 3. USA är det ojämförligt största hotet, men eftersom det officiella Sverige installerat sig i vasallrollen hamnar detta under deras radar. Se bara på nationer som Tyskland, Japan, Sydkorea och Italien, hur deras självständighet kringskurits i decennier och hur detta i förlängningen skapat en slavmentalitet där slaven är så bunden vid sin husbonde att han ryggar tillbaka inför tanken på frihet.
  Om Sverige mot förmodan skulle börja nära tankar på en självständig politik skulle de omgående få känna av imperiets vrede.
  Hoten från Ryssland och Kina är hjärnspöken som tacksamt utnyttjas för att hålla folket i schack. Kina räddade Volvo, Ryssland hade tänkt rädda Opel och hade kanske kunnat rädda Saab i samma veva men USA ingrep och hindrade detta. Nu när Peugeot tagit över Opel hindrar USA fortsatt Opels samarbete på den ryska marknaden.
  Finland var under perioden 1945-1990 kanske det mest självständiga landet i Västeuropa. Det kallades för finlandisering och ansågs vara ett negativt beroende av Sovjetunionen. Ett försvarsmässigt beroende fanns i båda parters intresse, ekonomiskt var förhållandet mycket fördelaktigt för Finland. Det väckte givetvis USA:s ilska och de övrigas avund och måste ges en negativ beskrivning. I själva verket var Västtyskland det mest underkuvade landet i Europa medan Finland med stolthet kan blicka tillbaka på en epok där ingen kunde diktera landets åtaganden.
  Säpo ser hotet från den extrema islamismen men håller tyst om att man själv svikit Sverige i kampen mot detta hot. Tyska BND var åtminstone ärliga att medge att de inte endast kände till terrorturisterna som åkte till Syrien för att mörda och förstöra. ”Vi hjälpte dem med att skaffa fram pass omgående”, sade BND. Säpo låtsas om ingenting men har gjort samma sak. Och nu kommer krigarna tillbaks, fullt utbildade att fortsätta med sin destruktivitet. Som den avhoppade jihadisten Aimen Dean (hans nya namn) skriver i sin bok ”Nine Lives” är situationen den att den moderata delen av islam saknar förmåga att tala islamisterna till rätta. Omvandlingen borde ske inifrån, säger han – men hur sannolikt är det, SÄPO ? En chans på tusen.
  Komiken i rysshotet kommer fram i beskrivningen av RT som en rysk propagandakanal som stöder den europeiska extremhögern. RT:s kritiker har aldrig besvärat sig med att titta på programmen, allra minst att försöka tolka deras innehåll. För RT arbetar en stor samling journalister från engelsktalande länder. Med USA:s måttstock är många av dem vänsterkrafter, extrem vänster rentav. Konservativa journalister finns några men ingen från den nya ytterhögern. George Galloway med egen show är så långt på vänsterkanten som man kan komma i Storbritannien, i USA har man bla. Chris Hedges långt ut till vänster och flera liberaler långt radikalare än demokraternas huvudfåra. Så hur skulle de gynna den europeiska extremhögern ? En ren bluff som nästan allting som sägs om Ryssland. Det stora brottet är tydligen att man ibland även låter högern komma till tals, Marie LePen m.fl.

 4. Frågan i din artikel är naturligtvis retorisk, Anders. Först måste jag tacka för att jag slapp att själv rota i dokumenten. Sedan är det så att svensk säkerhetspolis gör ett lika dåligt arbete som vår försvarsmakt. Ingen av dem utgår ifrån det svenska folkets behov. De utgår klart från de behov som ”den transatlantiska länken” har. Det behov av trygghet och säkerhet som svenskar i gemen har kommer de inte att få förrän de på något sätt blivit verkliga herrar i sitt hus. När jag skriver svenska folket menar jag naturligtvis bara sådär 98 %, det vill säga de som inte bestämmer över svensk ekonomi. Förresten, namnet Folkpartiet är väl ledigt? Skulle inte en grupp yngre människor kunna ta upp det namnet och skapa ett parti som gynnar de 98 procenten och sätter stopp för de två procenten som nu satt Sverige i riktning mot både ekonomisk och moralisk utförsbacke? Stefan Lindgren citerade på sin blogg, 8 dagar, gruvstrejkledaren Harry Isacsson ”Det tar 40 år för en svensk att bli förbannad”. Måtte det inte ta så lång tid, jag är 77 år och jag tror mig veta vilket enormt arbete det kommer att vara, att skapa ett riktigt Folkparti. Fast jag ser ju embryon!

 5. Var inte naiv om vad säpo vill och gör med dessa propagandarapporter.

  Klart att USA är största hotet med NATO för svensk säkerhet. Klart är att Nato och amerikansk propaganda accepteras som påverkansoperationer i svensk media eftersom de leder till ett Sverige i Nato i framtiden, så som dessa myndigheter vill.

 6. Stefan Lindgren skriver vidare i 8 dagar. Läs gärna hela artikeln!

  ” ”Nu är Ryssland i ekonomiskt och därmed militärt underläge mot väst, vilket man också är medveten om. Därför har landet i grunden förändrat sin strategi och utvecklat en gråzonsdoktrin… I en gråzonsdoktrin vill en annan stat kunna påverka Sverige och andra länder för att nå sina säkerhetspolitiska mål, utan att provocera fram en militär konflikt där kostnaden är högre och möjligheten att vinna lägre. ”

  Man kan förstås undra när Ryssland befann sig i ekonomiskt överläge och när detta slog om i underläge? Det är ett omslag som bara finns inne i Säpo:s bunker, inte i verkligheten.

  Men den falska teorin har det goda med sig att Säpo nu – trots allt – medger att Ryssland inte vill ha någon militär konflikt med Sverige.

  Har försvarsstaben informerats om detta?”

  ” Ryssarna sägs nu ha ett mer begränsat mål:

  ”Därför är den ryska strategiska målsättningen att hålla oss utanför Nato. Och för att lyckas med de målen används statligt organiserat olovligt agerande”.
  Inte heller ges några exempel,. Säpo medger att det inte skedde någon rysk inblandning i valet och inte heller i Nato-frågan, vilket förklaras med att den frågan – oväntat för Säpo tydligen – inte blev så stor i valet.

  Vänner av förnuft måste naturligtvis fråga sig om inte Ryssland har helt legitima skäl att önska att Sverige ska förbli neutralt och alliansfritt?”

  ”I grunden bygger den ryska strategin alltså på att undvika väpna konflikt. Ännu ett viktigt medgivande från Säpo. För säkerhets skull upprepar man:”

  ”Själv kan jag bara konstatera att det helt saknas seriösa försök till analys av Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik i rapport som är totalt ensidig redan därigenom att det inte ägnar ett enda ord åt andra mot Sveriges säkerhet i vårt närområde och de oblyga påverkansoperationer som Nato utsätter oss för 24/7 och som ledande tjänstemän i försvar och säkerhetspolis valt att fräckt medverka i.

  Att så kraftfullt som möjligt agitera för att Sverige ska stå utanför Nato är att försvars Sveriges hävdvunna neutralitet. De tjänstemän som försöker stämpla detta som ett ”ryskt hot” går den andra stormaktens ärenden.”

 7. Det stora hotet mot Sverige är extrem islam! Säpo har inte ens koll på sina egna kalsonger än mindre de terrorister som kommit tillbaka till Sverige från Syrien där de hjälpt till att mörda, hänga och bränna. Säpo missade även Akilov trots att han var eftersökt av två länder och satt under ”bevakning”! Säpo som det är organiserat idag är ett skämt…som så mycket annat i dagens Sverige!

  • Jag håller med dig, men inte helt. Det verkliga hotet är inte bara extrem islam, utan samma hot som världen stod inför 1933. Desinformation och propaganda som skapar konflikt. Nyligen fick en känd propagandist orera helt fritt och oemotsagd på SVT och sprida grovt förfalskad information. Nyligen har en rapport med förfalska information om förment folkmord spritts vida av media. Det visar sig att en viss Adrian Zenz ligger bakom, mannen som är välkänd för att sprida falska rykten och som blev expert på Kina efter en veckas besök. Hans plattform är en tankesmedja som myndigheterna hotat stänga på grund av bristande fakta och kvalitet. Nyligen tilläts en person sprida falska rykten via DN och framhävde sig som expert på Xinjiang. Hans enda erfarenhet är ett turistbesök till Kashgar för tio år sedan, och Kashgar ligger inte ens i Uigurien, eller mer korrekt, Altishahr.

 8. Sedan mycket av detta skrevs har det gått ett år. Bilden har ändrats. Sveriges ”försvar” är idag uppenbart strukturerat och dimensionerat, inte för att försvara landet mot anfall utifrån, utan för att försvara makteliten mot anfall inifrån, alltså uppror och revolutioner, vilket kan komma att behövas med tanke på utvecklingen av det autokratiska maktfullkomliga styret. Sverige konverterat till en diktatur underordnat USA. Liksom Sverige en gång var stövel-kyssare till Nazityskland, gäller nu samma sak mot USA och delvis UK.

 9. Något om Rysslands ”galna” tålamod, ett beteende mystifierar ofta västerlänningar. Varför slår Ryssland inte tillbaka när det attackeras?
  Förbindelserna mellan Ryssland och Ukraina har varit i en nedåtgående spiral ända sedan kuppen i Kiev 2014 som störtade den konstitutionella regeringen.
  Det finns en ömhet av en militär avstängning i Donbass-regionen i östra Ukraina med ständiga ukrainska provokationer mot ett Ryssland, som ständigt som utsätts med ökande ekonomiska och politiska sanktioner av USA och EU, förmodligen som svar på annekteringen av Krim och den oroliga konflikten i Donbass som har kostat flera tusentals liv.
  Ändå förblir Ukrainas största handelspartner – Ryssland. Ryssland fortsätter inte bara att handla med Ukraina, utan har också absorberat en utvandring av ekonomiska flyktingar från den kollapsade ukrainska ekonomin som talar i miljoner. Ryssland har flyttat om dessa flyktingar, tillåtit dem att hitta arbete och tillåter dem att skicka tillbaka pengar till sina släktingar i Ukraina. Ryssland har också ”hittills” vägrat att ge militär hjälp till de två separatistrepublikerna i östra Ukraina. Den enda verkliga ståndpunkten som Ryssland har intagit med avseende på Ukraina är att hävda Krim som sitt eget: (Krim var en del av Ryssland sedan 1783, och överföringen av Krim till den ukrainska sovjetiska socialistiska republiken, som inträffade under Nikita Khrushchev 1954, stred mot Sovjetunionens konstitution som gällde vid tiden).

  USA, med Europeiska unionen som sin lydiga tjänare, har infört olika slags sanktioner mot Ryssland. Dessa sanktioner har ibland varit något skadliga, ibland hjälpsamma (stimulerande importbyte inom Ryssland) och ibland helt enkelt irriterande. Ryssland är för stort, för viktigt och för kraftfullt för någon, även en enhet som är så stor som USA och EU tillsammans, för att isolera det eller böja det till sin vilja genom att införa sanktioner.
  Men Ryssland har verkligen inte gjort mycket som svar – förutom att arbeta med att ersätta import och skapa handelsförbindelser med andra, vänligare nationer. Det kunde faktiskt ha skadat USA, till exempel genom att blockera försäljningen av titandelar utan vilka Boeing inte skulle kunna bygga sina flygplan.
  Eller så kan det förbjuda försäljning av raketmotorer till USA, och USA skulle då inte kunna starta satelliter. Men Ryssland har inte gjort något av det; istället upprepade det bara att dessa sanktioner är oproduktiva och ohjälpsamma.
  Ytterligare en: i strid med avtal som Ryssland och Nato-länderna har ingått har Nato utvidgat sig hela vägen till den ryska gränsen och har förvandlat de små baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen till ett slags militaristisk lekhage med militär, som övar precis intill den ryska gränsen, stationerar tusentals trupper där och tränar dem för att … attackera Ryssland.

  • Själv tror jag både Ryssland och Kina med flera har förstått att den USA ledda västliga hegemoniska kolonialmakten håller på att förstöra sig själv, och det är bara att vänta och försöka begränsa förstörelsen.

 10. Om Ryssland ingriper måste den ukrainska armén överge sin planerade offensiv i Donbass.
  http://www.donbass-insider.com/2021/03/16/if-russia-intervenes-the-ukrainian-army-will-have-to-abandon-its-offensive-in-the-donbass/
  I en upplysande artikel avslöjade det ukrainska medierna Strana att den ukrainska armén inte bara förbereder sig för en offensiv i Donbass, utan att det finns en nödplan för att stoppa attacken om Ryssland skulle skicka in sin egen armé. Denna information är inget mindre än ett avfärdande av sju år av ukrainsk propaganda, som hävdar att Ukraina bekämpar Ryssland i Donbass.
  Artikeln är baserad på källor i den ukrainska armén och försvarsministeriet och inleds med att ifrågasätta verkligheten i Kievs förberedelse för en offensiv mot Donbass.

 11. Fortsättning på varför Ryssland inte slår tillbaka när det attackeras.
  Ukraina provocerar kontinuerligt Ryssland och kränker rättigheterna för de åtta miljoner ryssarna som bor där, och ändå är Ryssland fortfarande Ukrainas största handelspartner.
  Det finns det obehagliga faktum att Ukraina för närvarande styrs av människor som, för att använda en mycket specifik rysk term, är ”otillräckliga.” Det är en olaglig, oerhört korrupt regim som stöds av en annan regim som ligger tvärs över havet, som för övrigt också är ganska ”otillräcklig” – ledda av löjliga bufflar som i sin tur motverkas vid varje tur av en oerhört korrupt ”Djupt tillstånd.”
  Men dessa är tillfälliga fakta, och på intet sätt åsidosätter de det permanenta faktumet att ryssarna och ukrainarna i huvudsak är samma människor (med undantag för några få stammar som främst bor i västra delen av landet som i århundraden var en centraleuropeisk ingen mans land – granne med Transsylvanien, varifrån vampyrerna kommer).
  Ryssarna och ukrainarna kan inte urskiljas genetiskt, och det finns många nationer inom Ryssland som skiljer sig mycket mer kulturellt från ryssarna än ukrainarna.
  Den vinnande strategin i det här fallet är att undvika att skada Ukraina, eftersom det redan skadar sig själv nog, och eftersom det i själva verket bara skulle skada vissa ryssar.
  Istället är det mer vettigt att helt enkelt ha tålamod och vänta på saker. Så småningom kommer folket i Ukraina att ha fått nog och kommer att ta saken i egna händer, slänga ut skräpet tillsammans med sina utländska hanterare, och förhållandet blir så småningom mer normalt.

  På de västra sanktionerna har Ryssland infört vissa motsanktioner, och de var kloka. Ryssland förbjöd olika kategorier av livsmedelsimport från EU. Detta gjorde det möjligt att öka livsmedelsproduktionen inom Ryssland och flytta Ryssland mot självförsörjning av livsmedel. Eftersom jordbrukarna inom EU är politiskt ganska kraftfulla gjorde detta USA:s sanktioner impopulära i Europa.
  Lägg till detta det faktum att USA nu vill sanktionera rysk energiimport i Europa, vilket tvingar européerna att köpa från USA, vars leveranser är mycket dyrare och mycket mindre tillförlitliga, och du kan se varför européerna nu har fått nog av Washingtons inblandning. Naturligtvis, efter att ha överlämnat mycket av sin suveränitet för länge sedan, står européerna inför fantastiska svårigheter att försöka få tillbaka det, men åtminstone börjar de tänka på det.
  Detta är redan en vinst för Ryssland: det behöver oberoende, suveräna nationer för grannar, inte en massa Washingtons fecklösa vasaler. När det gäller att införa motåtgärder mot USA självt skulle det bara orsaka mer ekonomisk skada utan att säkra några politiska fördelar.

  • ”USA nu vill sanktionera rysk energiimport i Europa, vilket tvingar européerna att köpa från USA”

   Detta var en del av Donald Trumps återvalkampanjsåtgärder.
   Jänkarnas gas produceras genom diverse direkta och indirekta subventioner och fracking-metoden förstör miljön, varför den är förbjuden i ett antal länder. Kapaciteten är hur som helst otillräcklig.
   I nödfall kan Europa fracka egen gas. (Britterna öppnar en ny kolgruva, häpnadsväckande nog.)
   Kol och olja finns också i större mängder än efterfrågan, varför kolgruvor har stängts och oljepriskrig flammar upp lite då och då (fastän Iran och Venezuela är utsatta för blockad och producerar långt under kapacitet).
   I stället för att lägga ner kolkraftverk på löpande band kunde Europa i nödfall starta om dessa anläggningar, om de inte har rivits. Det går annars att spetsa biobränsle och sopor med olja eller kolpulver i kraftvärmeverken (gjordes förut i Uppsala vid köldknäpp). Det finns också hur mycket plast som helst i världshaven, som borde eldas upp eller förgasas när den inte kan återanvändas. Plasten är ju ett dödshot mot hela näringskedjan.

   Europa kunde dessutom klara sig utan rysk gas framöver av två skäl.

   Dels hittas gas på allt fler ställen världen runt, och Kinas/Asiens inköp från Ryssland via nya gasledningar frigör därtill volymer från exempelvis Qatar eller Iran, som är närmare än Texas.

   Dels byggs geotermin, samt vind- sol- vattenkraftkapaciteten ut i rasande fart världen runt, vilket på sikt kommer att leda till en mindre efterfråga för fossila bränslen, i all synnerhet då nya byggnader och maskiner är väsentligt energisnålare.
   Ny teknik tillkommer också undan för undan, och befolkningsökningen planar ut, utom i Afrika.
   Jfr.
   https://oilprice.com/Alternative-Energy/Wind-Power/Wind-Energy-Installation-Breaks-Records-In-Pandemic-Year-2020.html
   Wind Energy Installation Breaks Records In Pandemic Year 2020
   By Tsvetana Paraskova – Mar 16, 2021, 5:00 PM CDT
   …/… the volume of additions in China, the United States, and globally exceeded even the most optimistic projections, …/…
   Wind power developers around the world commissioned a record-setting 96.7 gigawatts (GW) of installations in 2020, up by a massive 59 percent compared to the 60.7 GW installed in 2019, according to the latest data from research company BloombergNEF (BNEF). …/… China alone commissioned 57.8 GW of new wind capacity in 2020, nearly equal to the capacity the entire world had commissioned in 2019, according to BNEF estimates.

   https://oilprice.com/Alternative-Energy/Solar-Energy/US-Solar-Industry-Books-Record-Growth-Amid-Pandemic.html
   U.S. Solar Industry Books Record Growth Amid Pandemic
   By Irina Slav – Mar 16, 2021, 9:00 AM CDT
   The U.S. solar industry recorded record growth last year despite the pandemic, with 19.2 GW in new capacity added, for a 43-percent increase over 2019, according to a new report ( https://www.seia.org/news/solar-industry-sets-records-2020-track-quadruple-2030 ) from Wood Mackenzie and the Solar Energy Industries Association.

   https://oilprice.com/Alternative-Energy/Solar-Energy/How-China-Became-The-Saudi-Arabia-Of-Renewables.html
   How China Became The Saudi Arabia Of Renewables
   By Alex Kimani – Mar 15, 2021, 5:00 PM CDT
   …/…
   In fact, the energy transition might simply mean that America’s energy dependence now shifts from the OPEC powerhouse, Saudi Arabia, to the biggest manufacturer of renewable energy equipment and the biggest importer of Saudi oil: China.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here