Vad kan vi lära oss av behandlingen av Assange och andra visselblåsare?

2
1149
Julian Assange och Chelsea Manning.

Nyss kom nyheten att åklagaren lagt ned förundersökningen. Åklagaren lägger ner förundersökningen mot Julian Assange. och

Rapporteras i separat inlägg.

Under senare år har det kommit många rapporter om ökad censur och minskad yttrandefrihet i bl a Facebook och på YouTube. Visselblåsare som Julian Assange, Chelsea Manning och Edward Snowden förföljs.

Mot bakgrund av detta ordnade Stockholms-avdelningen av Folket i Bild Kulturfront – i samarbete med FIB-juristerna – ”Forum om hot mot yttrandefriheten”.
Välkommen till “Forum om hot mot yttrandefriheten”

Folket i Bild/Kulturfront ger ut tidningen ” Folket i Bild” utan statligt presstöd sedan 1972.

Ur programmet:

Del 7 av 7


Vad kan vi lära oss av behandlingen av Assange och andra visselblåsare?

Inspelningsplats: Viktor Jaara-föreningens lokal Pontonjärgatan 38, Stockholm

Sigyn Meder, Stödkommittén för Julian Assange, f.d. lärare.

* Detta tal presenteras också som Youtube liksom andra videoer från detta Forum och har spelats in av Franz Smidek.

Sigyn Meder håller tal vid manifestationen 13 juli 2019.

”Tack för att ni kämpar för mig. Jag är för närvarande på ett mycket mörkt ställe. Lys upp natten för mig, ända till segern!”.

Vi måste kämpa för Julian Assanges liv och för allas vår rätt att tala och skriva.
Några av oss hörde för två veckor sedan John Shipton, Julians pappa, berätta om sin son svårt sjuk, kanske döende, avmagrad och tärd, som sedan 2012 knappt sett dagens ljus. Han sitter i värsta möjliga högriskfängelse där mördare och terrorister hålls fängslade och för vad?

Han anklagas för att ha brutit mot ett ynkligt borgensstraff. 50 veckor blev straffet.

22 september hade Julian suttit av dessa veckor, men släpptes ändå inte. Nu hette det att han skulle fortsätta i högriskfängelset tills domstolsförhandlingen om utvisning till USA ska äga rum i februari 2019. Han skulle kunna ”rymma”, anser domaren.

Det vanligaste straffet för borgensförseelser är böter. Absolut inte 50 dagar i högriskfängelse.

Vi vet att Julian Assange haft rätt hela tiden. Han har fruktat utlämning från Sverige till USA och lämnade därför Sverige och fruktar nu utlämning från Storbritannien till USA där en ren spionrättegång på 17 anklagelsepunkter sedan många år förbereds och åtal för att hackat sig till hemlig information. Han riskerar ett 175 år långt straff.

Pinochet. Wikipedia

Samma Storbritannien som vägrade att utlämna diktatorn Pinochet till Chile, har beslutat att Julian kan utlämnas.

Det är en dödsdom eller snarare medvetet mord. Julian får inte den sjukvård han behöver och får okända droger. Han är isolerad, kan ta emot två sociala besök à två timmar per månad, har inte dator eller tillgång till sin dokumentation.

Julians pappa vill rädda sin son och väcka allas vårt samvete om vad som står på spel.

Snowdens bok

Julian Assange, Chelsea Manning och Edward Snowden är hjältar.
De sätter sina liv på spel för att vi ska veta vad maktens representanter helst vill dölja. De 100 000-tals dokument Chelsea Manning sände till Wikileaks har en sprängkraft som USA vill stoppa! Det är våra demokratiska rättigheter att veta vad som sker i våra namn som står på spel.

Som arméanalytiker hade Chelsea tillgång till hemliga dokument. När hon såg uppenbara bevis för USA:s krigsbrott i Irak och Afghanistan, kollektiv bestraffning, massbombningar, utomrättsliga mord, tortyr och mycket mer, hade hon inte samvete att bara fortsätta som inget hänt. Hon skickade dokumenten till Wikileaks och Julian Assange kunde som journalist och förläggare se till att dessa dokument publicerades.

”Collateral murder” blev viralt och publiceringen i kända tidningar som The Guardian, NYT, Der Spiegel av dokument gjorde Julian Assange till en efterfrågad ikon och medarbetare. Julian Assange har mottagit åtminstone 18 förtjänstfulla priser för sitt journalistiska arbete.
Men fortsatt framgång och stöd från media är inget USA eller deras medskyldiga kan tolerera.

Chelsea Manning dömdes i en militärrättegång till 35 års fängelse. Hon avtjänade 7 år under mycket svåra förhållanden. Hon frigavs när Obama avgick.
Sedan över 6 månader sitter hon åter fängslad. Chelsea vägrar vittna mot Julian Assange i en spionrättegång och har dessutom bötfällts att betala 1000 dollar om dagen.
Det är groteskt. Chelsea visar prov på utomordentligt mod och visste att hon skulle fängslas och på obestämd tid.

Edward Snowden som avslöjat den övervakning vi alla ständigt utsätts för och allt vi sänder elektroniskt, kan väntas sig rättegång i USA om han lämnar Ryssland.
Snowdens bok I allmänhetens tjänst har förtjänstfullt getts ut av Leopardförlag och samtidigt på 22 olika språk. Personligen reagerade jag dock på att Julian Assange och Chelsea Manning inte ens nämndes vid namn under releasekvällen.

Dessa journalister och visselblåsare har inte begått några brott. De har använt sin lagstadgade yttrandefrihet och sin rätt att publicera avslöjanden.
Advokater har analyserat och funnit att First Amendment ger Wikileaks och media rätten att publicera hemligt material av allmänt intresse. Så länge journalisten inte är inblandad i ren stöld, gäller rätten att publicera. Journalister har rätt att motta stulet material.

Det hävdade NYT när de publicerade the Pentagon Papers och flera tidningar vann Pulizerpriser 2005 och 2014 för avslöjanden om NSA:s svepande övervakningsprogram som byggde på visselblåsarläckor. Exemplen är många.
Det är ett väletablerat lagligt rättssystem som också ger rätten att skydda källor. Det gäller även Sverige.

Och en federal USA-domare, John G. Koeltl , fastställde i juli att Wikileaks följde lagen när man publicerade mejl från Demokraternas nationella kongress.

Att Julian Assange skulle konspirerat med Putin för att underminera valet 2016 och USA:s demokrati, har avvisats av U.S.District Court for the the Southern District of N.Y.

Om Julian Assange åtalas, drabbas alla media. Ett exempel statueras som ska skrämma till tystnad.

Självcensuren är redan effektiv!

De tidningar som publicerade Wikileaksdokument och stor del av mainstream media publicerar istället lögner och förtal och en ren otäck karaktärsdemonisering.

Det faktum att USA åtalar Julian Assange, australiensisk medborgare, är mycket allvarligt. Chris Hedge, prisbelönad journalist varnar för det ”skrämmande prejudikat” som utövas när ”USA:s regering avser att gripa journalister som inte är USA-medborgare och som arbetar för publikationer som inte är baserade i USA…och avser hämta dem till USA och ställa dem inför rätta för att de avslöjar imperiets brott.”

Carrie DeCell, juridiskt ombud, på Knight First Amendment Institute vid Columbiauniversitetet säger att åtalen ” riskerar att kyla ner journalism” och säger att det är just den effekt USA:s regering vill åstadkomma.

Tidigare samarbetande tidningar, media och politiker överlag har villigt hjälpt till att vända synen bort från USA:s krigsbrott, bort från de verkligt skyldiga och avleda intresse och skriverier till det i Sverige nedlagda åtalet.

Italienska La Republica har i olika domstolar i London och i Australien åberopat Freedom of Information Act för att få ut dokument rörande Assanges fall. Det har tagit åratal och avvisats av domstolarna med undantag för ett fåtal dokument som fastställer att brittiska åklagarämbetet har drivit på för att Sverige inte ska släppa åtalet och inte heller förhöra Julian i London.

Fakta ger FN:s United Nations Working Group on Arbitrary Detention (UNWGAD) full rätt när de hävdar att Julian hålls godtyckligt fängslad och ska friges.
Alfred de Zayas, FN:s tidigare oberoende expert på MR, stöder arbetsgruppen och säger att ”visselblåsare är nyckelförsvarare av MR i 20e seklets hemlighetskultur, avtal bakom lyckta dörrar, desinfornation och informationsbrist.”

Inget nytt åtal har väckts

En tidigare isländsk inrikesminister och numer parlamentariker, Odmund Jonasson, berättar hur FBI ljög om anledningen för deras besök som sades gälla ett nära förestående angrepp på regeringens databaser. I själva verket kom FBI för att samla information om Wikileaks. FBI fick lämna landet med oförättat ärende.

I London hölls 10 och 11 juli en stor Global konferens om mediafrihet organiserad av Storbritanniens och Kanadas regeringar och 60 ministrar närvarande. Stora ord om medias frihet yttrades. Inte så långt ifrån konferense satt Julian Assange i Belmarshfängelset.
Inte ett ord yttrades om Julian Assange och mediafriheten.
I media fick vi läsa stora artiklar om hur just dessa ansvariga för krigsbrott försvarar yttrandefriheten.

I Bergen, Norge hölls 22 augusti i år en konferens om ”Globala hot mot pressfriheten.” Är arresteringen av Julian Assange ett hot mot pressfriheten i världen, var en av frågorna. Bland arrangörerna märks norska the Courage Foundation som stöds av norska Pen och Fritt ord.
Trots bred närvaro av nationella och internationella professorer och journalister, rådde tystnad i media om konferensen.

Aldous Huxleys dystopiska varning stämmer onekligen.
”Frihet kan inte grönska i ett land som permanent befinner sig i krig eller nära krig, Ständig kris rättfärdigar ständig kontroll av allt och alla av den centrala regeringens institutioner.”

Korrupta politiker, militärkomplexet och korporativa intressen tjänar pengar på krig, men medborgarna bör helst inte veta vad det kostar dem i skattepengar.

USA:s militärimperium kostar 32 miljoner dollar i timmen. USA betalar mer för kriget i Irak var femte sekund än vad genomsnittsamerikanen tjänar per år.

Kriget mot terrorismen fyller detta syfte och samtidigt inskränks yttrandefriheten steg för steg i allas våra länder.

Sveriges roll är beklämmande när det gäller Assange och hur Sverige underordnas USA:s intressen. Utan diskussion skrevs värdlandsavtalet på och USA:s försvarsminister Mattis, behövde bara skicka ett uppfordrande brev till regeringen för att den skulle undlåta att skriva på Konventionen mot kärnvapen i FN. Sverige har medverkat i konventionsarbetet.

Expresident Correa.

Ecuador, vars tidigare president Rafael Correa, gav Julian Assange asyl och skydd på Ecuadors ambassad, byttes ut mot Lenin Moreno, köpt av USA, av IMF-lån och bättre förbindelser med Storbritannien. Moreno fråntog Assange hans asylrätt och lät brittisk polis hämta honom från ambassaden.

Lenin Moreno

Ola Bini, svensk programmerare i Ecuador, bekant med Assange, fängslades 3 månader och Amnesty påtalar i starka ordalag att processen mot Bini, vidhäftas stora oegentligheter.
Men nu stormar Ecuadors folk mot Lenin Moreno!

Australiens regering vägrar att agera för sin medborgare Assange och polisen utför räder mot journalister vars tekniska utrustning beslagtas.

David Morales, som äger säkerhetsbolaget UC Global, med säte i Spanien, anställdes för att skydda Ecuadors ambassad. Bolaget har nyligen avslöjats för spioneri riktat mot Julian Assange och alla hans besökare ända in på toaletten. Han åtalas för att ha kränkt Julian Assanges rätt till privatliv och ha överlämnat allt material till USA. Davis Morales är fri mot borgen.

Nils Melzer, FN:s specielle rapportör om tortyr, har med två expertläkare besökt Julian Assange på Belmarshfängelset. Han fördömer behandlingen av Julian Assange och liknar den vid psykisk tortyr och han fördömer den oerhörda demoniseringen av Julian Assange.

Expertläkarna konstaterar att Julian lider av posttraumatisk stress. Han gör en grundlig och skakande rapport av Julians situation och begångna oegentligheter.
500 svenska journalister fick möjlighet att intervjua Nils Melzer. Ingen tackade ja. Nils Melzers rapport kommer på svenska,

Anne Ramberg, som varit generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund i nästan två decennier, tog tydlig ställning för Julian Assanges rätt att avslöja krigsbrott i sitt sommarprogran 2019 och hon konstaterade att förövarna till krigsbrott, går fria.

För få av dem, som har tillgång till media, försvarar sanningen. Den måste ut till folket! Alternativa media måste få större spridning och vi behöver en massrörelse och enhet på några punkter, även om vi skiljer oss på andra.

Kom med i Stödkommittén för Julian Assange!
Julian Assange och Chelsea Manning måste friges!
Julian Assange får inte utlämnas till USA!
Krigsbrott måste beivras!

Relaterat.
Se och hör manifestationen för yttrandefriheten, Julian Assange och Chelsea Manning i Stockholm 2 november 2019!!!
Hur Assange pinas i domstol.
Julian Assanges far John Shipton fast besluten att rädda sin sons liv.
Lyckade manifestationer med Julian Assanges far i Stockholm. Kolla ett historiskt event!
Intervju med Julian Assanges far: Hjälp mig rädda min son!
Lyckade manifestationer med Julian Assanges far i Stockholm. Kolla ett historiskt event!
JULIAN ASSANGE HAR GRIPITS! Frige visselblåsarna Julian Assange och Chelsea Manning! Stöd yttrandefriheten! Fredag kl 13.
JULIAN ASSANGE HAR GRIPITS! Frige visselblåsarna Julian Assange och Chelsea Manning! Stöd yttrandefriheten! Fredag kl 13.
Stödet ökar för Julian Assange. Visa Solidaritet fredag kl 13!

Föregående artikelSverige lägger ned förundersökningen av Julian Assange – för tredje gången… (!?)
Nästa artikelRyssland: Forsatta lögner i MH17-utredningen.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. Sveriges agerande i fallet är en total kollaps för demokratin och friheten! Men som vanligt när det kommer till kritan visar det sig vilken ömklig lakej Sverige blivit! Svenska politiker gapar högt när det gäller att kritisera Kina och Ryssland, för man vet det är ofarligt! I de länderna bryr man sig inte nämnvärt om när små hundar gläfser. Men man vet i Stockholm också att USA:s hämndlystnad är stor oavsett om det gäller att sparka på en liten vasallstat som Sverige eller att försöka ge sig på större mål som Kina eller Ryssland med sanktioner (som ju inte har någon större verkan på så stora länder) men man försöker ändå, trots att utsikterna att lyckas är minimala. Med Sverige är det dock annat det räcker med att någon ringer från Washington så lägger sig Sverige platt! Ynkligt! Fallet Assange är en skam för Sverige….

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here