Världen har förändrats, men tro inte att Biden-administrationen också kommer att förändras

10
1867

 

Denna artikel av den australiensiske geopolitiske analytikern och juristen James O’Neill The World has Changed, but Do Not Expect the Incoming Biden Administration to Change Also har som så många andra artiklar publicerats i New Eastern Outlook, och har som så många andra artiklar översatts av Rolf Nilsson.

Läs gärna andra artiklar i ämnet under ”Relaterat”.


Världen har förändrats, men tro inte att Biden-administrationen också kommer att förändras.

En av de stora låtsaslekar som för närvarande spelas upp för en lättrogen allmänhet är, att det faktiskt skulle spela någon roll vilken av Biden eller Trump som vann det senaste presidentvalet i USA. Det finns verkligen en mängd bevis som tyder på att valet var allt annat än rent, men så har det varit åtminstone ända sedan Bush Junior smordes in av högsta domstolen år 2000 och förmodligen även i andra fall genom åren.

Åtminstone en av de viktigaste orsakerna till allt käbbel om huruvida Biden vann valet eller inte är att det hjälper till att främja mytologin att val i USA faktiskt spelar roll. Det gör de inte. Landet har i årtionden varit en oligarki som styrs av en plutokrati. Oligarkin prioriterar helt enkelt inte samma saker som den del av den amerikanska befolkningen som faktiskt bryr sig om att rösta. I de flesta presidentval är det vanligen något i stil med 60% av den röstberättigade befolkningen. Deltagandet är betydligt lägre under icke-presidentvalsår.

En av de viktigaste ledtrådarna till vem som faktiskt styr USA finner du genom att titta på budgeten. För att vara ett rikt land spenderar USA anmärkningsvärt lite på välfärdsåtgärder som skulle gynna de fattigare delarna av samhället. Anledningen till det är enkel. Militären i dess olika former förbrukar helt klart den största andelen av den årliga federala budgeten.

För att ta bara ett exempel, spenderar USA 11 gånger så mycket pengar på militären än Ryssland, ett land med ungefär hälften av USA: s befolkning. USA spenderar också ungefär tre gånger så mycket som den årliga militära budgeten för Folkrepubliken Kina, ett land med fem gånger befolkningen i USA.

Till vad används då USA:s stora militära utgifter? En stor del av budgeten går åt till att upprätthålla deras mer än 800 militärbaser utspridda runt om i världen, men mest koncentrerade i närheten av de ryska och kinesiska gränserna. De två senare ländernas sammanlagda antal utländska militärbaser kan räknas på färre än ena handens fingrar.

Båda de stora politiska partierna i Förenta staterna är helt låsta vid denna nivå av militära utgifter. Den årliga omröstningen för militärbudgeten går igenom i både representanthuset och senaten med en överväldigande majoritet. De årliga budgetdebatterna är fulla av antirysk och antikinesisk retorik.

Opinionsundersökningar i USA visar regelbundet att vanliga människor skulle föredra att en betydande del av budgeten spenderades på saker som är viktiga för dem. Detta inkluderar grundläggande hälso- och sjukvård och utbildning, två poster i hushållets budget som förbrukar en större andel av deras inkomst än i några andra utvecklade länder. Vanliga människors önskemål i detta avseende ignoreras också helt av politikerna.

Redaktören: Detta behandlas också i Demokratin i USA fungerar dåligt enligt den första vetenskapliga studien.

Anledningarna till detta är inte svåra att fastställa. Studie efter studie i USA har visat att där allmänhetens önskemål sammanfaller med den härskande klassens prioriteringar (en mycket liten del av tiden) stöds allmänhetens önskningar. Oftast sammanfaller emellertid massornas önskemål och prioriteringar sällan med härskarnas önskemål, och det är de senares prioriteringar som nästan alltid vinner.

Så vad vill eliten ha, och vilket de med överväldigande majoritet röstar på? Svaret är förödande enkelt. De röstar för regelbundna ökningar av militära utgifter som förbrukar en allt större andel av nationalbudgeten. Det är meningslöst för den vanlige amerikanske väljaren att byta från demokraterna till republikanerna eller tvärtom. Resultatet blir alltid detsamma.

Naturligtvis är det inte bara den totala militära budgeten som är viktig. En viktig fråga som alltid bör ställas är: får vi valuta för pengarna? Här är svaret alltid ett mycket högt – Nej! Det finns ett antal sätt att mäta detta. Ett viktigt sätt är huruvida vi uppnår våra militära mål i utbyte mot de stora utgifterna? I USA måste svaret återigen vara ett entydigt nej.

Sedan slutet av andra världskriget 1945, nu 75 år sedan, har USA nästan ständigt engagerat sig i militära operationer någonstans i världen. Det är ofta på flera krigsskådeplatser samtidigt.

Och hur många av dessa krig har USA faktiskt vunnit? Om man ignorerar USA: s invasion av Grenada 1983 är siffran noll.

Även där man haft initiala framgångar, som 2001 års invasion av Afghanistan eller 2003 års invasion av Irak, har de snabbt vänts till effektiva nederlag. Även om USA fortfarande befinner sig i Irak, 17 år efter att de ursprungligen invaderade, är dess närvaro begränsad till ett mycket litet antal baser från vilka dess trupper knappt vågar sig ut. De är fortfarande kvar trots ett krav från det irakiska parlamentet i januari 2020 att de ska lämna landet. Australien klamrar sig på samma sätt fast trots att man uppmanats att lämna Irak.

USA upprätthåller en militär närvaro i Syrien, helt olagligt, liksom som de flesta av deras handlingar. Deras tid verkar huvudsakligen delas mellan att hjälpa rebellerna som bekämpar den syriska regeringen och att stjäla syrisk olja. Detta senare faktum nämns aldrig av den australiensiska regeringen eller vanliga medier. (Inte heller i svenska medier ö.a.)

Förvänta dig inte att något av detta kommer att ändras under Bidens/ Harris administration. Biden har redan fällt nedsättande kommentarer om både Rysslands och Kinas politiska ledarskap. Detta beror delvis på att han inte känner till något annat sätt att agera.

Biden var en militärhök långt innan han blev vice president i Obama-administrationen 2009-16, och ingenting som han har sagt eller gjort sedan dess tyder på att han lärde sig en enda sak om hur den moderna världen fungerar.

Förenta staterna kommer med all sannolikhet att fortsätta sina aktioner, kallade ”frihet att navigera”, i Sydkinesiska havet, trots brist på bevis för ett enda tillfälle då Kina har stört den fridfulla transiteringen i dessa vatten. Det är en stark anledning till att Kina investerar kraftigt i alternativa rutter för sina produkter. Dessa sträcker sig från att gå med järnväg till Europa och via de frusna farvattnen norr om Ryssland.

Biden kommer också att fortsätta sträva efter att utvidga Nato till de tidigare sovjetländerna i östra och sydöstra Europa. Han kommer dock inte att riskera en direkt militär konfrontation med Ryssland. Vilken han skulle förlora. Trots alla deras bluffar, gormande, trakasserier och stora militära utgifter är det helt enkelt ett faktum att Förenta staternas militär nu är mycket underlägsen Rysslands.

Detta är ytterligare ett obekvämt faktum som USA inte kan förklara. Så mycket pengar som spenderats och så lite i utbyte. USA kommer utan tvekan att fortsätta med mobbning av svagare nationer och strävan efter oförställt ekonomiskt egenintresse. ’Plus ça change’(The pessimistic French expression plus ça change, plus c’est la même chose (ju mer som förändras, desto mer är detsamma) kortas ofta ned till den första satsen plus ça change… / ”the more things change…”)!

Världen är en annan plats än Biden senast innehade sitt ämbete. Förvänta dig inte att vare sig han eller Förenta staterna kommer att ändra sitt sätt att vara.

Relaterat.
I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va! Korruption?
Demokratin i USA fungerar dåligt enligt den första vetenskapliga studien.
USA:s odemokratiska val.
Demokratin i USA fungerar dåligt enligt den första vetenskapliga studien.
Jimmy Carter säger till Oprah Winfrey att USA inte längre är en demokrati
Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demkratiska valsystem
Korruption i USA:s politiska ledning
USA: Ekonomisk manipulation och korruption
Korruptionen i Ryssland och i andra länder

Föregående artikelTurkiet exporterar stridsvana jihadistkrigare.
Nästa artikelLyssna på Radio Krokodil! – som inte handlar om krokodiler
James O'Neill
James O’Neill är en australiensisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker. Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

10 KOMMENTARER

 1. MOSKVA (Sputnik) – Kina och Ryssland är fast beslutna att fortsätta det exemplariska grannförhållandet under det nya året, och Peking ser inga gränser för hur långt det bilaterala strategiska samarbetet kan nå, berättade Kinas utrikesminister Wang Yi till kinesiska medier.
  ”År 2021 är ett år av särskild betydelse för förbindelserna mellan Kina och Ryssland, eftersom båda länderna kommer att gå in i ett nytt utvecklingsstadium. När vi utvecklar det strategiska samarbetet mellan Kina och Ryssland ser vi ingen gräns, ingen förbjuden zon och inget tak för hur långt detta samarbete kan gå ”, sa ministern i en intervju med Xinhua nyhetsbyrå och China Media Group.
  Enligt Wang har utvecklingen av det bilaterala förhållandet styrts av ledarna för de två staterna, Kinas president Xi Jinping och Rysslands president Vladimir Putin, som under det senaste året hade talat fem gånger via telefon och utbytt korrespondens vid flera tillfällen.
  År 2020 nådde de kinesisk-ryska förbindelserna ”en historisk höjdpunkt i alla avseenden” trots de utmaningar som koronaviruset medförde, sade Wang. Ministern godkände det bilaterala samarbetet kring pandemin, inklusive utveckling av vacciner, och betonade att Ryssland var det första landet som skickade medicinsk hjälp till Kina när COVID-19 bröt ut.
  https://sputniknews.com/asia/202101021081630580-chinas-foreign-minister-hails-prospects-of-strategic-cooperation-with-russia-as-limitless/

 2. Kort efter Sovjetunionens upplösning slet högste befälhavaren för militären Colin Powell sig i sitt korta hår: ”Jag har bara Castro och Kim il Jong kvar”, fiendeskaran löses upp. – Det problemet har man åtminstone lyckats lösa med eftertryck. Ingen brist på fiender och militärutgifterna har nått nya rekordnivåer som Colin Powell knappast hade kunnat drömma om.

  Samtidigt skedde det som Kishore Mahbubani från Singapore ofta påminner om: USA blev offer för sin egen triumfalism. Historiens slut förkunnades av ideologerna och festen började. Och medan USA firade lade Kina in allt högre växlar och ekonomin utvecklades i ett rasande tempo. Tio år senare visade Ryssland att även om ekonomin rasat samman fanns det tekniska kunnandet kvar. Genom att bygga på sin kunskapsbas moderniserade Ryssland sitt försvar på ett sätt som beslutsfattare i Väst inte har tagit till sig. Medan det tog Röda armén fyra år att släcka ljuset i Hitlerbunkern gäller idag helt andra förutsättningar. Nästa attack mot Moskva kommer inte att dämmas upp av pansartrupper på rysk mark. Ljuset i Berlin och även Washington kan släckas tämligen omgående om NATO tvingar fram en sådan motreaktion.

  ”The window of opportunity”, tidsfönstret för att upprätta förtroendefulla relationer och skrida till nedrustning stod öppet ända från det att Gorbatjov för Reagan föreslog att kärnvapnen skulle skrotas. Hela nittiotalet och 2000 -talets första år fanns en sällsynt lång period för att lägga om konfrontationskursen. Men USA satsade på unipolaritet – inte helt oväntat, snarare tvärtom. Och backväxeln lär i detta skede vara satt ur funktion. En ekonomisk härdsmälta i USA behövs för att en sådan skall tas ibruk. Men denna är förknippad med stora risker eftersom ekonomisk kris ofta leder till militära äventyrligheter.

  • Det är värt att komma ihåg att unipolarism – att USA ska vara ensam världshärskare och ingen uppkomling ska tillåtas hota, utmana eller stå i vägen för USAs globala hegemoni – det är stridsskriften ”Project For The New American Century” handlar om. Samling neokonservativa och ärke sionister såsom Peter Wolfowitz, dödsängeln Richard Perle, William Kristol, Robert Kagan, Dick Cheney, Elliot Abrahams mm. Om USA hade bedrivit en politik som värnar om sina intressen istället frö att springa ärenden åt barnamördarnas och marktjuvarnas enhet israel så skulle den undvikit den sits den befinner sig i. Ett väldigt högt pris frö att vara en torped och lakej åt barnamördare, marktjuvar och samling rasister som koloniserat Palestina.

   ”The Chicken Come to Roost” – som man bäddar får man ligga. Alla USA synder har kommit tillbaka för att gäcka landet. Inbördeskriget knackar på dörren.

   Här är en färsk diagnos och analys av åkomman som drabbar USA. Det kan bli kaboom redan i morgon … och få kommer tycka synd om det ”exceptionella dårhuset” USA

   https://www.strategic-culture.org/news/2021/01/04/america-epiphany-moment/

  • Vi, vanliga människor, är i krig mot ett allt mer auktoritärt och tyranniskt elitistiskt globalistiskt system, regerat av en liten grupp multimiljardärer, som planerade redan för flera decennier sedan att ta makten över folket, för att kontrollera dem minska dem till vilken minut elit tror är ett ”adekvat antal” för att bo på Moder Jord – och att digitalisera och robotisera resten av de överlevande, som ett slags livegnar. Det är en kombination av George Orwells ”1984” och Aldous Huxleys ”Brave New World”.
   http://thesaker.is/we-are-at-war/

 3. Wall Street styr som vanligt. Det blir hårda bud under Biden. På Lindelöf finns en bra intervju som Pepe Escobar gjort med en ekonom som verkar trovärdig. Om USA:s ekonomi, alltså.

 4. Jag skulle snarare säga att Biden administrationen, som styrs av Den Djupa Staten och oligarkerna, inte vill eller får ändra sig, men realiteterna kan tvinga fram ändringar.

  —USAs massiva spion och mutsystem, främst riktat mot Kina, har i stort stängts ner.
  —Dollardominansen dör som Kina och Ryssland går till kryptovalutor.
  —USAs massiva krigsmaskin kan inte användas då kriget kommer att hamna i USA, och Rysslands och Kinas höghastighetsvapen kan teoretiskt slå ut hela USAs flotta på 10 minuter.
  —USAs satellit och kommunikationssystem kan slås ut på minuter.
  —Delisting stock, USAs investerare utestängs från Kinamarknaden
  —Teknologiförbud, USA utestängs ute från kinesisk teknologi.
  —Kina skapar egen chip industri och mjukvaruindustri, USA förlorar marknaden.
  —Sanktioner, skadar främst USA och har inte ändrat Kina eller Ryssland.
  —Tariffer och tullar, betalas av USA företagen, som skadas svårt finansiellt.
  —Covid, handelsunderskott, budgetunderskott, ekonomin i trasor
  —Inre spänningar, motsättningar, kravaller och oroligheter i USA
  –Allt fler länder ansluter sig till Kina sammanslutningen i Asien,
  —RCEP, CPTPP, BRI, och AIIB går framåt
  —Nordostpassagen kontrolleras av Ryssland och ersätter Sydkinesiska Havet passagen. BRI.
  —Quad initiativet har misslyckats, Indien och Japan har reserverat sig, Australien vacklar.
  —Hong Kong var USAs spion och propaganda center, nu nedstängt,
  —Den USA sponsrade terrorismen i Xinjiang och Tibet är stoppad,
  —klan strukturerna i Inre Mongoliet, Tibet och Xinjiang, som USA utnyttjade, faller i bitar.
  —På Taiwan stöder en ökande klar majoritet av befolkningen nu att närma sig Kina.
  —Handelskriget, som skulle vända handelsunderskottet, har istället ökat det med 70% och allvarligt skadat USA företagen.
  —Nordstream2 kommer att färdigställas, EU har närmat sig Kina, NATO är skakat – Turkiet köper ryska vapen – Tyskland avtal med Kina – Frankrike kallar NATO hjärndött, RCEP är undertecknat, AIIB expanderar och så gör handeln via BRI, USAs spioneri och propagandacentral i Hong Kong nedstängd, terrorismen i Xinjiang och Tibet nedstängd, hela USA spion och mut-verksamhet i Kina nedsläckt, en stark folkmajoritet på Taiwan vill närma sig Kina, Iran och Irak vill samarbeta för att kasta ut USA ur Mellanöstern, osv.
  —En militärallians Kina-Ryssland finns med i planeringen.

  —Vad USA har kvar är sin massiva propagandaapparat vilken ni i Sverige dränks med dagligen via MSM och Public Service.
  —USA propagandan om ”läger”, ”tvångsarbete”, ”förtryck”, ”förföljelser”, ”fängslande”, ”läckta dokument”, ”falska vittnen” ”tvångsaborter”, ”massövervakning” osv blir alltmer urholkad då det kan kontrolleras. Det är lögn.
  —Ökande krafter i Kalifornien och Texas vill bryta loss staterna från USA till självständiga länder.

  Förändringarna verkar tvinga fram förändringar. Det kommer även nya signaler från USAs BigBusiness om ändringar till samarbete och fredlig samexistens i konkurrens. Det kommer att bli annorlunda.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here