Vietnam var nära

70
3324

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad.

Detta är en alla tiders julklapp. En skola i solidaritetsarbete. Bästa tiden i ens liv säger många. Så meningsfullt!

Vietnam var nära: En berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige


1965-1975
av Åke Kilander
Inbunden, Svenska, 2007, Rikt bildmaterial

Den 14 juni 1965. Sköld Peter Matthis blir brutalt nedslagen av polisen under en laglig demonstration mot USA:s krig i Vietnam på Hötorget i Stockholm. Det är upptakten till solidaritetsarbetet för Vietnams folk i Sverige och en proteströrelse mot USA:s politik som kom att prägla en hel generation under 1960- och 70-talen. På några få år förvandlades det politiska klimatet i Sverige. FNL-rörelsen gick i spetsen för att förändra det kalla krigets världsbild och hela den svenska utrikespolitiken.

Vietnam var nära handlar om hur en grupp på några få ungdomar växte till en folkrörelse som förnyade de politiska arbetsformerna. Demonstrationer blev inte längre förbehållet ett parti på första maj. FNL-aren som sålde Vietnambulletinen och skramlade med insamlingsbössan utanför systembolaget blev ett vardagligt inslag i gatulivet, appellmöten med fanor och musik på gator och torg likaså. Det är en berättelse om hängivenhet, uppfinningsrikedom och målmedvetenhet men också om hårda politiska diskussioner och splittringar.

Vietnam var nära skildrar FNL-rörelsen från början till slut. Vi får träffa dem som
var med i solidaritetsarbetet och ta del av deras berättelser om hur det började
och hur solidaritetsarbetet med Vietnam blev en angelägenhet för stora delar av
det svenska folket.

KAN KÖPAS FRÅN ÅKE KILANDER.
30 KR+ FRAKT

Tel.:070-5134035

Föregående artikelKom till ljusmanifestationen på Soltorget 10/12!
Nästa artikelVad visar den hemska bilden från Trnopolje under Jugoslavienkrigen?

70 KOMMENTARER

 1. Nu är Vietnam betydligt närmre. Nästan alla som köper sina skor i de vanliga billighetsfirmorna bär vietnamesiska skor. VIetnams kommunistiska parti finner kapitalismen användbar, och exporten nödvändig. Däremot är flerpartisystem inget att ha.

  • Jag kan inte så mycket om dagens Vietnam, men flerpartisystem har alltid visat sig vara misslyckade politisk system i Asien och på många håll i världen. Flerpartisystem per definition är ett system av konfrontation och att skapa motsättningar, det resulterar i en kompetensflykt från politiken och ledning, och det skapar våld. Ingen person hålls någonsin ansvarig. De system som fungerar är att utse personer, ställa krav, utkräva ansvar, påverka besluten, och kunna avlägsna personen om dom inte sköter sig. USA makten älskar demokrati systemet med flerpartisystem för dom går att styra med propaganda och genom att spela ut olika partier och krafter mot varandra.

   • Som varje demokrat vet, är frågan VEM som avgör vem som inte sköter sig. Så länge man likt hunden nöjer sig med att husse talar om vem som inte sköter sig, kan man fantisera om krav och ansvar.

    • När det gäller Vietnam vet jag inte, men i Kina är ”vem” allmänheten som avgör lokalt. Det sätts en uppförandekod för uppträdande i det gemensamma allmänna rummet. Problemet i Sverige är just att ”vem” är en toppstyrande elit, ”husse”, och resten av befolkningen är ”hunden” som blir upplyst om att dom inte sköter sig som ”husse” har bestämt. 500 personer i år fällda i domstol för HMF efter statligt finansierade övervaknings och angiveri centralen, Näthatsgranskaren som exempel. När det gäller Vietnam tycks dock de breda folklagren vara mycket nöjda, med undantag av enstaka extremister som vill skapa uppror och oreda.

   • Men det finns ju fler partier i Kina (eller fanns åtminstone, under Maos tid). En fastlandsversion av Goumindang bland annat, och några andra som jag inte minns namnen på. Har de ingen betydelse eller aktivitet?

    • Kuomintang var ett socialist-nationalistiskt parti i Kina. Partiet omnämns i Blå Tågets underbara låt ”Kalla kriget”. Vad jag förstått har det här socialistpartiet ratats av västerlandets kommunister då det stod i opposition till Mao:s kommunistparti som förmodligen betraktades som den ’rätta sortens socialism’.
     Men inte nog med det. Kuomintang stöttades av USA antagligen för att förhindra Mao:s kommunistrevolution. Kanske det är en ännu större anledning till kommunister här såg partiet Kuomintang som fienden.
     Jag läste nu Kuomintang lever vidare i Taiwan. Jag gissar svuren fiende till Kinas nuvarande kommunistparti?

     • arbetarklass Flera grova fel i det inlägget. För det första, Koumintang (KMT) är ett nationalistisk parti, det finns idag, både i Kina och på Taiwan. Det etablerades först 25 augusti 1912 av Sun Yat-sen, och det formella namnet är ”Chinese Nationalist Party (CNP)”. Det har inget med socialism att göra utan är ett renodlat vad vi brukar kalla högerparti. USA stödde Koumintang för att det var porten till ett de facto amerikansk maktövertagande av Kina. USAs avsikt var att göra Kina till en satellitstat och vasall. Koumintang har huvudkvarter på Taiwan, och är inte alls en svuren fiende till dagens Kina, tvärt om vill man se en återförening, men på affärsmässiga grunder. Sedan är det värt att komma ihåg att det finns inget ”kommunistparti” i Kina av det slaget som tog makten 1949. Trots att namnet har levt kvar har man radikalt omformat sig till en slags nationaladministration. Under den finns otaliga lokala politiska system, inklusive partidemokratier, berömda Wukan som exempel.

     • OK, Karl W
      Jag saknar grundläggande kunskaper om Kina.

      Minns inte riktigt vart jag fick kopplingen socialism Kuomintang. Men någonstans läste jag det.

      Wikipedia tycker jag har en intressant berättelse om partiet Kuomintang. Och om generalen Chiang Kai-shek som också finns med i Blå Tågets låt Kalla kriget. Texten till låten är egentligen hämtad ur en bok. Redaktören här läste boken redan när den kom ut har han tidigare berättat.
      https://sv.wikipedia.org/wiki/Kuomintang

      Tack för upplysningen!

     • arbetarklass Det bara flödar fejk om Kina. Det är nästan otroligt hur bloggare och media tillåts desinformera, ljuga, och ljuga grovt, fritt och kontinuerligt. Propaganda bara flödar fritt. https://mychinaway.wordpress.com/2019/12/19/propaganda/ Förfalskade dokument, falska vittnen, falska flyktingar, myndigheter som Utrikespolitiska institutet och FOI med flera infiltrerade av agitatorer och aktivister med en agenda, det är helt otroligt. Josef Goebbels, släng dig i väggen, du är ut-mästrad många gånger om i dagens Sverige. Det är fullt förståeligt att människor påverkas, precis som i tredje riket en gång. 300 journalistjobb sägs ha försvunnit i år, enda problemet är att det inte går fort nog att stänga ner propagandan. Jag läste Wiki sidan om Kuomintang. En hel del är korrekt, men väldigt ofullständigt och mycket fakta finns inte med. För att förstå sidan rätt måste man redan ha ganska djupa förkunskaper om historien.

    • Björn Nilsson Definitionen av ett parti baserat politiskt system är att partierna skall konkurrera om makten i konfrontation. Alltså ”äta eller ätas”. Det har visat sig att inte fungera i Kina för det finns så många folkgrupper och intressegrupper. Kinas politiska system är baserat på att finna samarbete, inte utslagning av den svagaste. Om du frågar en fundamentalistisk muslim, kristen, jude, arab, eller vad det vara må, vad som är viktigt, får du rörande lika svar. Mat på bordet, sova tryggt, torrt och varmt, och mest av allt, trygghet, mat och utbildning till barnen. Det är dom likheterna man tar fasta på i det kinesiska samhällssystemet idag, som Deng uttryckte det: ”Vad spelar det för roll om katten är vit eller svart om den fånga mössen.” Kuomintang finns i Kina och kallas 中国国民党革命委员会(民革)eller ”Kinesiska Kuomintang revolutionära kommitté (NDRC)”, ordförande heter Wan Exiang, och är därtill vice ordförande av den 12e och 13e National People’s Congress Standing Committee, sedan 2013. Han är jurist, född i Hubei 1956, utbildad på Wuhan universalitet, Yale i USA, och disputerade i Wuhan 1988. Han har varit domstolspresident för Kinas nationella HD. Kinas samhälles- och politiska system är helt olika det svenska eller västerländska. Det är inte partier som har makten, Kina är i hög grad folkstyrt, personer, inte partier, utses, och styrs underifrån. Om personen inte sköter sig, motsvarar krav och kompetens, byts dom ut. ”Partierna” kan bäst liknas vid intressegrupper eller lobbygrupper.

     Kommentar 2: Björn Nilsson Vilket kvalificerat dravel. Först, CPC är inte ett politiskt parti, utan ett departement. Sedan finns det nio registrerade nationella politiska partier, åtta har överlevt från demokratin Kina 1912 till 1949. Ett parti bildades för omkring 10 år sedan. Dom saknar alla reell politisk makt som parti och skall närmast betraktas som intresse grupper eller lobby grupper. Sedan finns det hundratusentals lokala intressegrupper, partier, som ofta bildas eller dör ut, nästan alltid baserade på någon lokal sakfråga, inte religion eller ideologi. Kina har inget politiskt partisystem som Sverige. I Kina gäller personligt ansvar under krav. Det är ett helt annat politiskt samhällssystem, så varje bedömning eller kommentar baserad på det svenska politiska partisystemet blir fel. Sedan formligen flödar propagandan runt detta, så beroende på vilken webbsida du läser på, och vem som står bakom den, får du olika information.

 2. På tal om att exportera. Är hög socialistisk tillväxt något gott – och är den inte detsamma som kapitalistisk imperialism?
  https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist-oriented_market_economy

  Lenin skriver i artikeln ’Imperialismens som kapitalismens högsta stadium’ som den första definition om vad imperialism är: ”Industrins oerhörda tillväxt och den påfallande snabba processen av produktionens koncentration i allt större företag utgör en av kapitalismens säregenarter.”

  En stävan efter stark tillväxt skapar kapitalism i slutändan. Och därmed imperialism. Och ojämlikhet och exploaterandet av arbetare, fattiga, naturresurser och naturen i både det egna landet som i andra länder. Detta kände Marx till. Se artikeln ’Lönearbete och kapital’, kapitel IV och V.
  Att bygga upp ett land från krig och fattigdom är en sak. Att skapa en hög tillväxt på andras bekostnad i samma land och andras är en helt annan sak – och detta kallas för kapitalism och imperialism.

    • Du hänvisar då och då till Lenin. Detta samt perioder av hög tillväxt i socialistiska länder utan imperialism räcker väl som förklaring.

     • Ett imperium skall uppfylla fyra rekvisit (villkor).
      1. en stat, 2. centralstyrd, 3. omfattar flera folk och områden, 4. folken eller områdena garanteras ingen representation i centralstyret. All fyra rekvisiten måste vara uppfyllda.

      En federation skall uppfylla fyra rekvisit.
      1. en stat, 2. har decentraliserat styre med central samordning, 3. omfattar flera folk och områden, 4. alla områden och folk garanteras representation i centralstyret. Igen, all fyra rekvisiten måste vara uppfyllda.

      Detta har inget med någons åsikt eller uppfattning att göra, det är en strikt juridisk definition. I fallen Sovjet, USA, eller UK har kolonierna, satelliterna, vasallerna, eller lydstaterna ingen representation i centralstaten. Sverige har ju ingen representation i USAs styre. Kina uppfyller alla rekvisit som en federation, inte imperium.

  • Kuba lär ha en årlig tillväxt på ett par procent. Gör det Kuba imperialistiskt? Nej, knappast, men om Kubas tillväxt nu skulle öka till runt 6%, ungefär som Kinas, blir Kuba då imperialistiskt och är ens Kina att betrakta som imperialistiskt?
   Jag får känslan av att du förenklar begreppen lite väl friskt här Kerstin.
   Här är en artikel som gör det motsatta. http://proletaren.se/artikel/stub-133

   • Anders Åberg,
    Det beror på. Kuba är INTE imperialistiskt idag – även om vissa sa annorlunda på 70- och 80-talet (vilket de även gjorde med Sovjetunionen – de hävdade att Sovjetunionen var socialimperialistiskt). En 6 % ökning av Kubas tillväxt skulle vara tillfällig och skulle resulterar i hård exploatering av t ex naturen, t ex olja eller trädfällning (d v s om Kuba hade skog). Denna tillväxt skulle omedelbart gå ner när oljan (eller skogen) tar slut. Men detta är inte imperialism.
    Däremot skulle det vara imperialism om de gjorde samma sak i t ex Venezuela i jakten på en egen tillväxt.
    Det bästa sättet är faktiskt stagnation – att det finns exakt antal människor för de varor som produceras, eller att det finns exakt antal varor för den efterfrågan som finns. Miljön skulle må bättre, och sopberget skulle bli minimalt. Det finns faktiskt forskare som säger att stagnation är att föredra än tillväxt.
    Nej, Kina är absolut imperialistiskt.

    Här är en länk där forskare säger att tillväxt är inte nödvändig.
    https://www.aktuellhallbarhet.se/svenska-forskare-ekonomisk-tillvaxt-inte-avgorande-for-en-hallbar-utveckling/

  • Tre repliker till Kerstin Stigsson:

   Kina är inte imperialistiskt utan en federation. Ett imperium skall uppfylla alla dessa rekvisit 1. en stat, 2. centralstyrd, 3. omfattar flera folk och områden, 4. folken eller områdena garanteras ingen representation i centralstyret. All fyra rekvisiten måste vara uppfyllda. Sovjet och USA är eller var imperier, Mongolväldet och Tibetimperiet var just imperier. Det har inget att göra med politisk inriktning tom socialism eller inte. Vi talar ofta om ”socialism med kinesiska förtecken” när det gäller Kina. Det är inte samma sak som diktaturer som kallar sig demokratier, exempel sovjet eller Sverige. Kina har inte följt en utveckling mot kapitalism utan lyckats undvika den, trots sin snabba utveckling. Man har lärt sig av sin egen historia.

   Svenskarna har en underlig attityd att om man möter någon , då är det ett erkännande. Tvärt om, att möta antagonister är viktigt, det är ett utmärkt tillfälle att sätta ner foten och upplysa första hand om att vi stöder er inte.

   ”Karl Marx – en av historiens största skitstövlar”. https://juliacaesar.blog/2018/03/29/karl-marx-en-av-historiens-storsta-skitstovlar/ Jag har försökt läsa vad han skrivit, men det är så virrigt att det inte går att hitta något tråd. Han kan helt ändra attityd och ideologi mitt i en paragraf eller till och med mening. Det går att läsa ut precis vad man vill, beroende på vad man väljer eller hur man tolkar det.

 3. Man kan finna youtubefilmer från vietnamiesiska företag som tillverkar europeiska produkter. De verkar nöjda. Att slippa kriga med Kina är kanske också populärt? Lustigt att de slutade med sånt sen de slog in på den kapitalistifararnas väg. Ett sammanträffande bland andra.

   • Den jämförelsen haltar rejält. Ja, Ribbentorp togs emot av Molotov. Men det sovjetiska motivet till detta var att försöka bevara freden med tyskarna och vinna tid för ett oundvikligt tyskt anfall.
    https://en.wikipedia.org/wiki/German–Soviet_Axis_talks

    Mig veterligen hotas inte Kina av grekiska nynazister. Jag tror inte att Golden Dawn har planer på att anfalla Kina.

 4. Kerstin, Marx vision om kommunismen byggde på ett överflödssamhälle där ingen behövde bekymra sig om knapphet och att klasserna skulle vittra bort. Utan tillväxt ingen kommunism.
  Sveriges största tillväxt hade vi pga att vi anställde hemmamammor på dagis vilket gjorde att gratis arbete förvandlades till lönearbete och därmed kom att ingå i nationalräkenskaperna. Det fälldes sannolikt inte ett enda extra träd pga den tillväxten. Läs här om definitionen av tillväxt:

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomisk_tillväxt

  • Sven, du jämför Marx med Jehovas Vittnes vision om samma sak men i himmeln. Kommunism är ingen sekt såsom vad Jehovas Vittne är. Och dessutom har jag inte kunnat finna någon artikel där Marx hade en vision om ett överflödssamhälle av saker som ingen använder mer än en eller två gånger eller mat som ingen äter upp, t ex kläder och frukt/grönt/bröd (det slängs enorma mängder med bröd som ingen äter upp).
   Om sådan finns och om du kan finna en sådan får du uppge denna källa från Marx.
   Du säger ’Utan tillväxt- ingen kommunism’. Vad det handlar om – såsom jag har analyserat Marx (den analysen behöver inte vara rätt) – är att producera det som människan behöver och få en liten guldkant över. Vem behöver egentligen ett överflödssamhälle såsom de rika har det idag?

   • Liknelsen med Jehovas vittnen är ju inte helt fel eftersom Marx fått sin stadieteori från den strängt religiöse Hegel.
    Kommunismen bygger helt enkelt på att produktivkrafternas utveckling nått den nivå att knappa resurser inte längre nödvändiggör arbetsdelningen. Så här uttrycker Marx det:
    ”I en högre fas av det kommunistiska samhället – när individernas förslavande underordnande under arbetsfördelningen försvunnit och därmed också motsättningen mellan andligt och kroppsligt arbete, när arbetet blivit inte blott ett medel för livsuppehälle utan rent av det viktigaste livsbehovet, när jämsides med individernas allsidiga utveckling också produktivkrafterna vuxit och alla den gemensamma kooperativa rikedomens källor flödar ymnigare – först då kan man helt överskrida den borgerliga rättens trånga horisont och samhället kan skriva på sina fanor: Av var och en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov[19]!”
    (https://www.marxists.org/svenska/marx/1875/19-d014.htm)

    Huvuddelen (70%) av den svenska BNPn består av tjänster och varje arbetslös som anställs t.ex som hemsamarit ökar BNP, alltså tillväxt. Jag kan inte förstå varför vi måste säg till våra gamla föräldrar att de inte får gå ut och gå eftersom det inte finns tillgängliga hemsamariter eftersom vi måste begränsa tillväxten! En annan sak är varuproduktionen där det givetvis finns ett oehört slöseri.
    Du citerade på ett ställe en rad svenska forskare som var negativa mot tillväxt. Så vitt jag kan se var de flesta från KTH en institution som inte har ekonomi som specialitet utan teknik och naturvetenskap. Deras resonemang visar att de inte har en aning om vad tillväxt betyder i ekonomisk mening.

    • Du argumenterar Guilt By Association, Sven. Det enda som Marx tog från Hegel var detta.
     https://www.youtube.com/watch?v=8tvuWwOgk0Y
     Inget annat.
     Jovisst ska vi ha en arbetsavkastning som gör att pengarna fördelas bättre till våra gamla, sjukhus, dagis, vägar, forskning, pensioner etc. Detta är en tillväxt som gör godo för människorna, inte för de få rika (som i dag).
     Det inte samma sorts tillväxt i ett kapitalistiskt system som i ett socialistiskt/kommunistiskt system. Din tillväxt analys baseras på kapitalism. Inte i ett socialistiskt samhälle.
     Även i Sovjetunionen fanns det skatter som gick till sjukhus, äldre, dagis, etc. Och jag tror att Kina under Mao hade skatter som finansierade detta.
     Emellertid är detta en tillväxt för människans bästa – inte för att göra landet rikt på andras bekostnad, och/eller att få blir rika på andras beskostnad.
     BNPs är ingen bra måttstock hur ett lands fattiga mår. En hög BNP i ett land är en felaktig bild hur man behandlar ett lands fattiga. En hög BNP och tillväxt i ett kapitalistiskt system innebär oftast att det är sämre för våra föräldrar, och att de inte får gå ut och att det blir fler ’hemsamariter’. Vi har en hög tillväxt idag men inte har det blivit bättre för de fattiga, snare sämre. En långsammare tillväxt i ett rättvisare mer jämlikt socialistiskt system där man fördelar arbetsavkastningen – skatter – till ’hemsamariter’, sjukhus, vägar etc. Men denna omfördelning kommer inte i BNPn, därför att BNP är beroende av en kapitalistisk syn på tillväxt, d v s produktionen och medelinkomsten och utgifter för varje medborgare. BNPs tar inte upp om det finns vägar, sjukhus, etc i ett land eller inte.
     En vän till mig har sagt att ’Tillväxt i ekonomin handlar om att tillverka mer med mindre insats – alltså att utöka utsugningseffekten. Inte precis nåt att sträva efter’.
     Som jag sa tidigare så ska vi producera det som människor (alla människor, även pensionärer som har ’hemsamariter’) behöver och få en liten guldkant över.
     Varför ska vi í ett socialistiskt system producera mer än det alla människor behöver? Och då menar jag inte att alla människor (och jag tror inte att du menar det så heller) ska ha den senaste BMW sport-modellen, eller att varje familj ska ha slott med flera rum att bo i. Vi ska leva drägligt, ha mat för dagen, arbete (utan att jobba ihjäl oss), fritid, kläder, pension när vi blir gamla, sjukhus, etc. Vad behöver vi mera än så? Vilket tillväxt menar du? Ska alla människor ha en möjlighet att byta ut datorn och en ny telefon och en ny bil varje år och skaffa sommarhus och stor lägenhet? Visst skulle en sådan tillväxt höja BNPs enormt men behöver vi verkligen ha allt det? Och vad viktigare är – vi skulle tära på jordens naturresurser så mycket att det kommer att bli en enorm kollaps när naturresurserna tar slut för våra barnbarn. De kommer inte att kunna ha hemsamariter när de blir gamla på grund av vårt slöseri av naturresurser, och BNPn kommer att dyka på bara något år.
     Tänk på vad björnen Baloo sjunger om på Kalle Anka varje julafton … 🙂

    • Det är inte bara de svenska forskarna som tvivlar på kapitalets myt om en hög tillväxt är bra för folket. Dessa tvivel finns även utomlands.
     https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/13/do-we-dare-to-question-economic-growth

     Det var en som sa så här (om det kapitalistiska tillväxten): ’If he´s [den fattiga] going to get richer, without the rich getting poorer, we need growth’.

     Jag har även råkat på att vi måste ha en hög tillväxt om vi ska kunna betala tillbaka alla våra skulder, och det gäller för alla länder. Jaha, då blir det ingenting till dom fattiga. Bankerna och de som äger dem, är de enda som blir rika – inte dom fattiga. Pengarna går inte dit där det behövs. Det syntes mycket väl i Grekland när Syriza gav med sig till de internationella bankerna. De drog åt svångremmen för det grekiska folket för att betala tillbaka de lånande pengarna, lånande pengar som tidigare hade gett Grekland en hög tillväxt. Det var likadant med Irland – Irish Tiger. Detta fungerar inte.

     • Kerstin du blandar in en mängd saker som inte har med tillväxt att göra. Jag pratar om en ökning av det samlade värdet av varor och tjänster vilket inte är något som skiljer socialism och kapitalism. Det värdet uttrycks generellt i monetära termer, tex kronor eller rubel. Vad man producerar är viktigt men det är en annan fråga. Och definitionen av BNP har helt rätt sina svagheter. Som ökning av BNP registreras såväl räddningsarbetet när någon tänt eld på skogen som ny forskning i miljövänlig teknik. Inget socialistiskt land har kunnat unna sig lyxen av att ha nolltillväxt, för Lenin var elektrifieringen av Sovjet en av revolutionens största landvinningar, för Stalin så var tillväxten en fråga om socialismens överlevnad: ”We are fifty or a hundred years behind the advanced countries. We must make up this gap in ten years. Either we do it or they will crush us.” Om och om igen lyckades man bygga upp Sovjet efter total förstörelse men när man närmade sig nolltillväxt från och med 70-talet så var det början till slutet på Sovjetunionen. Din definition av tillväxt är inte marxistisk utan passar mer i miljöpartiet. Det är dessutom en skymf mot alla arbetare och förtryckta som dagligen kämpar världen över för att förbättra tillvaron.

     • Sven, jag pratar också om det samlade värdet av varor och tjänster, d v s BNP.
      https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/
      Nej, vi ska inte ha nolltillväxt. Det eftersom befolkningen växer. Men vi ska ha en långsammare stabilare tillväxt. Det mår vi alla bäst av. En hög tillväxt innebär att man någon gång slår i botten när man inte hittar något annat att ta av, när oljan sinar måste man hitta något annan källa att ersätta den med.
      Och jag talar om en modernt fredligt socialistiskt samhälle. Lenin och Stalin byggde upp landet från fattigdom och krig. Det är skillnad. Då måste man ha tillväxt.
      Men i ett socialistiskt land där ingen svälter, alla har tak över huvudet, sjukvård, vägar, dagis, har den materiell standard som behövs – varför ska vi då ha en hög tillväxt som enbart är ett överutnyttjande av våra resurser på ett kapitalistiskt vis, som endast har ett mål – och är att skapa en hög tillväxt? Behöver vi egentligen hög tillväxt när vi har ett modernt samhälle där alla har vad vi behöver? Att skapa hög tillväxt för den höga tillväxtens skull är inte bra. Det sliter endast på alla resurser – och den tar till slut om vi använder den endast för höga stävan efter hög tillväxt.
      Min definition är definitivt marxistisk. Marx ansåg att kapitalet (borgare som är människor) inte ska suga ut och använda andra människor till slavar för att kapitalet och borgarna skall få en mycket tillväxt. Han ansåg inte att socialister ska göra samma sak (att suga ut sig själva) i dess strävan efter hög tillväxt – som egentligen inte behövs i ett socialistiskt samhälle där alla har det relativt bra. Vad är det då för skillnad mellan oss och kapitalet? Vi suger ut oss själva – eller jorden – bara för vår strävan efter en hög tillväxt – när vi redan har det bra. Och detta anser jag är vad Marx och Engels menade när han tog upp urmänniskans samhälle när han studerade indianerna i USA och afrikanerna i Afrika. Han ansåg att det var ett idealiskt samhälle.
      Visst kan vi ha en högre tillväxt ett något år. Det hade jag förra året. Jag hade många äpple på äppleträdet. Så jag kokte äpplemos. Det blev elva burkar som jag nu äter av. Men jag vet även att nästa år blir det kanske inga äpple – noll tillväxt – och då måste jag ha några burkar av äpplemos att spara till nästa höst och vinter. Jag kan inte på ett imperialistiskt vis palla äpple hos grannen. Givetvis kan jag fråga om jag kan få eller köpa äpplen. Om äppleträdet skulle dö för mig då är jag illa ute. Då faller tillväxten till botten.
      Det jag försöker förklara är att vi måste ta tillvara det som vi producerar och vara förutseende för att det någon gång tar slut, och då måste vi ersätta det med något annat, som t ex plommonsylt. Och /eller plantera fler äpple/plommonträd. Förra året blev det ingen plommonsylt, d v s noll tillväxt. Men jag har från förra året igen plommonsylt. Så jag är ganska rik på äpplemos och något fattigare på plommonsylt.
      Som du märker så är jag från landet … Vi sparar det vi har för regniga dagar. Och så gjorde även utrids människan – torkade kött, samlade in bär, etc. Och det måste man även göra i ett socialistiskt samhälle. Vi kan inte slösa på våra resurser enbart för att sträva efter den höga tillväxtens skull.

     • Kapitalismens drivkraft är största möjliga tillväxt, oavsett vem de trampar på. Men, Sven, anser du att socialismen bör ha samma drivkraft som kapitalet (förutom att de inte trampar, exploaterar, sig själva)? Då är vi inte bättre än kapitalet i att exploatera – överutnyttja – naturen och i princip kan vi själva arbeta ihjäl oss i jakten på tillväxt.
      Marx:
      ’Själva ordet overproduktion leder till misstag. Så länge som de mest trängande behoven hos en del av samhället inte är tillgodosedda eller blott dess primära behov kan det naturligtvis inte bli tal om överproduktion av produkter i den betydelse av massan av produkterna skulle vara överflödig i förhållande till behovet av dem’.
      Marx anser överproduktion är krisernas grundfenomen.
      https://www.marxists.org/svenska/marx/1863/26-d007.htm#h181

      Och på tal om Hegel.
      https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v18/d58

 5. Vietnam kanske var nära men Brasilien har fått nog?

  ”Ett av de främsta målen är att bekämpa det “marxistiska skräpet” inom skolväsendet, twittrade Brasiliens nästa president på nyårsafton.”

  ”Så här långt är Bolsonaros strategi populär – 75 procent av befolkningen anser att Brasilien är på väg åt rätt håll enligt en färsk opinionsundersökning.”

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-bolsonaro-kor-gasen-i-botten-fran-borjan

  • En annan figur som ville bekämpa det marxistiska skräpet var Adolf Hitler vars parti blev största partiet i sista valet innan demokratin avskaffades. Tyvärr, ”folket” har inte alltid rätt åsikt, däremot har de alltid rätt att kämpa för en rättvis politik. Det innebär inte att folket alltid drar rätt slutsats om vad det innebär. Bolsonaros militäristiska, evangeliska högerfascism har prövats till leda i Brasilien med katastrofalt resultat. Lula avgick däremot med ett stöd från folket på 82 %, efter en ständig rekordtillväxt och mängder av brasilianare som tog sig ur fattigdomen.

   • Länder som förfaller i kriminalitet och brottslighet tycker jag är fattigdom om något. Men tyvärr kan det inte mätas på det sättet du jämför och räknar. Mitt eget land Sverige är på väg åt just det hållet från ett stabilt socialt land och den destruktiva utvecklingen har nu uppmärksammats över hela världen. Till och med på en fransk kommunistsajt som jag läste för några dagar sedan. Bolsonaro verkar har folket med sig. Det ska bli intressant och se hur det här utvecklar sig. Men jag vill påpeka att kriminalitet och brottslighet inte ligger i själva socialismen. Problemet tror jag är västerlandets socialister. De är helt enkelt för svagsinta av all feministisk påverkan. Gå 50-100 år tillbaka i tiden så var socialismen mer auktoritär och hade kraften att stävja brottsligheten. Landet Kuba har fortfarande kvar den här auktoritära kraften. Men där är det också många manliga ledare. Egentligen tycker jag Bolsonaro har helt rätt. ’Vansinnet’ börjar med undervisningen i skolan. Det är där dom första åtgärderna måste sättas in för att skapa bra samhällsmedborgare. Etik och moral är faktiskt värden jag börjar få upp ögonen för. Jag har lagt märke till att mitt eget samhälle men även kyrkan börjar avkristnas och just där tänkte jag nu försöka göra en liten insats. Jag tror också vi behöver moraliska värderingar för att bli ansvarstagande människor för både oss själva och för vår nästa. Min känsla är att något gått fel i Brasilien och som nu folket vill ha ändring på. Bolsonaro är så klart ingen Messias men tydligen någon som folket förväntar sig en möjlig samhällsförbättring.

    • Intressant, för jag kommer själv ihåg hur vi tidigt i skolan uppfostrades till lydiga livegna under socialismen, som framställdes som det enda acceptabla systemet. Sverige var i praktiken en enpartistat med en maktlös splittrad opposition som slogs inbördes. Det ändrades med Pomperipossa 1976. Statsministern hyllades som landets rättmätige ledare, och ”partiet” och nationalismen skulle stödjas och skyddas.

 6. Arbetarklass, i Rio de Janeiro ligger kvarter intill varandra där det ena kvarteret har Norges levnadsstandard och brottsnivå och det andra kan liknas vid Central Afrikanska Republiken. Copacobana, Ipanema och Leblon har en mordfrekvens på c:a 4 per 100 000 invånare medan favelor i närheten ligger på 104 mord per 100 000 invånare och år. Brasilien är en av världens mest våldsamma och ojämlika länder. Lula tog 28 miljoner brassar ur fattigdomen och minskade våldsnivån. Efter att högern med hjälp av juridiken gjorde statskupp har antalet mord ökat med 3% bara det senaste året. Men och om någon tror att ökat polisvåld skulle hjälpa så har de antal som mördas av poliser ökat med 20% under samma tid. Bolsonaro vill ha mer av samma medicin. Han vill ha fri tillgång till vapen, mer polisvåld, ökad ojämlikhet och använda sekter liknande Livets Ord i skolundervisningen. Lägg därtill till hans beundran för den argentinska militärdiktaturen med mord på 30 000 och nedhuggningen av Amazonas som Lula försökte stoppa. Bolsonaros metod är redan prövad med katastrofresultat, Lula vände skutan men hade behövt få mer tid på sig och helst fått ytterligare 28 miljoner ur fattigdomen. Det är mer vänsterpolitik som behövs i Brasilien inte mindre.

 7. Kerstin, märker att du dessutom odlar marxism i din trädgård, inget fel med det. Hemmaodlad marxism finns det definitivt behov av sedan man la en våt filt över debatten om marxism i Sovjet och sedan bara upprepade fraser. Problemet är om man skyller Marx för odlingsresultatet. Som Marx sa, en sak är säker marxist är jag inte. När Marx pratade om hur naturfolk levde i urkommunismen är jag övertygad om att han inte menade att 8 miljarder människor kan leva på det sättet. Han såg positivt på varje stadie slaveri, feodalism, kapitalism, socialism som ledde till att produktivkrafterna utvecklades så att vi till slut hade en sådan rikedom att klasser, klasskamp och stat vittrade bort eftersom kampen om begränsade resurser upphör. När han pratade om överproduktion så var det inte tillväxt han avsåg utan överproduktionen var ett problem i relation till arbetarklassen köpkraft. Bara i den betydelsen! Sen håller jag med dig om att en jämn tillväxt är att föredra för att undvika flaskhalsar. Men det räcker inte med en tillväxt som bara motsvarar befolkningsökningen i en värld där 15 000 barn dör av svält varje år. Vi behöver en grön tillväxt som tar hänsyn till jordens begränsade resurser. Vi behöver fler lärare, läkare, sjuksköterskor mm, vi behöver mer och bättre miljövänlig teknologi för att öka välfärden, vi behöver ökad jordbruksproduktion, vi behöver enorma investeringar i infrastruktur för att klara oss i en värld med mer torka, översvämning, storm ökad nivå på havsytan, vi behöver investera i att reparera skadorna från sekler av rovdrift mmm. Allt detta är tillväxt och där är behoven enorma.

  • Sedan måste man leva som man lär också. Bara lägga kraven på samhället (läs: ’andra’) håller inte. Det har blivit alltför lätt att skapa en tillväxt genom ökad konsumtion. Det som förut var kvalitet har omvandlats till effektivitet. Rationaliserad produktion har förringat varors värde från mänskligt arbete till sopberg och slöseri. Det är inte ökad jordbruksproduktion som behövs, därför där har effektiviteten ersatt kvalitet med kvantitet. Vad som behövs är att få varornas kvalitet tillbaka där t.ex. en viss mängd brödlimpor som produceras verkligen äts upp och inte en fjärdedel kastas eller ”återvinns” därför det blir så stora kvantiteter när kvaliteten inte längre efterfrågas. En gammal marknadsliberal term var att endast bagaren som bakade det bästa brödet skulle överleva konkurrensen. Därmed skulle allt bröd bli bra. Jag har konstaterat att så är inte fallet. Istället är det bagaren som bakar det ’effektivaste’ brödet som kommer att överleva och t.o.m. dominera. ”Köp svenskt!” var för femtio år sedan ett välkänt begrepp. Ingen kunde undgå det. Men idag är det istället snarare tabu. Jag minns den politikerstyrda äldreomsorgen sparkade sina hushållerskor för så där 15-20 år sedan. I praktiken var de inköpare till äldreboendenas storkök. Ofta hade de för vana att köpa in svensk kvalitetsmat åt de gamla. Men med internationaliseringen blev det i princip förbjudet. Följden blev istället lastbilsmat från exempelvis Rumäniens kolossala matfabriker av okänd kvalitet eller från annat håll där det var billigast. Men det är maten åt de gamla. Samhällets elit, där även akademikerna ingår, har som regel både kunskap och medel att välja ut föda med kvalitet. Jag tillhör småfolket men försöker ändå leva upp till det så gott jag kan. Jag lever i en tro att det är viktigt vad man äter.

  • Sedan måste man leva som man lär också. Bara lägga kraven på samhället (läs: ’andra’) håller inte. Det har blivit alltför lätt att skapa en tillväxt genom ökad konsumtion. Det som förut var kvalitet har omvandlats till effektivitet. Rationaliserad produktion har förringat varors värde från mänskligt arbete till sopberg och slöseri. Det är inte ökad jordbruksproduktion som behövs, därför där har effektiviteten ersatt kvalitet med kvantitet. Vad som behövs är att få varornas kvalitet tillbaka där t.ex. en viss mängd brödlimpor som produceras verkligen äts upp och inte en fjärdedel kastas eller ”återvinns” därför det blir så stora kvantiteter när kvaliteten inte längre efterfrågas. En gammal marknadsliberal term var att endast bagaren som bakade det bästa brödet skulle överleva konkurrensen. Därmed skulle allt bröd bli bra. Jag har konstaterat att så är inte fallet. Istället är det bagaren som bakar det ’effektivaste’ brödet som kommer att överleva och t.o.m. dominera. ”Köp svenskt!” var för femtio år sedan ett välkänt begrepp. Ingen kunde undgå det. Men idag är det istället snarare tabu. Jag minns den politikerstyrda äldreomsorgen sparkade sina hushållerskor för så där 15-20 år sedan. I praktiken var de inköpare till äldreboendenas storkök. Ofta hade de för vana att köpa in svensk kvalitetsmat åt de gamla. Men med internationaliseringen blev det i princip förbjudet. Följden blev istället lastbilsmat från exempelvis Rumäniens kolossala matfabriker av okänd kvalitet eller från annat håll där det var billigast. Men det är maten åt de gamla. Samhällets elit, där även akademikerna ingår, har som regel både kunskap och medel att välja föda med kvalitet. Jag tillhör småfolket men försöker ändå leva upp till det så gott jag kan. Jag lever i en tro att det är viktigt vad man äter.

 8. ”Idag ligger fokus i relationen på handel.” menar vår nuvarande regering

  https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/asien-och-oceanien/vietnam/

  På Komvux fick jag lära mig handel skapar välstånd.
  De stadsstater och samhällen som tidigt i historien idkade handel hade en gynnsammare utveckling.
  Vår förfäder vikingarna gjorde det bl.a.

  En fri marknad har alltid varit viktig för människorna och folket i Vietnam valde senare den vägen.
  Förmodligen för att inte låta sig förtvina.

  • Det beror hur handeln bedrivs och vilka regler som tillämpas. Som bl.a. Nobelpristagaren i ekonomi Stiglitz har påvisat har främst USA pressat igenom handelsregler som gynnat dem själv och andra rika länder på fattiga länders bekostnad. I utvecklingen av industrin för USA och andra tidigare i-länder ar protektionism viktig. Sedan pressade man efter WW2 fattiga u-länder till frihandel där de rika länderna hade stort övertag.

   Se även USA och propaganda intensifierar handelskriget med Kina. De stora handelsavtalen sätter också demokrati och nationell självbestämmanderätt åt sidan i tydlig omfattning. Utländskt gruvbolag kräver svenska staten på 17 miljarder för förbud att bryta uran av miljöhänsyn – med stöd av internationellt avtal.

   • ”Utländskt gruvbolag kräver svenska staten på 17 miljarder för förbud att bryta uran av miljöhänsyn – med stöd av internationellt avtal.”

    Med stöd av internationellt avtal ja.
    Kan berätta för dig jag inte har så värst mycket till övers för vår vänsterregerings vurm för internationella avtal. Senare mandatperioders utåtriktade regeringar har skadad landet så in i grunden att det förmodligen aldrig går helt återställa. Var det kanske meningen? Hur mycket du än hatar högerns patrioter och nationalister kan du räkna med motståndet kommer upprätthållas ända tills dagen segern är vunnen.
    Du tror på samarbete jag tror på Sverige.
    Jag tror inte nationen är uträknad. Varför skulle den vara det?
    Tror du man kan bygga om människors medvetande och ändra deras traditioner så där utan vidare? Och utan motstånd?

    Jag vet du är barn av 1960-talets kommunist, internationella solidaritets, antikapitalism, samt anti-imperialism rörelser.
    Men er kamp imponerar inte jämfört den kamp mot de progressiva rörelserna du kan bevittna idag.
    Motståndet är hårt men det går ändå framåt steg för steg.
    Liten tuva välter stor sten.
    Det statsbärande partiet börjar nu likna en koloss på lerfötter.
    Ett lämpligt namn skulle kunna vara ’Samarbetspartiet’ (S) men frågan är om de fortfarande tror lika blint på samarbete som du tycks göra?
    Hur som helst verkar inte samarbetet lyckats särskilt bra.
    Förut samarbetsvilliga hoppar av och tidigare samarbeten avslutas.
    Ensidigt.

    Vad händer med brittiska Labour i övermorgon?
    Jag vet inte alls, men är väldigt nyfiken.

    Situationen påminner om Sovjetunionen. Drömmar som inte går i uppfyllelse.
    Men i Sovjetunionen slapp de i alla fall dagliga mord, våldtäkter och gängskjutningar. För att inte tala om alla sprängdåd som närmast får en att tänka på regelrätta krigshandlingar.
    Det räckte dock inte. Drömmen gick ändå i kras.
    Jag tror inte det går att ta ifrån människor deras rätt till en fri marknad.
    Okej för att rätten förvanskas, men den finns ändå dokumenterad för att kunna ge människorna den frihet de vill ha och behöver för att kunna utveckla sig.

    • Vill påminna om att vi har en politik som främst för en högerinriktad politik. Skrivfel av dig? Det var ett parti med vänsterinriktad som nyligen väckte missförtroende.

     Nationen är inte uträknad förstås, fast den nationella självbestämmanderätten är inskränkt för alla nationer som är med i EU. Över hälften av besluten i riksdag är beroende på beslut i EU. Min politisk uppfattning har formerats av stöd för FN-stadga, folkrätt, arbete för fred, solidaritet med angripna och politiska studier. I avlägsna släkten finns riksdagsmän och en minister i Sveriges samlingsregering under kriget.

     • Tack för jag fick vara med.
      Begreppet vänster och höger inom politiken måste betraktas relativt. Värdet av innebörden beror på vad man själv har för preferenser. Jag försöker utgå från stunden allmänt gällande. Men det tolkas så klart helt olika om man vänder sig till en kommunist eller en sverigedemokrat.

      Jag har precis just nu läst en krönika av SVT Ulrika Bjerström. SVT kallar det analys och det handlar om klimataktivisten Greta Thunberg.
      Jag gillade krönikan. Den är långt mer än propagerande.
      Det är minst lika mycket information och intressanta förklaringar. Läs den om du inte redan gjort det.

      https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-thunbergs-budskap-blir-alltmer-vansterpopulistiskt

     • ”Tack för jag fick vara med”. Svar: Du, som valt att kalla dig ”Arbetarklass” har på ett drygt år fått publicera eller varit omnämnd 1 325 kommentarer på denna blogg, vilket är rekord, och överstiger 10 % av publicerade kommentarer.

     • Det var inte så dåligt minsann. Lägg då också till de flesta inte är korta kommentarer på någon eller några meningar. Oftast ett litet stycke som tar någon eller några minuter att läsa.
      Jag kanske börjar bli mogen att starta en egen blogg?
      Vet bara inte vad jag ska kalla den eller vad den ska ha för inriktning.
      Men något enkelt och vardagligt borde det bli.
      Jag tycker det hör arbetarklassen till.

      I övermorgon fredag är det Lucia och Luciadagen.
      En gammal tradition här i Sverige.
      Lucia är ljusets bärare.
      Ska bli intressant och se om Lucia fortfarande lyser upp Sverige eller om hon börjat lysa med sin frånvaro.

      När jag var liten på 60-talet och den radikala vänsterrörelsen växte fram lyste fortfarande Lucia i stad, skolor, samhällets institutioner och i folkets hem.

      Lucia är ett kristet helgon som tvingades lida en bestialisk död som martyr. Det enbart för sin tro skull.
      Egentligen är det lite egendomligt att vänsterradikaler samt vänstern i övrigt förskjuter en tradition som med ljuset står upp för det svaga och godhjärtade mot det imperialistiska patriarkatets råa maktbegär.
      I verkligheten blev Lucia arresterad och torterad för sin tro som enligt berättelsen botat hennes mor från en svår sjukdom.
      Men tortyren räckte inte som straff. Hon blev också dömd att bli utnyttjad som prostituerad på en bordell.

      Även om det svenska samhället, i mångt och mycket styrt av kulturvänstern, vill glömma Lucia eller tycker hon inte passar in så har inte jag glömt Lucia eller hennes minnesdag med ljus, vita kläder och sin vackra minnessång.

     • Massor av människor som kämpar för demokrati och nationellt oberoende torteras och dödas, särskilt i USA-krig. (En liten del terrorister stryker också med).

     • Dina utpekanden om särskilda förövare tänker jag inte kommentera men vad som är intressant är om du anser Luciafirandet har en given plats i det svenska traditionsfirandet eller inte. Som Jul, midsommarafton och numera kanske även Halloween.
      Jag är väl medveten om Luciafirandet är väl förbundet med vår kristna tradition.
      Orsaker väger du själv.

      Ett verk av en ’progressiv’ konstnär blev idag borttaget från en kyrka i Malmö. Verket föreställde avvikande mänsklig sexualitet. Det saknades beslut på att placera verket i kyrkorummet men den kvinnliga konstnären blev ändå rosenrasande och menade att ”Svenska kyrkan kommer få skämmas inför historien”.
      Som egentliga skäl till att verket förflyttades anförde hon mänskligheten ännu inte är beredd för att normalisera avvikande sexuella beteendemönster.
      På den punkten håller jag med kvinnan.
      Mänskligheten har inte varit beredd att normalisera avvikande sexuella beteenden på i alla fall över två tusen år.
      Man kan då undra varför det då skulle ske idag eller i morgon?

      https://www.svt.se/kultur/elisabeth-ohlson-wallin-svenska-kyrkan-kommer-fa-skammas-infor-historien

      (Jag tar upp det här eftersom det inte var så länge sedan du själv aktualiserade en förflyttning av ett konstverk här på bloggen. Men då i ett kommunhus tror jag)

     • Nej det har jag inte. Lär väl inte göra det heller. För att köpa krävs ett behov. Eller en anledning. Bakom mig ligger en bok om revolutionen på Kuba. Förmodligen utgiven av något kommunistförlag. Jag köpte boken på en loppis för något femtontal år sedan då jag började nosa på kommunistiska idéer. Fast egentligen hade jag gjort det redan tidigare i 20-års åldern men fattade då ingenting. Boken har tyvärr aldrig blivit läst men jag har nog bläddrat lite i den tror jag.
      Däremot har jag lånat fyra böcker om vedeldning. Böckerna är skrivna av författare så det är mer än rena instruktioner. Där kan jag identifiera mig men det går ändå trögt i läsandet. Jag förvarar böckerna bredvid sängen men de blir som sömnpiller. Några rader eller ett par blad sen blir allt suddigt.
      Jag har vant mig vid att läsa på datorskärmen (gammal, inte LCD skärm) och där kan jag läsa bäst.
      Idag mest din blogg. Det har blivit flera kommentarer skrivna idag så i morgon kanske jag tar ledigt?

     • Köp ”USA som världspolis” för 50 kr (Se annons på bloggsidan). Jag dristar mig att påstå att du kan tillfredsställa ett dolt behov genom att läsa den!

     • Två kommentarer till Anders Romelsjö:

      arbetarklass Jag läste SVTs artikel och jag avfärdar den som propagandistiskt dravel som för tankarna till propagandan förra seklet. Den innehåller grova faktafel. Journalisten skriver: ”Hennes budskap idag applåderas av Kina”. Lögn. Hon finns nästan inte alls med i Kina, en sökning på people.com.cn, Kinas största tidning, ger en enda träff, och inte en smickrade, utan hur hennes agitation skapade våld i Paris. För de få som ens hört talas om henne i Kina ses hon som en bortskämd barnrumpa som borde vara i skolan. Inte heller ”anser sig [Kina] ha rätt att prioritera tillväxt före utsläppsminskningar.” som det står. Det finns ingen klimatdebatt i Kina, 150% koncentrerar sig Kina på att lyfta folk ur fattigdom och skapa ett välmående, fredligt och harmoniskt samhälle, och miljön är en viktig komponent i det arbetet. Det visar väl även att Kina har lyckats lyfta miljoner ur fattigdom och samtidigt mellan 2005 och 2018 ha Kina reducerat koldioxidutsläppen i relation till BNP med 45,8%. Egentligen ganska bra gjort, men så låter det inte när propagandan tar fart i Svenska media.

      Kina var inte i krig med Vietnam. En typisk propaganda kliché. Vietnameserna började bli expansiva och erövringslystna. historiskt har dom alltid varit det. Kina gjorde en markering, den kan knappas ens sanningsenligt kallas en militär sådan utan en bättre term är nog demonstration. Man satte ner foten, på modernt språk. Det var en klassisk strategisk aktion att varna. Det fick avsedd effekt.

     • ”Vietnameserna började bli expansiva och erövringslystna.”

      Jaså?
      Det kan ju förklara varför de västerländska kommunisterna hakade på. Men de som vill förändra samhället i grunden kommer alltid möta hårt motstånd. Lucia från Sarakusa visade en sådan egenskap. Jesus likaså. Människornas dom blir grym.

      Men Vietnam kanske var nära?
      Undrar om det finns det någonting kvar som vittnar om kommunismen i Vietnam idag?
      Eller är allt sedan den tiden borta?

      Undrar hur det kommer gå med valet i UK idag?
      Jag är sååååå nyfiken.

     • arbetarklass Jag är ingen expert på Vietnam, men kommunisterna leder fortfarande landet, men mycket på pragmatiska grunder, inte ideologiska. Allt är inte borta, men annorlunda. Valet i UK. Om dom tidiga rapporterna (02:30 svensk tid) är något att gå efter vinner de konservativa en jordskredsseger. På mig verkar det som om valet var ett en-fråge-val, Brexit or not, och britterna tycks säga ”OUT-NOW”. Britterna har tröttnat på ”invällarpolitiken” och vill ha stopp på Bryssel-diktaturen. Liknande med Ungern, Polen, osv. Kanske början på slutet på Bryssel-hegemonin.

     • Jag tror inte heller alla samhällen och länder demokrati med flerpartisystem är det allra bästa. Diktaturens fasta hand kan skapa ett stabilt tillstånd där annars demokratins komplexa natur riskerar ställa till kaos.
      Egypten till exempel tror jag är ett sådant land där någon form av diktat fordras för att förhindra att landet fragmenteras.
      Förmodligen även det mycket folkrika landet Kina som vant sig vid ett sådant system. En politisk demokratisering där vet väl ingen vad det skulle få för konsekvenser?

      Angående UK ser jag valresultatet som en bra början. Vad som kommer ur det återstår att se.

     • arbetarklass ”Demokrati” är inte samma sak som ”flerpartisystem”, demokrati är att de som påverkas av ett beslut skall ha rätt att påverka beslutet. Sverige saknar alltså helt demokrati eftersom det inte går att påverka alls.

    • Sverige domineras av liberaliserad vänsterpolitik men jag tycker utvecklingen ser allt annat än bra ut. När man läser vad som händer och sker i samhället känns det inte längre tryggt att vara svensk och bo i Sverige. Otryggheten är heller inte längre begränsad till storstäderna. Otryggheten har kommit som ett farligt virus vilket spridit sig genom hela samhällskroppen ut i varenda lem och den politiska läkekonsten står helt handfallen och tycks sakna botemedel. Det är inte alls som förut trots att TV, radio, random medier samt myndigheter försöker få mig tro det är falsk information och att allt egentligen är mycket bra. Kanske ännu bättre än förut.

     Av tradition har svensken sedan lång tid tillbaka mycket stor tilltro till staten och myndigheter. Men som myndighetsutövningen skötts i alla fall det senast decenniet tror jag människors tillit till staten naggats i kanten.

     Senast idag läste jag skolresultaten från landets friskolor ska sekretessbeläggas. Med det kan jag undra vad det öppna samhället vill dölja?

     Jag är nyfiken på valet 2022. Och om det räcker med några hundralappar extra i utbetalningarna från socialförsäkringssystemet strax före valet för att väljaren ska tänka att de styrande politikerna ”tänker på oss som behöver”.

     • Du skrev ”vänster” men menar kanske ”höger” – skrivfel? …en högerpolitik som tar bort värnskatt, ökar ojämlikhet och privatiserar.

     • >>>Av tradition har svensken sedan lång tid tillbaka mycket stor tilltro till staten och myndigheter.
      >>>människors tillit till staten naggats i kanten.
      Min mening, det behövs mer än att ”nagga det i kanten”, myndigheter behöver styras, inte styra, och det måste införas medel och system för att göra det. Det är det som kalls folkstyre, och före ordförvanskningen och PK syndromet kallades det för demokrati. Tyvärr har liberalism kommit att innebära att myndigheterna kan göra lite som dom vill. Det gäller att vända det.

 9. Karl W
  Man får tolka som man vill. Jag valde underskatta istället för överdriva. Det kändes bättre så.

  Jag tror faktisk makten drar öronen åt sig nu när SD opinionssiffror börjar likna maktpartiet Socialdemokraternas.
  Myndighetsvänstern oroas över sin framtid.
  Kunde idag läsa ny skolplan omarbetats till till att fokusera mer på baskunskaper och mindre på analys och reflektion för de mindre barnen. Flumskolan kan vara på väg bort och mer återgå till den sortens skola där 68-vänstern fick sin utbildning.

  Vad är ”flumskola”
  Jan Björklund f.d. partiledare för liberalerna ger sitt svar:
  ”Jag menar inte enskilda skolor eller lärare i sig utan det är skolpolitiken som varit flummig i 30 års tid. Allt som varit mätbart, viktigt och strukturerat har sopats bort, lärarnas auktoritet likaså med stök i klassrummen som följd”.
  https://www.ltz.se/artikel/vad-ar-en-flumskola

  Sedan läste jag svenskarnas förtroende för internationellt bistånd minskar. Särskilt det dom politikerna fördelar genom skatteindrivning.
  Intresset för internationell solidaritet minskar således bland befolkningen.
  Det är verkligen inget uppmuntrande besked för landets socialister och socialdemokrater.
  Frågan är vad som ska hända nu och vad de tänker göra åt saken.
  Intressant av den anledningen det inte existerar någon nationell vänster så vitt jag vet.
  Ser man till nationen i det nuvarande Västerlandet så är där endast högern och de konservativa krafterna som står till buds.

  • ”68-vänstern” fick till stor del utbildning i kunskapskrävande skola, med betyg från årskurs 1, 6-dagarsvecka med undervisning även lördag eftermiddag, 2-4 läxor inför varje skoldag, samt planerade och överraskande skriftliga prov. Ja, jag var med.

   • Även jag var med. Det var Kunskapsskolan, man fick inte lära sig vad som var fel eller rätt, man fick baskunskaper så man själv kunde skilja på fel eller rätt. Man blev inte itutat vad som var politiskt korrekt, vilka åsikter som var de rätta, eller vilken ideologi alla skulle ha, utan kunskaper för att själv kunna bedöma. Nuvarande skola tycks mer vara en likt en utbildning i matlagning där man endast får lära sig vilken mat man skall äta och tycka om.

  • Vad jag tycker mig se är en fundamental förändring på väg. I det gamla systemet valde man en ”härskare”, ett ”parti”, en diktator, och sedan fick man finna sig i de beslut den valde härskaren tog, till man eventuellt kunde välja en annan härskare. De system som nu växer fram är att man väljer en ledare, och endast kompetenta, erfarna, kunniga och mogna kandidater får ställa upp, och den ledaren skall följa väljarnas vilja i varenda fråga, eller bli avlägsnad. Kina har redan gått igenom den förändring och kommit långt. När folkviljan i Kina säger ”rensa upp miljön, vi vill leva i ett ren miljö”, då gör ledarna det. När folkviljan i Kina säger ”Rensa ut terrorister, kriminella och bedragare ur samhället och uppfostra dom”, då gör ledarna det. I Sverige får dom fortsätta att driva runt på gatorna, skjuta, bomba, döda, kidnappa och tortera, för det är deras ”mänskliga rättigheter” och deporterar vi dom blir dom ”behandlade illa”. Inte en enda tanke om deras offer och deras rättigheter eller mänskliga rättigheter. SD tycks vara den enda som följer folkviljan, medan andra förväntar sig att folkviljan skall följa deras diktat.

 10. Det har varit mycket snack och frågor om partier i Kina på tråden. Jag grävde lite, men kom ihåg att man väljer inte partier till makten i Kina, utan personer, som kan avlägsnas om dom inte sköter uppgiften. Lokala kongresser väljer ledare (jag har fått vara med), dessa ledare utgör sedan nästa nivå av kongresser, som väljer ledare, osv, tills medlemmarna av Nationalkongressen är vald. Man har provat allmänna val, med det resulterar bara i kaos. Frågor och intressen är alldeles för olika på olika håll för att det skall fungera.

  Åtta registrerade partier. (Verkar som det nionde, Chongqing party, har dött eller inte registrerades)

  –- Revolutionary Committee of the Kuomintang 中国国民党革命委 员会(民革) (Zhongguo Guomindang Geming Weiyuanhui). 127,930 medlemmar. Skapat av de som inte flydde till Taiwan i november 1949. 30% av platserna i People’s Political Consultative Conference är reserverade för dom.

  –- China Democratic League 中国民主同盟(民盟) (Zhongguo Minzhu Tongmeng). Ett prodemokratiskt parti med 282,000 medlemmar, mest intellektuella.

  –- China Democratic National Construction Association 中国民主建国会(民建) (Zhongguo Minzhu Jianguo Hui). 170,000 medlemmar. Dom representerar entreprenörer, tillverkningsindustrin, finans, och affärssektorn i Kina. Det gäller både statliga och privata företag.

  –- China Association for Promoting Democracy 中国民主促进会(民进) (Zhongguo Minzhu Cujin Hui). 156,808 medlemmar, mest intellektuella i utbildningssektorn, teknologi och förlagsverksamhet.

  –- Chinese Peasants’ and Workers’ Democratic Party 中国农工民主党(农工党) (Zhongguo Nonggong Minzhu Dang). 145,000 medlemmar från hälso-, kultur och skolor.

  –- China Zhi Gong Party 中国致公党(致公党) (Zhongguo Zhi Gong Dang). 48,000 medlemmar, mest från de med utlandserfarenhet. Jag har fått närvara vid deras lokala kongress och val av ledare.

  –- September 3 Society 九三学社 (Jiu San Xueshe). 167,218 medlemmar, mest intellektuella inom vetenskap, teknologi, utbildning, kultur, och medicine.

  –- Taiwan Democratic Self-Government League 台湾民主自治同盟(台盟) (Taiwan Minzhu Zizhi Tongmeng). 3,000 medlemmar, huvudsakligen med band till Taiwan.

  Partier som inte är registrerade men finns och fungerar är:

  –- Party for Freedom and Democracy in China
  –- China/Chinese Green Party
  –- Human Rights Party
  –- United People’s Party of ChinaAlso known as United Chinese Party.

  Partier som inte är tillåtna är.

  –- Chinese Nationalist Party eller Kuomintang (Taiwan), det vill återinföra Republiken i Kina och demokratin mellan 1912 och 1949.

  –- Republic of China on the Mainland. Kina skall återförenas med Taiwan, inte andra hållet.

  Så fort jag får tid skall jag skriva en artikel om detta.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here