Ännu ett steg närmare den brutala krigsorganisationen Nato

2
1738

 

Jag presenterar ett utdrag från en artikel med Alliansfriheten.se, men fyller på med annan information och kommentarer längre ned.

Utgivarna har snabbt publicerat denna artikel Nato-option som inrikes utrikespolitik! på den utmärkta siten Alliansfriheten.se

Läs hela artikeln på Alliansfriheten.se!


Demonstration mot Nato

Nato-option som inrikes utrikespolitik!

Sverigedemokraterna har justerat sin linje och förespråkar nu öppet en så kallad Nato-option för Sverige. Vad den skulle innebära är oklart. På något sätt går den väl ändå ut på att vi uttalar att vi kan komma att söka medlemskap i militäralliansen i en framtid.

I en debattartikel i Aftonbladet (9/12) skriver företrädare för partiet:

”Genom att Sverige uttalar en så kallad Natooption, likt Finland, stärker vi säkerheten i vårt närområde. Sakpolitiskt innebär inte detta någon avgörande förändring i vår politik. Det innebär inte att vi ändrat uppfattning i frågan om ett svenskt medlemskap i Nato.”

SD trycker alltså på att Sverige skall ha en liknande skrivning om en Nato-option som Finland men klargör samtidigt att partiet kvarstår vid sin uppfattning att Sverige inte ska ansöka om medlemskap i Nato.

Den finska hållningen i denna fråga är rätt allmänt hållen. Men som den förnuftiga småstat man är framhåller man att till grunderna för Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik hör att upprätthålla en nationell rörelsefrihet samt valmöjligheter. Detta är i och för sig rätt. Självbestämmandet är centralt för småstaten i kritiska lägen.

SD:s talesperson för försvarsfrågor Roger Richtoff understryker att man inte i dagsläget är för Natomedlemskap:

”Vi säger klart och tydligt nej. Vi har inte ändrat uppfattning.” (Svenska Dagbladet 9/12)

Bland de borgerliga partierna, som sedan längre eller kortare tid velat ha ett svenskt Nato-medlemskap, försöker man dock framhäva SD:s kompletterande linje som en viktig signal, och något de hoppas kan utnyttjas för att komma närmare ett medlemskap.

Riksdagens sammansatta försvars- och utrikesutskott beslöt på onsdagen att regeringen ska uppmanas att införa en Nato-option i Sveriges säkerhetspolitiska linje. Bakom förslaget om tillkännagivande står Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Riksdagen kommer i samband med behandlingen av propositionen om totalförsvaret den 15 december att ta ställning till utskottets förslag till skrivning.

Regeringen avvisar dock kategoriskt förslaget om att införa en Nato-option och håller fast vid alliansfriheten. Utrikesminister Ann Linde säger till Svenska Dagbladet (9/12):

”Detta är en betydelsefull negativ händelse för säkerheten för oss i Sverige. Sådana här beslut ska diskuteras gemensamt, det ska tas med stora majoriteter”.

För Sverige skulle en skrivning om en Nato-option inte medföra några fördelar.

Finland har ett starkt territorialförsvar baserat på allmän värnplikt och i sin säkerhetspolitiska deklaration har man slagit fast att landets territorium inte får användas av främmande makt:

Sverige saknar idag ett försvar med trovärdig kapacitet. Istället har regeringen baserat mer och mer av vår säkerhet på militära samarbeten med USA och Nato och tillhandahållit svenskt territorium för främmande styrkor i övningar.

För omvärlden framstår det allt klarare att för Sveriges del utrymmet för en självständig politik har minskat. Finland har i kraft av sitt starka försvar och sin klara politiska deklaration om alliansfrihet en frihet att med bevarad trovärdighet gå sin egen väg.

När nu SD talar om en Nato-option för att ”harmonisera” med Finland blir det bara grumligt.

Utspel som införandet av en Nato-option ökar inte vår säkerhet, särskilt när vi inte själva har ett starkt folkförsvar för hela territoriet som grund.

Sverige har som alliansfri och suverän stat alltid möjligheten att välja väg i säkerhetspolitiken. Vi är inte bundna av några avtal som begränsar oss. Ytterst väljer vi den väg som säkrar vårt oberoende och minskar risken för att dras in i krig. Det kan vara Nato-vägen eller någon annan väg.

I oträngt läge finns ingen anledning att börja tala om medlemskap i en militärallians styrd av en stormakt.

Talet om en Nato-option är på ett plan en klart underordnad symbolfråga. Allvarligare är i grunden vår egen bristande värnkraft samt de många steg vi hela tiden tar för att anpassa oss till, ställa oss in hos och underordna oss Nato och dess ledande makt USA. Detta reducerar våra möjligheter till självbestämmande i svåra lägen och riskerar att dra oss in i aggressiva konflikter vi inte har något som helst inflytande över.”


Något om Nato.

Nato är en krigsorganisation, har kärnvapen utplacerade i flera länder i Europa, riktade mot – Gissa! Nedan utdrag från skriften ”USA som världspolis”. Kostar bara 60 kr + porto= 130 kr.

Anders Romelsjö och Ulf Karlström med ”USA som världspolis.”

Kan beställas här.

 7.10 NATO:s roll idag.

NATO byggde på undertecknandet av den s.k. Atlantpakten 1949 av USA, Kanada och 10 europeiska stater, med Sovjetunionen och Warszava-pakten som den föregivna motståndaren. NATO:s högkvarter ligger i Bryssel och har en amerikansk general som överbefälhavare och en europeisk politiker som generalsekreterare. Konflikterna inom organisationen har varit måttliga.

NATO har 28 medlemsländer, däribland de flesta öststatsländer. Därutöver deltar flera länder, som Sverige, i NATO-övningar och har ett s.k. Partnerskapsavtal. Efter Warszawa-paktens upplösning 1991 har NATO:s uppgifter succesivt utvidgats. Så NATO kan nu ingripa utan att en medlemsstat utsatts för direkt angrepp. Det utnyttjades 1999 då NATO gick i krig mot Jugoslavien utan FN-beslut. Dagen efter 11 september 2001 åberopades för första gången NATO:s kollektiva försvarsåtaganden.

Vid toppmötet 2010 i Lissabon antogs åter en utvidgad strategi ”NATO 2020”. (www.nato.org). NATO skall framöver operera globalt – vara självpåtagen världspolis – och ingripa mot ”instabilitet, inkluderande framväxande av extremism, terrorism och transnationella illegala aktiviteter som smuggling av vapen, människor och narkotika“ och kunna slå tillbaka anfall mot ”vitala kommunikationsvägar som internationell handel, energisäkerhet och välstånd är beroende av“. Även miljöfrågor och datafrågor ingår.

NATO driver på upprustning hos medlemsstaterna, för att nå det s k 2 procentsmålet. NATO-ledda krig, där Sverige aktivt deltagit, i Kosovo, i Afghanistan och i Libyen, kallas ”fredsfrämjande”. NATO hävdar att man stödjer icke-spridningsavtalet om kärnvapen, men avvisar förslag att avskaffa kärnvapen.

 • 1995: NATO startar flygbombningar i Jugoslavien mot serbiska ställningar i Bosnien
 • 1999: NATO flygbombar massivt nuvarande Serbien.
 • 2011: Libyen anfalls av NATO och med stöd av inhemsk opposition störtas Gaddafi.
 • Redan 13 2001, två dagar efter angrppet på Twin Towers i New York, september åberopade NATO artikel 5 i sitt fördrag och förklarade att anfallet på USA var ett anfall på NATO. Resolutionen hävdar varje lands rätt till självförsvar. USA:s försvar har aldrig legat i Afghanistan. Den 7 oktober 2001 anföll USA Afghanistan som hölls ansvarigt för al-Qaidas verksamhet. Det är osäkert om talibanerna kände till planerna om 11 september och de hade redan omkring 1998 börjat begränsa al-Qaidas verksamhet i landet. Det sägs, bl.a. av Sveriges regering, att kriget i Afghanistan sker på FN–mandat, men det stämmer inte.  Istället är det NATO och USA som väsentligen bestämmer krigsinsatsen.
 • Nato är också starkt kritiskt mot Rysslands återinförlivning av Krim, men accepterar den av USA och EU stödda statskuppen mot folkvald president  i Ukraina i februari 2014.
 • Nato laddar upp militärt för konfrontation/krig mot Ryssland. Se under ”Relaterat”
 • Sverige deltar sedan flera år stora militärövningar med Nato, bl.a. Aurora och Baltops.
 • Försvarets radioorganisation har i decennier varit spionorganisation åt Nato genom att avlyssna rysk trafik och rapportera vidare till NSA, världens största övervaknings- och spionorganisation. SvD skriver idag ”Snart kan Sverige få avlyssna
  på amerikanskt uppdrag  FRA har samarbetat med internationella avlyssningsjättar som NSA i decennier. Nu kan signalspaningen utökas med officiellt godkända
  uppdrag från USA och Storbritannien”
 • Den kände Nato-anhängaren Henrik Sundbom skriver som vikarierande ledarskribent ”Henrik Sundbom: Ett viktigt steg närmare svenskt Natomedlemskap.”

För Sveriges säkerhet ska vi naturligtvis samarbeta även med Ryssland. Men våra ledande politiker låter som ekon av Pentagon och USA:s krigsindustri.


Sverige deltar i planläggningen av Nato-krig mot Ryssland? Ökad risk för krig i Sverige…
“Nato, Nato överallt” – fritt webbinarium!

Föregående artikelBiden väljer Raytheons styrelseledamot general Austin att leda USA:s krigsmaskin
Nästa artikelSeger för yttrandefrihet och demokrati i Frankrike!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

2 KOMMENTARER

 1. ”Europa ger signaler om att det knappast kan agera självständigt i ny världsordning” enligt Lavrov.
  USA fortsätter att utöva press på EU för att hindra byggandet av Nord Stream 2-gasledningen.
  EU:s utrikesråd uttalade den 7 december om förbindelserna med USA under den nya administrationen av demokraten Joseph Biden och uppmanade faktiskt att glömma alla oenigheter under USA:s president Donald Trump och återställa transatlantisk vänskap inom alla områden.

  MOSKVA, 12 december / TASS /. Europeiska unionen kan knappast agera självständigt i ett nytt polycentriskt världssystem, om det står för USA:s återkomst till Europa, sade den ryska utrikesministern Sergey Lavrov i en intervju med Irans statliga TV- och radioföretag på lördagen. De vill att den euro-atlantiska solidariteten ska återställas och att USA återvänder till Europa. Genom att behålla sitt inflytande på Europa kommer USA att försöka maximalt minska antalet andra aktörer som vill vara en pol i det nya världssystemet. I denna situation har Kina valts som huvudmotståndare och hot mot väst, med tanke på dess kraftfulla utveckling. Ur mänsklig synvinkel är det väldigt konstigt att förklara Kina som ett hot mot hela västvärlden för det faktum att det utvecklar sin ekonomi, höjer medborgarnas välbefinnande och säkerställer dess säkerhet mer effektivt. Detta är den ärftliga mentaliteten. från den förra epoken som måste delas med. Processen att bilda en multipolär värld är dock oåterkallelig. Historiken kan inte stoppas. Men vi ser försöken att sätta denna process i beredskap”, sa Rysslands utrikesminister.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here