Är oroligheterna i Iran också del i ett USA-stött hybridkrig?

13
1142

Bild i Tehran Times.

Den geopolitiske analytikern Andrew Korybko har intervjuats om sin uppfattning om aktuella händelser i Iran i ett nyhetsbrev som alla kan få. Tehran Times rapporterade om intervju i sin granskning av iranska medier här. Har han ”rätt”? Möjligen, men jag saknar källor i artikeln.

Nyligen publicerades här Iran: Att täcka eller inte – är det frågan?

_______________________________________________________________________

Korybko till iranska medier: Här är varför de senaste oroligheterna i själva verket är ett USA-stött hybridkrig

Här är den fullständiga versionen av den intervju som jag nyligen gav till Irans Kayhan-tidning och som Tehran Times rapporterade om.

 1. Bekräftar du att de senaste oroligheterna som inträffade i Iran har samband med hybridkrigföring?

Ja, de senaste händelserna var resultatet av att externa krafter förvärrade redan existerande skiljelinjer i det iranska samhället, i syfte att katalysera gatukonflikter mellan civila och säkerhetstjänsten. Vissa deltagare vilseleddes av utländska berättelser om informationskrigföring, medan några få av dem samordnar sig direkt med fientliga underrättelsetjänster. Syftet med dessa provokationer var att sätta igång en självunderhållande cykel av destabilisering, som orsakas av attacker mot säkerhetstjänsterna.

 1. Inre oroligheter och terroristoperationer har skett samtidigt under den senaste månaden i Iran. Hur kan dessa två instrument tolkas som delar av ett hybridkrig?

Hybridkrig kan konceptualiseras på olika sätt, men den modell som banats väg för i Syrien, Ukraina och Libyen är vapenstyrda protester (färgrevolutioner), som utvecklas till terroristkampanjer (okonventionell krigföring). Denna övergång styrs av utländska styrkor genom en kombination av informationskrigföring och deras underrättelsetjänster. Genom att provocera fram sammandrabbningar med säkerhetstjänsterna vill man på konstgjord väg skapa en uppfattning om ”demokrati kontra diktatur” för att kunna rättfärdiga terrorism som ett resultat av detta.

 1. Vilka är de viktigaste dragen i hybridkriget mot Islamiska republiken Iran?

Informationskrigföring och sanktioner förvärrade redan existerande skiljelinjer i samhället, genom att generera mer regeringskritiska känslor, varefter en utlösande händelse (i det här fallet den oväntade döden för en fängslad person på grund av en medicinsk incident) utnyttjades för att sätta igång den förplanerade destabiliseringen. Hybridkrigare i den berörda staten och utomlands samarbetade sedan för att skapa falska uppfattningar om dynamiken på marken för att rättfärdiga förplanerade terrorkampanjer.

 1. Vem vinner på att föra hybridkrig i olika länder?

USA är mästare på hybridkrigföring och har fulländat dessa subversiva metoder under årtionden och särskilt sedan början av århundradet. Dess akademiker, experter, underrättelsetjänster, medier och beslutsfattare studerar noga de samhällena man har som måltavlor, för att identifiera redan existerande skiljelinjer som de sedan konspirerar för att externt förvärra genom informationskrigföring, sanktioner och terrorism. Syftet är att provocera fram en inbördes konflikt för att i efterhand dela upp och styra det berörda landet.

 1. Finns det något samband mellan hybridkrigföring och färgrevolutioner?

Färgrevolutioner, eller protester med externa vapen, är en form av hybridkrigföring som ofta föregår den andra förplanerade destabiliseringen med terrorism (okonventionell krigföring). Den första syftar till att på konstgjord väg skapa en falsk uppfattning om ”demokrati kontra diktatur” för att sedan rättfärdiga alla former av statsfientligt våld. Dessa olagliga handlingar förklaras av den USA-ledda västvärldens Mainstream Media för resten av världen som ”den desperata reaktionen från demokratiska frihetskämpar”.

 

Läs gärna
Genomför USA färgrevolutioner för att störta regeringar och få kontroll?
Försökte USA få igång en färgrevolution i Hongkong?
Är färgrevolutionernas tid förbi?
EU provocerar Ryssland genom försök med färgrevolutioner i Vitryssland, Ukraina och Krim.

Föregående artikel”Ja till alliansfrihet – Nej till Nato” – Kom till möte i Rinkeby Folkets Hus 16 december kl. 18-20. Kom!
Nästa artikelStorbritanniens demokrati i- hur man kan avgöra val och suspendera en partiledare med lögner och hot.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

13 KOMMENTARER

 1. I Dagens Iran finns mängder av inre konflikter/spänningar: mellan religiös maktapparat och folkliga, icke-religiösa rörelser, mellan konservativt religiös landsbygd och stadsbefolkningar som är modernistiska och vänstersinnade, mellan kvinnorörelser och patriarkala ”traditionsbärare”. Utan dessa skulle inte de amerikanska spiontjänsterna fått ett sådant genomslag. Men det måste samtidigt vara en medveten vänsteroppositions plikt att förhålla sig till den amerikanska imperialismen som en akut fiende. Se bara hur europeisk ”vänster” lurades att stödja islamistiska terrorgrupper i Syrien!

 2. Den iranska krisen är mer än något som helst annat en egen hemkokt anrättning.

  En stor majoritet av dagens iranska befolkning är födda efter året 1979, revolutionsåret då de mest hårdföra, reaktionära islamisterna kapade den iranska progressiva (vänster-)politiska utvecklingen i sent 1970-tal och många av de då unga iranska revolutionärerna kastades i bästa fall i fängelse, väldigt många mördades av islamisterna i det nya styret. Det var i största del en fullständig politisk tragedi för det iranska folket.

  Det går nu en reaktionär våg i hela den muslimska världen: från afrikanska islamska länder, i Turkiet och över hela arabiska världen till det än en gång så toleranta Indonesien som nu fått hårda anti-sexuella och anti-hädelselagar, som tidigare inte varit någon som helst traditionell indonesisk politik och tradition.

  I det avseendet måste det påpekas att om denna stora islamska region skulle följa amerikanska ideal och styras från Washington, så har det i så fall grundligt misslyckats. I stort sett sker i denna stora muslimska region närmast ingen som helst framåtskridande utveckling för frihet, öppenhet, religionsfrihet eller jämlikhet eller ens ekonomisk rättvisa.

  Den falska ”arabiska våren”, som i stort bara lyckades kortvarigt i Tunisien, där det landet idag förbjudit de egna politiska partierna(!!) att ställa upp i de kommande ”valen”, har helt havererat. Egypten är idag mer reaktionärt och repressivt än någonsin under den tidigare ledaren Mubarak (1981-2011). Sedan amerikanska politiska påverkansförsök totalhavererat i Irak, Afghanistan liksom i Syrien är det svårt att se några slags konstruktiva former för amerikansk framgång i just Iran, som dock är känt för att ha just mellersta österns minst antiamerikanska befolkning.

  Irans befolkning är precis lika trött som grannarna Afghanistan, Pakistan och i hela arabvärlden på religiöst förtryck, politisk reaktion och ekonomisk korruption. Det verkar som om det iranska ledarskapet idag klarar av att koka ihop precis alla missnöjesämnen helt på egen hand. Däremot kan det väl tillfredsställa några skumma gamla planerare inom CIA att det går riktigt dåligt för mullorna i Teheran just nu.

  Även om en omvälvning skulle ske i Iran och islamisterna störtas: hur skulle amerikanerna dra fördel av det? Skulle landet Iran plötsligt bli en flerpartidemokrati av västerländskt snitt, medan Saudiarabien, dödsfienden till just Iran, förbli vid i princip samma gamla religiöst-politiska system som dagens islamistiska Iran?

  Den ekvationen går inte ihop, ens med falsk amerikansk tankesmedjelogik och Pentagonpropaganda.

  Idag har dock Saudiarabien slutit mycket nära band, ekonomiska, affärs- och handelsmässiga med Kina, som numera är regionens viktigaste ekonomiska handelspartner; tydligen med öppen avsikt att från saudisk sida FÖRSVAGA(!) det amerikanska inflytandet i regionen.

  Allt som sker i regionen är inte från början till slut nattliga långa planeringar i Washington-nästenas källare bland illasinnade frimurare, sionister och imperialister för att störta alla och allt hela tiden. Ser man på arabvärlden i stort går den i vart fall inte i vare sig takt eller ton med Washington. Jag skulle faktiskt säga tvärtom. Arabvärlden har redan gått in i den post-amerikanska epoken.

  Var Iran slutligen hamnar i Euroasien beror nog mer på Kinas, Rysslands och Indiens roller och positioner, då de amerikanska Förenta staterna är numera en klen, men måhända aktiv, tredjerangens stormakt gällande Asien i sin helhet.

 3. Oslo Freedom Forum fungerar som den senaste iterationen av det amerikanska utrikesdepartementets träningsplats för subversion runt om i världen – i linje med USA-sponsrade oroligheter i Ukraina 2014 och den så kallade ”arabiska våren” 2011.

  Vem deltar i Oslo Freedom Forum, vad händer där och vad förväntas av deltagarna när de återvänder till sina respektive nationer?

  Lyssna till vad Brian Berletic,The New Atlas,
  har för intressant information
  https://youtu.be/y6S_fHt5ndo

  • @Ceasar 13 december, 2022 At 19:54
   Vi vet att USA är inblandade i stort ett varenda konflikt i världen och hetsar olika grupper mot varandra för att skapa våld och motsättningar i USAs egen intresse. CIA har byggt upp världens största och effektivaste armé av internet troll.

   Ett exempel är de senaste händelserna när det gäller covid i Kina. Det påstås i USA styrda media som DN att det började i Urumqi när räddningsmanskapet inte kunde nå instängda i ett höghus vid en brand för dom var ”inlåsta” på grund av covid. CIAs troll armé hakade genast och snabbt på och spred falska rykten och ”tipsade” media som DN och Expressen. Folk som var med och på plats har sedan berättat på WeChat vad som verkligen hände.

   ”Inlåsningen” bestod av en plasttejp, vilket är det normala. Jag har sett det själv många gånger. En folkmassa av åskådare gjorde att brandkåren blev fördröjd. Sedan saknade dom utrustning för att nå de instängda som fanns på 34e våningen i höghuset.

   Detta hade överhuvudtaget inget med Covid att göra, men det lät förstås annorlunda när CIA trollen spred ut de falska ryktena, och Sverige media som DN och Expressen svalde alltihopa med hull och hår, eller var dom kanske delaktiga i den falska komplotten. Det får vi aldrig veta.

   Jag jämför USAs hybridkrig i dag med nazisternas förra seklet. Metoden är identisk. Falsk ryktesspridning genom lojala media. Det är fundamentalt viktigt att alla förstår vad som pågår, och förstår att ignorera propagandan. Ingen vill väl se en upprepning av Tredje Riket, nu med USA som drivande kraft.

 4. @Johan de Naucler
  Det du beskriver att Iran utvecklades till var vad Britterna sen slutet av 1700-talet haft för avsikt att driva fram i den muslimska världen: att hålla dem nere i okunnighet. Och att få andra att ogilla dem.
  Men samtidigt att ställa sig in och utnyttja dem som slagträn mot Ryssland.
  I ett tidigt skede var Edward Gibbon idemakare och senare den ene Arnold Toynbee (nr2)
  Frambringande och uppuntrande av irrationella kulter var principen.
  Initialt var Irans mullor styrda av muslimska brödraskapet men från omkring 1982 uppstod också motsättningar mot MB vilket var ett sundhetstecken och dom har ju samverkat med Ryssland trots att planen från anglosaxernas sida när dom störtade shahen var att fjärma Iran från Rysslands föregångare Sovjet.
  Mohammed Amr, researcher focused on the Muslim Brotherhood
  berättar om de olika faserna
  https://eeradicalization.com/irans-islamic-republic-and-the-muslim-brotherhood/
  Det som gäller anglosaxernas stöd till Khomeini är oftast helt undertryckt i debatten trots att Shahen i mindre omfattning tog till våld än vad Khomeini gjorde. Shahen avgick utan att beordra armen att slå ner protesterna.
  De som vill fortsätta se Shahen som USA-marionett har svårt att vara erkännsamma på den punkten.
  Robert Dreyfus Hostage to Khomeini berättar om hur frimurarna MB och anglosaxerna låg bakom. Han påstod att Khomeini var medlem av MB vilket andra förnekar men referensen ovan bekräftar att kopplingen var stark. Khomeini var MBs adept. Och MB var från sin tillblivelse anglosaxernas verktyg.

 5. ”Shahen i mindre omfattning tog till våld än vad Khomeini gjorde”
  petergrfstrm, har du aldrig hört något om SAVAK och deras hundratusentals offer?
  Tror du verkligen att anglosaxarna ”störtade shahen för att fjärma Iran från Rysslands föregångare Sovjet”? Och de satsade på Khomeini för att fortsätta plundra oljan från Iran?
  Logiken haltar ordentligt…

 6. Varenda Nato-bas i hela Europa borde utplånas för att aldrig mera uppstå.
  Självklart är det CIA som ligger bakom demonstrationerna i Iran, de har funnits där många år för att skapa alierade och kaos i landet.
  CIA gjorde regimändring i Iran under 1950-talet, störtade en demokratisk ledare och satte dit en fasansfull diktator med skräckinjagande tortyrkammare som röda korset vittnat om, då han störtades.
  Så CIA har vanan inne.

  General Wesley Clark ”We’re going to take-out 7 countries in 5 years.
  https://www.youtube.com/watch?v=6Knt3rKTqCk

  Vem är det som tror att CIA, startar dessa enorma operationer i Europa för kvinnors rättigheter i Iran? Det är alltid ett annat skäl.
  Om man brydde sig om mänskliga rättigheter så borde man först ge sig på Saudiarabien och några flera som borde vara före i kön innan man kommer till Iran, men det gör man inte. Nu satsar man stort för att krossa Ryssland, Iran och Kina.

  Nedan information från en artikel av Ariana Mohammadi
  December 29 2022 i ”The Cradle”
  Research Center of Irans Strategic Council on Foreign Relations har publicerat en artikel som antyder att det andra Karabachkriget var en täckmantel för att skapa Natos Turan-korridor i Zangezur, en korridor som liknar Hitlers Danzig-korridor vars skapelse var ideologisk och syftade till att göra geopolitiska förändringar före början av andra världskriget.

  I artikeln menar man att Turan-korridoren är utformad för att föra Nato direkt till Irans norra gränser, Rysslands södra gränser och Kinas västra gränser i Xinjiang – och omringa Ryssland fran Svarta Havet, Kina från Sydkinesiska havet och Iran från Persiska viken.

  Natos Turan-korridor kommer också att försvaga Iran, Ryssland och Kina geopolitiskt och kommer att göra det möjligt för den västra militäralliansen att framkalla etnisk oro bland azarierna i Iran, tatarerna i Ryssland och uigurerna i Kina.

  Den västerländska ”Woman, Life, Freedom” samlade tiotusentals demonstranter i Berlin, för att stödja iranska kvinnor – samtidigt som de viftade med flaggan för den autonoma administrationen i norra och östra Syrien (en USA-stödd kurdisk regim), den fria syriska armens flagga, irakiska Kurdistans flagga, flaggan för Jaish al Adl-terrorister som verkar vid Irans pakistanska gräns, och flaggan för Al-Ahwaz, en Saudi-stödd terroristgrupp som försöker erövra södra iranskt territorium.
  Ukrainas och Israels flaggor hörde också till anhängarna av ”Kvinnor i Iran”.

  President Biden har lovat att stödja den ”Iranska drömmen”. USA har återigen mobiliserat sina ”moderata rebeller” och ”frihetsarmeer”.
  Ett destabiliserat Iran skadar inte bara Rysslands centrala västasiatiska strategiska partner som gränsar till strategiskt vitala södra Kaukasus, Afghanistan och Irak, utan ger också en möjlighet för grönt ljus för Natos Turankorridor med katastrofala geopolitiska konsekvenser för Iran, Ryssland och Kina.

  Woman, Life, Freedom – oavsett ursprung – är nu en slogan för oregelbunden krigföring i en amerikansk motståndarstat.

  • På videon som finns i min kommentar ovan, där säger general Wesley Clark, att krig är verkligen den absolut sista lösningen på en konflikt. Det finns en militär lösning, men det är absolut det sista man skall göra.
   Ändå läste jag på en Telegram kanal att han vill att USA skall skicka mer moderna och kraftfullare vapen till Ukraina. Har inte sett att han anser att de skall börja förhandla i stället.
   Inte för att han tror att det kommer ge Ukraina seger över Ryssland, utan för att de skall kunna avsluta kriget med så mycket land som möjligt.
   Zelenskis krav på att hela Ukraina skall förbli i Ukraina, tycker han är en utopi, som inte kan krävas.

 7. Några synpunkter av W Clark från en annan artikel:

  Förre NATO:s överbefälhavare kallar USA:s återvändsgrändstrategi för Ukraina
  Enligt Clark liknar den amerikanska administrationens strategi att ”mata dödläget”, där ingen tror på framgången, utan fortsätter att göra samma saker.

  Under den här processen, på militärt språk, förblöder vi Ukraina. De lider allvarliga förluster. De är berövade kritisk infrastruktur. De förlorar energi och industriell potential. De fråntas statens ekonomiska grund. Vi bidrar till detta, tillade generalen.

  Natos tidigare överbefälhavare noterade också att ryssarna förändrar situationen på slagfältet och avsevärt bygger upp försvaret, vilket kommer att påverka konfliktens karaktär.

  Clarke är övertygad om att Washington i detta avseende bör förse Ukraina med artilleriinstallationer, flera raketsystem och drönare, så att anhängare av Kievregimen mer framgångsrikt skulle kunna genomföra offensiva operationer.

  https://eadaily.com/ru/news/2022/12/30/eks-glavkom-nato-nazval-tupikovoy-strategiyu-ssha-po-ukraine

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here