AstraZenecas motgångar. MSB skyller på desinformationskampanjer från ”främmande makt”. SvD intervjuar författaren

18
3225

Ingress: Denna artikel har skrivits av min kollega och vän Marcello Ferrada de Noli, medicine doktor i psykiatri,.professor emeritus i epidemiologi. Den har publicerats på engelska i The Indicter och översatts av Rolf Nilsson. Professor Ferrada de Noli berättar mot slutet att han avsatt egna medel för import av vaccin till befolkningen i Bergamo, Italien där han bor mest. Han valde Sputnik V, då detta var väl dokumenterat och utan reapporterade vaccin-relaterade dödsfall. Detta har hindrats av myndigheterna. Den här artikeln bidrar med intressant kunskap både i vaccin-frågan och då det gäller svensk mediapolicy. Tidigare artiklar om coronavaccin finns längst ned under ”Relaterat.”

Pofessor Marcello Ferrada de Noli.

Artikel i Svenska Dagbladet (SvD) beskyller Ryssland för ”desinformationskampanj” mot AstraZeneca-vaccinet, och twittrar svar på intervjun med The Indicter-redaktören

AstraZeneca-vaccinet har drabbats av flera allvarliga bakslag sedan det annonserades 2020. De har bottnat i:

 1. brister i de kliniska prövningarna och dess motstridiga slutsatser från det svenska / brittiska läkemedelsföretaget, vilket allmänt rapporteras av västliga MSM (MainStreamMedia, också ibland översatt som ’vanliga media’ ö.a.)
 2. livshotande biverkningar som ledde till en ny utvärdering från EMA (European Medicines Agency ö.a.) i mars 2021, och
 3. beslutet av hälsovårdsmyndigheter i flera länder, inklusive Sverige och nordiska länder, att stoppa vaccinering medan ytterligare utredning av dödsfall, som inträffat efter att AZ-vaccinering genomförts.

Den svenska tidningen Svenska Dagbladet (SvD) publicerade en artikel med rubriken ”Astras problem – dröm för ryska trollfabriker”, den 19 mars 2021. Artikeln är baserad på en intervju med

 • Mikael Tofvesson, avdelningschef och ”expert inom psykologisk krigföring och inflytandeoperationer” vid Myndigheten för skydd och beredskap (MSB, en svensk myndighet under justitieministeriet, som bland annat arbetar för att uppnå ökad säkerhet och säkerhet på alla nivåer i samhället ”) och
 • Marcello Ferrada de Noli, svensk professor emeritus i epidemiologi och läkare i medicin inom psykiatri

Tyngdpunkten i artikeln, skriven av SvD-journalisten Mattias Magnusson, ligger i påståendet att Ryssland driver en underrättelseoperation via ombud, vilken syftar till att diskreditera AstraZeneca-vaccinet. Och mot andra västerländska vacciner också, och enligt SvD gör de det via ”krypskytte” – vilket är den term han använder omedelbart efter att ha identifierat mig med namn och titel. Detta är också ett påstående som Tofvesson har gjort på annat håll, även om han inte vågar eller kan namnge, och därför hänvisar han bara till ”inflytandet från främmande makt och de som arbetar för dem, på uppdrag”.

Vissa saker om mig, som det hänvisas till i SvD-artikeln är inte bara fullständigt ärekränkande utan också helt falska. Magnussons uppgifter om vad jag skulle ha svarat honom under intervjuns gång – vilken lyckligtvis registrerats via e-post – motsvarar inte det jag verkligen sa och förklarade för honom.

Från tusen tweets och de artiklar som jag har publicerat om frågan; från ett detaljerat intervjusvar på 13 sidor och uppgifter jag skickat till honom väljer SvD-journalisten att plocka ut en rad från en tweet (och dessutom, förvränga dess innebörd) och gör den representativ för en berättelse om desinformation och ryska psyops. Detta är inte bara ett statistiskt misslyckande (beträffande representativt urval) utan också mycket oetiskt när det gäller professionell och / eller journalistisk praxis.

När SvD-journalisten, på min begäran, skickade mig de redigeringar han skulle ha gjort om mina svar, skrev jag tillbaka och protesterade mot dess felaktigheter och bad honom att tydligt i sin artikel säga att jag inte hade godkänt hans ändrade version av vad jag verkligen hade svarat i intervjun. Det gjorde han emellertid ej.

För detta ändamål har jag bestämt mig för att

 1. publicera hela intervjun, inklusive Magnussons uppföljningsfrågor och alla mina svar;
 2. rapportera SvD-artikeln till svenska Medieombudsmannen;
 3. att skriva en rapport om dessa händelser, att publiceras som op-ed i internationella medier.

Intervju av Svenska Dagbladet (Mattias Magnusson), 17-19 mars 2021. Fullständiga svar.

SvD: Motarbetar västerländska myndigheter Sputnik-vaccinet? Om ja, på vilket sätt?

Svar: När det gäller internationell folkhälsa skulle västerländska myndigheter inte ingripa direkt i marknadsföringen av de vacciner som produceras av företag i deras egna länder. För det syftet har de istället sina lojala vanliga medier (MSM). Därav kampanjen för att diskreditera konkurrentens Sputnik-vaccin. Och detta har framför allt gjorts ad-hominem (i en diskussion angriper man motståndaren i stället för fakta i sakfrågan ö.a.), inte faktabaserat.

I Sverige har myndigheterna utelämnat Sputnik V från listan över vaccin som tidigare hade förhandlats innan de överlät till EU hantera det. I svenska medier har medicinska journalister, t.ex. Amina Manzoor i DN, sagt till allmänheten att ”de [ryssarna] har inget vaccin. Det är bara propaganda” utan att framföra några argument beträffandet. vaccinet i sig.

I ett program om Sputnik V i TV4 framförde den intervjuade journalisten [Ana-Leena Lauren] tveksamheter mot vaccinet, medan hon nämner president Putin och ”Sovjetunionen” fler gånger än det faktiska ryska vaccinet.

EU-ländernas inställning till Sputnik V förändras dock allteftersom …

 1. leveransproblemen för exempelvis AstraZeneca eller Pfizer,
 2. rapporter om biverkningar, som å andra sidan inte har rapporterats i de västländer (t.ex. Argentina) där Sputnik V har använts massivt,
 3. vetenskapliga rapporter om effekten av det ryska vaccinet (91,6%), som t.ex. publicerats i The Lancet.

Det är beklagligt att frågor om vinst, rivalitet eller geopolitiska intressen har skapat vaccinkarusellen. I den meningen håller jag helt med vad Carl Bildt sa nu i TV-programmet Aktuellt (17 mars 2021) i samband med den internationella vaccindiskussionen och den nuvarande pandemin:

 

”Det är en del av den geopolitiska striden, och det är mycket beklagligt och bör fördömas. Vi bör lämna den politiska kampen åt sidan. Det är mänskligheten mot ett virus. Vi kan vara oense med ryssarna, kineserna och andra, men i det här fallet bör vi förenas, och i det här fallet finns det internationella instrument för att tillsammans ta fram, kontrollera och distribuera (vaccinerna) … Ingen är säker förrän alla är säkra.”

”Så länge vi inte har vaccinerat över hela världen … behöver vi miljontals doser. Så att geopolitiken (med) ryssar och kineser bör lämnas åt sidan i detta skede. Då kan man hoppas att deras vacciner är bra! Men ändå har de inte lämnat med fullständig dokumentation till de myndigheter som måste godkänna den.“

SvD: Och en uppföljande fråga: Behandlas inte Sputnik som andra vacciner – EMA inledde en rullande granskning för några veckor sedan som indikerar att det kan godkännas inom kort?

Svar: Tidigare har det verkligen förelegat en diskriminerande hållning från EMA mot Sputnik V. Ett svar som jag fick från EMA i december 2020 uppgav att inget ryskt vaccin utvärderades och att istället fyra väst-producerade vacciner var under utvärdering. Detta började dock förändras efter det kaos som initierades av problemen i leveransen av EU: s tidigare kontrakterade vaccindoser. Begäran till EMA om utvärdering av Sputnik V kom från en tysk institution, och länder som Italien har bett EU att påskynda EMA-utvärderingen av det ryska vaccinet. Vissa italienska politiska myndigheter ber om direkt import av Sputnik V.

SvD: Vi märker att du har varit mycket kritisk mot västerländska vacciner, men inte Sputnik. Varför är det så?

Svar: Twitter är inte det viktigaste mediet jag använder för att skriftligen lägga fram mina åsikter. I huvudsak publicerar jag artiklar med epidemiologiskt innehåll. [Se tidskriften The Indicter], och mitt viktigaste intresse har inte varit att kritisera vaccin, utan att betona nödvändigheten av vaccinationsprogram, samtidigt som jag starkt har fördömt den svenska strategin för flockimmunitet. I vaccindiskussionen fokuserar jag på dessa frågor: effekt, säkerhet och tillgänglighet.

”Mycket kritisk” mot västerländska vacciner är inte bara en överdriven beskrivning. Samtidigt som jag beskriver bristerna i de kliniska prövningarna av Astra Zeneca, eller biverkningarna av Pfizer bland personer med anafylaxhistoria, har jag enbart återgivit rapporter och analyser som publicerats av västerländska vanliga medier, främst från USA och Storbritannien. När det gäller mina åsikter om Sputnik V är de baserade på de vetenskapliga rapporterna i en mängd internationella medicinska tidskrifter och vars länkar jag har rapporterat i mina artiklar.

SvD: Du finns ofta i ryska medier, finns det ingen risk att du används som ett verktyg i rysk propaganda?

Svar: Mina artiklar eller intervjuer om dessa pandemifrågor har publicerats även i italienska vanliga medier, latinamerikanska och i USA-baserade publikationer, medan de hittills har vägrats publicering i svenska medier. Expressen, liksom Aftonbladets politiska redaktör Anders Lindberg, har bara nämnt att min åsikt har publicerats i ryska medier, men inte ett ord om vad den åsikten består av. Ironiskt nog för dem är, att jag i mina artiklar och tweets använder västerländska medier som källor, inte ryska.

Inom ramen för denna pandemi bör det främsta intresset för alla, i likhet med dig, ärliga journalister, vara innehållet i det jag har publicerat, baserat på vilka vetenskapliga argument eller motiv, etc. däremot inte var mina åsikter slutligen har skrivits ut eller sänts.

Tydligen är inte alla svenska journalister medvetna om att en svensk medborgares rätt att uttrycka sin åsikt ”genom alla medier och oavsett gränser” skyddas av artikel 19 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Eleanor Roosevelt med FN:s förklaring av de mänskliga rättigheterna. Bild i The Indicter.

SvD: Ser du som epidemiolog risk för allmänhetens acceptans av vacciner när du sprider information om dödsfall som nedan? Som du och jag båda vet är död & sjukdom något som förekommer i stora grupper av människor, till exempel dog fyra personer efter att ha tagit Sputnik-vaccinet (Lancet)

Svar: Jag tycker att bekymren i din fråga är mycket relevanta och jag har funderat över den frågan själv. Å ena sidan stöder jag absolut den vetenskapliga hållning som innebär att bara en vaccinering av den stora majoriteten av befolkningen kan stoppa spridningen av denna pandemi. Jag har sagt det om och om igen i intervjuerna. Å andra sidan är jag medveten om att en felaktig kritik av de möjliga livshotande effekterna av vissa vacciner, oavsett ursprung, kan bidra till ett minskat förtroende för vaccinationsprogram. inte bara från allmänheten utan också från politiska myndigheter. Men faktum är att …

 1. vi har andra vacciner rapporterade som säkrare och / eller också godkända av EMA, som kan förvärvas av vilket land som helst, och
 2. som jag redan svarat på en liknande oro, uttryckt i en nyligen gjord intervju, att det bästa sättet för att ta itu med denna fråga är transparens och noggrannhet i den information som ges till allmänheten, särskilt gällande den nytta som vaccinprogram i stort har.

Beträffande de fyra dödsfallen under testningarna av Sputnik V, var vad The Lancet-artikeln rapporterade, att inget av de fyra dödsfall som inträffade under de kliniska prövningarna, var relaterat till vaccinet.

När det gäller den information om dödsfall, som jag har lagt upp på Twitter, står jag för varje ord av det jag har publicerat. Du är välkommen att citera mig, särskilt om en fråga gällande min oro, som jag har behandlat på Twitter, nämligen den slående skillnaden (inom epidemiologi, signifikant) i antalet dödsfall mellan Sverige och Norge eller Finland och i allmänhet i de nordiska länderna.

II

Följdfrågor

SvD (Mattias Magnusson):  Tack igen. Jag har två uppföljningsfrågor:                        När det gäller dödsfall i de kliniska försöken. Du säger att du står vid varje ord som du har publicerat. Den 9 december skriver du på Twitter att ”Pfizer hemlighöll 6 dödsfall kopplade till dess # Covid19-vaccin”. Men jag märker (länk saknas ö.a.) att av de sex dödsfallet var fyra i placebogruppen och de andra två dödsfallen ansågs orelaterade. Det är också en berättelse som liknar det du skrev till mig nu om dödsfallen i de kliniska prövningarna av Sputnik.

Vad menar du med hemlig? Varför tar du upp dödsfall i Pfizer-försöken, med tanke på att det ter sig normalt enligt Sputnik-försöken?

Svar: På dina uppföljningsfrågor är fakta följande:

 1. Sputnik-vaccin används INTE i Sverige eller i någon annan viktig europeisk eller västerländsk nation. Ändå ber du mig att vara mer bekymrad över möjliga bieffekter av Sputnik-vaccinet än de från Pfizer eller det som tillverkas av det svenska / brittiska företaget AstraZeneca –vaccin som har använts i stor utsträckning i svenska och europeiska befolkningar. Varför? Vad är DITT intresse för att betona de möjliga biverkningarna av det ryskframställda vaccinet, som inte har något att göra med den svenska (enligt min mening katastrofala – du kan citera mig) strategi för att bekämpa Covid-19?
 2. Du uppgav i din fråga att Sputnik V har orsakat fyra dödsfall. Du baserade det på Lancet, men du misslyckades med att ge en mycket avgörande information – som tydligt ges i Lancets artikel – att dessa dödsfall, som inträffade under den kliniska prövningen, INTE var relaterade till vaccinet.
 3. Informationen om ovannämnda fyra dödsfall under Sputnik-försöken gavs av de ryska forskarna själva. Det publicerades i Lancet. De hemlighöll det inte. De bad Lancet, som är den mest kända medicinska tidskriften, att publicera den specifika informationen.
 4. När jag skrev den 9 december 2020 att ”Pfizer hemlighöll informationen om sex dödsfall, som inträffade under försök i slutet av prövningen av COVID-19-vaccinet”, beror det på att Pfizer dolde informationen om de sex dödsfall, vilka inträffade under prövningen i fas 3 av COVID-19-vaccinet. Informationen om Pfizer-försöket i fas 3 avslöjades av US Food and Drug Administration, först efter att Pfizer började distribuera vaccinet i Storbritannien. Jag publicerade till och med på Twitter 9 december 2020 länken till de australiska medierna [Se New Daily, samma datum] som innehåller den informationen.
 5. Du antyder att Pfizer-dödsfallen under de kliniska prövningarna liknar de i Sputnik-studien. Jag håller inte med och av två skäl.  När det gäller Sputnik rapporterades ingen död som orsakats av vaccinet. I fallet med Pfizer, som det senare bekräftades, har två av de döda individerna fått vaccinet, utan att nämna eventuell kriminalteknisk information som kan utesluta korrelationen mellan vaccinet och dödsfallet.Dessutom, och med vederbörlig respekt för dina synpunkter, kan denna diskussion bli på något sätt bysantinsk (karakteriserad av ett slingrande, oärligt och hemligt sätt att föra diskussionen på ö.a.), eftersom det under användandet finns ett antal dödsfall som har registrerats orsakade av Pfizer-vaccinet. Till exempel rapporterar Washington Post (13 februari 2021) att i Norge ”33 personer 75 år och äldre hade dött en kort tid efter att ha fått Covid-vaccinet från Pfizer Inc. och BioNTech SE”. Å andra sidan – så vitt jag vet – har inga rapporter om dödsfall förekommit i samband med Sputnik-vaccinet i Argentina, vilket är det land jag följer upp på grund av sin närhet till Chile – ett land som har meddelat att det också skulle starta distribution och användande av Sputnik-vaccinet.
 6. När det gäller din om fråga vad jag menar med ”hemlig” i dessa sammanhang, vilka till syvende och sist handlar om strategier för att vinna över den ödesdigra Covid-19-spridningen, skulle jag säga att ”hemlig” är varje åtgärd från politiskt eller folkhälsomyndigheters håll, som är ägnad att dölja för allmänheten och forskargruppen, till exempel de verkliga målen och strategin bakom varför den har genomförts. E-postmeddelanden som förstörs, dagordningar märkta som hemliga gentemot journalister etc. Liksom fallet med incidenter på svenska Folkhälsomyndigheten. Förresten har jag på Twitter offentligt utmanat Anders Tegnell och FHM-direktör Johan Carlson, att hålla en offentlig debatt, baserad på epidemiologivetenskap, om den strategi de använder i Sverige, och att det, enligt min åsikt,  har kostat  väldigt många onödiga dödsfall, särskilt bland de svenska äldre. I sammanhanget har jag också i en artikel uppmärksammat det faktum att Sverige inte publicerar statistik över från Covid19 ”tillfrisknade fall”. Detta gör en verklig uppskattning av dödligheten omöjlig, enligt de uppdaterade WHO-riktlinjerna och för en internationell jämförelse. Nyligen upptäckte jag att Sverige (och Nederländerna) var de enda två av 221 länder som inte avslöjar dessa uppgifter.

III

Ny uppföljningsfråga från SvD (Mattias Magnusson), 18 mars 2021:

SvD:  Jag har läst dina svar, men jag har också kollat ​​tidslinjen för ditt påstående den 9 december. #Pfizer hemlighöll 6 dödsfall kopplade till dess # Covid19-vaccin […] Ändå vägrar man att överväga det säkrare #SputnikV

Det är ett starkt påstående, men jag kan fortfarande inte se din grund för det. Vad är hemligheten att dödsfallen (som alla anses vara orelaterade) inte nämndes i pressmeddelandet 18 november, men i FDA-granskningen? Vid den tidpunkten hade endast en interimsanalys av Sputnik fas III släppts, och jag ser inte heller där något om dödsfall (alla anses vara oberoende).

De fullständiga artiklarna om peer-review publiceras 31 december (Pfizer) och 2 februari (Sputnik). Så jag måste fråga, hur kan du komma till den slutsatsen den 9 december?

Svar: När det gäller ”Ändå vägrar man att överväga det säkrare #SputnikV”.Att Sputnik V anses vara säkrare är något som också empiriskt har visats när det började användas i stor skala, till exempel i Argentina. Där inga dödsfall alls har rapporterats. Jag har redan förklarat det för dig. Jag har också nämnt för dig Washington Post-rapporten angående ett 30-tal fall i Norge, av personer som dog kort efter att ha mottagit Pfizer-vaccinet. Och beträffande Norge, läste jag i eftermiddag i SvD att forskare i Norge har funnit att det finns en korrelation mellan en persons död och AstraZeneca-vaccinet som den personen hade fått – att AstraZeneca-vaccinet var orsaken till dödsfallet.Att Sputnik V inte hade varit under utvärdering, och inga planer fanns vid den tiden, är en information som jag fick direkt från EMA i december innan jag publicerade den tweeten. Jag tror att jag redan har sagt det också.

 1. Oavsett hur starkt påståendet kan framstå för dig, eller för allmänheten som hittills inte har märkt det, är faktum att ingenstans i Pfizer-uttalandena av den 18 november 2020 nämns de dödsfall som inträffade under försöken. Detta är Pfizers uttalande från den 18 november 2020: ”Pfizer och BioNTech avslutar fas 3-studien av kandidaten för COVID-19-vaccin, vilket uppfyller alla primära effektmål” den 18 november 2020 (läs det här), och detta är pressmeddelandet som Pfizer omdirigeringar till (här).
 2. Med hänvisning till en av mina tweets den 9 december 2020 (där jag publicerade ”#Pfizer hemlighöll 6 dödsfall kopplade till dess # Covid19-vaccin”), frågar du mig nu, ”hur kan du komma till den slutsatsen den 9 december?”Svaret finns i den publikation jag använder som källa samma 9 december 2020, tydligt synlig i denna tweet:
  #US FDA rapporterade just att 6 personer dog i #PfizerCovidVaccine-försök i sen fas (https://thenewdaily.com.au/news/coronavirus/2020/12/09/pfizer-oxford-astrazeneca-vaccines/)
  Tillagd avliden i # AstraZeneca-försök. Men #EU Medicines Agency vägrar utvärdera #Russia s #SputnikV: Politisk partiskhet, sa jag till @Corriere Della Sera https://bergamo.corriere.it/notizie/cronac
 3. Länken till hänvisad publikation (thenewdaily.com.au) är detaljerad i den tweeten, och det är samma länk som jag redan har gett dig i mitt svar under gårdagens (jag svarar faktiskt återigen här på samma uppföljningsfråga som du redan skickade igår, den 17 mars).

Så vad skrev The New Daily den 9 december 2020?

”Sex personer dog i Pfizers sena studie av COVID-19-vaccinet avslöjades av det amerikanska livsmedels- och läkemedelsverket (FDA) bara några timmar efter att Storbritannien blev det första landet i världen som började använda vaccinet.” [Jag markerade med fetstil och kursiv på originaltexten]

Om vi ​​går efter ordboken betyder ”att avslöja” ”att blottlägga” eller ”att röja”.Om vi ​​undersöker med sunt förnuft; vad är det som avslöjas? Det är vad som har dolts.Och vad betyder ”hemlig” för dig, Mattias Magnusson?

IV

Tillägg till ovanstående svar, sänt till SvD (Mattias Magnusson) den 19 mars.

Du skrev: ”Så jag måste fråga, hur kunde du komma till den slutsatsen den 9 december?”

Svar: Jag har redan svarat angående Pfizer-frågan. Men om du också menade min formulering i tweeten den 9 december, om ”säkrare #SputnikV-vaccin”, är detta mitt svar:

När jag kom till kommunen San Giovanni Bianco, i Bergamo (en av epicentren i Lombardi med den katastrofala första pandemivågen), blev jag medveten om att på bara en månad, mars, hade i staden försvunnit samma antal människor som dog under hela året 2019. De överlevande äldre var N = 720 (lokalpopulation över 70 år). Därefter bestämde jag mig för att donera vaccin till denna grupp överlevande, med hjälp av mina egna privata medel. För detta ändamål undersökte jag snabbt vilka vacciner som fanns tillgängliga och som också hade klarat testerna för att vara effektiva och säkra. Det var så jag kom till att studera tillgängliga protokoll och jag fann publikationen i The Lancet den 26 september 2020, vilken hänvisade till Sputnik V-vaccinet. Slutsatserna i den kollegiala peer review-granskade vetenskapliga publikationen uppgav: ”Våra resultat tyder på att ett heterologt rAd26- och rAd5-vektorbaserat COVID-19-vaccin är säkert och immunogent hos friska vuxna”

Jag tog sedan kontakt med de lokala myndigheterna om mitt initiativ, vilket de sade sig gärna skulle godkänna, om både EMA och Hälsomyndigheten i Bergamo (ATS) skulle godkänna distributionen av vaccin. Det var då, när jag kontaktade dem – som jag tidigare nämnt till dig – och den 5 december meddelade de mig per e-post att det ryska vaccinet inte var föremål för utvärdering.

Efter detta hindrade de italienska myndigheterna mig att fortsätta med en privat import av dessa 720 doser Sputnik V, med argumentet att det inte var godkänt av EMA. Jag skrev till och med ett överklagande till den italienska utrikesministern och påpekade att det faktiskt finns ett tidigare beslut av EU (Europeiska rådets och parlamentets direktiv 2001/83 / EG av den 6:e november 2001) som skulle tillåta direkt import av läkemedel som syftar till krissituationer, utan EMA: s godkännande. Detta visade sig inte heller påverka deras beslut om mitt initiativ.

Idag, den 19 mars 2021, mer än tre månader efter mitt initiativ, som kunde ha resulterat i vaccination av alla äldre i befolkningen i den pandemidrabbade staden, har bara mindre än hälften av de överlevande äldre kunnat få vaccin på grund av problemen med tillgänglighet och distribution orsakade av tillverkarna.

Relaterat

Hur NATO-alliansen bekämpar Sputnik V-vaccin med subsidier från statsbudget och Gates, men dolt av Financial Times.
Många EU-länder – men inte Sverige- stoppar AstraZenecas Corona-vaccin. 50 länder, men ej EU använder Sputnik V. Politiska påtryckningar? 14/3. Senare omvända världen.
Om vaccinkriget mot Sputnik-V för COVID-19. Varför är svenske samordnaren skeptisk?

Föregående artikelSveriges nedrustningspolitik – mer tondöv än tongivande
Nästa artikelKina nya medielag. För att motverka utländsk infiltration?

18 KOMMENTARER

 1. Den här lilla filmen om hur jämförelser av vaccin går till kan vara av intresse:
  https://www.youtube.com/watch?v=K3odScka55A

  Det har länge funnits delar av det ryska etablissemanget som arbetar omstörtande mot väst, mer eller mindre dolt. Vaccin är bara en ny scen för gammal politik. Nu är vaccinet av större intresse än kampanjerna kring det.

 2. Vi har ett fantastiskt immunförsvar, som har utvecklats under hundratusentals år.
  Utan att trixa alltför mycket med siffror kan man konstatera följande;
  om en grupp, säg halva jordens befolkning, hade ett normalt fungerande immunförsvar och en annan grupp, resten av jordens befolkning, inte hade något immunförsvar alls, så skulle den senare gruppen inom en inte alltför avlägsen framtid vara uträknad, medan den immunförsvarsförsedda gruppen till närmare 100% skulle överleva och kunna fortsätta att exempelvis sitta framför tv:n, knapra C-vitamin och kolla fotboll.

 3. Först och främst, skal man jämföra jämförbara saker.

  Punkt ett: alla medel som finns på marknaden idag och som påstås vara covid-vacciner är under experimentstadiet, till 2023 vad gäller Pfizer. De injiceras på dispens. All vedertagen metodik har skipats under den förljugne förevändningen att det inte existerar någon behandling. EMA ljög grovt för att kunna godkänna en brottslig verksamhet.
  Om detta skriver Marcello Ferrada de Noli inget.
  Alla patienter är försökskaniner, vare sig de vet det eller inte.

  Punkt två: det går inte att jämföra äldreboende som har sjuksköterskor, läkare, dropp och syrgas på plats med det svenska eländet där inget av detta finns, som följd av landstingens monopol på sjukvården. Påpekades av DN.
  Till råga på allt har Sverige minst antal bäddar på intensiven, relativt befolkningsantal, av alla EU-länder. Tacka den heliga ”budgetdisciplinen” – inskriven i EU-fördragen – för det. ”Duktigt” Sverige får beröm av tjockskallarna och våra gamlingar dör i onödan.

  I en del länder administreras numera syrgas i hemmet, i mycket högre mängd än tidigare, och det verkar fungera. Man slipper belasta sjukhusen.

  Punkt tre: det går inte att jämföra länder där läkare själva väljer sina behandlingsmetoder och de länder där en totalitär kemisk ideologi gör att exempelvis homeopati är förbjuden.
  Där profylax och tidig behandling har tillämpats har dödligheten varit ännu lägre än där bådadera var förbjudna (covid-19 är inte så värst mycket dödligare än influensa, skall man inte glömma mitt i den fabricerade hysterin).
  Med reservation för att de svenska gamlingarna är mycket äldre än på de flesta ställen (det fanns 7 kvinnor på en man i Finland i slutet av WW 2, vilket medför att det är ont om riktigt gamla gubbar i broderlandet i öster), och att den europeiska befolkningen i genomsnitt är mycket äldre än i Afrika och Asien, de länder som har satsat på profylax och tidig behandling har klarat sig avsevärt mycket bättre.
  I Marseille tillämpades ett kinesiskt protokoll bums, som ändrades undan för undan, allt eftersom rapporter från hela världen kom in. Dödligheten där blev mycket lägre än i resten av Frankrike, där HCQ är förbjuden och där folk tillsades att ta paracetamol och vänta hemma tills det var dags för ambulans och behandling med det fullkomligt värdelös och svindyr remdesivir. Professor Peronne sa ”on nä pas soigné les gens” (folk vårdades inte).
  Remdesivir var också det enda som var godkänt i Sverige, om man skall förlita sig på folkhälsomyndighetens hemsida.
  Behandlar folk med rävgift kan man inte förvänta sig någonting annat än hög dödlighet.

  Punkt fyra: mRNA-injektioner är inte vacciner, utan genterapi, enligt bland många andra professor Peronne. Inte ens Pfizer hävdar att det ger en bestående immunisering eller minskar smittsamheten. Det saknas inte folk som har fått covid efter injesering.

  Punkt fem: oavsett om det gäller mRNA eller DNA-medlem vet man absolut ingenting om långtidseffekterna. Man har inte ens ett års erfarenhet.

  Massanvändning av oprövade medel fast viruset inte är ett riktigt hot är kriminellt.
  Skit samma om medlet är kinesiskt, kubanskt, ryskt, tyskt (Pfizer har bara köpt tyskt teknik) eller svenskt-brittiskt.

  I första hand skall man kurera de som behöver läkarvård och uppmana alla att förstärka sitt immunförsvar. Det funkar mot många patogener.
  Bra kost, många kramar, mycket skratt, motion, sömn, sinnesro (sluta med skräckpropagandan, som renderar folk psykotiska), sol och, eventuellt, kosttillskott (ett blodprov ger svar på eventuellt behov av komplettering).
  Ytterst få skadas av att äta en och annan kiwi och en extra apelsin då och då, utöver ”en om dagen” av apotekets 60+ pillerburk, vintertid.

  Vad gäller den ryska ”desinformationen” är den dessvärre verklig, men inte på det sätt som SvD och andra NATO-megafoner menar, utan för att Sputniknews.com har en skräckremsa högst upp, före nyheterna på sin hemsida, där Covid-statistiken, men varken cancer-, malaria-, TBC-statistiken eller antalet arbetsolycksfall/arbetssjukdomar med dödlig utgång figurerar.
  Varför haussa covid-fallen i stället för det som verkligen behöver uppmärksammas?
  Varför begär den ryska regeringen – som äger nätblaskan – inte att skräckpropagandan skall upphöra? Är Putin i maskopi med Davos-gänget? Är den ryska regeringen köpt av Bill Gates?
  Man kan kan bara undra över vad som är på gång.

  • ”Varför begär den ryska regeringen – som äger nätblaskan – inte att skräckpropagandan skall upphöra? Är Putin i maskopi med Davos-gänget? Är den ryska regeringen köpt av Bill Gates?
   Man kan kan bara undra över vad som är på gång.”
   Det har också jag undrat över. Ryska medier är lika fyllda med tjafs om Corona, som Svenska medier.

  • Remdesivir har visat sig ha sämre effekt än Traditional Chinese Medicine (TCM) som Lianhua Qingwen. Remdesivir kostar 30,000 kronor per behandling, Lianhua Qingwen kosta en krona per dos och Allemansrörelsen bevisligen verksamt. Även så HCQ. Inte underligt att BigPharma gör allt för att stoppa användningen. Det skadar deras vinster.

 4. Guy Coste: Håller med dig! Har du undertecknat Great Barlington Declaration?
  Har du statistiken över antalet IVA-platser och övriga sjukhusplatser och utvecklingen de senaste 20 – 30 åren? De har minskats vet jag och där finns anledningen till överbelastningen senaste året.

  • Jag har läst the Great Barlington Declaration för ganska länge sen, men jag tror inte att jag har undertecknat den, för att jag inte har skymten av någon vårdutbildning.
   Jag är bara en gubbe som är bra på att lusläsa saker eftersom att jag har tolkat och översatt vitt skilda texter, vilket man inte kan göra om man lyssnar/läser slarvigt. Det har hänt att jag jobbat i en hel vecka för att översätta ett ord (då fanns inte Internet), så nog är jag envis vad gäller att gå till botten av någonting.

   Vad gäller statistiken över antalet IVA-platser samt över antalet sjukhussängar, har jag sett den flera gånger, men jag minns inte var.
   Det var rent skrämmande uppgifter.
   Icke att förglömma i sammanhanget är att Sveriges befolkning har mer eller mindre fördubblats efter andra världskriget; antalet vårdplatser har därför sjunkit ännu mer i relativa termer än i absoluta tal.

 5. Undrar om det finns någon som skriver på den här nyhetsbloggen och som avböjer ta vaccinet när det väl erbjuds?
  Endast ärliga svar naturligtvis.
  Desinformation verkar det finnas mer än tillräckligt av ändå.
  Tycker det är en obehaglig tidsanda vi hamnat i.
  Förtroendet urholkas och tilliten minskar.
  Sett till relativismen kan det medföra att t.ex. bilförsäljaren blir den vi upplever är någon att lita till.
  Vet inte vad det här beror på?
  Kan det vara sanningen som tack vare utbyggd medieteknik fritt börjar sippra ut bland allmänheten?

  • Jag har aldrig tagit någon influensavaccin (som flera anhöriga blev sjuka av), och jag kommer definitivt inte att ta någon mRNA-spruta eller någon DNA vektorvaccin.

   Finns det ”… något jämförbart med rysk roulette” (sagt av en EU-funktionär om Sputnik V), så är det mRNA-injektioner (menar ett flertal specialister).
   Jr.
   https://covexit.com/expert-sounds-the-alarm-about-risks-of-mass-vaccination
   Geert Vanden Bossche varnar för risken med massvaccinering.
   Denne virolog har tidigare arbetad för the Vaccine Alliance GAVI och The Bill & Melinda Gates Foundation.

   Rent allmänt är det en enorm skillnad mellan bakterier och virus. Vaccin mot bakterier funkar ofta bra. Vaccin mot virus gör det sällan, ty virus muterar för snabbt och för ofta.
   Ju äldre man bli, ju sämre ”tar” exempelvis influensavaccin, dessutom. Som gammal löper du förmodligen större risk att bli sjuk av influensavaccinet än av flunsan, speciellt vid upprepade vaccineringar.

   Kommer det fram något ”traditionellt” riktigt vaccin (alltså inte individuell genterapi, utan någonting som hindrar smittspridning genom kollektiv immunisering, likt TBC-vaccinet som vi fick på 50-talet) efter att vi har misslyckats med att blockera införandet av de planerade *olagliga vaccinpassen, kan det hända att jag böjer mig för diktaturen, eftersom jag kan bli tvungen att åka till Frankrike av familjeskäl, och jag skulle inte kunna resa utan. (RT-PCR tester är båg, speciellt för att man kör på tok för många cykler, så de hjälper bara polisstaten.)
   * https://pace.coe.int/en/files/29004/html

   Det behövs minst några år innan man kan veta någonting om eventuella oavsedda effekter av vilken produkt som helst. Tänk på flytspacklet i byggbranschen, teflon i stekpannor, strontium eller radium i klockor, och så vidare. Detta utan att ens behöva peka på fallet DDT.

   Det finns fungerande behandlingar för minst 90 % av de som smittas av SARS-Cov-2, och som alls får några symptom. Vården blir bättre dag för dag med att dels förstå sjukdomen, dels behandla den.
   Det är bara för att man har ljugit om att det inte fanns någon behandling (de som fanns förbjöds i EU) som läkemedelsbolagen kan kränga sina experimentprodukter till en skrämd aningslös allmänhet.

   Extremt skröpliga människor kommer i vilket fall som helst att dö av nästan ingenting (i synnerhet vid värmebölja – gamlingar dog som flugor under sommaren 2003 i Frankrike).

   Fler blir påkörda på ett övergångsställe eller på sin arbetsplats när alla hysteriska restriktioner släpps.

   Det är farligt att leva; alla dör, till slut, på ett eller annat sätt.
   En lycklig fransk president dog med pitten i sin älskarinna. De togs ur Elysée-palatset genom en bakdörr, tyvärr, som om Frankrike vore något slags efterapning av det hycklande konungariket på andra sidan Kanalen.

 6. Detta är ett typiskt exempel på hur systemmedia selektiv mörkar och förfalskar. Metoden är långt utvecklad och är vad ni dagligen ser i fallet Kina. Man ljuger, mörkar, förfalskar och förvrider friskt. Jag har flera gånger ombetts att ställa upp på intervjuer, mitt svar, skicka mig frågorna på mejl så dom är dokumenterade. Svaren publicerar jag på min blogg, och så kan ni kopiera därifrån med angivande av källa. På så sätt går det att låsa in dom. Ljuger, förvrider och mörkar blir det helt uppenbart, men detta vill man inte vara med om, man skyller på pressfrihet, yttrandefrihet och journalistisk frihet.

 7. På Rushworths (Han är M:D:) hemsida, refferar han till en studie som visar att fler multisjuka dör av förkylningsvirus än CV-19. Så, håller med. Vilka/Vem håller i taktpinnen? Ser endast en svensk ”Great Barrington Declaration” som bästa sättet till motstånd.

 8. Vi kan naturligtvis inte vara helt säkra på något vaccins långsiktiga konsekvenser, inte heller Sputnik V, men det verkar helt evident vara ett bra alternativ för de allra mest behövande.

  Det är kanske inte förvånande att imperialismens välgödda satans mördare på SvD fortsätter stödja massmord åt världens i särklass mest kriminella företag, oavsett hur många evidens som pekar med hela handen på de medmänskliga lösningarna.

  Man blir bestört, men förmodligen är dessa välgödda herrar på SvD antingen mutade eller snärjda genom barnvåldtäkt eller båda delar, helt enligt Ghislaine Maxwell metodik.

  Må de dömas i Nürnbergrättegångar för sina brott mot mänskligheten, i syfte att avskräcka framtida psykopater från liknande bravader! Därmed kan vi säkerligen rädda massvis med oskyldiga människors liv på lång sikt, kanske t.o.m. uppnå världsfred.

  Och på tal om att rädda känsliga människors liv så finns det veckade HEPA-filter som filtrerar mycket bättre (99,95% av partiklar större än 0,3 mikrometer) än de flesta andra filter som rekommenderas av de där satans mördarna. https://archive.org/details/modifying-hepa-half-mask-safe-virus

  Stärk även immunförsvaret genom C-vitamin, D-vitamin och zink och tala med varann om det här!

 9. Ett annat bra motmedel är att umgås! Homo Sapiens är en hjordvarelse. För att må bra – och därmed stärka immunförsvaret – måste vi träffa andra människor. Slutsatsen av resonemanget är att ”Lockdowns-metoden” strider mot naturens lagar. Metoden är med andra ord den samma som gett miljökris, klimatkris utrotning av andra arter, utfiskning m.m. Dvs naturen skall besegras och helst utrotas!

 10. Läs inte lögnaktiga svinmedier. Det räcker att man får dem upptryckta i dumburken som ”text-tv” karaktäriserade som ”utrikes eller inrikes-publicerad”. Samma förbannade strunt. En sann politisk propagandamaskin, har det visat sig.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here