Home MEDIA Page 78

MEDIA

Vi behandlar olika sidor av mediernas och roll i Sverige och runtom i världen, inklusive mediakoncentrationen. Här exemplifieras och diskuteras frågor om yttrandefrihet, självcensur, förföljelse av visselblåsare som Julian Assange och Edward Snowden och journalister. Vi finner gott om exempel på censur och allt snävare utrymme för fri debatt.

En kategori för alla som vill förstå mer om mediernas roll i dagens samhälle.