Det sionistiska barbariets verkliga ansikte!

15
11278
Latuffe Cartoons

Denna engagerade artikel har skrivits av läsaren Khaled Alnasser, som är svensk medborgare, ursprungligen från Iran, bosatt i Göteborg. Han läste teoretisk filosofi vid Umeås universitet.

Nu dansar åter det sionistiska blodtörstiga barbariet på palestinska barns kranier och brända kroppar ,och den påstått ”fria” och ”humanistiska” världens gemena medbrottsliga företrädare armbågar sig fram för att hylla ett avskyvärt kolonialt rasistiskt kadaver som har satt sig över all ödmjukhet liksom all mänsklig ömhet. I takt med det sionistiska barbariets blodiga bestialiteter och onämnbara sadistiska brottsliga massmord haglar den lögnaktigt och förljuget påstådda ”fria” världens sympatier över en gemen avskyvärd skamlös barnmördarkoloni som har satt sig över alla ’moraliska’ principer och trotsat en hel värld. Den ene av dessa västliga företrädare är gemenare, mer skurkaktig och fegare än den andra i sin sympati för den industriella sionistiska fruktansvärda ugnen som kallas ”staten Israel”.

Men det palestinska folkets röst har redan talat! Ingen väg tillbaka!

De som trodde att efter några få årtionden inte skulle finnas något palestinskt folk har fått svar på tal! De som har förnekat det palestinska folkets existens har fått svar på tal!

”How can we return the occupied territories? There is nobody to return them to.” (Ukrainskan, kolonisatören, den europeiska falska semiten, konvertiten, inkräktaren, Golda Meir, ”Israels” premiärminister, March 8, 1969)

Golda Meir. Bild: Wikipedia.

De palestinska heroiska, episka och modiga frihetskämparna (som har hela Väst emot sig) har med enkla medel, hemgjorda vapen gett den ukrainska sionisten svar på tal i hennes grav. I sin svarta djupa grav på erövrad arabisk jord plågas detta koloniala kadaver av det palestinska heroiska folkets odödlighet och dess lika oförgängliga röst. De som skadeglatt hade hoppats på att det palestinska folket skulle lägga sig ner och dö, försvinna, delas upp mellan flera omgivande arabiska stater eller helt utplånas har fått svar på tal. Deras förhoppningar har för alltid kommit på skam. De kommer att begrava sina våta drömmar i den djupaste av alla svarta gravar som tiden någonsin har kunnat gräva här på jorden.

Det vi just nu bevittnar är en ny fas i det palestinska folkets nationella befrielsekrig mot Västs brutala,amoraliska, grymma skapelse och ombud, det koloniala brohuvudet, det blodtörstiga och fruktansvärda Medusa som kalls ”Israel”. Det vi bevittnar är en helt historiskt unik etapp i det palestinska folkets antikoloniala frihetskamp. Det är en tektonisk utveckling som har vänt upp och ner på den västerländska imperialismens och sionismens koloniala våta dröm om ”Greater Israel” i Västasien! De modiga, djärva och segerrika frihetskrigarna – som just nu tolkar och förkroppsligar mänsklighetens samvete och frihetsdrömmar avslöjar fiendens bräcklighet och förklarar sin beslutsamhet och förmåga att återfå sina stulna rättigheter genom detta historiska epos som har förvirrat ”Israel” och avslöjat naturen hos västerländskt hyckleri – har nu vänt ett nytt blad i det strategiska långa antikoloniala frihetskriget i Västasien. De har helt klätt av den ”oövervinnerliga armén” inför en hel värld, en värld som idag fördömer de ”utvalda” barnmördarna. En feg, gemen armé som inte skulle ha haft ”modet” att stå ansikte mot ansikte, i partisankrig och gatustrider med de arabiska modiga heroiska frihetskämparna om det inte vore för det lika fega, om inte fegare, fegare,medbrottsliga, avskyvärda, dömda, omoraliska, skändliga, reservationslösa stödet från det dömda förfallande dekadenta direkt medskyldiga Väst.

Hela Väst, öppet, ”stolt” och demonstrativt har förklarat sitt villkorslösa stöd för den sionistiska s.k. ”staten”. Men om ett Iran eller Syrien eller något annat land uttrycker sitt stöd för palestiniernas antikoloniala frihetskamp varnar de västliga ledarna, dessa infama fähundar och eunucker enhälligt dessa länder och hotar de med vedergällning och hämnd. Sådant är Västs hyckleri och dubbelmoral som har tagit av sig alla plagg. Det finns ingenting på Västs kropp idag. Absolut ingenting! Där står detta Väst idag med blod på sina händer, helt ärelöst, förnedrat och naket inför en hel församlad värld som ser och fördömer detta ohyggliga hyckleri och dess direkta ansvar för de oskyldiga brända barnkropparna i Gaz!!!

USA:s vicepresident är känd för positiv uppfattning av Isarels president, palestiniernas bödel.

Ja, ord räcker sannerligen inte längre till för att beskriva detta oerhörda kompletta hyckleri och dessa vedervärdiga dubbla måttstockar som Väst gör sig skyldigt till. Massmördaren, krigsförbrytaren och den blodiga fascisten liksom koloniala rasisten Netanyahu tackade många västledare, specifikt kysste denna blodbestänkta barnmördare USA:s president Joe Bidens blodiga händer, ”för ditt oöverträffade stöd för Israel” – och antydde att Israels mäktiga allierade har gett premiärministern carte blanche att göra vad han vill i Gaza.

Yoav Gallant

Israels försvarsminister och fascisten (det är samma sak om du ska vara försvarsminister i ”Israel”) den koloniala rasisten och arabhataren Yoav Gallant beskrev palestinierna som ”människodjur” och lovade att ”behandla dem därefter.”Jag har beordrat en fullständig belägring av Gazaremsan. Det kommer att finnas ingen elektricitet, ingen mat, inget bränsle, allt är stängt”. Man skulle tro att orden är Hitlers och den ”onde tyskens”. Men nej, orden är sionisten Gallants, en Gallant som idag hyllas för sina gemena fega akter mot försvarslösa civila palestinier. Uppemot 60% av de slaktade palestinierna är barn och kvinnor. ”Vi slåss mot mänskliga djur och vi agerar därefter”, tillade detta fascistiska fruktansvärda kadaver, Gallant.

Nej Hitler var inte unik!!! Det vill vi upprepa så länge ådrorna kan och vill ta in blod, så länge pulsådern slår, så länge döden plockar små arabiska stjärnor för tidigt, så länge knoppar berövas att se våren, så länge Occidentens förhatliga förakt för oss araber och muslimer består, så länge skratt brinner, länder ödeläggs, barn förkolnas av bomber, hopp hängs och drömmar bombas till grus och aska av det omänskliga barbariska sionistiska/occidentala fascistiska förtrycket! Nej, varken Hitlers brott eller den nazistiska myten om den ”utvalda ariska rasen” eller dess ideologi, pangermanismens utvaldhet var unika!

Det som utspelar sig i Palestina är folkets totala befrielsekrig mot västerländsk kolonialism och sekellånga brutala imperialistiska förtryck, förakt och arrogans. Allt vad det arabiska folket har gått och går igenom bär på det genocida Västs ohyggliga fingeravtryck och signum. Allt! Allt!

Beviset på att kampen står mellan det arabiska folket och det genocida imperialistiska Väst är den oerhörda, makalösa, nakna och fega uppslutningen bakom den blodiga masslakten, bakom en illegitim, döende kolonial regim och våldtäktsbaserad ”statsbildning” som har gått över alla röda linjer och gjort sig skyldig till de mest fruktansvärda fega brott som någonsin har begåtts här på jorden. En regim som inte skulle ha bestått en enda dag om det inte vore för Västs brottsliga gemena fega stöd.

Det som utspelar sig just nu kan mycket väl – och det är vår djupaste innerligaste förhoppning – dra med sig andra arabiska förslavade föraktade folk som har fått nog av det västerländska epoklånga förtrycket, brutaliteten och arrogansen. Det vi ser framför oss är inte en enkel kamp mot ’ombudet’.

Det är framför allt ett befrielsekrig mot Västs imperialism och kolonialism. Det är Orientens befrielsekrig mot Västimperialismen, ansvarigt för den största mängden lik i historien. Ja, Väst, de växande barnkyrkogårdarnas huvudentreprenör i Västasien, ombudets brutala skapare och sponsor. Detta koloniala och imperialistiska angrepp på våra folk leds idag unisont och mangrant av hela Väst – regeringar, parlament och eliter – med USA vid de blodiga rodren för att rädda det räddas kan i det egna alltmer brinnande, krisande och olycksbådande kapitalistiska skeppet, hemmet, Väst. Detta medbrottsliga blodiga officiella Väst bär därmed det yttersta och fruktansvärda ansvaret för de bestialiska scener, massakrer, köttkvarn och barbariska blodbad som det brottsliga fega västliga ombudet, samling blodtörstiga sionister från Europas alla hörn gör sig skyldig till just när jag skriver detta.

Hela Väst- som jämnt talar om kultur, människa och frihet och generöst delar ut Nobels fredspris till sina knähundar och upproriska tillgångar i Iran och annorstädes – står helhjärtat med den brutala och enastående fega barnmördarkolonin mot ett ensamt försvarslöst, svältande, belägrat enkelt beväpnat men ack så stolt folk. Ja, ord räcker inte längre till för att återge denna fars som kallas den ”fria världen”!!! Jag är inte beredd att ens byta ett hårstrå på en herrelös palestinsk hund i det blödande Gaza med alla västerländska ledare sammantagna!!!! Ett enda hårstrå på en herrelös hund är värt hela det västerländska ledarskapet liksom etablissemanget!!!

Ett enstämmigt, unisont och skamlöst Väst moraliserar åter över den förtrycktes reaktion på 75 år av blodig, europeisk, ostraffad terror, men samtidigt förklarar detta cyniska och amoraliska Väst hela sitt stöd för de blodiga fega koloniala barnmördarna och de sionistiska angriparna i Palestina.

De västerländska gemena regimerna slår nya hastighetsrekord när det gäller att fördöma de förtrycktas våld, men samma blodtörstiga regimer – som idag föraktas i världsmåttstock – , helt öppet, upprörande och oerhört fegt glorifierar och gudomliggör förtryckarnas brutalitet som har gått över alla gränser.

Västledare ignorerar och väljer att inte se att den förtrytes våld är bara en given och självklar reaktion på 75 år sionistisk fördrivning och massmord, våld och terror, utsvältning och blockad, markstölder och annektioner, fängslande och tortyr. Beviset på att den förtryckte fortfarande är människa är att hon fortfarande vill sina förtryckare allt tänkbart ont i världen och mycket mer därtill!

Det är att säga nej till den västerländska slavmoralen: ”vända andra kinden till”! En slavmoral som den europeiska herren predikade för sina slavar ute i kolonierna så fort dessa slavar höll i något så litet som en machete eller kniv. Medan herren själv föredrar att skydda sina egna rosiga blodstinna silkesmjuka kinder med bulldozrar, stängsel, bajonetter, kanoner, hangarfartyg, drönare, ballistiska missiler, napalm, vit fosfor, bombmattor, färgglada personminor, Tomahawk Land Attack Missile och F 35.

Våld är beviset på den koloniserades mänsklighet. Våld är en renande kraft, skrev Frantz Fanon, när han analyserade den franska kolonialismens våld och algeriernas svar. Våld befriar den infödda från hans underlägsenhetskomplex och från hans förtvivlan och passivitet; det gör honom orädd och återställer hans självrespekt. ’For violence, like Achilles’ lance, can heal the wounds it has inflicted.’ (Jordens fördömda)

Nu bombar det västerländska imperialistiska barbariets ombud ett folk som har berövats allt, allt, allt som ett folk kan berövas. Men inte stoltheten! Inte modet! Inte tron på sig självt och morgondagen! Nu bombar de koloniala sionistiska fega barbarerna, gator, skolor, sjukhus, jord, skördar, vattenbrunnar, kraftverk, vägar, bostäder, vårdcentraler, apotek, boskap… Nu höjs officiellt röster hos det blodiga ombudet om att ’rensa Palestina från allt palestinskt människoliv’.

Nu ropar det koloniala barbariet efter mer blod, brott och massmord. Nu ropar blodtörstiga Aftonbladet, Expressen, DN och andra mediala lakejer efter mer färskt arabiskt barnablod.

De svenska politikerna – detta fega åtlöje för hela världen, dessa vämjeliga medbrottsliga karikatyrer och gemena lumpna redskap åt den rasistiska sionistiska terrorstaten och hegemonen – hotar mangrant och enstämmigt att strypa allt bistånd (denna nykoloniala kil och kofot) till palestinierna och ta tillbaka ”erkännandet” av en palestinsk stat om palestinierna inte finner sig i sin ’roll’ som några slagna, underlägsna, underkuvade icke-människor, om de vägrar att underkasta sig det västerländska koloniala ombudet, krypa fram och högt deklarera sin underkastelse.

Vilken stat har den svenska staten erkänt? Abo Mazen och den kostymklädda föraktliga förtryckande eliten kring honom som inte har någonting gemensamt med palestinierna, de som implementerar Israels säkerhetspolicy på det ockuperade Västbanken? Vilken stat har Sverige erkänt? Den som administrerar nederlaget, defaitismen och resignationen? Vad är det för stat som den svenska staten skulle ha erkänt och som skulle vara en förlust i fall Sverige skulle ta tillbaka sitt erkännandet ?

Nu hojtar alla skamlösa västerländska medbrottsliga politiker och vill att Israel slutför ”jobbet”, ”The Final Selution”, och en gång för alla gör slut på ”terrorstämplade Hamas”, läs det palestinska folket. Nu ropar det västerländska koloniala imperialistiska barbariets företrädare på mer palestinskt blod och större likhögar. För de tidigare likhögarna har inte varit höga nog, anser den ”fria” världens representanter. Men ingenting kommer att kunna hjälpa er, fega ynkryggar. Ingenting kommer att kunna stoppa eller rubba det palestinska arabiska folkets revolutionära glödvita hat. Hädanefter kommer ingenting att kunna hejda vredens beväpnade oerhörda tidvattenvåg. Absolut Ingenting! Helt tvärtom det kommer bara att ännu mer stålsätta det palestinska arabiska folkets fasta seismiska tro på sig självt och på morgondagen.

Nu regnar stödet i alla dess former över den sionistiska kolonialstaten ”Israel”! Ty detta ovärderliga ombud, denna makabra jättelika industriella ugn i vilken oskyldiga små palestinska barn förkolnas och bränns till döds, denna fascistiska blodiga regim, denna ”permanenta” oro och destabiliseringsfaktor, detta ohyggliga fega mordmaskin måste bara fortsätta om Väst skall behålla sin dominans i regionen, plundra den och hålla dess folk i djupast slaveri. De occidentala regimernas företrädare, dessa barbariets röst, dessa mänsklighetens stora ärkefiender må dränera och råna Västs nationer på allt, till förmån för ”Israel” men ingenting kommer att kunna förhala hatets jättelika fördämningar som förr eller senare kommer att brista över hela Västasien och det globala Syd. De verkliga stormarna har ännu inte börjat.

Det palestinska folket har betalat och betalar det yttersta priset för sin frihet och människovärde. Ty detta förtryckta folk vet mycket väl att det hör framtiden till. Det vet nu mycket väl att ”Israel”, denna koloniala bastard är skakad i sina grundvalar. Det vet att kolonialstatens sponsorer alltmer förlorar träng i Västasien. Palestinierna vet nu att deras tillfälliga ”herrar” är svaga, sårbara och blottade. De vet att de har skapat en metamorfos och radikalt och för alltid vänt upp och ner på styrkeförhållandena i det långa antikoloniala frihetskriget i Palestina och hela Västasien. De vet att de kan, i det långa loppet och i ett gerillakrig besegra fienden. De vet att bara och endast genom frihetskriget den nationella enheten, bortom alla splittringar och kortsiktiga särintressen kan bli vunnen. De vet att cancersvulsten kommer att besegras av de lidandes episka och tektoniska offervilja. De vet också att Väst kommer att bli slaget i Asien, är redan slaget Asien. De vet att historien och världens folk kommer att tala om deras heroism i årtusenden. De vet också att världens skolbarn i generationer kommer att kunna läsa om ”Israel” och dess försvarare som symbol för de blodigaste massmorden och det yttersta barbariet i hela mänsklighetens historia.

Relaterat
Nakba 75 15 maj
75 år sedan fördrivningen – och den etniska rensningen fortsätter i Palestina
Israel – 74 år av kolonialism och förtryck.
Iraks förstörelse och västmediers roll och Abelmord och dagens problem

Föregående artikelDemonstration till stöd för Gaza i Stockholm, samt runtom i världen för Palestina
Nästa artikelRyssland föreslår vapenvila i konflikten mellan Israel och Hamas
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

15 KOMMENTARER

 1. Det står ”Hela Väst, öppet, ”stolt” och demonstrativt har förklarat sitt villkorslösa stöd för den sionistiska s.k. ”staten”.

  Det ska egentligen stå ”Hela Väst, öppet, ”stolt” och demonstrativt har förklarat sitt villkorslösa” HORERI för terrorist och barnamördare regimen apartheid israel.

 2. Ett textutdrag från artikeln
  Laglöst i Gaza: Varför västvärlden stöder Israel oavsett vad som händer
  13 oktober 2023
  Av Jonathan Cook

  Men den svåraste rättsliga situationen – för Israel och västvärlden – är när Israel bombar Gaza, som man gör nu, eller skickar in soldater, som man snart kommer att göra.

  Israels premiärminister Benjamin Netanyahu belyste problemet när han sa till folket i Gaza: ”Lämna nu.” Men som han och västvärldens ledare vet har Gazas invånare ingenstans att ta vägen, ingenstans att fly undan bomberna. Så varje israelisk attack är per definition också riktad mot civilbefolkningen. Det är den moderna motsvarigheten till brandbombningarna av Dresden.

  Israel har arbetat med strategier för att övervinna denna svårighet sedan den första stora bombningen av Gaza i slutet av 2008, efter att belägringen infördes.

  En enhet inom riksåklagarämbetet fick i uppdrag att hitta sätt att skriva om krigets regler till Israels fördel.

  Vid den tidpunkten var enheten orolig för att Israel skulle kritiseras för att ha sprängt en polisexamensceremoni i Gaza och dödat många unga kadetter. Enligt internationell rätt är poliser civila, inte soldater, och därför inte ett legitimt mål. Israeliska advokater var också oroliga för att Israel hade förstört regeringskontor, infrastrukturen för Gazas civila förvaltning.

  Israels oro framstår nu som förlegad – ett tecken på hur långt man redan har flyttat fram positionerna när det gäller internationell rätt. Sedan en tid tillbaka betraktas alla som har kopplingar till Hamas, även om de är tangentiella, som legitima mål, inte bara av Israel utan av alla västerländska regeringar.

  Tjänstemän i väst har tillsammans med Israel behandlat Hamas som en ren terroristorganisation och ignorerat att det också är en regering med människor som utför vardagliga uppgifter som att se till att soptunnor samlas in och att skolor hålls öppna.

  Eller som Orna Ben-Naftali, dekanus vid en juridisk fakultet, sa till tidningen Haaretz 2009: ”Det skapas en situation där majoriteten av de vuxna männen i Gaza och majoriteten av byggnaderna kan behandlas som legitima mål. Lagen har faktiskt ställts på huvudet.”

  På den tiden förklarade David Reisner, som tidigare hade varit chef för enheten, Israels filosofi för Haaretz: ”Det vi ser nu är en revidering av internationell rätt. Om du gör något tillräckligt länge kommer världen att acceptera det.

  ”Hela den internationella rätten är nu baserad på uppfattningen att en handling som är förbjuden idag blir tillåten om den utförs av tillräckligt många länder.”

  Israels inblandning för att ändra internationell rätt går tillbaka många decennier.

  Med hänvisning till Israels attack mot Iraks nystartade kärnreaktor 1981, en krigshandling som fördömdes av FN:s säkerhetsråd, sade Reisner: ”Stämningen var att Israel hade begått ett brott. Idag säger alla att det var förebyggande självförsvar. Internationell rätt utvecklas genom överträdelser.”

  Han tillade att hans team hade rest till USA fyra gånger under 2001 för att övertyga amerikanska tjänstemän om Israels alltmer flexibla tolkning av internationell rätt när det gäller att underkuva palestinier.

  ”Om det inte hade varit för dessa fyra resor [till USA] är jag inte säker på att vi skulle ha kunnat utveckla tesen om kriget mot terrorismen i nuvarande omfattning”, sade han.

  Dessa omdefinitioner av krigets regler visade sig vara ovärderliga när USA valde att invadera och ockupera Afghanistan och Irak.

  Över hela Europa, från Brandenburger Tor i Berlin till Eiffeltornet i Paris och det bulgariska parlamentet, har officiella byggnader varit upplysta med den israeliska flaggan.

  Europas högsta tjänsteman, Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen, firade att den israeliska flaggan kvävde EU-parlamentet denna vecka.

  Hon har upprepade gånger sagt att ”Europa står på Israels sida”, trots att de israeliska krigsförbrytelserna börjar öka.

  Det var upp till Francesca Albanese, FN:s särskilda rapportör om de ockuperade områdena, att påpeka att Von Der Leyen tillämpade principerna i internationell rätt på ett fullständigt inkonsekvent sätt.

  För nästan exakt ett år sedan fördömd Europeiska kommissionens ordförande Rysslands angrepp på civil infrastruktur i Ukraina som krigsförbrytelser. ”Att stänga av män, kvinnor och barn från vatten, el och värme när vintern kommer – det är rena terrorhandlingar”, skrev hon. ”Och vi måste kalla det så.”

  Albanese noterade att Von der Leyen inte hade sagt något motsvarande om Israels ännu värre attacker mot palestinsk infrastruktur.

  Även de tjänstemän vars främsta roll är att främja internationell rätt, såsom Antonio Guterres, FN:s generalsekreterare, har börjat röra sig med den skiftande marken.

  Liksom de flesta tjänstemän i väst har han betonat Gazas ”humanitära behov” framför de regler för krig som Israel är skyldigt att följa.

  Detta är Israels framgång. Språket om internationell rätt som bör gälla för Gaza – om regler och normer som Israel måste följa – har fått ge vika för, i bästa fall, principerna om humanism: internationella välgörenhetshandlingar för att lindra lidandet för dem vars rättigheter systematiskt trampas på och dem vars liv håller på att utplånas.

  https://consortiumnews.com/2023/10/13/lawless-in-gaza-why-west-backs-israel-no-matter-what/

  • ”Det är den moderna motsvarigheten till brandbombningarna av Dresden.”
   Vill bara förtydliga:
   Räderna på Dresden, utförda av Royal Air Force och United States Air Force från 13 till 15 februari 1945, anses vara en av de mest destruktiva i andra världskrigets historia.

   • Zoia, ditt förtydligande fick mig att förtydliga ännu mer…
    Dessa anglosaxiska amerikaner får aldrig nog, straffas inte och fortsätter 
    att sätta skräck i världen – skrämma världen med vapen och göra den förskräckt av deras grymhet.

 3. Gaza, Israel & The Hamas Attacks w/ Prof. Norman Finkelstein

  https://rumble.com/v3okvw3-gaza-israel-and-the-hamas-attacks-w-prof.-norman-finkelstein.html

  Gazas situation gås noggrant igenom av Norman Finkelstein som utfrågas av ”The jimmy Dore Show” för ca 2 dagar sedan. Tyvärr enbart på engelska och ingen text ens.

  Norman Finkelstein redogör i nästan två timmar om den aktuella situationen som närmast verkar likna ett slavuppror där Israel styr över ett koncentrationsläger ffa i Gaza (men även Västbanken). I Gaza är halva befolkningen barn under 18 år. Israel räknar ut och begränsar sändningen av mat till Gazaborna, så att hälften av dem är undernärda. Israel uppmanar Gazaborna att ge sig av från Gaza men de tillåts varken passera checkpoints eller kan ta sig ut via havet, som blockeras av Israel.

  Om Israels angrepp på Gaza inte stoppas och blockader hävs, så kan detta blir ett av de större folkmorden i modern tid. Det bor mer än 2 miljoner människor i Gaza. Nu är elen avstängd, liksom vatten och ingen mat tillåter Israel att det förs in.

  Ta dig tid att lyssna på Norman Finkelstein. Han är en av världens främsta experter på Gaza, kanske den främste (och absolut ingen filur), jude av härkomsten, uppvuxen i USA till föräldrar som suttit i koncentrationsläger under Hitlertiden, utbildad statsvetare (med yrkesförbud i USA) och även mycket kunnig i juridik.

 4. Israel behöver piskas. Världens största parasit Usa gick direkt och satte tonen för övriga EU vasallerna att följa. Totalt blockad utan gas, bränsle, livsmedel, ström/el, mediciner, sjukvård, med mera. Vafan är detta? Det borde bli ramaskri från EU vasallerna. Världens största fängelse Gaza är för tätbefolkad. Israel har genom senaste decenniet spenderat miljarder på sina högteknologiska stängsel med kameror, RUNT Gaza där man inte byggt murar. Redan har ca500barn dödats i flyganfall och tung beskjutning. Men denna vidriga kollektiva bestraffningar av ca2,3 miljoner människor i detta fängelse är fan otroligt. Att EJ tillåta de mest basala som livsmedel, mediciner, sjukvård, bränsle, är häpnadsväckande vidrigt och Israel borde GENAST bojkottas på ALLA sätt av EU åtminstone. Man ska tänker svälta ut befolkningen samtidigt som man bombar sönder dom. Det är HELT GALET i mina öron

 5. Personligen anser jag det rimligt att det rör sig om en avledningsmanöver och en falskflagg-operation åt det militärindustriella komplexet och eugenikerna.

  Offren är inte enbart judar eller araber, vilka nu blir offren, men alla som idag inte tillhör den globalistiska eliten.
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2023/10/13/israels-avledningsmanover-fokus-pa-hamas-och-krig-istallet-for-fokus-pa-injektionerna-som-dodar-barn/

  Agenda to Harm: Vera Sharav Visits the Children’s Health Defense Bus
  fokus-pa-hamas-och-krig-istallet-for-fokus-pa-injektionerna-som-dodar-barn/
  https://swebbtube.se/w/ew9pjPazAQy3WQ2MtTueco

 6. Vad är meningen med att stapla allt negativt på varandra?

  ”blodtörstiga barbariet avskyvärt kolonialt rasistiskt kadaver blodiga bestialiteter och onämnbara sadistiska brottsliga massmord gemen avskyvärd skamlös barnmördarkoloni industriella sionistiska fruktansvärda ugnen. Ukrainskan, kolonisatören, den europeiska falska semiten, konvertiten, inkräktaren detta koloniala kadaver. En feg, gemen armé med blod på sina händer, helt ärelöst, förnedrat och naket inför en hel församlad värld Massmördaren, krigsförbrytaren och den blodiga fascisten liksom koloniala rasisten Netanyahu Väst, de växande barnkyrkogårdarnas huvudentreprenör i Västasien”

  Allt detta är fullt begripligt som känslor, men inte mer. Det leder inte framåt, det utgör ingen grund för samtal om hur en lösning skall kunna skapas. Dessbättre finns det redan från många håll krav på en sådan lösning. Jag antar att tvåstatslösningen åter kommer upp i FN; förr eller senare. Då kommer USA inte längre att kunna spela den roll som man tidigare gjort.

  I ett samtal mellan George Galloway och Scott Ritter går man igenom kriget och eventuella framtida resultat. Samtalet är mycket kunnigt OCH empatiskt, men helt utan den flod av ord som hindrar eftertanke. Eftertanke är nödvändigt för fruktbara samtal.
  https://informationclearinghouse.blog/2023/10/13/scott-ritter-israel-is-reaping-the-whirlwind/

 7. Det är ett problem att invandrarna breder ut sig alldeles oavsett om det är lugnt eller inte i området och så har det väl alltid varit. Här i väst tycks det finnas en sorts religiös föreställning om att invandrarna själva ska återfå förståndet och arbeta för att integreras i regionen. Nu är det nog försent att söka acceptans för den ensidigt utropade judiska staten i grannskapet.
  Sedan är det ju så att palestinierna är en ursprungsbefolkning som kämpar mor horder av invandrare från främst Europa – och Ryssland får man väl tillägga i en tid när ryssar betraktas som kommande från en annan planet. Palestinska befrielserörelser är alltså inte terrorister till skillnad från de kriminella bosättarligorna med israeliska toppolitiker i ledningen.
  Det finns annat att fundera på i den här konflikten. T ex har vi stat som anklagar sina semitiska grannar för antisemitism. En annan sak är begreppet ”jude”. Sionisterna är ju ättlingar till européer som konverterade till judendomen och kallar sig numera judar. Att man kan konvertera till judendomen kan man förstå men kan man verkligen konvertera till jude? Begreppet ger ju automatiskt medborgarskap i Israel och herrefolksstatus i regionen.
  Vi behöver absolut nya sjökort om vi ska kunna navigera i den här arkipelagen.

 8. Det finns en solklar lösning, som ligger på bordet och bara väntar på att implementeras, och har stöd fullkomligt i INTERNATIONELL LAG, nämligen resolutionen 242 från Förenta nationerna år 1967.

  Vi har generalförsamlingens resolutioner 446, 465, 471 och 476 – liksom säkerhetsrådets viktiga 2334.

  Uppfyll dessa med internationell lag i ryggen, sätt in FN-trupp i Cis-Jordanien, på Golanhöjderna, i östra Jerusalem och i Gaza – återställ ursprungsbefolkningen där och utrym de ockupanter som illegalt bosatt sig på Västbanken/Cis-Jordanien och skicka hem dessa religiösa sionistiska fanantiker, vår egen västvärlds alldeles eget IS, till ursprungsländerna.

  Lösningen ligger där: den är dessutom Internationell LAG och det finns en skyldighet att implementera och åtlyda dessa. Från Israels sida.

  Det är den enda internationellt helt accepterade och faktiskt fullständiga lösningen.

  Den FINNS REDAN. Sedan 56 år tillbaka.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here