DN, Putin och historia om Andra Världskriget och Polen.

80
5571
Bild från ett informellt möte med OSS-ländernas ledare i S:t Petersburg 20 december i St. Petersburg.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel.


Ingress 30 december 2019: Andra Världskrigets utbrott är åter på tapeten, och det är säkert inte sista gången. Michael Winiarski, DN: Putin försöker skriva om historien om andra världskrigets utbrott – vill fria Stalin från skuld.

I DN:s artikel hänvisas till ett uttalande av EU, enligt vilket Tyskland och Ryssland hade en gemensam skuld till Andra Världskriget. Den oerhört viktiga förhistorien behandlas inte. Inte heller att Hitler sedan länge utsett Sovjetunionen till huvudfiende, och att Sovjet var den stats som främst av alla besegrade Tyskland, till priset av 20 miljoner döda och ett förrött land.

Även Aftonbladet är på bettet Polen: Putin ljuger om krigsutbrottet. Har Ab rätt?

Påminner om uttalande 1941 av senator Harry Truman, senare president i USA.

Detta ger ett osökt lämpligt tillfälle till ett utdrag ur en artikel i Nyhetsbanken, som innehåller viktig information om Andra Världskrigets förhistoria. Nyhetsbanken: Putin om Polen och pakten

Läs hela artikeln!


Putin om Polen och pakten

20 december hölls ett informellt möte med OSS-ländernas ledare i S:t Petersburg. Vladimir Putin tog tillfället att tala om Molotov-Ribbentroppakten och förspelet till andra världskriget.
Samtliga dessa länder hade genom ett stort antal medborgares krigsinsatser del i segern över Hitlertyskland.

Putin kommenterade där EU-parlamentets resolution från 19 september som anklagar Sovjetunionen för att tillsammans med Hitler ha startat andra världskriget.

Vladimir Putin berättade om en del intressanta dokument rörande andra världskrigets historia…En del av dokumenten är sådana som Sovjet erövrade efter Berlins befrielse 1945.

”Vi har beslutat att arbeta tillsammans inför 75-årsdagen [av segern i det stora fosterländska kriget]. Jag skulle vilja dela med mig några tankar som har med detta att göra.

Jag blev lite förvånad och rentav förolämpad av en av de senaste resolutionerna från Europaparlamentet, antagen den 19 september 2019, ’om vikten av att bevara det historiska minnet för Europas framtid’. Vi har också alltid strävat efter att säkerställa den historiska kvaliteten och sanningen, liksom öppenhet och objektivitet. Jag vill än en gång betona att detta gäller oss alla, eftersom vi till viss del är arvingar från före detta Sovjetunionen. När de talar om Sovjetunionen talar de om oss.”

Enligt denna resolution innebar den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten, undertecknad av Sovjets och Tysklands utrikesministrar, att ”Europa och territorier i oberoende stater delades mellan de två totalitära regimerna, vilket banade vägen för början av andra världskriget.”

”Dessutom kräver de europeiska parlamentarikerna att Ryssland ska stoppa ansträngningar som syftar till att snedvrida historiska fakta och propagera tesen om att Polen, de baltiska länderna och västvärlden är de verkliga initiativtagarna till kriget. Enligt min mening har vi aldrig sagt något sådant, att något av de uppräknade länderna är anstiftare [till världskriget].” [NB:s kursiv]

Vi talar hela tiden om Molotov-Ribbentroppakten, men var detta det enda dokument som undertecknades av ett europeiskt land med det fascistiska Tyskland? frågade därefter Putin retoriskt.

I själva verket ingick en rad pakter med Hitlertyskland:

* 1934 ingicks den så kallade Pilsudski-Hitler-pakten, ett icke-angreppsavtal, mellan Polen och Tyskland.

* 1935 ingicks ett anglo-tyskt flottavtal som gav Hitler möjlighet att ha sin egen örlogsflotta, vilket varit förbjudet i Versaillesfreden från första världskrigets slut.

* 30 september 1938 ingicks på initiativ av Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain det s k Münchenavtalet som innebar en första styckning av Tjeckoslovakien.

* 6 december 1938 gjorde Frankrikes utrikesminister Bonnet och Tysklands Ribbentrop en gemensam förklaring i Paris.

* 22 mars 1939 ingick Republiken Litauen och Tyska riket ett avtal i Berlin som överförde Klaipedaområdet till Tyskland.

* 7 juni 1939 ingick en icke-angreppspakt mellan Tyska riket och Lettland.

”Således var avtalet mellan Sovjetunionen och Tyskland det sista bland dem som undertecknades av europeiska länder som var intresserade av att upprätthålla fred i Europa. Samtidigt vill jag notera att Sovjetunionen inte undertecknade detta dokument förrän alla andra möjligheter var uttömda och alla Sovjetunionens förslag att skapa ett enhetligt säkerhetssystem, en antifascistisk koalition i Europa, i själva verket hade avvisats.”

Putin övergick därefter till att teckna bakgrunden till Tysklands uppgång som aggressiv stormakt.

Där var en viktig faktor de förnedrande villkoren i Versaillesfreden:

”Tyskland skulle betala Entente-länderna […] skulle betala det astronomiska beloppet för dessa tider – 269 miljarder guldmark, vilket motsvarar ungefär 100 000 ton guld. Som jämförelse nämner jag att i oktober 2019, just nu, är guldreserverna i USA – 8 130 ton, i Tyskland – 3 370 ton, i Ryssland – 2 250 ton. Och Tyskland skulle då betala 100 000 ton. Till det nuvarande guldpriset till 1 464 dollar per uns uppgick krigsskadeståndet till cirka 4,7 biljoner dollar. Samtidigt är Tysklands BNP idag till 2018 års priser, om jag fått rätt data, endast 4 biljoner dollar.

Det räcker med att säga att de senaste betalningarna på 70 miljoner euro gjordes relativt nyligen.

Jag tror att många, inklusive forskare, håller med om datt det var den så kallade Versaillesandan som bildade en grogrund för radikala och revanschistiska känslor. Nazisterna utnyttjade aktivt temat Versailles i sin propaganda, och lovade att befria Tyskland från nationell skam, och västmakterna gav egenhändigt nazisterna carte blanche för revansch.

Som referens kan jag nämna att mannen bakom den franska segern i första världskriget, marskalken och överbefälhavaren Ferdinand Foch, beskrev resultatet av Versaillesfördraget med en märklig profetia. Han sa: ’Detta är inte fred, utan en vapenvila på tjugo år’ . Han misstog sig knappast ens beträffande tidsangivelsen.”

Enligt Putins framställning drogs en del nya gränser i Europa godtyckligt i Versailles och gav upphov till många konflikter och motsägelser….

Relaterat.
80 år sedan Andra Världskrigets utbrott. Undfallenhet av Storbritannien och Frankrike viktig krigsorsak.
Andra Världskriget, eftergiftspolitiken och Molotov-Ribbentrop-pakten.

Föregående artikelVart är Ryssland på väg?
Nästa artikelFörbjud beväpnade drönare i hela världen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

80 KOMMENTARER

 1. Jag fick publicera denna kommentar på max. 1500 tecken till DN:s artikel under ”Ifrågasätt” (Hänvisning till länkar är ej tillåtet).

  Historieskrivningen är högst diskutabel. Under 1930-talet försökte Sovjet ivrigt att få ett försvarsavtal med Frankrike och Storbritannien (UK) riktat mot Hitler som utsett Sovjet till huvudfienden. Avvisades och UK:s eftergiftspolitik ledde till att Tyskland kunde ta kontroll över Österrike och Tjeckoslovakien, och stärkte nog krigstankarna i Berlin. Molotov-Ribbentroppakten var en sista defensiv åtgärd då Väst avvisat Sovjets förslag om allians mot tysk expansionspolitik. Sovjets krigsinsatser för att besegra nazisterna var sedan helt avgörande. 20 miljoner döda (mot 300 000 i USA) och ett förrött land.

  Notera även detta:
  * 1934 ingicks den så kallade Pilsudski-Hitler-pakten, ett icke-angreppsavtal, mellan Polen och Tyskland.

  * 1935 ingicks ett anglo-tyskt flottavtal som gav Hitler möjlighet att ha sin egen örlogsflotta, vilket varit förbjudet i Versaillesfreden från första världskrigets slut.

  * 30 september 1938 ingicks på initiativ av Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain det s k Münchenavtalet som innebar en första styckning av Tjeckoslovakien.

  * 6 december 1938 gjorde Frankrikes utrikesminister Bonnet och Tysklands Ribbentrop en gemensam förklaring i Paris.

  * 22 mars 1939 ingick Republiken Litauen och Tyska riket ett avtal i Berlin som överförde Klaipedaområdet till Tyskland.

  * 7 juni 1939 ingick en icke-angreppspakt mellan Tyska riket och Lettland.

  ”Således var avtalet mellan Sovjetunionen och Tyskland det sista bland dem som undertecknades av europeiska länder.

 2. En förtjänstfull utredning av slutfasen av Sovjetunionens ansträngningar att skapa gemensam front mot Hitlertyskland har skrivits av kanadensaren Michael Jabara Carley, utkommen redan 1999, efter att han fått tillgång till arkiven i Moskva: ”1939- The Alliance That Never Was”. Författaren har jämfört arkiven i Moskva, London och Paris och stämt av dem mot varandra och resutatet är ovedersägligt: Sovjetunionen gjorde sitt yttersta allt från 1934 fram till sommaren 1939, men förgäves, London var tongivande medan Paris följde efter. Russofobin inom den brittiska eliten förstärkt av antikommunismen, personifierad av Chamberlain, hindrade att Hitler hade kunnat stoppas innan det var för sent.

  Först Churchill lade om kursen men då var olyckan redan ett faktum. General Keitel medgav i Nürnberg att Tyskland ännu vid tidpunkten för Tjeckoslovakienkrisen 1938 var för svagt och inte hade kunnat bjuda motstånd mot en enad front. Varför Churchill var mer klarsynt än sina kollegor berodde främst på att han insåg dels att Storbritanniens och Sovjetunionens geopolitiska intressen inte kolliderade utan att de behövde varandra för att kunna besegra Tyskland. Dessutom verkar han även ha begripit att nazisterna företrädde inte bara en vedervärdig ideologi utan än värre, en bestialisk praktik av denna. Chamberlain däremot spekulerade i att det räckte med att styra Hitlers avancemang mot Öst, ett intresse Hitler givetvis omfattade men inte utan att han samtidigt även ville slå mot Frankrike och Storbritannien.

  DN och Aftonbladet har placerat sig på historiens sophög, futtiga revisionister som om det inte varit för Sovjetunionen i dagsläget skulle skriva på tyska som andra om inte som första språk, och de i sina artiklar skulle lovorda Führerns storhet och välgärningar för Sveriges välgång. Fjäskande som alltid för den för tillfället mäktigaste. Imperiets huvudort är numera Washington och då bugar man ditåt, annars hade man bugat riktning Berlin.

 3. I propagandan har Polen framställts som ett oskyldigt offer men verkligheten var helt annorlunda! Polen var mer likt Hitler-Tyskland än man vill erkänna idag i väst av olika skäl. Man ser också hur den polska eliten av idag jobbar för att utvidga Polen. De har fortfarande drömmar om att återupprätta det forna Stor-Polen och utnyttjar gärna både EU och USA för att nå sina mål. Javisst hade västmakterna kunnat stoppa Hitler tidigt men planen var ju att Tyskland och Sovjet skulle bekämpa varandra. En slug plan som med största säkerhet britterna vurmade för mest uppbackade av USA. Och inte har man lärt sig av historien utan västmakterna tror att man kan kontrollera de terrorister man stödjer för sina krig precis som man trodde man kunde styra Hitler.

 4. Lägg märke till att Putin talar fakta, med siffror som stöd för sina konstateranden. Vad gör DN? Vad annars än det gamla vanliga DN visan – fabulera! Historiker däremot bekräftar det Putin säger. T ex ”Buchanan argues that World War II could have been avoided if the Treaty of Versailles had not been so harsh towards Germany. Buchanan views the treaty as unjust towards Germany and argues that German efforts to revise Versailles were both moral and just. Buchanan calls those historians who blame Germany for the two world wars ”court historians” who he argues have created a myth of sole German guilt for the world wars.”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Churchill,_Hitler_and_the_Unnecessary_War

  När man dessutom beaktar att NYT (paper of record, lies vill säga) också är flitig engagerad i att skriva om historien om världskrigen, så vet man att bankirmaffian håller på att lägga propaganda grunden för ett eventuellt krig mot Ryssland.

  Den officiella 1900-talets historien består av bluff.

 5. Pusselbitar som vi aldrig lägger: Antony Sutton har skrivit flera böcker om hur västliga bankirer finansierade och stödde uppbygget av Sovjetunionen och Tyskland. Den ryske avhopparen Suvornov, tidigare GRU officer har bland annat skrivit boken Icebreaker som syftar på Hitler. Sovjet ubildade redan på 20 talet, i strid mot Versaillefördraget, tyska militärer, flygare, stridsvagnsförare och andra på Sovjetiskt territorium. Stalins plan ,enligt Suvornov, var att med hjälp av Hitler genom krig öddelägga europa så att Sovjet skulle kunna kratsa kastanjerna ur elden och genomföra kommunismen i europa. Suvornov hävdar vidare att Stalin koncentrerat enorma mängder militär
  Vid sin gräns och förberedde ett angrepp västerut men att Hitler förekom honom genom Barbarossa.
  Hitler föreslog england fredsförslag flera gånger men england var inte intresserat.
  Närvi talar om styckningen av Tchekoslovakien, polen och andra länder glömmer vi att Tysklnd blev av med stora delar av sitt territorium genom Versaillefördraget.
  Andra pusselbitar finns i Juri Linnas böcker om hur Oktoberrevolutionen organiserades och finansierades av utländska bankirer och frimurare. Vilka massmördare Lenin, Trotsky, Stalin och
  många andra, ofta komna från utlandet, var.
  HISTORIA ÄR DE LÖGNER VI KOMMER ÖVERENS OM, NAPOLEON. VILKA ÄR DÅ VI. SVAR SEGRARNA

  • Vilket makalöst trams. Att ha en megalögnare som Suvorov som källa. En person som är vederlagd för länge sen både i Ryssland och västvärlden som den charlatan han är. Jüri Linna ska vi inte ens prata om.

  • Och vem är denne Suvornov? Känd historiker som hade tillgång till arkiven i Sovjet och som hoppade av till Väst?
   Viktor SuvorOv, med riktigt namn Vladimir Rezun, misslyckad GRU-agent, som hoppade av till väst och sadlade om som ”historiker”. För att förtjäna sina 30 silverpenningar får han sina ”fakta” från sina arbetsgivare på MI6. Och hans fantasier och ”tolkningar” fortsätter och fortsätter…

 6. Den främsta orsaken var den idiotiska första världskriget, och de föregående krigen.
  Sergej Witte hade gjort allt vad han kunde för att undvika vad han ansåg skulle föröda inte bara Ryssland men hela Europa, men kortsynta korkade stridspittar körde på, rakt in i den engelska fällan (söndra för att härska), och Ryssland – efter korkade krig i öster tio år tidigare – deltog i den stora slakten fram till revolutionen. Witte slapp beskåda eländet eftersom han hade dött före krigsuppbrottet.

  Antikommunisten Louis Barthou, då utrikesminister, hade visserligen varit en hök vid Versailles-förhandlingarna men hade sedan försökt att dra in Sovjetunionen i en stabiliserande pakt mot nazismen i Tyskland, och hade lyckats få Sovjetunionen att bli accepterad i Nationernas Förbund.
  Han blev dock skjuten av den franska polisen under attentatet mot Kung Alexander I av Jugoslavien under dennes statsbesök i Marseille den 9 oktober 1934.
  Efterträdarna (1870-år kriget/nederlag hade många idioter aldrig smällt) övergav det spåret, och det blev fritt fram för den konfrontation som orkestrerades sedan länge av anglosaxarna. (Tilläggas kan att delar av den franska högern inte hade något emot att den rebelliska menigheten skulle tuktas av något nytt krig, men det står naturligtvis inte att läsa i de franska skolböckerna.)

  Paul Craig Roberts hävdar i https://www.paulcraigroberts.org/2019/05/13/the-lies-about-world-war-ii Lögnerna om andra världskriget att kriget var Churchills ej Hitlers: ”World War II was Churchill’s War, not Hitler’s war.”

  PCR bekräftar det av Wittes förstått världspolitiskt engelskt spel, som gick ut på att förhindra uppkomsten av vilken konkurrerande stormakt det måtte vara, ett spel som har tagits över av USA och som bäst illustreras av senator Harry Trumans uttalande av 1941 citerat ovan.

  Wittes kallt konstaterande teoriserades senare av https://sv.wikipedia.org/wiki/Halford_Mackinder och praktiserades under usonisk flagg av (stor)polacken Zbigniew Brzezinski. Drömen om Stor-någonting tycks aldrig dö ut, hur mycket blod än må flytta i dess namn.

  En sak berättas aldrig nog med om: det var det anglosaxiska kapitalet som valde Hitler som dess nyttig idiot och som finansierade både hans parti och den senare upprustningen av Tyskland.
  De amerikanska företagen i Tyskland körde för fullt under hela kriget, medan exempelvis Ford hade tidigt stängt sin fabrik i Frankrike.

  Stalin-Sovjetunionen var inte korkad nog för att önska sig ett krig mot Väst, med Tyskland som fikonlöv. Den konkreta verkligheten talade – då som nu – sitt tydligt språk. Det är bara i Hollywoodfilmer och på DN som man ostraffad kan bortse från fakta.

  • Hitler frigjorde sig senare från Wallstreet-kapitalet genom att dels skapa en tyskägd centralbank och trycka egna sedlar visserligen inte gångbar iförhållande till dollarn.Efter 1:a 4års planen 1937 meddelade han att han betalat av skulden till bankerna och tänkte inte låna mer.Detta att frigöra sig från W-street och skapa egen valuta skapade panik i både W-street och City of London.Räddslan att hela Europa kanske följer efter gjorde att man bestämde att utplåna Tyskland som svar.Det ska nämnas att T. skapade ett varubytes system med andra länder.Churchill fick personlig ekonomisk hjälp från bl.a Focusgruppen att koncentrera sig på att inte bara jaga Hitler utan att straffa hela det tyska folket.

    • Detta citat finns i Sydney Rogersons bok ”propaganda in the next world” han var Churchils propagandachef.W.C:s privatsekreterare Robert Boothby nämner också detta citat i sin biografi.

 7. Det finns lika många berättelser om WW II som det finns historiker.Det är en djungel av fakta,propaganda och spekulationer.Efter att Tyskland tagit tillbaka västpreussen(polska korridoren) och Danzig försökte Hitler flera ggr fredsförhandla med England.När detta misslyckades lät han de engelska styrkorna i Dunkerque komma undan relativt helskinnade för att kunna fredsförhandla ännu en gång.Allt misslyckades och även det sista krampaktig flygfärden som Hess gjorde 10 maj -41 var ett fredsförsök.Angående operation Barbarossa skriver forskaren och historikern Victor Suvorov i boken ”Icebreaker” att Stalin förberedde att inta Tyskland i aug-41.Hitlers svar var att överraska Stalin och gå in redan 22/6.Hitler skriver att detta var hans svåraste beslut någonsinhttps://en.wikipedia.org/wiki/Icebreaker_(Suvorov)

 8. Mike Carley har träffsäkert kallat Polen under andra världskriget för ”Europas lipsill”. Polen medverkade till att stycka Tjeckoslovakien 1938 i samarbete med nazisterna. Polen stödde Italien i kriget mot Abessinien. Polen stödde Anschluss, för att nu ta några exempel. Den polska regimens starke man, utrikesministern Jozef Beck, gjorde sitt bästa för att sabotera ansträngningarna att få till en enad front mot Hitler. Beck uttryckte i samtal med Ribbentrop i januari 1939 att Polen aspirerade på Ukraina. Sovjetunionen erbjöd ända fram till den 5 september 1939, alltså efter krigsutbrottet, Polen militär hjälp mot tyskarna. Polackerna hade en totalt verklighetsfrämmande syn på sin militära styrka i förhållande till Tyskland. Den polska militären svamlade om att de skulle vara i Berlin inom några dagar i händelse av krig. Det som hände var att den polska regimen la benen på ryggen och flydde som skrämda harar redan efter några dagar, lämnandes sin armé och sitt folk i sticket mot de tyska bödlarna. Så sent som den 7 september 1939 höll Hitler dörren öppen för en förhandlingslösning som skulle innebära bevarandet av en rumphuggen polsk stat, i stil med Vichy-Frankrike senare. Det omintetgjordes av den polska regimens flykt.

 9. Onekligen är Putin rätt duktig på att förvrida fakta. Enligt Versailleavtalet skulle Tyskland betala 20 Miljarder Goldmark till de allierade för reparationer av krigsskador. Att de allierade sedan kravet i en ny förhandlingsrunda är en annan sak. Det finns mängder av tyska sidor som beskriver händelserna, wiki har däremot en lättläst sammanställning. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Reparationen_nach_dem_Ersten_Weltkrieg
  Att Versailleavtalet var en av anledningarna till Tysklands revanschlust stämmer nog. Därför avstod de västallierade från att avkräva krigsskadestånd efter andra världskriget. Putin tycks glömma att Sovjet tog ut ett rejält skadestånd av Tyskland där den sovjetiska ockupationszonen fick betala den absolut största andelen

   • ”…utvecklingen i Öst-Tyskland var något sämre än i Väst-Tyskland…”
    Detta är dagens understatement. Sovjetunionen gjorde en regelrätt utplundring av sin ockupationszon. På dubbelspåriga järnvägslinjer rev man upp det ena spåret. Linjerna de-elektrifierades och material och lok (som blev tvungna att omspåras till rysk spårvidd) sändes österut. Fabriker demonterades. Först i mitten av 50-talet började man återuppbygga och återelektrifiera järnvägarna. Man var därför tvungen att använda ångloksdrift många år efter att den slopats i Västtyskland. Trots alla försök att få in valuta – sälja sina medborgare, ta emot giftigt avfall som man dumpade på öppna soptippar m m – var dock DDR konkursmässigt vid murens fall.

    • Vg se svaret till H2: Du ger ingen källa för din beskrivning. Att den ekonomiska utvecklingen trots skadestånd ändå var bra även i Östtyskland är ett positivt vittnesbörd om socialismens möjligheter, trots brister och fel i detta pionjärarbete. Västtyskland hade från början mer utvecklad industri och fick hjälp av Marshallplanen.

     Tillväxten i BNP i Östtyskland och i Västtyskland per capita (%/year). ( Sleifer, Jaap (2006). ”Chapter 3.3: High Growth of an Underachiever?”. Planning Ahead and Falling Behind: The East German Economy in Comparison with West Germany 1936-2002. )
     Östtyskland Västtyskland
     1945–1960 6,2 10,9
     1950–1960 6,7 8,0
     1960–1970 2,7 4,4
     1970–1980 2,6 2,8
     1980–1989 0,3 1,9
     Total 1950–1989 3,1 4,3 Lyckliga östtyskar 30 år efter murens fall?

    • Tyska fabriker och material flyttades också västerut. Jag lärde svarva på slitna maskiner som hade kommit till Frankrike som krigsskadestånd. Den första Renault 4 CV målades med tysk färg avsedd för den tysk hären, osv.
     Felet med att ta in slitna maskiner var att produktkvaliteten och produktiviteten blev sämre och kostnaden högre än det som Tysklands västockuperad zon producerade med helt nya och modernare maskiner köpta för Marshall-pengar, av personal som hade betydligt sämre avtal (det drällde av tyska flyktingar från hela Centraleuropa, inte bara från Tjeckoslovakien och de områden som förlorades till Polen, vilket gjorde att det var länge arbetsköparens marknad i den västliga ockupationszonen omdöpt till BRD). Många franska företag gick därför omkull när tullskyddet avskaffades. Än i dag har många yrken betydligt sämre avtal i Tyskland än i Frankrike, där den lagstadgad minimilönen skyddar de som är avtalslösa. Tyskland exporterar ännu mycket indirekt slavgöra (bilarbetaren behöver en lägre lön när frisören eller kyparen jobbar för en bottenlön).

     Sen brukar västpropagandisterna ”glömma” COCOMs teknologisk blockad av östblocket. Det som idag dubbas som ”sanktioner” mot ett ganska stort antal länder har praktiserats i tysthet i årtionden. Industrifolk visste förstås men media la locket på, utom när exempelvis Ericsson fick böta för att ha exporterat ”förbjudna” kretsar som ingick i någon civil anläggning såld till Sovjetunionen. (Det var någon anställd KFML-are som hade skvallrat om att RIFA hade märkt om vissa importerade kretsar innan de smugglades ut. Ett av många bisarra inslag i bokstavsvänstern historia. Det är inte bara trotskister som har gått den anglosaxiska imperialismens ärenden.)

     En annan sak som brukar ”glömmas” i Väst är att det fanns, förutom hemliga klausuler, ett antal helt oacceptabla villkor för Marshallhjälpen. Dessa villkor var medvetet skapade för att Stalin skulle tvingas att tacka nej.
     Sverige tackade däremot ja och blev den engelsktalande koloni som spelade ”neutral” för galleriet så länge som östblocket bestod.

     • Hej Kaolina
      Min far låg inkallad båda världskrigen.
      Första världskriget på Oskarfredriksborg i Stockholm
      Andra världskriget i Karlskrona skärgård.

      Far var ganska gammal när jag kom till världen. Han tyckte om att berätta och jag lyssnade. Lyssnandet sitter absolut kvar även om jag säger en del här. Men irl är jag ganska tystlåten men kan komma igång i en politisk diskussion om jag känner det meningsfullt.

      Sverige borde varit mottagare av Marshallhjälpen i någon form. Far berättade om amerikanskt fläsk som han inte gillade alls. Men efter en resa över Atlanten kanske det inte längre var så färskt?
      Marshallhjälpen kunde se olika ut. Tyskland mottog mycket hjälp för att bygga upp sin industri som var mer eller mindre slagen i spillror efter de allierades bombningar.
      Jänkarna har varit väldigt innovativa av sig. De uppfann tidigt en flexibel rem som inte kunde slira därför remmen hade tänder på tvären. Tyskarna fick ta del av uppfinningen, verktyg och maskiner som del i Marshallhjälpen.
      Idag sitter den remmen i motorn på så gott som alla bilar. Remmen är som kraftöverföring till motorns olika funktioner som kamaxel, kylvattenpump etc.

     • ”Sen brukar västpropagandisterna “glömma” COCOMs teknologisk blockad av östblocket.”

      Dick Erixson pryade på statliga SJ verkstäder såg jag på Samtiden. Där fanns en bild också jag direkt kunde identifiera mig själv. Jag pryade på ett större privat tillverkningsföretag för maskiner. I utlastningen stod ett antal stora trälådor. Innehållet var superhemligt men jag förstod redan då att lådorna skulle till andra sidan Järnridån.
      I dag har jag förstått ledande företag har politiska intressen men det kanske inte var lika viktigt då?

      https://sv.wikipedia.org/wiki/Cocom

     • Östtyskland har aldrig haft kommunism eller ansett sig vara kommunistiskt. Länken till din centrala återkommande referens finns med.

     • Jag bodde och arbetade en gång själv i Östtyskland, och nog var landet kommunistiskt alltid, en kopia av Sovjet. Däremot var varken befolkningen i stort övertygade ideologiska kommunister i varken Sovjet eller DDR. Precis som i Sverige av idag var det en liten maktfullkomlig härskande ideologisk klick som tvingat på dom kommunismen. Precis som i dagens Sverige hade befolkningen påtvingats ett system, oavsett vad dom ville eller inte, och det hölls på plats med en intensiv propaganda genom statligt styrda media, politiskt utsedd domstolar, och att polis och rättsväsendet styrdes av maktklicken. Samma sak pågår ju idag i Sverige.

   • Östtyskland hade en katastrofalt mycket sämre ekonomisk utveckling än Västtyskland. Så illa att man tvingas sälja sine egna medborgare för att klara sin ekonomi

    • Du ger ingen källa för din beskrivning. Att den ekonomiska utvecklingen trots skadestånd ändå var bra även i Östtyskland är ett positivt vittnesbörd om socialismens möjligheter, trots brister och fel i detta pionjärarbete. Västtyskland hade från början mer utvecklad industri och fick hjälp av Marshallplanen.

     Tillväxten i BNP i Östtyskland och i Västtyskland per capita (%/year). ( Sleifer, Jaap (2006). ”Chapter 3.3: High Growth of an Underachiever?”. Planning Ahead and Falling Behind: The East German Economy in Comparison with West Germany 1936-2002. )
     Östtyskland Västtyskland
     1945–1960 6,2 10,9
     1950–1960 6,7 8,0
     1960–1970 2,7 4,4
     1970–1980 2,6 2,8
     1980–1989 0,3 1,9
     Total 1950–1989 3,1 4,3 Lyckliga östtyskar 30 år efter murens fall?

     • Anders, Du kan gärna börja med att läsa och begrunda denna källan https://www.staatsverschuldung.de/ddr.htm
      Östtyskland hade 1989 en utlandsskuld på 208 Miljarder Euro, dagens kurs 2180 Miljarder SEK. Landet var helt beroende på lån från den kapitalistiska huvudfienden Västtyskland.
      Utlandsskulden var alltså nästan 60% av deras BNP räknat i Östtyska Mark. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249230/umfrage/bruttoinlandsprodukt-bip-der-ddr/
      Den officiella kursen Östtyska Mark mot DMark var 1 till 1. Den verkliga kursen varierade mellan 5-10 till 1. Dvs uttlandsskulden var 285-600% av deras BNP.
      När det gäller Marshallhjälpen erbjöds den till ”östländer” jag även Sovjet fiock erbjudandet men Stalin tackade nej och förbjöd de ockuperade länderna att ta emot den. https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan
      Jag skall föröska ta mig tid att ge dig mera siffror inom kort

     • Tack för informationen. Statsskulden var inte exceptionellt hög. USA:s statsskuld är på över 100 % av BNP.

     • Redaktören:
      ”Att den ekonomiska utvecklingen trots skadestånd ändå var bra även i Östtyskland är ett positivt vittnesbörd om socialismens möjligheter,”

      Ett typexempel på falsk propaganda.
      Ytterst bör den positiva ekonomiska utvecklingen i DDR tillskrivas den lutherska arbetsmoralen. Det är den lutherska arbetsmoralen som ligger till grund för hela västvärldens välfärd. Att den arbetsmoralen spridit sig över resten av världen är bara en logisk följd.
      Kommunism kan aldrig uppmuntra till arbete då den som skapar något omgående blir bestulen. Istället gör kommunisterna arbetet till en plikt. Helt enkelt i brist på bättre medel.
      Socialism lägger en våt filt över allt vad eget arbete heter.
      Det är därför klimatalarmisterna nu försöker väcka liv i de nu närmast utdöende socialistiska idéerna.
      För att motverka arbetets flit som ger den ekonomiska tillväxten som de menar förstör planeten.
      Rent praktiskt blir det här strävandena möjliga genom massiva folkförflyttningar från länder som saknar traditionen av den lutheranska arbetsmoralen.
      Välkommen till vänster-Sverige. Hoppas du trivs 🙂

     • Jag tror produktionen fungerade sämre i SovjetPolen och Kina med planekonomi än i DDR.
      Men alla de här länderna är marknadsekonomier idag och har hög BNP. Möjligen det inte är fullt lika bra i forna Östtyskland. Integreringen med Västtyskland kanske inte gick helt som önskat?

      Ett förtydligande:
      Luthersk arbetsmoral.
      Martin Luther menade att arbete var bra därför arbetet motverkade synd.
      Eller möjligen ett syndigt leverne?
      Faktum är att vi fortfarande lever i Luthers anda och arbetsmoral.
      Vi kan tydligt märka det på våra politikers retoriska strävan att människor kommer i arbete.
      Då som först kan samhället lyckas menar man.
      Men om politikerna ( i Sverige) lyckas i sin strävan att få människor i arbete är jag inte direkt beredd att hålla med om.

  • ”Sovjet tog ut ett rejält skadestånd av Tyskland där den sovjetiska ockupationszonen fick betala den absolut största andelen”.
   Stackars tyskar, som förstörde 1710 städer, 70 000 byar, 32 000 fabriker, 98 000 kolchoser BARA i Sovjetunionen!
   Det är förlåtligt, om du hade fått det från Suvorovs ”tolkningar”.

 10. Anders Romelsjö (red) 30 december, 2019 at 16:01
  Man undrar vad som är belagt med fakta, och vad som är sant av dessa olika påståenden.

  Sven-Eric Holmström 30 december, 2019 at 17:06
  Vilket trams. Att ha en sådan som Suvorov som källa. En person som är vederlagd för länge sen både i Ryssland och västvärlden som den charlatan han är. Jüri Linna ska vi inte ens prata om.

  Anders som alltid undrar om det finns fakta bakom olika påståenden i olika
  Ämnen på sin blogg.
  Men Anders ställer inte samma krav påSven-Eric Holmström som inte presenterar några fakta alls utan bara okvädningsord som megalögnare och charlatan.
  Jag använder inte Sovorov som källa utan bara påpekar att det finns andra fakta som Suvorov och Antony Sutton presenterar. Jag hade
  gärna tagit emot fakta som motsäger dessa två herrar, men icke, inga argument bara okvädningsord. Jag har sett några intervjuer med Antony Sutton på internet men inte sett Sovorov eller läst hans bok.
  Om du SE Holmström vill främja debatten här och öka den historiska förståelsen så kom med fakta och sluta med öknamnen.
  Så jag googlade lite i ämnet och fördjupar mig kanske längre fram i ämnet.
  Jag blir mer intresserad när någons fakta anses vederlagd och kallas trams megalögnare och charlatan, då ligger det ofta en hund begravd är min erfarenhet.

  Peter Berge
  Vladimir Nevezhin
  From Wikipedia, the free encyclopedia

  Jump to navigation
  Jump to search
  Vladimir Nevezhin (Russian: Владимир Александрович Невежин) is a Russian historian (Doctor of History Sciences), is working as a professor in Moscow, chief scientific collaborator at the Institute of Russian History (of the Russian Academy of Science) and member of the editorial board of the journal Отечественная история (History of the Fatherland).
  During the 1990s, he took part in the discussion and dispute over the pre-history of the Great Patriotic War. Nevezhin has analysed the content of Stalin’s speeches, propagandistic directives in spring 1941 and notes of the contemporaries, drawing conclusions that the numerous documents unambiguously expressed the preparations of the country for an offensive in 1941.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_offensive_plans_controversy

  Icebreaker (Suvorov) – Wikipedia
  https://www.google.se/search?source=hp&ei=20oKXoSjG56CrtoP0-O9gAY&q=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIcebreaker_%28Suvorov&oq=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIcebreaker_%28Suvorov&gs_l=psy-ab.3…4372.4372..6551…0.0..0.166.291.0j2……0….2j1..gws-wiz…..0.Ehc7sYSDRS8&ved=0ahUKEwjE_OvliN7mAhUegUsFHdNxD2AQ4dUDCAk&uact=5

  SE Holmström anser, vad jag förstår, att Juri Linna är en ännu värre lögnare och charlatan.
  Läser just nu för andra gången Juri Linnas bok under skorpionens tecken med stort intresse. Boken handlar om frimurarnas roll i den franska revolutionen men framförallt om Bolschevikernas revolution som möjliggordes tack vare
  Internationella frimurares konspirationer och internationellt bankkapital. Varje kapitel är späckat med citat från olika inblandade. Väntar med spänning på del 2.
  Följande film, som inte får visas i Sverige, bygger på denna bok.

  FILM AV JURI LINA UPPVUXEN UNDER SOVJETSTYRET
  I ESTLAND. FLYDDE SENARE TILL SVERIGE.
  ISKUGGAN AV HERMES
  https://m.youtube.com/watch?v=oIuW-vNQsQI

  Två andra ej politiskt korrekta författare i ämnet.

  DAVID IRVING ON CHURCHILL

  https://www.ihr.org/jhr/v07/v07p498_Okeefe.html

  PAUL CRAIG ROBERTS

  https://www.paulcraigroberts.org/2019/05/13/the-lies-about-world-war-ii/

 11. För att travestera Marx-bröderna något: Jag företräder fakta, gillar du inte mina fakta, har jag andra.

  På plats med konsumentvarning för amerikansk alt-right (liksom alt-left för den delen). Amerikansk alt-right som säger vettiga saker om den nuvarande amerikanska interventionismen, ta Paul Craig Roberts ovan som ett exempel, har börjat hylla Hitler och vänder Andra världskrigets historia över ända. Hitler var en man av folket som ville dess väl osv. medan Churchill företrädde eliten. Och judarna är roten till allt ont osv, judeutrotningen bör ifrågasättas och bla. bla. bla.

  Det finns många skolor inom historieskrivningen och ingen är väl felfri. Men det bör vara ett uttryck för vår förvirrade tid att kackerlackor som man trodde hade spolats för gott, åter klättrar upp till ytan. USA är illa splittrat och mycken inre censur förkommer, judiska oligarker äger media och Hollywood osv. Men att ta detta till intäkt för att återigen inte se nazismen för vad den var är groteskt. Hit hör även den tidigare utmärkta nätsidan Russia Insider. När dess grundare Charles Bausman flyttade tillbaka från Ryssland till USA började Hitlers tal publiceras på denna. Ok, allting måste kunna läsas men det handlar tydligen inte bara om läsning utan om sympatier.

  • Roberts har jag varit misstänksam mot ett bra tag. Han hade ju en post under Reagan-administrationen. Blir fundersam då en sån människa plötsligt ”ser ljuset”. Sen det här med det han kommer med nu om Hitler och Churchill är tillräckligt för att inte ta någon större notis om vad han för fram. Instämmer också i omdömet om Russia Insider.

 12. Anders, USAs statsskuld är mycket riktigt drygt 100 % men andelen utlandsskuld är 25 %. Läs mina siffror en gång till Östtyskland utlandsskuld var 60% räknat när BNP räknas i Östmark. I verklig valuta var utlandsskulden närmare 600 %. Landet var 1989 i konkurs.
  Man hade under många år sålt ut alla de tillgångar man hade. Inget land i världen borde syssla med människohandel. Denna spärr hade inte det socialistiska Östtyskland. Nästan 34.000 politiska fångar såldes för 3.5 Miljarder DEM! https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/haeftlingsfreikauf-letztes-kapitel-422280
  Googla gärna på Alexander Schalck-Golodkowski så hittar du de mest märkliga skumma affärer du kan tänka dig. Allt för att landet skulle få in utländsk valuta. Allt från gatsten till konstaktiviteter såldes.
  1.6 Biljoner Euro är investerade i gamla Östtyskland sedan 1989! Det säger lite om i vilket skick landet befann sig efter drygt 40 års vanstyre

  • Att ”USAs statsskuld är mycket riktigt drygt 100 % men andelen utlandsskuld är 25 %” men värt att komma ihåg är att 75% har skapats genom att låna av dom själva, alltså att trycka mer pengar. Glöm inte Weimar Republiken 1923. Faran är nu, vad kommer att hända när dollardominansen tar slut och främst Kina och Ryssland går till kryptovalutor. Vad kommer att hända när detta tvingar upp räntorna, folk har inte råd med lånen och dumpar övervärderade bostäder. Lägg till USAs massiva problem problem med underskott och de otroliga skador på USA förtroendet och ekonomin Trump har skapat. Kommer Sverige att dras med ner.

 13. Jag har också noterat att om man är kritisk till Sovjetunionens in- och utrikespolitik avkrävs man källhänvisningar. Om man däremot försvarar motsvarande politik är det fritt fram utan krav källhänvisningar.

  • Källanvisningar krävs inte. Då och då frågar jag efter källhänvisningar för uppgifter som är okända för mig eller som verkar osannolika.

 14. Till Klas. Nej, jag tänker INTE sluta med att kalla saker och ting vid dess rätta namn då de förtjänar det. Suvorov eller Vladimir Rezun som han egentligen är en bluffmakare. Punkt slut! Västerländska historiker som David Glantz och Gabriel Gorodetzky har sågat Rezun liksom också Jonathan Haslam. För att nu bara nämna några. Den framlidne ryske historikern Oleg Rzezhevskij konstaterade då boken kom att påståendet att Sovjet skulle ha planerat att anfalla Tyskland och att Hitler förekom det med bara några veckor vetenskapligt är till etthundra procent avslöjat som en lögn. Samtliga sovjetiska gränsdistrikts krigsplaner offentliggjordes i mitten av 90-talet. De är samtliga av defensiv karaktär och undertecknade i maj 1941. De flygplan som Rezun påstår skulle användas i det sovjetiska anfallet hade inte ens kommit i produktion och hade dessutom befunnits vara oanvändbara.

 15. Linna är en smygnazist som ägnat en massa tid åt att fjanta på med UFO-n och allt möjligt annat. Klas, att du hänvisar till en sån som Irving. Kommentarer överflödiga om den mannen.

 16. Putin förutsåg att USA kommer att ruttna inifrån, vilket ärd et vi ser idag.
  ”At Munich Putin said this: It is a world in which there is one master, one sovereign. And at the end of the day this is pernicious not only for all those within this system, but also for the sovereign itself because it destroys itself from within.”Six new super weapons: the Sarmat ICBM, Burevestnik nuclear powered cruise missile, Poseidon nuclear powered underwater cruise missile, Kinzhal hypersonic air-launched missile, Avangard hypersonic manoeuvrable re-entry vehicle and the Peresvet combat laser. He warned:

  Any use of nuclear weapons against Russia or its allies, weapons of short, medium or any range at all, will be considered as a nuclear attack on this country. Retaliation will be immediate, with all the attendant consequences.

  He couldn’t resist adding “nobody wanted to listen to us. So listen now.” They scoffed: just virtual reality. But they’re not; US inspectors have been shown the Avangard which, with its ability to hit anywhere in less than half an hour, ends the US dream of antiballistic missile defence. The two cruise missiles present a unprecedented threat – lurking over Antarctica or in the ocean deeps for months ready to strike? A volley of Kinzhals coming in at Mach ten will obliterate any carrier group or staging harbour or base in Europe. Checkmate.”

  Neokonservativa och andra lömska samling Ryss hatare: svälj det sura äpplet. Ryssland kuvas aldrig.

  Läsa detta och njut 😉
  https://www.strategic-culture.org/news/2019/12/31/twenty-years-later-what-putin-forgot/

 17. Sven-Eric Holmström 1 januari, 2020 at 14:24:
  ”Linna är en smygnazist som ägnat en massa tid åt att fjanta på med UFO-n och allt möjligt annat. Rätt avslöjande också, Klas, att du hänvisar till en sån som Irving. Kommentarer överflödiga om den mannen.”

  Mera öknamn och förlöjliganden från SEH. Visa gärna med fakta att det Juri Linna säger om frimurares och utländska bankers inblandning i den ryska
  Revolutionen är megalögner. Har du läst David Irvings många böcker om andra världskriget och dess huvudpersoner. Han bygger sina böcker på arkiv som han kommit åt som ingen annan. Visa gärna fakta om att han ljuger om breven till Churchill om vem som stödde Hitler.

 18. Linna är en antisemit enligt både Expo och Forum för levande historia. Han har bland mycket annat påstått att det finns en global judisk konspiration. Ett rätt avslöjande citat har vi från Linna om hans syn på Förintelsen: ”Allt fler har börjat tvivla på den hysteriska förintelsepropagandan. Gaskammarlögnerna kommer förr eller senare att hamna på historiens sophög.”

  Om Irving räcker med att säga att han 1998 förlorade ett förtalsmål mot Deborah Lipstadt. I rättegången visades hur Irving systematiskt falsifierat och förvrängt uppgifter i sina verk.

 19. @arbetarklass
  1- Det går inte att dryfta ekonomi utan att ta hänsyn till tillgång till kapital och – ännu viktigare – tillgång till teknik.
  COCOM satte hela östblocket under blockad, och det gällde även läkemedel, varför äldre biologiska metoder vidareutvecklades och ironiskt nog kommer nu till pass när resistens mot antibiotika har blivit ett allt större problem.
  Att låtsas som om COCOMs tenik-blockad aldrig har existerat är det vanligaste tricket i kapitalistpropagandan.
  Marshall-pengarna och frånvaron av blockad var avgörande vad gäller återuppbyggnaden av den västra ockupationszonen.
  Västberlin var länge kapitalismens skyltfönster och levde därför på bidrag (plus lån av astronomisk storlek). Den drog till sig talrika ”radikala” snyltare som en del av propagandacirkusen.

  2- Verklig solidaritet kostar. Östblocket har gratis utbildat massor med folk från ”u-länderna” och stött exempelvis Kuba och Vietnam. Detta medan man hade en rejäl uppförsbacke i Asien och dessutom måste återuppbygga efter flera förödande krig. DDR tillhörde de rikare delar av östblocket och fick följaktligen bidraga därefter.

  3- Rikaste delen av nuvarande Tyskland – alltså västra och södra Tyskland – är traditionellt katolsk. Jfr. https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne#/media/Fichier:Konfessionen-in-Deutschland.svg https://no.wikipedia.org/wiki/Tyskland#/media/Fil:Konfessionen_in_Deutschland.gif

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland#Religion
  Lite mer detaljerat: https://en.wikipedia.org/wiki/Germany#Religion

  • Hur skulle västvärlden med den fria marknaden annars gjort?
   Sovjetunionen var ju en planekonomi och som sådan inte kunde ta någon hänsyn till patenträttigheter och immateriella rättigheter. Ty sådant är ju privat ägande. Företag i Sovjetunionen bara kopierade västvärldens teknologi rakt av i den takt de bara kunde. Utan att ta några kontakter med innehavare eller på annat sätt göra rätt för sig.

   Men tydligen fanns där ändå en ”fri” marknad genom järnridån.
   Fri marknad betyder egentligen fri rörlighet. Kanske de här västföretagen som sålde till Sovjet trots blockad ansåg de inte fick den frihet och rörlighet de ansågs sig behöva?
   Blockad är tvångsmetod. Ett politiskt verktyg för att uppnå målsättningar.

   • Visst kunde Sovjet iaktta internationella avtal (medan USA lämnar mycket viktiga avtal med ökad risk för storkrig och miljöförstörelse). Sovjet var först i rymden, sedan fick USA gå efter. Sovjetiska Kalshnikov har utsetts till världens bästa vapen.

     • Måste förtydliga att Sturmgewehr 44 är den första moderna automatkarbinen och som stått model för Kalashnikoven.När ryssarna kom till Peenemunde ”följde” många forskare med till Ryssland och jobbade tillsammans med rymdprojektet.Förhstar mig lite väl ofta och skickar iväg inläggen för snabbt men hoppas på bättring för egen del.

     • Jag råkade se ett TV-program från USA där man rangordnade olika vapen av denna typ. Kalasnikov sades vara från Sovjet ansågs vara bäst och man fick se en bild på honom. Wikipedia skriver ”Michail Timofejevitj Kalasjnikov, född 10 november 1919 i Kurja, Sovjetunionen, död 23 december 2013 i Izjevsk, Ryssland, var en sovjetisk vapeningenjör, militäringenjör, författare och general. Kalasjnikov är mest känd då han 1947 skapade automatvapnet automatkarbin-47, AK-47.

   • Patentingenjören på Linden-Alimak sa till mig runt 1975 att det hände ofta att man – på gruvmaskinsområdet – stötte på sovjetiska patent.

    (Cheferna på bolaget tillhörde inte mänsklighetens mest upplyst släkte och patentingenjören torde ha varit den ende civilingenjören på bygget. Konstruktionsavdelningen hade exempelvis beordrats användningen av o-ringar i stället för tätningsringar vid tillverkning av en maskin, fast alla visste att det inte kunde funka – det gjorde naturligtvist inte).

    Grejen är att nästan inga tekniker i Väst kunde ryska och eftersom man inte bevakade den sovjetiska tekniska litteraturen kände man inte till ganska ”gamla” uppfinningar, och slösade pengar på att uppfinna hjulet på nytt.

    Sverige är annars känd för teknikstöld.
    Östblocket var känd för sina matematiker och sina ingenjörer.
    USA plundrade däremot världen på dess hjärnkraft (”the brain drain”). Silicon Valley vilar nästan helt på importerade hjärnor (inte så få hade/har inte ens ett ”green card”, alltså vistas illegalt i landet).

    Västs sjukvård vilar i stor omfattning på importerade läkare och övrig vårdpersonal.
    Man pluggade gratis (ofta med studielön) i östblocket eller något annat ställe som erbjuder fria studier och flyttar sedan till ett parasitland för att tjäna storkovan – i konkurrens med folk som är skuldsatta över öronen för att de har betalat sin utbildning själva…

    • Guy, Detta var några subjektiva påståenden. Kanske du kan ge några exempel som stödjer dessa?
     Sverige, känt för teknikstöld? Var finns det dokumenterat?
     Östblocket känt för sina ingenjörer? Vilka?
     Du påstår vidare att det är illegalt att vistas och arbeta utan green card i USA. Det är fullständigt fel. Vill du arbeta i USA behöver du ett arbetsvisum.
     Att det finns medarbetare i från andra länder i sjukvården och på andra områden beror på att dessa företag kan erbjuda attraktiva anställningsförmåner.

 20. De nazi-sionistiska demagogerna på DN jublar förmodligen i hemlighet över länken till DN, som ger DN reklamintäkter och prenumerationer, en länk som jag inte tänker klicka på, men i övrigt är ju demagogerna på DN, som alltid påstår en massa saker helt utan hänvisningar, helt överkörda av fakta.

  Det storvulna beteendet på DN kan t.o.m. leda till tragikomisk satir av denna komiska verklighet. Ex:
  Anders: Men hur vet du att din hund kan hela multiplikationstabellen?
  Peter: Det vet man bara.

  Deras enda försvar är förmodligen att tjata om lögner utan hänvisningar. De vet att det fungerar på lättlurade. Upprepningar av felaktiga uppgifter är ett välkänt sätt att vilseleda och hjärntvätta okunniga betraktare, eftersom de vet att folk oftast påverkas av mängden information, inte dess kvalitet, samt att folk tenderar att göra medier till sina egna och sedan bli omöjliga att omvända p.g.a. konfirmeringsbias.

  Det är sannolikt därför Bonniermeia är så måna om att få ha mediamonopolet. Folk gör nämligen ofta felet att läsa olika medier i den monopoliserade tidningshyllan, men utan att inse att den dolda agendan är densamma i alla medier som presenteras där.

  Att de nazi-sionistiska rasisterna själva skulle inse att hatet mot dem beror på deras egen sekteristiska rasism och deras konstanta lögner mot andra folk är nog för mycket att begära. Problemet drabbar givetvis varje extrem sekt som har låst in sig i sin egen bubbla, med sina egna psykopatiska protokoll, och upphöjt sig till det av den behaglige gudens utvalda folk, såväl Islamister, nazister som nazi-sionister.

 21. H2 2 januari, 2020 at 20:19
  Detta var inte några subjektiva påståenden. Jag uttryckte inte några känslor utan meddelade dels patentingenjörens anmärkning, dels uppgifter som framkom i samband med en debatt om bland andra Håkan Lans kamp mot patenttjuvar, långt före Internets tid. Utgångspunkten var svenska uppfinnares klagan över högst verkliga konstruktioners- och idéstölder.
  Då påpekades att svenska företag inte var ett dugg bättre. IKEA var då känd som plagiatföretaget, Electrolux påstods har stulit/plagierat kylaggregatets patent, osv (Bofors kanon var tysk, men Krupp-familjen hade flyttat utvecklingen och tillverkningen till Sverige som en följd av villkoren i Versailles-freden. Bolaget hade köpts genom bulvanen Axel Wenner-Gren https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Wenner-Gren .)

  Jag tror inte att jag har kvar den eller dom tidningar i vilka debatten pågick men du kan gräva i antingen Ny Tekniks eller datatidningars arkiv på KB om du är intresserad av ämnet.

  Annars är teknikstöld lika gammal som mänskligheten. Innan det fanns patent fanns yrkeshemligheter, och på sina ställen var det dödsstraff på att röja dom.
  Då som nu köpte man fackmannen i stället. Exempelvis tog man Valloner till Sverige https://sv.wikipedia.org/wiki/Valloner_i_Sverige

  Problemet med ickenedtecknade yrkeshemligheter är att tekniska kunskaper och färdigheter försvann dels i samband med krig och pandemier, dels som följd av bannbullor.
  När en kinesisk kejsare lät bränna ner Kinas mäktig flotta beordrade han samtidigt att alla kartor och seglingsmanualer skulle förstöras. Det kom att stå Kina mycket dyrt.

  Exempel på förlorad teknik: romarna gjorde en puts till insidan av cisterner som höll i ett par tusen år, men när jag pysslade med arkeologi vid sidan om på sextiotalet visste ingen hur de bar sig åt.

  Det räcker inte med kemiska analyser, måste veta hur och när göra vad.

  Jag har ingen aning om gåtan är numera löst eller inte, och jag kan inte fråga ty min arkeologipollare är död.

  Man skall inte lägga i känslor i teknik eller vetenskap, annat än att arbeta hård med det som man brinner för.

 22. Det är pinsamt att tänkande människor sväljer Putins jämförelser mellan de olika dokumenten. Titta i stället på agerandet: Redan i mitten av september hade Sovjetunionen ockuperat ”sin del” (den östra) av Polen.

  • Om Storbritannien och Frankrike nappat på Sovjets förslag till pakt mot Hitler hade Andra Världskriget inte brutit ut, eller blivit kort/begränsat.

   President Trumans yttrande som senator 1941 torde fånga in attityden i ledande Västkretsar ”As Senator Harry Truman said in 1941 after the German invasion of the Soviet Union, ”If we see that Germany is winning we ought to help Russia, and if Russia is winning we ought to help Germany.” That same psychology held true as each of the nations of Europe fell to Germany. Hitler was allowed to do what he did only because of his promise and plan eventually to invade the Soviet Union. France was but one price to pay, along with the rest of Europe and those six million Jews, to accomplish that end.” New York Times.

  • ”Redan i mitten av september hade Sovjetunionen ockuperat ”sin del” (den östra) av Polen.”
   Och varför förklarade man krig BARA mot Nazi Tyskland men inte mot Sovjet? Har du något svar som en ”tänkande” människa?

 23. Det är pinsamt att tänkande människor sväljer Putins jämförelser mellan de olika dokumenten. Titta i stället på agerandet: Redan i mitten av september hade sovjetiska trupper gått in i ”sin del” (den östra) av Polen.

  • Relevant och bra att Putin lyfter fram avtal före Molot-Ribbentrop. Borde ha skett i tidigare historieskrivning – den stora bristen är att detta inte skett.

  • Ja de gick in i östra Polen för att de inte hade något val. Annars hade de fått tyskarna in på husknutarna.

  • Det som är mest pinsamt är dock folk som går på britternas finter för att slippa kriget och styra Hitler mot Östeuropa och Sovjet i stället! Minns sveket mot Tjeckoslovakien! ”Östra” Polen var dessutom ett område Polen stal från Vitryssland efter första världskriget..Thomas Holm kanske ska läsa på om historien?

 24. Fan vad jag gillar Putin. Har ärligt jämt gjort det, tycker han är så intelligent och skarp jämt. Kunnig och smart som fan. Bra ledare har han också jämt varit. ENDAST västvärlden med Usa i spetsen ogillar Ryssland. Men övriga världen älskar Putin, det är bara kolla upp det. Aja mycket skön snubbe är han Putin,gillar han verkligen 👍👍👍

 25. Fan pratar dom för skit. Kortfattat nu!!Hitler hade halva Europa under sitt fulla kontroll åratal,medans Usa var helt upptagen med Japan ju och hade värsta svårigheter med att besegra japanerna. Det krävdes atombomber EFTER krigets slut för att få slut på kriget mot Japan och man hade ingen intresse för Europa första åren ALLS. När gäller Polens vänner,Frankrike som direkt kollapsade och England med den misslyckade alkoholiserade Churchill så hade man ju KATASTROFALT med problem utan att lyckas slå tillbaka mot Hitlers imperium. Det var ju LÅNGT LÅNGT ifrån. Men Hitler tog ju året 1941 det avgörande och mest KATASTROFALA beslutet NÅNSIN i kriget och slog till mot Sovjetunionen. Man ville erövra Moskva. Där och då efter det började det hända saker från året efter1942 som saker och ting började sakta men säkert,visa vilken GROV TABBE Hitler begick som gav sej på Ryssland/Sovjetunionen och det blev sedan hans undergång. För både honom och hans imperium. Hade Hitler aldrig begått den BRUTALA TABBEN så hade Hitler kunnat klara sej dessutom,då man redan hade krossat Frankrike direkt,och England med sin alkoholiserade Churchill var helt maktlösa själva,vilket ju hela tiden var helt tydligt. Slutet blev mänsklighetens största katastrof nånsin i människoliv räknat och det slutade med att Ryssland intog Berlin och Hitler tog självmord för att inte bli gripen. Att DN och deras allierade Usa-europa inte ens skäms som försöker hitta något stycke här och där under alla dom årens lopp. Skäms på er herregud, det är ju otroligt detta när man inte trodde propagandan kunde bli värre mot Ryssland,så kommer även detta SKITSNACK också. Ska gräva och gräva och gräva och gräva och bara måste hitta stycken under dom långa årens lopp,som är till gagn för ens egna propaganda för att bete sej på detta VIDRIGA sätt

  • Nej, det krävdes inga atombomber för att få slut på kriget mot Japan. Atombomberna hade ingen som helst inverkan på Japans beslut att ge upp striden.

 26. Har svårt att sluta se på engelsmannens dokumentärer om f.d. Sovjetunionen.
  Själv är han tveksamt seriös tycker jag eller möjligen inte förstår bättre och är blockerad av fördomar.
  Vet inte vad jag ska kalla honom för. En populist kanske?
  Folk lockas i alla fall av hans dokumentärer.
  Även jag…
  Jag tittade igår kväll på en film om Ukraina.
  I slutet visades att filmen sponsrats av en ukrainsk bank.
  Man kan undra varför och hur den här filmen skulle tjäna banken?
  Främst visa upp allt elände i Ukraina för västvärldens tittare?

  Det ser förmodligen olika ut på olika ställen i Ukraina men många flyr landet och kanske främst till Polen där tillväxten är hög och arbetstillfällen erbjuds.
  Jag har själv mött en flyende ukrainare för en tid sedan. Nu borta.
  Sällan jag saknar någon på det sättet. Men för det ryska språkets skull.
  Finns inte någon där jag bor och känner som prata ryska.
  Eller ens har intresse för det. Jag får hålla på ensam.
  Men det är en bra ensamhetssyssla under Corona-pandemin.
  Av det jag sett förstår jag Ukraina tidigare varit ett mycket framgångsrikt land.
  Men hög tillväxt och bra välstånd.
  Mycket av det verkar idag vara ruiner av en svunnen storhetstid.
  Det talas ibland om att Ukraina var Sovjetunionens pärla eller dylik jämförelse.
  Jag tror det är sant utan tvekan.
  Särskilt 50- 60- och 70-talen.
  Det kan i dag vara bättre i västra Ukraina där mycket jordbruk finns.
  Tror det i alla fall. Måste kolla.

  Här är i alla fall filmen jag såg i går kväll
  Bry er inte så mycket om killen.
  Kolla alla miljöer istället.

  https://www.youtube.com/watch?v=1Mh10pXOp3k

  Makalöst han fortfarande inte kan identifiera ett kulturhus i f.d. Sovjetunionen.
  Han kallar dem för ”Sovjetbyggnad” någon relik som står kvar sedan Sovjettiden.
  Men faktum är att de här kulturhusen är lika aktiva idag som under Sovjettiden och kanske mer än så.
  Men i stackars Ukraina kan de förstås vara öde när så mycket annat har blivit öde där.
  Jag håller med Vladimir Putin och Ryssland.
  Ukraina blev sorgligt nog en tragedi.
  Efter uppgång följer fall?

 27. Nej Sven,det var kortfattat inlägg där. Det var inte själva atombomben som kom flera månader efter 2a världskrigets slut,som fick Japan att helt ge upp och förlorade. Japan hade redan bjudit upp till kamp som pågick dessa flera åren före atombomben,och höll ju amerikanerna sysselsatta om man säger så. Man var ju inte intresserade av Europa dom åren och sysselsatta med Japan. Atombomberna blev det sista som hände och även onödigt faktiskt,som då blev helt slutgiltiga slutet för Japan. När man jämför Sovjetunionen/Rysslands betydelse i kriget som var den ena av huvudaktörerna,som helt direkt var indraget och attackerat,med även flest förluster av soldater i så många olika kamper,då bleknar ju den amerikanska jämförelsen

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here