Ex-FN-expert: Sluta ljuga, Pentagons krigsbudget har inget med USA:s ”försvar” att göra

26
2779
Pentagon. Wikipedia.

Ingress: I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

Januari 2022: Den här artikeln kommer i en icke publicerad kommentar av läsaren ”M” som refererade till denna artikel som oumbärlige Rolf Nilsson översatt.

Rolf Nilsson

Den utgår från en intervju av Ekaterina Blinova med den förre FN:s oberoende expert på främjande av en demokratisk och rättvis internationell ordning, professor Alfred-Maurice de Zayas,Vi har haft anledning att uppmärksamma honom här tidigare. FN-rapportören de Zayas: Sanktionerna mot Venezuela dödar människor och förstör ekonomin

Artikeln ”Ex-FN-expert: Sluta ljuga, Pentagons krigsbudget har inget med USA:s ”försvar” att göra” har publicerats på Sputniknews. Läs den lika kritiskt som Du läser DN och hör på Sveriges Radio!

Biden-administrationens nya Pentagon-budget innebär fara för världsfreden, säger den pensionerade, tidigare FN:s oberoende expert på främjande av en demokratisk och rättvis internationell ordning, Alfred-Maurice de Zayas, och förklarar hur USA:s interventioner, omstörtande operationer och endemisk korruption har resulterat i Washingtons överdrivna militära utgifter.

USA:s president Joe Biden undertecknade den 27 december  en budget på 768 miljarder dollar för försvarsutgifterna för 2022, vilket är en ökning med cirka fem procent från året innan. Pentagons budget för 2022 inkluderar 4 miljarder dollar för European Deterrence Initiative, 7,1 miljarder dollar för det så kallade Pacific Deterrence Initiative (PDI) och 300 miljoner dollar i säkerhetshjälp till Ukraina, enligt Vita huset.

Biden. Bild: Carlos Latuffe

Sputnik: President Biden undertecknade National Defense Authorization Act (NDAA) i måndags, mindre än två veckor efter att senaten godkände den i en omröstning med rösterna 89-10. Du hävdar att ”försvar” ska sättas inom citattecken. Varför?

Alfred de Zayas: Jag är verkligen inte ensam om att säga det. Noam Chomsky, Richard Falk, Jeffrey Sachs, Stephen Kinzer, William Blum, Aaron Maté, Caitlin Johnstone har sagt liknande saker. En försvarsbudget bör endast ta itu med verkliga och potentiella hot och inte bli ursäkten för att producera mer offensiva vapen, inklusive kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, klusterbomber, mördarrobotar (dödliga autonoma vapensystem) eller att fortsätta finansiera militära interventioner i andra länder, ”regimförändrings”-äventyr, 800 militärbaser i 135 länder, inklusive det ökända tortyrcentret i Guantanamo, och en illegal världsomspännande övervakning av alla, vilket avslöjats för oss av den tidigare CIA-operatören Edward Snowden. En försvarsbudget bör inte finansiera vapenskrammel och militära övningar mycket nära andra länders gränser. I vilken mening kan man kalla detta ”försvar”?

Det är värt att komma ihåg att 1949 döptes USA:s ”War Department”, dess namn sedan 1789, om till ”Department of Defence”: Samma gamla vin i en annan flaska, med en vänligare etikett – Orwellskt nyspråk direkt från 1984

Truman om Andra Världskriget

Idén passade bra med ”Truman-doktrinen” och alla nya eufemismer som dök upp med det nyinledda kalla kriget. Sådant Orwellskt nyspråk och förvrängd logik har systematiskt använts av Vita huset, utrikesdepartementet och Pentagon, och plikttroget upprepats av ”kvalitetspressen” i USA och de flesta ”västerländska” länder, som långt ifrån att vara objektiva och kritiska, i stor utsträckning sprider regeringens propaganda.

Ordet ”försvar” innebär att reagera på aggression; det betyder inte att aktivt söka konfrontation, blanda sig i andra staters inre angelägenheter, finansiera ett nätverk av utländska agenter, förklädda till icke-statliga organisationer, vars huvudsakliga syfte är att destabilisera andra regeringar. En verkligt ”defensiv” budget innebär att statliga utgifter bör stå i proportion till externa och interna hot.

 Efter Sovjetunionens fall 1991 och avvecklingen av Warszawapakten, förväntade sig världen nedrustning för utveckling, en hållbar avspänning och ömsesidigt samarbete enligt FN-stadgan. Men långt ifrån att utöva multilateralism och främja världsfred, har USA intensifierat sina imperialistiska ambitioner att vara och för alltid förbli, världens enda supermakt. Vi bevittnar detta förlegade imperialistiska tänkande med all mobbning och utpressning av alla som vägrar att lyda USA:s order.

Ändå vill varken Ryssland eller Kina hota eller provocera USA. De reagerar bara på USA:s illegala sanktioner och andra provokationer. Om och om igen har Ryssland och Kina lagt fram win-win-förslag, baserade på dialog och kompromisser. Men USA lever i det förflutna, i illusionen av att vara den enda hegemonen. Detta felaktiga perspektiv på världsfrågor har lett USA in i träsk som Vietnam, Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien. USA:s brott mot andra folk och nationer har skapat världsomspännande terrorism, vilket är den enda sortens ”krigföring” som ’underdogs’ kan föra mot en imperialistisk hegemon. Om USA vill vinna sitt ”krig mot terrorismen” borde det sluta utöva statlig terrorism mot palestinierna, jemeniter, syrier, etc.

Det räcker med att läsa Stephen Kinzers bok ”Overthrow” eller William Blums bok ”Killing Hope” för att inse att USA inte är inne på ”försvar”, utan i att störta regeringar som inte spelar med i vårt spel. Listan över USA-finansierad subversion och aggressioner mot Kuba, Grenada, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela, Iran, Irak, Libyen, Syrien och Jugoslavien är verkligen lång.

Sputnik: Mark Gongloff, redaktör för Bloomberg Opinion, twittrade en graf som indikerar att Pentagon spenderar mer än de nästa 11 länderna tillsammans. Vad ligger bakom denna enorma prislapp? Är USA rädda för någon form av förestående invasion? Hur korrelerar USA:s beslut att ge militärt bistånd åt t.ex. Ukraina, med USA:s defensiva syften?

Alfred de Zayas: Ingen tänker ens tanken att invadera USA. Som vi vet från Nürnbergrättegångarna hade inte ens Hitler planerat en invasion av USA. Baserat på dokumentation från Stockholm International Peace Research Institute och Geneva International Peace Research Institute, samt studier från Harvard University och tankesmedjor, utforskade jag i min rapport från 2014, till FN:s råd för mänskliga rättigheter, orsakerna till sådana överdrivna militära utgifter och dokumenterade negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter av de obscent felaktiga prioriteringarna i den amerikanska budgeten – nämligen otillräcklig finansiering för hälsovård, sjukhus, bostäder, utbildning, skapande av jobb, underhåll av infrastruktur, beredskap för att hantera naturkatastrofer som jordbävningar, orkaner, tornados, potentiella asteroider påverkan osv.

Sputnik: Bloomberg noterar att Pentagons extravaganta utgifter också härrör från det faktum att DoD ”slösar” med de amerikanska skattebetalarnas pengar. Menar Bloomberg verkligen ”korruption”? NPR (National Public Radio, ö.a.) avslöjade i maj 2021 att Pentagon ”aldrig har klarat en revision”. Är problemet med korruption och bedrägerier inom DoD verkligen enormt?

Alfred de Zayas: Som USA-amerikansk medborgare är jag väldigt illa till mods över att mina skattepengar inte används till det de är avsedda för. Problemet ligger i den falska demokratin som vi har i USA.

Om amerikanska medborgare var ordentligt informerade av regeringen och media, om allmänheten proaktivt rådfrågades om sina prioriteringar, om det fanns folkomröstningar om hur vi ska spendera våra skattepengar, skulle prioriteringarna vara helt annorlunda – nämligen mer finansiering för utbildning och välfärd, en genuin ansträngning för att utrota extrem fattigdom och analfabetism, positiv särbehandling för den missgynnade och diskriminerade ursprungsbefolkningen – Crees, Cherokees, Dakotas, Sioux, Navajos – för afroamerikaner, för mexikansk-amerikaner och andra latinamerikanska invandrare.

Om det amerikanska folket rådfrågades och hade ett genuint val, skulle de avvisa militärbudgetar och det obscena slöseri med resurser från organisationer som USAID och National Endowment for Democracy, vars syfte är precis det motsatta – att förneka andra folk och nationer deras självbestämmanderätt.

r det gäller korruption i USA – den är endemisk i många militära företag, privata säkerhetsföretag (som utöver detta har åtnjutit straffrihet för sina brott i Afghanistan, Irak, etc.) och många vapentillverkare skulle inte överleva en ordentlig revision. Redan 2001 erkände ”försvarsminister” Donald Rumsfeld att det saknades 2,3 miljarder dollar från Pentagons budget. Blev det en seriös uppföljning? Blev det några konsekvenser? Gjorde företagsmedia och ”undersökande journalister” det? Nej. (ev. bevismaterial utplånades när Pentagon angreps 9/11, ö.a.)

Sputnik: Republikanerna och demokraterna var sällsynt överens när de godkände NDAA i mitten av december, även om GOP och moderata demokrater är upprörda över Bidens ”överdrivna utgifter” för sociala program. Varför är de inte kritiska till DoD’s utgifter?

Alfred de Zayas: Sådan ”bipartisanship”(när båda partier är överens, ö.a.) är inte så sällsynt. Faktum är, att oavsett om du röstar republikanskt eller demokratiskt får du mer av samma sak – eftersom båda partierna är engagerade i det militärindustriella komplexet, för Wall Street mot Main Street (folket, ö.a.), för Israel mot Palestina, för Ukraina mot Ryssland, för Taiwan mot Kina. Både demokrater och republikaner är krigshetsare.

Tulsi Gabbard

De få fredsälskande kandidaterna till presidentskapet, som Tulsi Gabbard, marginaliserades och uteslöts i huvudsak av bolagsmedia. Val i USA är alltid riggade till förmån för det militär-industriella-finansiella komplexet. Vi får bara rösta proforma på en kandidat som kommer att fortsätta krig och den typ av ”låtsas”-värld som vissa ”eliter” främjar.

Det är därför jag skrev i min rapport 2012 till FN:s generalförsamling: ”Tvåpartisystemet visar sig vara dubbelt så demokratiskt som enpartisystemet. Sann demokrati kräver verkliga val, såväl som transparent och ansvarsfull styrning och administration i alla samhällssektorer”. Jag utvecklade detta i min bok ”Building a Just World Order” (Clarity Press, Atlanta 2021) och i mina 25 Principles of International Order.

Sputnik: Vilket budskap skickar den enorma nya amerikanska militärbudgeten till världen? Ska vi rusta oss för nya militära äventyr från Washingtons sida?

Alfred de Zayas: En sådan budget är en universell provokation, vars konsekvens kommer att bli en ny kapprustning. Både Ryssland och Kina kommer att behöva vidta lämpliga åtgärder för att möta det ökade hotet från Washington. Naturligtvis vore det bäst att åta sig avspänning, återgå till förtroendeskapande åtgärder, vapenbegränsningsavtal, Open Skies-fördraget, etc. Men oavsett om en republikansk eller demokratisk president sitter i Vita huset kommer politiken fortfarande att dikteras av det militärindustriella komplexet, som president Dwight Eisenhower identifierade som den största faran för den amerikanska demokratin, redan i sitt avskedstal till nationen den 17 januari 1961.

Den amerikanska ekonomin drivs av ständiga krig och ständiga aggressioner. Den körs på falska nyheter, falska lagar, falsk diplomati, med stöd av en mediekampanj av rädsla och propaganda. Risken är att vår regering kan driva världen mot ett nukleärt Armageddon och Apokalyps. Och låt oss erkänna det, många av oss har medansvar för vad som händer.

Qui tacet consentire videtur – den som håller tyst anses samtycka. I detta sammanhang bör vi komma ihåg orden av den bortgångne Desmond Tutu, som sa ”Om du är neutral i situationer av orättvisa, har du valt förtryckarens sida”.

Konkret betyder detta att när den största maktstrukturen på jorden hotar, mobbar och utpressar befolkningar runt om i världen för att tvinga fram deras lydnad, måste vi fördöma denna orättvisa. Att vägra att ta en tydlig ställning mot den maktstrukturen är liktydigt med att vara överens med den.

Föregående artikelPutin lättar på krigsdimman i Ukraina
Nästa artikelDen ryska krigskonsten: Hur väst ledde Ukraina till nederlag 1 januari 2024. Jacques Baud
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

26 KOMMENTARER

 1. Märk väl pengar man inte har! USA är totalt bankrutt och ska i första hand lära sig styra sin kaosunion själva än mindre utse sig till ”världsledare”. Det enda USA är världsledare på är krig, utsugning, olagliga sanktioner, hot och kriminalitet m m.

 2. Och USA:s statsskuld närmar sig nu hissnande 29 tusen miljarder dollar.
  Den skenar med i runda tal 3 tusen miljarder årligen sedan pandemin startade.
  Man behöver inte ha allt för många högskolepoäng i bagaget för att förstå att det inte kan fortsätta så här länge till.

  • Mikael, man behöver inte ens högskolepoäng för att inse att det hela till slut blir statsbankrutt! Och hade världen orkat med och vågat hade USA satts i tvångsförvaltning likt Grekland! Tecknen på krisen syns i den alltmer galopperande kriminaliteten, utbredda fattigdomen och hopplösheten som grasserar. Det finns ju en orsak till varför USA beväpnar sig till tänderna…Man varken kan eller vill betala sina skulder och vill inte tvingas till det heller! Och det är väl därför som acceptansen bland befolkningen i USA för militären består! En parasit som USA vet att de måste skydda sig själva…

  • Det är tyvärr experterna med väldigt många högskolepoäng som tror inbitet på att det amerikanska systemet har en framtid…

 3. Usa kommer undan med ALLT. Ett av dom större problemen här också är medierna. Där är det helt avgjort till Usa. Man skulle ärligt talat från EU sidan kunnat gå på en annan,bättre och sanningen här. Man har ju MASSOR att använda mot Usa. Världens största och vidrigaste krigsförbrytaren med söndra och härska metoderna.Men viljan finns inte.Man tillåtit istället krigsbrott och härskar metoderna,och även hjälpt till som dörrmatta flera gånger.Vem har skapat flyktingkrisen till oss också och EU dessa 2deccenier. Senaste flyktingkrisen höll även på att splittra EU.Det kvittar att man gått in i flertalet länderna för att mörda och förstöra MILJONER. Man har mördat Miljoner.Just nu hålls Julian Assange fortsatt oskyldig fängslad,tänk om denne istället var anti-rysk för en sekund bara? PRECIS! När det gäller krigsindustrin och detta påhittade”försvar” man är grannar med Mexiko och Canada ju. Man är inte hotad av NÅN. Hur lät det år62 med Kubakrisen som var så nära att utlösa 3e världskriget. Och titta bara nu på hur man beväpnat och tagit över hela Europa dessa 2deccenier.Varför och för vad?Här finns spalt-meter att säga och ta upp men det ska jag inte göra nu. Guantanamo kåken är fortsatt öppen UTANFÖR egna landet. När såg man någon rubrik om det senast.Medierna är mycket kraftfullare än många tror. Detta är något som är högst verkligt för mej,då jag hälsar på mina föräldrar och svärföräldrar har vi alltid häftiga diskussioner, för dom följer bara publik service och dom vanliga dagstidningarna.Där är ju Usa rena änglarna,det kvittar vad man tar upp, för Usa har inga fel och brister trots krigsbrotten och härskar metoderna som även idag förstör för miljoner,då har jag inte nämnt sanktionskrigen som man är inne på HELT olagligt.Har någon förresten ens längre koll på hur många länder som är utsatta för dessa vidriga sanktioner. Detta vidriga vapnet att hur som helst använda sanktioner mot andra länder saknar motstycke,och dödar i det tysta.Men istället är det Ryssland som är livsfarliga får jag jämt höra,dom är rubrikernas kungar ju speciellt dessa 8åren. Man tror dom vill styra hela Europa med vapen och instifta ryska språket hos alla oss européer,ja det är sant tyvärr. Man granskar ALDRIG krigsindustrin hos världens vidrigaste maskineri,detta borde man göra på seriöst sätt och för EN GÅNGSKULL få en diskussion uppe om detta!

 4. Vi kan ta ett synnerligen konkret anfallsexempel mot dessa amerikanska Förenta stater. Det skedde på morgontimmarna tisdagen den 11 september 2001 medelst fyra kapade passagerarflygplan, varav tre slutligen kraschade in i väl utvalda byggnader: två i de höga byggnaderna i Världshandelscentret i New York och ett tredje i krigshögkvarteret Pentagon i huvudstaden Washington i Columbia.

  Till slut insåg både den civila och militära flygövervakningen att det mycket riktigt rörde sig om en slags omvänd militär-terroristisk attack mot just de amerikanska Förenta staterna.

  Världens största militärmakt med världens största krigsbudget hade, visade det sig, inga tillräckliga militära resurser alls till hands för att bevaka av flygrummet över landets nordöstra hörn.

  Man fann en del fåtal jaktplan (och det för huvudstadsregionen och New York) med dåligt utbildade piloter och plan med bristande beväpning. Det militära systemet i Amerika var blint och lamslaget.

  Alla civila plan i luften landade självklart och frivilligt, av lätt förstådda skäl, utan att behöva hotas vare sig ens civilt eller militärt i kommunikationsradion.

  Landet saknade helt enkelt: försvar.

  När den amerikanska politiken alltid slår sig för bröstet för låga skatter och mindre spenderande ”government” så nämns aldrig ett hårresande faktum.

  Av det den amerikanske medborgaren betalar i statsskatt går över 63(!!)% till, håll i er nu: militära installationer UTOMLANDS!

  Den amerikanske medborgaren borde fråga sig, för blåsta har de ju onekligen blivit: de har ingen lagstadgad betald semester, ingen stats- eller ens lokalt samhällsordnad sjukvård eller sponsrade mediciner (det har alla andra OECD-länder); inte ens Thatcher lyckades avveckla den komplett fria sjukvården och medicinen i Storbritannien, och utbildnings- och bildningsnivån ligger som allra lägst i den snart före detta så dominerande så kallade ”västvärlden”.

  Amerikanarna har alltså som sagt inte ens bokstavligen ett försvar.

  Men man har en krigsmakt med samma mord i blick som den nazistiska, fast amerikaner kan dock -som välkänt är- inte marschera vare sig snyggare eller ens vanvördigt. Och denna krigsmakt vinner heller aldrig några som helst krig, ty den är ett rent POLITISKT redskap, inte militärt, för det duger den inte till, inte ens hemmavid mot samma attackerande islamistiska allierade (från allierade länder som Saudiarabien och Pakistan i den ”amerikanska fria världen”) man själv odlat upp för Afghanistan.

  • Hej Johan!

   Tack för många värdefulla inlägg. Jag skulle vilja ha lite mer bakgrund till din siffra att 63% av USAs federala skatt går till militären. Var kommer den siffran ifrån? Vilka siffror har du använt?

   Jag har använt följande referenser för år 2020, rätta mig gärna om jag tänker fel:

   https://www.thebalance.com/current-u-s-federal-government-tax-revenue-3305762
   total federal skatt 3,71 biljoner $

   https://sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932020%20in%20constant%20%282019%29%20USD%20%28pdf%29.pdf
   militärutgifter 0,778 biljoner $

   Min slutsats är att för år 2020 USAs militärutgifter uppgår til 21% av de totala federala skatteintäkterna. En fruktansvärt stor siffra bara det! Jag antar att du i stället har jämfört militärutgifterna med siffran för löntagarnas inkomstskatt eller något sådant?

   • Det var den amerikanske geopolitiske experten Dmitry Simes jag hörde det från senast på ett seminarium med hans nära vän Vjatjeslav Nikonov, professor, med känd doktorsavhandling på amerikanska republikanska partiets utrikespolitik. Han är dotterson till sin berömde morfar Vjatjeslav Molotov. Den unge dottersonen debuterade tidigt i världspolitiken: amerikanerna spelade in många långa telefonsamtal med Molotov, hemliga scoop! Översättaren skrattade gott åt CIA. Morfar var nämligen den ende barnbarnet accepterade godnattsagor från, oavsett plats på jorden per telefon…

    Undrar om banden finns kvar?!?…🙀

   • Nja, nu flög faktiskt flygplan in i dessa aktuella byggnader – och låt oss säga att de styrdes av islamister -eller inte- men något amerikanskt luftförsvar fanns i vilket fall som helst inte att tillgå den aktuella dagen: de styrkorna fanns i vilket fall utomlands. Detta kan bevisas i flera led. Självklart finns alltid viktiga liksom mindre detaljer som kan ifrågasättas, men slutmålet blev ändå detsamma.

    Alla som känner till t.ex. CIA:s förmågor och ofantliga politiska misslyckanden utomlands vet att CIA skulle knappast ha lyckas arrangera dessa attentat den 9.11. 2001 på egen hand: det ligger nämligen skrattretande långt utanför deras faktiska förmåga.

    Jag tror vi noga skall akta oss för att förledas till onödighetens extrema sidor och tro på dessa främst amerikanska konspirologiska teorier – mig veterligen har dessa typer av teorier inte löst ett enda mysterium eller en aktuell händelse.

    Islamismen däremot är en fullt funktionell politisk rörelse med full kraft, styrka och hänsynslöshet och kunde dessa sköta Daesh/Isis och kalifatet så pass brutalt, kan de likaså avgjort genomfört dessa kapade flygplans strategiskt uttänkta och taktiskt välutförda attacker.

    Detta torde vara godtagbart allmängods och kollektivt medveten kunskap.

 5. Rumsfeld erkände att Pentagon inte kunde redovisa för 2,3 BILJONER (trillion!) dollar.
  Det skedde dagen före attacken mot Pentagon.

   • I artikeln ovan kan man läsa:
    Redan 2001 erkände ”försvarsminister” Donald Rumsfeld att det saknades 2,3 miljarder dollar från Pentagons budget. Blev det en seriös uppföljning? Blev det några konsekvenser? Gjorde företagsmedia och ”undersökande journalister” det? Nej. (ev. bevismaterial utplånades när Pentagon angreps 9/11, ö.a.)

    Undrar vilka siffror det handlar om egentligen?

    • Man kan bara konstatera att militärindustrin i USA inte bara rånar skattebetalarna där utan också skattebetalarna hos vasallerna! ”Sälja” dyra vapen av tvivelaktig kvalitet och funktion är metoden! Varför ska Sverige ha den värdelösa Patriot som inte duger mot moderna missiler? Att ”köpa” en stridsvagn av USA kräver mycket pengar om t ex den känsliga turbinmotorn pajar…Den måste skickas till USA för reparation till en hutlös kostnad! F-35 kommer att utarma Norges försvarsförmåga och till ingen som helst nytta! De få plan norrmännen har råd att ha i luften räcker inte många timmar i ett storkrig så man undrar ju vad det var för galenpannor som köpte in skräpet? De hade fått dubbelt så många Gripen som de dessutom hade haft råd att flyga och träna med! Och Finland gör om samma misstag…Varför inte kolla med norskarna först?

    • Just nu förhörs Rumsfeld av Djävulen om vad som hände med de 2,3 trillioner dollar och även dokumentationen som försvann då WYC7 rämnades med marken på 8 sekunder. Djävulen lovat att återkomma med resultat förutsatt myndigheterna i HellAviv tillåter att allmänheten få reda på ”the truth the whole truth and nothing but the truth”.

     För övrigt det vi vet för säkert just nu är att den officiella berättelsen om 9/11 är en stor lögn.

 6. Samtidigt i Storbritannien ska tydligen Tony Blair, den ökända krigsförbrytaren tydligen adlas! Många britter tycker inte alls det är en bra ide utan redan har över hundra tusen protesterat mot att denna gangster ska belönas för sina brott. Den enda ”upphöjelse” brottslingen Tony Blair ska ha är att han skickas till Haag och sedan rakt i fängelse tillsammans med sin kumpan i brott G.W Bush! Kriminella typer ska hållas bakom galler, sona sina brott och inte springa lösa…

  • Ska man äntligen adla den främste av de främsta i form och person av gamle New Labour-ledaren Anthony Blair.

   En tid var det tydligen högsta mode att få sitta till bords med vad som sades vara det mest intellektuellt skarpa politiska paret i brittisk historia, Anthony och Cherie Blair på middag, med det lika skarpa intellektuella paret Barack och Michelle Obama: en ynnest för alla den progressiva världens ledare.

   Tyvärr förstod sig inte paren Blair och Obama på sin samtid och omvärld – verkligen två tomma politiska parenteser i brittisk och amerikansk historia: två pratministrar i högsta välmåga med två lika pratglada frasmakare till karriärhustrur som inte räcker ända fram: det var en synnerligen klen politisk generation: den post-moderna slagordsgenerationen.

   Och vi gick nästan alla på deras tal och fraser. Tills de avslöjades med Irakkriget och Assange-affären. Där rasade hela frasmakeriet. Idealismen krossades av den sanna anglo-amerikanska verkligheten.

   Självklart adlar man höga människor som hade de allra bästa avsikter, men ändå alltid misslyckades.

   Så har det alltid varit på den nivån. Man talar nämligen aldrig om för någon att denne spiller sås på duken: det är det som är god uppfostran.

   Man ser aldrig det mest obekväma. Som utbyte ger man denne en hög och fin tröstande titel. As every year, James…

 7. Efter kollapsen i Afghanistan kom frågan om revision att de 20 årens ockupation upp. Det bidde ingen, vad jag vet. Jag vet att världens största krigsbudget aldrig blir utsatt för några verkliga statliga revisioner. Det är bara för folket i USA att avstå från det som i någorlunda välmående kapitalistiska länder anser vara basalt, nämligen viss grundläggande välfärd. Om inte folket i USA kastar ut den nuvarande politiska klassen och dess språkrör, kommer detta röveri att fortsätta. Tecknen på en sådan utkastning synes mig ännu vara avlägsen, och någon revision av kontot för krig kommer nog heller inte i den närmsta framtiden. USA är ju inte normalt ens med västerländskt kapitalistiskt mått.
  Ännu har inte den svenska politikerklassen eller ens Sveriges ÖB upptäckt detta. På andra sidan kölen har däremot en norsk överstelöjtnant sett det. https://steigan.no/2022/01/betraktninger-fra-asia-nar-2022-begynner/

 8. Varför ska den där krigsförbrytaren Tony Blair adlas?Hans vidriga handlingar lever fortfarande tills idag ju.Stämmer det där på riktigt? Vad har han gjort för de.Ja okej men inte förvånad ändå, engelsmännen som alltid använt samma röst och språk som cheferna i Washington.Detta för att ju visa att man är”likvärdiga”på samma plan och nivå så att säga. Man skäms inte heller framför ögonen på världen att Assange fortsatt sitter oskyldigt spärrad hos dom.Den där knäppskallen och korrupta Boris leder landet fortfarande nu,vem kunde tro detta för par år sedan. Denna vidriga och brutala krigsindustrin hos Washington har varit känt många år nu,med takten på internet och alternativa medier som man inte kan helt stänga av eller styra.Men mycket snart nu är det begravet IGEN,och nästa år kommer det tillbaka med nytt vidrigt ämne,för att sluta på samma sätt IGEN. Tulsi Gabbard är en renodlad DIAMANT,dessa är MYCKET sällsynta i Usa politiken. Har hört henne flera gånger när hon ställde upp i det korrupta valet,trots hennes mjuka framtoning,och så mycket trevliga och smarta sätt att uttrycka sej,med militär bakgrund dessutom,så blev hon uppäten så småningom av medierna och deras lakejer.Det var ärligt helt otroligt att se,det var på ALLA sätt att denne kvinnan måste försvinna,bara för att ha varit ärlig. Det är ENDAST en sådan person,som kan vända på denna helvetes vägen som man varit inne på alldeles för LÄNGE. Så därför ser det fortfarande åt helvete ut just nu,först med denna samma livsfarliga clown ytterligare 3år,med exakt allt det samma.Och sen Gud vet vad,när man hör lyssnar på alla i båda partierna. Gillar INGET av detta,får så ONT i magen av detta. Men det som är mycket störande också,är att det är redan för sent för oss Europa. HELT hållet pga av dom alla korkade idioter som fått styra i dom alla olika regeringarna. Man har redan lagt hela vårt Europa helt i krigsförbrytarna och världens brutalaste och vidrigaste krigsindustrins fickor. Detta utan att tillåta folket i varje land bestämma nåt,med folkomröstningar i seriös anda med alla kort på borden. Det har aldrig funnits MINSTA lilla ansvar för sina VIDRIGA handlingar över hela världen,så varför skulle man då sluta?eller”skära ner något” Vi har inte ens EN enda EU ledare som kritiserar Usa för någonting,tänk bara på det en sekund.Det finns INGET kritik av någon EU ledare mot Usa på nånting! Jag vet att det är KATASTROF,det är tyvärr där vi är

 9. När den socialistiska imperialismen havererade 1991 krympte USA´s globala försvar mot kommunistisk världserövring. Det är bara att se på frihetens fiender och deras aktiviteter, så förstår man nordamerikansk kraftdisponering.

  Clausewitz hundraåriga essäsamling ”Om kriget” definierar de ryska territorierna som den globala ”centralbastionen” (hans egna ord), den geografiska plats utifrån vilken andra domineras och invaderas. Det var byggt på ett geopolitiskt resonemang. I praktiken är stora delar av Ryssland folktomt, landet med den största kvadratmeterytan har liten befolkning relativt västeuropa och Kina. Det är fullt möjligt att Ryssland är inringat ur Kremls perspektiv. Förståelsen för att det beror på historisk rysk expansionism och förtryck är åter liten. För oss nordiska småfolk är förhindrandet av rysk imperialistisk expansionism prio ett. Alla små och medelstora länder som gränsar till Ryssland är rädda för Ryssland. På historiska grunder.

  • Fast det är alltid det ryska territoriet som blir invaderat.

   Sverige har aldrig invaderats och ockuperats av just ryska trupper: tvärtom.

   De roslagsvikingar som seglade österut var i själva verket de som grundade det ryska riket och gav det namnet Rus’ – från Roslagen…

   Rysslands historiska handikapp har varit dess tekniska, civila och politiska efterblivenhet; dessa förändringar har alltid kommit ovanifrån makten, och aldrig vuxit ur det civila samhället: det är den enda ryska svagheten, ja, akilleshälen.

   Men historiskt är det Ryssland självt som lidit mest i relationen med väst: operation Barbarossa måste ändå kallas världens mest omfattande brott med säkert 30 miljoner dödade av en hög västerländsk tysk civilisation.

   Vad Europa behöver är förståelse och kontakter, precis som de tre svenska veteabdiplomaterna Rolf Ekeus, Hans Blix och Sven Hirdman klart förespråkar; och de har ju klart avvisat det felaktiga med amerikansk omringande ockupation av Europa mot Ryssland.

   I slutänden är det Europas frihet som aldrig får blomma till självständighet under den amerikanska militariseringen av Europa: ett historiskt misstag för Europa och Amerikas enda möjlighet att förbli en nu misslyckad stormakt, en ”failed state” helt enkelt.

   Vi har kommit till en punkt i Europa där den politiska utvecklingen gått in i en amerikansk återvändsgränd, och dagens ryska politik är bara en reaktion på denna amerikanska misslyckade politik ”för” Europa.

   Det går ju inte att komma ifrån hur man än vänder på det amerikanska problemet inuti Europa, som förvägras sköta sina egna militära och utrikespolitiska affärer – en ofri kontinent.

   Framtiden saknas.

  • Jag skulle tro att Joan läst historia väldigt dåligt eller väldigt enögt! Historiskt så har det varit västeuropeiska stater som invaderat Ryssland inte tvärtom som ditt inlägg ger sken av! Och efter den senaste naziinvasionen så förstår man att försvaret av den egna nationen är prio ett i Ryssland och att andra världskriget aldrig ska upprepas utan nästa gång ska fienden utplånas för gott om de försöker invadera igen! Och om man ser på fallet Sverige historiskt så var det ju faktiskt Sverige som var och plundrade i Ryssland och inte tvärtom som en del historielösa typ Joan tycks tro! Så misstron mot sina grannar från Rysslands sida är nog helt berättigad i de flesta fall. Glöm inte Polens landstölder i Vitryssland på 1920-talet, Rumäniens och Ungerns koalition med Hitlertyskland, Baltstaterna där man samarbetade med Hitler osv. Sen undrar man ju vilken relevans Stalins bravader under Sovjettiden har med dagens Ryssland? Det är som att döma dagens Tyskland efter nazisternas härjningar vilka trots allt var mycket värre än de Sovjet gjorde! Och på tal om härjningar varför kritiserar inte Joan dagens stora vandaler USA som de senaste 20 åren är skyldiga till miljontals döda i av USA krigshärjade länder runt om i världen? Rena ynkedomen att göra ett sådant oinitierat inlägg när det finns fakta att tillgå! Öppna historieboken rekommenderas!

  • Tomma ytor är mindre betydelsefulla i händelse av krig numera. Det är andra tider nu. Ryska tider få man väl förtydliga för en och annan Russo fob som missförstår avsiktligt. Clausewitz kunde inte ana att om si så där 175 år så skulle Avangard, Kinzhal, Sarmat, Zircon, Prometheus, Poseidon, S-500, plus det färskaste av de alla 550 serierna och mycket annat ( inom EWS) skulle vakna till liv och bli game changers. Närmare bestämd game changers för FRIHET FRÅN västs lömska grepp. Jänkarna uttrycker det så här: Russia has singel handedly changed the rules of war. We stand butt naked now.😩

   Några historiska ”fakta” hämtade ur Encyklopedin för det RÄTTA tänkandet
   1. Khazaria väldet attackerade Ryssland och jämkades med marken. Orsak Rysk expansionism.
   2. Napoleon attackerade Ryssland. Jämkades med marken. Orsak Rysk expansionism.
   3. Hitler attackerade Ryssland. Jämkades med marken. Orsak Rysk expansionism.
   4. Viktoria Nuland iscensatte statskupp i Ukraina. Orsak Rysk expansionism.
   5. Krim förenades med sitt moderland Ryssland med Krimfolkets fulla vilja. Orsak Rysk expansionism.
   6. Joe ”stor fart” Biden somnar mestadels och inte stry USA. Orsak Rysk expansionism.
   7. Peter Hultqvist kan inte sova om nätterna p g a mardrömmar. Orsak om Rysk expansionism.8
   8. Kalsong journalisternas prima donna gör djupdyk i Navalny kalsonger i jakt efter spår av Novichok giftet. Orsak Rysk expansionism.

   OBS: Encyklopedin för det RÄTTA tänkandet. Just nu är det mellandagsrea priser för den – 500 Svenska Thaler. Rekommenderas!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here