Finns det något mer demokratiskt än folkomröstning?

39
1935

Igår kväll fördömde 143 stater i FN:s generalförsamling de av Ryssland arrangerade folkomröstningarna av 4 områden i Ukraina. Fyra stater röstade emot förutom Ryssland medan 33 stater la ned sina röster, däribland Indien, Pakistan och Kina. här.

De stater som röstade emot eller avstod representerar över 3700 miljoner människor, dvs. nästan halva jordens befolkning.

APNews skriver att omröstningen föregicks av intensiv lobbying. Lobbying innebär väl att rika och mäktiga länder även med erbjudanden av ekonomiska och andra favörer försöker få fattigare länder att rösta på visst sätt, och att detta kanske kan kombineras med hot. Hur pass demokratiskt är det?

Syrien röstade emot. Där ockuperar USA ungefär 25 % av landets yta med stöd av kurdiska SDF. US Occupation Of Syria Is Now Official; https://nationalinterest.org/feature/the-us-military-proud-owners-one-third-syria-25306 .
Undrar hur resultatet skulle bli i en folkomröstning där om man vill vara ockuperad av USA eller inte.

En läsare har ställt ett par kanske provokativa frågor: Hade det varit bättre om Ryssland införlivat de 4 områdena utan sluten folkomröstning? Fanns inte möjlighet att rösta Nej?

Två relaterade artiklar:
Folkomröstningen i Ukraina – en fars eller?
Folkomröstningarna i Ukraina, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Kroatien.
Zelensky tar avstånd från Musks fredsförslag som troligen skulle få slut på kriget.

”Det finns inget mer demokratiskt än folkomröstningar”

”NATO vill inte tillåta ryssarnas självbestämmande”

Intervju med Prof. Dr. iur. och phil. Alfred de Zayas, folkrättsexpert och tidigare FN-mandatinnehavare (av FN anlitad juridisk expert).

https://zeitgeschehen-im-fokus.ch/de/newspaper-ausgabe/nr-18-19-vom-12-oktober-2022.html#article_1419

Professor Alfred de Zayas (bild zvg)
Professor Alfred de Zayas (bild zvg)

 

Aktuella frågor i fokus Var valen i Lugansk, Donetsk, Zaparozhye och Cherson oblasterna i enlighet med internationell rätt?

Prof. Dr. Alfred de Zayas folkomröstningar är i grunden en metod som följer mänskliga rättigheter för att ”ta temperaturen” och bestämma en befolknings vilja. Artikel 1 i FN:s pakt om medborgerliga och politiska rättigheter stadgar rätten till självbestämmande för alla folk – inklusive folket i Lugansk, Donetsk, Saparozhye och Cherson – och naturligtvis folket på Krim.

Artikel 19 i konventionen stadgar alla människors rätt till yttrandefrihet. Det finns inget mer demokratiskt än folkomröstningar. Däremot har FN misslyckats här. FN har genomfört folkomröstningar om självbestämmande i Sudan, Östtimor och Etiopien/Eritrea. Men först efter att tiotusentals människor hade dödats. FN borde ha ingripit tidigare och hållit förebyggande folkomröstningar.¹

Är folkomröstningar irrelevanta om de inte genomförs av FN?

Naturligtvis är folkomröstningar viktiga, även om internationella organ ignorerar dem. Naturligtvis finns det folkomröstningar över hela världen, som tyvärr inte organiseras och genomförs av FN, utan enbart av den drabbade befolkningen själva, till exempel folkomröstningen 1962 i Algeriet, som ledde till självständighet.²

Folkomröstning i Algeriet 1962 (Bild: de.wikipedia.org)

Folkomröstning i Algeriet 1962 (Bild: de.wikipedia.org)

Även där genomfördes folkomröstningen först efter att det hade inträffat många dödsfall på båda sidor. Folkomröstningen möjliggjorde ett modus vivendi mellan Frankrike och Algeriet och ledde sedan till varaktig fred.

Kartor från ”Moon of Alabama” i artikel som jag översatt: Folkomröstningen i Ukraina – en fars eller?

Vissa skulle ha ifrågasatt resultatet av folkomröstningen – 99,72 % för självständighet med ett valdeltagande på 91,88 % – i Algeriet. Som jämförelse är resultaten av folkomröstningen 2014 på Krim – 96 % med ett valdeltagande på 83 % – och de i Donbas i år inte förvånande – nämligen 87 %, 93,1 %, 98,4 % och 99,2 % i Cherson, Zaparozhye och Luhansk Donetsk med ett deltagande av 76 till 97 % av befolkningen.³

Det är dock mycket olyckligt att vissa folkomröstningar äger rum utan tillförlitlig internationell övervakning, även om observatörer är inbjudna.

1991 hölls ett antal folkomröstningar, till exempel i Kosovo, där 99 % av befolkningen röstade för självständighet. Serberna bojkottade folkomröstningen där, och dåvarande Förbundsrepubliken Jugoslavien erkände inte folkomröstningen, ungefär som Ukraina, som motsätter sig folkomröstningarna på Krim och Donbas.

Hade det inte varit bättre om FN åtminstone hade observerat folkomröstningarna i Donbas?

Visst hade det varit bättre och resultaten hade då blivit mer trovärdiga.

FN eller OSSE borde ha tagit ansvar för organisationen och förfarandet för folkomröstningen. Dessutom borde FN ha hållit dessa folkomröstningar så tidigt som 1991 – när Ukraina bröt sig ur Sovjetunionen och tog med sig en stor rysk minoritet (30 % av den ukrainska befolkningen).

En FN-folkomröstning borde ha organiserats senast 2014, efter den olagliga och grundlagsstridiga Maidan-puschen. Det här är missade möjligheter. För att legitimera utträde måste man först veta vad folk vill ha. Annars kan man tala om en ”annektering”.

En folkomröstning är faktiskt en ren utövande av demokrati, av folksuveränitet. Å andra sidan finns det inget mer odemokratiskt än en statskupp – till exempel Maidan-kuppen i februari 2014.

Uppfyllde folkomröstningarna folkrättens normer?

Det är oerhört svårt att hålla en folkomröstning mitt i ett krig. Men det finns många prejudikat för detta. Resultaten i Donbas överraskar dock ingen. Det är svårt att föreställa sig att den ryska majoriteten skulle rösta på Ukraina efter att redan ha drabbats av 15 000 dödsfall på grund av Ukraina-militärens angrepp. Här kan man till och med tala om en ”avhjälpande secession” – ett modeord som kom till vid tidpunkten för separationen från Kosovo. ”Remedial Secession” rekommenderas när samexistensen mellan etniska grupper är så störd att fredlig samexistens inte längre är möjlig. Ingen vill ha ett permanent krig. Fred är trots allt en mänsklig rättighet.

Fanns det valobservatörer i de fyra oblasterna?

Det rapporterades att omkring 130 internationella valövervakare var där, bland annat från Sydafrika. FN, EU och OSSE följde dock inte folkomröstningarna.⁴

Varför skickade inte dessa internationella organisationer valobservatörer? Det brukar Europarådet göra, eller hur?

FN, OSSE och Europarådet är ökända för sin dubbelmoral. Vart de än vill ha en folkomröstning går de. Var de än drar sig för resultatet av en folkomröstning håller de sig undan. Det var samma sak med folkomröstningen på Krim 2014. Det var samma sak med Abchazien, Ossetien osv.

Är införlivandet av oblasterna i Ryska federationen i enlighet med internationell rätt?

Först bör man fråga sig om inspelningarna var konstitutionella enligt rysk lag. Ryssland styrs av rättsstatsprincipen, och Krims erkännande 2014 var lagligt, hade övervägts av duman och godkänts av författningsdomstolen innan Putin undertecknade den.

Sett till folkrätten tillåter folkens rätt till självbestämmande både utträde från en stat och ansökan om antagning till en annan stat. Det skulle till exempel vara fullt tänkbart och lagligt att Kosovo en dag integrerades i Albanien. Där finns dock ingen gemensam historisk utveckling – till skillnad från ryssarna i Donbas, som levde i århundraden i tsarryssland, och sedan i Sovjetunionen med huvudstad i Moskva. När det gäller frågor om att utöva självbestämmanderätten måste man alltid sätta det i ett sammanhang eller känna till historien och agera därefter.

Menar du att ryssarna i Ukraina har en viss historisk legitimitet att integreras i Ryska federationen?

Den historiska legitimeringen är mer än given. Men det räcker inte för att legitimera integrationen enligt folkrätten i Ryssland. Det är därför man måste veta vad befolkningen faktiskt vill. Det är synd att FN, OSSE och EU uppenbarligen inte har något intresse av att bestämma folkviljan där. Egentligen är det allt som betyder något. Om till exempel folket på Krim skulle föredra att bo i Ukraina är det deras rättighet. Om folket i Donbas hellre vill bo i Ukraina är det också lagligt.

Vad betyder det om EU-staterna struntar i dessa röster?

Det är ännu ett exempel på EU:s dubbelmoral. EU-staterna är alla skyldiga   att inte bara respektera folkets rätt till självbestämmande i enlighet med artikel 1 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, utan också att främja den. Dessutom finns folkens rätt till självbestämmande inskriven i FN-stadgan och ett antal FN-resolutioner.

Är det möjligt att jämföra Kosovos självständighet från Serbien, som västvärlden omedelbart erkände, med utvecklingen i Ukraina?

Säkert. Natos attacker mot Jugoslavien 1999 var dock helt olagliga och oförenliga med FN-stadgan. Natostaterna har allvarligt brutit mot förbudet mot att använda våld i artikel 2.4 i FN-stadgan genom att attackera ett land utan säkerhetsrådets godkännande – inte för att uppnå ”befrielsen” av Kosovo, utan för att att uppnå strategiska Nato-mål genomdriva. Kosovo var bara tillfället, men inte orsaken, till den illegala aggressionen mot Jugoslavien.

Vad handlade Nato:s och USA:s policy om egentligen?

Det handlade om den fortsatta utbyggnaden av Nato, som under tiden vuxit till en ”kriminell organisation” om man ser till de krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som Nato-staterna i Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien etc. har nu. engagerade har i åtanke. Artiklarna 9 och 10 i stadgan för Nürnbergtribunalen talar om ”kriminella organisationer” som har fört krig – men bara om tyska krig.⁵ Men Nürnbergprinciperna gäller fortfarande idag.

Hur skiljer sig processen i Ukraina från Kosovo?

Kosovo skapar ett prejudikat för ryssarna i Donbas att dra nytta av. Västvärlden tror dock att man bara kommer att acceptera internationell rätt om den är i linje med USA:s och Natos geopolitiska mål. Jag uppmuntrar alla att läsa Internationella domstolens yttrande från 2010 om Kosovo.

Kan du sammanfatta det kort?

Sammantaget godkände Internationella domstolen separationen av Kosovo och gjorde det klart att folkets rätt till självbestämmande har ett högre värde än principen om territoriell integritet. Huvudsaken där – som här – är att återställa freden, och att tillåta ett modus vivendi som skyddar allas liv till viss del.   Det bör noteras att Serbiens beteende mot folket i Kosovo inte var lika groteskt som de brott som den ukrainska regeringen begått sedan Maidan-kuppen, som lämnade över 15 000 döda. Punkt 80 i förslaget till avgörande är särskilt relevant.

Vad säger denna paragraf?

Kort sagt, att principen om territoriell integritet, d.v.s. staters integritet, inte kan eliminera folkens rätt till självbestämmande.⁶

Vilka är de djupare skälen till integreringen av de fyra oblasterna i Ryska federationen?

Utan den illegala Maidan-kuppen i februari 2014 skulle det inte bli något krig i Ukraina idag. Kriget startade inte i februari 2022, utan för åtta år sedan. Om Ukraina hade genomfört Minsk-avtalen hade det inte varit något krig i Ukraina idag. Om Nato hade accepterat Ukrainas neutralitet hade det inte blivit något krig. Vi har sysslat med Nato-provokationer här i många år, och många amerikanska professorer har förutspått det – inklusive prof. John Mearsheimer (Chicago), prof. Jeffrey Sachs (Columbia University)⁷, prof. Richard Falk (Princeton).

Vilka är konsekvenserna av införlivandet för Ryssland och befolkningen som bor där?

Förhoppningsvis kommer det att lugna ner sig för de integrerade ryssarna. De har rätt till fred. Nato vill dock inte tillåta ryssarnas självbestämmande och kommer att fortsätta bombningarna. Jag hoppas att det inte blir ett fullständigt krig.

Förutom du, finns det andra rimliga röster med internationell tyngd? Det borde finnas ett initiativ som kräver försiktighet och förnuft.

Ett antal sådana initiativ har redan tagits – bland annat av professor Hans Köchler⁸ med International Progress Organization och av Fredrik Heffermehl i Norge⁹. Flera öppna brev riktades till FN:s generalsekreterare António Guterres och till politiker. Hittills utan framgång. Och våra medier förblir tysta om sådana initiativ och fortsätter krigspropagandan. Till och med Elon Musk spred ett initiativ som Zelensky omedelbart avfärdade¹⁰. Detta är skamligt!

Professor de Zayas, tack för intervjun.

Intervju Thomas Kaiser

¹ För teori och praktik för att utöva rätten till självbestämmande se min rapport till FN:s generalförsamling A/69/272 och kapitel 5 i min bok Building a Just World Order
https://www.claritypress.com/product/ bygga-en -bara-världsordning/

² www.cvce.eu/en/obj/declaration_recognizing_algeria_s_independence_paris_3_july_1962-en-05d4d86f-da65-4c7e-b4d7-e09999516f68.htm l

³ sputniknews.com/20220928/results-of-referendums-on-joining-russia-in-Donbas-kherson-and-zaporozhye-regions-1101303653.html

⁴ newsrnd.com/news/2022-09-28-international-observers–organisationen-för-omröstning-i-folkomröstningen-i-Donbas-är-i-linje-med-internationella-standarder.H1PDN2bzs. html
tass.com/politics/1514707
www.thezimbabwemail.com/world-news/south-africas-ruling-party-anc-amongst-international-observers-in-putins-referendum-in-ukraine/

⁵ legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_5.pdf

⁶ Se kapitel 5 i min bok «Att bygga en rättvis världsordning»

⁷ www.jeffsachs.org/newspaper-articles/d2hlnp24c7hyewetypd6rjgfesszm4

⁸ https://detv.us/2022/02/10/civil-society-appeal-on-ukraine-crisis-peace-policy-instead-of-war-hysteria/

⁹ bandungspirit.org/IMG/pdf/koechler-russia-ukraine-what-peaceful-coexistence-bandung-spirit-series-18march2022.pdf

¹⁰ www.msn.com/en-in/news/world/elon-musk-has-peace-plan-for-ukraine-zelensky-his-officials-are-not-pleased/ar-AA12yUgU

Föregående artikelLondons borgmästare: – När det blir vinter kommer mass-svält till Storbritannien, och människor kommer att frysa ihjäl!
Nästa artikelTerror på Krimbron tvingar Ryssland att släppa loss Shock’n Awe
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

39 KOMMENTARER

 1. Ett första villkor för att folkomröstning ska räknas som extra demokratisk är att de olika sidorna kan argumentera för sin sak utan att bli ihjälskjutna, vare sig sig innan, under eller efter. Folkomröstningar med bara ena sidans soldater på gatorna och andra sidans civila i massgravar har ett löjets skimmer över sig, plus allt blod på förövarens händer. Ingen erkänner Putins ockupationsomröstningar. Putin själv kan inte röstas bort i vanliga val, konstitutionen ändrades för att göra honom till diktator. I allmänna val med bara putinisterna i media.

  Svenska socialdemokratiska folkomröstningar är ett kapitel för sig, de syftar inte till att legitimera ockupation av andras territorium, utan till att lösa interna problem hos maktpartiet. Resultatet inte bindande, en särskild formell delikatess. Våra tre senaste folkomröstningar, en om kärnkraft när reaktorerna redan var byggda, en om EU när svenska företag redan var globala och en om valutan när SEK redan guppade i dollarhavet berodde alla på att sossarna hade interna problem. Det har de inte längre, LO-männen har gått till SD.

  Även brexit hade karaktären av interna toryproblem på bordet. EU´s överstatliga karaktär passar inte britternas självuppfattning så bra, men de kan nog tvingas på knä med blockader av olika slag. Långsiktigt alternativet är väl att gå med i USA.

  • Putin kan röstas bort i presidentval.
   De röstberättigade hade stor fördel av att ha erfarenhet av tillvaron under Ukraina. Saknades förstås för Ryssland, som därmed var i sämre läge. De röstberättiga hade att väga sina erfarenheter mot främst löften från Ryssland.
   Antalet döda i Ukraina-kriget är okänt. ”Total civilian casualties from 24 February to 2 October 2022.
   From 24 February to 2 October 2022, OHCHR recorded 15,246 civilian casualties in Ukraine: 6,114 killed and 9,132 injured.” Men antalet döda kan vara till och med betydligt högre. OHCR.

 2. Alla tecken tyder på,
  ett besvärligt läge för Ryssland och inte minst än värre stabiliteten i omvärlden var helst.
  Att detta krig har ett slut, någon gång, går inte att ta miste på.
  Men hur, är frågan och i vilket tillstånd befinner sig världsordningen på då,
  är skrivit i stjärnorna när alla inblandade parter enbart talar om krig
  Om ingen -inte ens FN- talar om fred, ja kan det sluta riktigt illa.
  Och denna slutna omröstning som nu förekom i FN regi kan inte
  på något sätt vara den förlösande utvägen ur detta krig.
  Snarare bygger denna omröstning ännu hårdare låsningar,
  som kan innebära ytterst svåra att överbrygga även på lång sikt.
  Nog borde dom stora världsaktörerna som innehar alla tänkbara massförstörelsevapen
  orka att prata med varandra och komma överens om en stabil säkerhetsordning,
  på denna planet som står inför en annalkande miljö och klimatkatastrof.

  ”Framtiden verkar dyster, när man grubblar över ett glas öl”
  Hasse&Tage

 3. Sydafrikas utrikesminister har uttalat att Europeiska länder varit och hotat Sydafrika med ”Om ni inte gör så, då kommer si att hända”. Hon var arg och sa att hon tyckte inte om att bli ”bullied”. Hon berättade inte vad de hade sagt att Sydafrika måste göra, men det är tillräckligt oroande när Europeiska länder hotar länder i Afrika som kanske är beroende av olika projekt som Europa har där för sitt folk.

  Uganda har sagt ”att hela Afrika står bakom Ryssland” men att de blivit hotade av USA att om de inte lyder så skulle USA ta bort några projekt som skulle vara en katastrof för de fattigaste i Uganda.

  Burkina Faso har nyligen kastat ut Frankrike från sitt land, som de anser har plundrat landet och inte tillfört något.
  Det finns varken gult. rött eller grönt framför Burkina Faso, det är helt svart. Precis som framför Iran och några fler länder, vet inte om det enbart betyder att dessa länder inte hade någon representant denna dag då röstningen var.

  För Ryssland var det nog viktigt med dessa folkomröstningar i Donbass, för att det ryska folket skulle kunna få se vad människor i Donbass vill.

  Vad det gäller FN, så har de aldrig krävt att USA skall lämna över oljan som de stjäl av Syrien eftersom det är nästan hela landets olja. De har dock krävt av Ryssland att de skall lämna över kraftverket till Ukraina eftersom det är hela Ukrainas elkraft.
  Så detta är bara en liten orättvisa, så FN litar jag inte alls på, kontoret borde flyttas från USA.
  Man har även röstat i FN för att Golanhöjderna tillhör Syrien, med stor majoritet.
  Det blir dock inga sanktioner mot Israel för att de inte ger tillbaka Golanhöjderna till Syrien.

  • Glömde en viktig replik av Blinken vid en utfrågning av pressen. Blinken hade gått ut kraftfullt och fördömt Ryssland, för införlivande av Donbass till Ryska federationen. En journalist frågade honom om han inte tyckte att även Israel borde lämna tillbaka Golanhöjderna till Syrien.
   Varpå han raskt svarade: ”Nej, det borde Israel inte göra, så länge Assad är vid makten i Syrien innebär det en säkerhetsrisk för Israel.”

   Det han säger är alltså om Israel bedömer det som en säkerhetsrisk att ge tillbaka Golanhöjderna till Syrien, så behöver de inte göra det.
   Det skulle nog även Ryssland anse att ge tillbaka Donbass till Ukraina är en säkerhetsrisk för Ryssland.
   Denna ständiga världsorättvisa, där det finns länder som aldrig behöver följa internationella lagar och regler och inte heller röstningar i FN.
   Inga stora rubriker och klagomål i våra media över Israels agerande.

  • I sitt tal i EU sa Borell, att han var nöjd med resultatet, men ändå missnöjd att inte fler röstade för att fördöma folkomröstningen, eftersom de hade ansträngt sig så mycket för att länder skulle rösta som EU ville.
   Man kan fundera över hur mycket pengar de erbjöd till de olika ländernas representanter. Måste varit en hel del om man riskerar sitt arbete som Madagaskars utrikesminister, som röstade emot sin presidents vilja. Madagaskars president avskedade därför honom.

   ”The President of Madagascar fired his foreign minister for supporting an anti-Russian resolution at the UN General Assembly condemning referendums in the DPR, LPR, Zaporozhye and Kherson regions.”

   Så USA kan fördöma dessa folkomröstningar samtidigt som de själva hotar Serbien med sanktioner om de inte erkänner Kosovo.
   Hot och sanktioner som alltid från USA. Så för USA är det okej att hota sig fram till ett erkännande.

   USA so far…

   1)Plans to build military factories in Taiwan

   2)Giving Serbia ultimatum to recognise Kosovo until 24 February(the date is very ”interesting),if not minimum sanctions for Serbia,then probably more

   De observatörer som var där över 122 personer från olika länder har drabbats hårt om de bor i EU.
   En direktör från ett energibolag i Tyskland, har blivit fråntagen sin pension för resten av livet och möjlighet att försörja sig. Han ser ut att vara över 60 år, och blivit tvungen att fly till Ryssland och söka asyl. Att förlora sitt hemland vid den åldern, är ett hårt straff.

   De ukrainare som gick och röstade hotades av Zelensky med 12 års fängelse vilket innebär tortyr för de rysktalande. Ändå gick de och röstade, så trots hot och bestraffningar så gick de. Det säger en hel del anser jag.

 4. FN har gjort därmed fattat ett bedlut med en övertygande majoritet starkt fördömt Rysslands illegalt annekterande av land som tillhör Ukraina. Samtidigt har man givetvis också fördömt farsen med folkomröstningar som gäller land som de inte ens kontrollerar. Att Ryssland med sin stora lobbyverksamhet fått 35 länder att avstå i röstningen visar hur stor makt man kan få med naturresurser

   • Om jag förstår dit rätt, insinuerar du att ”väst” köper FNs omröstningar. Jag tror inte det behövs. Rysslands andallskrig mot Ukraina, deras upprepade hot om att använda kärnvapen har gjort de flesta länder övertygade om att världen gemensamt måste ge Rysslands regim besked om vad de tycker. Att Ryssland lyckats övertyga 35 länder att inte rösta är dystert maktspråk av en imperialistisk stat..
    Tycker du själv att dessa ”folkomröstningar” skett på ett demokratiskt acceptabelt vis?

    • Mer tankeväckande är att FN:s generalförsamling inte röstat om USA:s och Nato:s krig i t.ex. Irak. Som torde ha krävt minst tio gånger fler dödsoffer.

    • @H2 13 oktober, 2022 At 11:16

     ”Rysslands andallskrig mot Ukraina, deras upprepade hot om att använda kärnvapen har gjort de flesta länder övertygade om att världen gemensamt måste ge Rysslands regim besked om vad de tycker.”

     Du har ingen länk som bevisar Rysslands upprepade hot ?

     Här en citat från amerikanska forskare Gordon Hahn, om ditt påstådda ”upprepade hot”
     ”Putins nuclear threat, Putins nuclear threat, Putins nuclear threat”
     Titeln är här har placerats inom citattecken av en anledning, eftersom Rysslands president Vladimir Putin inte gjorde något kärnvapenhot om man inte anser att ett hot att svara på kärnvapenhot eller att svara på en hypotetisk kärnvapenattack motsvarar ett hot om att använda kärnvapen. Västvärlden har försökt sprida intrycket av att Putin gjorde ett oprovocerat kärnvapenhot, på samma sätt som det har hävdat att Ryssland genomförde en oprovocerad invasion av Ukraina den 24 februari 2022. Upprepa en lögn tillräckligt ofta och det blir sanning, typ. Ja, en upprepad lögn kan bli en virtuell sanning, och i vår virtuella tid har den virtuella verkligheten en djupgående inverkan på verkligheten och inte på något positivt sätt. Snarare tvärtom.
     https://gordonhahn.com/2022/10/11/putins-nuclear-threat-putins-nuclear-threat-putins-nuclear-threat/

  • Och? Vad betyder det? Nada. Njet. Inte ett dugg. F**K the UN!
   Operation Z fortsätter. ukronaizi hotet mot Ryssland ska avlägsnas.
   Ryssland och inte Nato vinner kriget.
   Slutet på lögnimperiet närmar sig
   Spännande framtid med en Ny MULTIPOLÄR värld skymtar.🤗🤗🤗

 5. FN har gjort därmed fattat ett beslut med en övertygande majoritet starkt fördömt Rysslands illegalt annekterande av land som tillhör Ukraina. Samtidigt har man givetvis också fördömt farsen med folkomröstningar som gäller land som de inte ens kontrollerar. Att Ryssland med sin stora lobbyverksamhet fått 35 länder att avstå i röstningen visar hur stor makt man kan få med naturresurser

  • Har du någonsin funderat på varför OSSE vägrade skicka observatörer till folkomröstningen? De visste ju att en förkrossande majoritet vill bli en del av Ryssland och då ville man inte på order av USA konfirmera resultatet utan fegade ur. Det är ju USA som hotar fattiga länder med sanktioner om de röstar mot USA:s vilja.

 6. Svaret är inte entydigt eller enkelt, men jag skulle säga – Ja, det finns något mer demokratiskt. Folkstyre, som Kina har visat. Det är teknologin som möjliggjort begreppet Folkstyre. Det var inte möjligt innan internet kom.

  Vi skall inte glömma att Hitler och nazisterna i Tyskland valdes i en folkomröstning 1933. Inte heller att österrikarna med något som 98% röstade för nazisternas ”Anschluss” 1938. Nazisterna och Zelensky i dagens Kiev röstades in i en folkomröstning. Det går att manipulera och styra folkomröstningar. Romarna uppfann systemet, tyska nazisterna fulländad det, och Sverige är en flitig brukare av nazisternas metoder.

  Vi behöver inte gå längre än till dagens Sverige för att se hur svenskarna manipuleras med samma metoder av propaganda som tyskarna 1933 , österrikarna 1938, och ukrainarna idag. Staten i Ukraina har full kontroll av media och endast statens information tillåts. Läs dagens Bonnierpress som DN. Det är propaganda och manipulation.

  Att få folkstyre att fungera förutsätter att ett land har lagar som stoppar både monopol och missbruk av yttrandefriheten och tillgång till ofärgad information. Sådana lagar saknas i Sverige.

  Det går att använda elektronisk röstning och den kan inte manipuleras som vanliga val, det är därför politikerna och oligarkerna skyr en sådan utveckling. Teknologin är nästan densamma som för kryptovalutor. Förenklat kan man säga att alla röstberättigade får en slags ”Bitcoin”. Sedan kan man välja till vilket party man skall skicka den. Den mottagare som för flest ”coins” vinner valet.

  Estonia till exempel har infört det.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting_by_country#Summary_table

  Kina använder systemet, och det är effektivt att styra politikerna, det är just därför svenska politiker bekämpar det så intensivt. En ordförande i Peking blev avsatt övernatt när han gick emot folkviljan. Svenska politiker går inte att avsätta alls. Inte ens i folkomröstningar. Dom är utsedda av ”Partiet”, inte folkligt utsedda.

 7. Anders har naturligtvis rätt att påtryckningar inför gårdagens omröstning i Generalförsamlingen hade föregåtts av massiv lobbying inkl hot om indragna ”bistånd” m m från USA-NATO. Vivianne Månsson understryker det med exemplet Sydafrika. Likaså är statskuppen 2014 ett faktum. Emellertid går det inte att komma ifrån att röstsiffrorna 143-5, och 33 nedlagda, t ex Kina och Indien, speglar Rysslands totala, globala isolering. Förluster och reträtter på slagfältet, och nu, svart på vitt om global isolering borde leda till slutsatsen att man blåser av anfallet på Ukraina. Och fortsättningen? En förhoppning, t ex från min sida, om eld-upphör och samtal, siktande till förhandlingar, ter sig i dagsläget närmast fåfäng och utsiktslös. Eftersom grundkaraktären är ett proxy-krig, och tuppkammen på Zelensky-regeringen rest sig, efter segrar på slagfältet, kommer nu de verkliga intrigmakarna USA-NATO att ösa in mer avancerade vapen, i stora mängder. Det är ett skrämmande perspektiv. Ryssland måste ta det första steget. Om Ryssland kan hålla ställningarna på slagfältet tycks vara oklart, men man får då – åtminstone – möjligheten att häva sin totala, politiska isolering.

  • Golanhöjderna tillhör Syrien, det finns ingen moral i länderna anslutna till FN. Alla borde röstat för att Israel skulle lämna tillbaka Golanhöjderna till Syrien.
   De var i majoritet 94 länder, men Sverige liksom flera USA-svansar avstod och röstade gult, så många som 69 länder.
   De som röstade mot att Israel skulle återge Golanhöjderna till Syrien var naturligtvis: USA, England, Israel, Canada, Australien, Palau, Micronesia och Marshall Islands.

   Som du ser en majoritet röstade för att Israel skulle återge Golanhöjderna till Syrien.
   Inget har hänt och Blinken anser inte att de behöver göra det innan Assad lämnar makten.
   Inga sanktioner.

   Man borde förstå hur svårt det är för länder att på något vis våga vara solidariska med Ryssland, då drabbas de av svåra ekonomisk sanktioner. Som kan krossa deras länder.
   Jag har otroligt svårt att förstå hur Europa har gått med på alla sanktioner mot Ryssland, som inte sker mot andra länder.

   //Skripal historien som en israelisk expert på på internationell terrorism, författaren Alexander Brass, delade sin syn på fallet med Skripals-förgiftningen i Salisbury. Brass drar paralleller mellan arbetet i specialtjänsterna i Israel och Ryssland – han tror att om man jämför den brittiska versionen med specialagenternas praxis, så blir absurditeten uppenbar. han är övertygad om att det är MI-6 som stod för skådespeleriet//. Även Navlny spektaklet är så uppenbart framställt, säkerligen av MI-6.

   Hörde en av de duktiga amerikanska analytikerna sa att han tror att det är England som står för intelligensen i kriget i Ukraina och USA står för musklerna som han uttryckte sig.

   Länder är mer solidariska med Ryssland än dessa siffror visar, för någon vecka sedan träffade Qatars ledning Putin och sa att landet har alltid haft bra förbindelser med Ryssland och ville öka dessa.
   Nyligen slöt även Ryssland avtal med Afghanistan om ökat handel mellan länderna.

   Så siffrorna i FN kan inte tolkas som isolering av Ryssland, mer som hot från USA att man skall passa sig för att rösta fel.

   • Tittade runt lite på Telegramkanalerna och fann flera bevis på att Ryssland inte är isolerat, oavsett hur länderna röstat i UN, där man kan hitta andra orsaker för hur de röstat.

    Ser en video där Abbas möter Putin, han sträcker ut armarna för en stor omfamning och det är hjärtlig och äkta, inget skådespeleri. Han tycker verkligen om Putin.

    🇵🇸🇷🇺Putin and Abbas met on the sidelines of the Confidence Building Measures in Asia(CICA)

    Relations between Russia and Palestine have deep roots. Russia’s position on the Palestinian problems, on the Palestinian-Israeli settlement is of a principled nature — Putin

    We do not want America to solve the Palestinian problem alone — Palestinian Leader Mahmoud Abbas

    Ser en video från Sixth CICA Summit 12-13 oktober 2022.

    Ett gruppfoto tas, och deltagarna vill väldigt gärna sträcka fram sina händer för att trycka Putins hand, även den japanska delegaten som står närmast Putin.

    🇶🇦 🇷🇺 We have strong and historical relations with Russia – Emir of Qatar

    🇱🇰🇷🇺⛽️ More than half of Sri Lanka’s oil imports, where fuel has actually run out due to the financial crisis, have been covered by supplies from Russia since May – the Financial Times newspaper, citing data from Refinitiv and OilX analytical companies

    Putin statements at the Astana summit

    ▪️ ”Serious changes are taking place in global politics, the world is becoming multipolar, Asia is starting to play a key role”

    ▪️Russia will continue to develop multifaceted cooperation with all countries represented at this meeting

    ▪️ There is a threat of famine and large-scale social upheaval, especially in the poorest countries

    ▪️ Russia calls for the elimination of all artificial barriers to the restoration of supply chains of goods;

    ▪️ The volatility of energy prices has increased in the world

    ▪️ it is necessary to use national currencies more effectively in calculations, this will strengthen the sovereignty of countries

    ▪️ Afghanistan remains one of the most acute security challenges

    Burkina Faso: 🇧🇫🇫🇷🇷🇺🇨🇳“We no longer want France here. We want new partners with whom we can work. Partners who will respect us, respect our rights, respect our population.”
    Video med demonstranter som ropar : Vi vill inte ha Frankrike här, vi är här för att slåss mot fransk imperialism, vi vill vara fria, under 70 år ännu ingen lösning, vi vill ha nya partners som Ryssland, Kina eller någon annan som kan respektera oss, vi vill vara ägare till vår egen framtid, vi har aldrig fått bestämma över vår egen framtid. Länge leve Ryssland.

    Turkiet som stödjer Ukraina med vapen, vill samtidigt inte ha sanktioner mot Ryssland.
    Erdogan förhandlar för fullt med Ryssland om nya gasledningar och köp av mera gas.
    Erdogan gör det han anser bäst för Turkiet och USA är för beroende av Turkiet som Nato land och vågar inte straffa Turkiet.

    Det finns åtskilliga exempel på att dessa som röstade grönt, har inte isolerat Ryssland utan har fulla handelsförbindelser med landet.

    Dessutom har Ryssland och Iran slutit flera handelsavtal bl.a. skall de gemensamt bygga flera handelsfartyg som skall gå till Indien utan att behöva korsa vatten där EU:s länder kan ställa till det för deras transport. Denna transportväg är dessutom mycket kortare än nuvarande väg.

    Nato är det farligaste monstret på denna jord.

 8. Märkligt att man gör en så stor affär av den här omröstningen. USA:s sanktioner mot Kuba röstas det om varje år och USA åker alltid dit med betydligt större röstsiffror än som varit i det här fallet. Det är bara USA och Israel som röstar emot plus emellanåt några små östater i Stilla havet. Ingen bryr sig om den omröstningen. Således är inte heller den här omröstningen nåt att bry sig om.

  Sen de här s.k. ukrainska framgångarna. Det är till stor del en chimär för att rättfärdiga fortsatta vapenleveranser.

  • Det bekräftar 1. Länderna röstar efter egen övertygelse och även i Cubafallet anser jag man röstar rätt. 2. Den påstådda lobbyverksamheten från USA existerar inte, alternativt fungerar inte

   • Mycket insiktsfull slutsats av H2, som totalt vederlägger alla teorier om hur USA med lobbyverksamhet får övriga medlemmar i FN att rösta enligt deras vilja.

    • Motsäger på intet sätt lobbying i denna fråga, vilket media rapporterat om. USA har inget att hämta i Kuba-fallet. Ungefär samma resultat i många år.

 9. Att svenska regeringen fördömer folkomröstningarna i de nya rysktalande republikerna, är väl inte att fundera på, inställningen till folkomröstningar visade regeringen och riksdagen, när vi i Sverige inte fick folkomrösta om Nato-inträdet, men om €uron, då vi sa: Nej. Det gör etablissemanget inte om, men de vågade inte då, att bara införa €uron. Risken är ju att de även upphäver denna folkvilja, de har liksom
  vant sig vid att fatta beslut över huvet på folk.

  Att de politiska eliterna har gjort oss till kärnvapenmål, bekommer dem ej, de har atomsäkra skyddsrum att uppsöka, detta anför en forskare, Tegmark, i Expressen idag.

 10. Det var en liknande omröstning i FN i somras. Då var resultatet det omvända. 153 för Ryssland och 43 emot. Ingen reaktion i svenska media. Konklusion: Lobbyverksamheten var effektivare denna gång.
  Och: Vilka hot har Svenska politiker utsatts för att förmås gå med i Nato?
  Det verkar dock finnas opposition inom rebublikanerna mot kriget. (https://nyadagbladet.se/utrikes/republikaner-kraver-att-usa-slutar-finansiera-ukraina/)
  Går det hoppas på att en rebublikansk majoritet i kongressen efter valet, avslutar kriget?

 11. Förenta nationerna är (tyvärr) en av de mest politiskt och ekonomiskt korrupta internationella institutionerna, och mig veterligen har Washingtons regimer genom åren härskat ganska fritt och vilt med diverse länder inom FN, ett ökänt näste för spioner och trixande och fixande i det fördolda.

  Självklart har det köpts röster genom decennierna under bordet mot att ett land fått ekonomiska och militära fördelar från endera stormakten. Sticka åt pengar är ju amerikanska metoden nummer ett.

  Generalförsamlingen har dock genom åren varit ytterst fientlig och minerad mark för amerikanarna, och har väldigt ofta gått emot det nykoloniala Washington ända från 1960-talet.

  Att Washington-etablissemangen först nu börjat utnyttja generalförsamlingen för egen röstnytta visar något nytt och annorlunda: det har skett ett geopolitiskt skifte i världen, och det från det anglo-amerikanska till Asien. Det är svårt att se någon annan förklaring.

  Vi vet från andra sammanhang att ryssarna har tagit den politiska smällen och Kina den ekonomiska när det stormat kring diverse FN-omröstningar när det geopolitiska spelet rullar ut och in ur Washingtons idéer och tankesmedjor.

  Jag ser -märkligt nog- omröstningen ändå som en motgång för Washington: man har tvingats ned i den internationella rangordningen i bl.a. FN och propsar på resultat i den maktlösa generalförsamlingen, som man genom alla decennier föraktat, avskytt och avspisat. Förhållandet har dessutom varit ömsesidigt från resten av den stora världen som inte ser mycket gott som kommit ut ur den ganska grova amerikanska imperialismen, som närapå alltid komplett struntat i Tredje världen och det Globala syd.

  Säkert har många röster köpts för diverse handelsfördelar och annat. Så fungerar alltid en stormakt som sitter på fel kontinent, långt borta i det nordamerikanska hörnet av världen, på samma vis som Washington spelat för att motverka Kinas nya inflytande i världen.

  Däremot håller man inte folkomröstningar under krig och ockupation: det är inte det minsta vare sig politiskt och etiskt trovärdigt och anständigt. Jag vet inte vilken Kreml tror sig lura med dessa omröstningar medan artilleriet flyger kors och tvärs över de röstande i områden och territorier, knappast några utlänningar eller den klokare halvan av den ryska tv-publiken heller. Att utlysa omröstningar under brinnande krig verkar synnerligen desperat, och ger Ryssland en dålig image i detta krig. Man borde besparat sig detta onödiga och politiskt improduktiva skådespel.

  • Johan de Naucler…som jag läste att Vivianne Månsson uttryckte det någon gång, ska man vänta tills det blir fred i en fascistisk stat innan man kan försöka åstadkomma motstånd. Med andra ord, du bortser helt ifrån själva grundförutsättningen, dvs vad ukrainska armén har gjort under 8 år, nämligen dödat 14 000 människor och skadat tusentals andra i de områden som nu har röstat för att tillhöra Ryssland.

 12. Johan de Naucler du skrev ”Däremot håller man inte folkomröstningar under krig och ockupation: det är inte det minsta vare sig politiskt och etiskt trovärdigt och anständigt. ”….det här borde stått först i min kommentar till dig här ovan!

 13. Vad säger Borell om omröstningen i FN?

  “There was a lot of work behind [this result], a lot of outreach to many people in order to be sure that we were above the 140 line,” the top diplomat said.
  However, Borrell went on to state that he was “worried because there were too many abstentions,” as 45 countries, including China, India, South Africa, Thailand and Cuba, chose to refrain from casting their vote for the resolution.

  “When more or less 20% of the world community decided not to support or not to reject the Russian annexation – for me, it is too many,” said the diplomat, adding that “we are happy because the bottle is quite full, but it is a little bit empty.”
  Borrell insisted that more work must be done to convince more countries to condemn Russia and “make the world reject” Moscow’s military campaign against Ukraine.

  The diplomat’s comments come as Russia accused the US and its allies of using “diplomatic terror” to force more countries into supporting the UN resolution. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said on Thursday that Western nations were “twisting the arms of developing countries and threatening them with all sorts of punishments” in order to get them to condemn Russia.

  Only through such undisguised blackmail and threats did they manage to ensure the result. We all understand perfectly. And the statements of the Americans that they are not persuading anyone, and that everyone is voting by themselves, is a lie. And they also know it,” Lavrov said.
  https://swentr.site/news/564624-borrel-concerned-un-vote-ukraine/

 14. Hur berätta om folkviljan nu i dessa områden utan folkomröstning. Jag har under långa tider följt med intervjuer av journalister som är på plats i Donbass området. Även intervjuer före, under och efter omröstningen. Vet inte hur många av er gör det men vore orsak att göra det. Exempel på journalister; Eva Karene Bartlett, Sonja van den Ende, Tomas Röper, George Eliason, Janus Putkonen osv. Alltid lätt att kritisera men vilka alternativ har funnits. Telegram och VK hör idag till de bättre kanalerna för information och mindre censur. Ett ex. och mera finns på Eva Bartletts sida Ingaza.https://ingaza.wordpress.com/2022/10/01/interviews-with-donetsk-residents-after-joining-russia/

 15. Det är ju så att alla omröstningar som inte går enligt planerna för EU och USA i världen anses som fuskval och manipulerade. Alltså inget nytt under solen. USA vill ha sina marionetter i andra länder så de kan fortsätta att parasitera och ”köpa” allt för sina låtsaspengar och så har det varit länge…Den som inte kan se det mönstret går nog inte hissen ända upp på! Vi har ju ett gäng mindre bemedlade ”debattörer” här på forumet som utmärker sig med bristande logik.

 16. 1420 frågar folk på gatan i Moskva om vad de tycker att inget* annat land erkände folkomröstningarna Ryssland gjorde i östra Ukraina.
  Texten är på engelska så jag har ingen riktig kläm på vad de intervjuade svarade. Bara något. Ni kanske förstår bättre?
  * Endast fyra av världens länder erkände omröstningarna + Ryssland då förstås.
  Många vill inte svara men första intervjuade tjejen i rött blev glad över frågan.
  Men vad svarade hon?

  No country* recognized referendums that we held in Ukraine. Did you know that?

  https://www.youtube.com/watch?v=H0V7NTLtZKA

 17. Hej allihopa!
  Ämnet är demokrati.
  Det har till min glädje dykt upp röster som vågar tala om demokrati som annat än en självklarhet.
  En av tungviktarna här bland kommentatorerna kom med en sådan kommentar häromdagen.

  Sedan jag mött Ryssland är jag inne på samma linje.
  Hur idealisk är egentligen demokratin vi har?

  Jag blev påmind igår när jag läste att samtliga ministrar i avgående Socialdemokratiska regeringen tänker kräva avgångsvederlag.
  För vadå undrar jag?
  Inte för alla deras misslyckanden väl?

  Sedan måste man tänka på att dessa personer redan är väldigt välavlönade och kommer förmodligen tillträda lika välavlönade poster även efter sina ministerinnehav.
  Gäller det socialdemokrater så ofta inom näringslivet.

  Så vad gäller vår representativa demokrati vi har så kan man undra vad det egentligen är för representanter vi egentligen har.
  Titta bara på England, Storbritannien vilket kaos det nu varit där.
  Inte är det väl sådana kaos i vare sig Ryssland, Vitryssland Belarus eller för den delen i Kina?
  Ändå betraktas de länderna av oss som farliga och otäcka diktaturer.

  Är det verkligen så bra med demokrati eller är det i stället ett korrupt och kaosartat misslyckande?

  Jag tycker man måste våga ställa frågan.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/arvoden-norrtalje

 18. Demokratin har undergrävts av socialdemokratin när man åsikts-registrerade partiet, och vänstern, så hanterade de politiska rivaler, länge och väl. Tror maktmänniskor söker sig till sossarna, för att leva ut.

  Ironi, att både Krim och Donetsk fick rösta om tillhörighet, men inte Kosovo,
  den bombades fram, lika som Jugoslav-iens upplösning, med uranammunition,
  38.000 Natoraider, verkligen dekapiter-ande, isf är Ukraina lika påhittat som
  Jugoslavien, och kan lösas upp, det är
  karman, Jugoslavien fick ingen pardon,
  av Nato, 1999, och Moskva var nere.

  Vi fick inte folkomrösta om Nato, vilket mycket väl kunde ha ordnats, vi är fegare
  än Tyskland,och kastade in handduken.
  Sverige hade inte ordning på sin utrikes-politik, och riskbedömning, som med kurdfrågan, där peshmerga styrde regeringen,men ingen reagerade. Bara självmål, men hur dåligt får den politiska
  klassen uppföra sig?

  Nobelbanketten nobbar Jimmie, igen, 10/12, typiskt hur snorkiga finhögern behandlar Kristerssons SA- stormtrupps-kämpar,så var det i Tyskland på 1930-talet, undrar hur länge det håller, innan SD gör revolt?

  Den s.k. politiska mitten har det inte lätt,
  som centern, står man där blir man påkörd från alla håll, inte kul, av de hemska ”ytterkantspartierna”.

  • Tack, bra svar.
   Jag läste intresserat.
   Kosovo bombades fram av USA och NATO.
   Där fanns som sagt inga folkomröstningar överhuvudtaget.

   Jag tror man bör ha i minnet att det finns två sätt att stävja den liberala demokratins framfart och med den USA:s imperialism.
   Det ena sättet är från den radikala politiska vänstern.
   Det andra sättet är från den socialkonservativa politiska högern.
   De två kan aldrig samverka.
   MEN! Båda kan verka samtidigt.
   Tillsammans med andra nationalkonservativa rörelser i världen, Kina, Ryssland, Iran etc.
   Borde då USA och liberalkapitalismens globalism inte vara oövervinnerlig.
   För den intresserade, och andra med för den delen, handlar det om att välja rätt sida och solidarisera sig med de rörelser, länder, nationer m.m. som står på samma sida eller åtminstone kandiderar.
   Jag tänker bl.a. på Israel som många gånger kan vara grymma, men Israel står faktiskt inte på samma sida som USA vad gäller konflikten i Ukraina även om USA och Väst gör vad de kan för att värva sin kamrat Israel.
   Jag bara hoppas de misslyckas där, såväl som i Ukraina.
   Min förhoppning står till Ryssland vars politik är såväl försiktig som långsiktig.
   Smutsiga bomber hör till USA.
   Därför USA vet att Västvärlden alltid ursäktar.
   Men även till Ukraina där Västvärlden också alltid ursäktar.
   Ryssland får alltid skulden.
   Både vad de gjort och inte gjort.
   I Västvärlden är det skuld bara att vara ryss.
   Det är både vidrigt och pinsamt på samma gång.
   Inte alls konstigt om folk i Ryssland tycker Västvärlden är ondskan själv.
   Har ikväll lyssnat på kristen musik från Ryssland.
   Finns massor av sådan på Youtube.
   Lugn, stillsam och fin musik man kan lyssna till när man vilar.
   Inte provocerande på något sätt.
   Texter som handlar om livets olika situationer.

   Här är en som jag tyckte var fin
   Жизни река бежит. Красивые христианские песни. Сборник Русавуки
   (Livets flod rinner. Vackra kristna sånger. Samling av Rusavuki)
   https://www.youtube.com/watch?v=tgXiHhwftEs

 19. Här visade sossarna tydligt vilken sida dom egentligen står på https://www.youtube.com/watch?v=J5FBQtRuIwo
  (Det finns ytterligare fem filmer)
  Sen visade dom det igen genom att få in oss i EU, Ingvar Carlsson såg till att vi röstade Ja, och nu.. fixar feministerna i partiet in oss i Nato….Det stämmer som en klok kamrat sa: ”Socialdemokratin är borgarklassens agent i arbetarrörelsen”.
  Egentligen vill ju sossarna samma sak som SD, att den för kapitalismen så grundläggande privata äganderätten ska bestå, en liten klick ska äga nästan precis allt i ett samhälle ….men sossarna och alla dom andra partierna måste ju låtsas som att det är så mycket som skiljer dom åt. Hur skulle dom annars kunna räkna med att göra politisk karriär?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here