FN:s nya klimatrapport nr 6, del 3 – vad bör göras?

4
1474
Bild Pixabay.

Den här artikeln på Pål Steigans nättidning https://steigan.no/2022/04/fns-klimarapport-nr-seks-del-tre-hva-ma-gjores/ har skrivits av Odd Handegård och översatts av Rolf Nilsson. Jag lägger till uppgifter om Sveriges klimatmål. I själva verket besvaras nog inte frågan ”Vad bör göras?”… Tystnad råder. Läsaren får gärna komplettera med andra artiklar som Den rådande klimatpolitiken är bankrutt, vad är det som egentligen krävs? och Klimatkatastrofen rycker närmare. Är demokratisk socialism räddningen för klimatet och mycket annat?

______________________________________________
FN:s nya klimatrapport nr 6, del 3 – vad bör göras?

Den femte april kom den tredje delen av den sjätte rapporten från FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar, det vill säga den del som tydligt borde tala om för oss ”vad som måste göras för att lösa klimatkrisen”. Så vitt jag kan se innehåller betänkandet inte en enda ny klimatåtgärd. Allt har formulerats i tidigare FN-rapporter. Dessutom är ”klimatåtgärderna” så generella att det är omöjligt att förstå vad som faktiskt föreslås i betänkandet i konkreta termer.

Å andra sidan är formuleringarna ännu starkare än i tidigare rapporter: ”Nu eller aldrig”. ”Vi går i sömnen mot en klimatkatastrof.” Här är Aftenpostens sammanfattning:

Ny FN-rapport: Hur klimatkatastrofen kan avvärjas.

(Rapporten finns här: Klimatförändringar 2022: Begränsning av klimatförändringar).

De intetsägande förslag som upprepas i betänkandet handlar om att produktionen och användningen av fossil energi måste upphöra till 2050 (nettonollutsläpp) och halveras till 2030 (”omedelbara och omfattande utsläppsminskningar” utan att några konkreta siffror föreslås). Alla former av fossil energi måste minskas kraftigt: användningen av kol, olja och gas måste minskas med 95 procent, 60 procent respektive 45 procent till 2050 (OBS! EU planerar nu ett stort återupptagande av övergivna kolkraftverk för att ersätta gasen från Ryssland. Dessutom måste förnybar energi vidareutvecklas, särskilt sol, vind och förvånansvärt nog skogar och annan utveckling av växter (samtidigt som man varnar för storskalig produktion av biobränslen!). Tillväxten av förnybar energi måste vara så omfattande att den ekonomiska tillväxten i världen kan upprätthållas.

I rapporten diskuteras dessutom avskiljning och lagring av koldioxid, inte bara från gas utan också från atmosfären, vilket rapporten tror starkt på. Energieffektivitet uppfattas som viktigt, men mot ”geoengineering”* hyser rapporten viss skepsis.

– Slutsatsen är ganska tydlig: Varken minskningen av fossil energi eller utvecklingen av ny, förnybar energi är möjlig. Det är faktiskt också exakt vad FN-rapporten skriver. Det finns inget stöd i något land som producerar fossila bränslen för förslagen, inte heller i Norge. FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringars rapport är ett fullständigt irrelevant äventyr. Men vad säger norska politiker och forskare?

Enligt norska politiker finns det fortfarande visst hopp i den dystra rapporten, först och främst i att kostnaderna för sol- och vindkraftsutveckling har sjunkit kraftigt de senaste åren (statsrådet i statsrådet Barth Eide). Och Cicero tycker att det är ”lite positivt” att ”utsläppen hade varit mycket högre om vi inte hade haft offentlig klimatomställning” (!??).

Det värsta är dock den allmänna reaktionen: FN-rapporten gör det ännu viktigare att förverkliga den befintliga, misslyckade norska energipolitiken. Vindkraft, även på land, måste prioriteras, solenergi måste byggas, vätgas måste produceras, elektrifieringen av Norge måste prioriteras och avskiljning och lagring av koldioxid måste till – fastän nästan alla tekniska problem saknar lösningar.

Alltså, med andra ord, en FN-rapport som i verkligheten säger att klimatåtgärderna i världen inte fungerar, ska enligt norska politiker följas upp av ännu mer galenskap i Norge.

___________________________________________________________________

Naturvårdsverket informerar.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. De kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder. För att nå målet får även avskiljning och lagring av koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ saknas.

Vid beräkning av utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium omfattas inte utsläpp och upptag från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF).

Etappmål till 2030 och 2040

Etappmålen mot det långsiktiga målet inkluderar växthusgasutsläpp i den så kallade icke-handlande sektorn (växthusgaser som omfattas av EU:s ansvarsfördelning). Utsläpp av växthusgaser som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter är inte inkluderade i etappmålen.

Etappmålen är:

  • Utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990.
  • Utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990.
  • Utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990.

Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk

Fler artiklar om klimatet finns här
Fattigare länder använder fem gånger mer pengar till återbetalning av skulder än på klimatkrisen

Föregående artikelGotlänning – Nej till Nato!
Nästa artikelUSA har länge fört ett hybridkrig för att skada Ryssland
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

4 KOMMENTARER

 1. Utvecklingen går väl i rätt riktning – av fel orsaker, och i myrsteg. Storbolag och regimer vill inte ha snabba förändringar, för det betyder minskade inkomster. Käpphästen är alltid koldioxid, men vad vi verkligen behöver är mer koldioxid, inte mindre, för koldioxid är vad som gynnar en grönare värld, mer växtlighet och mindre öknar och det är precis vad som händer. Koldioxid bidrar till uppvärmningen, men mycket marginellt. När man studerar historiska data, för detta är inte den första uppvärmning jorden går igenom, är det mycket tydligt att värmen kommer först, och det höjer koldioxidhalten, som i tur, även om i mycket ringa uträckning, driver på mer värme.

  Koldioxiden i luften regleras av Henrys lag, en fysiklag som inte går att argumentera mot. Ökande temperatur, mer koldioxid då jorden antingen avger eller absorberar koldioxid. Mekanismen som driver uppvärmningen är inte helt klarlagd, men tydligt är att den följer Milankovitch Orbital Cycles. Troligtvis är det så att den mycket marginella uppvärmning som Milankovitch Orbital Cycles skapar räcker för att tina till exempel permafrosten och ändra havsströmmarna, och det släpper ut massiva och accelererande mängder metan, vilket accelererande driver på uppvärmningen genom växthuseffekten. Milankovitch Orbital Cycles kan inte enbart förklara uppvärmningen, men är förmodligen katalysatorn.

  Nu är det så att fossilbränning inte bara skapar ren koldioxid, utan en massa andra produkter vi inte vill ha, så det är dom avfallen vi främst vill bli av med. Ta en titt på den här bilden

  https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/10/18/article-2465699-0457159800000514-490_634x387.jpg

  Bilden är taken i Pekanbaru, Indonesia, men det kunde vara många andra platser. Diset som syns på bilden är inte koldioxid, vilken är osynlig smak och luktlös och helt ofarlig för människan. Det är de andra föroreningarna vi vill eliminera, och om vi kan minska fossilbränningen är det just det vi åstadkommer, oavsett under vilken argumentation det sker.

  Istället för att yra om klimatet, vilket vi inte kan påverka för det styrs av naturkrafter så mäktiga att det inte går, utan istället arbeta på att påverka miljön, vilket vi kan göra. Problemet är att stater och storföretag håvar in massiva inkomster på klimat-snacket, propagandan och klimathysterin, och dom vill man inte mista. Att förbättra miljön betyder mindre kostnader, men det i tur betyder mindre intäkter för storbolagen och staterna.

  Vad bör göras. Vi behöver hitta en sätt att bryta regimernas och storindustrins kontroll av både utvecklingen och propaganda om denna påhittade klimatkris. Dom vill ha fossilt, för det ger massiva inkomster.

 2. Karl W har rätt. Koldioxid är nödvändigt för livets fortbestånd, vilket de flesta vet redan från skoltiden. Koldioxid är grundstenen i fotosyntesen och det är källan till de kolväten som alla organismer består av.
  De föroreningar som uppstår vid förbränning av kolväten kan med modern förbränningsteknik elimineras. En annan och ännu bättre väg att gå är att bygga och utveckla kärnkraft, vilket ur miljösynpunkt och ekonomiskt torde vara det bästa valet för energiproduktion med nu känd teknik.

 3. Javisst, men oligarkerna i de fyra krigsenklaverna, som arrangerat alla akronymorganisationer som existerar i västvärlden, vill ha 0tillvxt,, el som det med deras omskrivning kallas; hållbar utveckling..

 4. Om jag förstår debatten och klimatforskarna rätt så beror klimatuppvärmningen på ökade utsläpp av koldioxid?
  Främst genom förbränning av de fossila bränslena som finns under jordytan.
  Tyvärr gäller det även naturgasen som för annars är en mycket ren energikälla.
  Inga farliga och skadliga ämnen kastas ut i luften vad jag vet.
  Det ser ut som vi fått lite mildare vintrar men det har jag inget emot.

  För övrigt ser jag en kanske lika stor fara med den ohämmade användningen av olika plaster.
  Tänk bara alla bränder i enorma högar och samlingar på uppsamlade plastpåsar och annat på Sveriges soptippar. Samma miljöskandal som krig.
  Det är en miljöskandal som politiker mörkar liksom alla krigens miljöskandaler.
  Då är det bekvämare att tala om klimathot och klimatuppvärmning i svepande ordalag.

  Nu börjar man också finna olika sorters plast i människors blod.
  Som om alla levande varelser ska integreras i de plastiga samhällen som växt fram sedan Andra Världskriget.
  Alla marknadsliberaler och anhängare av den Fria Marknaden bör tillfrågas hur plasteländet ska stoppas eller åtminstone minskas.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here