Folk och Försvars svart-vita världsbild

21
2171

Det här Pressmeddelandet från Folk och Freds konferens 9-10/1 har 10/1 skrivits av Ulf Karlström, som var en av föredragshållarna och som var med i planeringsgruppen för konferensen. Det har skickats till ekot och till 9 mindre landsortstidningar. Ett annat pressmeddelande om Ukraina har redan skickats till ett trettiotal tidningsredaktioner Ukraina och europeisk säkerhet: Kommentar till forskningsledare Gudrun Perssons föredrag på Folk och Försvars konferens.

Folk och Försvars svart-vita världsbild

Vid pågående Folk och Försvars rikskonferens 10-11januari framförde Gudrun Persson, docent och forskningsledare vid FOI, ett tal som lämnade mycket övrigt att önska. Organisationen Folk och Försvar har tidigare sett som uppgift att samla intresserade av försvars- och säkerhetspolitik ur breda lager.

Dessvärre har Folk och Försvar sedan ett decennium tillbaka alltmer utvecklats i extrem riktning med stark betoning av närmande till NATO, och även med många föreläsare som aktivt förespråkar medlemskap. Den traditionella svenska hållningen – Alliansfrihet – kan inte ens spåras bland föreläsarna. En som mycket aktivt bidrar till denna polariseringen är Gudrun Persson

Hennes ”lägesbild av situationen Ryssland och Ukraina” var svart-vit och saknade elementära fakta. Anförandet var starkt präglat av Perssons personliga ideologiskt-politiska syn och saknade den balans som akademisk forskning implicerar. Det mesta handlade om att demonisera Ryssland. Persson förnekade bestämt att Ryssland – vid sina sydliga-västliga gränser är inringad av NATO. Ett skolbarm kan lätt finna ut vad som är fakta i målet genom att studera en karta med NATO-positioner längs ryska gränser. Rysk militärövning i på eget territori nära gränsen angavs som exempel på den sinistra ryska politiken.

Gudrun Persson, forskningsledare, FOI. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Persson fann dock ingen anledning att behöva kommentera stora NATO-övningar i Balticum, nära den gränsen till Ryssland. Inte heller ansåg Gudrun Persson att man bör nämna statskuppen 2014 i Kiev, den politiska färg på de grupper som i praktiken verkställde statskuppen, och Minskavtalet. Dätemot utbrytningen av Krim, efter en folkomröstning, kraven på viss självständighet för de rysktalande områdena i Donets och Lugansk, fördömdes totalt av Persson. Ensidigheten får nog sägas vara bedövande.

Det ryska utspelet om säkerhetszoner ”hotade den europeiska säkerhetsordning” – det nya mantrat – trots att NATO:s samlade militära resurser överstiger Rysslands med en faktor 5-10 gånger. Persson förklarade bestämt att Rysslands avsikt är att upprätta f d Östeuropa och göra Svarta Havet till sitt eget område.

Persson nämnde i förbigående Nord Stream II som exempel på något förkastligt. För en kall krigare som Persson är det självklart.

Strävar man däremot efter avspänning och nedmontering av det nya Kalla Kriget vore Nord Stream II ett utmärkt tillfälle. Handel och ömsesidiga beroende kan vara en nyckel till avspänning och samarbete. Delar av Europa behöver den ryska naturgasen och Ryssland behöver exportinkomsterna från gasen och handel med Europa. Just det ömsesidiga beroendet skapar en viss garanti för samarbete och samförstånd – det är ju en win-win situation.

Ett resonemang om samarbete, och efterhand även samförstånd, är totalt främmande för Gudrun Persson. Det är krigshets, demonisering och vapenskrammel som gäller.

Frågan är om inte föreläsare som Gudrun Persson är en belastning för Folk och Försvar? Vore det inte lättare för organisationen att leva upp till beteckningen ”Folk” om man lättade på ensidigheten och NATO-vurmen, till förmån för Alliansfrihet: Varken NATO eller Ryssland, utan svensk självständighet.

Nätverket Folk och Fred

För frågor om detta pressmeddelande:

Ulf Karlström 011-474 04 33

Föregående artikelTerrorattacken mot Kazakstan slogs ner. Rysslands ställning stärks i Centralasien
Nästa artikelAlliansfrihet
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

21 KOMMENTARER

 1. Jag kan inte minnas att någon annan än de som arbetar för FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) eller Försvarshögskolan någonsin får komma till tals i Public Service. Och inte heller Wilhelm Agrell känns längre särskilt omdömesgill. Debatten innehåller bara en ståndpunkt och därmed ingen debatt.

  • Det är det man med et annat ord kalla propaganda. I alla fall när det gäller Kina är det tydligt att deras ”experter” i verkligheten är gravt okunniga och har flask-matats och uppfötts på den amerikanska propagandan.

  • Nej, någon allsidig upplysning i frågan om Rysslands roll i denna konflikt, till det svenska folket lyser med sin frånvaro.
   Nog borde vårt gemensammast ägda SVT- som i dag tidigt på morgon, förmå sig att bjuda in andra än Patrik Oksanen och Anders Lindberg till samtal om det spända läget mellan USA/NATO vs Ryssland.
   En djupare analys borda vara på sin plats med tanke på USA;s krigiska insatser under modern tid, var helst i vår omvärld. Väl kända, som skett och sker helt öppet mot internationell rätt.
   Jag menar att dessa folkrättsbrott är något som måste upp på bordet i fråga om USA;s trovärdighet i fråga om stabilitet och fredsbefrämjande åtgärder.
   Och därtill var finns FN i detta känsliga läge för världsfreden.
   Också viktigt att tillägga vad händer i det förlovad frihetslandet USA där det minst sagt råder
   stor osäkerheter vad sker, med deras bräckliga och selekterade demokrati. Ett alvarligt och osäkert tillstånd att ha i åtanke när vi pratar om vilka krafter som styr, och där ingår inte minst det militärindustriella komplexet.

 2. ”Persson förklarade bestämt att Rysslands avsikt är att upprätta f d Östeuropa och göra Svarta Havet till sitt eget område.”

  Man vet inte vem som spridit denna ANKA, Panetta eller en ukrainsk minister.

  Den fd canadensiska diplomaten, Patrick Armstrong, redar ut lögnen!!
  Att ”kunna” språket är inte detsamma som att ”behärska”. PA går tillbaka till original texten av Putins uttalande (2005) och förklarar…
  https://patrickarmstrong.ca/2021/12/24/the-misquotation/

 3. Den 17 december 2021 var Pax Amerikana epoken över. Allehanda ”expert” har tydligen missat detta det mest väsentliga i Rysslands krav. Man bör således fomrulera det så tydligt som möjligt så att ”experten” Persson fattar. Så här: ”Russia has decided to cross the Rubicon and dictate its terms to the collective West – and has done so from a position of strength.

  Translated into lay terms, the meaning of this ultimatum is: meet “the new sheriff in town” either in a peaceful way, by meeting with Foreign Minister Mr. Lavrov, or in the painful way, as has already been expressed figuratively and unequivocally by an influential foreign policy analyst, by “meeting with Mr. Iskander, Mr. Caliber, Mr. Kinjal and Mr. Zircon”.

  Meddelandet: hörsamma Rysslands krav! Annars kommer herr Iskander, herr Caliber, herr Kinjal och herr Zircon på besök 😎

  Läs mer här:
  https://www.globalresearch.ca/december-17th-2021-end-american-hegemony-officially-declared/5766943

 4. Man misstänker starkt att ”Rysslandsexperten” Gudrun Persson indirekt tar order av Pentagon och försvarsmakten.
  I annat fall får man väl inte uppträda på denna konferens. Ingen vettig människa kan ju missa att konferensen var toppstyrd, enögd och strypt på seriösa fakta. En sådan enögd och meningslös konferens och föredragshållare.

 5. Vi kan återvända till uttalanden av verkligen ”gamla ärrade” herrar som vet hur man analyserar samtida skeenden och hur de kan lösas:

  Bl.a. förre Moskvaambassadens diplomat Mattias Mossberg, liksom Sven Hirdman och hans lika vassa diplomatkollegor Hans Blix och Rolf Ekeus.

  De har alla på senare år till stor del faktiskt fördömt hur väst och framför allt Washington trott sig kunna diplomatiskt och politiskt ”finta bort” Ryssland.

  Vi tänker bara på hur amerikanska sidan sagt upp två viktiga kärnvapenbegränsade internationella traktat, det utbyggda s.k. Parterskap för fred som liksom skulle just finta bort de knivskarpa ryska diplomaterna att på så vis i smyg i utspädd form införa Nato så långt österut som möjligt. Men rysk diplomati låter sig knappast luras: den anses, till skillnad från den amerikanska, vara världens nu skickligaste. Lavrov brukar göra mos av vilken motpart som helst: senaste presskonferensen med EU:s Josep Borell var så förnedrande för Borell efter Lavrovs kommentarer, att den inte kunde sändas på många tv-kanaler…

  Det är naturligtvis inte Ukrainas val och politik Moskva räds (det minsta), utan hur Washington infiltrerar stat efter stat med alltifrån påhittade stegrande hotbilder, kuppliknande uppror och nya politiska inriktningar som framförs: man är inte ens rädd att i det öppna ta hjälp av fascistiska och rent nazistiska grupper som infiltrerar den t.ex. ukrainska nya ”demokratin”. Det får inte heller nämnas.

  Inget av detta får heller nämnas av öppna nyhetsredaktioner, då klara bilder på heilande fascister i fackeltåg i Kiev och Lvov är då nämligen automatiskt ”rysk propaganda”: precis som om dessa bilder år efter år är tillverkade i avancerade datorprogram för filmindustrin: -om det vore så väl om det inte vore verkligheten själv!

  Oliver Stones filmer har sänts överallt i europeiska länder i många decennier; till och med de berömvärda om Amerikas okända mörka politiska historia i tio delar. Stones två sevärda filmer om den amerikanska hjälpen till ukrainska nazister och grupper i Ukraina har inte sänts mig veterligen på en enda stor europeisk tv-kanal; än mindre har sett just dessa två historiskt kunskapsspäckade filmer om Ukrainas bruna utveckling på senare år. De betecknas som ”kontroversiella”(de går emot samtida förutbestämd politisk föreställning om staten Ukraina som en ”ny demokrati” under hot som håller på i sin jakobsbrottning med det ryska odjuret).

  Sven Hirdman berättade för något år sedan kring dessa ryska teman hur svårt det var att göra något framgångsrikt och få något på agendan med folk från Försvarsdepartementet, Försvarshögskolan och FOI. Han drog till med uttrycket om dessa kretsar:

  MÖRKERMÄNNEN

  om just dessa inpyrda och oreformbara svenska militära etablissemang.

  Var är Hans Blix, Sven Hirdmans, Rolf Ekeus och Mattias Mossbergs viktiga diplomatiska röster i denna ukrainska kris?

  Om den nu är ens ”ukrainsk” ?

  Vi ser en amerikansk geopolitisk kris i östra Centraleuropa, där Washingtons hårda egna mörkermän arbetandes efter Brzezinski- och Wolfowitz-doktrinerna där Washington skall forma det nya upplägget för nytt hårt geopolitiskt krig mot Ryssland och Kina.

  Den i Europa invasiva amerikanska makten är i rullning: på lång sikt skadar detta direkt ett fritt och självständigt Europa (som Washington aldrig kommer att acceptera), och ett Europa som faktiskt vill ha normala politiska, kulturella och diplomatiska inklusive handelsförbindelser med just Ryssland och Kina: men inte Washington. Här skiljer sig Washingtons våldsetablissemang och Europas objektiva framtidsintressen därför HELT ÅT.

  Det är Washingtons geopolitiska undergrävande av östra Centraleuropa som orsakat den ukrainska krisen: därför att Washington kan aldrig acceptera att inte använda hela Europa som ren underkastad mark för politiska och militära EGNA syften som de nya pseudodelstater Europa förvandlats till. Eller vasaller som de kallas internt i Washington.

  De flesta svenska diplomater vet självklart att läget är på detta vis: deras stämmor i svensk media har därför både tystnat och rentav tystats.

  Europa springer ännu drängtjänst -mot sitt eget bästa- och mot sin egen dystra framtid, i det amerikanska imperiala hundkopplet.

  Husse i Washington har alltid rätt.

  Vi behöver en europeisk frihetsrörelse för att befria Europa och göra vår världsdel fri och att vi européer blir militärt och säkerhetspolitiskt herrar i eget hus.

  Vad tror ni skulle hända om vi i Europa bad om att få upprätta en till exempel tysk-fransk Nato-bas i Texas eller i Kanada?

  Det är nämligen inte tillåtet. Nato:s lojaliteter går nämligen alltid i en riktning: västerut mot Washington, men ockupationsbaserna måste nämligen ligga österut: i Europa; aldrig i Nordamerika. Det är det nämligen amerikansk lag på.

 6. DN har som väntat gödselspridaren på högvarv och backar upp krigsindustrins dörrknackare så gott dom kan.
  https://www.dn.se/varlden/michael-winiarski-nya-samtal-kan-forhoppningsvis-minska-krigsrisken

  Jag kände mig motiverad att skriva en kommentar.
  ”Stoltenberg pratar hela tiden om att länder ”själva ska ha suverän rätt att bestämma sin säkerhetspolitik”. Som om ett hot slutar att vara ett hot för att någon har bestämt själv att hota någon annan.
  Hela det Pentagonstyrda etablissemanget tuggar detta ovidkommande strunt, nästan som en trollformel.

  Man få anta att Ryssland har bestämt självt att svara på det hotet. Har dom rätt till det herr Stoltenberg?

  ”revolvern riktad mot huvudet”! Jösses.
  Ryssland har haft ”revolvern riktad mot huvudet” i 30 år, ända sedan NATO började sin aggressiva militära utvidgning emot Rysslands gränser.

  Gnället över att Ryssland övar sina trupper på sitt eget territorium, skall naturligtvis jämföras med gillandet av att USA övar sina trupper närmare 1000 mil från sitt eget territorium.

  Absurditeterna staplas på varandra i det logiskt hopplösa försöket att försvara krigsindustrins fabricerade hotbild om Ryssland.

  Alla som tar av sig NATO-propagandans skygglappar ser direkt vem det är som står för hot och skapandet av instabilitet i Europa.

  Ryssland tvingas till ständiga ingripanden efter olika konspirationer, färgrevolutioner, statskupper och rena krig initierade och sponsrade av USA och NATO. När dom gör det kallas det för aggression av dom aggressiva.

  Får dessa galenskaper pågå så har vi till slut det tredje världskriget över oss.
  Det finns synnerligen god anledning att ifrågasätta om Stoltenberg verkligen har den intellektuella förmågan att begripa det. ”

  • Stoltenberg var en gång stolt och modig anti-Nato-aktivist.

   Nu är han hypnotiserad av våldsetablissemangen i Washington: staden som håller flest krigsförbrytare på denna jord -alla odömda, alla på fri fot.

   Hur kan ett progressivt och radikalt intellekt seniliseras så fort?

   • Vad är det för hake som den djupa staten har på Stoltenberg som gör att han är beredd att bli en fullständig Stolle för den NAT (Nord Atlantisk Terror Organisationen)?

    • Statsvetaren Yakov Kedmi kommenterade uttalandet från USA:s vice utrikesminister Victoria Nuland om Washingtons planer på att bromsa driftsättningen av Nord Stream 2.
     Enligt experten borde fru Nuland säga ”tack så mycket” för en sådan analfabet manöver. Hon gav personligen ut alla den amerikanska sidans planer för Nord Stream 2 i en tid då nära förhandlingar pågår mellan Moskva och Washington om säkerhetsgarantier i den europeiska regionen, konstaterade statsvetaren oväntat.
     Samtidigt reagerade Kedmi på Nulands uttalande om USA:s beredskap att överväga att ta upp Finland och Sverige i den nordatlantiska alliansen. Statsvetaren är säker på att den amerikanska diplomaten återigen visade alla sin fullständiga inkompetens.
     ”Varför vill hon visa det igen varje gång”?
     Enligt honom vet alla mycket väl att Finland inte kan ingå några militära allianser, i samband med deltagandet i Parisavtalet. Och Sverige har flera gånger påpekat för Nato att Stockholm inte behöver den här organisationens tjänster, avslutade Kedmi.

     Tidigare rapporterade det amerikanska utrikesdepartementet om samarbetet med Tyskland och EU för att försena Nord Stream 2. Avdelningen noterade att Berlin redan har tagit ett antal steg på detta område, rapporterade RT- kanalen .

     • Pressekreterare för Rysslands president Dmitrij Peskov bedömde sannolikheten för nya antiryska restriktioner från USA och sannolikheten för Moskvas repressalier. Han betonade att Ryssland är extremt negativt till ett eventuellt införande av antiryska sanktioner, särskilt mot bakgrund av de senaste förhandlingarna med USA. Enligt Peskov kan införandet av restriktioner mot statschefen Vladimir Putin själv bli en ”upprörande åtgärd” jämförbar med att bryta relationer.
      Talesmannen påpekade också att gasledningen Nord Stream 2, mot vilken västvärlden hotar med sanktioner, är ett kommersiellt projekt och att Europas försök att koppla den till säkerhetsfrågor i Europa är absurda.

      På frågan om vedergällningsåtgärder i händelse av införandet av sanktioner svarade Peskov att Moskva hittills ”inte planerar att svara” på dessa steg, eftersom man hoppas på ”seger för åtminstone något sunt förnuft.
      Vi vill hoppas att det här bara är högljudda uttalanden, på ryska – skramlande för att på något sätt försöka påverka vårt land”.
      Han påpekade att försök att sätta press på Ryssland, såväl som försök till orättvis ekonomisk konkurrens, återigen betonar riktigheten av den ryska sidan, att ”det är dags att ta hänsyn till farhågorna” som är förknippade med trycket på den Ryska Federationen.
      Tidigare rapporterade The Washington Post att amerikanska senatorer från det demokratiska partiet kommer att införa ett nytt sanktionspaket, som kommer att införas i händelse av en eskalering av spänningarna vid gränsen till Ukraina.
      Dessförinnan rapporterade The Associated Press , med hänvisning till amerikanska tjänstemän, att USA skulle inkludera Ryssland på listan över länder som omfattas av de strängaste exportrestriktionerna i händelse av en ”attack” mot Ukraina.
      Rapporter om att Moskva påstås förbereda en ”invasion” av Ukraina dök upp i västerländska medier redan i höstas. USA har pekat på en påstådd rysk styrkauppbyggnad nära den ukrainska gränsen och har sedan dess hotat Ryssland med nya sanktioner. Samtidigt har Kreml mer än en gång direkt förnekat alla planer på att attackera Ukraina, tvärtom, och pekar på en möjlig förberedelse av en militär operation i Donbass av Kiev.
      https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/01/13/17134441.shtml

     • Ett litet tillägg:
      Har du sett/hört en duktig/kompetent ukrainsk diplomat??

      Både Victoria ”F***k EU” Nuland, men även Blinken har ukrainska rötter.

 7. För den amerikanska sidan är det enda målet följande:

  Det högteknologiska Europa får inte komma i samarbetsmässig kontakt med Ryssland: världens rikaste land på energi och naturtillgångar.

  Det är det hela konflikten handlar om, och har så varit sedan 1991.

  Washingtons första huvudmål är alltså att DELA Europa. Genom en ny geostrategisk och geopolitisk amerikansk järnridå rakt genom Europa.

  Och detta begriper inte de europeiska politikerna.

  De är ännu djupt hypnotiserade av Brzezinski- och Wolfowitzdoktrinen: att hålla Europa nere, svagt.

  Det är så vi fortsatt skall behandlas: tyglade och försvagade.

 8. Det politiska minnet är ofta kort. Natos Jens Stoltenberg hänvisade bl.a. till Finlands president efter Nato-mötet med Ryssland om hur Finland själv bestämmer om sin utrikespolitik.
  Han säger att det är inte upp till Ryssland att avgöra om Sverige och Finland ska få vara med i militäralliansen.
  – Det är bara Sverige och Finland som avgör om de vill söka medlemskap. Det är viktigt. Det handlar om grundläggande principer om staters självbestämmande och om små länders val att gå sin egen väg, även om de är grannländer till Ryssland.
  Ukraina var helt naturligt med på agendan. Vilka åsikter har Rysslands president Putin och vad har han egentligen sagt.
  Här ett samtal mellan Putin och Niinistö. Putin nämner t.ex. att de ryska trupperna har flyttats 1500 km från Finlands gränser. Även frågan om Ukraina behandlas. Efter följande fråga i texten kommer Putins svar om Finlands självbestämmande rätt.
  And a question for President Niinistö. Finland and the United Kingdom, and Finland and the United States, are currently signing some kind of defence cooperation agreement; could you tell us a little more about the contents of the agreement.

  https://www.presidentti.fi/en/news/joint-press-conference-by-president-of-the-republic-sauli-niinisto-and-president-of-russia-vladimir-putin-at-kultaranta-on-1-june-2016-transcript-english-translation/

  • Fast skillnaden är jättelik: Finlands president har inte störtats av ambassadrisen Nuland och blivit påprackade nya ledare, vapenköp och infiltration av finska nazister i försvarsstyrkor och ministerier.

   Finlands och Ryska federationen har förmodligen de bästa ultimata och respektfulla kontakter RF har med något land i Europa, jämte Österrike, Grekland och Serbien.

   Hade Sverige haft kunniga specialister på Ryssland kunde Sverige likaså ha exceptionellt goda relationer med världens största land, som Finland har. Men Finland har öppna innovativa sinnen, vilket helt saknas i Sverige: landet utan egentänkt utrikespolitik.

  • Det handlar inte om ”grundläggande principer om staters självbestämmande och om små länders val att gå sin egen väg”, utan i grunden om amerikanska hotelser, påtryckningar och sanktioner. Proposals you can’t refuse, som i Godfather. Piratbay ett tydligt exempel.
   —USA pressade svenska regeringen – Hot om sanktioner bakom fildelarrazzia
   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/usa-pressade-svenska-regeringen-hot-om-sanktioner-bakom-fildelarrazzia
   Detta är precis samma sak och metod som hur Sverige gick med på Permittenttrafiken, att Nazityskland fick tillträde till svensk mark för trupp och krigsmaterieltransporter till Norge, på 40-talet. Vi är väl överens, om inte skjuter vi skallen av er. Nu har USA fått samma överenskommelse på samma sätt. Orsak och metod är densamma, NATO är i grunden om att få fri tillgång till andra länders mark för trupp och krigsmaterieltransporter i syfte av aggression och erövring. Gör inte om det historiska misstaget.

 9. Här får vi det i svart och vitt från en som var insatt i saken och hur det ligger. Vi få även svar på varför USA har varit involverat i 80% av all de krig som uppstått sedan 1945. Vi talar om olika lobby – som alla tjänar på krig, krigsindustrin, mm.

  ”Col. Doug Macgregor, an ex-Pentagon advisor, on how the US war lobby fuels conflict from Ukraine to Syria. Washington, DC, he says, is “occupied territory. It’s occupied by corporations, by lobbies.”

  https://thegrayzone.com/2022/01/06/us-war-lobby-fuels-conflict-in-russia-ukraine-and-syria-ex-pentagon-advisor/

 10. Vi måste i allt detta komma ihåg det kanske viktigaste vi alla glömmer:

  Washington slåss på liv och död för sin geopolitiska överlevnad och status som stormakt.

  Båda de anledningarna innebär att Washington MÅSTE ha konflikter och hela tiden pågående projekt där de skall ingå både som hotande part och förhandlare.

  Alla övriga länder i regionen vill ha fred och goda grann- och samarbetsformer.

  Men inte Washington.

  Östra Centraleuropa med Ukraina i dess epicentrum är en avsiktligt amerikanskt framodlad kris som Washington länge kan spela med.

  Ukraina självt är den stora förloraren: landets ekonomi och nationella produktion har kollapsat med tre fjärdedelar sedan 1991: det enda landet i Europa som haft permanent negativ tillväxt av sin nationalekonomi i Europa sedan år 1991; trots uppror, amerikanska rådgivare och amerikanisering av ekonomin i över 30 år. Det är facit av att ha Washington som politisk mentor.

  Även Ukraina har helt enkelt fått en släng i tre decennier av amerikansk kaosisering; nu ska ännu mer amerikanisering där Ukraina skall lägga alla slantar de har kvar på det militära.

  Under denna tid har Ukraina blivit Europas fattigaste och överlägset mest korrupta ekonomi.

  En idealisk amerikansk patient att sakta ta död på för Washington för att de ska vinna geopolitiska fördelar i östra Centraleuropa.

  Kan ingen erfarenhetsmässigt ta en titt på hur det gick när Washingtons utsända Doktor Död tog hand om sina tidigare patienter: Somalia, Irak, Libyen, Syrien, Afghanistan och Georgien? Är de medborgarna i de länderna nöjda med Washingtons humanistiska och idealistiska åtgärder för dessa länder?

  Kommer någon ihåg vad dessa länders inborgare numera tycker om Washingtons reformer? Vill dessa länder nu bli upptagna som nya amerikanska delstater och rentav bli medlemmar i Nato?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here